Paano Mag-Ampon ng Bata sa Pilipinas?

Reading Time - 29 minutes
Paano Mag-Ampon ng Bata sa Pilipinas

Kayo ba ay isang mag-asawang walang anak at naghahanap ng posibilidad na mag-ampon para matupad ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya? O baka gusto niyong mag-ampon ng kamag-anak para mabigyan ng mas magandang buhay ang bata?

Sa mahigit 1.8 milyong iniwan at napabayaan na mga bata sa Pilipinas, ang pag-aampon ay hindi lang makakatulong sa inyo na maging magulang, kundi maaari rin itong maging pinakamagandang paraan para maiahon ang mga bata sa kahirapan.

Sa artikulong ito, pag-usapan natin ang step-by-step na proseso ng pag-aampon ng bata sa Pilipinas sa ilalim ng bagong domestic administrative adoption, inter-country adoption, at ang correction of birth records sa pamamagitan ng administrative adoption. Kasama rin dito ang mga tips at techniques, pati na rin ang mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa proseso.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi ito legal na payo o pamalit sa legal counsel. Dapat kayong kumonsulta sa inyong abogado para sa payo patungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng attorney-client relationship sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Table of Contents

Ano ang mga Batas sa Pag-aampon sa Pilipinas?

Bago tayo pumunta sa detalye ng proseso, pag-usapan muna natin ang mga batas na nag-gogoverno sa pag-aampon.

1. Republic Act 8552 o ang Domestic Adoption Act of 1998

Ang RA 8552 ay naa-apply sa pag-aampon ng Filipino children kung saan ang buong proseso ng pag-aampon mula sa pag-file ng petition hanggang sa issuance ng adoption decree ay ginagawa sa loob ng Pilipinas.

2. Republic Act 8043 o ang Inter-Country Adoption Act of 1995

Ang Inter-Country adoption ay ang proseso ng pag-aampon ng isang Filipino child ng isang foreigner o Filipino citizen na permanenteng naninirahan sa ibang bansa. Ang pag-file ng petition, ang supervised trial custody, at ang Decree of Adoption ay lahat isinasagawa sa labas ng Pilipinas.

3. Republic Act 11222 o ang Simulated Birth Rectification Act at Prescribing Administrative Adoption

Ang RA 11222 ay nagkakaloob ng amnesty at nagpapahintulot sa rectification ng simulated birth ng isang bata kung saan ang simulation ay ginawa para sa best interest ng bata, at ang bata ay patuloy na itinuring at inalagaan ng taong o mga taong gumawa ng simulation bilang kanyang anak.

4. Republic Act 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act

Ang RA 11642 ay ang bagong batas na nagbibigay ng mas simpleng at hindi magastos na domestic administrative adoption proceedings sa Pilipinas. Pinapadali nito ang lahat ng serbisyo para sa alternative child care kabilang ang administrative adoption at iba pa. Sa esensya, ang RA 11642 ay:

 • Nag-repeal ng RA 8552 o ang Domestic Adoption Act of 1998. Ngayon, tinanggal na ang judicial process sa adoption proceedings. Ang buong proseso ng pag-aampon ay ginagawa na administratively na walang court intervention.
 • Nag-amend ng RA 8043 o ang Inter-country Adoption Act of 1995. Ang Inter-country Adoption Board (ICAB) ay inorganisa muli bilang isang one-stop quasi-judicial agency sa alternative child care na kilala bilang National Authority for Child Care (NACC). Ang NACC ay attached sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
 • Nag-amend ng RA 11222 o ang Simulated Birth Rectification Act at Prescribing Administrative Adoption. Sa mga susunod na pangyayari, ang NACC ang mag-facilitate, kikilos, at magre-resolve sa lahat ng bagay na may kinalaman sa rectification ng simulated birth.
 • Ang NACC, ang bagong nilikhang opisina, ay hahawak na ngayon sa lahat ng duties, functions, at responsibilities ng ICAB, DSWD, at iba pang government agencies na may kinalaman sa adoption at child care. Ang NACC ay magkakaroon ng Regional Alternative Child Care Office (RACCO) para sa bawat rehiyon sa Pilipinas at tatanggap ng lahat ng local petitions para sa adoption, at iba pa.

Ano ang Iba’t Ibang Uri ng Pag-aampon sa Pilipinas?

Karaniwan, may dalawang uri ng pag-aampon sa ilalim ng tatlong batas na nabanggit sa itaas – ang regular adoption at relative adoption.

 • Ang Regular adoption ay kadalasang tumutukoy sa isang bata sa orphanage o ilalim ng pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) dahil siya ay iniwan, napabayaan, o kusang ipinagkatiwala ng mga magulang o guardians. Kung naaangkop, ang DSWD ang mag-issue ng Certification Declaring a Child Legally Available for Adoption (CDCLAA). Update: Ngayon, ang NCAA na ang mag-iissue ng CDCLAA.
 • Ang Relative adoption ay tumutukoy sa pag-aampon ng isang bata ng isang kamag-anak hanggang sa ika-apat (4th) na degree ng consanguinity o affinity (halimbawa, mga magulang, lolo’t lola, kapatid, tiyo/tiya, pinsan na unang degree), kung saan diretso ang pag-file ng petition for adoption sa Family Courts/Regional Trial Courts.

Bahagi I: Domestic Adoption

Para Kanino Ito?

Kung ikaw ay kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas at nais mag-ampon ng bata, maaaring ang domestic adoption, regular man o relative, ang pinakamainam na opsyon para sa iyo.

Sino ang Maaaring Ampunin sa Pilipinas?

Partikular, maaari mong ampunin ang mga sumusunod:

 • Ang sinumang wala pang 18 taong gulang na administratively o judicially declared available for adoption (halimbawa, isang bata kung saan na-issuehan ng CDCLAA).
 • Ang legitimate child ng iyong asawa (sa sitwasyon kung saan ang iyong asawa ay may legitimate child mula sa nakaraang kasal).
 • Ang illegitimate child ng isang qualified adopter (ibig sabihin, inaampon mo ang iyong illegitimate child para maging legitimate ang status nito).
 • Ang sinumang tao na 18 taong gulang pataas, basta’t siya ay consistently considered at treated ng adopter bilang sariling anak simula noong menor de edad pa lamang.
 • Ang previously adopted child na ang adoption ay rescinded o canceled.
 • Ang bata na ang magulang/mga magulang ay namatay; subalit, ang proseso ng pag-aampon ay magsisimula lamang pagkalipas ng 6 na buwan mula sa pagkamatay ng magulang/mga magulang.
 • Ang foster child.
 • Ang relative ng adopter.

Sino ang Maaaring Mag-ampon ng Bata sa Pilipinas?

Ang alinman sa mga sumusunod ay maaaring mag-ampon ng bata sa Pilipinas, basta’t ang adopter ay mayroong mga tiyak na qualifications.

1. Isang Filipino citizen, na dapat ay:

 • Hindi bababa sa dalawampu’t limang (25) taong gulang.
 • May full legal capacity at rights.
 • May good moral character.
 • Hindi nahatulan sa anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude.
 • Emotionally at psychologically capable na mag-alaga ng mga bata.
 • Hindi bababa sa 16 na taong mas matanda kaysa sa aampunin. Exception: Hindi kailangan ang 16-year gap kung ang adopter ay biological parent o asawa ng magulang ng aampunin.
 • May kakayahang suportahan at alagaan ang mga bata.

2. Isang foreigner, na dapat ay mayroon ding mga qualifications na nabanggit para sa isang Filipino citizen, at dagdag pa:

 • Ang kanyang bansa ay may diplomatic relations sa Pilipinas.
 • Dapat ay permanent o habitual resident ng Pilipinas ng hindi bababa sa limang (5) taon.
 • May legal capacity to adopt sa kanyang sariling bansa.
 • Pinapayagan ng kanyang gobyerno na pumasok ang aampunin sa kanyang tahanan bilang anak.

Exception: Ang residency requirement at legal capacity to adopt ay maaaring hindi na kailanganin kung ang foreigner ay:

 • Dating Filipino citizen na nais mag-ampon ng relative within the fourth degree of consanguinity o affinity.
 • Nais mag-ampon ng legitimate child ng kanyang Filipino spouse.
 • Kasal sa isang Filipino citizen, at nais mag-ampon kasama ang asawa ng relative within the fourth (4th) degree of consanguinity o affinity ng Filipino spouse.

3. Isang legal guardian. Maaari niyang ampunin ang ward kung:

 • Ang guardianship ay natapos na.
 • Ang kanyang financial accountabilities ay na-clear na.

4. Ang foster parent kaugnay sa foster child.

5. Mga opisyal at empleyado ng gobyerno ng Pilipinas na naka-deploy o naka-station abroad; basta’t sila ay may kakayahang isama ang bata sa kanilang pag-alis.

Paano Mag-ampon ng Bata sa Pilipinas sa Ilalim ng Bagong Domestic Administrative Adoption at Child Care Act?

Kung ikaw ay kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas at nais mag-ampon ng bata, maaaring ang domestic administrative adoption, regular man o relative, ang pinakamainam na opsyon para sa iyo.

Update: Pinasimple ng RA 1642 ang proseso ng pag-aampon sa pamamagitan ng pag-alis ng judicial stage. Ang Petition for Adoption ay ngayon ay ifa-file sa NACC sa pamamagitan ng kanilang RACCO. Ang NACC ang maghahawak ng proseso ng pag-aampon mula simula hanggang katapusan.

Hakbang 1: Pagpapahayag ng Interes at Pagsumite ng Application na Mag-ampon ng Bata sa RACCO o sa isang Child-Placing Agency

Ang Child-Placing Agency (CPA) ay tumutukoy sa “isang ahensya na may wastong lisensya at akreditasyon mula sa Department para magbigay ng komprehensibong child welfare services, kasama na ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa pag-aampon, pag-evaluate sa mga prospective adoptive parents, at paghahanda ng adoption home study”.

Sa kasalukuyan, dalawang CPA lamang ang lisensyado at akreditado ng DSWD para isakatuparan ang domestic adoption sa Pilipinas – ang Kaisahang Bahay Foundation, Inc. (KBF) at Norfil Foundation, Inc.

Kung mas gusto mong mag-ampon sa pamamagitan ng isang pribadong ahensya, maaari kang makipag-ugnayan sa KBF at Norfil sa kanilang website para ipahayag ang iyong interes. Ang DSWD ay nag-deputize sa mga CPA para gawin ang ilan sa mga proseso sa ilalim ng administrative phase.

Hakbang 2: Paghahanda ng Home Study Report

Gagawa ang adoption social worker ng case study sa adoptee, biological parents, at sa mga adopters. Kasama sa case study ang pagtiyak sa tunay na intensyon ng mga prospective adopters at kung ang pag-aampon ay para sa best interest ng bata.

Ang Home Study Report (HSR) ay isang written report na inihanda ng adoption social worker ukol sa motivation at capacity ng mga prospective adoptive at foster parents na magbigay ng tahanan na tutugon sa mga pangangailangan ng isang bata.

Hakbang 3: Pag-match ng Bata sa Prospective Adopter/s

Ang Matching ay ang maingat na pagpili mula sa regional o interregional levels ng isang pamilya para sa bata batay sa mga pangangailangan at best interest ng bata pati na rin ang kakayahan at commitment ng adoptive parents na tugunan ang mga pangangailangang ito at itaguyod ang isang mutually satisfying parent-child relationship.

Exceptions: Ang step-parent adoption, relative adoption, at adult adoption ay hindi dadaan sa matching process basta’t ang bata at ang mga prospective adopters ay nakatira sa iisang household ng hindi bababa sa dalawang (2) taon.

Hakbang 4: Pag-issue ng Pre-Adoption Placement Authority

Kung matagumpay na na-match ang bata at ang adopter/s ng RACCO, mag-iissue ito ng Pre-Adoption Placement Authority (PAPA). Ang PAPA ay isang dokumento na in-issue ng NACC sa pamamagitan ng RACCO, na nagpapahintulot o nagkukumpirma ng placement ng bata sa kanyang mga adopter/s.

Also Read: Paano Kumuha ng Special Power of Attorney?

Tandaan sa adult at relative adoption: Kung ikaw ay mag-aampon ng kamag-anak o isang adult, ang PAPA ay awtomatikong in-issue.

Hakbang 5: Pagkumpleto ng Supervised Trial Custody (STC)

Pagkatapos ng matching process at pag-issue ng PAPA, irerekomenda ng social worker ang isang STC sa loob ng hindi bababa sa anim (6) na buwan para bigyan ang mga partido ng pagkakataon na mag-bond at mag-adjust psychologically at emotionally sa isa’t isa. Ang adoption social worker ang magmo-monitor sa STC buwan-buwan.

Depende sa assessment at rekomendasyon ng adoption social worker, maaaring paikliin o i-waive ang anim na buwang STC.

Tandaan sa adult at relative adoption: Maaaring i-waive ang STC sa lahat ng kaso ng stepchild, relative, infant, o adult adoption.

Hakbang 6: Pag-file ng Petition for Administrative Adoption sa RACCO

Ang Petition for Adoption kasama ang lahat ng supporting documents ay ifa-file sa RACCO ng siyudad o munisipalidad kung saan nakatira ang mga prospective adopters.

Hakbang 7: Pag-publish ng Petition for Adoption

Ang Petition for Adoption ay ipa-publish isang beses sa isang linggo sa loob ng tatlong (3) magkakasunod na linggo sa isang pahayagan na may pangkalahatang sirkulasyon.

Hakbang 8: Review ng Petition for Adoption

Ang RACCO ay masusing rerebyuhin ang petition at titingnan kung lahat ng requirements ay nakumpleto na, at magsasagawa ng personal na interviews kasama ang handling adoption social worker, mga prospective adopters, at ang adoptee.

Kapag naayos na, irerekomenda ng RACCO ang approval ng petition at ipapasa ito sa Deputy Director for Services, na siya namang magpapasa sa Executive Director ng NACC para sa final approval.

Hakbang 9: Approval ng Petition for Adoption

Kung ang NACC, sa pamamagitan ng Executive Director, ay makitang satisfactory ang supervised trial custody sa mga partido at ang pag-aampon ay makakabuti sa bata, mag-iissue ito ng Order of Adoption.

Ang Order of Adoption na nakuha sa ilalim ng Act na ito ay may parehong epekto tulad ng Decree of Adoption na nakuha ayon sa Domestic Adoption Act of 1998.

Bahagi II: Inter-Country Adoption

Para Kanino Ito?

Kung ikaw ay isang foreigner na nagnanais mag-ampon ng Filipino child o dating Filipino citizen na kasalukuyang naninirahan sa ibang bansa at nais mag-ampon ng Filipino o kamag-anak, maaaring ang inter-country adoption ang pinakamainam na opsyon para sa iyo.

Sino ang Maaaring Ampunin sa Ilalim ng Inter-Country Adoption Law ng Pilipinas?

1. Ang sinumang Filipino child na wala pang labinlimang (15) taong gulang na na-commit sa DSWD bilang dependent, abandoned, o neglected.

Subalit, ang Filipino child na higit sa 15 taong gulang ay maaari pa ring ampunin kung:

 • Ang bata ay bahagi ng sibling group, kung saan ang isa o higit pa ay wala pang 15 taong gulang.
 • Kung ang pag-file ng application para sa pag-aampon ng bata ay ginawa bago umabot ng 15 taong gulang ang bata.
 • Special Home Finding ay inumpisahan bago ang ika-15 na kaarawan ng bata.
 • Ibang situwasyon kung saan ang intensyon na mag-ampon ay naipakita bago umabot ng 15 ang bata.

2. Ang Filipino child na nasa loob ng 4th degree ng consanguinity o affinity ng Filipino citizen na permanenteng naninirahan sa ibang bansa (Relative Adoption).

Sino ang Maaaring Mag-ampon?

Ang sinumang foreign national o Filipino citizen na permanenteng naninirahan sa ibang bansa ay maaaring mag-ampon ng bata sa Pilipinas, basta’t ang adopter ay may sumusunod na qualifications:

 • Dapat ay hindi bababa sa 27 taong gulang.
 • Hindi bababa sa 16 na taong mas matanda kaysa sa aampunin. Exception: Hindi kailangan ang 16-year gap kung ang adopter ay ang biological parent o ang asawa ng biological parent ng aampunin.
 • May capacity to act at assume lahat ng rights at responsibilities ng parental authority sa ilalim ng pambansang batas niya, at dumaan sa appropriate counseling mula sa accredited counselor sa kanyang home country.
 • Hindi nahatulan ng anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude.
 • Eligible to adopt sa ilalim ng kanyang national law.
 • Nasa posisyon na magbigay ng proper care at support at magturo ng necessary moral values at example sa lahat ng kanyang mga anak, kabilang ang batang aampunin.
 • Pumapayag na ipatupad ang basic rights ng bata.
 • Nagmula sa bansa na may diplomatic relations sa Pilipinas at ang kanyang pamahalaan ay nag-maintain ng similarly authorized at accredited agency at pinapayagan ang adoption sa ilalim ng kanyang national laws.
 • Possess lahat ng qualifications at wala sa mga disqualifications na itinatakda sa ilalim ng batas ng Pilipinas.

Paano Mag-ampon ng Bata sa Ilalim ng Inter-Country Adoption Law ng Pilipinas?

Katulad ng domestic adoption, mayroong dalawang yugto sa proseso ng Inter-Country adoption – ang una ay ang administrative phase, o ang proseso bago sa Inter-Country Adoption Board (ICAB). Ang pangalawa ay ang judicial phase na kung saan ang proseso ng pag-file ng petition at pagkuha ng Decree of Adoption sa home country ng aplikante.

Narito ang mga hakbang sa parehong yugto:

UNANG YUGTO (Administrative Phase)

Update: Sa bisa ng RA 11642, ang Inter-country Adoption Board (ICAB) ay muling inorganisa at tinawag na ngayon na National Authority for Child Care (NACC). Ang NACC ang mag-facilitate, kikilos, at magre-resolve sa lahat ng bagay na may kinalaman sa inter-country adoption ayon sa RA 8043. Ang lahat ng pagtukoy sa ICAB ay papalitan na ng NACC mula ngayon.

Hakbang 1: Ipahayag ang iyong intensyon na mag-ampon

Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pag-file ng application for adoption sa ICAB sa pamamagitan ng Central Authority (CA) o sa pamamagitan ng isang accredited Foreign Adoption Agency (FAA) sa bansa kung saan ka naninirahan.

Suriin ang listahan ng accredited FAA ng ICAB sa iyong bansa ng paninirahan.

Sa ilalim ng Sec. 10 ng RA 8043, maaari ka ring mag-file ng petition for adoption sa Family Court/Regional Trial Court kung saan naninirahan o matatagpuan ang bata. Subalit, ang korte ay ipapasa lamang ang iyong petition sa ICAB, na siyang kikilos ayon sa kanilang sariling proseso; kaya naman mas mabuti na direkta kang mag-file ng iyong application sa ICAB para makatipid ng oras at pagsisikap.

Tandaan para sa Relative Adoption: Para sa relative adoption, kailangan mong punan ang Questionnaire for Relative Adoption Applicants (QRAA). Ang proseso ng relative adoption ay bahagyang naiiba sa regular adoption dahil lalaktawan mo ang ilang proseso (halimbawa, matching), ngunit ang iba ay pareho lang.

Hakbang 2: Para sa ICAB: Suriin ang application ng adopter

Ang ICAB ay susuriin ang application sa loob ng isang buwan mula sa pagtanggap. Kung ang desisyon ay paborable, isasama nila ang adopter/s sa roster ng approved applicants.

Mayroon ding roster ang ICAB ng mga bata na cleared para sa inter-country adoption. Sa Pilipinas, ang DSWD muna ang susubok ng lahat ng posibleng paraan para ma-match ang bata at ma-adopt locally para mapanatili ang kanyang Philippine identity at kultura. Tanging yung mga batang hindi nagtagumpay na ma-adopt sa bansa ang ie-endorso sa ICAB para sa inter-country adoption.

Para sa relative adoption, ang DSWD Field Office ang mag-eendorso ng certification para sa inter-country adoption, Child Study Report (CSR), at iba pang supporting documents sa ICAB.

Hakbang 3: Para sa ICAB: I-match ang bata sa prospective adopter/s

Also Read: Paano Magpakasal sa Pilipinas?

Ang ICAB ay magsasagawa ng matching conference o ang proseso ng pag-match ng bata sa isang aplikante. Kapag na-match na ng ICAB ang bata sa prospective adopter/s, ipapaalam nila sa huli ang proposal.

Hakbang 4: Para sa ICAB: Mag-issue ng Placement Authority

Kung tinanggap ng adopter/s ang proposal ng ICAB, ang huli ay mag-iissue ng Placement Authority. Ang aplikante ang magbabalikat ng pre-adoptive placement costs (kasama na ang pagbiyahe ng bata, medical at psychological evaluation, at iba pang kaugnay na gastos, at iba pa).

Hakbang 5: Para sa bata: Sumailalim sa pre-departure preparation

Bago umalis ng Pilipinas, ang bata ay ihahanda para sa kanyang placement. Ang pre-departure preparation ay ginagawa para mabawasan ang anxiety at trauma at para masiguro na ang bata ay pisikal at emosyonal na handa na maglakbay at bumuo ng bagong mga relasyon.

Hakbang 6: Kumpletuhin ang trial custody

Ang adopter/s ay personal na susundo sa bata sa Pilipinas kapag na-issue na ang visa. Kailangan niyang manatili sa bansa ng hindi bababa sa limang (5) araw para magkaroon ng bonding sa kanila.

Ang trial custody ay magsisimula sa oras na mailipat ang bata sa adopter/s.

Hakbang 7: Para sa ICAB: Mag-issue ng Consent to Adoption

Kung matagumpay ang trial custody, ang ICAB ay mag-iissue ng Affidavit of Consent.

IKALAWANG YUGTO (Judicial Phase)

Hakbang 8: Mag-file ng petition for adoption

Kapag nakuha na ng adopter/s ang Consent to Adoption, maaari na siyang mag-file ng petition for adoption sa tamang korte/tribunal/agency ayon sa kanilang national law.

Hakbang 9: Para sa Korte: Mag-issue ng Decree of Adoption

Kapag na-decree na ang adoption, isang kopya nito ay ipapadala sa ICAB, kasama ang certificate of Citizenship/naturalization, kung naaangkop.

Bahagi III. Administrative Adoption

Para Kanino Ito?

Maraming kaso sa Pilipinas kung saan ang mga adoptive parents ay hindi dumaan sa legal na proseso ng pag-aampon at sa halip ay inirehistro lamang ang bata bilang kanila, anupa’t lumalabas sa birth certificate na sila ang mga magulang ng bata. Ang ganitong senaryo ay isang kaso ng simulation of birth records at ito ang nais tugunan ng batas (RA 11122). Hinihikayat din ng batas ang mga adoptive parents na lumantad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng immunity mula sa criminal, civil, at administrative liability.

Kung isa ka sa mga nag-simulate ng birth record ng bata, maaari mong itama ang mga rekord sa pamamagitan ng administrative adoption kung:

 • Ang bata ay nasa iyong kustodiya at nakatira na sa iyo ng hindi bababa sa tatlong (3) taon bago ang Marso 29, 2019 (ang petsa kung kailan naging epektibo ang RA 11122).
 • Palagi mong itinuturing at tinatrato ang bata bilang sarili mong anak.
 • Ang bata ay walang original Certificate of Live Birth (COLB) o Certificate of Foundling (ibig sabihin, hindi aplikable ang batas kung ang bata ay mayroon nang dalawang birth records – isang original COLB at isang simulated COLB).
 • Ang petition for Administrative Adoption with Application for Rectification of Simulated Birth Record ay ifa-file on o bago ang Marso 29, 2029 (binigyan ang mga aplikante ng 10-taong grace period).

Paano Itama ang Simulated Birth Record sa Pamamagitan ng Administrative Adoption?

Ang buong proseso ng pag-aampon ay ginagawa sa DSWD. Ang layunin ay gawing mas simple at hindi gaanong magastos ang pag-aampon.

Update: Inilipat ng RA 11642 ang function ng DSWD/SWDO sa NACC. Mula ngayon, ang NACC ang mag-facilitate, kikilos, at magre-resolve ng lahat ng bagay na may kinalaman sa pagwawasto ng simulated birth ayon sa RA 11222. Ang lahat ng pagtukoy sa DSWD/SWDO ay papalitan na ng NCCA/RACCO.

Hakbang 1: Ipahayag ang iyong intensyon na itama ang simulated birth record ng bata na nasa iyong kustodiya

Maaari kang bumisita sa pinakamalapit na DSWD/Social Welfare Development Office (SWDO) sa siyudad o munisipalidad kung saan naninirahan ang bata.

Hakbang 2: Dumalo sa adoption forum/seminar

Iskedyul ka ng social worker sa SWDO para sa isang pre-adoption orientation upang ibigay sa iyo ang mga detalye at requirements ng proseso ng pag-aampon.

Hakbang 3: Kumuha ng Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption (para lamang sa non-relative adoption)

Ang CDLAA ay isang sertipiko na maaari mong makuha mula sa DSWD. Ito ay isang pangunahing requirement at isa sa mga supporting documents na ilalakip sa petition.

Para sa relative adoption, maaari mong agad ifile ang petition dahil hindi kinakailangan ang CDCLAA.

Hakbang 4: I-file ang iyong petition sa SWDO kasama ang lahat ng supporting documents

Ang Petition for Administrative Adoption with Application for Rectification of Simulated Birth Record ay isang affidavit at ifa-file sa SWDO ng siyudad o munisipalidad kung saan naninirahan ang bata.

Hakbang 5: Para sa SWDO: Isumite ang petition sa DSWD Field Office

Kung sa pagsusuri ng SWDO ay maayos ang petition, ipapasa nila ang mga dokumento sa DSWD Field Office. Ang huli ay magtatalaga ng isang social worker upang ihanda ang Social Case Study Report (SCSR).

Ang itinalagang social worker ay magsasagawa ng home visits upang matiyak kung ang adopter/s ay may mga kwalipikasyon sa ilalim ng batas at kung ang administrative adoption ay para sa best interest ng bata.

Hakbang 6: Para sa DSWD Field Office: I-evaluate ang application

Ang DSWD Field Officer ay mangangailangan na personal na magpakita ang bata at ang aplikante sa DSWD Field Office para sa isang interview. Kung paborable ang evaluation, irerekomenda nila sa DSWD Central Office ang pag-issue ng Order of Adoption.

Hakbang 7: Para sa DSWD Central Office: Mag-issue ng Order of Adoption

Ang Secretary ng DSWD ay kikilos batay sa rekomendasyon ng DSWD Field Office. Kung makita ng Secretary na ang pag-aampon ay makakabuti sa bata, i-issue ang Order of Adoption. Ito rin ang mag-uutos sa Civil Registrar na:

 • Kanselahin ang simulated birth record ng bata.
 • Irehistro ang rectified birth record ng bata sa ilalim ng late registration process.
 • Mag-issue ng bagong birth certificate na nagpapakita na ang petition/s ay ang magulang/s ng bata.

Mga Tips at Babala

 • Kung ikaw ay mag-aampon ng iyong sariling illegitimate child, kinakailangan mong kumuha ng consent mula sa iyong asawa at mga legitimate children, kahit ilang taon na kayong hiwalay. Sa isang kaso, dineklara ng Supreme Court na hindi balido ang pag-aampon sa isang illegitimate child dahil hindi maayos na nakuha ang consent ng asawa at mga anak ng ama na labag sa Sec. 9 ng RA 8552.
 • Kung ikaw ay kasal, kinakailangan na mag-jointly adopt ka at ang iyong asawa (maliban na lang kung ang iyong kaso ay nasa ilalim ng mga eksepsiyon). Sa isang kaso, hindi kinilala ng Supreme Court ang pag-aampon ng dalawang bata na ifina-file lamang ng asawa nang hindi isinasama ang kanyang pangalawang asawa bilang petitioner.
 • Hinihikayat na mag-file ng administrative adoption para itama ang simulated birth record ng bata. Nagbibigay ang batas ng amnesty; kaya wala nang criminal, civil, at administrative liabilities para sa mga gumawa ng nasabing gawain. Ang pagpapalegal ng pag-aampon ay magbibigay din sa iyo ng peace of mind na hindi na kuwestiyunin sa hinaharap ang legitimacy ng bata ng mga interesadong heirs.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang mga epekto ng pag-aampon?

 • Parental Authority. Napuputol ang lahat ng legal na ugnayan sa pagitan ng biological parent/s at ng adoptee. Ang legal parent/s ngayon ay ang adopter/s.
 • Legitimacy. Itinuturing ang adoptee bilang legitimate child ng adopter/s para sa lahat ng layunin at bilang ganito ay may karapatan sa lahat ng rights at obligations na itinakda ng batas para sa legitimate children na ipinanganak sa kanila nang walang diskriminasyon.
 • Succession. Sa legal at intestate succession, ang adoptee at ang adopter/s ay may reciprocal rights of succession nang walang pagkakaiba mula sa legitimate filiation.

2. Ano ang mga benepisyo kung mag-aampon ng bata sa Pilipinas?

Bilang adoptive parents, matatamasa mo ang lahat ng benepisyong para sa biological parents, kasama ang:

Also Read: Paano Palitan ang Apelyido ng Isang Illegitimate Child sa Pilipinas?

 • Mga benepisyo na maaaring makuha sa pamamagitan ng Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS), Department of Labor and Employment (DOLE), Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth), Health Maintenance Organization (HMO)
 • Pag-avail ng paid maternity at paternity leave

3. Maaari bang bawiin ang pag-aampon?

Oo, maaaring bawiin ang pag-aampon ngunit ng adoptee lamang. Hindi maaaring bawiin ng adopter/s ang pag-aampon. Ang kaya lang niyang gawin ay disinherit ang adoptee.

Maaaring bawiin ng adoptee ang pag-aampon sa mga sumusunod na kaso:

 • Paulit-ulit na pisikal at verbal na maltreatment mula sa adopter/s
 • Pagtatangka sa kanyang buhay
 • Sekswal na pagsalakay o karahasan
 • Pag-abandona at kabiguang tuparin ang parental obligations

Gayunpaman, tandaan na ang petition para bawiin ang pag-aampon ay dapat ifile sa loob ng limang (5) taon mula sa pag-abot ng age of majority o paggaling mula sa incapacity.

Kapag binawi, ito ay magkakaroon ng sumusunod na epekto:

 • Ang parental authority ng biological parents ay ibabalik
 • Ang reciprocal rights ng adopter/s at ng adoptee ay mawawala
 • Ang amended birth certificate ng adoptee ay kakanselahin, at ang orihinal ay ibabalik
 • Ang successional rights ng adoptee ay babalik sa kanyang orihinal na estado bago ang pag-aampon.

4. Ano ang mga dokumentong kailangan para suportahan ang aming application/petition para sa pag-aampon?

Narito ang listahan ng mga dokumento na kailangan mong ihanda at ilakip sa iyong application for adoption sa RACCO:

 • Home study report at child case study report na inihanda ng adoption social worker
 • Birth Certificate ng prospective adopter/s at ng adoptee
 • Marriage Certificate, authenticated Divorce Papers, Annulment Decree, Decree of Nullity, o Legal Separation documents, alinman ang naaangkop
 • Written Consent to the Adoption mula sa legitimate at adoptive children, at illegitimate children kung nakatira kasama ang adopter/s, na hindi bababa sa 10 taong gulang
 • Physical at Medical Evaluation/Certification na inisyu ng isang lisensyadong doktor
 • Psychological Evaluation Report (kung naaangkop ayon sa pagtukoy ng social worker)
 • NBI Clearance o Police Clearance
 • Latest Income Tax Return (ITR)
 • Tatlong (3) letters of character reference
 • 3×5 inch size photos ng prospective adopter/s at ng kanyang immediate family members
 • Iba pang requirements na itinuturing na angkop

Karagdagang requirements para sa foreign nationals (hindi naaangkop para sa Inter-Country Adoption):

 • Certification na ang aplikante ay may legal capacity to adopt sa kanyang home country at ang bata na aampunin ay maaaring pumasok at permanenteng manirahan sa kanyang bansa bilang isang legitimate child
 • Certificate of Residence sa Pilipinas na inisyu ng Bureau of Immigration o Department of Foreign Affairs (DFA)
 • Dalawang (2) character references mula sa mga hindi kamag-anak
 • Police Clearance mula sa lahat ng lugar ng paninirahan sa nakaraang mga taon bago tumira sa Pilipinas

Karagdagang requirements kung ikaw ay magfa-file ng Rectification of Birth Records Through Administrative Adoption:

 • Kopya ng simulated birth record ng bata
 • Affidavit of admission, kung ang simulation ay ginawa ng isang third person
 • Certification mula sa Punong Barangay na nagpapatunay na ang aplikante/s ay bonafide residents ng Barangay at ang bata ay nakatira sa kanila ng tatlong (3) taon bago ang Marso 29, 2019
 • Notarized Affidavits ng Dalawang (2) Disinterested Persons, na nakatira sa parehong Barangay na nagpapatunay na ang bata ay nakatira sa adopter/s ng tatlong taon bago ang Marso 29, 2019
 • Original copy ng CDLAA kung ang bata ay non-relative
 • PSA-issued copy ng Negative Certification of Birth, kung naaangkop

5. Kailangan ba ang consent ng biological parents kapag nag-aampon ng bata?

Oo, ang written consent ng biological parents, kung kilala, ay kinakailangan sa pag-aampon. Dagdag pa, ang written consent ng sumusunod ay kailangan din:

 • Ang adoptee, kung sampung (10) taong gulang o higit pa
 • Kung hindi kilala ang parent/s, ang legal guardian, o ang tamang government agency na may custody ng bata
 • Legitimate children ng adopter/s at adoptee, kung sampung taon o higit pa, at illegitimate children kung 10 taong gulang at higit pa at nakatira kasama ang adopter/s
 • Ang spouse ng adopter, o ng taong aampunin, kung mayroon

6. Ano ang mangyayari kung hindi mo gusto ang bata na na-match sa iyo?

Kung tatanggihan mo ang proposed child, hihingi sa iyo ang DSWD ng written explanation na binabanggit ang dahilan ng non-acceptance. Kung valid ang iyong dahilan, ikokonsidera pa rin ang iyong application. Kung tatanggi ka ulit sa pangalawang pagkakataon, ang matching ay ititigil muna habang nirereassess ang iyong kaso.

7. Maaari bang pumili ng gender o age ng baby na aampunin?

Ang preference ng adopter sa gender ng bata ay maaaring ikonsidera. Subalit, hindi maaaring pumili ang adopter/s ng eksaktong edad ng bata na aampunin. Ang ikokonsidera ay ang age brackets. Halimbawa, maaari kang pumili mula sa edad na 0.6 months – 2 years old, two and a half months old, higit sa tatlong taon, atbp. Ang iyong choice ay laging subject to deliberation ng matching committee.

8. Maaari bang mag-ampon ang isang single person sa Pilipinas?

Oo, ang isang single Filipino citizen, foreigner, o legal guardian ay maaaring mag-ampon ng bata sa Pilipinas basta siya ay mayroong lahat ng qualifications ng isang adopter.

9. Magkano ang gastos sa pag-aampon sa Pilipinas?

Libre ang adoption services ng DSWD.

Ang malaking bahagi ng gastos ay manggagaling sa bayad para sa professional services ng isang abogado na tutulong sa iyo sa pag-draft ng petition for adoption, publication ng Order of Hearing, filing at court fees, pagkuha ng mga dokumento, at iba pang kaugnay na gastos.

Para sa intercountry adoption, ang sumusunod ay ang mga fees na babayaran sa ICAB:

 • Application Fee – US$200
 • Processing fee – US$2,000 para sa single placement, at US$3,000 para sa sibling group ng 2 o higit pa
 • Pre-adoptive placement costs – nag-iiba-iba depende sa bata kung saan siya nagmula at pupunta.

Hindi kasama sa figures ang mga ancillary costs tulad ng visa processing fees, flight costs, cost ng pag-secure ng travel documents, filing ng petition for adoption sa country of residence, at post-adoption services, at iba pa.

10. Gaano katagal ang proseso ng pag-aampon sa Pilipinas?

Para sa domestic adoption, ang buong proseso ay aabutin ng humigit-kumulang isa at kalahating taon hanggang dalawang taon o mas matagal pa depende sa mga pangyayari. Mula sa perspektibo ng DSWD, aabutin ito ng humigit-kumulang 15 buwan mula sa simula ng assessment ng application ng adopter/s hanggang sa closure ng kaso.

Tandaan na sa judicial phase, didinggin lamang ng korte ang petition for adoption pagkalipas ng 6 na buwan mula sa petsa ng Order of Hearing at i-issue lamang ang Decree of Adoption pagkalipas ng 6 na buwan mula sa trial custody.

Asahan mong mas matagal ang proseso ng pag-aampon kaysa sa inaasahan dahil maraming factors ang maaaring makaapekto sa timeline, tulad ng availability ng impormasyon o mga dokumentong kinakailangan para sa application, ang kalikasan at complexity ng mga reports at studies na isasagawa, ang schedule ng korte, at pag-postpone ng hearings dahil sa hindi inaasahang pangyayari, at iba pa.

Para sa intercountry adoption, ang processing time mula sa clearance ng bata hanggang sa pag-entrust ng bata sa adopter/s ay humigit-kumulang 163 – 442 working days. Ang processing time mula sa endorsement ng dossier ng adopter hanggang sa placement ng bata ay 832 – 1457 working days.

Hindi kasama sa panahong ito ang pagproseso ng travel documents, waiting period para sa visa notification, filing ng adoption case sa country of residence ng adopter/s, at post-adoption phase, at iba pa.

Para sa rectification of birth records through administrative adoption, dapat mas maikli ang proseso dahil ang desisyon sa application ay ginagawa ng buo ng DSWD.

11. Ano ang pinaka-murang paraan para mag-ampon ng bata?

Libre ang adoption services ng DSWD. Ang karamihan ng gastos ay manggagaling sa professional services ng isang abogado na tutulong sa iyo sa pag-draft ng petition at pagbibigay ng legal advice sa proseso. Para makatipid sa gastos, maaari kang maghanap ng NGOs o mga organisasyon ng abogado na nagbibigay ng libreng legal services.

12. Pwede bang basta na lang ibigay sa iyo ang baby ng iba nang hindi dadaan sa formal na proseso ng pag-aampon?

Hindi. Ang general policy ng gobyerno ay tiyakin na ang bawat bata ay nananatili sa pangangalaga at kustodiya ng mga magulang. Anumang bata na inilagay sa pangangalaga ng hindi kaanak na tao ay dapat agad na iulat sa DSWD o sa pinakamalapit na Local Social Welfare Office para sa angkop na aksyon.

Tandaan din na ang simulation of birth (fictitious registration ng kapanganakan ng bata sa pangalan ng taong hindi biological parent/s ng bata) ay isang criminal act na pinaparusahan sa ilalim ng batas.

Kung gusto mong panatilihin ang bata, maaari kang humingi ng tulong sa DSWD at sila ang mag-aassess kung ang pananatili ng bata sa iyo ay para sa best interest ng bata. Kung ikaw ay kwalipikado, tutulungan ka ng Department na gawing legal ang pag-aampon.

Kung ayaw mong dumaan sa proseso ng pag-aampon, maaari mong tuklasin ang Guardianship (mag-apply bilang legal guardian ng bata).

13. Maaari bang mag-ampon ang gay o same-sex couple sa Pilipinas?

Oo, ang gay o anumang miyembro ng LGBTQ community ay maaaring makapag-ampon sa Pilipinas dahil hindi diskriminasyon ng batas ang sexual orientation o gender identity ng nag-aampon. Hangga’t mayroon siya ng lahat ng qualifications at isusumite ang lahat ng required documents, maaaring ma-grant ang petition.

Gayunpaman, tandaan na anuman ang kasarian ng aplikante, kung sila man ay babae, lalaki, mag-asawa, o miyembro ng LGBTQ community, ang guiding principle sa mga kaso ng pag-aampon ay laging ang best interest ng bata. Dapat muna masiguro ng DSWD at ng korte na ang paghihiwalay ng bata mula sa kanyang biological parents at ang paglipat ng parental authority sa prospective adopter ay para sa kabutihan ng bata.

Pagdating sa same-sex couples, hindi pa posible ang pag-aampon ng bata bilang mag-asawa dahil hindi pa rin pinapayagan ang same-sex marriage sa Pilipinas.

14. Maaari bang mag-ampon ang biological father ng kanyang sariling anak sa Pilipinas?

Oo, ang isang ama na mag-aampon ng kanyang anak (malamang na illegitimate) ay maaaring gawin sa Pilipinas. Isa ito sa mga sitwasyong naisip sa ilalim ng RA 8552 para itaas ang status ng bata, kaya naman bibigyan siya ng parehong benepisyo na para sa isang legitimate child.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.