Paano Kumuha ng Special Power of Attorney?

Reading Time - 18 minutes
Paano Kumuha ng Special Power of Attorney

Ang Special Power of Attorney (SPA) ay isang legal na dokumento na nagtatalaga ng tiyak na representante (na tatawaging agent o attorney-in-fact) upang kumilos para sa isang tao, na tatawaging principal.

Ang mga sitwasyon kung saan maaaring kumilos ang agent para sa principal ay nakasaad sa dokumento.

Tinatawag din itong limited power of attorney dahil ang agent ay may awtorisasyon lamang na isagawa ang tiyak na mga aksyon para sa principal. Mahalagang tandaan na ang paggawa ng SPA ay magbibigay sa agent ng legal na karapatan na gumawa ng mga desisyon para sa iyo.

Ang artikulong ito ay magtuturo sa iyo tungkol sa unique power of attorney at kung paano gumawa ng isa.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyonal na layunin at hindi ito legal advice o pamalit sa legal na payo. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong abogado para makakuha ng payo ukol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyon na nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyong attorney-client sa pagitan ng may-akda at ng user/reader.

Table of Contents

Paano Kumuha ng Special Power of Attorney?

Para makatipid sa oras at iwasan ang abala ng paggawa ng Special Power of Attorney, maaari mong i-download ang sample template na ito at i-edit ang mga laman gamit ang gabay sa ibaba.

1. Ihanda ang Dokumento

Nagsusulat ka ba ng Special Power of Attorney mula sa simula nang hindi alam ang format?

Para matulungan ka, gumawa kami ng isang template na magagamit mo sa anumang layunin (tingnan ang download link sa itaas).

Pakitiyak na tama ang pagkakakumpleto ng form habang sinisigurado na tama ang lahat ng detalye dahil ito ay magiging legal.

Paano Punan ang Special Power of Attorney Template?

Sa pag-fill out ng SPA form, kailangan mong ilagay ang sumusunod na mga detalye:

Special Power of Attorney
Special Power of Attorney
 1. Pangalan, nasyonalidad, civil status, at address ng Principal.
 2. Pangalan, nasyonalidad, civil status, at address ng Representative/Attorney-in-Fact na bibigyan ng kapangyarihan.
 3. Ang mga gawain na isasagawa ng Representative/Attorney-in-Fact.
 4. Petsa at lugar kung saan pipirma ang Principal sa SPA.
 5. Pangalan at pirma ng Principal.
 6. Pangalan at pirma ng Representative/Attorney-in-Fact.
 7. Pangalan at pirma ng dalawang saksi.
 8. Acknowledgment mula sa Notary Public. Ang mga detalye ng valid ID ng Principal (ID Name, ID Number, at Expiry Date) ay ilalagay sa Acknowledgment.

2. I-print ang mga Kopya ng SPA

Pagkatapos mapunan ang kinakailangang impormasyon, mag-print ng hindi bababa sa tatlong kopya ng SPA para sa mga sumusunod:

 • Isang kopya para sa Principal
 • Isang kopya para sa Representative/Attorney-in-Fact
 • Isang kopya para sa Notary Public

3. Ipanotaryo ang Dokumento

Dalhin ang SPA sa Notary Public, kung saan pipirma ka sa dokumento at ipapanotaryo ito. Magbayad ng notarial fees, na nagsisimula sa halagang Php 500.

Ano ang Iba’t Ibang Uri ng Power of Attorney?

Mayroong dalawang uri ng power of attorney, at mahalagang malaman kung paano gumagana ang bawat isa para maisakatuparan mo ang tamang uri ayon sa iyong legal na pangangailangan.

Also Read: Paano Mag-Compute ng 13th Month Pay sa Pilipinas?

1. General Power of Attorney

Ang uri ng power of attorney na ito ay may malawak na saklaw at nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao na pamahalaan at administrahin ang kanilang negosyo at ari-arian.

2. Special Power of Attorney

Ang uri ng power of attorney na ito ay para sa isang tiyak na gawain na isasagawa ng iyong representante. Ang SPA ay kinakailangan din sa ilang transaksyon na itinakda sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, halimbawa, ang pagbebenta ng tunay na ari-arian ng isang ahente ay nangangailangan ng SPA.

Ano ang Pagkakaiba ng Special at General Power of Attorney?

Ang pagtatalaga sa isang tao bilang iyong representante ay magbibigay sa kanya ng awtoridad na gawin ang iba’t ibang mga gawain para sa iyo.

Gayunpaman, ang general power of attorney ay mas malawak at nagbibigay sa representante ng legal na karapatan na pamahalaan at administrahin ang iyong negosyo at ari-arian. Ang General Power of Attorney ay limitado sa gawain ng administrasyon.

Sa kabilang banda, ang extraordinary power of attorney ay para sa tiyak na mga gawain na gagawin ng iyong representante at para sa mga gawaing hinihingi ng Civil Code of the Philippines na gawin gamit ang Special Power of Attorney; kung hindi, ang aksyon ng ahente ay walang bisa.

Sino ang Maaaring Kumuha ng Special Power of Attorney?

Sinumang nangangailangan na magtalaga ng representante upang pumirma sa mga dokumento, pamahalaan ang mga ari-arian, o hawakan ang pera sa kanyang ngalan, at iba pa, ay maaaring magpatupad ng Special Power of Attorney.

Sino ang Maaaring Maging Iyong Agent o Attorney-in-Fact?

Maaari mong italaga ang sinuman bilang iyong representante kung lubos mong pinagkakatiwalaan ang taong iyon. Dapat din siyang nasa legal na edad.

Kailan Ko Magagamit ang Special Power of Attorney?

Sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, kinakailangan ang Special Power of Attorney sa mga sumusunod na kaso. Nangangahulugan ito na kung ang iyong representante/ahente ay nagsagawa ng sumusunod na function nang walang SPA, ang transaksyon ay hindi wasto.

 1. Gumawa ng mga bayarin na hindi karaniwang itinuturing na mga gawain ng administrasyon;
 2. Ipatupad ang mga novation na nagwawakas sa mga obligasyon na umiiral na noong itatag ang ahensya;
 3. Magkompromiso, isumite ang mga katanungan sa arbitrasyon, talikuran ang karapatan na umapela mula sa isang hatol, iwaive ang mga pagtutol sa venue ng aksyon, o iwanan ang isang prescription na nakuha na;
 4. Iwaive ang anumang obligasyon nang walang bayad;
 5. Pumasok sa anumang kontrata kung saan ang pagmamay-ari ng isang di-natitinag ay naipapasa o nakuha alinman nang walang bayad o para sa mahalagang konsiderasyon;
 6. Magbigay ng mga regalo, maliban sa mga kaugalian para sa kawanggawa o sa mga ibinigay sa mga empleyado sa negosyong pinamamahalaan ng ahente;
 7. Magpahiram o umutang ng pera maliban kung ang huling gawain ay kagyat at hindi maiiwasan para sa pagpapanatili ng mga bagay na nasa ilalim ng administrasyon;
 8. Magpaupa ng anumang tunay na ari-arian sa ibang tao nang higit sa isang taon;
 9. Itali ang principal upang magbigay ng serbisyo nang walang kabayaran;
 10. Itali ang principal sa isang kontrata ng pakikipagsosyo;
 11. Obligahin ang principal bilang isang guarantor o surety;
 12. Lumikha o maglipat ng mga tunay na karapatan sa di-natitinag na ari-arian;
 13. Tanggapin o tanggihan ang isang mana;
 14. Ratipikahin o kilalanin ang mga obligasyong nakontrata bago ang ahensya;
 15. Anumang iba pang gawain ng mahigpit na dominasyon.

Bilang karagdagan, ang mga sumusunod ay karaniwang mga transaksyon kung saan ginagamit ang SPA:

 1. Mag-file ng tax returns;
 2. Mag-claim ng mga benepisyo mula sa gobyerno;
 3. Pamahalaan ang mga interes sa negosyo;
 4. Pamahalaan ang mga bank accounts, cash, at maging ang safety deposit boxes;
 5. Magbenta, mag-sangla, o pamahalaan ang mga ari-arian at properties;
 6. Ayusin ang mga claim;
 7. Pumasok sa mga kontrata;
 8. Planuhin ang estate at financial gifts;
 9. Tumanggap ng bank loan;
 10. Magsumite ng aplikasyon sa NBI at mag-claim ng NBI clearance;
 11. Mag-apply para sa, mag-renew, o mag-claim ng PRC license;
 12. Mag-apply at mag-claim ng driver’s license;
 13. Humingi ng birth certificate at marriage certificate mula sa PSA;
 14. Tumanggap ng birth certificate at marriage certificate mula sa PSA.

Sa kabilang banda, ito ang ilan sa mga limitasyon sa isang special power of attorney:

 1. Isang special power to sell na hindi kasama ang power to mortgage;
 2. Isang special power to a mortgage na hindi kasama ang power to sell;
 3. Isang special power to compromise na hindi kinakailangang may pahintulot sa arbitration.

Nangangahulugan ito na kung binigyan mo ang iyong representante/ahente ng SPA para ibenta ang iyong ari-arian, hindi niya ito maaaring isangla at vice versa. Ang gawain ay tiyak sa pagbebenta o pagsasangla, ayon sa kaso.

Paano Magpatupad ng Special Power of Attorney sa Pilipinas Kung Nasa Abroad Ka?

Ano ang Consularized SPA?

Ang Consularized SPA ay isang Special Power of Attorney na pipirmahan sa ibang bansa. Ito ay para sa mga OFW na nais magtalaga ng representante sa Pilipinas ngunit hindi makauwi dahil sa iba’t ibang dahilan.

Ang Consularized SPA ay isasagawa sa Philippine Embassy ng iyong bansa.

Ano ang mga Gamit ng Consularized SPA?

Ang Consularized SPA ay maaaring magtalaga ng isang tao upang tuparin ang mga legal na transaksyon sa iyong ngalan.

Also Read: Paano Palitan ang Apelyido Pagkatapos ng Kasal sa Pilipinas?

Ano ang mga Requirements para sa Consularized SPA?

Para makakuha ng Consularized SPA, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod na requirements:

 • Photocopy ng unang at huling pahina ng iyong Philippine passport;
 • Valid Philippine-issued government ID (kung hindi available ang passport, bagaman ang ilan ay maaaring mangailangan ng parehong ID at passport);
 • Personal appearance;
 • Dalawang saksi (dapat ay nasa legal na edad at personal ding magpapakita kasama mo sa Embassy sa pagpapatupad ng SPA);
 • Valid IDs ng mga saksi;
 • Notarial fee (ang halaga ay nag-iiba sa bawat bansa).

Paano Kumuha ng Consularized SPA?

 1. Bisitahin ang website ng pinakamalapit mong embassy at pumunta sa seksyon ng consular services. Halimbawa, para sa Philippine Embassy sa Italy, Japan, o South Korea, maaari mong mahanap ang impormasyon dito.
 2. I-download ang Special Power of Attorney Form at punan ang mga detalye.
 3. Kasama ang iyong dalawang saksi, pumunta sa Philippine Embassy na malapit sa iyo.
 4. Ipakita ang maayos na napunan na SPA at pirmahan ang dokumento sa embassy.
 5. Kung maayos ang lahat at walang mga isyu o kulang na dokumento, hihilingin sa iyo na magbayad ng consularization fee na nagkakahalaga mula Php 1,500 hanggang Php 3,000, kasama ang karagdagang bayad para sa mga serbisyo ng courier.
 6. Karaniwang tumatagal ng tatlong araw ng negosyo para maproseso ang dokumento.
 7. Kapag na-release na ang dokumento, maaari mo itong ipadala pabalik sa iyong pamilya sa Pilipinas at gamitin ito para sa layunin nito.

Mga Madalas Itanong

1. Magkano ang gastos sa pagkakaroon ng Special Power of Attorney?

Ang gastos sa notarization ay nag-iiba depende sa lokasyon at sa notary public. Ang mga rate ay maaaring mag-iba mula Php 500 hanggang Php 1,000 o higit pa.

2. Maaari bang bawiin ang Special Power of Attorney?

Sa pangkalahatan, oo, maaari mong bawiin ang Special Power of Attorney anumang oras. Kailangan mong gumawa ng bagong dokumento na pinamagatang ‘Revocation of Special Power of Attorney,’ na dapat magpahayag na hindi mo na nais na katawanin ng iyong itinalagang representante. Pagkatapos pirmahan ang dokumento, ipanotaryo ito, at ito ay magiging epektibo kaagad. Gayunpaman, hindi maaaring bawiin ang SPA sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • kung ang isang bilateral contract ay umaasa dito;
 • ito ay paraan upang tuparin ang isang obligasyong nauna nang nakontrata;
 • kung ang isang kasosyo ay itinalagang manager ng isang partnership sa kontrata ng partnership at ang kanyang pag-alis sa pamamahala ay hindi makatarungan.

Sa madaling salita, bilang isang principal, hindi mo maaaring bawiin ang SPA na ibinigay sa ibang tao kung ang paggawa nito ay magreresulta sa hindi pagkakatupad ng isang umiiral na kontrata, o ang mga gawain sa ilalim ng SPA ay ang paraan upang tuparin ang isang obligasyon sa ilalim ng kontrata.

3. May expiry date ba ang Special Power of Attorney?

Depende ito sa uri ng Special Power of Attorney na ginawa. Kung itinakda mo na ang SPA ay may bisa lamang sa loob ng isang tiyak na panahon, ito ay hindi na magiging epektibo pagkatapos ng panahong iyon. Sa kabilang banda, kung hindi mo tinukoy ang isang panahon ng bisa sa SPA, ito ay mananatiling epektibo hanggang sa iyong bawiin ito.

4. Ang Principal ay isang Attorney. Maaari bang notaryuhin ng isang Attorney ang kanyang sariling Special Power of Attorney?

Hindi. Ayon sa mga patakaran sa Notarial Practice, ang isang Attorney (o isang Notary Public) ay hindi maaaring mag-notaryo ng SPA o anumang dokumento kung siya ay parte nito.

5. Okay lang ba gumawa ng isang Special Power of Attorney para sa buong pamilya kung itatalaga ko ang isang tao na kumuha ng mga dokumento mula sa DFA office?

Oo. Walang pagbabawal sa paglalagay ng maraming representante/Attorney-in-fact sa isang dokumento para isagawa ang partikular na mga gawain basta’t isama mo ang kanilang mga pangalan sa SPA.

6. Kailangan bang pisikal na naroroon ang lahat ng lumagda sa harap ng notary public para sa notarization ng Special Power of Attorney?

Oo, lahat ng mga partido na lumagda sa SPA ay dapat pisikal na naroroon sa harap ng notary public sa oras ng notarization. Gayunpaman, kung ang isang tao ay hindi maaaring naroroon sa panahon ng notarization, ang notary public ay maaaring pumirma sa dokumento sa ngalan ng isang taong hindi makapirma basta’t:

 • ang notary public ay inutusan ng taong hindi makapirma sa kanyang ngalan;
 • ang pirma ng notary public ay inilagay sa presensya ng dalawang disinterested at hindi apektadong saksi sa dokumento;
 • parehong saksi ay lumagda ng kanilang mga pangalan; ang notary public ay sumulat sa ibaba ng kanyang pirma, “Signature affixed by the notary in the presence of (mga pangalan at address ng dalawang saksi)”; at
 • ang notary public ay nag-notaryo ng kanyang pirma sa pamamagitan ng acknowledgment o jurat.

Karaniwan, ang notary public ay dapat lamang magsagawa ng notarial act sa loob ng kanyang regular na lugar ng trabaho at negosyo. Subalit, sa mga eksepsiyonal na okasyon o sitwasyon, tulad ng kapag ang taong lumagda sa dokumento ay naka-confine sa ospital o iba pang medical institution para sa paggamot, pinahihintulutan ang notary public na isagawa ang notarial act sa nasabing ospital o medical institution.

Gayundin, dahil sa sitwasyon ng Covid-19 sa bansa, kamakailan ay naglabas ang Supreme Court ng isang interim rule na nagpapahintulot sa paggamit ng video conferencing facilities sa mga kaso kung saan ang notary public o kahit isa sa mga principal ay nasa isang lokalidad na nasa ilalim ng community quarantine. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng video conference, maaaring mapanotaryo ang iyong dokumento nang hindi kinakailangang pumunta sa opisina ng notary public. Ang Interim Rule ay balido hanggang sa magbigay ng ibang direksyon ang Supreme Court.

7. Maaari bang magpatupad ng Special Power of Attorney ang mga dayuhan o non-Filipino citizens para gamitin sa Pilipinas?

Hindi kinakailangan para sa isang principal na mag-aplay para sa isang Philippine passport bago siya makakuha ng SPA.

Ang mga dayuhang nasyonal ay maaaring magpatupad ng SPA na gagamitin sa Pilipinas. Subalit, kailangan mong suriin sa Philippine Consulate ng bansa kung saan ka naroroon kung maaari nilang notaryuhin o consularize ang iyong SPA. Mukhang magkakaiba ang mga patakaran sa bawat Consular Office.

Halimbawa, ang Philippine Embassy sa India ay malinaw na nagsasaad na hindi ito nagbibigay ng notarial services para sa mga hindi Pilipinong nasyonal. Sa kabilang banda, pinapayagan ng German Embassy ang pag-notarize ng SPA na isinagawa ng isang mamamayang Aleman. Samantala, ang form ng SPA ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California, o sa United Kingdom ay hindi nangangailangan ng citizenship ng principal.

Kung hindi posible ang notarization ng SPA ng isang hindi Pilipino sa Philippine Consular Office, maaari kang pumili ng isang Apostillized na dokumento. Ang mga dokumentong Apostille ay balido at awtomatikong tinatanggap sa Pilipinas. Para matuto pa hinggil sa prosesong ito, mangyaring basahin ang susunod na entry.

8. Ano ang Apostillized Document? Paano Mag-Apostillize ng Special Power of Attorney?

Ang Apostillized document ay isang public document (tulad ng birth/marriage/death certificate, school records, notarized documents tulad ng SPA, atbp.) na may Apostille na inisyu ng isang Competent Authority ng foreign country. Ang Apostille ay isang certificate na nagpapatunay sa pinagmulan ng isang public document.

Dati, ang Philippine Consulate ang nag-o-authenticate o naglalagay ng red ribbon sa mga public documents na inisyu ng isang foreign country. Simula noong Mayo 14, 2019, hindi na isinasagawa ang authentication o paglalagay ng red ribbon. Sa halip, kailangan mong kumuha ng Apostille.

Also Read: Paano Kumuha ng Notarized na Affidavit of Loss?

Para makakuha ng Apostille sa iyong SPA, kailangan mo munang pumunta sa isang notary public ng bansa kung saan ka naroroon para mapanotaryo ang iyong SPA alinsunod sa batas ng nasabing bansa. Ang notarization ay nagko-convert sa SPA bilang isang public document.

Kapag na-notarize na ang SPA, kailangan mong pumunta sa Competent Authority na itinalaga ng bansa para kumuha ng Apostille. Suriin ang link na ito para makita ang address at contact details ng lahat ng competent authorities na may awtorisasyon na mag-isyu ng Apostille sa bansang kinaroroonan mo.

9. Kailangan ko pa bang kumuha ng Consularized Special Power of Attorney kung nagpatupad na ako ng Special Power of Attorney habang nasa Pilipinas pa ako?

Sa pangkalahatan, ang lumang SPA na walang expiration date ay valid pa rin, basta wala ang mga mode ng pagtatapos ng ahensya.

Gayunpaman, sa aktwal na praktis, kinakailangan ang pinakabagong SPA upang matiyak na ang ahente ay mayroon pa ring mandato at ang kasalukuyang impormasyon ng bumibili (halimbawa, nagbago ang civil status mula single hanggang married).

Ang pagbili at pagbebenta ng real property sa pamamagitan ng isang ahente ay mapanganib; kaya, kailangang magsagawa ng due diligence ng mga partido. Ang paghiling ng pinakabagong SPA ay bahagi ng due diligence.

10. Pumanaw na ang principal. Valid pa ba ang Special Power of Attorney?

Hindi na valid ang SPA dahil isa sa mga mode ng pagtatapos ng ahensya ay ang pagkamatay ng principal (o ng ahente). Gayunpaman, mananatiling valid ang SPA kahit pagkatapos mamatay ng principal kung ito ay naitatag (o nilikha) sa karaniwang interes ng principal at ng ahente o sa interes ng isang third person na tumanggap sa stipulasyon sa kanyang pabor.

11. Paano ko masisiyasat ang validity/authenticity ng Special Power of Attorney?

Maaari mong siyasatin ang validity o authenticity ng SPA sa pamamagitan ng pag-check sa notary public na nag-notarize ng dokumento. Bago notarizehin ang SPA, tinukoy ng notary public na:

 • personal na lumitaw ang may-ari (o principal) sa kanya at iprinisenta ang SPA para sa notarization
 • ang taong lumagda sa dokumento ay talagang ang may-ari sa pamamagitan ng pagpakita ng competent evidence of identity (tulad ng government-issued IDs)
 • kusang-loob na nilagdaan ng principal ang dokumento.

Maaari ka ring bumisita sa notarial section ng Hall of Justice ng lungsod o probinsya kung saan na-notarize ang SPA at siyasatin kung umiiral ang dokumento at kasama sa notarial register ng notary public.

Kinakailangan ang mga notary public na mag-ingat at mag-maintain ng isang notarial register. Kailangan din nilang magbigay ng kopya ng lahat ng dokumentong kinikilala sa Clerk of Court bawat buwan.

12. Pinapayagan ba ang maramihang principals kahit na isa lang ang attorney-in-fact?

Oo, maaaring gumawa ng iisang SPA ang maramihang principals para sa isang agent o attorney-in-fact, tulad sa kaso ng isang real estate property na pag-aari ng ilang tao/miembro ng pamilya.

13. Pinapayagan ba ang maramihang attorneys-in-fact?

Oo, pinapayagan ang maramihang agents o attorneys-in-fact. Ito ay praktikal at makakatulong upang mapabilis ang pagtatapos ng mga gawain. Halimbawa, ang isa ay gagawa ng leg work at maging liaison (pagproseso ng mga papel sa iba’t ibang opisina), habang ang isa pa ay responsable sa pagpirma ng mga kontrata, pagtanggap ng mga bayad, at iba pa.

14. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Special Power of Attorney at Authority to Sell?

Mas malawak ang mga gawain na dapat isagawa ng isang agent sa ilalim ng Special Power of Attorney at maaaring isama ang anumang nais ipagawa ng principal, kasama na ang pagbibigay ng awtoridad sa agent na magbenta. Sa Authority to Sell, tiyak at limitado lamang sa pagbebenta ng isang bagay o property ang paksa.

15. Dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari, hindi maisagawa ng kinatawan o attorney-in-fact ang mga transaksyon na nakasaad sa Special Power of Attorney. Maaari bang may pumalit sa papel ng kinatawan? Kung oo, ano ang legal na proseso na kinakailangan para maging posible ito?

Oo, maaaring magtalaga ang agent ng kapalit, basta walang pagbabawal ang principal sa pagtatalaga ng kapalit. Gayunpaman, tandaan na ang attorney-in-fact ay mananagot para sa mga gawain ng kapalit kapag:

 • Hindi siya binigyan ng kapangyarihan na magtalaga ng kapalit;
 • Binigyan siya ng ganoong kapangyarihan (hindi itinalaga ng principal ang partikular na kapalit) ngunit pumili ng isang taong kilala sa kawalan ng kakayahan o pagkakaroon ng utang.

Tandaan pa na kung nagtalaga ang attorney-in-fact ng kapalit kahit may pagbabawal ang principal, lahat ng gawain ng kapalit ay magiging walang bisa.

Para maging posible ang pagpapalit, maaaring isagawa ng attorney-in-fact ang hiwalay na Special Power of Attorney (SPA) na nagtatalaga ng kapalit, binabanggit sa dokumento ang orihinal na SPA na ibinigay ng principal sa kanya upang ipakita na mayroon siyang awtoridad na kumilos sa ngalan ng principal; at, inililista sa SPA ang tiyak na mga gawain na gagawin ng kapalit.

16. Ang Special Power of Attorney ay na-authenticate na may red ribbon. Valid pa ba ito, o kailangan ko itong “Apostillize”?

Ang mga dokumentong may red ribbon ay valid pa rin, at maaari mo pa ring gamitin ang mga ito, basta ang subject document at ang red ribbon ay nasa loob pa ng kanilang validity period. Ang pag-issue ng Apostille Certificate ay hindi nagpapawalang bisa sa nakaraang proseso ng pag-authenticate ng dokumento sa pamamagitan ng paglalagay ng red satin ribbon. Pinapalitan lang nito ito; kaya, hindi na kailangan pang ipa-Apostille muli ang SPA dahil magiging redundant ito.

17. Nagpapatupad ako ng Special Power of Attorney sa ibang bansa para sa aking mga kinatawan sa Pilipinas. Kailangan ko bang ipadala ang orihinal na SPA sa aking mga kinatawan, o sapat na ba ang digital copy na ipinadala sa pamamagitan ng fax o email?

Depende ito sa entity na nangangailangan ng Special Power of Attorney. Pinakamabuti na suriin sa entity na nangangailangan ng SPA kung pinapayagan ang digital copy. Sa pangkalahatan, kailangan ng entity ang orihinal na kopya ng SPA upang mapatunayan ang pagiging tunay ng dokumento at ng mga lumagda. Mahalaga ito sa mga transaksyon na may kinalaman sa paglipat ng mga karapatan (hal., SPA to Sell Real Property).

18. Hindi makapirma ang principal sa Special Power of Attorney, kaya thumbprint ang ibinigay bilang kapalit. Itinuturing bang valid ang SPA?

Oo, itinuturing na valid ang Special Power of Attorney dahil pinapayagan ang paggamit ng thumb o iba pang marka sa dokumento bilang kapalit ng pirma. Para ma-notarize ang SPA na may thumb o iba pang marka, dapat ilagay ang thumb o ibang marka sa presensya ng notary public at ng dalawang disinterested witnesses.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.