Paano Mag-Apply Para sa CHED Scholarship?

How to Apply for CHED Scholarship

Ang CHED Scholarship ay isang programa na naglalayong suportahan ang mga karapat-dapat na estudyanteng Pilipino sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Narito ang mga hakbang at impormasyon na kailangan mong malaman upang mag-apply para sa CHED Scholarship sa 2024. Pagiging Kwalipikado sa CHED Scholarship Mga Pangkalahatang Kwalipikasyon Mga Kursong Priyoridad at Institusyon Mga Espesyal na Grupo … Read more