Puwede Bang Putulin ang Mga Sanga ng Puno ng Kapitbahay na Lumalagpas na sa Ating Lupa?

Reading Time - 6 minutes
Puwede Bang Putulin ang Mga Sanga ng Puno ng Kapitbahay na Lumalagpas na sa Ating Lupa

Kapag nakatira tayo malapit sa iba, madalas na nagiging malabo ang mga linya ng pagmamay-ari, lalo na’t ang kalikasan ay hindi sumusunod sa mga hangganang gawa ng tao. Isang karaniwang sitwasyon na lumilitaw ay ang mga sanga ng puno mula sa pag-aari ng kapitbahay na umaabot sa bakuran ng isa pa.

Mahalaga ang pag-unawa sa inyong mga legal na karapatan at responsibilidad sa sitwasyong ito upang mapanatili ang mabuting relasyon sa inyong mga kapitbahay at igalang ang batas.

Pag-unawa sa Mga Karapatan sa Pag-aari at Mga Sanga ng Puno

Ang mga karapatan sa pag-aari na may kinalaman sa mga prutas ng puno na tumatawid sa mga hangganan ng pag-aari ay isang karaniwang pinagmumulan ng kalituhan at pagtatalo. Ang mga patakaran ukol dito ay kadalasang detalyado sa mga sibil na kodigo, tulad ng Artikulo 681 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, na nagbibigay ng malinaw na gabay kung paano dapat hawakan ang mga ganitong usapin.

Also Read: Paano Gumawa o Mag-Draft ng General Power of Attorney?

Pag-aari ng Mga Nahulog na Prutas

Ayon sa Artikulo 681, kung ang isang punong prutas sa pag-aari ng iyong kapitbahay ay may mga sanga na nakabitin sa iyong pag-aari at ang mga prutas mula sa mga sangang iyon ay nahulog sa iyong lupa, ang mga prutas na iyon ay legal na magiging iyong pag-aari.

Ang patakarang ito ay nalalapat lamang sa mga prutas na nahulog nang natural. Hindi ka pinapayagang kalugin ang mga sanga o gumamit ng anumang paraan upang pilitin ang mga prutas na mahulog; kailangan ay kusang mahulog ang mga ito.

Mga Paghihigpit sa Pag-aani

Habang pag-aari mo ang mga prutas na nahulog sa iyong pag-aari, wala kang karapatan na pitasin ang mga prutas mula sa mga sangang nakabitin sa iyong lupa. Kailangan ay kusang mahulog ang mga prutas para maituring na iyong pag-aari. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga at mahigpit na ipinatutupad upang igalang ang orihinal na pagmamay-ari ng puno.

Pagharap sa Mga Sanga ng Puno na Umaabot sa Iyong Lupa

Ang usapin ng mga sangang nakabitin ay higit pa sa mga prutas na maaari nilang dalhin. Ang mga sangang ito ay maaaring magdulot ng mga potensyal na panganib tulad ng pinsala sa ari-arian o personal na pinsala, at maaari rin silang maging abala kung sila’y humahadlang sa iyong espasyo. Gayunpaman, sa kabila ng mga hamong ito, hindi mo basta-basta puwedeng putulin ang mga nakabitin na sanga.

Also Read: Paano Mag-Compute ng 13th Month Pay sa Pilipinas?

Ayon sa Artikulo 680 ng Kodigo Sibil, ang tamang legal na aksyon ay ang hilingin sa iyong kapitbahay na putulin o alisin ang mga sanga. Ito ay upang matiyak na ang mga karapatan sa pag-aari ng lahat ay nirerespeto at anumang aksyon na gagawin ay hindi lumalabag sa mga karapatan ng iyong kapitbahay.

Pinapalakas nito ang isang mapag-usap na pamamaraan kung saan ang mga kapitbahay ay nagtutulungan upang malutas ang kanilang mga isyu sa hangganan.

Pag-isipan ang Karapatan ng Iba

Mahalaga na lapitan ang mga sitwasyon na may kinalaman sa mga pinagsasaluhang linya ng pag-aari at mga nagkakapatong na elemento ng kalikasan na may diwa ng kooperasyon at paggalang sa karapatan ng bawat isa.

Binibigyang-diin ng batas ang mutual na paggalang at konsiderasyon, hinihikayat ang mga may-ari ng ari-arian na makipag-komunikasyon at magnegosasyon ng mga solusyon na katanggap-tanggap sa lahat ng partido.

Also Read: Ano ang Serious Illegal Detention?

Mga Alternatibong Solusyon

Kapag hinaharap ang isyu ng mga sanga ng puno na umaabot sa iyong lupa at ang karapatan sa mga prutas na dala nito, ang pagdaan sa legal na ruta o paggawa ng pormal na kahilingan ay minsan maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng mga kapitbahay. Isang alternatibo, na madalas na mas maayos na pamamaraan, ay ang direkta at magiliw na pakikipag-usap.

Mga Benepisyo ng Personal na Pakikipag-ugnayan

Ang pag-uumpisa ng isang magiliw na pag-uusap sa iyong kapitbahay tungkol sa mga sanga ng puno ay maaaring maglingkod sa iba’t ibang layunin.

Una, nagbibigay ito ng pagkakataon na matugunan ang problema sa isang hindi-konfrontasyonal na paraan. Pangalawa, maaari itong makatulong na palakasin ang relasyon sa pagitan mo at ng iyong kapitbahay, nagpo-promote ng isang pakiramdam ng komunidad at mutual na paggalang.

Pagbabahagi at Kooperasyon

Maraming tao ang mas bukas sa mga impormal na kasunduan kung saan parehong partido ay maaaring makinabang.

Ang pagtalakay sa posibilidad na magbahagi ng mga prutas ay maaaring maging isang nakakumbinsi at maayos na solusyon. Halimbawa, ang pag-propose ng isang pinagsamang pag-aani kung saan ang mga prutas ay hinahati sa pagitan ng parehong partido ay maaaring gawing isang kapaki-pakinabang na kasunduan ang isang potensyal na alitan.

Pinagsamang Pag-aalaga

Sa iyong pag-uusap, maaari mo ring ipanukala ang pakikipagtulungan sa pag-aalaga ng puno. Kasama dito ang pagbabahagi ng mga gastos at pagsisikap sa pagputol ng mga sanga. Sa pamamagitan ng pagpapakita nito bilang isang pinagsamang responsibilidad, hindi lamang nito tinitiyak ang kalusugan at kaligtasan ng puno kundi pinipigilan din na isang partido lamang ang magdala ng lahat ng pasanin.

Pag-unawa at Empatiya

Ang pakikipagdayalogo ay nagpapahintulot sa parehong partido na ilahad ang kanilang mga alalahanin at maunawaan ang pananaw ng bawat isa. Ang pag-unawang ito ay maaaring magbukas ng daan para sa patuloy na kooperasyon at maiwasan ang mga hinaharap na alitan.

Ito rin ay isang pagkakataon upang talakayin ang anumang potensyal na panganib, tulad ng pinsala sa ari-arian o mga panganib sa kaligtasan na dulot ng mga nakabitin na sanga, na maaaring hindi napansin ng iyong kapitbahay.

Pagdodokumento ng Mga Kasunduan

Habang pinapanatili ang impormalidad ng personal na mga pag-uusap, mainam din na idokumento ang anumang mga kasunduan na nagawa, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng email o isang nakasulat na tala. Ang dokumentasyong ito ay maaaring makatulong na linawin ang mga napagkasunduang terms at magbigay ng reference kung sakaling magkaroon ng anumang hindi pagkakaintindihan sa hinaharap.

Ang pag-navigate sa mga karapatan at responsibilidad ukol sa mga sangang puno na nakabitin mula sa pag-aari ng kapitbahay ay maaaring maging masalimuot. Kinakailangan nito ang balanse ng kaalamang legal, personal na komunikasyon, at paggalang sa mutual na mga hangganan.

Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsunod sa mga prinsipyo na nakasaad sa Kodigo Sibil, at sa pamamagitan ng bukas na diyalogo sa iyong mga kapitbahay, maaari mong lutasin ang mga ganitong isyu nang mapayapa at mapanatili ang positibong relasyon sa kapitbahayan.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.