Paano Mag-Register sa PhilHealth Online?

Reading Time - 37 minutes
Paano Mag-Register sa PhilHealth Online

Maraming mga Pilipino ang hindi kayang bayaran ang kanilang mga hospital bills, lalo na sa mahal na health care sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Wellness Index study, karamihan sa mga Pinoy ay nagbabayad para sa kanilang hospitalization sa pamamagitan ng PhilHealth

Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng PhilHealth—nagpapagaan ito ng iyong pinansyal na pasanin kapag ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay naospital.

Marahil, nais mo na hindi mo kailanman kailanganin ang mga benepisyo ng PhilHealth. Ngunit walang taong exempted sa sakit, kaya nakakagaan ng loob na mayroong health insurance sakaling kailanganin mo ito.

Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa PhilHealth, mula sa pagpaparehistro ng miyembro at pagkuha ng PhilHealth number at ID hanggang sa pagbabayad ng mga kontribusyon sa PhilHealth at pag-claim ng mga benepisyo.

Table of Contents

Ano ang PhilHealth?

PhilHealth Online Registration

Ang Philippine Health Insurance Corporation, o PhilHealth, ay isang ahensya ng gobyerno na nakakabit sa Department of Health na nagbibigay ng health insurance sa Pilipinas.

Ang mandato ng PhilHealth ay siguraduhin na lahat ng mga mamamayan ay may access sa abot-kayang health care. Gayunpaman, hindi ito direktang nagbibigay ng mga medical services. Sa halip, ang PhilHealth ay ang health insurance provider ng gobyerno. Ang mga subsidized healthcare services ay maaaring makuha sa mga ospital at klinika na accredited ng PhilHealth.

Ayon sa Universal Health Care Act, sinuman ang maaaring makuha ang mga benepisyo ng PhilHealth nang hindi nagpapakita ng PhilHealth card o nagbabayad ng co-payment o co-insurance fees.

Pirmado noong Pebrero 2019, ang batas na ito ay nagpakilala ng mahahalagang mga reporma upang gawing mas abot-kaya at komprehensibo ang mga serbisyo sa kalusugan sa Pilipinas. Partikular:

 • Lahat ng mga Pilipino ay awtomatikong magiging mga miyembro ng PhilHealth
 • Ang miyembro ng PhilHealth ay mahahati sa direktang mga kontribyutor (iyong mga nagbabayad ng kanilang mga kontribusyon) at hindi direktang mga kontribyutor (iyong mga kontribusyon ay sinusuportahan ng gobyerno)
 • Lahat ng mga miyembro ay maaaring makuha ang mga benepisyo ng PhilHealth kaagad, kahit na iyong may mga hindi nabayarang kontribusyon. Gayunpaman, dapat na retroactively ayusin ng direktang mga kontribyutor ang mga hindi nabayarang kontribusyon kasama ang interes.
 • Ang MDR at PhilHealth ID ay hindi na kailangan kapag nag-aavail ng mga benepisyo ng PhilHealth.
 • Ang rate ng kontribusyon para sa direktang mga kontribyutor ay tataas sa 3% noong 2020 at sa mga incremento ng 0.50% taun-taon hanggang ito ay umabot sa 5% noong 2025.
 • Ang mga benepisyo sa labas ng ospital, kabilang ang mga gamot sa labas ng ospital at mga emergency medical services, ay magiging mas komprehensibo.

Sino ang Maaaring Makakuha ng Mga Benepisyo ng PhilHealth?

Direkta na mga KontribyutorHindi Direkta na mga Kontribyutor
Mga empleyado na may formal na trabahoMga taong walang kakayahang magbayad na kilala ng DSWD
Mga KasambahayMga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps)
Mga tao na kumikita ng kanilang sariling kita; Mga propesyonal na nag-prapraktisMga Senior citizens
Overseas Filipino WorkersMga taong may kapansanan
Mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa at yung mga may dual citizenshipMga opisyal ng Sangguniang Kabataan
Mga miyembro na habambuhayDating kinilala sa point-of-service/sponsored ng LGUs
Mga tao na kumikita ng kanilang sariling kita, Mga propesyonal na nag-prapraktisLahat ng mga Pilipino na may edad na 21 taon pataas na may kakayahang magbayad

Ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga narehistrong dependents ay may karapatan sa mga benepisyo ng government-mandated health insurance.

Ang mga miyembro ay nakakatanggap ng iba’t ibang mga benepisyo at nagbabayad ng iba’t ibang mga rate ng kontribusyon depende sa kanilang kategorya.

1. Mga Miyembro ng Formal Economy

Ang mga miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng kategorya ng formal economy ay pangunahing binubuo ng mga empleyado na may formal na mga kontrata at nakapirming mga termino ng empleyo, kasama na ang mga sumusunod:

 • Mga empleyado ng gobyerno
 • Mga empleyado ng pribadong kompanya
 • Mga kontraktor na batay sa proyekto sa mga opisina ng gobyerno o pribado
 • Mga Entrepreneur (micro, maliit, katamtaman, at malalaking negosyo)
 • Mga Kasambahay

2. Mga Miyembro ng Informal Economy

Tinatawag din na voluntary o indibidwal na nagbabayad na mga miyembro, ang mga miyembro ng PhilHealth sa informal sector ay kasama ang mga sumusunod:

 • Mga tao na kumikita ng kanilang sariling kita (freelancers, doctors, lawyers, engineers, professional athletes, etc.)
 • Mga informal na manggagawa (jeepney/tricycle/pedicab drivers, market vendors, small construction workers, etc.)
 • Naturalized Filipino citizens
 • Mga banyagang nakatira, nagtatrabaho, at/o nag-aaral sa Pilipinas (Sila ay may karapatan sa mga benepisyo ng inpatient at outpatient lamang.)
 • Mga walang trabahong mga Pilipino, tulad ng mga kolehiyo na mga estudyante at fresh graduates
 • Mga menor de edad o mga bata na wala pang 18 taong gulang na hindi nag-qualify bilang legal na dependents at nasa pangangalaga ng isang guardian (Ang mga menor de edad na buntis ay dapat na nirehistro bilang pangunahing mga miyembro kahit na sila’y already qualified dependents. Ito ay tumitiyak ng PhilHealth coverage para sa kanilang mga bagong silang.)

3. Mga Overseas Filipinos

Ang coverage ng PhilHealth ay mandatory para sa lahat ng mga sea-based at land-based na OFWs, may dokumento man o wala.

Bukod pa rito, ang mga Pilipino na may dual citizenship at iba pang mga Pinoy na nakatira sa ibang bansa ay maaaring maging mga miyembro ng PhilHealth.

4. Mga Senior Citizens

Sa ilalim ng Republic Act 10645, ang lahat ng mga Pilipino na may 60 taong gulang pataas ay awtomatikong mga miyembro ng PhilHealth hangga’t hindi sila sakop ng anumang ibang kategorya ng miyembro.

5. Mga Miyembro na Habambuhay (Lifetime Members)

Ang mga retiradong Pilipino na nagbayad ng hindi bababa sa 120 buwanang mga kontribusyon sa PhilHealth ay maaaring mag-qualify para sa lifetime membership.

Ang mga miyembro ng PhilHealth na habambuhay ay kasama ang mga sumusunod na tao:

 • Mga indibidwal na may 60 taong gulang pataas
 • Uniformed personnel na may 56 taong gulang pataas
 • Retired SSS underground miners na may 55 taong gulang pataas
 • Mga pensyonado ng SSS at GSIS bago ang Marso 4, 1995

Tulad ng mga senior citizens, ang mga miyembro na habambuhay ay nag-eenjoy ng automatic at continuous na coverage ng PhilHealth.

6. Mga Taong may Kapansanan (PWDs)

Ang mga PWDs ngayon ay awtomatikong saklaw ng PhilHealth sa ilalim ng isang bagong batas (Republic Act 11228) na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Pebrero 2019.

Inatasan din ng PhilHealth na bumuo ng mga eksklusibong pakete ng benepisyo upang tugunan ang mga kakaibang pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan at pag-unlad ng mga PWDs sa Pilipinas.

7. Mga Sponsored na Miyembro

Ang kategoryang ito ng miyembro ay binubuo ng mga Pilipinong walang kakayahang magbayad na ang mga kontribusyon sa PhilHealth ay isponsor ng ibang tao, ng gobyerno, o ng isang pribadong organisasyon.

Nagpapatupad ang PhilHealth ng isang No Balance Billing Policy para sa mga sponsored na miyembro, na nagbabayad para sa mga hospital bills ng mga na-confine sa isang accredited na gobyernong ospital.

Ang mga sponsored na miyembro ay kasama ang mga sumusunod:

 • Mga miyembro ng informal economy na galing sa lower-income class na ang mga kontribusyon ay sinusuportahan ng local government units (LGUs)
 • Mga ulila, abandoned at abused na mga menor de edad, out-of-school youths, street children, PWDs, senior citizens, at battered women na nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) o anumang accredited na institusyon na ang mga kontribusyon ay sinusuportahan ng DSWD
 • Mga manggagawa at volunteers ng Barangay (health workers, tanods, etc.) na ang mga kontribusyon ay ganap na sinusuportahan ng kanilang LGU
 • Mga opisyal ng Sangguniang Kabataan (SK)
 • Mga Pilipino na may 21 taong gulang at pataas na hindi pa rin kayang magbayad ng mga premiums
 • Mga pasyente na kinilala sa point-of-service (POS) o yung mga hindi pa narehistro at kasama sa database ng PhilHealth pero hindi kayang magbayad ng mga premiums

8. Mga Indigent na Miyembro

Ang mga Pilipinong ang kita ay hindi sapat para suportahan ang kanilang pamilya ay awtomatikong saklaw ng PhilHealth, na may pangunahing miyembro na babae (na kinilala ng DSWD).

Tulad ng mga sponsored na miyembro, ang mga indigent na miyembro ay nakakatanggap ng libreng mga serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan sa ilalim ng No Balance Billing Policy.

Kung ang pamilya ay isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), sila ay kasama sa kategoryang ito. Ginagamit ng DSWD ang resulta ng survey mula sa National Targeting Household System (NTHS) para sa Poverty Reduction o ang “Listahanan” para kilalanin ang mga kwalipikadong Pilipino na makikinabang sa 4Ps at sa libreng coverage ng PhilHealth.

Ang mga indigent na miyembro ay awtomatikong nirehistro at saklaw ng PhilHealth, na may mga babae na mga asawa na itinalaga bilang mga pangunahing miyembro ng programa. Samantala, ang mga kwalipikadong dependents ay may karapatan sa hanggang 45 araw ng coverage bawat taon (na ibabahagi sa maraming dependents). Mangyaring sumangguni sa susunod na seksyon para sa isang kumpletong listahan ng mga kwalipikadong dependents.

9. Mga Kwalipikadong Dependent ng mga Miyembro ng PhilHealth

Ang mga empleyado, voluntary, OFW, sponsored, at indigent na mga miyembro ay maaaring mag-enroll ng kanilang mga dependents, na makakatanggap din ng mga benepisyo ng PhilHealth.

Ang mga hindi miyembro at hindi aktibo na mga miyembro ng PhilHealth lamang ang maaaring ideklara bilang dependents.

Also Read: Paano Mag-Update ng Dependents sa PhilHealth Online?

Narito ang mga miyembro ng pamilya na maaari mong i-enroll bilang dependents:

 • Ang legal na asawa na hindi miyembro ng PhilHealth (Ang common-law partner ay hindi maaaring i-enroll bilang isang dependent.)
 • Mga anak na wala pang 21 taong gulang na hindi kasal at walang trabaho, anuman ang kanilang katayuan (legitimate, illegitimate, adopted, stepchildren, etc.)
 • Mga anak na may edad na 21 at pataas na may congenital disability o anumang kapansanan na nagiging sanhi para sila ay ganap na dependent sa miyembro ng PhilHealth para sa suporta
 • Mga foster children
 • Mga magulang na may edad na 60 at pataas (biological parents/stepparents/adoptive parents) na hindi mga miyembro ng PhilHealth
 • Mga magulang na may permanenteng kapansanan, anuman ang edad, na ganap na dependent sa miyembro ng PhilHealth para sa suporta

Para mag-qualify sa mga benepisyo ng PhilHealth, ang mga pangalan ng mga dependents ay dapat na nakalista sa Member Data Record (MDR) ng pangunahing miyembro.

Ano ang Mga Requirements sa Pagpaparehistro sa PhilHealth?

Upang maging kuwalipikado sa mga benepisyo ng PhilHealth, kailangan mo munang magparehistro bilang isang miyembro. Ngunit bago iyon, ihanda ang mga kinakailangang dokumento para sa walang abalang pagpaparehistro.

 1. PhilHealth Member Registration Form (PMRF) na maayos na napunan. Mapa-online ka man magparehistro o sa pamamagitan ng pag-walk in sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth, kailangan mong magsumite ng pinunan na PMRF, ang pinakahuling bersyon nito ay maaaring ma-download mula sa opisyal na website ng PhilHealth. Dahil ikaw ay bagong miyembro, huwag kalimutang lagyan ng tsek ang kahon na “Registration” sa ilalim ng “Purpose.”
 2. Aktibong email address. Kailangan mo ito kung pipiliin mong magparehistro online sa pamamagitan ng email. Kinakailangan ng PhilHealth na i-email ng mga bagong miyembro ang scanned na kopya ng maayos na napunan na PMRF at ang balidong ID ng miyembro. Bilang gantimpala, ang isang kinatawan ng PhilHealth ay tutugon sa parehong email address na may transaction number at iba pang detalye ng online membership registration ng miyembro.
 3. Balidong ID. Kinakailangan ng PhilHealth na lahat ng bagong miyembro ay magpresenta o magbigay ng photocopy ng isang balidong identification card para sa layunin ng beripikasyon.
 4. Mga sumusuportang dokumento (e.g., PSA birth certificate) na magpapatunay ng relasyon ng aplikante sa kanyang mga idineklarang dependents.
 5. Iba pang mga forms, kung naaangkop. Halimbawa, kung ikaw ay isang employer, maaari kang magparehistro sa pamamagitan ng Philippine Business Registry (PBS); pagkatapos nito, hindi mo na kailangang magsumite ng mga dokumento. Gayunpaman, ang mga employer na nais magparehistro ng kanilang mga empleyado sa PhilHealth ay kailangang magsumite ng karagdagang mga dokumento, na maaaring makita dito. Ang iba pang mga miyembro na kinakailangang magsumite ng karagdagang mga dokumento ay ang mga sumusunod:
 • Para sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs): Upang magparehistro sa PhilHealth, kinakailangang isumite ng mga land-based OFWs sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth ang kanilang maayos na napunan na PMRF, kopya ng kanilang balidong ID at sumusuportang mga dokumento, at ang pinakahuling job order contract/employment contract/OEC. Samantala, kinakailangang isumite naman ng mga sea-based OFWs ang kanilang maayos na napunan na PMRF, kopya ng kanilang balidong ID at sumusuportang mga dokumento, at ang Employee-Members (ER2) report.
How to Register in PhilHealth if you are OFW
 • Para sa Lifetime Members: Ang mga kwalipikado para sa lifetime membership ng PhilHealth ay kailangang magsumite ng kanilang maayos na napunan na PMRF, kopya ng kanilang Senior Citizen ID (o anumang balidong ID na nagpapakita ng kanilang petsa ng kapanganakan), 2 piraso ng 1×1 larawan, at/o anumang dokumento tulad ng kanilang service record o sertipikasyon mula sa kanilang mga employer na nagpapakita ng kanilang kabuuang kontribusyon sa PhilHealth sa paglipas ng mga taon. Ang mga lifetime members ay bibigyan ng PhilHealth Member Card pagkatapos isumite ang mga kinakailangang ito sa opisina ng PhilHealth.
How to Register in PhilHealth as a Lifetime Member

Paano Magparehistro sa PhilHealth Online sa Pamamagitan ng Email?

PhilHealth Number

Maaari kang magparehistro sa PhilHealth sa pamamagitan ng Internet o sa walk-in application sa opisina ng PhilHealth. Ang parehong proseso ng online at manual na pagpaparehistro ay para lamang sa mga taong nagpaparehistro sa unang pagkakataon.

Libre ang pagiging miyembro sa PhilHealth. Kailangan mo lang bayaran ang iyong unang kontribusyon sa PhilHealth.

Kung ikaw ay kasalukuyan nang miyembro na kailangang magpalit ng kategorya ng miyembro (e.g., mula sa employed papunta sa self-employed/voluntary), huwag kang magparehistro muli. Sa halip, kailangan mo lang i-update ang iyong record ng pagiging miyembro sa PhilHealth.

Ang pagpaparehistro ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng email request sa PhilHealth Corporate Action Center. Upang magparehistro sa pamamagitan ng email, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. I-download ang PhilHealth Member Registration Form (PMRF). Maaari mong mahanap ang form na ito sa pamamagitan ng pagbisita sa opisyal na website ng PhilHealth at pagpili ng downloads mula sa pangunahing menu. Piliin ang Forms at pagkatapos ay i-click ang download link para sa PMRF sa ilalim ng Membership.
 2. I-print ang form at manu-manong punan ito. Hindi tatanggapin ng PhilHealth ang mga form na may elektronikong pirma.
 3. I-scan ang maayos na napunan na form at ipadala ito sa PDF o JPEG format sa actioncenter@philhealth.gov.ph kasama ang isang scanned na kopya o larawan ng anumang balidong ID. Huwag kalimutan na ilagay ang sumusunod sa subject line ng email: RegisterPangalanCity/Province, Rehiyon
 4. Maghintay ng tugon mula sa PhilHealth na naglalaman ng iyong PhilHealth number.

Paano Magparehistro sa PhilHealth Online kung Ikaw ay Kasalukuyang Miyembro?

How to Register in PhilHealth if you are an Existing Member

Kung ikaw ay kasalukuyang miyembro na may aktibong PhilHealth number, maaari kang magparehistro online at lumikha ng isang PhilHealth Member Portal account. Sa pamamagitan ng online portal na ito, maaari mong mabilis na gawin ang mga sumusunod:

 • Tingnan ang iyong account at tsek ang mga detalye ng pagiging miyembro tulad ng iyong address, kategorya ng miyembro, atbp.
 • Suriin ang iyong premium contribution upang matiyak na ang lahat ng mga pagbabayad na ginawa ng iyong employer o ng iyong sarili ay nakareflect sa iyong account.
 • I-download at i-print ang iyong Member Data Record (MDR)
 • Bayaran ang iyong buwanang mga kontribusyon (kung ikaw ay isang self-paying member).

Upang lumikha ng iyong PhilHealth Member Portal account, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Pumunta sa opisyal na website ng PhilHealth
 2. I-click ang Online Services, tapos Member Portal
 3. Gumawa ng account
 4. I-click ang verification link na ipinadala sa iyong email address para i-activate ang iyong account
 5. Mag-log in gamit ang iyong PhilHealth Identification Number (PIN) at password.

Paano Magparehistro sa PhilHealth sa Pamamagitan ng Walk-In Registration?

Narito kung paano mag-enroll nang manu-mano sa PhilHealth ayon sa kategorya ng pagiging miyembro.

a. Para sa mga lokal na empleyado

How to Register in PhilHealth if you are Employed

Kung ikaw ay kasalukuyang empleyado ng isang kompanya at hindi pa naka-enroll sa PhilHealth, ang iyong HR department ang mag-aasikaso ng iyong pagpaparehistro bilang miyembro.

Simpleng punan ang dalawang kopya ng PMRF at isumite ang mga ito sa HR. Kapag na-proseso na ang iyong aplikasyon, ang PhilHealth ay mag-iisyu ng iyong Member Data Record (MDR) at PhilHealth ID sa pamamagitan ng iyong employer. Kapwa dokumento ay nagpapakita ng iyong PhilHealth number.

Maaari mo ring iproseso ang iyong pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Isumite ang maayos na napunan na PMRF at E2 Form kasama ang kopya ng iyong balidong ID at sumusuportang mga dokumento tulad ng birth certificate na nagpapatunay ng iyong relasyon sa iyong dependent/s.

Ang mga first-time jobseekers ay kailangan ding magsumite ng parehong mga kinakailangan ngunit may karagdagan ng Barangay Certification na nagpapatunay na ang aplikante ay tunay na isang first-time jobseeker. Ang kinakailangang ito ay kailangan upang ang aplikante ay makapagparehistro nang libre, ayon sa First Time Jobseekers Assistance Act.

b. Para sa mga employer

Bisitahin ang anumang opisina ng PhilHealth at isumite ang mga kinakailangan para sa pagpaparehistro ng empleyado/kasambahay.

Pagkatapos ng pagproseso, ang PhilHealth ay mag-iisyu ng iyong PhilHealth Employer Number (PEN) at Certificate of Registration (na dapat ipakita sa iyong opisina, kung ikaw ay isang business employer).

Makakatanggap ka rin ng MDRs at PhilHealth numbers ng iyong mga narehistrong empleyado o kasambahays.

c. Para sa mga sponsored na miyembro

Kung ang iyong pamilya ay nakalista bilang NHTS (National Household Targeting System for Poverty Reduction), kumuha ng certification mula sa city o municipal DSWD office na ikaw ay isang NHTS family.

Isumite ang dokumentong ito at magpresenta ng balidong ID sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Kapag na-verify na ang iyong family enrollment, maaari kang humiling ng MDR at PhilHealth ID.

Gayunpaman, kung ang iyong pamilya ay hindi nakalista bilang NHTS, pumunta sa barangay office at magtanong tungkol sa pagpaparehistro sa PhilHealth sa ilalim ng Sponsored Program. Ang LGU ay mag-aassess kung ikaw ay kuwalipikado para sa pagiging miyembro.

Kung ikaw ay kuwalipikado, ang LGU ay magpaparehistro sa pamilya bilang isang sponsored na miyembro. Hihilingin sa iyo na punan ang PMRF. Ang LGU ay magbabayad para sa iyong PhilHealth contribution. Kapag na-proseso na ang iyong pagiging miyembro, ikaw ay iisyuhan ng PhilHealth ID.

d. Para sa voluntary at iba pang kategorya ng miyembro

How to Register in PhilHealth as a Self-Paying Member

Narito ang mga hakbang para mag-apply nang personal bilang isang voluntary/OFW/senior/foreign na miyembro ng PhilHealth.

i. Isumite ang mga kinakailangan para sa pagpaparehistro ng miyembro ng PhilHealth

Pumunta sa anumang PhilHealth Regional Office, Local Health Insurance Office, o PhilHealth Express outlet sa pinakamalapit na mall. Dumating nang maaga sa umaga, dahil maaaring mabilis na humaba ang pila.

 • Ang mga OFWs na kasalukuyang nasa ibang bansa ay maaaring bumisita sa anumang iRemit o Ventaja branch sa kanilang host country upang isumite ang kanilang mga dokumento para sa pagpaparehistro sa PhilHealth. Bilang kahalili, maaari silang mag-email ng kanilang napunan na PMRF sa Overseas Filipinos Program (OFP) office sa ofp@philhealth.gov.ph.
 • Ang mga senior citizens ay maaaring mag-file ng kanilang aplikasyon sa pagiging miyembro sa pamamagitan ng Office for Senior Citizens Affairs (OSCA) sa city o municipal hall kung saan sila nakatira.
 • Ang mga foreign retirees sa Pilipinas ay maaaring magsumite ng mga kinakailangan sa PhilHealth sa PRA Head Office sa Makati o sa alinman sa mga satellite offices nito sa Baguio, Clark, Cebu, o Davao.

ii. Doblehin ang pagsusuri sa iyong impormasyon

Ang opisyal ng PhilHealth ay magbeberipika ng iyong mga dokumento at i-encode ang iyong impormasyon. Ipapakita sa iyo ang iyong na-encode na mga detalye sa isang computer. Maingat na suriin ang mga ito at ipaalam sa opisyal kung mayroong anumang kinakailangang pagwawasto.

iii. Bayaran ang iyong kontribusyon sa PhilHealth

Magtungo sa Cashier o Payment Processor window at bayaran ang iyong kontribusyon. Kung ikaw ay nag-aapply sa PhilHealth Express sa isang mall, hihilingin sa iyo na magbayad sa pinakamalapit na accredited collecting partner.

Maghintay na i-issue ng cashier ang opisyal na resibo (OR).

iv. Kunin ang iyong MDR at PhilHealth ID

Bumalik sa opisyal ng PhilHealth na nagproseso ng iyong pagpaparehistro at isumite ang OR. Ang opisyal ay magpi-print at maglalabas ng iyong OR, MDR, at kopya ng iyong PhilHealth ID.

Ano ang Mga Benepisyo ng PhilHealth?

Ang mga miyembro ng PhilHealth at ang kanilang mga narehistrong dependents ay may karapatan sa isang malawak na hanay ng mga serbisyong pangkalusugan (inpatient, outpatient, at coverage ng malulubhang sakit) sa mga pasilidad na accredited ng PhilHealth.

Ang pagkakaroon ng coverage ng PhilHealth ay hindi nangangahulugang ang mga miyembro ay hindi na kailangang magbayad ng kahit ano kapag sila ay nag-avail ng mga serbisyong medikal. Tanging ang mga indigent, sponsored, senior citizens, at kasambahay na mga miyembro lamang ang may pribilehiyong ito.

Karamihan sa mga miyembro ng PhilHealth ay kailangan pa ring magbayad ng bahagi ng kanilang medical bills. Hindi sinasagot ng PhilHealth ang kabuuang gastos ng mga serbisyong pangkalusugan—binabawasan lamang nito ang mga gastusin sa medikal ng mga miyembro.

Narito ang isang pangkalahatang-ideya ng mga benepisyo ng PhilHealth (Para mahanap ang tiyak na mga benepisyo para sa isang partikular na sakit o paggamot, gamitin ang Case Rates Search facility sa website ng PhilHealth.):

1. Inpatient Benefits

Nagbabayad ang PhilHealth ng tiyak na halaga (kasama ang mga bayarin sa kwarto at board, professional fees, gamot, laboratory tests, at paggamit ng operating room) sa accredited na ospital kung saan ang miyembro ay na-admit ng higit sa 24 oras. Pagkatapos ay ibabawas ng ospital ang halagang ito mula sa bill ng miyembro bago siya ma-discharge.

Also Read: Paano Gumawa ng Authorization Letter Para sa PhilHealth?

Ang bawat miyembro ng PhilHealth ay may karapatan sa maximum na 45 araw bawat taon para sa allowance ng kwarto at board sa ospital. Ang mga kwalipikadong dependents ng isang miyembro ay may hiwalay na 45-araw na allowance bawat taon na ibabahagi ng lahat ng mga ito.

2. Outpatient Benefits

Sinasaklaw din ng PhilHealth ang mga medikal na paggamot at pamamaraan na hindi nangangailangan ng hospitalization, tulad ng mga sumusunod:

 • Day surgeries – Mga non-emergency surgical procedures, kasama ang minor at major operations
 • Radiotherapy – Radiation treatment delivery gamit ang cobalt at linear accelerator
 • Hemodialysis – Sinasaklaw ang outpatient at inpatient services, tulad ng emergency dialysis para sa acute renal failure
 • Outpatient blood transfusion – Kasama ang mga gamot, X-rays, lab tests, paggamit ng operating room, atbp.
 • Primary care benefits – Kasama ang standard health checkups, diagnostic tests, at gamot para sa tiyak na mga sakit tulad ng hika, pulmonya, at UTI.

Ang primary care benefits ng PhilHealth ay inaalok sa ilalim ng outpatient package na kilala bilang Konsultasyong Sulit at Tama (KonSulTa). Ang package na ito ay nagbibigay ng libreng primary healthcare services, kasama ang konsultasyon, 13 laboratory examinations, at 21 na gamot at medisina na may reseta na available para sa mga miyembro at kanilang mga dependents.

Ang mga sumusunod ay ang 13 laboratory exams na maaari mong makuha nang libre sa pamamagitan ng KonSulTa:

 • CBC with platelet count
 • Urinalysis
 • Fecalysis
 • Sputum Microscopy
 • Fecal Occult Blood
 • Pap smear
 • Lipid profile (total cholesterol, HDL, at LDL cholesterol, Triglycerides)
 • FBS
 • OGTT
 • ECG
 • Chest x-ray
 • Creatinine
 • HbA1c

Tandaan na ang mga serbisyo ay magiging libre lamang kung ikaw ay mag-aavail sa accredited na KonSulTa provider/facility kung saan ka naka-register; kung hindi, sisingilin ka para sa mga produkto/serbisyo na nakuha mo sa labas ng pasilidad.

Upang mag-avail ng KonSulTa outpatient services package, kailangan mong lumikha ng online member account sa PhilHealth. Kapag nalikha na ang iyong account, i-click ang “KonSulta” mula sa menu, piliin ang iyong preferred na accredited na KonSulTa provider (isa sa mga rural/city health units na pinakamalapit sa iyong lokasyon), at ikaw ay awtomatikong mare-rehistro. Para sa mga walang online account, maaari ka ring magparehistro sa pamamagitan ng geographical registration, kung saan ang mga local government units ay nag-eenlist ng kanilang mga constituents, o sa pamamagitan ng walk-in registration sa anumang opisina ng PhilHealth.

3. Z Benefits

Ang Z benefit package ay nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga miyembro ng PhilHealth at dependents na dumaranas ng malulubhang sakit na nangangailangan ng pangmatagalang hospitalization at mahal na paggamot.

Sa ilalim ng Z benefits package, sasagutin ng PhilHealth ang mga paggamot para sa mga sumusunod na sakit at kondisyong pangkalusugan:

 • Acute lymphocytic leukemia
 • Early breast cancer
 • Prostate cancer
 • Kidney transplant
 • Standard risk coronary bypass graft
 • Tetralogy of Fallot
 • Ventricular septal defect
 • Cervical cancer
 • Z MORPH (Mobility, Orthosis, Rehabilitation, at Prosthesis Help)
 • Selected orthopedic implants
 • Peritoneal dialysis
 • Colon cancer
 • Rectal cancer
 • Expanded mobility orthosis rehabilitation help
 • Premature at small newborns
 • Children with developmental disabilities
 • Children with mobility impairment
 • Children with visual impairment
 • Children with hearing impairment
 • Rheumatic heart disease.

Ang Z benefits ay sumasaklaw sa professional fees, hospital room at board fees, lab tests, gamot, at paggamit ng operating room.

4. SDG-related Benefits

Ang anumang sakit na kasama sa Sustainable Development Goals (SDG) ng PhilHealth—tulad ng malaria, HIV-AIDS, tuberculosis, at animal bites—ay saklaw.

Maaari ring mag-avail ang mga miyembro ng PhilHealth coverage para sa voluntary surgical contraception procedures tulad ng vasectomy o transection ng fallopian tube/s.

5. Maternity Benefits

May iba’t ibang packages ang PhilHealth na tumutugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga buntis at bagong silang.

 • Maternity care package – Mga serbisyong medikal bago, habang, at pagkatapos manganak
 • Normal spontaneous delivery package – Mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa normal na panganganak at panahon pagkatapos ng panganganak
 • Maternity benefits para sa high-risk delivery – Sumasaklaw sa caesarian delivery, komplikadong vaginal delivery, breech extraction, o vaginal delivery pagkatapos ng C-section
 • Newborn care package – Mahahalagang serbisyong pangangalaga sa bagong silang tulad ng screening tests at hearing test

6. Mental Health Services

Sa pagpasa ng Mental Health Law (Republic Act 11036) noong Hunyo 2018, ang mga psychiatric consultations, gamot, at paggamot para sa mga kondisyon ng mental health ay saklaw na ngayon sa ilalim ng PhilHealth.

Sa kasalukuyan, hanggang ₱7,800 lamang ang sinasaklaw ng PhilHealth para sa mga pasyenteng naospital na dumaranas ng mga mental health disorders tulad ng bipolar disorder, schizophrenia, anxiety disorders, at dementia. Gayunpaman, ito ay malapit nang mapabuti sa isang expanded mental healthcare package na magpapadali sa pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan ng isip. Kasama rito ang isang bagong outpatient program na nagbibigay ng 12 specialist care consultations, diagnostics, psychoeducation, at psychological support. Pinag-iisipan din ng PhilHealth ang posibilidad na idagdag ang mental health primary care services sa KonSulTa package.

Mga Tips at Babala

1. Iwasan ang mga fixer na nag-aalok ng serbisyo para sa pagproseso ng PhilHealth ID at MDR kapalit ng bayad

May mga fixer, kadalasan sa Facebook, na nag-aalok ng tulong para sa mas mabilis na pagproseso ng PhilHealth ID at MDR kapalit ng ₱200 hanggang ₱300 na bayad.

Bagaman nakatutukso ang pagbayad para sa ganitong serbisyo kung ikaw ay masyadong abala para kumuha ng mga dokumentong ito mag-isa, ito ay ilegal pa rin. Hindi mo masisiguro kung ang regular na PhilHealth ID at MDR na iyong matatanggap ay lehitimo, kahit sabihin pa ito ng fixer.

Bukod pa rito, mahal ang mga bayarin, lalo na’t libre ang parehong dokumento kapag direkta mong hinihingi sa PhilHealth.

Kung nais mong makatipid ng oras sa pagkuha ng iyong PhilHealth ID, magtalaga ng taong pinagkakatiwalaan mo para gawin ito. Magbigay lamang ng authorization letter at iyong balidong ID. Ang iyong awtorisadong kinatawan ay dapat ding magpakita ng kanyang/her balidong ID kapag nag-aapply para sa PhilHealth ID sa iyong ngalan.

Para naman sa MDR, madali kang makakakuha ng kopya nito online sa pamamagitan ng Member Inquiry online facility.

2. Panatilihing ligtas ang iyong impormasyon sa PhilHealth

Ang MDR at PhilHealth ID ay naglalaman ng sensitibong impormasyon ng miyembro, tulad ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan, at address. Kapag ang mga detalyeng ito ay napunta sa maling kamay, maaari itong gamitin para sa mga mapanlinlang na aktibidad tulad ng identity theft.

Halimbawa, may mga ulat ang PhilHealth tungkol sa ilang lending companies na humihingi ng PhilHealth numbers ng kanilang mga aplikante para sa mas mabilis na loan processing. Ngunit sa halip, ang impormasyong ito ay ginagamit para ma-access ang mga talaan ng miyembro sa pamamagitan ng online Member Inquiry facility.

Protektahan ang iyong mga dokumento sa PhilHealth sa lahat ng gastos. Itago ang iyong PhilHealth ID at MDR sa isang ligtas na lugar. Huwag ibunyag ang iyong impormasyon sa pagiging miyembro sa kahit kanino maliban sa lehitimong mga opisyal ng PhilHealth kapag nakikipagtransaksyon sa ahensya ng gobyerno.

3. Makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng opisyal na mga channel para sa mga katanungan at alalahanin

Madaling maabot ang PhilHealth. Iba’t ibang paraan ng komunikasyon ang available para tumugon sa mga katanungan, kahilingan sa serbisyo, feedback, at reklamo.

Kung mayroon kang katanungan na may kinalaman sa PhilHealth o kailangan ng tulong, makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na channel:

 • Hotline: (02) 441-7442
 • Text Line: (0917) 898-7442 / (0917) 512-9149 (para lamang sa mga OFW)
 • Email: actioncenter@philhealth.gov.ph / ofp@philhealth.gov.ph (para lamang sa mga OFW)
 • Facebook: /PhilHealthofficial
 • Twitter: @teamphilhealth

Ang SMS-based facility ay madalas makaranas ng mga teknikal na isyu. Kapag hindi ito available, makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamamagitan ng ibang paraan.

Ang pinakamainam na paraan para maabot ang PhilHealth ay sa pamamagitan ng hotline ng kanilang call center. Karaniwan ay mabilis na makakonekta sa linya, at ang mga ahente ay may kaalaman, magiliw, at magalang.

4. Ayos lang na magkaroon ng dalawang health insurances (isa mula sa PhilHealth at isa pa mula sa pribadong kompanya)

Mas madaling magbayad para sa iyong medical bills kung mayroon kang health insurance mula sa PhilHealth at isang pribadong kompanya, maging ito man ay isang company-sponsored HMO (health maintenance organization) o overseas health insurance plan (sa kaso ng mga OFW).

Kapag naospital ang isang miyembro, ibabawas muna ang mga benepisyo ng PhilHealth mula sa kabuuang hospital bill bago magbayad ang HMO o health insurance provider para sa balanse.

Ang mga plano ng HMO at health insurance ay mayroon ding taunang maximum benefit limit. Kung lumagpas ang iyong hospital bill sa limit na ito, kailangan mong bayaran ang balanse mula sa iyong sariling bulsa.

Kung nag-aalala ka tungkol sa karagdagang gastos ng pagbabayad ng PhilHealth contributions, isipin mo ito sa ganitong paraan: mas mahal ang pagbabayad para sa hospitalization sa iyong sarili kapag ikaw ay nagkasakit.

Also Read: Paano Magtanggal ng Empleyado sa PhilHealth?

Isa pang magandang dahilan para maging miyembro ng PhilHealth at magbayad ng contributions: maaari kang makakuha ng health insurance coverage para sa iyong mga kwalipikadong dependents nang walang karagdagang gastos.

Ang halaga ng iyong PhilHealth contribution ay mananatiling pareho anuman ang dami ng iyong mga idineklarang dependents. At kapag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya, maaari kang makahinga nang maluwag dahil alam mong mababawasan ang medical bills, salamat sa PhilHealth coverage ng iyong dependent.

5. Maaaring gamitin ang PhilHealth sa ibang bansa

Sinasaklaw ng PhilHealth ang hospitalization ng mga Pilipinong miyembro ng PhilHealth at dependents na na-confine sa ibang bansa. Ang mga foreign PhilHealth members ay exempted mula sa pagtanggap ng pribilehiyong ito.

Upang mag-file ng reimbursement para sa overseas confinement, isumite ang mga sumusunod na dokumento sa anumang opisina ng PhilHealth sa Pilipinas sa pamamagitan ng email o international courier sa loob ng 180 araw pagkatapos ng discharge:

 • Accomplished PhilHealth Claim Form 1
 • Statement of Account na isinalin sa Ingles
 • Kopya ng medical certificate, medical abstract, o medical record na isinalin sa Ingles
 • Official receipt na inisyu ng ospital at doktor
 • Kung may operasyon na isinagawa: kopya ng operative record, na isinalin sa Ingles

Mga Madalas Itanong

1. Paano Magtanggal ng Empleyado sa PhilHealth?

Bilang isang employer, mahalaga na panatilihing tama at napapanahon ang mga talaan ng empleyado, kasama na ang anumang impormasyong kailangan ng PhilHealth. Kung ang isang empleyado ay tuluyan nang umalis sa iyong kompanya, responsibilidad mong i-report ang pagbabagong ito sa PhilHealth. Ang gabay na ito ay maglalakad sa iyo sa proseso.

Ipinag-uutos ng PhilHealth ang pag-uulat ng mga separated employees sa pamamagitan ng pagsumite ng RF-1 form sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng paghihiwalay mula sa kompanya.

Mga Hakbang sa Pag-report at Pag-alis ng Separated Employees sa PhilHealth

 • I-download at i-print ang kopya ng RF-1 form.
 • Punan ang Employer TIN at PhilHealth number.
 • Ilagay ang business address at contact information.
 • Tukuyin ang uri ng employer (Private/Government/Household).
 • Sa Report type, piliin ang ‘Deduction to the Previous RF-1’.
 • Ilagay ang mga pangalan ng separated employees sa RF-1 at magbigay ng kailangang detalye.
 • Isumite ang RF form sa rehistradong opisina ng PhilHealth.
 • Tsek ang kumpirmasyon sa EPRS.

2. Paano Mag-update ng Dependents sa PhilHealth Online?

Upang lubos na mapakinabangan ang iyong mga benepisyo sa PhilHealth, maaari mong ideklara o i-update ang iyong mga dependents gamit ang PMRF form. Narito kung paano ito gawin:

 1. Punan ang PhilHealth Member Registration Form (PMRF): I-download ang form at punan ang mga sumusunod na detalye:
  • Ang iyong 12-digit PhilHealth identification number
  • Purpose: Piliin ang “Updating/Amendment” sa ilalim ng “Purpose”
  • Buong pangalan at pangalan ng asawa kung kasal
  • Petsa at Lugar ng Kapanganakan
  • Kasarian
  • Civil Status
  • Citizenship
  • PhilSys ID Number (Opsyonal) at TIN Number (Opsyonal)
  • Permanent Home Address at Mailing Address
  • Contact Information
  • Uri ng Miyembro ng PhilHealth Sa seksyon ng Dependents ng form, tukuyin ang iyong mga dependents. Siguraduhing mayroon kang mga kinakailangang dokumento upang patunayan ang iyong relasyon sa kanila, tulad ng marriage certificate o birth certificate.
 2. Ihanda ang digital na kopya ng PMRF at sumusuportang dokumento: Matapos punan ang PMRF, i-scan o kumuha ng malinaw na larawan nito, kasama ang anumang sumusuportang dokumento, at i-save ang mga ito bilang JPG o PDF files. Siguraduhing isama ang balidong ID para sa beripikasyon ng pagkakakilanlan.
 3. Ipadala ang iyong PMRF sa lokal na opisina ng PhilHealth: I-email ang scanned o kinunan ng larawan na kopya ng iyong PMRF, sumusuportang dokumento, at balidong ID sa iyong lokal na opisina ng PhilHealth. Gamitin ang subject line na “Updating Member Information” at tukuyin ang mga update na iyong hinihiling sa katawan ng email.
 4. Maghintay sa PhilHealth na i-update ang iyong mga talaan: Matapos kumpirmahin ng PhilHealth ang pagtanggap ng iyong email, ipoproseso nila ang iyong kahilingan sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw ng trabaho. Maaari silang humingi ng karagdagang dokumento o pagkakakilanlan sa panahong ito. Kapag na-update na ang iyong MDR, magpapadala ang PhilHealth ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email. Kung hindi ka makatanggap ng anumang komunikasyon pagkatapos ng tatlong araw ng trabaho, makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina ng PhilHealth para sa update.
 5. Beripikahin ang iyong na-update na PhilHealth MDR online: Mag-log in sa iyong PhilHealth online account at piliin ang “Print MDR” mula sa member portal upang masiguro na tama ang pag-update ng iyong mga detalye. Kung hindi ka makatanggap ng tugon matapos ang pag-follow up, isaalang-alang ang personal na pagsumite ng iyong PMRF at sumusuportang dokumento sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth.

3. Mayroon bang Death Benefits ang PhilHealth?

Ang maikling sagot ay Hindi, walang death benefits ang PhilHealth. Kasama sa PhilHealth ang inpatient at outpatient health benefits ngunit wala itong komprehensibong life insurance o death benefits. Kaya kung ang isang tao ay na-admit dahil sa sakit ngunit pumanaw, bilang isang miyembro ng PhilHealth, makakatanggap ka ng inpatient coverage para sa admission na iyon ngunit hindi ka makakatanggap ng death benefit payments.

Ang malulubhang sakit ay saklaw ng Z benefits package. Kabilang dito ang mga kanser, mga sakit na nangangailangan ng transplants, at congenital diseases na nangangailangan ng operasyon. Muli, ang hospital benefits ay naa-apply at ang panahon na ang pasyente ay na-admit sa ospital ay saklaw. Gayunpaman, kung ang pasyente ay pumanaw, walang hiwalay na death payment benefits.

Isang eksepsiyon ay para sa COVID-19 vaccine injury kung saan inaprubahan ng PhilHealth Circular ang lump sum compensation para sa kamatayan o permanenteng kapansanan sa ilalim ng COVID-19 vaccine injury package.

Inaprubahan ng PhilHealth Board ang lump sum payment na ₱100,000 bawat recipient para sa COVID-19 vaccine injury benefits sa kaganapan ng kamatayan o permanenteng kapansanan. Ito ay ipinatupad sa pamamagitan ng PhilHealth Circular No. 2021-0071, na inilabas noong Hunyo 18, 2021, at pinamagatang “Re: Implementing Guidelines on the Coverage of Covid 19 Vaccine Injury due to Serious Adverse Effects Following Immunization Resulting in Hospitalization, Permanent Disability, or Death Under the Covid 19 National Vaccine Injury Indemnity Fund.”

4. Saklaw ba ng PhilHealth ang Imaging Procedures Tulad ng CT Scan?

Depende ito. Ang anumang laboratory tests o imaging na kinakailangan ay saklaw sa loob ng limit ng case rate, kung inpatient hospitalization. Kung ito ay isang mahal na imaging procedure tulad ng CT scan, at outpatient, maaaring hindi ito saklaw ng PhilHealth.

Mayroon ding Z Benefits Package ang PhilHealth na maaaring sumaklaw sa mga gastos sa laboratory at imaging ng catastrophic diseases basta’t kinakailangan at saklaw ng package.

5. Saklaw ba ng PhilHealth ang Raspa o Dilatation and Curettage (D&C)?

Oo. Itinakda ng PhilHealth Circular 011-12-2011, “Selected Surgical Case Rates-Additional Implementing Guidelines,” ang case rate para sa Dilatation and Curettage (D&C) sa ₱11,000.

Ang kabuuang halaga ng case rate ay diretsong binabayaran sa pasilidad at kasama ang professional fees. Saklaw ang D&C procedure sa Level 1 hanggang 4 na ospital.

Hindi kasama sa benefits package ang pagganap ng uterine evacuation at curettage para sa hydatidiform mole.

6. Paano Mag-claim ng PhilHealth Hospitalization Benefits?

Ang proseso ng paggamit ng mga benepisyo ng PhilHealth sa accredited na mga ospital ay ang mga sumusunod:

 • Sa lalong madaling panahon na ikaw ay na-admit sa Emergency Room, ipaalam sa staff ng ospital na ikaw ay may aktibong miyembro ng PhilHealth at ipakita ang iyong PhilHealth ID sa admitting section.
 • Bago ma-discharge, punan ang PhilHealth Claim Form 1. Isumite ito sa ward nurse o sa billing section (depende sa protocol ng ospital). Siguraduhing nakalakip ang iyong mga sumusuportang dokumento, lalo na ang kopya ng iyong PhilHealth ID at MDR.
 • Tsek sa Billing section tungkol sa coverage at kung may iba pang bayarin.
 • Awtomatikong ibabawas ang PhilHealth coverage mula sa iyong hospital bill bago ka ma-discharge.

7. Ano ang mga Sakit na Saklaw ng PhilHealth?

Narito ang ilan sa mga karaniwang sakit na saklaw ng PhilHealth at ang kanilang case rates. Tandaan na hindi ito kumpletong listahan. Ang kumpletong impormasyon sa case rate ay maaaring hanapin sa Philhealth Portal.

 • Acute Gastroenteritis, Amoebiasis: ₱6,000
 • Acute Renal Failure: ₱19,300
 • Allergic Reactions: ₱6,200
 • Anaphylactic Shock (Severe Allergic Reactions): ₱7,600
 • Anemia: ₱10,000
 • Arthritis (Infectious): ₱9,700
 • Asthma (In Acute Exacerbation): ₱9,000
 • Back Pain, Radiculopathy, Sciatica: ₱6,400
 • Bleeding Disorders/Hemorrhagic Conditions: ₱12,800
 • Brain Injury/Intracranial Injury: ₱8,800
 • Breast Cancer/Malignancy: ₱11,800
 • Cancer/Malignancy (Depende sa Apektadong Organo), Halimbawa: Bone and Cartilage, Central Nervous System, Digestive Organs: ₱16,500, ₱11,000-₱16,900, ₱16,900, ₱14,200
 • Cardiac Arrhythmia and Cardiomyopathy: ₱13,400
 • Cellulitis: ₱9,600
 • Chikungunya at Iba Pang Arthropod-Borne Viral Fever: ₱8,100
 • Cholecystitis: ₱11,300
 • Chronic Heart Disease Without Complication: ₱4,000
 • Chronic Obstructive Pulmonary Disease: ₱12,200
 • Chronic Kidney Disease: ₱14,500
 • COVID-19 Moderate Without Pneumonia With Risk Factors for Progression, COVID-19 Moderate With Pneumonia, COVID-19 Severe, COVID-19 Critical: ₱43,997, ₱143, 267, ₱333,519, ₱786,384
 • Dengue Fever, Dengue, Severe: ₱10,000, ₱16,000
 • Diabetes Mellitus With Complications Other Than Coma or Ketosis, Diabetes Mellitus With Coma or Ketosis: ₱12,600, ₱15,800
 • Dehydration (Moderate-Severe): ₱4,000
 • Ebola Virus Disease: ₱110,000 hanggang ₱222,000
 • Epilepsy: ₱7,800
 • Glaucoma: ₱6,500
 • Heart Failure: ₱15,500
 • Heat Stroke at Iba Pang Heat Exhaustion: ₱6,500
 • Hydrocephalus: ₱17,300
 • Hypertensive Urgency/Emergency: ₱9,000
 • Hyperthyroidism: ₱8,500
 • Hypoglycemia: ₱4,000
 • Hypothyroidism: ₱8,100
 • Inflammatory Bowel Disease: ₱9,100
 • Inflammatory Diseases of the Central Nervous System (Encephalitis, Myelitis, atbp.): ₱21,600
 • Inflammatory Disease of the Heart (Endocarditis, Myocarditis, atbp.): ₱14,400
 • Influenza: ₱6,000
 • Injuries to Muscle, Tendons, at Joints: ₱7,200
 • Intestinal Obstruction: ₱10,100
 • Ischemic Heart Disease With Myocardial Infarction, Ischemic Heart Disease Without Myocardial Infarction: ₱18,900, ₱12,000
 • Leptospirosis Moderate to Severe: ₱11,000
 • Liver Failure: ₱20,600
 • Malnutrition: ₱11,700
 • Meningitis: ₱25,700
 • Meningococcemia: ₱19,800
 • Mental and Behavioral Disorders: ₱7,800
 • Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV): ₱50,000-₱100,000
 • Migraine at Headache Syndromes: ₱5,500
 • Miscarriage, Kung May Complications: ₱5,000, ₱6,900
 • Newborn Sepsis: ₱11,700
 • Nutritional Disorder: ₱9,200
 • Osteoporosis at Disorders of Bone Density and Structure: ₱7,900
 • Otitis Media: ₱7,800
 • Pancreatitis at Diseases of the Pancreas: ₱12,600
 • Parasitic Infection Without Complications (Hal. Malaria, Schistosomiasis): ₱4,000
 • Peptic Ulcer With Hemorrhage, Peptic Ulcer Without Hemorrhage: ₱12,800, ₱6,100
 • Perinatal Infections: ₱12,700
 • Pneumonia High Risk, Moderate Risk: ₱32,000, ₱15,000
 • Postpartum Complications: ₱9,300
 • Pregnancy/Maternal Comorbidities: ₱6,800
 • Pyelonephritis: ₱10,900
 • Rheumatic Heart Disease: ₱12,800
 • Sepsis: ₱32,000
 • Skin Infections: ₱4,000
 • Stroke-Hemorrhagic, Stroke-Infarction: ₱38,000, ₱28,000
 • Systemic Lupus Erythematosus: ₱11,900
 • Tetanus: ₱16,500
 • Tuberculosis (Extrapulmonary), TB (Miliary), TB (Pulmonary): ₱11,900, ₱11,900, ₱9,800
 • Typhoid Fever: ₱10,000
 • Upper Respiratory Tract Infection (Acute Bronchitis): ₱4,000
 • Urinary Tract Infection or UTI (Admissible): ₱7,500
 • Urolithiasis: ₱4,000
 • Viral Hepatitis: ₱11,800
 • Viral Infection (Hal. Tigdas) (Admissible): ₱7,700
 • Viral Infection of the Nervous System: ₱21,100
 • Zika Virus: ₱8,100

Ito ay ilan lamang sa mga sakit na saklaw ng PhilHealth at maaaring magkaiba ang coverage depende sa kaso at sa paggamit ng mga serbisyong medikal. Para sa mas kumpletong listahan at detalye, mahalagang bisitahin ang opisyal na PhilHealth website o makipag-ugnayan sa PhilHealth upang makakuha ng pinaka-accurate at napapanahong impormasyon tungkol sa mga benepisyo at coverage.

8. Puwede Bang I-Enroll ang mga Magulang bilang mga Dependent sa PhilHealth?

Maaari mong i-enroll ang iyong mga magulang bilang dependents sa PhilHealth kung sila ay nakakatugon sa mga sumusunod na kondisyon:

 • Mga magulang na animnapung (60) taong gulang pataas, hindi pa nakarehistro bilang miyembro, at ang buwanang kita ay mas mababa sa halagang itinakda ng PhilHealth ayon sa guiding principles na itinakda sa NHI Act of 2013; at,
 • Mga magulang na mayroong permanenteng kapansanan, anuman ang edad, na natukoy ng PhilHealth, at ito’y nagdudulot sa kanila na maging lubos na dependent sa miyembro para sa kanilang pangangailangan.

Tandaan na ang mga Non-earning Senior Citizens at kwalipikadong dependents ay awtomatikong saklaw ng PhilHealth sa ilalim ng RA 10645. Kung ang iyong mga magulang ay 60 taong gulang pataas at hindi saklaw ng anumang kategorya ng miyembro, na walang regular na pinagkakakitaan, maaari mo rin silang i-register bilang mga indirect contributors.

Ang iba pang kwalipikadong dependents na saklaw ng PhilHealth ay kinabibilangan ng:

 • Legitimate spouse na hindi miyembro;
 • Anak o mga anak – legitimate, legitimated, acknowledged, at illegitimate (ayon sa nakasaad sa birth certificate) adopted o stepchild o stepchildren na wala pang 21 taong gulang, hindi kasal at walang trabaho.
 • Mga anak na dalawampu’t isang (21) taong gulang pataas ngunit mayroong congenital disability, pisikal man o mental, o anumang disability na nakuha na nagdudulot sa kanila na maging lubos na dependent sa miyembro para sa suporta, na natukoy ng Corporation;
 • Foster child ayon sa kahulugan sa Republic Act 10165 o ang Foster Care Act of 2012.

9. Ano ang Mga Benepisyo ng PhilHealth para sa mga Idineklarang Dependent?

Ang mga dependents ay maaaring makatanggap ng parehong mga benepisyo tulad ng principal members. Ayon sa Implementing Rules and Regulations ng National Health Insurance Act of 2013, kasama rito ang mga sumusunod:

 1. In-patient Care
  • Room and board;
  • Services ng health care professionals;
  • Diagnostic, laboratory, at iba pang medical examination services;
  • Paggamit ng surgical o medical equipment at facilities;
  • Prescription drugs at biologicals, na may kaukulang limitasyon ng Act; at,
  • Health education.
 2. Out-patient
  • Medical at Surgical Care Services ng health care professionals;
  • Diagnostic, laboratory, at iba pang medical services;
  • Personal preventive services;
  • Prescription drugs at biologicals, na may kaukulang limitasyon ng Act; at,
  • Health education.
 3. Emergency at Transfer Services
 4. Health Education Packages
 5. Iba pang Health Care Services na itinuturing ng Corporation at DOH na angkop at cost-effective

Ang kwalipikadong dependents ay maaaring makatanggap ng hiwalay na coverage hanggang 45 araw kada taon. Gayunpaman, ang 45 araw na allowance ay paghahatian nila.

Maaaring hindi saklaw ng PhilHealth ang health services na itinuturing ng PhilHealth at DOH na hindi cost-effective sa pamamagitan ng health technology assessment. Maaari ring magkaroon ng karagdagang exclusions o limitations ang PhilHealth depende sa kung gaano ka-razonable ang serbisyo at kung ito ba ay alinsunod sa mga layunin ng Corporation at nagpoprotekta sa financial sustainability nito.

Tandaan na hindi saklaw ng PhilHealth ang lahat, lalo na sa mga pribadong ospital o healthcare providers.

Kung biglaang pumanaw ang principal member, ang mga dependents ay patuloy na makakatanggap ng mga benepisyo ng hindi pa nagagamit na bahagi ng coverage o hanggang sa katapusan ng taon ng kalendaryo, alinman ang mauna.

10. Maaari ba Akong Mag-apply sa PhilHealth Kahit Ako ay Walang Trabaho?

Oo. Ayon sa Universal Healthcare Law o RA 11223, ang lahat ng Pilipino ay awtomatikong kwalipikado na makatanggap ng mga benepisyo mula sa National Health Insurance Program o PhilHealth. Gayunpaman, tulad ng nakasaad sa Implementing Rules and Regulations ng National Health Insurance Act of 2013, Seksyon 24:

“Ang isang miyembro na nahiwalay sa pormal na empleyo o ang coverage bilang isang Sponsored member o bilang isang Indigent o bilang isang migrant worker ay natapos na dapat magbayad ng kaukulang premium bilang self-earning individuals upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga benepisyo.”

Ibig sabihin, maaari kang magparehistro sa PhilHealth upang matanggap ang mga benepisyo, ngunit kung ikaw ay walang trabaho at hindi isang sponsored member/indigent, kailangan mo pa ring magbayad ng premiums bilang isang voluntary member.

Kung ikaw ay walang trabaho, ang iyong status ay magiging voluntary membership.

Kung hindi mo kayang bayaran ang iyong premiums, maaari kang mag-apply sa ilalim ng Indirect Contributor Membership. Ang mga ito ay mga miyembro na sinusuportahan ng gobyerno. Kung ikaw ay isang indigent member na nakalista sa ilalim ng DSWD, isang senior citizen batay sa RA 10645, o isang PWD na saklaw ng RA 11228, ikaw ay kwalipikado para sa membership na ito at suportado ng gobyerno. Kung mag-aapply bilang isang indigent, kinakailangan mong kumuha ng certificate of indigency mula sa barangay local government unit. Ang mga PWDs at senior citizens ay maaari ring hingan ng pagpapakita ng identification.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.