Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Reading Time - 8 minutes
Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas

Puwede pa bang maging legitimate ang isang illegitimate na anak?

Oo, mayroong dalawang paraan upang itaas ang estado ng isang anak mula sa illegitimate patungong legitimate, ito ay sa pamamagitan ng proseso ng legitimation at adoption.

Tatalakayin natin ang bawat proseso isa-isa.

Also Read: Paano Kalkulahin at Saan Maaaring Mag-Avail ng Senior Citizen Discount sa Pilipinas?

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay sinulat para sa pangkalahatang impormasyonal na mga layunin lamang at hindi ito legal na payo o kapalit ng legal counsel. Dapat mong makipag-ugnayan sa iyong abogado upang makakuha ng payo hinggil sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyon na nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon ng abogado-client sa pagitan ng may-akda at ng user/reader.

Paano Gawing Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas: Dalawang Paraan

Ang pagtaas ng estado ng isang illegitimate na anak sa legitimate ay mahalaga sa mga kaso ng successional rights. Ito rin ay may kahalagahan sa mga kaso kung saan ang bata ay ipinanganak bago ang Marso 19, 2004 at nais ng huli na gamitin ang apelyido ng ama.

1. Legitimation

Ang legitimation ay isang proseso kung saan ang isang illegitimate na anak ay nagiging legitimate sa bisa ng kasal ng kanyang mga magulang.

Ang Seksyon 177 ng Family Code ay nagbibigay na ang isang anak na kanyang kinunsibe at ipinanganak sa labas ng kasal sa mga magulang, na, sa oras ng kunsipsiyon ng anak, ay hindi diskwalipikado sa anumang hadlang na magpakasal sa isa’t isa ay maaaring maging legitimated.

Also Read: Paano Gumawa ng Authorization Letter sa Pilipinas?

Sa bisa ng Republic Act 9858, ang isang anak na ipinanganak sa mga magulang na nasa ilalim ng 18 taong gulang ay maaari rin maging legitimated.

Para sa madaling salita, ang legitimation ay may tatlong mga kinakailangan na dapat lahat ay matugunan upang ito ay tuluyang maisakatuparan:

 • Ang bata ay isinilang sa labas ng kasal;
 • Ang mga magulang ng bata sa oras ng kunsipsiyon ay hindi diskwalipikado mula sa pagpapakasal sa bawat isa, anuman kung sila’y parehong nasa ilalim o sa itaas ng 18 taong gulang;
 • Isang sumusunod na wastong kasal sa pagitan ng mga magulang ng bata.

Halimbawa: Nabuntis mo ng iyong kasintahan bago ka ikasal at pareho kayong walang hadlang na magpakasal sa isa’t isa. Ang bata ay illegitimate ngunit maaaring maging legitimated kapag ikakasal na kayo. Sa kabilang banda, kung pareho kayo na may hadlang na magpakasal sa isa’t isa sa oras ng kunsipsiyon at pagkapanganak ng bata (hal. kung ikaw ay nasa bigamous na kasal), ang bata ay hindi maaaring maging legitimated.

Paano nagaganap ang legitimation?

Ang isang bata ay nagiging legitimated sa pamamagitan ng sumusunod na wastong kasal ng mga magulang. Kapag ang bata ay naging legitimated, ang bata ay magtatamasa ng parehong mga karapatan tulad ng isang legitimate na anak. Mangyaring tandaan na ang legitimation ay retroactive. Ibig sabihin, ang bata ay nagiging legitimate sa oras ng kanyang kapanganakan, hindi sa oras ng kasal ng mga magulang. (Seksyon 178, 179,180, Family Code)

Also Read: Paano Irehistro ang Kapanganakan ng Isang Illegitimate Child

Mga Hakbang na Gagawin sa Pagrerehistro ng Legitimation ng Anak sa Pamamagitan ng Kasunod na Kasal

Kahit na ang kasal ng iyong mga magulang ay nag-upgrade ng iyong estado mula sa illegitimate patungong legitimate, kailangan mo pa ring dumaan sa proseso ng legitimation upang opisyal na baguhin ang iyong estado at maging karapat-dapat sa lahat ng karapatan ng isang legitimate na anak.

 1. Kumpletuhin ang sumusunod na mga kinakailangan para sa rehistrasyon:
  • a. Sertipiko ng Kasal
  • b. Sertipiko ng Live Birth ng bata
  • c. Sinumpaang salaysay ng legitimation na isinagawa ng parehong mga magulang na dapat naglalaman ng sumusunod na mga katotohanan:
   • Mga pangalan ng mga magulang;
   • Ang katotohanan na sa oras kung kailan ang bata ay kinunsibe, ang mga magulang ay maaaring nakasal, at na sila ay sumunod na nakasal;
   • Ang petsa at lugar ng kasal ng magulang;
   • Ang pangalan ng pari o solemnizing officer na nagpasimuno ng kasal;
   • Ang pangalan at munisipalidad kung saan ang naturang kasal ay naitala
   • Ang pangalan ng bata na dapat maging legitimated at iba pang mga katotohanan ng kapanganakan, at
   • Ang petsa at lugar kung saan ang kapanganakan ng bata ay naitala.
 2. Pumunta sa Office of the Civil Registrar (ang lungsod o munisipalidad) kung saan ipinanganak ang bata.
 3. Irehistro ang dokumento.
 4. Humiling ng sertipikado ng tunay na kopya ng PSA birth certificate kapag natapos na ang proseso.
  • Narito ang mga epekto ng legitimation: Ang orihinal na apelyido ng bata na lumalabas sa birth certificate ay hindi mabubura o mabubura.
  • Sa espasyo ng mga puna ng COLB, dapat maisulat ang sumusunod: “Legitimated by Subsequent Marriage” na nagpapahiwatig ng apelyido na kanyang dadalhin ng bata dahil sa legitimation.

2. Adoption

Ang Republic Act No. 8552 o ang “Domestic Adoption Act of the Philippines” ay nagbibigay na ang isang illegitimate na anak ng isang kwalipikadong tagapag-ampon ay maaaring amuin upang mapabuti ang estado ng bata patungong legitimacy.

Halimbawa: Sa isang sitwasyon kung saan ang bata ay hindi maaaring maging legitimated dahil ang mga magulang ay may hadlang na magpakasal sa isa’t isa sa oras ng kunsipsiyon at kapanganakan ng bata, ang magulang ay maaaring amuin ang kanyang sariling anak upang ang huli ay ngayon ay itaas sa estado ng isang legitimate na anak.

Mga Epekto ng Adoption

 • Ang bata ay ituturing na legitimate na anak ng nag-ampon na magulang at samakatuwid ay may karapatan sa lahat ng karapatan at obligasyon na ibinigay ng batas sa isang legitimate na anak
 • Ang kahalagahan ng dekreto ng adoption ay ang petsa kung kailan ang petisyon para sa adoption ay isinumite (Seksiyon 13, RA 8552)
 • Ang orihinal na Sertipiko ng Live Birth (COLB) ng bata ay dapat tatakan ng “cancelled” na may anotasyon ng pagpapalabas ng binagong COLB
 • Ang binagong sertipiko ng kapanganakan na nagdadala ng apelyido ng tagapag-ampon ay ibibigay ng Civil Registry bilang kinakailangan ng Rules of Court
 • Ang lahat ng mga pagdinig sa mga kaso ng adoption ay magiging kompidensyal at hindi bukas sa publiko. Lahat ng mga talaan na may kaugnayan sa mga pamamaraan ng adoption ay mahigpit na kompidensyal
 • Ang bata ay magkakaroon ng parehong mga successional rights bilang legitimate child

Mga Madalas na Katanungan

1. Mayroon akong illegitimate na anak/mga anak mula sa nakaraang relasyon. Ngayon na ako’y kasal, gusto naming mag-asawa na gawing legitimate ang aking illegitimate na anak/mga anak. Maaari ba naming gawin ito sa pamamagitan ng adoption?

Oo, maaari mong gawing legitimate ang

bata sa pamamagitan ng proseso ng adoption. Kapag na-adopt, ang bata ay magiging legitimate na anak ng mga nag-ampon, at makakakuha ng magkasaling karapatan at obligasyon bilang magulang at anak.

2. Ang illegitimate na anak ay gumagamit ng apelyido ng ama. Kailangan ang legitimation upang ang bata ay makapag-claim ng citizenship sa bansa ng ama o para mag-claim ng karapatan sa mana ng ama. Ngunit, ang ama ay namatay na. Maaari pa bang maging legitimated ang illegitimate na anak?

Hindi na, hindi na maaaring maging legitimated ang bata. Dahil sa kamatayan ng ama, ang parehong mga opsyon para sa legitimation na tinalakay sa artikulong ito ay naging imposible na. Ang legitimation, o ang pagtaas ng estado ng bata mula sa illegitimate patungong legitimate, ay nangyayari kapag ang mga magulang, sa kalaunan, ay pumasok sa isang valid na kasal. Maaari rin maging legitimate ang isang illegitimate na anak sa pamamagitan ng proseso ng adoption, i.e. ang magulang ay mag-aampon ng kanyang illegitimate na anak. Ginagawa ito upang itaas ang estado ng bata mula sa illegitimate patungong legitimate, na may epekto sa mga successional rights, at iba pa.

3. Sino ang kinakailangang pumayag kapag mag-aadopt ng illegitimate na anak?

Bago ka makapag-adopt ng illegitimate na anak, dapat mong tiyakin muna na ilang mga tao ang pumapayag sa aktong pag-aampon, tulad ng kinakailangan ng batas.

Ayon sa Seksyon 23 ng Republic Act No. 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, ang sumusunod na mga tao ay dapat magbigay ng nakasulat na pahintulot sa adoption matapos na maayos na ma-counsel at ma-inform ng kanilang karapatan na aprubahan o bawiin ang pag-apruba ng naturang adoption:

 • Ang adoptee, kung sampung (10) taong gulang o higit pa;
 • Ang biyolohikal na mga magulang ng bata, kung kilala, o ang legal na tagapangalaga, o ang tamang instrumentong pang-gobyerno na may legal na pangangalaga sa bata, maliban sa kaso ng isang Pilipino ng legal na edad kung, bago ang adoption, ang naturang tao ay palaging itinuturing at ginagamot bilang kanilang sariling anak ng mga nag-aampon sa loob ng hindi bababa sa tatlong (3) taon;
 • Ang legitimate at adopted na mga anak, sampung (10) taong gulang o higit pa, ng mga nag-aampon, kung meron man;
 • Ang mga illegitimate na anak, sampung (10) taong gulang o higit pa, ng nag-aampon kung naninirahan sa nag-aampon o kung saan nagpapatupad ng parental authority ang huli at ang asawa ng huli, kung meron man; at
 • Ang asawa, kung meron, ng taong nag-aampon o na aamuhin.

Ayon sa ating jurisprudence, ang pahintulot ng mga ito ay kinakailangan para mapanatili ang harmonya sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Hindi matutuloy ang adoption kung hindi pumapayag ang isa sa kanila.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.