Paano Mag-Immigrate sa Canada Mula sa Pilipinas?

Reading Time - 8 minutes
Paano Mag-Immigrate sa Canada Mula sa Pilipinas

Ang Pilipinas ay isa sa top five na leading na bansa ng mga bagong immigrants patungong Canada. Sa kasalukuyan, mahigit na 900,000 tao na may Pilipinong pinagmulan ang naninirahan sa bansa. Naging sikat ang Canada sa mga Pilipino dahil sa maraming economic opportunities na inaalok nito, ang internationally recognized education system, at ang highly developed healthcare system.

Ang layunin ng Canada ay mag-welcome ng 465,000 bagong permanent residents sa pagtatapos ng 2023. Ang target na ito ay itinakda sa 500,000 sa taong 2025.

Ang mga Pilipino ay nasa magandang posisyon para mapili bilang mga economic class immigrants dahil sa kanilang mataas na antas ng English proficiency, edukasyon, at professional work experience. Ang economic class immigration ang pinakapopular na paraan para makapag-immigrate sa Canada, at ito ay may higit sa 100 na mga pathways.

Ang Federal Skilled Worker Program

Ang Federal Skilled Worker Program (FSWP) ay isang pathway sa ilalim ng economic immigration na nagbibigay-daan sa isang kandidato na may foreign work experience na mag-apply para sa permanent residency, kahit na wala silang koneksyon sa Canada o job offer sa Canada.

Ang FSWP ay nagtatarget ng mga foreign skilled workers na pinakamalaki ang posibilidad na magtagumpay sa Canada dahil sa kanilang nakaraang work experience, edukasyon at language ability. Para maging eligible sa programa, kinakailangan ng mga kandidato ang mga sumusunod:

Also Read: Paano Isulat ang Significance of the Study?

 • Isang taon ng tuloy-tuloy na full-time o katumbas na bayad na work experience sa nakaraang 10 taon sa isang skilled occupation na nakakategorya sa ilalim ng National Occupational Classification (NOC) TEER category 0, 1, 2, o 3;
 • Validated language ability na katumbas ng Canadian Language Benchmark (CLB) 7 sa Ingles o Pranses sa lahat ng kakayahan (pagbasa, pagsusulat, pakikinig, at pagsasalita); at
 • Isang Canadian educational credential (certificate, diploma, o degree) o foreign credential at Educational Credential Assessment (ECA) report.
 • Kahit na 67 points sa anim na immigration selection factors ng IRCC.
 • Sapat na pera para sa iyo at sa iyong pamilya na magsisettle sa Canada.

Ang FSWP ay isa sa tatlong programa na pinamamahalaan ng Express Entry. Ang Express Entry ay ang application system ng federal government na namamahala sa FSWP, sa Canadian Experience Class (CEC) at sa Federal Skilled Trades Program (FSTP).

Kapag nagsumite ng application sa Express Entry system, ira-rank ang mga kandidato batay sa Comprehensive Ranking System (CRS). Isinasaalang-alang ng CRS ang individual factors, tulad ng edad, edukasyon, language skills, at work experience, at bibigyan ka nito ng score out of 600. Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ay mag-iimbita sa mga kandidatong may pinakamataas na scores na mag-apply para sa permanent residence.

Kamakailan lamang, nag-launch din ang IRCC ng mga bagong category-based draws para sa mga Express Entry candidates. Ang mga kandidato ay pipiliin sa ilalim ng category-based draw kung sila ay may malakas na French language proficiency o may work experience sa mga sumusunod na propesyon:

 • Healthcare
 • STEM professions
 • Trades, tulad ng mga carpenter, plumber at contractor
 • Transport
 • Agriculture at agri-food

Kamakailan lamang, nagkaroon ng healthcare at STEM draws ang IRCC, pati na rin ang isang draw na nag-iimbita sa mga may malakas na French language proficiency na mag-apply para sa permanent residence.

Provincial Nominee Program

Ang Provincial Nominee Program (PNP) ay isang popular na opsyon para sa mga kandidatong gustong mag-immigrate sa Canada mula sa Pilipinas. Ang PNP ay nagpapahintulot sa bawat probinsya at teritoryo (maliban sa Nunavut at Quebec) na lumikha at ipatupad ang kanilang sariling immigration pathways batay sa kanilang labor market vacancies at demographic needs.

Ang mga probinsya at teritoryo ay maaaring mag-nominate ng foreign skilled workers na mag-immigrate sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng PNP. Bawat probinsya ay may sariling eligibility criteria na dapat matugunan ng isang kandidato para ma-nominate ng probinsyang iyon.

Also Read: Paano Sumulat ng Time Context sa Case Study?

Ang mga kandidato ay maaaring mag-apply direkta sa probinsya. Gayunpaman, ang mga kandidatong nasa Express Entry pool ay maaaring mainbitahan na mag-apply para sa nomination. Kung ang isang kandidato ay na-nominate sa pamamagitan ng Express Entry, makakatanggap sila ng karagdagang 600 CRS points, na esensyal na nag-secure ng imbitasyon na mag-apply para sa permanent residence sa isang darating na draw.

Caregiver Pilot Program

Mayroong mga pilot work permit programs na nakatuon para sa mga caregivers. Ang Home Child Care Provider Pilot at ang Home Support Worker Pilot ay nag-aalok ng permanent residence sa mga caregivers na may eligible work experience na hindi bababa sa 12 na buwan, language ability at eligible Canadian o foreign education.

Kinakailangan ng Home Care Provider Pilot na mag-alaga ka ng isang bata na wala pang 18 na taong gulang sa iyong tahanan o sa iyong mga employer, samantalang ang Home Support Worker Pilot ay kinakailangan mong mag-alaga ng isang tao na nangangailangan ng tulong mula sa isang home support worker, maaaring sa iyong bahay o sa bahay ng iyong employer.

Nagtatakda ang IRCC ng sumusunod na impormasyon tungkol sa work experience criteria para sa mga pilots:

 • Epektibo Abril 30, 2023, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa 12 na buwan ng full-time work experience sa loob ng 36 na buwan ng pag-aaplay sa isang pilot
 • Dapat ang work experience ay nasa ilalim ng National Occupational Classification (NOC) codes 4411 o 4412
 • Ang iyong work experience ay kailangang nasa isa sa mga trabahong ito, hindi ito maaaring halo ng parehong trabaho
 • Kailangan mong ipakita na ang iyong trabaho ay tugma sa NOC job description at natapos mo ang karamihan sa mga pangunahing tungkulin
 • Hindi kailangang maging 12 na buwan nang sunud-sunod ang iyong work experience. Kailangan lamang itong maging kabuuang 12 na buwan
 • Ang full-time work ay tinutukoy bilang hindi bababa sa 30 oras ng bayad na trabaho bawat linggo

Regional Pilot Programs

Mayroong iba pang mga pilots tulad ng Rural and Northern Immigration Pilot, na nagtatrabaho kasama ang maliliit at liblib na mga komunidad sa Ontario, Western Canada at sa tatlong teritoryo upang maakit at mapanatili ang mga foreign workers.

Upang maging eligible para sa RNIP, dapat matugunan ng isang kandidato ang federal criteria pati na rin ang mga kinakailangan na itinakda ng kasalukuyang komunidad kung saan sila nagplano mag-settle. Ang federal criteria ay:

 • Mayroong rekomendasyon mula sa isa sa mga designated communities
 • Mayroong isang taon ng tuloy-tuloy na work experience sa loob ng nakaraang tatlong taon (ang minimum na 1,560 na oras)

O

 • Nakapagtapos mula sa isang publicly funded post-secondary institution sa rekomendadong komunidad
 • Mayroong genuine job offer na magtrabaho sa isa sa mga designated communities
 • Matugunan ang language threshold para sa NOC skill type/level ng trabahong inaalok
 • Mayroong sapat na pondo para mag-settle at suportahan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sa komunidad
 • Mayroong intensyon na manirahan sa komunidad

Ang Atlantic Immigration Program ay nag-aalok ng permanent residence sa mga skilled workers na nagnanais mag-settle sa New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador o Prince Edward Island.

Also Read: Paano Maghain ng Apela para sa Reconsideration ng Resulta ng UPCAT

Upang maging eligible para sa AIP dapat:

 • Mayroong qualifying work experience maliban na lang kung ikaw ay isang international student na nagtapos mula sa isang kinikilalang post-secondary institution sa Atlantic Canada.
 • Matugunan ang educational at language criteria
 • Ipakita na mayroon kang sapat na settlement funds. Hindi mo kailangan magpakita ng proof of settlement funds kung ikaw ay kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Canada na may valid work permit.
 • Kung matutugunan mo ang lahat ng mga criteria sa itaas, maaari ka nang magsimulang maghanap ng trabaho sa isang designated Atlantic Canada employer.

Study Permits

Ang Canada ay isang sikat na destinasyon para sa mga international students dahil sa mataas na kalidad at abot-kayang edukasyon, ang oportunidad na magtrabaho habang nag-aaral, at ang oportunidad na makakuha ng permanent residency pagkatapos ng pagtatapos.

Tinanggap ng Canada ang 551,405 international students mula sa 184 na bansa noong 2022, na siyang pinakamataas na bilang. Sa numerong iyan, 23,380 ay mga mag-aaral na Pilipino.

Upang mag-aral sa Canada, dapat mo munang matanggap sa isang Canadian designated learning institution. Pagkatapos, maaari ka nang mag-apply para sa iyong study permit. Pagkatapos ng pagtatapos, ang mga international students ay maaaring eligible na manatili sa Canada ng hanggang tatlong taon sa isang Post-Graduation Work Permit (PGWP).

Sa huli, ang Canadian education ay maaaring magdulot ng kalamangan sa mga kandidatong naghahanap ng permanent residency, dahil maraming immigration programs ang nagbibigay halaga sa mga kandidato na may Canadian education at work experience.

Ang Student Direct Stream (SDS) ay isang programa na ginagawang mas mabilis at mas epektibo ang proseso ng pag-aapply para sa isang study permit. Ang SDS ay kasalukuyang nagbibigay serbisyo sa mga residente ng 14 na bansa, kasama na ang Pilipinas. Ang layunin ng Canada ay ma-proseso ang lahat ng mga aplikasyon para sa study permit sa pamamagitan ng SDS sa loob ng 20 na araw sa kalendaryo.

Work Permits

Upang magtrabaho sa Canada, karaniwang kailangan ng mga foreign workers ang isang work permit. Ang mga work permit sa Canada ay nahahati sa dalawang programa: ang Temporary Foreign Worker Program (TFWP) at ang International Mobility Program (IMP). Ang pagkakaiba ng dalawang programa ay ang TFWP ay nangangailangan ng Labour Market Impact Assessment (LMIA), samantalang ang IMP ay hindi.

Ang LMIA ay nagpapatunay sa pamahalaan ng Canada na ang pag-hire ng isang foreign worker ay magkakaroon ng positibo o neutral na epekto sa job market ng Canada. Ito ay responsibilidad ng employer.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.