Paano Mag-Avail ng PCSO Medical Assistance?

Paano Mag-Avail ng PCSO Medical Assistance

Ayon sa Philippines Health System Review noong 2018, karamihan ng mga Pilipino ay nagbabayad pa rin ng kanilang mga medical bills gamit ang kanilang sariling pera. Kapag may nagkasakit sa pamilya sa Pilipinas, ang epekto sa pinansyal ay labis. Mayroong mga umiiral na health insurance plans sa Pilipinas, ngunit karaniwang kinakailangan ang pagbabayad ng mahal … Read more