Paano Mag-Apply Bilang Caregiver sa Canada Mula sa Pilipinas?

Reading Time - 28 minutes
Paano Mag-Apply Bilang Caregiver sa Canada Mula sa Pilipinas

Maraming mga Pilipino ang nangangarap na makakuha ng trabaho sa Canada at, balang araw, ay isama ang kanilang pamilya doon at bumuo ng buhay sa isa sa mga pinaka-accommodating na bansa para sa mga Pilipino.

Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino ay ang pangatlong pinakamalaking Asian group na nagtatrabaho at naninirahan sa Canada, kasunod ng mga Indians at Chinese. Sila rin ang pinakamalaking grupo ng immigrants sa Canada na nagmula sa Southeast Asia.

Isa sa mga pinaka-popular at pinakamabilis na paraan para maging permanent resident sa Canada ay sa pamamagitan ng caregiver programs. Sa guide na ito, matututunan mo kung paano mag-apply bilang caregiver sa Canada at gamitin ang trabahong ito bilang stepping stone para matupad ang iyong Canadian dream.

Table of Contents

Ano ang Ginagawa ng isang Caregiver sa Canada?

Ang mga responsibilidad ng isang caregiver sa Canada ay nag-iiba ayon sa uri ng trabaho. Ang mga caregiver sa Canada ay nakakategorya ayon sa National Occupation Classification (NOC). Kabilang dito ang:

 • Home Child Care Providers (NOC 4111) na responsable sa kagalingan at pag-unlad ng mga bata sa pangmatagalan o panandaliang batayan. Kasama sa kanilang mga tungkulin ang pagtulong sa mga magulang sa pag-aalaga ng bata, pagbibigay ng edukasyong naaayon sa edad, disiplina, at paggawa ng mga gawaing bahay. Kadalasang kinukuha ang mga Pilipino para magtrabaho bilang home childcare providers sa mga child-care agencies ngunit maaari ring sa mga pribadong tahanan. Iba pang mga job titles ay nanny, babysitter, at live-in caregiver.
 • Home Support Workers (NOC 4412) na nagbibigay ng personal na pangangalaga, kasama, at suporta para sa mga senior citizens, mga taong may kapansanan, at mga kliyenteng nasugatan o nagpapagaling. Malamang na sa mga home care at support agencies magtrabaho ang mga Pilipinong lumilipat sa Canada kaysa sa mga pribadong tahanan. Maaari ring ituring bilang housekeepers ang mga home support workers kung sila ay nangangasiwa ng mga tungkulin sa pamamahala ng bahay tulad ng paglilinis, paghahanda ng pagkain, at iba pang kaugnay na serbisyo. Tinatawag din silang personal care attendants, live-in caregivers, at respite workers.

Magkano ang Sahod ng Filipino Caregiver sa Canada?

Ayon sa Job Bank ng Canada, ito ang mga median na sahod (ipinapakita bilang hourly rates) para sa mga sumusunod na trabaho: Home Child Care Providers, Home Support Workers, Housekeepers, at iba pang katulad na mga posisyon:

1. Home Child Care Providers

Para sa mga Home Child Care Providers, ang pambansang median ay C$15.92. Nitong November 16, 2022, ito ang mga median na sahod sa bawat probinsya o teritoryo:

 • Newfoundland and Labrador: C$15
 • Prince Edward Island: N/A
 • Nova Scotia: C$15.41
 • New Brunswick: C$15
 • Quebec: C$16
 • Ontario: C$17
 • Manitoba: C$15
 • Saskatchewan: C$15
 • Alberta: C$17
 • British Columbia: C$16
 • Yukon Territory: C$17.79
 • Northwest Territories: N/A
 • Nunavut: N/A

2. Home Support Workers

Para sa mga Home Support Workers, housekeepers, at iba pang katulad na mga trabaho, mas mataas ang national median sa C$19. Nitong November 16, 2022, ito ang mga median na sahod sa bawat probinsya o teritoryo:

 • Newfoundland and Labrador: C$16.55
 • Prince Edward Island: C$19.50
 • Nova Scotia: C$18
 • New Brunswick: C$14.80
 • Quebec: C$17.28
 • Ontario: C$19
 • Manitoba: C$15
 • Saskatchewan: C$19
 • Alberta: C$18
 • British Columbia: C$21
 • Yukon Territory: C$24.84
 • Northwest Territories: C$20.50
 • Nunavut: C$25

Bagaman nag-iiba-iba ang average na sahod sa buong bansa, sa pangkalahatan ay maayos ang kompensasyon para sa mga caregivers sa Canada.

Ang mga salik na maaaring magpataas o magpababa sa iyong take-home pay ay kasama ang iyong mga qualifications, mga buwis/deductions sa iyong payslip, iba’t ibang bayad sa holidays/overtime hours, ang mga gastusin sa pamumuhay sa lugar, at ang uri ng caregiving work na iyong gagampanan, at iba pa.

Mga Caregiver Programs sa Canada para sa mga Pilipino: Mabilisang Overview at Bagong Updates

1. Open Caregiver Programs

a. Home Child Care Provider Pilot & Home Support Worker Pilot

Noong Hunyo 2019, inanunsyo ni Ahmed Hussen, ang Minister of Immigration ng Canada, ang dalawang bagong pilot programs para sa mga caregivers sa Canada: ang Home Child Care Provider at Home Support Worker. Opisyal na nagbukas ang aplikasyon para sa mga 5-year caregiver programs na ito noong Hunyo 18, 2019.

Ang bawat program ay tatanggap ng maximum na 2,750 applicants (Kabuuan: 5,500) taun-taon. Dapat asahan ng mga aplikante na aabutin ng hanggang 12 buwan ang processing time. Sa pamamagitan ng mga programang ito, ang mga kwalipikadong caregivers at kanilang mga agarang pamilya ay maaaring pumunta sa Canada upang maging permanent residents.

Narito ang ilang benepisyo na ibinibigay sa mga caregivers sa ilalim ng mga programang ito:

 • Occupation-restricted open work permits, na nagpapahintulot sa mga workers na magpalit ng employer ngunit sa parehong occupation lamang
 • Pagtatanggal ng Labor Market Impact Assessment o LMIA
 • Kakayahang makakuha ng kinakailangang work experience para sa aplikasyon ng permanent residency
 • Ang mga immediate family members (hal., asawa at dependent na mga anak) ay maaaring mag-aplay para sa work at study permits bilang bahagi ng aplikasyon ng caregiver sa programa

May iba’t ibang pathways ang mga programa depende sa dami ng qualifying work experience ng aplikante bilang full-time caregiver sa Canada. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga Pilipino, ang tanging applicable na landas para sa kanila ay kung saan hindi kinakailangan ang Canadian caregiver work experience.

Upang maging eligible para sa alinman sa mga programang ito kahit na wala kang Canadian caregiver experience, kailangan mo:

 • isang tunay at valid na job offer
 • kakayahang gampanan ang trabaho
 • na matugunan ang kinakailangang antas ng wika

Kung nais mong mag-aplay para sa Home Child Care Provider o Home Support Worker Program, maaari mong sundin ang standard na proseso para sa pagkuha ng work permits ngunit tukuyin kung saang programa ka mag-aaplay. Ang pagkakaiba lamang ay maaari ka ring mag-aplay para sa work permits para sa iyong mga immediate family members.

Maaaring mag-aplay ang mga caregivers para sa permanent residency pagkatapos ng dalawang taon ng qualifying Canadian work experience.

b. Temporary Foreign Worker Program

Ang mga aplikanteng hindi nakakatugon sa mga kinakailangan para sa mga caregiver programs (partikular na ang Home Child Care Provider at Home Support Worker) ay maaari pa ring pumunta sa Canada, bagaman pansamantala.

Maaari kang magtrabaho bilang caregiver sa Canada sa ilalim ng Temporary Foreign Worker kung matutugunan mo ang kahit isa sa mga sumusunod na kwalipikasyon:

 • Nasa Canada ka na at eligible na mag-aplay para sa work permit mula sa loob ng Canada
 • Magtatrabaho ka sa Quebec
 • Wala ka sa Canada, ngunit nag-apply na ang iyong employer para sa LMIA bago ang Hunyo 18, 2019. Kung ang LMIA ay isinumite noong o pagkatapos ng Hunyo 18, 2019, para dalhin ka sa Canada upang magtrabaho sa labas ng Quebec, hindi maaaring mag-issue ang Canadian immigration ng work permit para sa iyo

Kaiba sa mga naunang tinalakay na caregiver programs, kinakailangan munang makakuha ng positibong LMIA ang mga employer bago makapagtrabaho ang caregiver sa Canada.

Ngayon, kung ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Canada sa ilalim ng TFW program na may employer-specific work permit na malapit nang mag-expire, maaari kang magpatuloy sa pagtatrabaho at panatilihin ang iyong status sa pamamagitan ng pag-aaplay upang i-extend ang iyong permit. Para ma-grant ang iyong extension request, kinakailangang makakuha muli ng positibong LMIA ang iyong employer.

Also Read: Paano Mag-Work From Home sa Pilipinas?

Kapag na-extend na ang iyong work permit, maaari mo itong gamitin bilang pagkakataon upang makakuha ng relevant experience na magpapakwalipika sa iyo na mag-aplay para sa alinman sa dalawang bagong caregiver programs.

2. Mga Discontinued Caregiver Programs

a. Live-in Caregiver Program (LCP)

Unang ipinakilala noong 1992 ang Live-in Caregiver Program (LCP). Upang maging eligible para sa permanent residency sa pamamagitan ng Live-in Caregiver Program, kailangang matugunan ang sumusunod na work experience qualifications:

 • 24 na buwan ng full-time at authorized live-in employment
 • 3,900 oras ng authorized full-time employment
 • Dapat nakamit ang relevant work experience sa loob ng apat na taon mula sa pagdating sa Canada.

Noong Mayo 2017, isinara ang Live-in Caregiver Program para sa mga bagong aplikante. Ipinalit dito ang mga pilot programs na Home Child Care Provider at Home Support Worker para sa mga caregivers.

b. Interim Pathway for Caregivers

Nagtapos ang Interim Pathway for Caregivers noong Oktubre 8, 2019. Tanging mga taong nag-aplay bago ang Oktubre 8, 2019 ang patuloy na ipoproseso ang kanilang mga aplikasyon.

Ang programang ito ay para lamang sa mga eligible na in-home temporary foreign worker caregivers na dumating sa Canada pagkatapos ng Nobyembre 30, 2014.

Walang limitasyon sa bilang ng mga aplikasyong tinanggap.

Narito ang listahan ng mga eligibility requirements para sa Interim Pathway for Caregivers:

 • May Work Permit (maliban sa Live-in Caregiver Program Work Permit)
 • Nagsumite ng renewal application para sa Work Permit (maliban sa LCP Work Permit)
 • Eligible para sa Restoration of Status
 • Dapat may language skill ng hindi bababa sa CLB/NCL 5 sa English o French
 • Nakumpleto ang 12 buwan ng full-time work experience bilang caregiver sa Canada simula noong Nobyembre 30, 2014
 • Dapat may foreign credentials na katumbas ng Canadian High School Diploma o non-Canadian Educational Diploma (kinakailangang sumailalim sa Educational Credential Assessment o ECA)

Paano Maging Caregiver sa Canada?

1. Alamin ang Basic Qualifications na Kailangan para Maging Caregiver sa Canada

Bago mag-apply bilang caregiver sa Canada, kailangan mong tiyakin na mayroon kang lahat ng kinakailangang requirements upang maging eligible para sa Canadian work permit para sa mga caregivers.

Narito ang mga pangunahing requirements na dapat mong matugunan para maging kwalipikado sa caregiver job sa Canada:

 • Isang valid na passport (kung ito ay mag-eexpire sa loob ng isang taon, i-renew ito bago isumite ang iyong application).
 • 1 taon ng Canadian post-secondary education credentials o ang katumbas nito sa ibang bansa. Karamihan sa mga Pilipino ay nasa ilalim ng ‘foreign equivalent’ at kailangang ipa-assess ang kanilang credentials sa isang accredited na organisasyon.
 • Caregiver course certificate. Karamihan sa mga Pilipino ay wala pang Canadian caregiver work experience, kaya kailangan mong magbigay ng caregiver course certificate mula sa isang TESDA-accredited caregiver school. Maaari mong hanapin sa database ng TESDA ang mga accredited na caregiver schools.
 • Isang tunay at valid na written employment contract sa pagitan mo at ng employer.
 • Kakayahang umintindi, magsalita, at sumulat ng alinman sa English o French (ang dalawang opisyal na wika ng Canada) na mapapatunayan sa pamamagitan ng minimum score na 5 sa lahat ng apat na kakayahan (pagsasalita, pakikinig, pagbabasa, at pagsusulat) sa ilalim ng Canadian Language Benchmark (CLB).

Walang age limit requirement para sa mga caregivers sa Canada. Ang employer ang magdedesisyon sa edad ng caregiver na kanyang kukunin, bagamat mas bibigyan ng preference ang mga aplikanteng kaya pa ring gampanan ang trabaho.

2. Mag-enroll sa isang Accredited Caregiver School

Kung wala ka pang kinakailangang caregiver diploma, maraming caregiver schools sa Pilipinas na maaari mong pasukan.

May ilang bagay na dapat mong hanapin sa isang caregiver school.

Una, siguraduhing accredited ito ng DepEd at/o TESDA sa pamamagitan ng paghahanap sa database ng TESDA. Maaari mo ring tingnan kung paano ang performance ng isang school sa mga caregiver license at TESDA assessment exams. Ang ilang schools ay nag-aalok din ng TESDA scholarships kaya maaari kang mag-aral nang libre.

Isa pang dapat isaalang-alang ay ang tagal ng kurso. Hangga’t maaari, piliin ang isang caregiver school na may 6 na buwan ng full-time training sa classroom setting (hindi kasama ang tagal ng OJTs at practicum).

Ang ilang mga kursong available para sa mga caregivers ay Caregiving NCII, Caretaker, Care Provision, Household Services NCII, Housekeeping NCII, at Health Care Services NCII.

Ang tagal ng mga kursong ito ay mula anim na buwan hanggang 1 taon. Ang mga estudyante ay sasanayin upang maayos na alagaan ang mga sanggol, bata, mga taong may espesyal na pangangailangan, at mga senior citizen.

Ito ang ilan sa mga TESDA-accredited caregiver schools sa Metro Manila kasama ang kanilang lokasyon, mga available na caregiver courses, at ang tagal ng mga kursong ito:

Kapag nag-aapply ka sa iyong napiling caregiver school, siguraduhing ihanda ang mga sumusunod na dokumento:

 • NSO/PSA Birth Certificate
 • 1×1 at 2×2 na mga larawan
 • Certificate of Good Moral Character
 • High School o College Diploma
 • Form 137 o Certified True Copy of Transcript of Records

Maaaring hingin din ng ilang schools ang police clearance at medical certificate.

Kailangan mong kumuha ng National Competency Assessment Exam pagkatapos mong makumpleto ang caregiving course. Pagkatapos pumasa sa exam, bibigyan ka ng National Certificate II in Caregiving, na magagamit mo sa pag-aapply ng caregiver jobs sa Canada.

Also Read: Paano Kumita ng Pera Online sa Pilipinas?

3. Kumuha ng Kinakailangang Work Experience

Pagkatapos mong makumpleto ang isang caregiver course, maaari kang pumili na magkaroon ng relevant work experience habang naghahanap ng trabaho bilang caregiver sa Canada.

Ang work experience, bagama’t hindi kinakailangan, ay magbibigay sa iyo ng kalamangan kumpara sa ibang mga aplikante na wala nito.

Pumili ng trabaho na magpapahintulot sa iyong gampanan ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang caregiver upang mas handa ka kapag nagsimula ka nang magtrabaho sa Canada. Piliin din ang trabaho kung saan maaari kang makakuha ng employment certificate.

Para sa Home Child Care Provider program, makakatulong ang karanasan sa child care (mga bata sa ilalim ng 18 taon) o household management para makakuha ka ng trabaho. Samantala, ang Home Support Worker pilot, na tumatanggap ng mga caregivers na nakikitungo sa mga matatanda at mga taong may kapansanan, ay mas pipiliin ang mga caregivers na may karanasan sa pagsuporta at pag-aalaga sa ganitong uri ng mga tao.

4. Maghanap at Mag-apply para sa Trabaho bilang Caregiver sa Canada

Isa sa pinakamahusay na paraan para mag-aplay bilang caregiver sa Canada ay sa pamamagitan ng mga recruitment agencies na accredited ng POEA (ngayon ay DMW). Nakalista sa mga employment agency na ito ang mga trabahong sinuri ng DMW upang matugunan ang minimum employment standards. Maaari kang magtiwala na hindi ka mapapasok sa hindi kanais-nais na sitwasyon.

Isa pang opsyon ay ang direkta sa mga employer sa Canada. Para sa mga direct-hire caregivers, ang pinakamahusay na paraan para makahanap ng lehitimong trabaho ay sa pamamagitan ng Job Bank of Canada. Gayunpaman, kakailanganin mong makahanap ng employer na handang dumaan sa mahaba at masalimuot na proseso ng pagkuha ng POEA/DMW accreditation at work permit para sa iyo. Kaya naman, sa pangkalahatan, mas madali ang mag-aplay sa pamamagitan ng accredited agencies.

Kapag pumipili ng caregiver job na nai-post ng DMW, siguraduhin mo na pumili ng agency na may valid na POEA/DMW License. Maaari mong tingnan ang kumpletong listahan ng licensed agencies dito.

Maaari kang tumingin sa Facebook groups o online forums ng mga Filipino caregivers na nakatira sa Canada para matuklasan ang higit pang mga opsyon. Makakahanap ka ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon doon at makakausap pa online ang mga manggagawang Pilipino sa Canada. Maaari silang magbigay sa iyo ng maraming tips at epektibong pamamaraan para makakuha ng trabaho bilang caregiver sa Canada.

5. Suriin ang Mga Specific Details ng Iyong Employment

Kapag nakahanap ka na ng employer na handang gawin ang lahat ng kinakailangang paperwork at proseso para i-hire ka, isa ka nang hakbang na mas malapit sa pagtatrabaho sa Canada.

Pag-usapan ang lahat ng kinakailangang detalye kasama ang iyong employer. Para isaalang-alang ng Canadian immigration ang iyong job offer bilang tunay at valid, ito ay dapat:

 • ginawa gamit ang Offer of Employment IMM 5983
 • full-time, ibig sabihin ay hindi bababa sa 30 oras ng bayad na trabaho bawat linggo
 • mula sa isang Canadian employer na hindi matatagpuan sa probinsya ng Quebec
 • hindi mula sa isang employer na isang embassy, high commission, o consulate
 • tunay, ibig sabihin ay dapat may tunay na dahilan para i-hire ka bilang caregiver
 • nasa ilalim ng NOC (National Classification Code) ng programa na iyong inaaplayan. Ang Home Child Care Provider ay NOC 4411, at ang Home Support Worker ay NOC 4412.

Bukod sa mga requirement na iyon, dapat mo ring pag-usapan sa iyong employer ang mga sumusunod:

 • Sahod. Gumawa ng pananaliksik at beripikahin kung ang kompensasyon na inaalok sa iyo ay nasa loob ng kinakailangang wage para sa iyong propesyon. Dapat ding isaalang-alang ang workload at mga gastusin sa pamumuhay sa iyong lokasyon ng trabaho.
 • Living Conditions. Pag-usapan sa iyong employer kung kinakailangan ba na tumira ka sa bahay ng iyong pasyente o sapat na ang malapit lang tumira sa kanila.
 • Duties and Responsibilities. Mahalaga itong pag-usapan sa iyong employer bago simulan ang proseso ng visa application. Dapat mong malaman ang lahat ng tungkulin at responsibilidad na kasama sa iyong trabaho. Humingi ng mga paglilinaw kung may mga bagay sa trabaho na medyo hindi malinaw.
 • Contract Terms. Kapag nagkasundo na kayo ng iyong employer, isusulat ang isang employment contract. Dapat mong suriin ang bawat detalye sa kontrata at pag-usapan pa ng mabuti sa iyong employer kung may mga pagkakamali o kung may kailangang baguhin o muling tasahin.

Habang pinapinal ang mga detalye ng employment kasama ang iyong employer mula sa Canada, maaari ka ring gumugol ng oras para ihanda ang bayad at iba pang dokumento na kailangan para sa work permit.

6. Mag-apply para sa Work Permit

May dalawang paraan para isumite ang iyong aplikasyon para sa work permit sa Canada:

 • Online – Kailangan mong gumamit ng computer, printer, scanner, at photo editor para ipadala ang iyong aplikasyon online. Maaari mong piliin ang paraang ito kung sanay ka sa pagkumpleto at pagpapadala ng mga aplikasyon online.
 • On Paper – Mas direkta ang paraang ito. Kailangan mo lang i-download ang application form, i-print ito, at kumpletuhin. Maaari mong sundin ang Guide 0104 para sa home child care provider at home support worker programs na dapat mong basahing mabuti bago punan ang application form.

Narito ang checklist ng lahat ng forms na kailangan mong i-download, punan, at isumite kapag nag-aapply para sa work permit sa Canada sa ilalim ng Home Child Care Provider o Home Support Worker programs:

Ang mga sumusunod na karagdagang dokumento ay hihingin din sa iyo sa oras ng aplikasyon:

 • National Certificate II in Caregiving o kaugnay na kurso mula sa TESDA
 • Certificate of Employment (ng relevant work experience) (opsyonal ngunit makakatulong)
 • Employment References (opsyonal ngunit makakatulong)
 • Educational Credential Assessment

Maaari mong isumite ang iyong visa application sa pamamagitan ng VFS Global dahil ito ang namamahala sa mga Canada Visa Application Centres sa bansa. Mayroon kang opsyon na isumite ang iyong visa application nang personal o sa pamamagitan ng courier.

May mga opisina ang VFS Global sa Metro Manila at Cebu. Maaari mong isumite ang iyong aplikasyon kasama ang mga dokumento sa mga sumusunod na address:

 1. Metro Manila – VFS Global Visa Application Center Makati
  • Address: Mezzanine Flr Ecoplaza Bldg., Chino Roces Ave. Ext., Makati City, Metro Manila 1231
 2. Cebu – VFS Global Visa Application Center Cebu
  • Address: Unit 503 Kepwealth Center, Samar Loop, Cebu Business Park, Cebu City, Cebu 6000

Sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs, kailangan mong bayaran ang mga sumusunod na fees:

 • Processing Fee (C$550)
 • Right of Permanent Residence Fee (C$500), na maaaring bayaran mamaya, ngunit inirerekomenda na bayaran nang maaga
 • Work permit fee (C$155) at open permit work holder fee (C$100)
 • Biometrics fee (C$85)

Kung isasama mo ang iyong immediate family sa iyong aplikasyon, kailangan mong bayaran ang kaukulang work, study, processing, at biometrics fees para sa kanila. Pakitandaan na ayon sa website ng gobyerno ng Canada, ang processing time para sa mga programang ito ay maaaring umabot ng hanggang 12 buwan.

7. Ihanda ang Iyong Pag-alis

Kapag natanggap mo na ang iyong working visa at handa ka nang simulan ang iyong buhay sa Canada para sa susunod na dalawa o higit pang taon, narito ang mga bagay na kailangan mong gawin, mas mainam kung hindi bababa sa dalawang buwan bago ka umalis ng bansa:

 • Dumalo sa POEA Pre-Employment Online Seminar o PEOS. Kinakailangan ng mga OFW na dumalo sa mga seminar ng POEA bago umalis ng bansa. Libre ang PEOS at binubuo ng 8 modules na kailangan mong ipasa bago mo matanggap ang iyong certificate. Matututunan mo dito ang mga proseso sa pag-aapply ng trabaho sa ibang bansa, mga kinakailangang dokumento, at pag-iwas sa illegal recruitment.
 • Dumalo sa OWWA & CFO’s Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Libreng seminar ang PDOS na kailangang daluhan ng lahat ng OFWs para matutunan ang tungkol sa mga serbisyo ng gobyerno para sa OFWs at mga tips tungkol sa pamumuhay at pagtatrabaho sa ibang bansa. Karaniwang isinasagawa ito nang personal, ngunit unti-unti nang inililipat ng gobyerno sa online platform. Hindi pa ito available sa lahat ng bansa, ngunit maaari mong tingnan ang kanilang website kung magiging available na ang Canada.
 • Bumili ng iyong plane ticket. Bumili ng iyong plane ticket pagkaalam mo ng iyong petsa ng pag-alis. Maaari ka ring makipag-usap sa iyong travel agent at magtanong tungkol sa lahat ng posibleng pamasahe at iskedyul upang magkaroon ka ng panahon na pag-isipan ang iyong mga pagpipilian. Maaari ka ring mag-reserve nang maaga sa pamamagitan ng iyong travel agent at magbayad mamaya. Tingnan kung maaari kang makakuha ng discounted fares para sa mga first-time immigrants dahil bibili ka ng one-way ticket papuntang Canada. Hindi nalalapat ang mga diskwentong ito sa mga round-trip ticket.
 • Planuhin ang iyong connecting flights. Malaki ang posibilidad na magkakaroon ka ng connecting flights mula sa iyong port of entry hanggang sa iyong lokasyon ng trabaho. Kailangan mong tiyakin na may sapat kang oras sa pagitan ng iyong mga flight. Ideal na magkaroon ng hindi bababa sa 5 oras sa pagitan ng iyong oras ng pagdating sa port of entry at oras ng pag-alis ng iyong connecting flight. Dadaan ang mga first-time immigrants sa isang immigration process, kasama ang isang interview, kaya mahalaga na magkaroon ng maraming oras na allowance.
 • Kunin ang iyong Overseas Employment Certificate (OEC). Naiiba ang pagkuha ng iyong OEC kapag nag-apply ka sa pamamagitan ng isang POEA-accredited agency o direct hire. Para sa karamihan ng mga Pilipino, ito ang kanilang unang pagkakataon na pumunta sa Canada para magtrabaho bilang caregiver, kaya kailangan nilang mag-set ng appointment sa POEA para makuha ang kanilang OEC. Tandaan na ang iyong OEC ay may bisa lamang ng 60 araw, kaya dapat ay nasa loob din ng panahong iyon ang iyong petsa ng paglipad. Kapag nakuha mo na ang OEC, hindi mo na kailangang magbayad ng travel tax at airport terminal fees. Sa tuwing babalik ka sa Pilipinas, kailangan mong ipakita ang iyong OEC. Maaari ka ring kumuha ng OEC mula sa iyong bansang pinagtatrabahuhan.
 • Kumuha ng insurance coverage. Kinakailangan ng batas na tiyakin ng mga recruitment agencies na ang mga Pilipinong ipapadala sa ibang bansa ay may insurance. Dapat kang insured sa buong tagal ng iyong employment sa ibang bansa. Dapat tandaan na ang iyong agency ang dapat sumagot sa mga bayarin para sa insurance.
 • Mag-apply para sa Pag-IBIG at PhilHealth memberships (Mandatory para sa mga OFW). Dapat mag-aplay ang mga OFW para sa Pag-IBIG at PhilHealth memberships. Kahit na dati ka nang nag-aplay para sa mga membership na ito, kailangan mong mag-aplay muli dahil nasa ilalim ka na ngayon ng OFW classification. Kasama sa mga membership na ito ang maraming benepisyo na makakatulong sa iyong magbigay ng medical at financial support para sa iyong pamilya. Maaari ka ring makakuha ng multi-purpose loans mula sa mga membership na ito at mag-enjoy ng maramihang PhilHealth benepisyo. Dapat mong ihanda ang hindi bababa sa PHP 2,400 bawat taon para sa Philhealth membership fee at minimum na PHP 100 para sa Pag-IBIG membership fee.
 • Dumalo sa Canadian Orientation Abroad Seminar o COA. Regular na isinasagawa ng gobyerno ng Canada ang seminar na ito sa tulong ng International Organization for Migration (IOM). Karaniwang ginaganap ito sa Citibank Tower sa Makati. Libre ang seminar na ito at pangunahing tumatalakay sa mga bagay na dapat at hindi dapat asahan kapag nag-aadjust sa trabaho at buhay sa isang banyagang bansa.
 • Ipakumpirma ang iyong LTO license at driving record. Kung plano mong magmaneho sa Canada, kailangan mong kumuha ng LTO Certification sa iyong driving record, at dapat itong notaryadahin ng Department of Foreign Affairs. Ang hindi pagkakumpleto ng dokumentong ito ay magreresulta sa isang taong pagmamaneho lamang gamit ang Learner’s o Student Driver’s Permit. Papayagan ka lamang kumuha ng driver’s license exam sa Canada pagkatapos ng isang taon ng iyong paninirahan.

8. Magkaroon ng 2 Taon na Caregiver Work Experience

Pagdating mo sa Canada, ang susunod mong gagawin ay kumpletuhin ang hindi bababa sa 24 na buwan ng qualifying work experience para sa iyong aplikasyon ng permanent residency para sa programang napili mo.

 • Kailangan mo ng karanasan sa child care at household management para sa Home Child Care Provider program. Dapat ay may karanasan ang mga aplikante sa pagbibigay ng in-home care sa mga bata na wala pang 18 taong gulang, maging sa sarili nilang tahanan o sa bahay ng employer o bata. Tandaan na hindi kinokonsidera ang karanasan bilang foster parent.
 • Para sa Home Support Worker program, kailangan mong patunayan na mayroon kang karanasan sa pagbibigay ng pangunahing personal care at support services bilang iyong pangunahing tungkulin, na may housekeeping lamang bilang incidental work. Ang trabahong pure housekeeping ay hindi kinokonsidera bilang qualifying work experience.

Tandaan: Kailangan mong ipadala ang patunay ng iyong qualifying work experience hindi lalampas sa 36 na buwan matapos mong makuha ang iyong work permit.

Kapag nakapagtrabaho ka na ng 24 na buwan, maaari kang mag-apply para sa permanent residency program. Maaari mo ring gamitin ang panahong ito para umangkop sa buhay sa Canada, mag-apply para sa Social Insurance number (SIN), hasain ang iyong mga kasanayan, pagbutihin ang iyong kasanayan sa Ingles o Pranses, makipagkaibigan, at magkaroon ng balanse sa trabaho at buhay.

Also Read: Paano Maging Piloto ng Philippine Air Force?

9. Mag-apply para sa Permanent Residency

Pagkatapos ng 24 na buwan ng work experience sa Canada, ang mga caregivers sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs ay maaari nang mag-apply para sa permanent residency.

Para maging eligible para sa permanent residence, kailangan mong magkaroon ng qualified work experience sa ilalim ng National Occupational Classification para sa iyong programa. Para sa Home Child Care Provider program, ito ay NOC 4411 (maliban sa mga foster parents). Samantala, para sa Home Support Worker program, kailangan mong magkaroon ng work experience sa ilalim ng NOC 4412 (maliban sa mga housekeepers). Ang mga aplikasyon para sa permanent residence sa ilalim ng alinmang programa ay maaaring abutin ng hanggang 12 buwan ang processing time.

Mga Tips at Babala

1. Magtayo ng Magandang Relasyon sa Iyong Employer

Mahalaga na magtatag ng isang magandang working environment hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin para sa iyong pasyente. Maari itong makamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iyong employer. Kailangan mong panatilihin ang mataas na tiwala at respeto sa pagitan ninyo ng iyong employer; kung maaari, subukang huwag maging estranghero habang pinapanatili ang propesyonal na relasyon.

2. Bago Pumirma ng mga Kontrata, Siguraduhing Suriin ang Bawat Detalye at Humingi ng mga Paglilinaw Kung Kinakailangan

Habang pinupunan ang mga forms, lumalagda sa mga kontrata, at nagpapatibay ng mga kasunduan ng anumang uri, suriin at doblehin ang pagsusuri sa lahat bago pinalisahin ang mga bagay. Kung hindi ka sapat na tiwala, maaari kang humingi ng tulong mula sa iyong mga pinagkakatiwalaang kaibigan o mga kasamahan sa trabaho. Huwag pumirma sa anumang bagay nang hindi tinitiyak na hindi ka mapapahamak o malalagay sa kawalan.

3. Maghanda para sa Klima ng Canada

Ang klima sa Canada ay isa sa mga pinakamalaking hamon para sa mga Filipino caregivers. Maaari itong maging sobrang init o sobrang lamig sa bansang iyon. Ang temperatura ay maaaring bumaba hanggang negative 30 degrees Celsius sa taglamig. Kailangan mong siguraduhin na ihahanda mo ang lahat ng kinakailangang damit bago dumating ang taglamig.

4. Maghanda para sa Mataas na Buwis

Ang income taxes sa Canada ay napakataas, bagaman hindi ito gaanong mas mataas kumpara sa kasalukuyang mga buwis sa Pilipinas. Magkakaroon ng 15-33% na pagkaltas sa iyong sahod, depende sa iyong income bracket. Katulad ng VAT sa Pilipinas, makakaharap ka ng karagdagang 5% na buwis mula sa Goods and Services Tax (GST) na kaugnay ng pagbili ng mga kalakal at pagbabayad para sa mga serbisyo.

Bagama’t mataas ang mga buwis sa Canada, ang mga benepisyo ay pambihira. Bukod sa pagbibigay ng child tax incentives, libre ang health care at edukasyon sa Canada.

5. Maging Mapagpasensya sa Lahat ng Oras

Tunay nga na ang pagiging mapagpasensya ay isang birtud; maaari mong gamitin ang katangiang ito upang malampasan ang mga paghihirap na maaaring kaharapin mo habang nagtatrabaho sa Canada bilang isang caregiver. Mag-aalaga ka ng mga sanggol, bata, senior citizens, o mga taong may espesyal na pangangailangan kaya’t mahalaga ang mahabang pasensya.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang mga posibleng problema sa visa application na maaaring kaharapin ng mga Filipino caregivers?

Kapag nag-apply ka na para sa working visa/work permit, tatlo lamang ang posibleng kahinatnan: maaprubahan ang iyong aplikasyon, matanggihan, o maibalik.

 • Maaprubahan: Awtorisado kang magtrabaho sa Canada bilang caregiver.
 • Matanggihan: Hindi mo natugunan ang lahat ng kinakailangan para sa visa. Maaaring tanggihan ang iyong aplikasyon kung hindi mo naabot ang kinakailangang antas ng edukasyon, taon ng relevant na work experience, o kinakailangang kasanayan sa wika. Maaari ring tanggihan ang iyong aplikasyon dahil sa criminal records o medical reasons. Hindi ire-refund ang processing fees kung matanggihan ang visa application.
 • Maibalik: Nangangahulugan lamang ito na hindi mo naipasa ang lahat ng kinakailangang dokumento. Maaari ring ibig sabihin na naabot na ng visa program na iyong inaplayan ang quota nito. Ang isang naibalik na visa ay nagbibigay karapatan sa iyo para sa full refund ng lahat ng binayarang processing fees.

2. Nagagarantiya ba ang pagkakaroon ng trabaho bilang caregiver sa permanent residency sa Canada?

Hindi, ang pagkakaroon ng trabaho bilang caregiver ay hindi awtomatikong nagagarantiya na magiging permanent resident ka rin ng Canada. Makakatulong ito para makakuha ka ng work experience at mga kapaki-pakinabang na kasanayan bilang paghahanda sa iyong aplikasyon.

Kailangan mo munang matugunan ang lahat ng kwalipikasyon na hinihingi ng permanent residency program na iyong inaaplayan. Karaniwang maling akala ng mga Pilipino na ang pagiging caregiver sa Canada ay instant na paraan para maging permanent resident.

Gayunpaman, ang pagiging caregiver ay isa sa mga pinakamahusay at pinakamabilis na paraan para makakuha ng permanent residency sa Canada. Kailangan mong tiyakin na matutugunan mo ang mga kinakailangan, tulad ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 24 na buwan ng qualifying work experience at ang kinakailangang kasanayan sa wika.

3. Anong uri ng mga pasyente ang karaniwang hinahawakan ng mga caregivers sa Canada?

Sa Canada, ang mga caregivers ay nagbibigay ng serbisyo sa mga senior citizens, infants, young children, at mga taong may special needs. Maaari ka ring magtrabaho sa mga nursing homes o shelters. Maraming caregivers ang nakatira kasama ang kanilang mga pasyente, depende sa kanilang mga pangangailangan at kalagayan ng kalusugan.

Karamihan sa mga pasyente ng caregiving ay mga senior citizens. Ang ilan sa kanila ay nangangailangan ng malaking suporta sa kanilang araw-araw na gawain, habang ang ilan ay nangangailangan lamang ng kasama upang hindi sila malungkot o magkaroon ng depresyon.

4. Ano ang pakiramdam ng pagtatrabaho bilang caregiver sa Canada?

Maraming nagnanais maging caregivers ang nagtataka kung ano ang buhay sa Canada para sa mga Filipino caregivers. Tulad ng anumang trabaho, may positibo at negatibong aspeto ang sitwasyon ng pagtatrabaho ng isang Filipino caregiver sa Canada.

Nag-iiba ang workload sa bawat trabaho, ngunit ang ilan ay maaaring maging napakabigat para sa isang tao. Sa kabutihang palad, sa tulong ng open permit mula sa Home Child Care Provider o Home Support Worker program, maaari kang mag-apply sa ibang employer na posibleng may mas kaunting workload.

Bagama’t ang trabaho ay maaaring pisikal na nakakapagod at mentally tiring minsan, ito rin ay nakakabigay ng kasiyahan at gantimpala kapag nakikita nilang hindi lamang sila nagbibigay ng pangangalaga kundi gumagawa rin ng pagkakaiba sa buhay ng kanilang mga pasyente.

5. Sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs, kailangan bang magkasunod ang 24 na buwan para mag-apply para sa permanent residency?

Hindi, hindi kailangang magkasunod ang iyong 24 na buwan. Ngunit, tandaan na hindi ka dapat magpatumpik-tumpik, dahil kailangan mong makumpleto ang 24 na buwan at maisumite ang iyong aplikasyon para sa permanent residency hindi lalampas sa 36 na buwan mula nang matanggap mo ang iyong work permit.

6. Kailangan ko ba ng Canadian work experience para mag-apply sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs?

Hindi, may tiyak na landas para sa mga taong walang Canadian caregiver work experience sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs. Karamihan sa mga Pilipino ay pasok sa kategoryang ito.

Gayunpaman, nangangahulugan ito na kailangan mong ipakita ang patunay ng iyong kakayahan sa ibang paraan. Kasama rito ang pagkuha ng iyong National Certificate II in Caregiving mula sa TESDA at relevant na local work experience para maging mas kaakit-akit sa mga potensyal na employer sa Canada.

7. Kailangan ba ng college diploma para mag-apply sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs?

Hindi, ngunit kailangan mo ng hindi bababa sa isang taon ng Canadian post-secondary education credentials. Para matiyak na mayroon kang sapat na antas ng edukasyon na kinakailangan, kailangan mong ipa-assess ang iyong mga credentials sa isang accredited na organisasyon.

8. Mabibilang ba bilang relevant work experience ang informal na karanasan sa pag-aalaga ng mga bata at sambahayan?

Sa kasamaang-palad, hindi. Kailangan mo ng propesyonal na karanasan, at kailangan ng iyong employer na magpakita ng employment certificate upang gawing mas kaakit-akit ang iyong job application sa mga employer sa Canada.

9. Kailan ako dapat kumuha ng medical exam?

Kinakailangan ang medical exam para sa iyong aplikasyon. Gayunpaman, hindi ka dapat kumuha nito maliban kung iniutos ng mga kinatawan mula sa gobyerno ng Canada. Matagal ang proseso ng aplikasyon sa ilalim ng Home Child Care Provider at Home Support Worker programs, kaya dapat kang sumailalim sa medical exam kapag iniutos na.

10. Posible bang mag-apply para sa work permit kahit wala pang job offer?

Hindi, isa ito sa mga pangunahing kinakailangan. Tatanggihan lamang ang iyong aplikasyon, at masasayang ang iyong oras at pera.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.