Paano Kumuha ng Replacement Para sa LTO Lost Driver’s License

Reading Time - 9 minutes
LTO Lost Driver's License Replacement

Ang pagkawala ng driver’s license o ang pagkasira nito ay maaaring magdulot ng pag-aalala.

Maraming indibidwal ang walang kaalaman tungkol sa proseso ng pagpapalit ng nawalang lisensya mula sa LTO. Ang proseso ay madali at tatagal lamang ng ilang oras.

Also Read: Paano Mag-Register ng E-Bike sa Pilipinas?

Ang maikli ngunit detalyadong gabay na ito ay naglalaman ng lahat ng mga kinakailangan, bayad, pamamaraan, at mga kapaki-pakinabang na tips na dapat mong malaman kapag kumuha ng replacement para sa driver’s license.

Paano Palitan ang LTO Lost License (Student Permit)

Maaari kang mag-apply para sa Lost Student Permit Replacement sa anumang LTO Licensing Center o District Office na namamahala ng mga transaksyon para sa Driver’s License.

1. Mga Requirements

a. Patunay ng Pagkakakilanlan

 • Anumang ID na inilabas ng gobyerno O;
 • PSA-authenticated Birth Certificate O;
 • Anumang legal na dokumento na maaaring patunayang ang edad at pagkakakilanlan ng aplikante.

b. Affidavit of Loss

 • Maaari mong gawin ang iyong Affidavit of Loss o pumunta sa notary public para sa tulong.
 • Karaniwang nagkakahalaga ng Php 100 ang notaryadong Affidavit of Loss. Huwag kalimutan dalhin ang isang valid ID sa notary public upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan bago ito pa-notaryo.

c. Nasagawang Application form para sa Driver’s License (ADL)

2. Mga Bayad

 • Bayad sa Sertipikasyon – Php 100
 • Bayad para sa Duplicate – Php 50
 • Bayad para sa Computer – Php 67.63

3. Mga Hakbang

 1. Sa Opisina ng LTO, kumuha ng Checklist ng mga Requirements at ng Application Form para sa Driver’s License mula sa Customer Service Counter o sa Public Assistance and Complaints Desk. Maari mong i-download ang form online at punan ito bago pumunta sa LTO office.
 2. Kumuha ng iyong numero para sa pila at maghintay para sa iyong turn.
 3. Kapag tinawag na ang iyong numero, pumunta sa Evaluator Counter (karaniwang nasa Window 2), kung saan isusumite ang lahat ng dokumentaryong kinakailangan para sa pagpapalit ng nawawalang student permit. I-che-check ang mga ito para sa kadalian at kumpletuhin.
 4. Pumunta sa window kung saan karaniwang kinukuhanan ng larawan at pirma ang mga aplikante. Dahil mayroon na silang kopya ng iyong larawan at digital na pirma sa kanilang talaan, ibibigay na nila sa iyo ang mga babayarang dapat bayaran.
 5. Pumunta sa cashier para bayaran ang lahat ng kinakailangang bayad at kunin ang Official Receipt.
 6. Pumunta sa Releasing Counter at ipakita ang Official Receipt upang makuha ang iyong student permit (o pansamantalang lisensya kung hindi pa ito available). Kapag nakuha mo na ang replacement ng iyong student permit, papipirmahan ka na sa Release Form.

Paano Palitan ang LTO Lost License (Professional o Non-Professional)

Maaari kang mag-apply para sa Lost Driver’s License Replacement sa anumang LTO Licensing Center o District Office na namamahala ng mga transaksyon para sa Driver’s License.

1. Mga Requirements

a. Patunay ng Pagkakakilanlan

 • Patunay ng pagkakakilanlan
  • Anumang ID na inilabas ng gobyerno O;
  • PSA-authenticated Birth Certificate O;
  • Anumang legal na dokumento na maaaring patunayang ang edad at pagkakakilanlan ng aplikante
 • Affidavit of Loss
 • Buong nasagawa ng Application form para sa Driver’s License (ADL)
 • Law Enforcement Clearance, LTO-Regional Office (kung ang aplikasyon ay sa labas ng Metro Manila)

b. Karagdagang Requirements

Kung ang lisensya ay kailangang irenew:

Also Read: Paano Mag-Commute sa LRT at MRT?

Sertipikasyon ng pagsusuri medikal (online lang o electronically transmitted)

Kung ang lisensya ay delinquent*:

Ang aplikante ay dadaan sa kinakailangang pagsusuri.

*Ang driver’s license ay nagiging delinquent kung mayroong isa o higit pang mga paglabag sa trapiko sa talaan ng pagmamaneho ng may-ari ng lisensya.

Also Read: Paano Kumuha ng Driver's License sa LTO: Gabay Para sa mga Bagong Motorista

2. Mga Bayad

Sa kasalukuyan, ang kabuuang halaga ng pagpapalit ng nawawalang driver’s license sa Pilipinas ay Php 472.63. Ang pagkaka-breakdown ng halagang ito ay ang sumusunod:

 • Bayad para sa Replacement – Php 225
 • Bayad sa Sertipikasyon – Php 100
 • Bayad para sa Clearance – Php 30
 • Bayad para sa Duplicate – Php 50
 • Bayad para sa Computer – Php 67.63
 • Revision of Records (applicable lamang sa mga duplicate na may mga modipikasyon) – Php 100

3. Mga Hakbang

 1. Kumuha ng Checklist ng mga Kinakailangan at Application Form para sa Driver’s License mula sa Customer Service Counter o Public Assistance and Complaints Desk sa iyong napiling Opisina ng LTO. Maari mong i-download ang form, print ito, at punan bago pumunta sa LTO office.
 2. Kumuha ng iyong numero para sa pila at maghintay na ito’y tawagin.
 3. Kapag tinawag na ang iyong numero, pumunta sa Evaluator Counter (karaniwang nasa Window 2) upang isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa pagpapalit ng nawawalang driver’s license. I-che-check ang mga dokumento para sa kadalian at kumpletuhin.
 4. Pumunta sa lugar kung saan kinukuhaan ng larawan at pirma ang mga aplikante at maghintay ng iyong turn. Dahil mayroon na silang kopya ng iyong larawan at digital na pirma sa kanilang talaan, hindi na nila ito kukunin ulit at ibibigay na lang ang listahan ng mga babayaran.
 5. Pumunta sa cashier at bayaran ang lahat ng kinakailangang bayad. Huwag kalimutan kumuha ng iyong Official Receipt.
 6. Pumunta sa Releasing Counter at ipakita ang iyong Official Receipt upang makuha ang iyong bagong Professional o Non-Professional Driver’s License Card (o pansamantalang lisensya kung hindi pa ito available).
 7. Sa huli, magsulat ng iyong buong pangalan at pirma sa Release Form.

Paano Kumuha ng Replacement ng Nawawalang Student Permit o Professional/Non-Professional Driver’s License Online

Maaring palitan ng mga motorista ang kanilang lisensya sa pamamagitan ng pag-set ng appointment sa isang sangay ng LTO. Ito’y maari gawin online gamit ang Land Transportation Management System (LTMS), ang online appointment platform ng LTO.

Matapos makakuha ng Affidavit of Loss, maaari ka nang mag-set ng online appointment sa pamamagitan ng LTMS sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

Replace LTO Lost Driver's License

 1. I-Access ang Website ng LTMS at Mag-Log In.
 2. Sa Home Screen, Piliin ang “Licensing.” Basahin ang mga terms and conditions at pindutin ang “Accept” para magpatuloy.
 3. Piliin ang uri ng lisensya na nais mong palitan. Maaring pumili ng Student’s Permit, Professional Driver’s License, o Non-Professional Driver’s License. Pindutin ang “Next” upang magpatuloy.
 4. Piliin ang “Duplicate” bilang Application Type. Ang duplicate ng iyong lisensya ay magiging replacement para sa nawawalang lisensya.
 5. I-upload ang iyong notaryadong Affidavit of Loss.
 6. I-review ang mga bayad para sa replacement at pindutin ang “Apply” para magpatuloy.
 7. Pumili ng petsa ng appointment at sangay ng LTO kung saan nais mong kunin ang bagong lisensya.
 8. Bayaran ang replacement fee gamit ang iyong preferred payment channel. Maari kang gumamit ng GCash o Bancnet channels para magbayad ng mga bayad.
 9. Magtungo sa napiling sangay ng LTO at kunin ang iyong bagong lisensya.

Paano Kumuha ng Replacement ng Nasira o Napinsalang Driver’s License sa Pilipinas

Ang gabay na ito ay para sa mga aplikante na nagkaruon ng malubhang pinsala o nadumihan ang kanilang lisensya dahil sa pagbaha, sunog, at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Maari kang mag-apply para sa Mutilated Driver’s License Replacement sa anumang LTO Licensing Center o District Office na namamahala ng mga transaksyon para sa Driver’s License.

1. Mga Requirements

 • Patunay ng Pagkakakilanlan
 • Affidavit of Mutilation (dapat notaryado)
 • Buong nasagawa ng Application form para sa Driver’s License (ADL)
 • Nasirang driver’s license
 • Kung ang nasirang lisensya ay kailangan na i-renew: Sertipikasyon ng pagsusuri medikal (online lang o electronically transmitted)

2. Mga Bayad

Sa kasalukuyan, ang kabuuang halaga ng pagpapalit ng nasirang o pinsalang driver’s license sa Pilipinas ay Php 472.63. Ang pagkaka-breakdown ng halagang ito ay ang sumusunod:

 • Bayad para sa Replacement – Php 225
 • Bayad sa Sertipikasyon – Php 100
 • Bayad para sa Clearance – Php 30
 • Bayad para sa Duplicate – Php 50
 • Bayad para sa Computer – Php 67.63
 • Revision of Records (applicable lamang sa mga duplicate na may mga modipikasyon) – Php 100

3. Mga Hakbang

 1. Kumuha ng Driver’s License Application Form at Checklist of Requirements para sa Mutilated Driver’s License Replacement mula sa Customer Service Counter o Public Assistance and Complaints Desk sa iyong napiling LTO Office. Maari mong i-download ang Application Form online at punan ito bago pumunta sa LTO office.
 2. Kumuha ng iyong numero at maghintay na ito’y tawagin.
 3. Kapag tinawag na ang iyong numero, pumunta sa Evaluator Counter (karaniwang nasa Window 2) upang isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa pagpapalit ng iyong nasirang lisensya. I-che-check ang mga dokumento para sa kadalian at kumpletuhin.
 4. Pumunta sa lugar kung saan kinukuhanan ng larawan at pirma ang mga aplikante at maghintay ng iyong turn. Ang iyong larawan at digital na pirma ay naka-save pa rin sa kanilang database, kaya’t hindi na nila ito kukunin mula sa iyo. Sa halip, ibibigay nila sa iyo ang listahan ng assessment fees na dapat bayaran.
 5. Pumunta sa cashier, at pagkatapos tawagin ang iyong numero, bayaran ang lahat ng kinakailangang bayad at kunin ang Official Receipt.
 6. Pumunta sa Releasing Counter at ipakita ang iyong Official Receipt. Kapag nakuha mo na ang iyong bagong Professional o Non-Professional Driver’s License Card (o pansamantalang lisensya kung hindi pa ito available), papipirmahan ka na sa Release Form.

Mga Tips at Babala

 1. Ang mga replacement ng lisensya ay HINDI naipaproseso sa mga LTO satellite offices na kadalasang hindi gaanong matao sa mga mall, na kilala rin bilang LTO Driver’s License Renewal Centers (DLRC).
 2. Maari kang gumawa ng isang Affidavit of Loss o kumuha ng isa mula sa abogado o opisina ng notary public. Dapat mong ihanda ang isang balidong ID at ang dahilan ng pagkawala—ang Affidavit of Loss ay nagkakahalaga ng mga Php 100 hanggang Php 250.
 3. Kung ninakaw ang iyong driver’s license, dapat kang mag-file ng isang ulat sa pulisya upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa identity theft, na magpapahinto sa paggamit ng iyong driver’s license para sa pandaraya at iba pang krimen.

Mga Kadalasang Katanungan

1. Pareho ba ang proseso para sa ninakaw na driver’s license?

Oo, pareho ang proseso para sa pagpapalit ng nawawalang driver’s license at sa ninakaw na driver’s license.

2. Paano kung matagal ng nawala ang aking driver’s license?

Kung matagal nang nawala ang iyong driver’s license at ito ay nag-expire na sa oras ng aplikasyon, dapat kang mag-apply para sa bago.

Kung hindi ka sigurado sa validasyon ng iyong nawawalang lisensya, maari kang pumunta sa pinakamalapit na LTO Office at magtanong sa Customer Service Counter.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.