Gabay sa Mga Karapatan ng Isang Illegitimate Child

Reading Time - 19 minutes
Gabay sa Mga Karapatan ng Isang Illegitimate Child

“Paano ko irehistro ang kapanganakan ng aking illegitimate na anak?”

Ito ang tanong sa isip ni Marriane habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan habang ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ay kumikilos sa loob ng kanyang lumalaking tiyan. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman habang hinahanda niya ang kanyang sarili para sa buhay na darating bilang isang solo parent.

Ayon sa datos na nakalap mula sa Philippine Statistics Authority, noong 2018, mas marami ang illegitimate na mga anak kaysa sa legitimate dahil sa higit sa kalahati ng mga sanggol ay ipinanganak sa mga ina na hindi kasal. Partikular na, 906,106 sa 1,668,120 o kabuuang 54.3% ng mga anak na ipinanganak sa Pilipinas ay illegitimate.

Sa artikulong ito, tatalakayin ko kung sino ang itinuturing na illegitimate na mga anak sa Pilipinas at ang mga isyu na kinakaharap nila; ipapakita ko sa iyo ang iba’t ibang paraan para kilalanin ng ama ang isang illegitimate na anak; gagabayan kita sa proseso ng pagpaparehistro ng kapanganakan ng anak; ipapakita ko sa iyo kung paano gawing legitimate ang isang illegitimate na anak; kung ano ang gagawin kung huli ang pagpaparehistro ng kapanganakan; ang mga hakbang na gagawin kapag ang illegitimate na anak ay ipinanganak sa labas ng Pilipinas; at bibigyan kita ng mga tip at babala, at iba pa.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyonal na layunin lamang at hindi ito legal na payo o kapalit para sa legal na payo. Dapat mong makontak ang iyong abogado upang makakuha ng payo tungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyon na nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng ugnayan ng abogado-kliyente sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Sino ang Mga Illegitimate Child?

Ayon sa Art. 165 ng Family Code, “Ang mga anak na nabuo at ipinanganak sa labas ng isang validong kasal ay itinuturing na illegitimate maliban na lamang kung itinatakda ng Family Code”.

Kaya’t, ang mga anak na ipinanganak sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na kalagayan ay itinuturing na illegitimate:

 • Mga anak na ipinanganak sa mga magkasintahan na hindi legal na kasal, o ng common-law marriages;
 • Mga anak na ipinanganak ng mga magkasintahan na wala pang 18 taong gulang;
 • Mga anak na ipinanganak ng void na kasal sa ilalim ng Art. 35 (2) maliban na lamang kung ang alinman o parehong partido ay naniniwala sa mabuting pananampalataya na ang opisyal na nagkasal ay may legal na awtoridad na isagawa ang kasal;
 • Mga anak na ipinanganak ng incestuous na kasal sa ilalim ng Art. 37 ng Family Code;
 • Mga anak na ipinanganak ng bigamous na kasal;
 • Mga anak na ipinanganak ng adulterous na relasyon sa pagitan ng mga magulang;
 • Mga anak na ipinanganak ng mga kasal na void dahil sa kadahilanang ng public policy sa ilalim ng Art. 38 ng Family Code

Ano ang Iba’t Ibang Isyu na Kinakaharap ng Illegitimate Child?

Ayon sa isang quote, “walang tinatawag na illegitimate na mga anak, illegitimate na mga magulang lamang.” Hindi pinili ng mga anak na ipanganak sa ganitong mga kalagayan. Gayunpaman, sila ay nagdurusa mula sa mga pagpipilian ng kanilang mga magulang.

Ang ilan sa mga hamon na kinakaharap ay sa mga isyu ng pamana, kustodiya, suporta, at diskriminasyon.

1. Pamana

Ayon sa batas ng Pilipinas, ang mga illegitimate na anak ay nakakakuha lamang ng kalahati ng bahagi ng mga legitimate na anak.

Karagdagan pa, itinatakda ng batas na ang bahagi ng mga legitimate na anak at ng asawa ay dapat unang ganap na matugunan bago ibigay ang bahagi ng mga illegitimate na anak.

Ang Art. 992 ng New Civil Code ay hindi rin nagbibigay ng karapatan sa isang illegitimate na anak na magmana mula sa mga legitimate na anak at kamag-anak ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng intestate na pagmamana (walang huling habilin at testamento). Kasama sa pagbabawal ang pagmamana mula sa mga lolo at lola.

May kasong kasalukuyang nakabinbin sa Korte Suprema kung saan ang isang illegitimate na anak ay tumututol sa aplikasyon ng Art. 992. Sa kasong ito, namatay ang kanyang ama bago siya ipinanganak, kaya hindi siya nakapagpormal na pagkilala. Gayunpaman, inalagaan siya ng kanyang lolo at binigyan siya ng kanyang mga pangangailangan kasama na ang kanyang edukasyon. Nang mamatay ang kanyang lolo, hindi siya isinama ng kanyang mga tiyuhin sa pamana, kaya ang kaso.

2. Kustodiya

Minsan, ang isang bata ay naipit sa isang krusada kapag naglalaban para sa kustodiya ang mga magulang. Lalo itong mahirap para sa isang illegitimate na anak kapag pareho ng kanyang mga magulang na may sariling pamilya at ang bata ay itinatapon tulad ng isang ping pong sa alinman sa mga magulang o sa mga lolo at lola.

Ito ang sitwasyon sa isang kaso kung saan ang ama ay nag-file ng petisyon sa korte para ibigay sa kanya ang kustodiya ng bata dahil ang ina ay may sarili na siyang pamilya; palaging nasa Japan; at ang mga kamag-anak lamang ng ina ang nag-aalaga sa bata. O ang kaso kung saan ang isang ina ay nag-file ng kaso sa korte upang makakuha ng kustodiya ng kanyang anak na babae na kinuha ng kanyang ama nang walang kanyang pahintulot. Sa parehong mga kaso, pabor ang Korte sa ina dahil ito ang itinatakda ng batas.

Also Read: Paano Kumuha ng Certified True Copy ng Titulo ng Lupa

3. Suporta sa Anak

Lahat ng mga anak sa ilalim ng batas, maging legitimate man o illegitimate, ay may karapatan na masuportahan at may karapatang makatanggap ng pagmamahal at pangangalaga mula sa kanilang mga magulang. Gayunpaman, iba ang realidad. Maraming mga kaso ng suporta sa anak at lalo itong nagiging mahirap kung hindi kinikilala ng putative na ama ang bata.

Sa isang kaso, ang petisyon ng ina para sa pinansyal na suporta ng kanyang illegitimate na anak ay ibinasura dahil hindi kinikilala ng putative na ama ang huli. Nagpasya ang korte na ang filiation ng bata ay dapat unang maipatupad bago hingin ang suporta.

4. Diskriminasyon

Isa pang pasanin na kailangang harapin ng isang illegitimate na anak ay ang diskriminasyon – mula sa mapanghusgang lipunan, mula sa mahigpit na mga Catholic schools, at mula sa legitimate na pamilya ng mga magulang.

Ang Pilipinas, na isang pangunahing bansang Katoliko, ay konserbatibo, kaya’t, ang ilang mahigpit na mga Catholic schools ay nagbabawal sa mga anak mula sa mga magulang na hindi kasal na mag-enroll dahil ang paggawa nito ay tumatakbo kontra sa mga turo ng Katoliko.

Ang illegitimate na anak ay kinakailangan din na dalhin ang kawalan ng seguridad patungo sa legitimate na pamilya ng kanyang mga magulang. Sa kabilang dako, ang legitimate na pamilya ay mayroong poot patungo sa mga illegitimate na anak dahil sa tingin nila ang huli ay karagdagang gastos at kompetisyon sa kita at ari-arian ng pamilya.

Mga Batas na Namamahala sa mga Illegitimate Child sa Pilipinas

Ang mga illegitimate na anak sa Pilipinas ay sakop ng ilang mga batas na nagbibigay ng kanilang mga karapatan at nagtatakda ng mga patakaran tungkol sa kanilang legal na estado. Narito ang ilan sa mga pangunahing batas na may kinalaman sa kanila:

 • Republic Act 386 (Civil Code of the Philippines) – Ang Chapter 4, Title VIII ng Civil Code ay namamahala sa paternity at filiation ng mga anak na ipinanganak bago ang ika-3 ng Agosto, 1988 o bago pa man naging epektibo ang Family Code. Nagbibigay rin ito ng mga karapatan ng mga illegitimate na anak sa ilalim ng batas.
 • Executive Order No. 209 (The Family Code of the Philippines) – Ang Chapter 3 ng Family Code ay namamahala sa paternity at filiation ng mga illegitimate na anak na ipinanganak noong ika-3 ng Agosto, 1988 pataas. Nagbibigay rin ito ng mga karapatan ng mga illegitimate na anak sa ilalim ng batas.
 • Republic Act 9255 (The Revilla Law) – Ang RA 9255 ay isang batas na nagpapahintulot sa mga illegitimate na anak na gamitin ang apelyido ng kanilang ama, na nag-aamyenda sa Art. 176 ng Family Code na nag-uutos sa paggamit ng apelyido ng ina kung ang anak ay illegitimate. Dahil dito, ang mga anak na ipinanganak mula ika-19 ng Marso, 2004 pataas ay maaaring gamitin ang apelyido ng kanilang ama.

Paano Kilalanin ang isang Illegitimate na Anak sa Pilipinas

Ang ama ng isang illegitimate na anak ay may kapangyarihan na baguhin ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagkilala (o hindi pagkilala) na ang bata ay kanyang anak. Sa gabay na ito, matututunan mo kung paano maaaring kilalanin ng ama ang isang illegitimate na anak at maging karapat-dapat na gamitin ang apelyido ng ama.

Paano Irehistro ang Kapanganakan ng isang Illegitimate na Anak

Bilang pangkalahatang tuntunin, ang isang illegitimate na anak ay dapat gumamit ng apelyido ng ina. Ngunit nagbago ang mga batas na namamahala sa isyung ito sa paglipas ng mga taon. Sa na-update na gabay na ito, tatalakayin ko ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagpaparehistro ng kapanganakan ng isang illegitimate na anak (maging ipinanganak sa Pilipinas o sa ibang bansa; regular o delayed na pagpaparehistro) pati na rin ang pagtukoy kung kaninong apelyido ng magulang ang gagamitin ng bata.

Paano Baguhin ang Apelyido ng isang Illegitimate na Anak sa Pilipinas

Kapag ang isang illegitimate na anak ay narehistro na sa Civil Registry, posible pa ring baguhin ang kanyang apelyido sa pamamagitan ng legal na paraan. Sa gabay na ito, tatalakayin ko kung paano baguhin ang apelyido ng isang illegitimate na anak mula sa apelyido ng ina patungo sa apelyido ng ama at vice versa.

Paano Gawing Legitimate ang isang Illegitimate na Anak sa Pilipinas

May dalawang paraan upang itaas ang estado ng isang anak mula sa pagiging illegitimate patungo sa legitimate, ito ay sa pamamagitan ng proseso ng legitimation at adoption. Tatalakayin ng artikulong ito ang bawat proseso isa-isa.

Mga Tips at Babala

 • Kung ikaw ay mga magulang ng isang illegitimate na anak, gawin ang iyong bahagi upang panatilihing maayos at nasa order ang rekord ng kapanganakan ng bata. Kung ang bata ay kinilala, siguraduhing mag-e-execute ang ama ng kinakailangang dokumento (tulad ng AAP o PHI) na kinikilala ang bata, kung hindi, ang impormasyon ng ama ay hindi isusulat sa Certificate of Birth. Maraming kaso kung saan ang impormasyon ng ama ay “unknown” sa COLB kahit na ang bata ay kinilala sa hindi pormal na paraan.
 • Ang mga form tulad ng Affidavit of Admission of Paternity (AAP) at Authority to Use the Surname of the Father (AUSF) ay registrable na dokumento ng Civil Registrar. Maaari mo itong makuha sa iyong lokal na civil registrar.
 • Tandaan na para sa mga kapanganakan na naganap mula ika-3 ng Agosto, 1988 hanggang ika-18 ng Marso, 2004, ang isang illegitimate na anak ay hindi maaaring gumamit ng apelyido ng ama kahit na siya ay kinilala ng ama (halimbawa, sa pamamagitan ng AAP o PHI). Gayunpaman, maaaring mag-file ng petisyon sa korte upang payagan ang bata na gamitin ang apelyido ng ama.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Paano Mag-apply ng Philippine Passport kung ang Menor de Edad ay Illegitimate Child?

Ang illegitimate na anak ay yaong ipinanganak “out of wedlock,” ibig sabihin, hindi kasal ang mga magulang sa isa’t isa.

Maliban sa mga kinakailangan, hindi gaanong naiiba ang proseso ng pag-apply para sa Philippine passport ng isang illegitimate na anak kumpara sa regular na aplikasyon.

Ang mga kinakailangan sa Philippine passport para sa mga menor de edad na illegitimate na anak ay nag-iiba depende kung sila ay nasa pangangalaga ng magulang o ng legal na tagapag-alaga.

Mga Menor de Edad na Illegitimate Child at Nasa Pangangalaga ng Ina

Kung ikaw ay isang single mother, maaari kang mag-apply ng Philippine passport para sa iyong menor de edad na illegitimate na anak sa pamamagitan ng pag-secure ng appointment online o pagtungo sa nakalaang courtesy lane, alinman ang naaangkop.

Huwag kalimutan ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Personal na pagdalo ng menor de edad na aplikante at ng ina (o ng awtorisadong adultong kasama, kung sakaling hindi ka available).
 • Valid passport o valid government-issued ID ng ina o awtorisadong adultong kasama.
 • PSA Birth Certificate ng menor de edad na anak. Upang ipakita sa DFA na ikaw ay isang single mother na may parental authority sa iyong anak, dapat na nakasaad sa birth certificate ang iyong single status sa pamamagitan ng paglalagay ng “Not Applicable” (NA) sa espasyo na hinihingi ang petsa at lugar ng kasal. Samantala, kung ang menor de edad na anak ay illegitimate ngunit kinilala ng ama, ang birth certificate na nagpapakita na ginagamit ng bata ang apelyido ng ama ay dapat may kasamang Affidavit of Acknowledgment/Admission of Paternity at Consent na gamitin ang nasabing apelyido.
 • Kung ang menor de edad ay hindi kasama ng ina sa panahon ng aplikasyon, dapat magbigay ng Special Power of Attorney na ginawa ng ina. Ang SPA ay dapat magtakda ng pangalan ng adultong kasama ng menor de edad, na itinalaga siya sa ganoong tungkulin. Kung ito ay ginawa sa ibang bansa, ang SPA ay dapat na authenticated ng Philippine Embassy/Consulate.
 • Kung ang menor de edad na anak ay hindi maglalakbay kasama ang ina, dapat magsumite ng DSWD clearance at Affidavit of Support and Consent na ginawa ng ina. Ang affidavit ay dapat na authenticated ng Philippine Embassy/Consulate kung ito ay ginawa sa ibang bansa.

Mga Menor de Edad na Illegitimate na Anak na Walang Magulang

Ang illegitimate na anak na walang magulang ay nangangahulugang patay na ang ina habang ang ama ay alinman sa wala o hindi kilala.

Also Read: Paano Humiling ng Mga Dokumento Mula sa PSAHelpline?

Sa ganitong kaso, maaaring pumalit ang isang adultong tagapag-alaga sa lugar ng magulang/mga magulang.

Kung ikaw ay isang tagapag-alaga na tumatayong responsable sa mga magulang ng menor de edad na anak, mangyaring tandaan ang mga kinakailangan sa ibaba kapag nag-aapply para sa Philippine passport:

 • Personal na pagdalo ng adultong tagapag-alaga at ng menor de edad na aplikante.
 • PSA Birth Certificate.
 • Valid passport o valid government-issued ID ng adultong tagapag-alaga.
 • DSWD clearance.
 • Affidavit of Guardianship.

Tandaan:

 • Kung ang illegitimate na anak ay maglalakbay sa ibang bansa kasama ang biological na ama, kinakailangan nilang kumuha ng travel clearance mula sa DSWD dahil ang parental authority ay nakalaan lamang sa ina ng bata.
 • Kung ang illegitimate na anak ay maglalakbay kasama ang ina, hindi na kailangan pang kumuha ng travel clearance (Article 176 ng Family Code of the Philippines).

2. Maaari bang magmana ang isang illegitimate child mula sa kanyang mga lolo at lola?

Hindi. Ayon sa Artikulo 992 ng New Civil Code, ang isang illegitimate na anak ay walang karapatang magmana mula sa mga kamag-anak ng kanyang ama o ina maliban na lamang kung sa pamamagitan ng testate succession.

Kung ang mga lolo at lola ay namatay nang intestate (ibig sabihin, sila ay namatay nang walang iniwang last will and testament), ang isang illegitimate na anak ay hindi magkakaroon ng bahagi sa mga ari-arian ng mga lolo at lola.

Kung nais ng mga lolo at lola na magbigay ng kahit ano sa illegitimate na anak bago sila mamatay, maaari nilang piliin ang isa sa apat na paraan upang mapabuti ang karapatan sa mana ng huli na tinalakay sa itaas.

3. Paano mapapabuti ng isang illegitimate child ang kanyang karapatan sa mana?

Narito ang apat na paraan kung paano mapapabuti ng isang illegitimate na anak ang kanyang karapatan sa mana pagdating sa kanyang magulang/mga magulang:

Legal na pag-aampon

Sa pamamagitan ng paghiling sa iyong magulang na legal kang ampunin, ang relasyon sa pagitan ng dalawa sa iyo ay magiging katulad ng isang magulang sa isang legitimate na anak sa mata ng batas. Kaya naman, magkakaroon ka ng parehong mga karapatan tulad ng isang legitimate na anak.

Life insurance

Kung tumanggi ang iyong magulang na dumaan sa proseso ng legal na pag-aampon, ang alternatibo ay ang pagkuha ng life insurance at pagpangalan sa iyo bilang isang irrevocable beneficiary, ibig sabihin hindi maaaring baguhin ang iyong pagiging beneficiary (kahit ng iyong magulang na may-ari ng polisa) nang walang iyong pahintulot.

Ang halaga ng life insurance proceeds ay maaaring magbigay ng pantay na karapatan sa iyo kasama ang iyong mga legitimate na kapatid kung ikaw lang ang tanging tao na pinangalanan sa insurance policy. Bukod dito, ang proceeds ng life insurance ay hindi sasailalim sa estate tax (ipinapalagay na ikaw ay isang irrevocable beneficiary) hindi tulad ng mana na natanggap ng iyong mga legitimate na kapatid na sasailalim sa maximum na tax rate na 20% (para sa net estates na Php 10 milyon pataas)

Donasyon

Maaari ring mag-donate ang iyong magulang ng ari-arian sa iyo habang siya ay nabubuhay, bagaman ito ay sasailalim sa collation kung saan ang halaga ng mga donasyon na ibinigay sa compulsory heirs (halimbawa, mga anak, illegitimate man o legitimate) sa panahon ng buhay ng namatay ay ikinokonsidera at kinakalkula upang matukoy ang aktwal na laki ng estate at ang mga bahagi (legitime) ng mga compulsory heirs (Art. 1061, Civil Code).

Kung ito ay nasa loob ng free portion, ang donasyon ay igagalang.

Holographic Will

Kapag kinakalkula ang legitime (mga bahagi), ang natitirang bahagi ng estate ay tinatawag ding “free” portion. Ang isang tao na gumawa ng will ay maaaring magkaroon ng natitirang free portion, depende sa bilang at uri ng mga heirs na naiwan ng namatay.

Kung may available na free portion ng estate, maaaring gumawa ang magulang ng notarial o holographic will kung saan ang bahagi (o lahat) ng free portion ay ibibigay sa illegitimate na anak sa ganitong paraan na nagpapantay sa kanya sa anumang legitimate na mga kapatid.

4. Ano ang mga karapatan sa mana ng isang illegitimate child sa Pilipinas?

Sa Pilipinas, ang isang illegitimate na anak ay maaari lamang magkaroon ng karapatan sa mana kung kinilala o inamin ng ama na siya ay kanyang anak.

Tandaan, gayunpaman, na kahit na kinilala ng ama ang illegitimate na anak, siya ay may karapatan lamang magmana ng 1/2 ng bahagi ng isang legitimate na anak. Maaaring lumiit pa ang bahaging ito, depende sa bilang ng mga compulsory heirs.

Also Read: Ano ang Serious Illegal Detention?

5. Ano ang Karapatan ng Isang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Ang isang illegitimate na anak ay may sumusunod na karapatan ayon sa Artikulo 176 ng Family Code:

 • Karapatan na kilalanin at gamitin ang apelyido ng ama
 • Karapatan na suportahan alinsunod sa Family Code tungkol sa suporta
 • Karapatan sa mana na kalahati ng legitime ng isang legitimate na anak

6. Sino ang Dapat Magbigay ng Suporta sa Illegitimate Child?

Parehong obligado ang ina at ama ng illegitimate na anak na suportahan ang bata, kahit na ang mga magulang ay may kanya-kanyang pamilya at iba pang (legitimate) na mga anak. Kasama sa suportang ito ang lahat ng bagay na mahalaga para sa tirahan, damit, pagkain, transportasyon, edukasyon, at medikal na pangangalaga.

Ayon sa Artikulo 105 (4) ng Family Code, ang mga magulang at kanilang illegitimate na mga anak ay obligadong suportahan ang isa’t isa.

Ang hiwalay na ari-arian ng ina, pati na rin ang hiwalay na ari-arian ng ama ng bata, ay dapat sagutin para sa suporta ng illegitimate na anak. Kung wala namang ari-arian ang ina o ama ng bata, ang absolute community o ang conjugal partnership of gains ay mag-aabono ng suporta na ibabawas sa bahagi ng magulang pagkatapos ng likidasyon ng property regime (Art. 197, Family Code).

7. Sino ang Dapat Magkaroon ng Kustodiya sa Illegitimate Child sa Pilipinas?

Ang ina ng isang illegitimate na anak ay magkakaroon ng solong kustodiya at parental authority sa bata.

Nakasaad sa Artikulo 176 ng Family Code na ang parental authority ng isang illegitimate na anak ay nasa ina. Sa isang kaso, nagpasya ang Supreme Court na, bilang bunga at sa paggamit ng parental authority, ang ina ay may karapatan na magkaroon ng kustodiya sa bata maliban na lang kung ang ina ay hindi fit na gampanan ang naturang awtoridad at pangangalaga.

Dagdag pa ng Mataas na Hukuman na tanging ang pinakamatinding dahilan lamang ang magbibigay-katwiran sa pagkakait sa ina ng naturang parental authority at kustodiya. Halimbawa ng mga dahilang ito ay:

 • Pagpapabaya at pag-iwan
 • Kawalan ng trabaho
 • Imoralidad
 • Madalas na pagkalasing
 • Pagkaadik sa droga
 • Pagmamaltrato sa bata
 • Pagkabaliw
 • Pagkakaroon ng nakakahawang sakit

8. Ano ang Middle Name ng Isang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Kung ang bata ay ipinanganak pagkatapos ng pagiging epektibo ng RA No. 9255 (Marso 19, 2004 pataas) at kinilala ng ama at mayroong na-execute na AUSF, ang middle name ng bata ay magiging apelyido ng ina.

Kung ang middle name ay inisyal na naiwang blanko sa Certificate of Live Birth, dapat mag-file ng supplemental report sa local civil registry kung saan naitala ang kapanganakan. Bago mapunan ang middle name, dapat magsumite ang aplikante o magulang ng Affidavit na nagpapahiwatig ng entry na naiwan (halimbawa, ang middle name) at ang dahilan ng pagkakaiwan nito, kasama ang iba pang kinakailangang dokumento.

Sa kabilang banda, kung ang bata ay hindi kinilala ng ama o kahit na kinilala ng ama ngunit walang na-execute na AUSF, ang bata ay walang middle name (ang entry sa ilalim ng middle name ay magiging blanko).

9. Maaari bang Gamitin ng Isang Illegitimate Child ang Apelyido ng Kanyang Ama?

Oo, kung ang bata ay ipinanganak bago ang Agosto 3, 1988 o ipinanganak noong Marso 19, 2004 pataas.

Ang Civil Code of the Philippines (na namamahala sa mga kapanganakan bago ang pagiging epektibo ng Family Code) ay nagbibigay na ang bata ay dapat gumamit ng apelyido ng ama basta’t ang bata ay kinilala ng parehong magulang.

Para sa mga kapanganakan na naganap noong Marso 19, 2004 pataas, ang isang illegitimate na anak ay maaaring gumamit ng apelyido ng ama basta’t may na-execute na Affidavit to Use the Surname (AUSF).

Tandaan na ang AUSF ay hindi ginawa ng ama kundi ng ina kung ang bata ay 6 na taong gulang pababa; ng bata mismo na pinatotohanan ng ina o guardian kung ang bata ay 7 hanggang 17 taong gulang; at ng taong mismo nang walang patotoo ng ina o guardian, kung ang tao ay 18 taong gulang pataas.

Gayunpaman, hindi dahil kwalipikado ang isang illegitimate na anak na gamitin ang apelyido ng kanyang ama ay nangangahulugan na hindi niya ito maaaring tanggihan.

Ayon sa Art. 176 ng Family Code na susugan ng RA 9255, hindi maaaring pilitin ng ama ang kanyang illegitimate na anak na gamitin ang kanyang apelyido.

Nakasaad dito:

“Artikulo 176. … ang mga illegitimate na anak ay maaaring gumamit ng apelyido ng kanilang ama kung ang kanilang filiation ay hayagang kinilala ng ama sa pamamagitan ng record ng kapanganakan na lumalabas sa civil register, o kung may pag-amin sa isang public document o private handwritten instrument na ginawa ng ama.”

Sa kaso ng Grande vs. Antonio, G.R. No. 206248, nagpasya ang Supreme Court na ang karapatan na magpasya kung ang isang illegitimate na anak ay gagamit ng apelyido ng ama ay nasa bata – at hindi sa ama. Ito ay dahil ang Art. 176 ng Family Code, na susugan ng RA 9255, ay gumamit ng salitang “may”.

“Ang paggamit ng salitang ‘may’ sa probisyon ay malinaw na nagpapakita na ang isang kinilalang illegitimate na anak ay hindi sapilitan na gumamit ng apelyido ng kanyang illegitimate na ama. Ang salitang ‘may’ ay nagbibigay ng diskresyon sa mga illegitimate na anak.”

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.