Paano Irehistro ang Kapanganakan ng Isang Illegitimate Child

Reading Time - 13 minutes
illegitimate child

Ang pagbubuntis at panganganak ng isang sanggol ay isang malaking hamon sa buhay ng isang ina. Ngunit ang pagpaparehistro ng kapanganakan ng isang illegitimate child ay maaari ring maging komplikado. Ano ang dapat ilagay sa birth certificate ng sanggol sa bahagi ng pangalan ng ama? Ano ang apelyido na dapat gamitin ng sanggol sa birth certificate? Ito ay ilan lamang sa mga tanong na nais malaman ng isang ina ng isang anak na isinilang ng labas sa kasal.

Nakagawian noon na ang isang anak na isinilang ng labas sa kasal ay dapat gamitin ang apelyido ng ina. Subalit nagbago ang mga batas na nagtutukoy sa isyung ito sa mga nagdaang taon. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagpaparehistro ng kapanganakan ng isang anak na isinilang ng labas sa kasal at sa pagtukoy kung aling apelyido ng magulang ang aangkinin ng bata.

PAUNAWA: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi ito legal na payo o kapalit ng payo mula sa abogado. Mangyaring kumonsulta sa inyong abogado para sa mga isyu o problema na may kinalaman sa batas. Ang paggamit ng impormasyon na nakasaad dito ay hindi nagmumula sa abogadong may-kliyente na ugnayan sa may-akda at sa mambabasa.

Paano Irehistro ang Kapanganakan ng Isang Batang Ipinanganak sa Labas ng Kasal

Para sa mga anak na ipinanganak noong March 19, 2004 pataasa. Kung hindi pa nirehistro ang bata

a. Kung hindi pa nairehistro ang bata

Sa nabanggit kanina, ang pangkalahatang tuntunin ay ang isang anak na isinilang ng labas sa kasal ay dapat gumamit ng apelyido ng ina. Subalit dahil sa Republic Act 9255 na naging epektibo noong March 19, 2004, maaari nang gamitin ng isang anak na isinilang ng labas sa kasal ang apelyido ng ama kung ito ay kinikilala ng ama at isinusumite ang isang Affidavit of Acknowledgment o Affidavit of Admission of Paternity.

Tandaan na maliban na lamang kung may kasamang Affidavit to Use the Surname of the Father (AUSF), hindi maaaring gamitin ng bata ang apelyido ng ama. Kaya’t ang proseso ng pagpaparehistro ay iba depende sa kung nirehistro o hindi ang AUSF.

Also Read: Paano Magdisenyo ng Shared Bedroom para sa Magkapatid na Bata?

Paano irehistro ang kapanganakan kung walang Affidavit to Use the Surname of the Father (AUSF)?
 • Una, pumunta sa City o Municipal Civil Registrar kung saan isinilang ang bata.
 • Kumuha at punan ang 4 na kopya ng Certificate of Live Birth (COLB).
 • Dependiendo sa paraan ng pagkilala, ang ama ay dapat:
  • (Kung kinilala sa likod ng COLB) Pumirma sa AAP sa likod ng COLB.
  • (Kung kinilala sa hiwalay na AAP) Gumawa ng 4 kopya ng hiwalay na AAP.
  • (Kung kinilala sa pamamagitan ng PHI) I-presenta ang orihinal na kopya ng PHI sa City o Municipal Civil Registrar kung saan isinilang ang bata. Kung ang ama ay pumanaw na, ang ina o ang ibang tao (kung nasa wastong edad), o ang guardian sa kawalan ng ina, ay dapat mag-presenta ng orihinal na kopya ng PHI kasama ang Death Certificate ng ama at dalawang dokumento mula sa sumusunod: rekord ng GSIS/SSS, rekord ng trabaho, patakaran ng seguro, Pahayag ng Ari-arian at Utang at Net Worth (SALN), Income Tax Return (ITR).

Epekto:

 • Ang apelyido ng bata ay maging apelyido ng ina.
 • Ang pangalang gitna ng bata sa Certificate of Live Birth (COLB) ay mananatiling blangko (walang nakasulat).
 • Ang impormasyon tungkol sa ama ay ilalagay sa COLB.
 • Kung ang bata ay kinilala ng ama sa pamamagitan ng hiwalay na AAP o PHI, ang sumusunod na annotation ay isusulat sa bahagi ng Remarks/Annotation ng COLB: Kinilala ni (Pangalan ng Ama) noong (petsa ng paggawa ng AAP o PHI) sa ilalim ng Registry No. ng Affidavit of Admission of Paternity (o PHI).
Paano irehistro ang kapanganakan kung may Affidavit to Use the Surname of the Father (AUSF)?
 • Pumunta sa City o Municipal Civil Registrar kung saan isinilang ang bata.
 • Kumuha at punan ang 4 na kopya ng Certificate of Live Birth (COLB).
 • Ang ama ay dapat magawa/ipasa ang paraang ginamit sa pagkilala gaya ng nabanggit sa itaas (halimbawa, AAP sa likod ng COLB, hiwalay na AAP, o PHI).
 • Isumite ang 4 kopya ng AUSF.

Epekto:

 • Ang apelyido ng bata ay maging apelyido ng ama.
 • Ang pangalang gitna ng bata sa Certificate of Live Birth (COLB) ay maging apelyido ng ina ng ama.
 • Ang impormasyon tungkol sa ama ay ilalagay sa COLB.
 • Walang mga annotations sa COLB.

b. Kung nirehistro ang bata sa ilalim ng apelyido ng ina at hindi kinilala ng ama sa oras ng rehistrasyon. Gayunpaman, kinilala ng ama ang bata sa pamamagitan ng hiwalay na Affidavit of Admission of Paternity (AAP) o Private Handwritten Instrument (PHI).

Paano irehistro kung kinilala sa pamamagitan ng AAP o PHI pero walang AUSF na isinagawa?
 • Pumunta sa City o Municipal Civil Registrar kung saan isinilang ang bata.
 • Ipasa ang 4 kopya ng AAP o isang kopya ng PHI kasama ang mga suportadong dokumento na nabanggit sa itaas.

Epekto:

 • Ang orihinal na apelyido ng bata ay mananatiling hindi nagbago o hindi nacocorrect.
 • Ang pangalan ng ama na nagkilala sa bata ay ilalagay sa COLB sa pamamagitan ng annotation.
 • Ang sumusunod na annotation ay isusulat sa bahagi ng Remarks/Annotation ng COLB: Kinilala ni (Pangalan ng Ama) noong (petsa ng paggawa ng AAP o PHI) sa ilalim ng Registry No. ng Affidavit of Admission of Paternity (o PHI).
Paano irehistro kung kinilala sa pamamagitan ng AAP o PHI at isinagawa ang AUSF?
 • Pumunta sa City o Municipal Civil Registrar kung saan isinilang ang bata.
 • Ipasa ang 4 kopya ng AAP o isang kopya ng PHI kasama ang mga suportadong dokumento na nabanggit sa itaas.
 • Ipasa ang 4 kopya ng AUSF.

Epekto:

 • Ang orihinal na apelyido ng bata ay mananatiling hindi nagbago o hindi nacocorrect.
 • Ang pangalan ng ama na nagkilala sa bata ay ilalagay sa COLB sa pamamagitan ng annotation.
 • Ang sumusunod na annotation ay isusulat sa bahagi ng Remarks/Annotation ng COLB: Kinilala ni (Pangalan ng Ama) noong (petsa ng paggawa ng AAP o PHI) sa ilalim ng Registry No. ng Affidavit of Admission of Paternity (o PHI). Ang bata ay tatawaging (Buong Pangalan ng Bata) alinsunod sa RA 9255.”

c. Kung nirehistro ang bata sa ilalim ng apelyido ng ina at kinilala ng ama sa oras ng rehistrasyon at isinagawa ang AUSF

Paano irehistro ang AUSF?
 • Pumunta sa City o Municipal Civil Registrar kung saan isinilang ang bata.
 • Ipasa ang 4 kopya ng AUSF.

Epekto:

 • Ang orihinal na apelyido ng bata ay mananatiling hindi nagbago o hindi nacocorrect.
 • Ang sumusunod na annotation ay isusulat sa bahagi ng Remarks/Annotation ng COLB: Ang bata ay tatawaging (Buong Pangalan ng Bata) alinsunod sa RA 9255.”

Para sa mga anak na ipinanganak mula August 3, 1988 hanggang March 18, 2004

Para sa mga bata na isinilang noong o pagkatapos ng August 3, 1988, ngunit bago ang March 19, 2004, ang mga sumusunod na pangkalahatang tuntunin ang maaring gamitin sa rehistrasyon ng kapanganakan ng bata:

 • Ang bata ay dapat gumamit ng apelyido ng ina. (Art. 176, Family Code)
 • Maaring ilagay ang pangalan ng ama sa birth certificate ng bata kung ito ay maglalabas ng Affidavit of Admission of Paternity (AAP).
 • Ang apelyido ng bata ay mananatiling apelyido ng ina kahit kinilala ng ama ang bata o naglabas ng AAP (Mossesgeld vs. CA, G.R. No. 111455).
 • Ang AAP ay permanenteng isasama sa birth certificate ng bata at magkakaroon ito ng annotation na “With attached Affidavit of Admission of Paternity.”

Para sa mga anak na isinilang bago August 3, 1988

Ayon sa Administrative Order (AO) No. 1, Series of 1993, Implementing Rules and Regulations of Act No. 3753, ang mga sumusunod na pangkalahatang tuntunin ang maaring gamitin sa rehistrasyon ng kapanganakan ng isang anak na isinilang ng labas sa kasal bago August 3, 1988:

Also Read: Paano Mag-File ng Annulment of Marriage sa Pilipinas?

 • Ang bata ay maaaring kilalanin ng magulang o isa lamang sa kanila.
 • Ang bata ay dapat kilalanin sa record ng kapanganakan, sa isang huling habilin, isang kasulatan bago sa hukuman, o sa anumang awtentikong pagsusulat.
 • Ang bata ay dapat gumamit ng apelyido ng ama kung kinilala ito ng parehong magulang.
 • Kung kinilala ng iisang magulang, ang bata ay dapat gumamit ng apelyido ng magulang na nagkilala.
 • Ang pangalan o mga pangalan ng nagkilalang magulang ay ilalagay sa Certificate of Live Birth (COLB).
 • Ang kapanganakan ay dapat irehistro sa Civil Registrar ng lungsod o munisipyo kung saan isinilang ang bata.

Paano Irehistro ang Kapanganakan ng Isang Illegitimate Child sa Ibang Bansa

Para sa layuning ito, ang mga gabay na itinakda sa ibaba ay para sa mga kapanganakan na naganap mula March 19, 2004, pataas (epekto ng RA 9255). Paki-tandaan ang mga sumusunod na konsepto ayon sa Implementing Rules and Regulations (IRR) at Manual of Instructions ng RA 9255.

 • Report of Birth (ROB) – ito ang opisyal na form na ginagamit para sa pagsasalaysay ng mga pangyayari at kalagayan ng kapanganakan ng isang tao na isinilang sa ibang bansa sa mga magulang na Pilipino para sa layuning rehistrasyon.
 • Philippine Foreign Service Post (PFSP) – tumutukoy sa lahat ng embahada, misyon, konsulado heneral, at iba pang foreign service establishments na pinamamahalaan ng Department of Foreign Affairs (DFA). Sa IRR ng RA 9255, ang PFSP ay nagrerefer lamang sa mga Embahada at Konsulado Heneral ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang Embahada ay pinamumunuan ng Embahador at ito ang pangunahing tagapamahala ng PFSP habang ang Konsulado Heneral ay pinamumunuan ng Konsul Heneral na may mga Konsul at/o Vice-Konsul na tumutulong sa pagganap ng mga gawain ng konsular. Ang Embahada ay may Consular Section at ito ay nasasailalim sa Konsul Heneral na namumuno sa mga gawain ng konsular ng Embahada.
 • Consul General (CG) – isang opisyal ng DFA na mayroong consular commission mula sa Pangulo o Kalihim ng DFA. Sa mga banyagang serbisyo ng Pilipinas kung saan wala ng CG, ang mga gawain at tungkulin ng civil registration ay isasagawa ng Konsul o Vice-Konsul.

Ang mga kinakailangan at proseso para sa pag-uulat/pag-rehistro ng kapanganakan ng isang anak na isinilang ng labas sa kasal sa ibang bansa ay pangunahing pareho sa pag-uulat ng isang bata na isinilang sa Pilipinas. Ang pagkakaiba ay sa lugar ng rehistrasyon.

Narito ang mga pangunahing kinakailangan at gabay para sa pag-rehistro ng kapanganakan ng bata:

 • Ang ROB ay dapat irehistro sa Philippine Embassy o Consulate-General na may hurisdiksiyon sa lugar kung saan isinilang ang bata.
 • Ang Report of Birth ay dapat punan ng 4 na kopya.
 • Kung kinilala ng ama ang bata, ang ama ay dapat magawa ng 4 na kopya ng Affidavit of Admission/Affidavit of Admission of Paternity (AAP).
 • Kung ang bata ay nais gumamit ng apelyido ng ama, isang Affidavit to Use the Surname of the Father (AUSF) ay dapat ding isagawa sa parehong paraan na inilarawan sa itaas.
 • Ang AAP, PHI, o AUSF ay dapat irehistro sa pinakamalapit na PFSP ng bansang kinaroroonan. Kung wala ito, sa pinakamalapit na PFSP ng bansang malapit sa lugar ng kinaroroonan ng partido ang irehistro.
 • Pagkatapos, ang Consul General, Consul, o Vice-Consul ay dapat magsumite ng ROB na may kasamang rehistradong AAP, PHI, o AUSF at iba pang mga suportadong dokumento sa Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs.
 • Tandaan na kung ang isang anak na isinilang ng labas sa Pilipinas ngunit ang AAP, PHI, o AUSF ay isinagawa sa Pilipinas, ang dokumento ay dapat irehistro sa Civil Registrar ng lungsod o munisipyo kung saan isinagawa ang dokumento.

Bukod dito, bawat Konsulado Heneral ay maaaring humiling ng karagdagang dokumento upang isumite kasama ang mga nabanggit na dokumento para mapayagan ang rehistrasyon ng bata. Mangyaring tingnan ang website ng Embahada o konsular na seksyon ng Embahada para sa mga tiyak na kinakailangan at tagubilin.

Paano Mag-apply para sa Late Registration ng Kapanganakan ng Isang Anak na Ipinanganak sa Labas sa Kasal

Kailan itinuturing na late ang rehistrasyon ng kapanganakan ng isang bata?

Sa ilalim ng Rule 19 ng A.O. No. 1, Series of 1993, ang isang bata ay dapat irehistro sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng kapanganakan sa Civil Registrar ng lungsod o munisipyo kung saan isinilang ang bata, kundi’t ito ay itinuturing na late na rehistrasyon.

Ang parehong AO ay nagbibigay ng mga tuntunin sa mga sumusunod na sitwasyon:

Also Read: Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Mas bata sa 18 taong gulang

Sino ang magpaparehistro?

 • Ina
 • Ama, o
 • Guardian

Saan magpaparehistro? Sa Tanggapan ng Civil Registrar kung saan isinilang ang bata

Ano ang mga kinakailangang dokumento?

 • Apat (4) na kopya ng Certificate of Live Birth (COLB) na wastong isinagawa at pirmado ng mga tamang partido
 • Affidavit of Delayed Registration sa likod ng COLB na may pirmang galing sa ama, ina, o guardian, na nagpapahayag, sa mga iba, ang pangalan ng bata; petsa at lugar ng kapanganakan; pangalan ng ama kung kinilala siya ng bata; dahilan ng hindi pagsasarehistro ng kapanganakan sa loob ng 30 araw matapos ang kapanganakan. Tandaan: Kung ang taong nag-aaplay para sa late registration ng illegitimate child ay hindi ang ina, dapat din niyang ideklara sa isang pagsusuri ang kasalukuyang lokasyon ng ina.
 • Dalawang (2) dokumentaryong ebidensiyang maaring magpakita ng pangalan ng bata, petsa at lugar ng kapanganakan, at pangalan ng ina (at pangalan ng ama kung kinilala na ng bata): Certificate of Baptism, school records, income tax return ng mga magulang, patakaran ng seguro, medical records, o iba pa, tulad ng sertipikasyon ng kapitan ng barangay.
 • Affidavit of Two Disinterested Persons na maaaring nakasaksi o alam ang pangyayari ng kapanganakan ng bata.

18 taong gulang pataas

Sino ang dapat magfile? Ang tao mismo

Saan magfile? Sa Tanggapan ng Civil Registrar kung saan isinilang ang bata

Ano ang mga kinakailangang dokumento?

Lahat ng kinakailangan para sa isang bata na hindi pa 18 taong gulang (na nabanggit sa itaas) Sertipiko ng Kasal, kung kasal

Mga Hakbang sa Tanggapan ng Local Civil Registrar

 • Pumunta sa Tanggapan ng Civil Registrar (sa lungsod o munisipyo) kung saan isinilang ang taong magpaparehistro
 • I-fill out ang aplikasyon para sa delayed registration ng kapanganakan at isumite ang mga kinakailangang dokumento
 • Pagkatanggap ng iyong aplikasyon, aaralin ng civil registrar ang Certificate of Live Birth na isinumite kung ito ba ay naipunô nang tama at kompleto at kumpleto sa mga kinakailangan.

Pag-simula ng Kapanganakan (Pretended o Fake Birth Relationship)

Halimbawa, nais ninyong mag-alaga ng isang sanggol na ibinigay ng kamag-anak na hindi naising panatilihin ang bata. Ang plano ninyo ay irehistro ang kapanganakan ng sanggol at ilagay ang inyong mga pangalan sa birth certificate bilang kung kayo ang tunay na mga magulang. Ito ba ay tama? ito ang iyong iniisip.

Ang sagot ay HINDI, ito ay hindi tama. Ang pagpapanggap ng kapanganakan ng isang sanggol o pagpapakita na kayo ang mga magulang nito sa pamamagitan ng pagrerehistro ng kapanganakan ng bata sa lokal na civil registrar na sa katunayan ay hindi naman kayo ang mga tunay na magulang, ay isang krimeng maaaring parusahan sa ilalim ng Artikulo 347 ng Revised Penal Code.

Ayon sa Republic Act No. 8552, ang pag-simula ng kapanganakan ay “ang pag-aayos sa civil registry at pagpapakita sa birth records na isang tiyak na bata ay isinilang sa isang tao na hindi kanyang/kanilang tunay na ina, na nagdudulot ng pagkawala ng tunay na pagkakakilanlan ng bata.”

Sa halip na magpanggap ng kapanganakan, ang tamang proseso para sa inyo ay ang legal na pag-aampon ng bata ng inyong kamag-anak.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.