Paano Mag-Renew ng Driver’s License sa Pilipinas

Reading Time - 29 minutes
Driver's License Renewal

Ang pag-renew ng driver’s license ay maaaring mag-require ng maraming oras at pagsisikap, lalo na kung hindi mo alam kung saan magsisimula. Ang komprehensibong gabay na ito ay tutulong sa iyo na maayos at mabilis na i-renew ang iyong LTO driver’s license, kung ikaw ay isang Pilipino dito o isang OFW sa ibang bansa.

Table of Contents

Gaano Katagal Ang Validity ng Driver’s License Pagkatapos ng Renewal?

Driver's License Renewal

Noong Oktubre 2021, naging posible na i-renew ang iyong driver’s license na nag-expire at kumuha ng bagong lisensiyang may bisa ng sampung taon. Sa kasalukuyan, ang LTO ay nag-iisyu ng driver’s license na may bisa ng sampung taon sa ilang opisina ng LTO, kabilang ang LTO Central Office-Licensing Section at Quezon City Licensing Center. Bukod sa Metro Manila, kamakailan ay inanunsyo ng LTO na maaari nang ibigay ang lisensiyang may bisa ng sampung taon sa mga LTO opisina sa Region I, Region II, Region III, Region IVA, at Region V.

Upang maibigay sa iyo ang lisensiyang may bisa ng sampung taon, hindi ka dapat magkaruon ng anumang paglabag sa trapiko sa buong panahon ng bisa ng iyong kasalukuyang lisensya. Sa ibang salita, kailangan mong wala kang demerit points base sa mga talaan ng LTO. Ang pagkakaruon ng kahit isang demerit point o rekord ng paglabag sa trapiko ay gagawing hindi kwalipikado para sa lisensiyang may bisa ng sampung taon at maaari lamang mag-apply para sa lisensiyang may bisa ng limang taon. Dahil nagre-reset ang demerit points sa bawat renewal, maaaring kumuha ng lisensiyang may bisa ng sampung taon ang lahat ng may kwalipikasyon. Maari mong suriin kung may demerit point ka o wala sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong LTMS account at pag-click sa “Violations” sa home screen.

Bukod dito, ang lisensiyang may bisa ng sampung taon ay nangangailangan na sumailalim ka sa Comprehensive Driver’s Education (CDE) seminar sa anumang Driver’s Education Center, LTO-accredited driving school, o LTO’s Land Transportation Management System (LTMS). Kailangan mo rin pumasa sa obligadong pagsusulit pagkatapos ng seminar (makikita ang karagdagang detalye ukol sa CDE sa mga sumusunod na bahagi ng artikulong ito).

Ang bisa ng mga driver’s license na nag-expire noong Oktubre 2021 ay pina-extend ng dalawang buwan upang matulungan ang mga motorista na mag-adjust sa mga pagbabago sa proseso ng pag-renew.

Sino ang mga Qualified para sa Pag-renew ng LTO Driver’s License?

Maaari mong i-renew ang iyong driver’s license kung iyong matutugunan ang mga sumusunod na kinakailangang kwalipikasyon:

 1. Dapat kang mayroong driver’s license na nag-expire ng hanggang sa siyam na taon. Ang mga lisensiyang nag-expire ng sampung taon o higit pa ay hindi na kwalipikado para sa pag-renew at, sa gayon, dapat nang mag-umpisa mula sa umpisa at mag-apply para sa student permit. Ang mga lisensiyang nag-expire ng higit sa dalawang taon (pero hindi sampung taon o higit pa) ay maaari pa ring mag-apply para sa renewal, ngunit kinakailangan nilang sumailalim sa mga teoretikal at praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho.
 2. Dapat kang magkaruon ng Comprehensive Driver’s Education at pumasa sa kaukulang pagsusuri nito, na kinakailangan na ngayon para sa lahat ng mga nag-aapply ng pag-renew ng kanilang driver’s license simula Oktubre 28, 2021. Ang CDE certificate ay pangunahing kinakailangan para sa pag-renew ng driver’s license (tingnan ang sumusunod na bahagi), kaya hindi ka makakapunta sa LTO para sa pag-renew ng iyong lisensya malibang mayroon ka nang sertipikasyong ito.
 3. Para sa mga may Professional Driver’s License: Hindi dapat kang magkaruon ng rekord ng dalawang o higit pang kaso ng reckless driving sa buong panahon ng bisa ng iyong kasalukuyang lisensya.

Mga Requirements para sa Pag-renew ng Driver’s License

 • Buong natapos na Application Form para sa Driver’s License (ADL).
 • Orihinal na driver’s license (Non-Professional o Professional).
 • Orihinal at kopya ng anumang government-issued ID na may larawan at pirma ng aplikante.
 • Taxpayer’s Identification Number o TIN, kung ikaw ay may trabaho.
 • Medical examination certificate (online lamang/elektronikong nai-transmit). Ang sertipikasyong medikal ay dapat mula sa LTO-accredited clinic o doktor. Upang makatipid sa oras at iwasan ang mahabang pila, maaari kang kumuha ng sertipikasyong medikal ilang araw bago ang petsa ng iyong aplikasyon. Sa kasalukuyan, ang sertipikasyong medikal ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa Php 300 (ang itinakdang presyo ng LTO upang pigilan ang mga akreditadong clinic na mag-overcharge para sa kanilang mga pagsusuri) at may bisa ito sa loob ng dalawang buwan. Hindi kinakailangan magbigay ng urine o stool samples dahil ang medikal na pagsusuri ay naglalayong suriin o sukatin lamang ang iyong paningin, presyon ng dugo, at pangkalahatang kalagayan sa kalusugan. Bagaman ang klinika ang responsable sa elektronikong pagpapadala ng sertipikasyon sa LTO, bibigyan pa rin ng aplikante ng isang kopya nito na kailangan niyang i-presenta sa kanyang aplikasyon para sa mga layunin ng veripikasyon.
 • Para sa mga may driver’s license na nag-expire ng higit sa dalawang taon: mga sertipikasyon na nagpapatunay na pumasa ka sa mga teoretikal at praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho.
 • Comprehensive Driver’s Education (CDE) Certificate upang patunayan na ikaw ay nag-attend ng kinakailangang bilang ng oras ng seminar at pumasa sa kaukulang pagsusuri na ibinigay ng LTO o alinmang LTO-accredited driving school/training center. Mula Pebrero 15, 2023, narito ang kumpletong listahan ng lahat ng LTO-accredited driving schools sa Pilipinas. Gaya ng nabanggit, simula Oktubre 28, 2021, lahat ng mga nag-aapply ng pag-renew ng driver’s license ay kinakailangang makumpleto ang Comprehensive Driver’s Education (CDE) at pumasa sa pagsusuri nito. Ang kursong ito ay naglalayong muling mag-orienta sa mga driver ukol sa mga pangunahing patakaran sa trapiko, regulasyon, at kaligtasan sa kalsada, ayon sa Republic Act No. 10930. Upang maghanda para sa pagsusuri, maaari kang gumamit ng mga libreng materyales na inaalok sa lahat ng mga opisina ng LTO, sa website ng LTO, o sa mga social media pages ng LTO. Maari kang mag-opt na kunin ang kursong ito at pagsusuri sa anumang akreditadong driving school subalit asahan mong magbayad ng bayad. Kung hindi pumasa ang aplikante sa pagsusuri, maaaring ulitin niya ang kursong ito at pagsusuri sa kahit ilang beses. Basahin ang sumunod na bahagi para sa karagdagang impormasyon ukol sa Comprehensive Driver’s Education (CDE).

Comprehensive Driver’s Education (CDE): Lahat ng Kailangan Mong Malaman

Ano ang Comprehensive Driver’s Education (CDE)?

Ang sertipikasyon ng Comprehensive Driver’s Education (CDE) ay isang bagong kinakailangan para sa pag-renew ng driver’s license, propesyonal man o hindi, sa Pilipinas. Ang CDE ay binubuo ng 5-oras na programa o seminar ukol sa mga patakaran sa trapiko, regulasyon, at kaligtasan sa kalsada at ng isang 25-item na pagsusuri na kinakailangang pumasa. Kailangan mong pumasa sa pagsusuring ito upang makakuha ng CDE certificate, na kinakailangan bago ka makapag-renew ng iyong driver’s license.

Ang CDE ay maaaring matapos nang walang bayad dahil ito ay libreng online o sa alinmang LTO Office. Kapag nakuha mo na ang validating exam, makakatanggap ka ng sertipikasyon na iyong ipapakita sa LTO para sa proseso ng pag-renew ng iyong lisensya.

Saan Maaaring Kunin ang Comprehensive Driver’s Education (CDE)?

Maaari kang mag-take ng Comprehensive Driver’s Education sa anumang LTO Driver’s Education Center o LTO-accredited na driving school. Kung gusto mong mag-review para sa CDE validating exam, maaari kang mag-access ng mga materyales para sa CDE tulad ng mga video, slide presentation, at e-books sa pamamagitan ng LTO’s Land Transportation Management System (LTMS).

Paano Kumuha ng Comprehensive Driver’s Education (CDE) Certificate?

1. Kumpletuhin ang Comprehensive Driver’s Education (CDE) seminar

May dalawang paraan para kunin ang CDE: offline at online.

Para sa offline na pagsasagawa ng CDE course, pumunta sa pinakamalapit na LTO Driver’s Education Center o LTO-accredited na driving school at manood ng isang limang-oras na visual presentation. Kung ikaw ay kumuha ng kursong ito mula sa alinman sa mga provider na ito, maari mong tapusin ito nang libre. Kung hindi, maaari mong kunin ang kursong ito sa pamamagitan ng isang LTO-accredited na driving school sa pamamagitan ng pagbabayad ng bayad (na tinatayang nagkakahalaga ng anumang pagitan ng Php 1,000 at Php 3,000).

Sa alternatibong paraan, maaari mong kunin ang CDE course sa LTO online portal o LTMS. Bagaman maaaring ma-access ang mga materyales ng kursong ito, tulad ng audio-visual presentations at reading materials, nang walang account, lubos na inirerekomenda na gumawa ka ng isa dahil hindi ka makakapag-take ng validating online exam nang walang ito.

Driver's License Renewal

Ang mga materyales sa pag-aaral para sa CDE ay sumasaklaw sa mga sumusunod na topiko:

 • Kaligtasan sa Kalsada
 • Mga Patakaran sa Trapiko
 • Mga Pambansang Batas (hal. mga Patakaran sa Trapiko at Administratibong Batas, Mga Paglabag, Mga Multa, at Mga Parusa na may mga Demerit Points)
 • Mga Pambansang Batas, Motorsiklo (MC), at Traysikel (TC)
 • Iba Pang mga Regulasyon (hal. mga Pasahero at Karga, Karaniwang Mga Paglabag, at Mga Tips)
 • Pangkalahatang Impormasyon

2. I-Take ang CDE Validating Exam

Ayon sa LTO, maaaring kuhanin ang CDE validating exam sa pisikal sa LTO Driver’s Education Center sa mga opisina na napili o online sa pamamagitan ng LTMS.

Also Read: Paano Mag-Commute sa LRT at MRT?

Sa pag-renew ng driver’s license, ito man ay propesyonal o hindi-propesyonal, kinakailangan mong makakuha ng hindi kukulangin sa 13 tama sa 25 katanungan (50% rating) upang pumasa sa pagsusuri. Pangunahin ang mga katanungan sa pagsusuri ay multiple-choice. Bukod dito, walang oras na itinakda para sa pagsusuri at maari itong ulitin agad kung hindi ka makapasa.

Kapag pumasa ka sa pagsusuri, maaari mong i-print ang iyong CDE Validating Exam Certificate (maaari rin itong i-print ng mga sangay ng LTO para sa iyo), na iyong ipakita sa pag-renew ng driver’s license.

Karagdagang impormasyon:

 • Dapat kang kumuha ng karagdagang CDE reviewers kung ikaw ay may mga nagawang paglabag.
 • Sa kasalukuyan, ang mga pagbabago sa proseso ng pag-renew ng LTO ay kasalukuyang inilalapat sa ilang opisina ng LTO sa NCR. Para sa mga rehiyon sa labas ng NCR, maghintay ng karagdagang anunsiyo mula sa LTO tungkol dito. Mangyaring tingnan ang kanilang opisyal na Facebook page o website para sa mga update.
 • Maari mong suriin sa pamamagitan ng LTMS kung mayroon ka o wala ng demerit points. Mag-log in sa LTMS at mag-click sa “Violations” sa home screen ng portal. Sa seksyong ito, maaari mong makita ang anumang mga hindi natapos at natapos na mga paglabag o aresto. Siguruhing maari kang regular na suriin ang seksyong ito para sa pag-verify ng iyong kwalipikasyon para sa insentibo ng bisa ng sampung taon.

Periodic Medical Examination (PME): Lahat ng Kailangan Mong Malaman

LTO Periodic Medical Examination

Ang lahat ng may bisa na driver’s license na sampung taon at limang taon ay kailangang sumailalim sa obligadong Periodic Medical Examination (PME) sa buong bisa ng kanilang lisensya. Ang PME ay dapat gawin sa isang LTO-accredited na klinikang medikal.

Kung mayroon ka ng driver’s license na may bisa ng sampung taon, kinakailangan mong sumailalim sa PME sa loob ng 60 araw bago ang ika-4 at ika-7 kaarawan mula sa pag-issue ng iyong lisensya. Halimbawa, kung nakuha mo ang iyong driver’s license noong 2021, kinakailangan mong sumailalim sa PME sa loob ng 60 araw bago ang iyong kaarawan noong 2025 at 2028. Tandaan na ang PME ay magka-iba mula sa karaniwang pagsusuri na kinakailangan kapag mo i-renew ang iyong driver’s license. Ibig sabihin, sa loob ng sampung taon ng bisa ng iyong lisensya, makakaranas ka ng apat na pagsusuri sa medikal (dalawa para sa renewal at dalawa para sa PME).

Sa kabilang dako, kung mayroon ka ng driver’s license na may bisa ng limang taon, kinakailangan mong sumailalim sa PME sa loob ng 60 araw bago ang ika-3 na kaarawan mula sa pagkukuha ng iyong lisensya. Samakatuwid, kung nakuha mo ang iyong driver’s license noong 2021, kinakailangan mong sumailalim sa PME sa loob ng 60 araw bago ang iyong kaarawan noong 2024. Tandaan na ang PME ay magka-iba mula sa karaniwang pagsusuri na kinakailangan kapag mo i-apply ang renewal ng lisensya. Sa ibang salita, sa loob ng limang taon ng bisa ng iyong lisensya, makakaranas ka ng tatlong pagsusuri sa medikal (dalawa para sa application o renewal at isa para sa PME).

Kapag natukoy ng manggagamot na ikaw ay qualified pa rin para magmaneho ng sasakyan, siya ay maghahanda ng isang sertipikasyong medikal na naglalaman ng mga resulta. Tiyakin na mayroon itong biometric finger scan ng manggagamot at ng lisensyadong aplikante bago ito i-elektronikong isusumite sa portal ng LTO o Land Transportation Management System (LTMS).

Kung sakaling tukuyin ng manggagamot na ang kondisyon ng lisensyado ay nagbago nang ganun na kinakailangang baguhin o limitahan ang mga kondisyon ng lisensya, ang LTO ay mag-u-update ng mga detalye ng lisensya.

Samantala, kung tukuyin ng manggagamot na ang lisensyado ay hindi na physically o mentally fit para magmaneho, isususpende ng LTO at ilalagay ang lisensya sa kanilang pangangalaga hanggang mag-certify ang isang specialist na maari na ulit magmaneho ng sasakyan ang lisensyado.

Update: Sa kasalukuyan, noong 2023, ang Periodic Medical Examination ay inalis na ng LTO matapos nilang hindi masuportahan ng anumang emperikal na datos na ito ay maaaring makapigil sa mga aksidente sa kalsada. Sa halip na PME, ang mga may lisensiyang may bisa ng lima hanggang sampung taon ay kinakailangang sumailalim sa pagsusuri ng medikal sa loob ng 60 araw bago o sa tinukoy na petsa ng renewal. Samantala, ang mga Pilipinong bumabalik mula sa ibang bansa ay hindi maaring magmaneho at gumamit ng kanilang lisensya malibang sumailalim sila sa pagsusuri ng medikal sa loob ng 30 araw mula sa kanilang pagdating sa Pilipinas.

Magkano ang Bayad para sa Pag-renew ng LTO Driver’s License?

 • Bayad para sa Driver’s License (Propesyonal at Hindi-Propesyonal) – Php 589
 • Bayad para sa Penalty para sa pag-expire ng isang (1) araw hanggang isang (1) taon – Php 75
 • Bayad para sa Penalty para sa higit sa isang (1) taon hanggang dalawang (2) taon na expire – Php 150
 • Bayad para sa Penalty para sa higit sa dalawang (2) taon na expire (re-exam) – Php 225
 • Bayad para sa Computer – Php 68
 • Bayad para sa Application (para sa higit sa dalawang taon na expire) – Php 100
 • Karagdagang Bayad para sa Computer (para sa higit sa dalawang taon na expire) – Php 67.63

Bayad para sa Pag-renew ng Dormant License (Propesyonal at Hindi-Propesyonal)

Ang driver’s license ay magiging dormant kung hindi ito na-renew nang higit sa dalawang taon.

 • Bayad para sa Application – Php 100
 • Bayad para sa Computer – Php 67.63
 • Bayad para sa Driver’s License – Php 585
 • Penalty – Php 225
 • Karagdagang Bayad para sa Computer – Php 67.63

Bayad para sa Pag-renew ng LTO Student Driver’s Permit

 • Bayad para sa Application: Php 100
 • Bayad para sa Pag-renew ng Driver’s License: Php 150
 • Bayad para sa Penalty para sa pag-expire ng isang (1) araw hanggang isang (1) taon – Php 50
 • Bayad para sa Penalty para sa higit sa isang (1) taon hanggang dalawang (2) taon na expire – Php 100
 • Bayad para sa Penalty para sa higit sa dalawang (2) taon na expire – Php 150

Iba pang mga Bayarin

Bukod sa bayad para sa pag-renew ng lisensya, maaring magkaruon ng iba pang mga bayarin sa mga motorista, tulad ng:

 1. Pagbabago ng Klasipikasyon mula Propesyonal patungo sa Hindi-Propesyonal (at vice-versa):
  • Bayad sa Change Classification – Php 100
  • Bayad sa Replacement – Php 225 (sa mga may bisa na lisensya), Php 585 (sa mga expired na lisensya)
 2. Karagdagang Restriction Code (RD): Php 100 (maari rin ito para sa bawat impormasyon na ina-update sa lisensya)
 3. Bayad para sa Conversion (para sa mga lisensiyang banyaga): Php 100

Paano I-renew ang LTO Driver’s License (Gabay Para sa mga Walk-in)

Ang mga tagubilin na itinakda dito ay para lamang sa mga walk-in na aplikante na nag-re-renew ng kanilang lisensya.

Gayunpaman, sa kalagayan ng ating krisis sa kalusugan, inaanyayahan ng LTO ang publiko na i-renew ang kanilang mga lisensya online via ang bagong portal na maaaring ma-access sa portal.lto.gov.ph (tingnan ang sumunod na seksyon para sa karagdagang impormasyon).

Pagkatapos ng pagkumpleto ng proseso ng pag-renew online at pagbabayad ng mga kinakailangang bayad, maari mong kunin ang iyong bagong driver’s license sa alinmang 24 opisina ng LTO sa buong bansa. Sa lalong madaling panahon, magiging available na ang isang courier service para ma-eliminate ang face-to-face transactions.

Kung nais mong mag-apply ng walk-in o hindi ma-access ang online portal dahil sa maintenance o hindi ma-access ito, maaaring magtungo ka sa anumang sangay ng LTO. Gayunpaman, inirerekomenda na i-renew ang iyong lisensya sa mga LTO Renewal Offices sa mga mall (hal. mga sangay sa SM) dahil karaniwan itong hindi gaanong matao, at mas mabilis at mas komportable ang proseso ng renewal doon.

 1. Kunin ang Comprehensive Driver’s Education (CDE) Certificate. Ngayon, kinakailangan itong ipakita kung ikaw ay mag-re-renew ng lisensiyang hindi-propesyonal o propesyonal. Bukod dito, kinakailangan mo nang magkaruon ng LTO Client ID bago pumunta sa opisina ng LTO. Ipinapakita ng LTO Client ID na ikaw ay rehistrado sa LTMS Public Portal. Basahin ang sumunod na seksyon (i.e., LTMS Registration) para sa karagdagang detalye ukol sa paggawa ng iyong LTMS account.
 2. Punta sa pinakamalapit na opisina ng LTO o licensing center. Para sa mas mabilis na transaksyon, magtungo sa isa sa mga renewal offices ng LTO sa mga mall na hindi gaanong matao.
 3. Isumite ang lahat ng mga kinakailangang dokumento sa receiving personnel (karaniwan ito ay sa Window 1).
 4. Ang personnel ay mag-reretrieve ng iyong lisensya mula sa sistema. Ipapakita sa iyo ang mga detalye ng lisensya upang masuri kung lahat ng impormasyon ay tama o kung may mga kailangang baguhin. Maari kang magpatuloy sa susunod na hakbang kung wala namang mga correction na kinakailangan. Kung may mga hindi pa binabayarang penalties, kinakailangan mong bayaran ito bago magpatuloy sa mga sumusunod na hakbang.
 5. Punta sa cashier at bayaran ang mga kaukulang bayad.
 6. Punta sa encoding section upang kunan ang iyong larawan, biometrics, at digital signature.
 7. Ang Pro o Non-Pro Driver’s License Card kasama ang Official Receipt at ang expired card ay ibibigay sa iyo. Hinihiling na isulat ang iyong pangalan at pirma sa Release Form.

Mga Paalala:

Also Read: Paano Kumuha ng Replacement Para sa LTO Lost Driver's License

 • Ang mga aplikante na mag-re-renew ay hindi kinakailangang kumuha ng Theoretical Driving Course (TDC) at Practical Driving Course (PDC) na itinakda para sa mga aplikante ng student permit at Non-Pro/Pro Driver’s License. Sa halip, ang mga driver na mag-aapply ng renewal ay kinakailangang makumpleto ang Comprehensive Driver’s Education (CDE) at magkaruon ng CDE certificate simula Oktubre 28, 2021.
 • Kung ang iyong lisensya ay na-expire ng higit sa dalawang taon o ito ay naging dormant na, kinakailangan mong sumailalim sa mga written at practical exams sa LTO district o licensing office (ang mga renewal centers sa mga mall ay para lamang sa mga regular na aplikante ng renewal). Ayon sa isang aming mambabasa, ang passing rate para sa written exam ay 75%. Samantala, ang passing rate sa practical exam ay 80%. Kung hindi mo maipasa ang practical exam, kinakailangan mong ulitang kuhanan ito pagkatapos ng isang linggo. Ang mga gastos sa renta ng sasakyan na gagamitin sa practical exam ay umaabot mula Php 250 (para sa motorsiklo) hanggang Php 400 (para sa sasakyan). Maari mong dalhin ang sarili mong sasakyan upang hindi na kinakailangan magbayad ng rental fee.
 • Ang mga may driver’s license na expired na ng sampung taon o higit pa ay hindi na pinapayagan na mag-renew. Sa halip, kinakailangan nilang bumalik sa simula at mag-apply ng student permit.

Paano Mag-renew ng LTO Driver’s License Online

Ang pag-renew ng driver’s license ay maari nang gawin online, salamat sa bagong LTO Land Transportation Management System (LTMS).

Inilunsad ito noong Mayo 2020, ang LTMS ay nagbibigay ng online platform para sa mga Pilipino upang i-renew ang kanilang mga expired na lisensya. Gamit ang smartphone, tablet, laptop, o anumang digital na aparato, maari mong ma-access ang LTMS kahit kailan at gamitin ang kanilang mga serbisyo. Kapag ikaw ay nag-apply online via LTMS para sa iyong lisensya, wala ng kailangan na pisikal na punan ang application form sa LTO office sa iyong appointment date.

Gayunpaman, kinakailangan mong gumawa ng LTMS account upang mag-renew ng driver’s license online. Ang mga sumusunod na hakbang-hakbang na gabay ay magtuturo sa iyo kung paano mag-register sa LTMS at mag-renew ng driver’s license sa pamamagitan ng iyong LTMS account.

1. Gumawa ng LTMS Account

Driver's License Renewal Online

 1. Pumunta sa online portal ng LTO o Land Transportation Management System dito.
 2. I-click ang Register Now button.
 3. Basahin at tanggapin ang mga Terms of Agreement. Mag-scroll pababa ng pahina at i-check ang Yes, I accept box. Ilagay ang security code sa space na ibinigay at i-click ang blue Next button.
 4. Piliin ang Enroll as an Individual.
 5. Ibigay ang mga detalye ng iyong existing license. Pagkatapos ng pag-pili sa Enroll as an Individual sa nakaraang hakbang, tatanungin ka ng system kung ikaw ay may Philippine driver’s license o conductor’s license. Kapag i-click mo ang Yes, kailangan mong magbigay ng mga detalye ng iyong driver’s o conductor’s license, kabilang ang license number, expiry date, at Official Receipt number. I-click ang Next button.
 6. Piliin ang iyong citizenship. Kung ikaw ay isang hindi-Filipino citizen, kailangan mong magbigay ng iyong Alien Certificate of Registration (ACR) details. Kung hindi, i-click ang Next button.
 7. Ilagay ang mga kinakailangang personal na impormasyon, kabilang ang iyong buong pangalan, kaarawan, kasarian, at apelyido ng iyong ina. Pagkatapos ng pag-kumpleto, i-click ang Next button.
 8. Ilagay ang email address (kung saan mo gustong matanggap ang verification message) at ang iyong numero ng telepono. Pagkatapos, i-click ang Create Account button. Tandaan na maaring umabot ng hanggang 24 oras bago mo matanggap ang verification message sa pamamagitan ng email address ng iyong account.
 9. I-click ang link sa verification message na pinadala sa iyong email upang ituloy ang iyong proseso ng registration.
 10. Lumikha ng password na gagamitin mo tuwing mag-log in sa LTMS. Para gawin ito, i-click ang Set Password to Login at kumumpleto ng iyong registration.

Yan na! Handa ka na ngayon na gamitin ang LTMS para sa iyong driver’s license renewal.

2. Online Driver’s License Renewal Gamit ang LTMS

Driver's License Renewal Online

Kapag mayroon ka ng LTMS account at ang mga kinakailangang dokumento (kabilang ang CDE certificate), maari mo nang i-renew ang iyong driver’s license sa pamamagitan ng LTMS.

Narito ang mga hakbang na kailangan mong sundan upang i-renew ang iyong LTO driver’s license online:

 1. Mag-log in sa Land Transportation Management System (LTMS) online portal. Upang makapag-log in sa iyong LTMS account, ilagay ang iyong email address ng account/LTO client number at ang iyong password.
 2. Piliin ang Licensing sa LTMS dashboard. Kung kakagawa mo lang ng iyong LTMS account, ang pag-click sa Licensing ay magdadala sa iyo sa isang form kung saan kailangan mong magbigay ng mga kinakailangang impormasyon upang makumpleto ang iyong profile. Pagkatapos mag-kumpleto ng form, ikaw ay ireredirect sa dashboard na may notification sa kanan ng iyong screen na nagpapakita na na-save na ang iyong profile. I-click lamang ulit ang Licensing sa dashboard para magpatuloy.
 3. Basahin ang LTMS Terms of Use. I-click ang blue Accept button para magpatuloy.
 4. Sa Online Application form, piliin ang Driver’s License bilang License Classification. Huwag i-click ang Next button dahil kailangan mong magbigay ng medical certificate bago magpatuloy sa proseso ng renewal.
 5. I-click ang Add Medical Certificate. Ikaw ay mag-i-instruct na magbigay ng Medical Certificate Number pagkatapos i-click ang button na ito. Encode ang mga kinakailangang impormasyon, pagkatapos i-click ang Verify.
 6. Piliin ang Renewal bilang uri ng application. I-click ang Next button para magpatuloy.
 7. Piliin ang iyong napiling appointment schedule at LTO Office.
 8. Bayaran ang renewal fees sa iyong napiling payment channel.
 9. Pumunta sa iyong napiling LTO Office sa iyong appointment date.

Bagamat inyong na-process na ang application para sa driver’s license renewal online, ito pa rin ay mandatory na personal na i-claim ang inyong lisensya sa inyong appointment date. Siguruhing dalhin ang lahat ng kinakailangang dokumento at i-presenta ito sa LTO sa inyong appointment date.

Paano Mag-renew ng Driver’s License Kung Ikaw ay OFW

Kung ikaw ay nasa National Capital Region (NCR), maaring i-renew ng OFWs ang kanilang Driver’s License sa LTO License Section Central/ Office. Kung nasa labas ng Metro Manila, maaring tanggapin ang mga aplikasyon para sa renewal ng lisensya ng mga OFWs sa anumang LTO District Office o Licensing Center.

1. Mga Requirements

a. Initial Requirements (para sa temporary driver’s license application sa pamamagitan ng isang representative)

 • Authorization letter na nagbibigay pahintulot sa napiling representative na mag-renew at mag-claim ng Driver’s License
 • Photocopies ng passport (first page, visa page, departure sa Pilipinas, last overseas arrival)
 • Photocopy ng Driver’s License
 • Photocopy ng Driver’s License Receipt (kung available)

b. Karagdagang Requirements (pagdating sa Pilipinas ng license holder)

 • Driver’s License
 • Resulta ng Drug Test
 • Medical examination certificate (online-only/electronically submitted). Ang mga medical certificate, kasama na ang resulta ng drug test, ay dapat mula sa isang LTO-accredited clinic o physician.
 • Photocopy ng TIN o TIN Card
 • Photocopy ng passport

2. Mga Fees

 • Renewal Fee (Pro & Non-Pro) – Php 585
 • Penalty (kung expired) (Pro & Non-Pro):
  • Isa (1) araw hanggang isang (1) taon na expired – Php 75
  • Higit sa isang (1) taon hanggang dalawang (2) taon na expired – Php 150
  • Higit sa dalawang (2) taon hanggang sampung (10) taon na expired – Php 225

3. Mga Hakbang

Renewal Application sa Pamamagitan ng isang Representative:

 1. Pumunta sa customer service counter at kumuha ng Driver’s License Application Form at ng requirements checklist. Maaring mag-download ng form online ang aplikante at punan ito bago mag-transact ang representative sa LTO Office. Kumuha ng queue number at maghintay hanggang itawag ito.
 2. Pumunta sa Evaluator Counter at isumite ang lahat ng initial requirements, at ipa-check ang mga ito para sa pagiging kumpleto at authentic.
 3. Ang representative ay kailangang pumunta sa cashier upang bayaran ang mga kaukulang fees.
 4. Pumunta sa Releasing Counter at kunin ang Driver’s License Receipt, na dapat ay Temporary Driver’s License.

Pagkumpleto ng Renewal Application:

 1. Ang aplikante ay kailangang magpakita ng sarili sa opisina kung saan nag-apply ang representative para sa license renewal sa loob ng 30 araw mula sa kanyang pagdating sa bansa.
 2. Isumite ang mga karagdagang requirements.
 3. Pumunta sa photo-taking/signature area at maghintay ng iyong turn.
 4. Pumunta sa Releasing Counter at ipakita ang Driver’s License Receipt para kunin ang iyong License Card. Hinihiling na isulat ang iyong pangalan at pirma sa Release Form.

Paano Mag-renew ng Driver’s License ng Maaga (Advanced Renewal)

Maari nang i-renew ng mga may hawak na driver’s license ang kanilang lisensya ng maaga, hanggang 60 araw bago ito mag-expire. Kung nais mong mag-apply para sa renewal nang maaga, mula 61 araw hanggang 1 taon bago mag-expire ang iyong lisensya, kailangan mong magsumite ng patunay na ikaw ay wala sa bansa kapag ito mag-expire.

Maaaring i-process ang mga aplikasyon para sa advanced renewal sa mga Driver’s License transactions sa anumang Licensing Center o District Office.

1. Mga Requirements

 • Buong tapos na Application form para sa Driver’s License (ADL)
 • Valid na driver’s license card (Non-Professional o Professional)
 • Original at photocopy ng mga sumusunod na dokumento: Plane ticket, passport na may balidong visa, employment contract (Certified True Copy).
  • Note: Noong Hunyo 14, 2022, ang LTO ay nagpapahintulot lamang ng advanced renewal kung mayroon nang plane ticket ang aplikante; ang visa at employment contract lamang ay hindi sapat.
 • Medical examination certificate (online-only/electronically transmitted)

2. Mga Fees

 • License Fee (Pro & Non-Pro) – Php 585
 • Computer Fee – Php 67.63

3. Mga Hakbang

 1. Pumunta sa customer service counter at kumuha ng Driver’s License Application Form at ng requirements checklist. Maaring mag-download ng form online ang aplikante at punan ito bago mag-transact sa LTO Office. Kumuha ng queue number at maghintay ng iyong turn.
 2. Pumunta sa Evaluator Counter at isumite ang lahat ng kinakailangang requirements at ipa-check ang mga ito para sa pagiging kumpleto at authenticity.
 3. Pumunta sa photo-taking/signature area at maghintay ng iyong turn.
 4. Pumunta sa cashier at maghintay na tawagin ang iyong number. Kapag ikaw na ang tinawag, bayaran ang mga kinakailangang fees at kumuha ng Official Receipt.
 5. Lumakad sa Releasing Counter at ipakita ang Official Receipt para kunin ang iyong License Card. Hinihiling na isulat ang iyong pangalan at pirma sa Release Form.

Mga Payo at Babala

1. Hindi mo kailangan ang tulong ng fixer. Maari mong gawin ang proseso ng license renewal nang walang tulong ng iba. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga fixer, makakaiwas ka sa karagdagang gastos at sa mga problema dulot ng pekeng lisensya.

2. Pumunta sa pinakamalapit na opisina ng LTO ng maaga upang iwasan ang mahabang pila. Pinakamaganda na dumating nang hindi bababa sa 30 minuto o isang oras bago ang karaniwang oras ng pagbubukas—8:00 AM para sa mga LTO Offices at 10:00 AM para sa mga LTO Centers sa loob ng mga malls.

3. Sa halip na LTO Offices, pumunta sa mga LTO Centers sa loob ng mga malls para sa mas komportable at mas mabilis na proseso ng renewal. Mas komportable ang proseso ng renewal sa loob ng malls dahil may air conditioning, samantalang ang karamihan ng LTO Offices ay may mga sira-sirang air conditioners. Napatunayan na mas mabilis ng halos 3 oras ang proseso ng renewal sa loob ng mga malls kaysa sa mga LTO Offices.

4. Kumpletuhin ang iyong medical certificate nang maaga upang makatipid sa oras at mabilis na makaraan sa proseso ng renewal. Maaring ito ay gawin isang araw bago ang iyong transaction. Siguruhing ito ay electronically transmitted. Bukod dito, kung ikaw ay mag-process ng renewal sa LTO Online Portal o LTMS, hinihiling ang iyong Medical Certificate Number bago magtuloy sa online renewal process. Kaya’t mas maganda na magkaroon ng medical certificate nang maaga.

5. Bago pumunta sa pinakamalapit na LTO Office o Center, maari kang tumawag at kumpirmahin kung ang iyong piniling opisina ay bukas sa araw ng iyong transaction.

6. Siguruhing iyong naayos ang mga dating traffic violations. Bayaran ang mga penalty fees nang maaga, isang ilang araw o linggo bago ka mag-apply para sa license renewal.

Also Read: Paano Kumuha ng Driver's License sa LTO: Gabay Para sa mga Bagong Motorista

Update: Ang LTO ngayon ay gumagamit na ng demerit point system upang mabawasan ang bilang ng mga traffic violators sa bansa. Sa bagong sistemang ito, kikita ang mga driver ng isang tiyak na bilang ng demerit points depende sa mga traffic violation/s na kanilang ginawa. Hindi maaring i-renew ang kanilang lisensya ang mga driver hanggang hindi na-apply ang mga penalties o kung hindi pa dumalo ang mga violating driver sa kinakailangang reorientation course.

7. Kung ikaw ay mayroong mga paglabag, pumunta sa pangunahing o regional na LTO office para irenew ang iyong driver’s license. Hindi nire-renew ng mga satellite offices ang mga driver’s licenses na may mga paglabag sa traffic rules.

8. Kung maari, mas mainam na irenew ang iyong lisensya ng maaga. Sa pamamagitan nito, mawawala ka rin sa pagbayad ng penalty fees.

9. Kung maari, punan ang application form ng maaga upang makapagpatuloy sa susunod na hakbang ng proseso ng renewal. Dapat mong dalhin ang iyong expired na lisensya at official receipt, kahit na hindi ito kasama sa listahan ng mga kinakailangan.

10. Mag-ingat sa pekeng driver’s licenses. Isa sa pinakamadaling paraan upang ma-verify ang kanilang authenticity ay gamitin ang flashlight ng iyong phone. I-tapat ang ilaw sa likod ng lisensya. Kung ang liwanag na nagmumula ay kulay dilaw, ito ay nangangahulugang pekeng lisensya. Ngunit kung ang liwanag ay violet, ang driver’s license ay totoo. Ang iba pang security features ng tunay na driver’s license ay ang raised lettering at ang hologram o ang silver security strip sa likod.

11. Mag-email sa LTO Client Care via LTMS site kung may problema ka sa paggawa ng LTMS account o sa pag-log in sa existing account. Ibigay ang subject ng iyong inquiry at ipahayag ang iyong alalahanin sa box na ibinigay. Maaring ka rin pumunta sa pinakamalapit na LTO District Office at humiling ng tulong tungkol sa iyong LTMS account. Dalhin ang mga valid ID at i-verify ang mga detalye sa iyong bagong-registered account.

Mga Madalas na Katanungan (Frequently Asked Questions)

1. Pwede bang magmaneho ang may hawak na lisensiyang expired?

Hindi, hindi pwedeng magmaneho ang may expired na lisensya hanggang ito ay ma-renew. Kung nahuli ang isang tao na nagmamaneho na may expired na lisensya, maaaring siya ay harapin ng mga kriminal na kaso at maari din siyang multahan ng karampatang penalty fee.

2. Kailangan bang dumaan sa driving test kapag ire-renew ang driver’s license?

Ang mga may hawak ng driver’s license na nag-expire nang higit sa dalawang (2) taon lang ang kinakailangang dumaan ulit sa driving test.

3. Pwede bang i-renew ang driver’s license kahit na ito ay expired na?

Oo, pwedeng i-renew ang driver’s license na expired, sa kondisyon na ang lisensya ay expired lamang nang hindi higit sa sampung taon.

Kung higit sa dalawang taon na ang lumipas mula nang mag-expire ang lisensya, kinakailangan na magbayad ng karagdagang penalty fees. Bukod dito, ang mga driver’s license na nag-expire nang higit sa dalawang taon ay kinakailangang mag-undergo muli ng pagsusulit.

Narito ang mabilisang pagtingin sa mga bayarin na iyong makokolekta, batay sa tagal ng pag-expire ng iyong lisensya:

Driver's License Renewal

4. Ang aking driver’s license ay expired na ng sampung taon (o higit pa). Pwede ko pa bang i-renew ito?

Hindi. Ayon sa mga alituntunin ng LTO, ang mga may hawak ng driver’s license na nag-expire ng sampung taon o higit pa ay hindi na kwalipikado para sa renewal. Sa halip, kinakailangan nilang magsimula ulit mula sa pagkuha ng student permit.

5. Sino ang exempted sa Comprehensive Driver’s Education (CDE)?

Wala. Lahat ng mga driver, anuman ang kanilang antas ng karanasan, ay kinakailangang makumpleto ang Comprehensive Driver’s Education (CDE) bilang isang kinakailangan para sa pagre-renew ng driver’s license. Ayon sa LTO, ang bagong kinakailangang ito ay hindi dapat tingnan na isang pasanin, dahil maaring madali itong matapos ng mga driver nang online o offline nang walang bayad.

6. Nabasa o narinig ko sa balita na may isang House resolution na layong tanggalin ang CDE bilang requirement sa renewal ng driver’s license. Ibig sabihin ba ay pwede na akong mag-renew ng lisensya nang walang CDE certificate?

Driver's License Renewal

Hindi, ang mga stipulasyon ng House Resolution, tulad ng House Resolution No. 2325, ay walang bisa dahil ito ay hindi pa ganap na batas na na-apruba ng Kongreso. Ang House Resolutions ay para bang mga panukala na kinakailangang aprubahan ng mga legislative authorities. Dahil dito, ang implementasyon ng CDE ay patuloy pa rin, at hindi mo maaaring i-renew ang iyong driver’s license nang walang pagpapakita ng CDE certificate.

7. Ano ang maximum age limit para sa renewal ng driver’s license sa Pilipinas?

Walang partikular na maximum age limit para sa renewal ng driver’s license sa Pilipinas. Habang ikaw ay may kakayahang pisikal at mental na magmaneho ng sasakyan at natutugma sa iba pang mga kinakailangan, maari kang mag-renew ng iyong lisensya kahit gaano ka katanda.

8. May dress code ba sa LTO?

Oo. Lahat ng mga aplikante para sa renewal ng driver’s license ay kinakailangang sumunod sa dress code bago pumunta sa opisina ng LTO.

LTO Dress Code Male

Magsuot ng mga maikli o mahahabang manggas na t-shirt, jeans o slacks, at sapatos. Bawal ang sando, tubes, tank tops, at mga damit na walang manggas. Bawal din ang shorts at tsinelas. Hindi ka papayagang pumasok sa opisina malibang sumunod ka sa wastong dress code.

LTO Dress Code Female

9. Pwede bang mag-renew ng lisensya sa weekends?

Oo, maaring mag-renew ng driver’s license (pati na rin ang pag-apply para sa student’s permit) tuwing Sabado sa anumang LTO Driver’s License Renewal Office.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.