Paano Mag-File ng Civil Service Exam sa Pilipinas?

Civil Service Exam

Gusto mo bang magtrabaho sa ibang bansa o manatili dito at makakuha ng isang stable na trabaho sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsusulit sa civil service? Dahil karamihan sa mga Pilipino ay pamilya-oriented, hindi ako magugulat kung pipiliin mo ang huli. Tingnan na lang ang survey ng Jobstreet noong Oktubre 2017: Halos 80% (o 8 … Read more