Paano Kumuha ng Medical Certificate sa Pilipinas?

Reading Time - 13 minutes
Paano Kumuha ng Medical Certificate sa Pilipinas

Maaaring hiningi sa iyo na magsumite ng medical certificate bilang requirement sa trabaho, pag-claim ng ilang benefits, o para sa iba pang mga kahilingan.

Kung nahihirapan kang malaman kung paano kumuha nito at ang mga layunin ng isang medical certificate, basahin pa ang mga sumusunod.

Ano ang Medical Certificate?

Ang medical certificate ay isang dokumento na nagpapatunay ng medical examination at assessment na ginawa ng isang doktor o health care professional.

Sa madaling salita, ito ay isang dokumento na naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iyong konsultasyon, pati na rin ang assessment at rekomendasyon ng doktor.

Marami itong gamit, na tatalakayin sa susunod na seksyon. Kaya naman, dapat lang na ang doktor ang pipirma ng medical certificate kung ito ay naglalaman ng tumpak na impormasyon na nakalap habang konsultasyon sa pasyente.

Ito ang karaniwang itsura ng medical certificate:

Paano Kumuha ng Medical Certificate sa Pilipinas

Anong Impormasyon ang Dapat Kasama sa Medical Certificate?

Tulad ng makikita sa halimbawa, ang isang medical certificate ay karaniwang naglalaman ng mga sumusunod na bahagi:

1. Patient Identification

Hihingin ng doktor ang iyong pangalan, edad, at posibleng, address o kaarawan. Siguraduhing magbigay ng tumpak na impormasyon sa interview, dahil ito ang ilalagay sa medical certificate. Ang mga pagkakamali ay maaaring magdulot ng komplikasyon balang araw, lalo na kung gagamitin ang sertipiko para sa aplikasyon sa gobyerno.

2. Name, Location, Contact Details, at Credentials ng Physician

Kasama rin sa sertipiko ang mga detalye ng doktor para patunayan na sila ang gumawa ng eksaminasyon. Ang kanilang contact information, tulad ng clinic address, phone number, at email address, ay karaniwang ilalagay sa medical certificate para sa verification purposes.

3. Date of Consultation

Dahil ang medical certificates ay kadalasang may validity period depende sa layunin ng dokumento, mahalaga rin ang petsa ng konsultasyon. Ito ay nagsisilbing reperensya sa medical status ng pasyente sa panahon ng konsultasyon.

4. Patient Chief Complaint, Brief Medical History, Summary of Findings

Ang pinakamahalagang bahagi ng certification. Sa seksyong ito, ilalagay ng doktor ang dahilan ng konsultasyon, isang maikling medical history, kasama na ang history ng kasalukuyang sakit at timeline nito kung naaangkop, mga relevant na past medical at surgical history, at personal at social history.

Anumang relevant na kondisyon o obserbasyon ng doktor batay sa impormasyong ibinigay mo ay bubuodin sa seksyong ito. Ilalagay din ng doktor ang buod ng findings sa physical examination, na may diin sa kung ano ang mahalaga sa reklamo ng pasyente.

Also Read: Paano Kumuha ng Affidavit of Two Disinterested Persons?

5. Physician Recommendations at Remarks

Batay sa medical assessment, ilalagay ng doktor ang kanilang mga rekomendasyon. Maaari mong ipahayag ng malinaw sa doktor bago ang session ang layunin ng medical certificate.

Depende sa layunin at sa assessment ng doktor, magbibigay sila ng tapat na rekomendasyon para sa iyong kaso. Ilan sa mga halimbawa na maaaring makita ay mga rekomendasyon na magpahinga ng ilang araw, referral sa isang specialist o admission sa mas malaking ospital, at clearance para sa trabaho. Maaari ka ring magreseta at hilingin na uminom ng gamot sa isang tiyak na panahon. Maaari ding isama ng doktor ang petsa ng iyong susunod na follow-up.

6. Physician Signature at License Number

Dapat nasa sertipiko ang pirma at license number ng doktor para sa layunin ng pagiging tunay.

Mga Layunin ng Medical Certificate

Ang medical certificate ay kadalasang hinihingi para sa mga sumusunod na layunin:

  • Employment at Fit to Work: Hinihingi ang medical certificate bilang patunay ng fit to work status bago ka ma-hire. Siguraduhing ipaalam sa iyong physician na kailangan mo ng assessment para sa pre-employment.
  • Sick Leave: Bilang requirement sa pag-file ng sick leave: Karamihan ng HR ay mangangailangan na magsumite ka ng medical certificate kapag ikaw ay nag-file ng sick leave. Siguraduhing bumisita sa physician sa lalong madaling panahon (mas mabuti kung sa unang o ikalawang araw ng sakit) at hindi pagkatapos ng sakit. Tandaan, maaari lamang ilagay ng physician ang kanilang assessment ng sakit sa panahon ng konsultasyon. Kung hindi ka humingi ng konsultasyon sa panahon ng sakit, hindi nila ma-backdate ang certification.
  • Clearance for Work Immersion: Minsan, bago ka sumali sa isang work immersion o aktibidad, lalo na kung ito ay mangangailangan ng pisikal na aktibidad, maaaring hilingin ng HR na kumuha ka ng medical certificate para sa clearance. Ipaalam muli sa iyong physician bago ang konsultasyon ang layunin ng konsulta, ang uri ng mga aktibidad na aasahan sa immersion, at mga mahahalagang kondisyong medikal na maaaring makaapekto sa iyo habang ginagawa ang immersion.
  • Medicolegal Purposes: Marahil ang pinaka-komplikadong layunin ng medical certificate ay ang paghingi nito para sa medicolegal na layunin. Ito ay upang idokumento ang medical assessment o status ng isang pasyente, karaniwan ay matapos ang mga aksidente, trauma, abuso, o pisikal na pinsala. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang dokumentong ito ay may legal na kahalagahan, karaniwang ginagamit bilang dokumentasyon at ebidensya sa mga kaso sa korte. Kaya naman, mahalaga ang tumpak at napapanahong dokumentasyon para sa medicolegal na mga dokumento.
  • Insurance Claims/Health Benefit Claims: Maaaring hilingin ng mga Life o Health Insurance companies na magsumite ka ng medical certificate kapag ikaw ay nag-file para sa benefit claims. Ilan sa mga halimbawa ay ang pag-file para sa critical illness claims, HMO reimbursement, o accident at disability claims sa insurance. Tulad ng iba, dapat kumpleto, tumpak, at napapanahon ang impormasyon para iwasan ang mga problema.
  • Documentation of Disability: Kapag nag-apply ka bilang PWD, hihilingin sa iyo na magsumite ng medical certificate o abstract na nagdodokumento ng iyong disability.
  • Medical Clearance: Sa pangkalahatan, maaaring gamitin ang medical certificate bilang dokumento para sa medical clearance bago ang anumang mga proseso, paglalakbay, o aktibidad, lalo na iyong maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib ng injury o aksidente.

Paano Kumuha ng Medical Certificate?

1. Pagkuha ng Regular na Medical Certificate (General na Proseso)

Step 1: Mag-iskedyul ng Konsultasyon Kasama ang Iyong Doktor

Hindi ka makakakuha ng medical certificate kung walang konsultasyon sa doktor. Tulad ng nabanggit, kailangang malaman ng doktor ang iyong medical history at isagawa ang kinakailangang pagsusuri at diagnostics.

Maaari kang mag-iskedyul ng outpatient session sa pamamagitan ng pagkontak sa clinic ng physician. Iba’t ibang ospital at clinics ang nagpo-post ng schedule at availability ng physician sa kanilang website o social media accounts.

Halimbawa ng mga site na ito ay ang outpatient clinics ng St. Luke’s Medical Center Quezon City, Makati Medical Center, Keralty Outpatient Clinics, at The Medical City Clinics.

Kung mayroon ka nang family physician o attending physician, mas mabuting alamin ang kanilang availability. Kadalasan, kung regular mo nang physician, alam na nila ang iyong past medical history at magiging mas madali ang konsultasyon.

Kung may HMO ka, tingnan mo sa iyong HMO provider kung mayroon silang primary care clinics na pwede mong puntahan para sa konsultasyon o tingnan ang kanilang network ng accredited clinics at physicians.

Halimbawa ng mga HMO companies na may primary care clinics na pwede mong puntahan para sa general consultation at medical certification ay ang Maxicare, Medicard, at PhilCare.

Tandaan na tumawag nang maaga para kumpirmahin ang availability ng physician.

Pwede ka ring mag-iskedyul ng teleconsultation. Ang teleconsultation ay isang medical consult na ginagawa sa pamamagitan ng telepono, video calls, o iba pang online platforms.

Ang ilang local government clinics at barangay health clinics ay maaari ring mag-issue ng medical certificate pagkatapos ng konsultasyon sa assigned health officer o doktor. Tumawag nang maaga para kumpirmahin kung pwede kang magpa-konsulta at kung maaari silang mag-issue ng certificate.

Tandaan na sa LGU/barangay clinics, maaaring may pila at waiting time bago ka maasikaso. Kung kailangan mo rin agad ng certificate, nakadepende ito sa availability ng health officer na naka-duty.

Step 2: Pumunta sa Konsultasyon at Sabihin sa iyong Doktor ang Kahilingan

Sa panahon ng konsultasyon, sabihin sa clinic o doktor ang iyong hiling para sa medical certificate at ang layunin nito.

Also Read: Paano Sumulat ng Scholarship Application Letter?

Magtatanong ang iyong doktor tungkol sa iyong medical history at magsasagawa ng physical examination kung ito ay face-to-face consult.

Depende sa assessment at rekomendasyon ng doktor, maaari kang hilingan na sumailalim sa iba pang laboratory o diagnostic procedures kung kinakailangan. Maaari ka ring irefer sa ospital o sa isang specialist kung kinakailangan ng assessment.

Ido-document ng doktor ang lahat ng findings at rekomendasyon sa medical certificate.

Step 3: Suriin ang Impormasyon sa Pagtanggap ng Medical Certificate

Bago umalis sa clinic, suriin kung tama ang lahat ng impormasyon sa iyong medical certificate. Siguraduhin na ang lahat ng mahalagang impormasyon ay kasama sa medical certificate.

Suriin kung tama ang iyong personal na impormasyon at walang typographical errors.

2. Pagkuha ng Medico-Legal Certificate

Ang medico-legal certificate ay isang legal na dokumento na naglalaman ng medical findings sa panahon ng injury. Kabilang sa mga halimbawa ay ang motor vehicular accidents, physical injury mula sa krimen tulad ng assault o abuse, at injuries mula sa rape o sexual assault, o tangkang pagpapakamatay, at iba pa. Maaari itong gamitin bilang ebidensya at patunay ng iyong medical status sa panahon ng konsultasyon.

Sa teorya, ang anumang rehistradong ospital ay maaaring mag-issue ng medicolegal certificate. Gayunpaman, sa Pilipinas, lalo na sa Emergency Department, maaari kang makatagpo ng ilang isyu kapag ang pasyente ay isang medicolegal case.

Ang mga ospital ay may iba’t ibang protocols sa pag-issue ng medico-legal certificates. Maaaring may kahirapan, lalo na sa pribadong ospital. Sa praktika, kadalasang inaakay ang mga pasyente sa Philippine government hospitals.

Ang pinakamahalagang mga hakbang ay ang mga sumusunod:

Step 1: Pumunta sa Ospital para sa Assessment Agad Matapos ang Insidente

Ang agarang assessment pagkatapos ng insidente ay siguradong maayos na madodokumento ang iyong immediate injuries. Sa medicolegal cases, mahalaga ang lokasyon, laki, edad, at lawak ng injury. Mas maaga itong madokumento, mas tama.

Mula sa medical perspective, mas ligtas para sa iyo na pumunta agad sa ospital para sa paggamot at karagdagang assessment pagkatapos ng insidente.

Also Read: Paano I-Check ang UPCAT Results?

Sa panahon ng konsultasyon, maaaring isagawa ang mga laboratory examinations tulad ng imaging (X-ray, CT-Scan, MRI, Ultrasound) at blood tests kung kinakailangan.

Depende sa lawak ng injuries o banta sa buhay, maaari ka ring i-admit sa ospital.

Step 2: Humingi ng Medico-Legal Certificate

Sabihin sa ospital ang iyong kahilingan para sa medico-legal certification. Karaniwang hihilingin nila sa iyo na mag-fill up ng isang request form para dito. Siguraduhing tama ang lahat ng personal na impormasyon.

Karaniwan, ang medico-legal certificates ay ini-issue sa araw mismo ng discharge kung maagang hiniling o sa loob ng 1-3 araw. Linawin ito sa hospital records section sa araw ng iyong paglabas. Ikaw ay sisingilin para dito, at magdedepende ang presyo sa ospital.

Step 3: I-secure ang Iyong Kopya at Suriin ang Impormasyon sa Certificate

Muli, bago ka umalis, i-scan ang kopya at suriin kung may mga error sa impormasyon na ibinigay mo. Ingatan na hindi mawala ang kopya. Makakabuting magkaroon ng kopya ng certificate para sa anumang layunin na maaari itong gamitin.

Mga Tips at Babala

  • Pag-falsify ng medical certificates ay isang krimen. Ang mga pribadong indibidwal na nag-issue ng pekeng certificates ay maaaring parusahan ng arresto mayor (isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan). Ang taong sadyang gumamit ng pekeng medical certificates ay maaari ring managot sa batas.
  • Hindi inirerekomenda ang hindi pagkonsulta sa panahon ng karamdaman at humingi ng medical certificate pagkatapos. Hindi pwedeng i-backdate ng mga doktor ang medical certificates. Kailangan nilang i-issue ang medical certificate at ilagay ang kanilang findings sa araw ng konsultasyon at hindi pagkatapos ng paggaling ng pasyente. Hindi rin sila pwedeng mag-issue ng medical certificate sa mga pasyenteng hindi nila nakita o nakonsulta. Ang medical certificate ay hindi automatic pass para sa mga biglaang absences na hindi related sa sakit.
  • Ipaliwanag at pag-usapan sa iyong doktor ang layunin ng medical certificate. Kung gagamitin mo ito para sa insurance claims, klaruhin sa iyong provider ang impormasyon na kailangan nila para ma-inform mo ang iyong doktor at walang makaligtaan.

Mga Madalas Itanong

1. Sino ang pwedeng mag-issue ng medical certificate?

Ang mga lisensyadong physicians/medical practitioners at ang local health unit ay maaaring mag-issue ng medical certification. Pwede mong i-verify ito sa iyong certificate sa pamamagitan ng pag-check sa pangalan at license number ng signatory.

2. Ano ang mga requirements para sa medical certificate?

Karaniwan, kailangan mo lang sumailalim sa medical consultation at assessment para mabigyan ng medical certificate. Pwedeng hingin na ipakita mo ang iyong identification sa panahon ng konsultasyon. Kung ikaw ay magkakaroon ng konsultasyon sa isang HMO-accredited physician, hihingin ang iyong HMO account number at card.

3. Makakakuha ba ako ng medical certificate mula sa Barangay Health Center?

Oo. Ang local barangay health units ay maaaring mag-issue ng medical certificates basta’t ikaw ay dumating para sa medical assessment at nakumpleto ang proseso. Maaaring mas matagal ang proseso kumpara sa private consultation dahil sa dami ng mga pasyenteng inaasikaso sa barangay health center. Depende rin ito sa availability ng medical officer.

4. Paano ako makakakuha ng medical certificate online?

Para makakuha ng certificate online, kailangan mong mag-book ng teleconsultation session. Tingnan ang artikulong ito para sa gabay sa pag-book ng iyong teleconsultation. May mga limitasyon sa teleconsult. Kadalasan, okay lang ito para sa medical certificates para sa sick leave.

Pero, ang medical clearance o medical certificate para sa pag-apply ng benefits ay maaaring mangailangan ng isa na may face-to-face consultation. Tandaan na walang physical examination na magagawa sa pamamagitan ng teleconsultation.

Kadalasan, ilalagay din ng mga doktor sa certificate na ang consult ay sa pamamagitan lang ng tawag o online platforms o magbibigay lang ng consultation summary. Suriing mabuti kung ang layunin ng paghingi ng medical certificate ay matutugunan sa pamamagitan ng teleconsultation.

Iba’t ibang teleconsultation platforms at applications ang available at nag-i-issue ng e-medical certificates:

5. Ilang araw valid ang medical certificate?

Depende ito sa layunin ng medical certificate at sa ahensya kung saan mo ito isusumite. Bilang gabay, para sa acute illness, ang medical certificate ay maaaring tanggapin sa loob ng 3-7 araw. Lampas doon, maaaring humingi ang opisina ng mas updated na assessment.

6. Pwede bang handwritten ang medical certificate?

Basta’t legible at maayos na nakasulat ang patient information, medical information, at recommendations ng physician, name, at credentials, at properly signed, ang medical certificate ay maaaring tanggapin. Pero, maaaring depende ito sa opisina o ahensya kung saan mo isusumite ang dokumento. Siguraduhing walang erasures, hindi ito napalitan, at lahat ng pertinenteng impormasyon ay nakasulat.

7. Pwedeng tumanggi ang doktor na magbigay ng medical certificate?

Oo. Kung sa palagay ng doktor ay nagbibigay ka ng maling o hindi tumpak na impormasyon, hindi makatarungan ang paggamit, hindi ka sumailalim sa tamang medical assessment, o humihingi ka ng backdated medical certificate, maaaring tumanggi ang physician na mag-issue nito.

8. Makakakuha ba ako ng medical certificate para sa sick leave dahil sa stress?

Depende ito sa assessment at rekomendasyon ng doktor pagkatapos ng konsultasyon. Kung may underlying mental health causes, maaaring irefer ka ng doktor sa angkop na professionals para matugunan ang iyong kondisyon at maidokumento ito.

9. Magkano ang medical certificate?

Ang ilang doktor ay maaaring isama ito sa consultation fee. Depende ito sa doktor, ospital, o clinic na pinuntahan mo. Sa pangkalahatan, ang medical certificates ay maaaring magkakahalaga mula ₱100 hanggang ₱250.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.