Paano Kumuha ng Driver’s License sa LTO: Gabay Para sa mga Bagong Motorista

Reading Time - 56 minutes
Driver's License

Kapag ikaw ay may driver’s license, marami kang responsibilidad. Ito ay kaugnay sa iyong kaligtasan, kaligtasan ng iyong mga pasahero, at kaligtasan ng iba pang sasakyan sa paligid mo.

Ang Land Transportation Office (LTO) ay nangangailangan ng maraming dokumento at pagsusumite ng mga aplikante para sa driver’s license. Ito ay bago ka bigyan ng lisensya, kinakailangan ding pumasa sa mga pagsusulit ukol sa pagmamaneho bago mabigyan ng lisensya.

Sa guide na ito, tatalakayin natin ang mga pinakabagong rekisito para sa driver’s license mula sa LTO at ituturo sa iyo ang proseso ng mabilis at epektibong pagkuha ng driver’s license.

Table of Contents

Ano ang Driver’s License?

Ang driver’s license ay isang dokumento na ibinibigay ng gobyerno na nagbibigay sa iyo ng awtoridad para magmaneho ng sasakyan sa Pilipinas.

Gaano Katagal ang Validity ng Driver’s License sa Pilipinas?

Driver's License Validity Philippines

Ang driver’s license ay may bisa ng limang (5) taon, samantalang ang student permit ay may bisa lamang na isang (1) taon. Sa pagrenew, maaaring mapahaba ang bisa ng driver’s license hanggang sa sampung (10) taon, kung walang record ng paglabag sa batas trapiko.

Simula pa noong Oktubre 2021, ang mga responsable na driver na walang rekord ng paglabag sa batas trapiko ay maaaring magkaruon ng lisensya na may bisa ng sampung taon. Samantalang ang mga may at least isang rekord ng paglabag sa trapiko ay kukuwalipikado lamang para sa limang taon na bisa ng lisensya.

Dati, kinakailangang sumailalim sa Periodic Medical Examination (PME) ang mga may driver’s license na may bisa ng lima o sampung taon. Ito ay upang tiyakin na ang may lisensya ay physically fit pa rin na magmaneho ng sasakyan. Subalit, inalis na ito ni LTO chief Art Jay Tugade sa LTO Memorandum 2021-2285, kaya’t ang mga may lima hanggang sampung taon na lisensya ay kailangang magpa-medical exam 60 araw bago o sa petsa ng pagrenew.

Ang mga Filipinong nagbabalik mula sa ibang bansa ay kinakailangang sumailalim sa medical examination 30 araw matapos nilang bumalik sa Pilipinas bago sila payagang magmaneho gamit ang kanilang lisensya.

Ang pag-alis ng Periodic Medical Examination ay isinagawa dahil wala itong ebidensiyang nakakapigil sa mga aksidente sa kalsada.

Mayroon Bang Age Limit para sa Pag-apply ng Driver’s License sa Pilipinas?

Ang minimum na edad para sa aplikasyon ng Student Permit ay 16 taon (kung ikaw ay dayuhan, 18 taon). Samantala, ang minimum na edad para sa aplikasyon ng Non-Professional o Professional Driver’s License ay 17 taon (kung ikaw ay dayuhan, 18 taon).

Wala namang itinakdang maximum age limit para sa aplikasyon ng driver’s license. Basta’t kaya mo pa ring magmaneho at kumpleto sa iba pang mga kinakailangan, maari kang mag-apply para sa lisensya kahit gaano ka katanda.

Mga Uri ng Driver’s License sa Pilipinas

Sa Pilipinas, may tatlong uri ng driver’s license:

 1. Student Permit – Kailangan ito ng lahat ng gustong magkaruon ng Professional o Non-Professional Driver’s License. Ang Student Permit ay nagbibigay awtoridad sa may hawak nito na magmaneho ng sasakyan sa ilalim ng supervisyon ng may valideng Professional o Non-Professional Driver’s License. May bisa lamang ito ng isang taon at hindi maaring amyendahan o i-renew.
 2. Non-Professional – Ang Non-Professional Driver’s License ay nagbibigay awtoridad sa may hawak nito na magmaneho ng pribadong sasakyan na may Gross Vehicle Weight (GVW) na hindi hihigit sa 4,500. Maaring magmaneho ng sasakyan na may manwal o automatic na transmisyon ang may hawak ng lisensyang ito. Ilan sa mga sasakyang saklaw ng weight limit na ito ay mga sedan, minivan, pickup, SUV, at iba pang sasakyang pangpasahero.
 3. Professional – Ang Professional Driver’s License ay nagbibigay awtoridad sa may hawak nito (hired o bayad) na magmaneho ng sasakyang pribado o para sa pangpublikong transportasyon. Ang may Professional Driver’s License ay maaring magmaneho ng halos lahat ng sasakyan, kasama na ang mga sasakyang may GVW na hihigit sa 4,500, tulad ng mga malalaking kagamitan sa konstruksyon.

Paano Kumuha ng Student Permit sa Pilipinas

Student Permit

Lahat ng Gustong Magkaroon ng Driver’s License, Kailangang Mag-apply ng Student Permit Muna

Ang student permit ay nagbibigay sa iyo ng awtoridad na magmaneho ng tiyak na uri ng sasakyan habang may kasamang may hawak ng Professional o Non-Professional Driver’s License.

Mga Karapatan ng Student Permit

Ang student permit ay nagbibigay ng karapatan sa iyo na mag-aral magmaneho ng sasakyan sa loob ng isang taon bago pumasa sa mga written at practical driving examinations. Maaari kang mag-apply para sa Student Permit sa alinmang LTO District Office, Licensing Center, at Extension Office na nagpoproseso ng mga transaksyon para sa Driver’s License.

Paalala: Hindi Opisyal na Lisensya ang Student Permit

Kung nahuli kang nagmamaneho ng sasakyan nang wala ang isang tamang, lisensyadong driver, maaari kang pagmultahin ng ₱3,000 at maaring itakwil ang iyong sasakyan.

1. Sino ang Maaring Mag-apply ng Student Permit?

Ayon sa pinakabagong LTO Citizen’s Charter, maaari kang mag-apply para sa student permit kung ikaw ay:

 • Pilipino, 16 taong gulang pataas.
 • Kung ikaw ay dayuhan, dapat ay 18 taong gulang pataas, naninirahan sa Pilipinas ng hindi kukulangin sa isang buwan, at may patunay ng pagtira sa Pilipinas ng hindi kukulangin sa anim na buwan.
 • Kung ikaw ay may driver’s license na lumipas na ng sampung taon o higit pa, hindi ka na maaring magmaneho, at kailangang mag-apply muli para sa student permit.
 • Kailangang makabasa at makapagsulat ng Ingles, Filipino, o anumang lokal na dialect na nauukit.
 • Kailangang maging malusog ang pangangatawan at isipan para makapagmaneho ng sasakyan.
 • Dapat walang nakabinbin na paglabag sa batas trapiko.
 • Dapat ay nag-attend ng hindi kukulangin sa 15 oras ng theoretical driving lessons mula sa anumang LTO-accredited driving school.

2. Mga Requirements para sa Student Permit

a. Basic na mga Kinakailangan

 • Duly-accomplished Application for Permits and License (APL) Form (dating kilala bilang Driver’s License Application Form). Maaring mag-download ng kopya mula sa opisyal na website ng LTO.
 • PSA-authenticated birth certificate (original at photocopy). Kung hindi ka makakuha ng PSA birth certificate o kung ikaw ay naninirahan sa lugar na walang PSA branch, maaring magpresenta ng orihinal at isumite ang photocopy ng birth certificate na may selyadong Official Receipt mula sa Office of the Local Civil Registry (LCR), Philippine Identification Card, Passport, o PSA Certificate of Marriage.
 • Orihinal at photocopy ng anumang government-issued ID na may larawan at pirma ng aplikante. Tinatanggap ng LTO ang mga sumusunod na government-issued IDs: Philippine passport, SSS o UMID Card, Philippine Identification (PhilID) Card, PhilHealth ID, TIN Card, Postal ID, Senior Citizen ID, OFW ID, Voter’s ID, PRC ID, Integrated Bar of the Philippines (IBP) ID, DSWD Certification, Home Development Mutual Fund (HDMF ID), GSIS e-Card, Seaman’s Book, GOCC ID, Voter’s Certification, Solo Parent ID, National Council of Disabled Affairs (NCDA) ID, OWWA ID.
 • Taxpayer’s Identification Number o TIN, kung ikaw ay may trabaho.
 • Certificate ng medical examination (online lamang at electronically transmitted mula sa clinic). Ang medical certificate ng mga aplikante ng Student Permit ay dapat mula sa isang LTO-accredited clinic o physician. Para makaiwas sa mahabang pila, maaring kumuha ng medical certificate ilang araw bago ang petsa ng application. Sa kasalukuyan, itinakda ng LTO na ang maximum na bayad para sa medical exam ay ₱300; ang sertipiko ay may bisa na dalawang (2) buwan. Hindi na kinakailangang magbigay ng urine o stool sample, dahil tanging ang iyong paningin, blood pressure, at pangkalahatang kalagayan ng kalusugan ang i-che-check sa medical exam. Bagamat ang clinic ang responsable sa electronic transmission ng sertipiko sa LTO, ang mga aplikante ay bibigyan pa rin ng hard copy nito na kanilang ipapakita sa araw ng aplikasyon.
 • Theoretical Driving Course (TDC) certificates (electronically transmitted) para patunayang kumumpleto ka ng kinakailangang theoretical instruction mula sa LTO o anumang LTO-accredited driving schools (narito ang kumpletong listahan ng LTO-accredited driving schools sa Pilipinas hanggang Setyembre 30, 2021).

b. Karagdagang Kinakailangan

Para sa mga menor de edad o aplikante na hindi pa 18 taong gulang:

 • Orihinal na kopya ng notaryadong pahintulot ng magulang o isang affidavit mula sa tagapangalaga na nagbibigay daan sa aplikante na kumuha ng student permit.
 • Isang valid na government-issued ID ng magulang o tagapangalaga na nagpapahintulot, na may larawan at pirma (orihinal at photocopy).

Para sa mga babaeng kasal:

 • PSA-authenticated marriage contract (original at photocopy).

Para sa mga dayuhan:

 • Pasaporte ng aplikante na naglalaman ng (a) petsa ng pagpasok ng hindi kukulangin sa isang (1) buwan; at (b) tagal ng visa na hindi kukulangin sa anim (6) na buwan mula sa petsa ng aplikasyon. O, kung ipinanganak sa Pilipinas, isumite ang PSA-authenticated birth certificate (original at photocopy).

3. Magkano ang Babayaran sa Pag-aapply ng Student Permit?

Ang pag-aapply para sa student permit ay maaaring magkakahalaga ng ₱1,000+ hanggang ₱5,500+. Ang kabuuang halaga ay nakadepende sa mga pactor tulad ng halaga ng medical exam (na dapat hindi hihigit sa ₱300, ayon sa regulasyon ng LTO), saan kukunin ang theoretical driving course (maaring magkakahalaga ng hanggang ₱4,500 sa mga driving school, habang libre o maaaring mas mababa ang fee sa LTO’s Driver’s Education Center, ₱300+), at kung kukuha ka ng birth certificate online o sa pamamagitan ng walk-in application.

Narito ang breakdown ng mga bayarin na kailangan mong bayaran kapag nag-aapply ng student permit:

 • Birth certificate: ₱330 hanggang ₱365 (hindi na kailangan kung mayroon ka nang kopya, o magdadala ka ng Philippine passport)
 • Medical examination: ₱300
 • Theoretical Driving Course: LIBRE hanggang ₱4,500 (kalaunan sa ₱1,500 kada oras)
 • Student Permit Fee: ₱317.63

4. Instructions (Manual/Walk-in Application)

 1. Bago ka pumunta sa LTO Office at mag-apply para sa Student Permit, siguruhing kumumpleto ka na ng 15-oras na face-to-face o online Theoretical Driving Course (TDC); kung hindi, hindi maiproseso ang iyong aplikasyon.
 2. Pumunta sa LTO office ng maaga. Maaring piliin mo ang LTO District Office kung saan hindi masyadong marami ang nag-aapply. Halimbawa, ang LTO Driver’s License Renewal Office sa ilang malls ay karaniwang hindi masyadong matao at maaari kang makumpleto ng aplikasyon sa loob ng isang araw. Maari kang kumuha ng Student Permit sa loob ng 30 minuto kung swerte ka.
 3. Pumunta sa Customer Service Counter at humiling ng Application for Permits and License (APL) Form at Requirements Checklist. Bibigyan ka rin ng numero sa pila.
 4. Punan ang application form at ihanda ang mga kinakailangang dokumento.
 5. Isumite ang application form na puno na ng mga kinakailangang dokumento, kasama ang iyong numero sa pila. I-checheck ng evaluator ang kumpletong dokumento at aplikasyon mo.
 6. Pumunta sa designated area para sa pagkuha ng litrato at pagpirma, at maghintay sa iyong turn.
 7. Rereviewhin bago aprubahan ng approving officer ang iyong aplikasyon.
 8. Pumunta sa cashier at bayaran ang kinakailangang bayad kapag tinawag ang iyong numero.
 9. I-iisyu ng releasing clerk ang iyong Student Permit bilang Official Receipt. Pagkatapos makuha ang iyong Student Permit, lagdaan mo ang iyong pangalan sa log sheet.

5. Karagdagang Kaalaman

 • Ang student permit ay may bisa lamang na isang taon. Pagkatapos nito, hindi mo na ito maaring gamitin para sa mga practical driving courses. Dalawang taon mula sa pagkakaloob ng SP, ang estudyante ay kinakailangang kumuha ng bago permit na may parehong SP number.
 • Kapag nag-aapply ng student permit (o alinmang driver’s license), iwasan ang pagsusuot ng shorts at tsinelas.
 • Ideally, kumuha ng iyong medical exam sa isang LTO-accredited clinic na nag-iisyu ng dalawang kopya ng medical certificate. Hindi mo na kailangang magbayad para sa ibang medical exam kapag kumuha ka ng Non-Pro driver’s license sa kalaunan. Ang medical certificate ay may bisa na dalawang buwan, habang maaari kang mag-apply para sa Non-Pro pagkatapos ng isang buwan mula sa pagkuha ng student permit.
 • Depende sa driving school kung saan mo kukunin ang theoretical driving course, maaring ito’y hatiin sa tatlong 5-oras na sesyon o dalawang sesyon (8 oras + 7 oras).
 • Sa ulat ng LTO, hindi ka na maaaring magkaruon ng Student Driver’s Permit kung hindi mo nakumpleto ng mandatory theoretical driving course mula sa LTO o sa isa sa mga akreditadong driving schools nito. Ang driving lessons ay kailangang hindi kukulangin sa 15 oras at dapat matapos sa loob ng dalawang taon mula sa simula ng kurso. Maliban sa classroom/remote learning instruction, dapat bigyan ng Filipino Driver’s Manual ang bawat estudyante para makatulong sa pagpapalakas ng mga leksyon. Ang Driver’s Manual na ito ay maaari ring ma-access sa LTMS sa ilalim ng E-learning tab. Upang tiyakin na ginagampanan ng mga driving school ang kanilang mga klase at maiwasan ang mga aplikante na umiikot sa sistema sa pamamagitan ng pagbibigay-lason sa kanilang mga guro, magbibigay ng automated logbooks at closed-circuit television (CCTV) cameras ang LTO sa lahat ng akreditadong driving schools nito. Bukod dito, magkakaroon ng regular na di-inaanunsyadong bisita at audit ang LTO sa mga nabanggit na driving school.
 • Kung hindi mo kayang magbayad para sa regular na driving school, magamit ang LTO’s libreng 15-hour Theoretical Driving Course (TDC). Nagtuturo ito ng mga basic na leksyon tungkol sa pagmamaneho ng sasakyan, mga traffic sign, at kaugalian sa pagmamaneho. Sa kasalukuyan, ang LTO-NCR West office lang ang nag-ooffer ng libreng TDC na may limitadong slots kada buwan. Para sa mga updates ukol sa slot availability, bisitahin ang LTO-NCR Facebook page.
 • Ang student driver’s permit ay karaniwang hindi kinikilala bilang valid na ID dahil ito’y pansamantalang permit lamang. Subalit sa ilang kaso, maaring ituring ito na valid na ID kung ito’y nasa card format, halimbawa kapag nag-aapply ng pasaporte. Maaring gamitin ito kasama ng Official Receipt para sa mga transaksyon sa SSS.
 • 31 days (o isang buwan) matapos ang petsa ng pagkakaloob ng student permit, maaari ka nang magsimula ng aplikasyon para sa Non-Professional Driver’s License. Hindi ka na maaaring mag-apply ng Professional Driver’s License gamit lamang ang Student Permit. Ayon sa bagong patakaran, kinakailangan ng aplikante na kumuha ng Non-Pro License bago maging eligible para sa Pro License.

Paano Kumuha ng Non-Professional Driver’s License sa Pilipinas

Non-Professional Driver's License

Ang gabay na ito ay para sa mga indibidwal na plano na mag-apply para sa Non-Professional Driver’s License, isang lisensiyang maaaring gamitin ng mga nagmamaneho ng mga motorsiklo at sasakyan na may hindi hihigit sa 4,500 GVW (Gross Vehicle Weight).

Ang Non-Professional Driver’s License ay isang opisyal na lisensya na magbibigay lamang sa iyo ng karapatan na magmaneho ng mga pribadong sasakyan. Kung nais mong kumita sa pagmamaneho ng pampasaherong sasakyan, mag-apply ka para sa Professional Driver’s License.

Ang aplikasyon para sa bagong Non-Professional Driver’s License ay maaaring isumite sa anumang LTO District Office, Licensing Center, at Extension Office na namamahala ng mga transaksyon para sa Driver’s License.

1. Sino ang maaaring mag-apply para sa Non-Professional Driver’s License?

Ayon sa pinakabagong LTO Citizen’s Charter, maaari kang mag-apply para sa Non-Professional Driver’s License kung ikaw ay may mga sumusunod na kwalipikasyon:

 • Dapat kang mamamayang Pilipino, at may edad na hindi kukulangin sa labimpito (17) taon.
 • Dapat kang may edad na hindi kukulangin sa labingsiyam (18) taon kung ikaw ay dayuhan.
 • Dapat kang pisikal at mental na kayang magmaneho ng sasakyan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi ka na maaaring magmaneho kung ikaw ay may kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa doktor na mag-a-assess sa iyo sa panahon ng medical examination, baka maari ka pa ring payagang magmaneho kung ang angkop na code para sa iyong lisensya ay idadagdag.
 • Dapat kang marunong magbasa at sumulat sa Ingles, Filipino, o anumang aplikableng lokal na diyalekto.
 • Dapat kang mayroong valid na Student Permit na na-issue nang hindi kukulangin sa isang buwan bago ang aplikasyon para sa Non-Professional Driver’s License.
 • Dapat wala kang hindi pa nababayarang traffic violation.
 • Kung ikaw ay may luma nang dayuhang lisensya o Non-Professional driver’s license na wala nang bisa nang higit sa dalawang taon, hindi ka na maaaring mag-renew at kailangan mong mag-apply ng bago.
 • Dapat ay nakumpleto mo ang hindi kukulangin sa 8 oras ng praktikal na driving lessons mula sa isang LTO-accredited at TESDA-certified na driving school (ang LTO ay mag-aalok ng parehong serbisyo ngunit sa mas mababang halaga para sa mga hindi kayang mag-enroll sa driving school). Ito ay bahagi ng bagong patakaran ng LTO na ipinatupad noong unang bahagi ng 2020. Ayon sa Memorandum Circular No. 2019-2176, kinakailangan ng mga bagong aplikante para sa lisensya ng driver na kumumpleto ng hindi kukulangin sa 8 oras ng practical na instruction sa pamamagitan ng mga aralin tungkol sa pagpapatakbo at paghinto; pag-park; pagtawid ng kalsada at liwanag ng trapiko; pabalik-balik at pag-ikot; pag-maneho; pagmamaneho sa highway; pagmamaneho sa garahe; pagmamaneho sa gabi; at mabigat na trapiko. Ang programang ito ay bahagi ng vision ng LTO na maiwasan, kung hindi man mawala, ang mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng pag-iisyu ng lisensya lamang sa mga kayang magmaneho.
 • Dapat pumasa ka sa mga kinakailangang pagsusulit sa teorya at praktikal pagkatapos ng iyong praktikal na driving course.

2. Mga Requirements Para sa Non-Professional Driver’s License

a. Basic Requirements

 • Duly-accomplished Application for Permits and Licenses o APL Form (dating kilala bilang Driver’s License Application Form o ADL Form).
 • Original na kopya ng valid na Student Permit na na-issue nang hindi kukulangin sa isang buwan bago ang petsa ng aplikasyon.
 • Original na kopya ng valid na Student Permit na na-issue nang hindi kukulangin sa tatlumpu’t-isang (31) araw bago ang petsa ng aplikasyon.
 • Taxpayer’s Identification Number o TIN, kung ikaw ay may trabaho.
 • Sertipikasyon ng medical examination (online lamang/o electronically transmitted mula sa klinika). Ang mga sertipikasyon ng medical examination ng mga aplikante para sa Non-Professional Driver’s License ay dapat manggaling sa isang LTO-accredited na klinika o doktor. Upang makatipid ng oras at iwasan ang mahabang pila, maari ka nang kumuha ng sertipikasyon ng medical examination ng ilang araw bago ang petsa ng aplikasyon. Sa ngayon, ang sertipikasyon ng medical examination ay nagkakahalaga ng ₱300 at may bisa ito ng dalawang (2) buwan. Hindi na kinakailangan magbigay ng urine o stool samples dahil ang medical exam ay magte-test o magme-meaasure lamang ng iyong paningin, presyon ng dugo, at pangkalahatang kalagayan ng kalusugan. Bagamat ang klinika ay may responsibilidad na i-transmit ang sertipikasyon sa LTO, bibigyan pa rin ng hard copy ang mga aplikante na kanilang ipapakita sa araw ng aplikasyon.
 • Sertipikasyon ng Practical Driving Course (PDC) (electronically transmitted) upang patunayan na na-kumpleto mo ang kinakailangang praktikal na instruction na ibinibigay ng LTO o anumang LTO-accredited na driving school (narito ang kumpletong listahan ng mga LTO-accredited na driving school sa Pilipinas sa petsa ng September 30, 2021). Simula noong August 3, 2020, ang mga bagong aplikante para sa driver’s license, Professional o Non-Professional man, at ang kanilang Student Permits ay inisyuhan noong August 3, 2020 pataas, ay kinakailangan nang mag-sumite ng kanilang mga sertipikasyon sa LTO-IT system, o hindi ipoproseso ang kanilang aplikasyon. Ang driving school ang may responsibilidad na magpadala ng sertipikasyon sa LTO para sa iyo at bibigyan ka nila ng personal na kopya na iyong ipapakita sa LTO para sa mga layunin ng veripikasyon.

b. Karagdagang Requirements

Para sa mga aplikante na may edad na labimpito (17) taon:

 • Original na kopya ng notaryadong pahintulot ng magulang o isang affidavit ng guardian na nag-a-authorize sa aplikante na kumuha ng student permit.
 • Isang valid na government-issued ID ng magulang o guardian na may larawan at lagda (original at photocopy).

3. Magkano ang bayarin sa pag-aapply ng Non-Professional Driver’s License?

Depende sa uri ng sasakyan na iyong pagmamanehan, ang kabuuang gastos ay maaaring magbago. Ang Practical Driving Course (PDC) ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa mga gastos, na may mga presyo mula ₱3,500+ (manual, apat na gulong) at ₱5,500+ (automatic, apat na gulong) hanggang ₱8,000 o ₱10,000+ (combination AT/MT). Ang PDC para sa mga motorsiklo, samantalang, nagkakahalaga ng ₱3,000+.

Nag-aalok ng iba’t ibang driving schools ng iba’t ibang presyo, kaya’t maghanap ka ng pinakamagandang deal.

Kung ikaw ay may kakulangan sa pera, mayroon ding Driver’s Education Center ang LTO sa ilang mga rehiyon kung saan maaari kang makakuha ng PDC nang libre o sa abot-kayang presyo.

Kasama rin sa gastos ang bayad para sa pagsusulit na ₱167.63, na dapat bayaran bago kunin ang mga pagsusulit sa teorya at praktikal, at ang bayad para sa lisensya na ₱652.83, na dapat bayaran bago ka bigyan ng Non-Professional driver’s license.

Hindi mo na kailangang magbayad para sa praktikal na pagsusulit kung ikaw ay may sariling sasakyan. Gayunpaman, maari kang umupa ng sasakyan mula sa LTO para sa halagang mga ₱250 kung wala kang sasakyan.

4. Instructions (Manual/Walk-in Application)

 1. Bago ka pumunta sa opisina ng LTO at mag-apply para sa Non-Professional Driver’s License, tiyakin na na-kumpleto mo na ang 8-oras na Practical Driving Course (PDC) at mayroon ka nang PDC Certificate. Tandaan na kung wala kang PDC Certificate, hindi tatanggapin ang iyong aplikasyon. Kinakailangan rin na mayroon ka ng LTO Client ID na nagpapatunay na mayroon ka nang account sa LTO Online Portal o Land Transportation Management System (LTMS). Upang makakuha ng iyong client ID, kailangan mong lumikha ng LTMS account.
 2. Sa LTO Office, isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa aplikasyon ng Non-Professional Driver’s License sa receiving personnel. Huwag pumunta sa mga LTO renewal office sa mga mall, na ang tanging proseso ay para sa mga aplikasyon ng pag-renew at student permit.
 3. Susuriin ng receiving personnel ang kumpletong dokumento at saka ito ipapasa sa evaluator.
 4. Re-reviewhin ng evaluator ang mga kwalipikasyon ng aplikante, at kung qualified, ang aplikasyon ay ie-encode sa sistema.
 5. Pumunta sa Cashier at bayaran ang lahat ng kinakailangang bayaran kapag tinawag ang iyong pangalan.
 6. Kumuha ng Basic Driving Theory Test para sa Non-Professional Driver’s License. Depende sa LTO office, bibigyan ka ng lumang written exam na may 40 items at passing grade na 30 o ng bagong digital/computerized exam na may 60 items at passing grade na 48. Sa parehong paraan, nagbibigay ang LTO ng mga reviewers sa kanilang website at online portal (o LTMS) para makatulong sa iyo na pumasa sa pagsusulit. Upang makita ang mga reviewers sa LTMS, hanapin ang E-Learning tab at piliin ang topic na nais mong basahin o suriin. Makakatanggap ka ng resulta agad matapos ang pagsusulit sa teorya.
 7. Kung pumasa ka sa written examinations, ang susunod na hakbang ay ang praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho.
 8. A-aprubahan ng Approving Officer ang aplikasyon pagkatapos pumasa sa parehong written examinations at praktikal na pagsusulit.
 9. Pumunta sa designated area para sa pagkuha ng larawan at pirmahan ang iyong pangalan, saka maghintay na tawagin ang iyong pangalan.
 10. Pagkatapos maapprove, ilalabas ang Non-Professional Driver’s License, kasama ng Official Receipt. Dapat mo rin isulat ang iyong pangalan at pirma sa Release Form.

5. Karagdagang Kaalaman

 • Ang Non-Professional Driver’s License ay may bisa lamang na limang taon.
 • Lumikha ng account sa LTO online portal o Land Transportation Management System (LTMS) bago pumunta sa opisina ng LTO para mapabilis ang iyong aplikasyon.
 • May mga LTO offices ngayon na nangangailangan ng online appointments, habang ang iba ay tumatanggap pa rin ng walk-in applicants. Upang maiwasan ang abala, tawagan ang LTO office kung saan mo plano mag-apply nang maaga, at magtanong tungkol sa kanilang eksaktong protocol.
 • Upang makatipid sa bayad para sa medical examination, maari kang magsumite ng karagdagang kopya ng medical certificate na inisyuhan sa iyo nang mag-apply ka para sa student permit (sa kondisyong ang clinic ay nagbibigay ng dalawang kopya ng medical certificate at mag-aapply ka para sa non-professional license 31 days matapos makakuha ng student permit).
 • Ang Practical Driving Course (PDC) ay kinakailangan lamang para sa mga aplikante kung ang kanilang Student Permit ay na-issue mula noong August 3, 2020 pataas. Kung na-issue ang iyong student permit bago ang petsang ito, hindi mo na kailangang dumaan sa PDC, maliban na lamang kung ito ay nag-expire na.
 • Ang Practical Driving Course ay hindi ibinibigay sa isang session kundi sa walong 1-oras na sesyon o apat na 2-oras na sesyon. Ito ay upang matiyak na ang nagmamaneho ay mag-aaral sa kanyang sariling takdang-antala at hindi malulunod sa mga aral ng pagmamaneho.
 • Ang pagsusulit sa teorya para sa Non-Professional Driver’s License ay binubuo ng 40 items, at kailangan mong makakuha ng iskor na 30 para pumasa.
 • Ayon sa bagong patakaran, maaari ka lamang mag-apply para sa Professional Driver’s License mga isang taon matapos makakuha ng Non-Professional Driver’s License.

Paano Kumuha ng Professional Driver’s License sa Pilipinas

Professional Driverr's License

Ang gabay na ito ay para sa mga indibidwal na nagpaplano na mag-apply para sa Professional Driver’s License, na nagbibigay ng karapatan na magmaneho ng mga sasakyan sa ilalim ng DL Codes C, D, BE, at CE.

Ang aplikasyon para sa bagong Professional Driver’s License ay maaring isumite sa alinmang LTO District Office, Licensing Center, o Extension Office na naghahandle ng mga transaksyon para sa Driver’s License.

Also Read: Paano Kumuha ng Senior Citizen ID

1. Sino ang maaring mag-apply para sa Professional Driver’s License?

 • Dapat na mamamayan ng Pilipinas at hindi kukulangin sa labimpito (17) taong gulang.
 • Dapat ay labingwalong (18) taong gulang o higit pa kung ikaw ay dayuhan.
 • Dapat ay may kakayahan, pisikal at mental, na magmaneho ng sasakyan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na ikaw ay tuluyang hindi pinapayagang magmaneho ng sasakyan kung ikaw ay mayroong medikal na kondisyon. Depende ito sa manggagamot na mag-aassess sa iyo sa panahon ng medikal na pagsusuri, maari kang payagan na magmaneho kung ang angkop na condition code ay idadagdag sa iyong driver’s license.
 • Dapat ay mayroong Non-Professional Driver’s License nang hindi kukulangin sa anim na buwan para sa NPDL na may DL Codes (A at A1) o hindi kukulangin sa isang taon para sa NPDL na may DL Codes (B, B1, at B2).
 • Dapat ay walang hindi naayos na paglabag sa trapiko.
 • Dapat ay nakumpleto ang hindi kukulangin sa 8 oras na hands-on na pagsasanay sa pagmamaneho na ibinibigay ng LTO-accredited at TESDA-certified na driving school (nag-aalok din ang LTO ng parehong serbisyong ito ngunit sa mas mababang halaga para sa mga hindi kayang mag-enroll sa driving school).

2. Mga Requirements Para sa Professional Driver’s License

 • Duly-accomplished Application for Permits and License (APL) Form (dating kilala bilang Driver’s License Application o ADL).
 • Medical examination certificate (online lamang/elektronikong transmitido ng clinic). Ang mga medical certificate ng mga aplikante para sa Professional Driver’s License ay dapat manggaling lamang sa LTO-accredited na clinic o manggagamot. Upang makatipid ng oras at maiwasan ang mahabang pila, maaring kumuha ng medical certificate ilang araw bago ang petsa ng aplikasyon. Ayon sa huling impormasyon, ang medical certificate ay nagkakahalaga ng ₱300 at may bisa na dalawang (2) buwan. Wala nang kailangang mag-submit ng urine o stool samples dahil ang medikal na pagsusuri ay naglilimita sa pagsusuri o pagsukat lamang ng iyong paningin, presyon ng dugo, at kabuuang kalagayan ng kalusugan. Bagamat ang clinic ay may responsibilidad na i-transmit elektronikong ang sertipikasyon sa LTO, bibigyan pa rin ang mga aplikante ng isang kopya nito na kanilang dapat i-presenta sa araw ng aplikasyon.
 • Valid Non-Professional Driver’s License na inisyuhan nang hindi kukulangin sa isang taon bago ang petsa ng aplikasyon. Ayon sa bagong patakaran, ang mga bagong drayber ay hindi na maaring mag-apply para sa professional license anim na buwan matapos magkaruon ng student permit. Sa halip, kinakailangan nilang kumuha muna ng non-professional license.

Note: Walang kinakailangang ipasang Practical Driving Course (PDC) Certificate dahil ito ay isinumite mo na sa iyong aplikasyon para sa Non-Professional Driver’s License.

3. Magkano ang babayaran sa pag-aapply para sa Professional Driver’s License?

Tulad ng Non-Professional Driver’s License.

4. Instructions (Manual/Walk-in Application)

 1. Bago ka pumunta sa opisina ng LTO at mag-apply para sa Professional Driver’s License, siguruhing na-kumpleto mo ang 8-oras na Practical Driving Course (PDC) at na-kamit mo ang PDC Certificate. Tandaan na kung wala kang PDC Certificate, hindi tatanggapin ang iyong aplikasyon. Kinakailangan din na mayroon ka ng LTO Client ID na nagpapatunay na mayroon ka nang account sa LTO online portal o Land Transportation Management System (LTMS). Upang makakuha ng iyong client ID, kailangan mong lumikha ng account sa LTMS.
 2. Sa LTO Office, isumite ang lahat ng mga dokumento para sa aplikasyon ng Professional Driver’s License sa receiving personnel. Huwag pumunta sa mga LTO renewal offices sa mga mall, na ang tanging proseso ay para sa mga aplikasyon ng pag-renew at student permit.
 3. Susuriin ng receiving personnel ang kumpletong dokumento at ipapasa ito sa evaluator.
 4. I-e-evaluate ng evaluator ang iyong mga kwalipikasyon, at kung ikaw ay qualified, ang iyong aplikasyon ay ie-encode sa sistema.
 5. Pumunta sa Cashier at bayaran ang lahat ng mga kinakailangang bayaran kapag tinawag ang iyong pangalan.
 6. Kumuha ng Professional Driver’s License Basic Driving Theory Test. Depende sa LTO office, bibigyan ka ng lumang written exam na may 40 items at passing grade na 30 o ng bagong digital/computerized exam na may 60 items at passing grade na 48. Nagbibigay ang LTO ng mga reviewers sa kanilang website upang makatulong sa iyo na pumasa sa pagsusulit. Matapos ang pagsusulit sa teorya, ikaw ay agad na aabisuhan tungkol sa mga resulta.
 7. Kung pumasa ka sa written o computerized exam, maari ka lamang kumuha ng praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho kung nais mong magdagdag ng partikular na DL codes. Kung hindi, hindi mo na kailangang kumuha ng praktikal na pagsusulit. Maari mong gamitin ang sarili mong sasakyan upang makatipid, ngunit pinapayagan din ng LTO ang mga aplikante na mag-renta ng sasakyan.
 8. Ang Approving Officer ang mag-aapprove ng iyong aplikasyon kung pumasa ka sa parehong pagsusulit sa teorya at praktikal na pagsusulit.
 9. Pumunta sa itinalagang lugar para sa pagkuha ng litrato at pirmahan at maghintay na tawagin ang iyong pangalan.
 10. Pagkatapos ng approval, ilalabas sa iyo ang Professional Driver’s License at Official Receipt. Hinihiling din sa iyo na isulat ang iyong pangalan at maglagay ng iyong pirma sa Release Form.

5. Karagdagang Kaalaman

 • Ang Professional Driver’s License ay may bisa lamang na limang taon.
 • Magandang lumikha ng account sa LTO online portal o Land Transportation Management System (LTMS) upang masigurado ang mas mabilis na proseso ng aplikasyon bago pumunta sa LTO Office.
 • May mga LTO offices ngayon na nangangailangan ng online appointments, habang ang iba ay tumatanggap pa rin ng walk-in applicants. Upang maiwasan ang abala, tawagan ang LTO office kung saan mo plano mag-apply nang maaga, at magtanong tungkol sa kanilang eksaktong protocol.

Paano Kumuha ng LTO Driver’s License Online

Bago pa ang pandemya na nagdulot sa paghinto ng mga aktibidad ng pamahalaan, ang LTO ay nagsusumikap na buuin ang isang online portal na hindi lamang magpapabilis ng mga iba’t ibang transaksyon sa ahensiyang ito, kundi magbaba o tuluyang mag-aalis sa mga kaso ng korapsyon, salamat sa “cashless payment” na kasama sa nabanggit na digital na sistema.

Sa tulong ng kumpanyang Aleman na DERMALOG, opisyal na inilunsad ng LTO ang kanilang bagong website, ang Land Transportation Management System (LTMS) Portal, noong ika-18 ng Mayo, 2020.

Sa pamamagitan ng bagong online portal na ito, maaring mag-apply o mag-renew ng kanilang driver’s license ang mga motorista sa Pilipinas mula sa kaginhawaan ng kanilang tahanan gamit ang computer, tablet, o smartphone, na naglilinis ng mahabang oras na pag-aantay sa mga opisina ng LTO.

Sa ganitong hakbang-hakbang na gabay, matutunan mo kung paano mag-apply para sa driver’s license online nang walang abala ng lumang manual na sistema.

1. Magpunta sa LTMS portal at i-click ang Register Now

Driver's License Online Application

Maaring mag-access ng bagong LTO website portal dito.

Maaring kang mag-register o mag-log in. Dahil ito ang unang beses mong gagamitin ang portal, piliin ang Register Now.

2. Basahin at tanggapin ang Terms of Agreement

Driver's License Online Application

Basahing mabuti ang Terms of Agreement. Kung tinatanggap mo ito, lagyan ng tsek ang kahon na nagsasabing Yes, I accept sa ibaba ng pahina.

Ilagay ang security code sa blankong kahon at i-click ang Next.

3. Piliin ang ‘Enroll As An Individual’ para magpatuloy sa pag-rehistro

Driver's License Online Application

Inaalok ng LTMS portal ang isang maginhawang paraan para mag-rehistro ang mga kumpanya at mga indibidwal na motorista. Dahil ang gabay na ito ay nakatuon sa mga indibidwal na aplikante, piliin ang Enroll As An Individual.

4. Sagutin ang tanong kung mayroon ka nang lisensya o wala

Driver's License Online Application

Itong sumunod na pahina ay magtatanong sa aplikante-motorista ng isang serye ng mga tanong.

Ang unang tanong ay tungkol sa Existing License. Kung mayroon ka nang umiiral na Philippine driver’s o conductor’s license, piliin ang Yes bilang sagot. Kailangan mong magbigay ng license number, ang petsa ng pagkakaroon, at isang sagot sa security question. Siguruhing maigi ang impormasyon bago magpatuloy upang hindi magkaruon ng anumang abala sa iyong aplikasyon.

Dahil ito ay para sa mga unang beses na mag-aapply, magpapalagay na lang tayo na wala ka pang umiiral na lisensya, sa ganitong kaso, piliin ang No bilang sagot at i-click ang Next para magpatuloy sa pangalawang tanong.

5. Sagutin ang tanong ukol sa iyong Nationality

Driver's License Online Application

Piliin ang Yes bilang sagot sa tanong na “Are you a Filipino citizen?” Kung ikaw ay isang dayuhan na aplikante, dapat kang magbigay ng impormasyon tungkol sa iyong pambansang pagkakamamamayan, Alien Certificate of Registration (ACR) Number, at petsa ng pag-expire.

6. Ibigay ang iyong mga personal na impormasyon

Driver's License Online Application

Sa susunod na bahagi, hihingiin ang iyong mga detalye. Punan ang hiniling na impormasyon sa mga blankong ibinigay. Ito ay kinabibilangan ng iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, at apelyido ng iyong ina.

Kapag natapos ka na, i-click ang Next.

7. Ibigay ang iyong contact details

Driver's License Online Application

Ang huling tanong ay hihingi ng iyong email address at numero ng telepono. Magbigay ng hinihingi na impormasyon at i-click ang Create Account para magpatuloy sa susunod na hakbang.

8. I-click ang link na naipadala sa iyong email address para i-verify ang iyong account

Driver's License Online Application

Dapat mo itong matanggap nang halos agad. Kung hindi mo ito makita sa iyong inbox, tingnan ito sa SPAM folder.

I-click ang link sa loob ng 24 oras; kung hindi, awtomatikong mabubura ang iyong account.

9. Lumikha ng iyong password

Driver's License Online Application

Ang password ay dapat sumunod sa mga patakaran na ito:

 • Dapat may hindi kukulangin sa walong (8) na karakter.
 • Dapat maglaman ng hindi kukulangin sa isang (1) letrang alpabetiko.
 • Dapat maglaman ng hindi kukulangin sa isang (1) numero.
 • Dapat may kombinasyon ng malalaking at maliliit na titik ng alpabeto.

Kapag natapos ka na, i-click ang Set Password for Login.

10. Mag-sign in sa iyong account gamit ang iyong bagong password

Driver's License Online Application

Ang username ay naibinigay na. Dahil dito, huwag kalimutang lagyan ng tsek ang kahon na nagsasabing Remember username para maalala ng sistema ang iyong nai-fill na username sa susunod mong pag-log in.

11. Pumili ng ‘Licensing’ sa iyong dashboard

Driver's License Online Application

May apat na icon na maaari mong i-click, ngunit dahil nag-aapply ka para sa lisensya, piliin ang Licensing.

12. Kumpletuhin ang iyong online application form

Driver's License Online Application

Kapag nasa loob ka na, kinakailangan mong punan ang online application form. Ang ilang mga tanong ay nagkaruon na ng kasagutan sa mga naunang hakbang. Punan lahat ng mga fields na may markang pula, na mahalaga sa iyong aplikasyon.

Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa iyong antas ng edukasyon, lugar ng kapanganakan, kulay ng mata, taas, timbang, pangalan ng emergency contact person, at kumpletong address.

Kapag natapos ka na, i-click ang Apply Changes.

Also Read: Paano Kumuha ng Voter's ID: Gabay Para sa mga Unang Beses na Botante

I-klik ang Licensing muli. Basahin ang Terms of Use at i-klik ang Accept.

Ang mga sumunod na hakbang ay hihilingin sa iyo na pumili ng klase ng lisensya (Student’s License, Driver’s License, o Conductor’s License), klase ng aplikasyon na nais mong kumpletuhin (kung ito ay bagong aplikasyon, renewal, revision ng mga records, aplikasyon para sa karagdagang kodigo, atbp.), ang oras ng appointment na iyong pinipili, at ang opisina ng LTO kung saan nais mong i-process ang aplikasyon.

Maari mo ring bayaran ang mga bayarin online. Ngunit tandaan na ang ilang transaksyon (tulad ng mga bagong aplikasyon at renewal ng lisensya) ay mangangailangan na ilagay ang iyong Medical Certificate Number; kung hindi, hindi ito magiging valid. Kaya naman, kung ang iyong transaksyon ay nangangailangan ng medical certificate bilang isa sa mga requirements, kailangan mo nang magkaroon nito bago mag-apply online.

Paghahanda para sa LTO Driving Test

Driving Test

Kapag naghahangad ka na kumuha ng Professional o Non-Professional Driver’s License, makakaranas ka ng dalawang uri ng pagsusulit: isang written examination sa anyo ng Basic Driving Theory Examination at isang practical driving test. Kailangan mong pumasa sa pareho upang matagumpay na makuha ang Driver’s License.

Update: Sa layunin na mapabuti ang kalidad ng mga driver at maiwasan ang aksidente sa kalsada sa Pilipinas, nagdala ng mga pagbabago ang LTO sa paraan ng kanilang pag-iisyu ng lisensya sa mga aplikante. Tulad ng naipaliwanag nang detalyado sa Memorandum Circular No. 2019-2176 na inilabas noong huli ng 2019 at nagsimulang ipatupad noong ika-6 ng Abril, 2020, kinakailangan ng LTO na ang mga aplikante ng student driver’s permit ay kumpletuhin ang hindi kukulangin sa 15 oras ng theoretical driving lessons sa LTO o sa alinmang mga akreditadong driving school nito. At upang magkaruon ng karapatan sa Non-Professional o Professional driver’s license, kinakailangan ding kumpletuhin ng mga aplikante na ito ang hindi kukulangin sa 8 oras ng practical o hands-on driving lessons mula sa LTO o anumang LTO-accredited driving school. Gaya ng dati, kasama rin sa curriculum ang written at practical exams. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang na-update na listahan ng mga kwalipikasyon para sa bawat uri ng driver’s license sa itaas.

1. Written Examination

Ang written examination ay tutugon sa mga sumusunod na mga paksa:

 • Emergency Situations
 • Handling and Driving
 • General Information
 • Parking Rules and Restrictions
 • Penalties and Violations
 • Road Positioning
 • Signs and Markings

Sa paghahanda para sa parehong written at practical driving test, makakatulong ka sa mga sumusunod na mga file:

 • Para ma-review ang mga road traffic signs at pavement markings, tingnan ang link na ito.
 • Para sa Driver’s License Reviewer sa Tagalog, tingnan ang link na ito.
 • Para sa Non-Professional Driver’s License Reviewer sa Ingles, tingnan ang link na ito.
 • Para sa Professional (Light Vehicles) Driver’s License Reviewer sa Ingles, tingnan ang link na ito.
 • Para sa Professional (Heavy Vehicles) Driver’s License Reviewer sa Ingles, tingnan ang link na ito.

Mga alituntunin sa pagsusulit:

 • Kung bumagsak ka sa Basic Driving Theory Examination at/o sa Practical Driving Test, hindi ka papayagang mag-take ng parehong pagsusulit sa loob ng isang (1) buwan mula sa petsa ng iyong huling pagsusulit.
 • Kung bumagsak ka sa Basic Driving Theory Examination at/o sa Practical Driving Test dalawang beses sa loob ng isang (1) taon, hindi ka papayagang mag-take ng parehong pagsusulit sa loob ng isang (1) taon mula sa petsa ng iyong huling pagsusulit.
 • Kung bumagsak ka sa Basic Driving Theory Examination at/o sa Practical Driving Test ng tatlong beses sunod-sunod, hindi ka papayagang mag-take ng parehong pagsusulit sa loob ng dalawang (2) taon mula sa petsa ng iyong huling pagsusulit.
 • Kung bumagsak ka sa pagsusulit para sa mga karagdagang restriction codes, maaari mo pa ring i-renew ang iyong kasalukuyang lisensya nang walang mga karagdagang codes na ina-aplayan mo. Ang mga resulta ng pagsusulit ay isasama rin sa iyong driving record.

2. Practical Driving Test

 • Sa panahon ng practical driving exam, may karagdagang bayad na ₱250 kung nais mong umarkila ng kotse o ₱150 kung nais mong umarkila ng motorsiklo. Maari mo rin gamitin ang sarili mong sasakyan.
 • Ang kumpletong practical driving test ay binubuo ng isang buong takbo ng pagmamaneho sa iyong pinili na kurso sa LTO Office.
 • Madali lang pumasa sa practical driving test, kaya’t wala kang dapat ikabahala. Manatili kang kalmado habang nagmamaneho at sundan ang mga tagubilin sa likod ng iyong application form.
 • Upang maghanda para sa driving test, maari ka ring manood ng mga video sa YouTube. Makakatulong kung mag-practice ka rin ng reverse parking.
 • Upang pumasa sa practical driving test, kinakailangan mong makakuha ng hindi kukulangin sa 70 puntos mula sa 100.

Mga Parusa at Multa na Dapat Malaman ng Bawat Drayber sa Pilipinas

Driving Penalty

Mahalaga na maging maalam tungkol sa mga alituntunin sa trapiko at regulasyon sa pagmamaneho. Ang paglabag sa maraming mga alituntunin sa trapiko at pagmamaneho ay maaaring naire-record sa iyong driving record at maaaring magdulot sa iyo ng pagkakabawas ng iba’t ibang uri ng transaksyon para sa iyong lisensya sa pagmamaneho.

Update: Ang LTO ngayon ay gumagamit ng isang point system sa pakikitungo sa mga lumalabag sa mga alituntunin sa trapiko. Ayon sa uri ng paglabag sa trapiko na iyong ginagawa, mayroong kaukulang bilang ng mga demerit points na ipapataw o sisingilin sa iyo. Ang mga lumalabag sa trapiko na kumikita ng pinakamaraming demerit points ay maaaring kinakailangang dumalo sa isang reorientation course o ma-suspend o sa mas masamang mga kaso, mawalan ng lisensya.

Listahan ng mga Paglabag sa Trapiko at ang Kasamang Multa

 1. Pagmamaneho nang walang bisa o wastong driver’s license – ₱3,000
 2. Pagsusumite ng pekeng mga dokumento sa pag-aapply para sa driver’s license o sa pagre-renew nito – ₱3,000
 3. Pagsusuri ng mga pekeng mga dokumento, malisyosong pagbibigay ng maling impormasyon, pandaraya sa pagsusulit, o pakikipagsabwatan sa LTO officer sa pag-aapply para sa lisensya – ₱20,000
 4. Pagmamaneho nang walang driver’s license, Official Receipt, o Certificate of Registration – ₱1,000
 5. Pagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan – ₱10,000
 6. Paglabag sa mga alituntunin ng trapiko tulad ng parking violations, illegal turns, paglapastangan sa mga traffic sign, illegal na overtaking, at iba pa – ₱1,000
 7. Hindi awtorisadong pag-aayos ng sasakyan – ₱5,000
 8. Pagmamaneho ng sasakyan na may hindi awtorisadong, depektibo, o hindi wastong mga piyesa, aksesorya, kagamitan, at kasangkapan – ₱5,000
 9. Pagmamaneho ng sasakyan na may maling kalakip o hindi nakakalakip na plaka – ₱5,000
 10. Panlilinlang sa pagre-renew o pagsusuri ng sasakyan – ₱3,000

Mga Paglabag na Dapat Pagtuunan ng Pansin

Pagmamaneho sa Ilalim ng Epekto ng Alak at/o Mapanganib na Droga:
 • Walang resultang pinsala o kamatayan – ₱20,000 hanggang ₱80,000
 • May resultang pinsala – ₱100,000 hanggang ₱200,000
 • May resultang kamatayan – ₱300,000 hanggang ₱500,000
Reckless Driving:
 • Unang paglabag – ₱2,000
 • Ikalawang paglabag – ₱3,000
 • Sunod-sunod na paglabag – ₱10,000
Pagmamaneho nang Walang Seat Belt at/o Pagkakaroon ng Pasahero na Walang Labing Anim na Taong Gulang Pababa sa Harapang Upuan ng Sasakyan:
 • Unang paglabag – ₱1,000
 • Ikalawang paglabag – ₱2,000
 • Ikatlong paglabag – ₱5,000 + 1 linggong suspensyon ng driver’s license
Pagmamaneho nang Walang Helmet sa Motorsiklo: (ang mga drayber ng traysikel ay hindi kasama)
 • Unang paglabag – ₱1,000
 • Ikalawang paglabag – ₱3,000
 • Ikatlong paglabag – ₱5,000
 • Ikaapat at sunod-sunod na paglabag – ₱10,000 + konpiskasyon ng driver’s license
Smoke Belching:
 • Unang paglabag – ₱2,000
 • Ikalawang paglabag – ₱4,000
 • Ikatlong paglabag – ₱6,000 + 1 taon na suspensyon ng rehistrasyon ng motor na sasakyan

Mga Drayber na Hindi Pa Sakop ng Tamang Edad

Kung ikaw ay isang drayber na hindi pa sakop ng tamang edad na nahuli at napagtuklasang nagbigay ka ng maling impormasyon tungkol sa iyong edad upang makakuha ng driver’s license, hinihiling na isuko mo ang iyong kasalukuyang driver’s license.

Kung nais mong makakuha o mag-renew ng iyong driver’s license, kailangan mong magsumite ng apela at magbayad ng multa na ₱5,000 kasama ang karagdagang mga bayarin. Kung nais mo ang isang (1) taong kanselasyon ng lisensya, kailangan mong isuko ang iyong temporary license, at hindi ka maaaring magkaruon ng bagong driver’s license sa loob ng isang (1) taon mula sa araw na isinuko mo ang iyong lisensya.

Paano Kumuha ng International Driver’s License sa Pilipinas

International Driving Permit

Upang magamit ang iyong Philippine Driver’s License sa ibang bansa, kailangan mong mag-apply para sa Philippine International Driving Permit sa alinmang AAP (Automobile Association of the Philippines, Inc.) Office.

1. Mga Requirements

 • Orihinal at kopya ng Professional o Non-Professional Driver’s License (dapat may bisa ito ng hindi kukulangin sa isang taon).
 • 2 piraso ng ID photo na may sukat na 2 x 2 pulgada (dapat may puting background).

Para sa mga dayuhan, dual citizens, at mga Pilipinong isinilang sa ibang bansa:

 • Orihinal na pasaporte.
 • Kopya ng impormasyon sa pasaporte at pahina na may petsa ng huling pagdating.
 • Alien Certificate of Registration (kung ikaw ay permanenteng residente).

2. Mga Bayarin

 • AAP Joining Fee – ₱300
 • AAP Annual Registration – ₱1,200
 • PIDP Processing Fee – ₱300

Dapat tandaan na ang AAP Joining Fee ay libre para sa mga OFW. Kailangan mo lamang magpakita ng patunay na ikaw ay OFW, tulad ng wastong Employment Contract at Seaman’s Passport.

3. Paano Mag-Apply

Pumunta sa pinakamalapit na opisina ng AAP at isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento. Maaari mong hanapin ang opisina ng AAP sa mga sumusunod na lugar (kasama ang oras ng proseso):

 • NCR: Alabang: 2 – 3 business days; Makati: 2 – 3 business days; Quezon City: 1 hour
 • Luzon: Batangas at Pampanga (2 – 3 business days)
 • Visayas: Cebu (4 – 5 business days)
 • Mindanao: Davao (4 – 5 business days)

Ang iyong Philippine International Driving Permit ay may bisa ng isang (1) taon mula sa petsa ng aplikasyon kung ang iyong kasalukuyang Philippine Driver’s License ay may bisa pa ng hindi kukulangin sa isang (1) taon. Kung ito ay may bisa na ng hindi kukulangin sa isang (1) taon, ang iyong Philippine International Driving Permit ay magkakaroon ng parehong panahon ng bisa.

Mga Payo at Babala

1. Ang ahensiyang pampamahalaan ngayon ay tumatanggap lamang ng online na mga medical certificate (sa halip na mga kopya sa papel) na may mga daliri ng mga doktor na nag-conduct ng physical examination. Ito ay upang matigil ang “pre-signed” na mga medical certificate na ilegal na inilalabas sa mga aplikante nang walang pag-eexamina ng mga doktor. Maaari kang kumuha ng medical certificate mula sa klinika malapit sa opisina ng LTO. Gayunpaman, kung ito ay sarado o hindi magagamit, maaari kang magpatingin ng medical exam sa ibang lugar, basta’t ito ay nasa listahan ng mga klinika/physician na inaakreditahan ng LTO.

2. Ang medical certificate ay may bisa ng dalawang (2) buwan. Kung mag-aapply ka para sa Student Permit at Non-Pro o Pro Driver’s License sa loob ng dalawang buwan, kailangan mo lamang kumuha ng medical certificate ng isang beses.

3. Upang makatipid ng oras at mabilis matapos, maari mong tapusin ang kinakailangang medical examinations nang maaga, nang hindi kukulangin sa 15 araw bago ang petsa ng aplikasyon.

4. Dumating ng maaga sa iyong pinili LTO branch upang maiwasan ang mahabang pila at mapabilis ang proseso ng iyong transaksyon. Ang mga LTO Offices at Licensing Centers ay bukas mula 8:00 AM hanggang 5:00 PM. Gayunpaman, may mga LTO branches na bukas na simula 7:00 AM, kaya kung ikaw ay walk-in applicant, tawagan ang LTO office para sa tamang oras ng kanilang pagbubukas, at huwag lamang umasa sa nakalagay sa kanilang Facebook o Google business page. Sa kabilang banda, ang mga LTO branches sa loob ng mga shopping mall ay karaniwang nagbubukas ng mga bandang 10:00 AM.

5. Maari mo rin bisitahin ang LTO office isang oras bago ang kanilang pagsasara. Dahil sa kaunti na lang mga aplikante ang natitira, mabilis mong matatapos ang aplikasyon. Gumagana rin ang estratehiyang ito para sa ibang mga ahensiyang pampamahalaan.

6. Mag-schedule ng online appointment upang makatugon sa iyo sa anumang LTO office. Ang iyong transaksyon ay mabilis ding maipoproseso dahil mayroong mga espesyal na pila para sa mga online appointments.

7. Kung maaari, mag-apply para sa renewal ng lisensya bago ito mag-expire upang hindi mo kailangang magbayad ng penalty fee. May pagkakataon ka rin na maayos ang mga potensyal na isyu sa iyong aplikasyon bago ito mag-expire.

8. Magdamit ng maayos kapag mag-aapply para sa bagong lisensya dahil kukunan ka ng larawan.

9. Iwasan ang mga fixer dahil hindi mo sila kinakailangan. Ang pagkuha ng kanilang serbisyo ay magkakaroon lamang ng malaking gastos para sa iyo at maaring magdulot ng problema sa iyong lisensya.

10. Magdala ng mga barya at maliliit na kuwarta, lalo na kung maaga kang magdating sa LTO office. Ang mga cashier ng LTO ay wala o may kaunti lamang pera, kaya hindi nila maaaccommodate ang mga aplikante na may mga malalaking pera (halimbawa ₱1,000) na magbabayad ng mas mababang bayad sa aplikasyon.

11. I-download at punan ang application form sa bahay para handa itong isumite kapag pumunta ka sa isang LTO Office.

12. Ang mga dayuhan ay maaaring kumuha ng driver’s license sa Pilipinas. Maari silang mag-apply para sa isang bagong Philippine driver’s license o i-convert ang kanilang dayuhang lisensya. Kung ang kanilang dayuhang driver’s license ay may bisa, maari itong i-convert sa Philippine Driver’s License nang walang mga eksaminasyon. Gayunpaman, kung ang kanilang dayuhang driver’s license ay expired, kinakailangan nilang kunin ang mga written at practical driving exams bago i-convert ang kanilang dayuhang lisensya.

13. Ang driver’s license ay isa sa mga pangunahing kinakailangan kapag bumibili ng sasakyan dahil ang pangunahing dahilan para bumili ng sasakyan ay upang ito ay imaneho. Gayunpaman, kung bibili ka ng sasakyan para sa ibang dahilan maliban sa pagmamaneho, maaari kang makipag-usap sa iyong dealer tungkol dito at tutulungan ka niya na hanapin ang solusyon. May mga indibidwal na bumili ng sasakyan na walang driver’s license subalit ibinigay ang ibang uri ng identification.

14. Bago mag-enroll sa isang driving school, tiyakin kung sumusunod ito sa itinakdang maximum rate ng LTO. Ito ay upang masiguro na hindi ka mao-overcharge para sa bawat session ng driving school. Narito ang maximum driving school rates para sa Practical Driving Course (PDC) at Theoretical Driving Course (TDC) ayon sa LTO Memorandum Circular No. JMT-2023-239011:

 • Para sa motorsiklo (TDC = ₱1,000, PDC = ₱2,500);
 • Para sa light vehicle (TDC = ₱1,000, PDC = ₱4,000);
 • Para sa heavy vehicle (TDC = ₱1,000, PDC = ₱8,000).

Mga Madalas na Katanungan

1. Paano Mag-apply ng Karagdagang Mga Restriction Code para sa Driver’s License (DL)?

Maari kang magpasa ng Application for Permits and Licenses (APL) Form sa anumang LTO Licensing Center o District Office na namamahala ng mga transaksyon ng driver’s license.

Mga Requirements para sa Karagdagang Mga Restriction Code sa LTO

Para sa mga may Professional at Non-Professional Driver’s License:
 • Buong-lanang APL Form
 • Bisa na Professional o Non-Professional Driver’s License
 • Sertipikado ng medikal na pagsusuri mula sa akreditadong klinika ng LTO (orihinal at kopya)

Karagdagang Kwalipikasyon para sa partikular na mga DL Code:

 • i) Para sa mga mag-aapply para sa karagdagang DL Code C: Dapat may hawak na PDL Code B2 nang hindi kukulangin sa apat na taon.
 • ii) Para sa mga mag-aapply para sa karagdagang DL Code D: Dapat may hawak na PDL Code B1 nang hindi kukulangin sa apat na taon.
 • iii) Para sa mga mag-aapply para sa karagdagang DL Code BE: Dapat may hawak na PDL Code B, B1, o B2 nang hindi kukulangin sa tatlong taon.
 • iv) Para sa mga mag-aapply para sa karagdagang DL Code CE: Dapat may hawak na PDL Code C o D nang hindi kukulangin sa anim na buwan.

Bayarin para sa Karagdagang Mga Restriction Code sa LTO

a. Para sa Valid Professional at Non-Professional Driver’s License:
 • Application Fee – ₱100
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Replacement Fee – ₱225
 • Additional Restriction Fee – ₱100 bawat karagdagang Restriction Code
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
b. Para sa mga Expired Professional at Non-Professional Driver’s License:
 • Application Fee – ₱100
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Renewal Fee – ₱585
 • Additional Restriction Fee – ₱100 bawat karagdagang Restriction Code
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
 • Penalty Fee para sa isang (1) araw hanggang isang (1) taon nang expired – ₱75
 • Penalty Fee para sa mahigit sa isang (1) taon hanggang sa dalawang (2) taon nang expired – ₱150
 • Penalty Fee para sa mahigit sa dalawang (2) taon na expired (re-exam) – ₱225

Tandaan na walang karagdagang bayad sa computer fee para sa RC 1.

Gabay para sa Karagdagang DL Code sa LTO

Hakbang 1: Pumunta sa opisina ng LTO at kumuha ng numero sa pila.

Hakbang 2: Isumite ang mga kinakailangang dokumento at maghintay na i-verify ng opisyal ang iyong kwalipikasyon.

Also Read: Paano Mag-Commute sa LRT at MRT?

Hakbang 3: Bayaran ang mga bayad para sa pagsusulit sa Cashier Window.

Hakbang 4: Pumasa sa Computerized Theoretical Exam.

Para sa DL Codes A at A1 (RC 1), hindi kinakailangan ang theoretical exam, tanging ang actual driving test lamang. Kung bumagsak sa theoretical exam, tapos na ang transaksyon mo.

Hakbang 5: Pumasa sa praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho.

Sa hakbang na ito, magmamaneho ka ng uri ng sasakyan na nakasaad sa iyong nais na karagdagang DL code(s).

Hakbang 6: Kumpletuhin ang pagbabayad sa Cashier Window.

Hakbang 7: Kumpletuhin ang mga detalye at impormasyon ng biometrics gamit ang LTO-IT system.

Pagkatapos gawin ang mga hakbang na ito, makakatanggap ka ng opisyal na resibo at DL card.

Kapag inaprubahan na ang iyong aplikasyon, ilalabas ang iyong bagong Professional o Non-Professional License Card, kasama ang Official Receipt. Hinihiling sa iyo na isulat ang iyong pangalan at maglagay ng iyong pirma sa Release Form.

2. Nag-aplay ako para sa driver’s license ngunit umalis na magtrabaho sa ibang bansa nang hindi ito nakuha. Paano makakuha ang mga OFW ng mga hindi kinuhang driver’s license nang hindi bumabalik sa Pilipinas?

Pinapayagan ng Land Transportation Office ang mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa na makuha ang kanilang hindi kinukuha na driver’s license mula sa Philippine Embassy.

Requirements

Scanned na kopya ng mga sumusunod na dokumento:

 • Buong-lanang Application Form para sa Hindi Kinuha na Driver’s License
 • Official Receipt ng LTO Driver’s License
 • 2 x 2 litrato na may asul na background
 • Passport profile page (dapat ipakita ang pagkakakilanlan at litrato)
 • Passport page na nagpapakita ng arrival stamp sa kasalukuyang bansa

Mga Hakbang

 • Hakbang 1: I-download ang application form at punan ito.
 • Hakbang 2: I-scan ang buong accomplished application form at iba pang kinakailangang dokumento.
 • Hakbang 3: I-send ang mga scanned na dokumento sa email address ng LTO: LTOofwDL@yahoo.com.
 • Hakbang 4: Maghintay ng email na abiso mula sa LTO na nagpapakita ng petsa ng delivery.
 • Hakbang 5: Pumunta sa iyong napiling Philippine embassy at kunin ang iyong Professional o Non-Professional Driver’s License.

3. Paano ko i-convert ang Non-Professional driver’s license sa Professional driver’s license (at vice versa)?

Ang Pagbabago ng Klasipikasyon mula sa Non-Professional patungo sa Professional ay karaniwang ini-request kung kinakailangan ng isang indibidwal ang awtoridad na magmaneho ng mas mabibigat na uri ng sasakyan para sa trabaho, personal o negosyo.

Sa kabilang banda, ang Pagbabago ng Klasipikasyon mula sa Professional patungo sa Non-Professional ay karaniwang ini-request kung ang isang indibidwal ay hindi fit sa pisikal o hindi na kinakailangan ang awtoridad na magmaneho ng mas mabibigat na sasakyan.

Maari kang magpasa ng Application for Change of Classification sa anumang LTO Licensing Center o District Office na namamahala ng mga transaksyon ng Driver’s License.

Requirements

Mula sa Non-Professional patungong Professional Driver’s License (at vice versa):
 • Buong-lanang Application for Permits and Licenses (APL) Form
 • Mga Sertipikado ng medikal na pagsusuri na electronically transmitted mula sa LTO-accredited clinic (orihinal at isang photocopy)
 • Orihinal na bisa o expired na Driver’s License

Karagdagang mga Requirements para sa mga may Non-Professional Driver’s License patungong Professional Driver’s License lamang:

 • Para sa mga may Non-Professional Driver’s License (NPDL) na may mga DL Codes A at A1: Dapat hindi kukulangin sa anim na buwan mula nang ito ay ibinigay.
 • Para sa mga may NPDL na may DL Codes B, B1, at B2: Dapat hindi kukulangin sa isang taon mula nang ito ay ibinigay.
 • Automated Theoretical Exam
 • Para sa mga may expired na NPDL lamang: Practical Driving Test
 • Tax Identification Number (TIN)

Note: Kung balak mong magdagdag ng mga DL code kasabay ng iyong Transaksyon ng Pagbabago ng Klasipikasyon, kailangan mong magkaruon ng Sertipikadong Practical Driving Course (PDC) upang magpatuloy sa transaksyon.

Bayarin

a. Para sa mga VALID Non-Professional patungo sa Professional at Professional patungo sa Non-Professional:
 • Application Fee – ₱100
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Replacement Fee – ₱225
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
 • Change Classification Fee – ₱100
b. Para sa mga EXPIRED Non-Professional patungo sa Professional (kasama ang written and practical driving exam) at Professional patungo sa Non-Professional (kasama lamang ang practical driving exam):
 • Application Fee – ₱100
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Renewal Fee – ₱585
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
 • Change Classification Fee – ₱100
 • Penalty Fee para sa isang (1) araw hanggang sa isang (1) taon nang expired – ₱75
 • Penalty Fee para sa mahigit sa isang (1) taon hanggang sa dalawang (2) taon nang expired – ₱150
 • Penalty Fee para sa mahigit sa dalawang (2) taon na expired (re-exam) – ₱225
c. Para sa mga Delinquent License (Pro patungo sa Non-Pro & Non-Pro patungo sa Pro; kasama ang written at practical driving exam):
 • Application Fee – ₱100
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Renewal Fee – ₱585
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
 • Change Classification Fee – ₱100
 • Penalty Fee para sa mahigit sa dalawang (2) taon na expired (re-exam) – ₱225

Mga Hakbang

Mula sa Non-Professional patungo sa Professional Driver’s License (at vice versa):
 • Hakbang 1: Isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa Application for Change of Classification sa receiving personnel sa LTO Office.
 • Hakbang 2: I-check ng receiving personnel ang kumpletong dokumento at ipapasa ito sa evaluator. I-rereview ng evaluator ang kwalipikasyon ng aplikante. Kung ikaw ay qualified, ikokod ang iyong aplikasyon sa sistema.
 • Hakbang 3: Maghintay na tawagin ang iyong pangalan para sa photo at signature taking sa itinalagang lugar.
 • Hakbang 4: Pumunta sa cashier at bayaran ang lahat ng kinakailangang bayad kapag tinawag ang iyong pangalan.
 • Hakbang 5: Kunin ang angkop na Basic Driving Theory Test. Matapos ang pagsusulit, agad kang iaabisuhan ng resulta.
 • Hakbang 6: Kung pumasa ka sa written examinations, dapat mong sumailalim sa Practical Driving Test. Kung hindi mo ito pinaladang pumasa, magtatapos ang transaksyon mo, at maaari kang mag-aplay para sa Change of Classification lamang pagkatapos ng isang buwan.
 • Hakbang 7: Pagkatapos pumasa sa both the written examinations and the practical driving test, ang iyong aplikasyon ay aaprubahan ng Approving Officer.
 • Hakbang 8: Pagkatapos ng aprobasyon, ilalabas ang iyong bagong Driver’s License kasama ng Official Receipt. Kailangan mong isulat ang iyong pangalan at maglagay ng pirma sa Release Form.

4. Nagbago ako ng pangalan/marital status/citizenship/etc. Paano ko ma-update ang aking driver’s license at makakuha ng bago?

Maari kang mag-apply para sa Revision of Records sa anumang LTO District Office, Licensing Center, at Extension Office na namamahala ng mga transaksyon ng Driver’s License.

Basic na Requirements

 • Accomplished Driver’s License Application Form
 • Professional o Non-Professional Driver’s License
 • Mga sertipikadong pagsusuri sa medikal (online-only/electronically transmitted)

Karagdagang Requirements

a. Para sa Mali na Pangalan o Petsa ng Kapanganakan:
 • PSA-authenticated birth certificate
 • Affidavit of Discrepancy
b. Para sa Pagbabago ng Pangalan:
 • Court Order na nagpapahintulot sa pagbabago ng pangalan
c. Para sa Pagbabago ng Kalagayan sa Pagaasawa:
 • Marriage Contract (photocopy) O;
 • Court Order para sa mga Annulled o Divorced na Aplikante
d. Para sa Pagbabago ng Citizenship:
 • Foreign License
 • Alien Certificate of Registration

Bayarin

a. Para sa may valid Professional o Non-Professional Driver’s License:
 • Replacement Fee – ₱225
 • Revision Fee – ₱100
 • Computer Fee – ₱67.63
b. Para sa may Expired Professional o Non-Professional Driver’s License:
 • License Fee – ₱585
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Replacement Fee – ₱225
 • Revision Fee – ₱100
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
 • Penalty Fee para sa isang (1) araw hanggang sa isang (1) taon nang expired – ₱75
 • Penalty Fee para sa mahigit sa isang (1) taon hanggang sa dalawang (2) taon nang expired – ₱150
 • Penalty Fee para sa mahigit sa dalawang (2) taon na expired (re-exam) – ₱225
c. Para sa may Dormant na Professional o Non-Professional Driver’s Licenses:
 • License Fee – ₱585
 • Computer Fee – ₱67.63
 • Replacement Fee – ₱225
 • Revision Fee – ₱100
 • Application Fee – ₱100
 • Additional Computer Fee – ₱67.63
 • Penalty Fee para sa mahigit sa dalawang (2) taon na expired (re-exam) – ₱225

Mga Hakbang

 • Hakbang 1: Sa LTO Office, isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa Application for Revision of Records sa receiving personnel.
 • Hakbang 2: I-check ng receiving personnel ang kumpletong dokumento at kunin ang mga detalye ng lisensya mula sa sistema.
 • Hakbang 3: Dahil magkakaroon ng revision, hinihiling sa iyo na punan ang iba pang Driver’s License Application Form para sa mga nais na revision. Maaring hinihiling sa iyo na isumite ang angkop na mga dokumento kaugnay ng revision.
 • Hakbang 4: I-transmit ng receiving personnel ang iyong mga dokumento sa evaluator. I-review ng evaluator ang iyong kwalipikasyon, at kung ikaw ay qualified, ikokod ang iyong aplikasyon sa sistema.
 • Hakbang 5: Pagkatapos ng pagsuot ng encoding, ang iyong aplikasyon ay aaprubahan ng Approving Officer.
 • Hakbang 6: Maghintay na tawagin ang iyong pangalan o numero para sa photo/signature taking.
 • Hakbang 7: Pumunta sa cashier at bayaran ang lahat ng kinakailangang bayad.
 • Hakbang 8: Ibibigay sa iyo ang iyong bagong Driver’s License at Official Receipt sa Releasing Counter. Matapos kunin ang bagong lisensya, kailangan mong isulat ang iyong pangalan at maglagay ng iyong pirma sa Release Form.

5. Kailangan ko ng driver’s license certificate para sa trabaho/visa na aking ina-applayan. Paano ko ito makukuha?

Maari kang magpasa ng Application for License Certification sa LTO Central Office Licensing Section at sa anumang LTO Licensing Center o District Office na namamahala ng mga transaksyon ng Driver’s License.

Requirements

a. Kung ina-apply ng isang indibidwal:
 • Kasalukuyan o expired na driver’s license (photocopy)
 • Accomplished Request Slip (dapat magtukoy ng layunin)
 • Notaryadong Affidavit of Loss O;
 • Liham na hiling para sa Verification of License Data (dapat magtukoy ng layunin)
b. Kung ina-apply ng isang ahensiyang pampamahalaan:
 • Kasalukuyan o expired na driver’s license (photocopy)
 • Liham ng hiling mula sa ahensiyang pampamahalaan
c. Kung ina-apply para sa layunin ng trabaho sa ibang bansa:
 • Kasalukuyan o expired na driver’s license (orihinal at photocopy)
 • Accomplished Monitoring Slip
 • Tax Identification Number (TIN)

Mga Hakbang

 • Hakbang 1: Sa LTO Office, pumunta sa Customer Service Counter at isumite ang lahat ng dokumentaryong kinakailangan. I-check ang mga ito para sa kumpletong dokumentasyon at pagiging lehitimo.
 • Hakbang 2: Kumpletuhin ang monitoring slip.
 • Hakbang 3: Kumuhang numero sa pila at maghintay ng iyong turn.
 • Hakbang 4: Pumunta sa cashier, at pagkatapos tawagin ang iyong numero, bayaran ang lahat ng kinakailangang bayad at kunin ang iyong Official Receipt.
 • Hakbang 5: Pumunta sa Releasing Counter at ipakita ang Official Receipt. Pagkatapos kunin ang License Certification, hinihiling sa iyo na isulat ang iyong pangalan at maglagay ng pirma sa Release Form.

6. Pwede ko bang gamitin ang aking foreign driver’s license sa Pilipinas?

Opo. Ang mga dayuhan na may driver’s license mula sa kanilang bansa ng pinagmulan ay maaring magmaneho sa Pilipinas sa loob ng 90 araw mula sa kanilang pagdating. Pagkatapos ng 90 araw, kailangang ipa-convert nila ang kanilang driver’s license mula sa ibang bansa tungo sa driver’s license ng Pilipinas kung nais nilang magpatuloy sa pagmamaneho sa bansang ito.

7. Paano ko ma-coconvert ang foreign driver’s license sa Pilipinas?

Ayon sa LTO, ang mga drayber na nais mag-convert ng kanilang driver’s license mula sa ibang bansa tungo sa driver’s license ng Pilipinas ay hindi na kinakailangang kumuha ng mga sertipiko para sa teoretikal at praktikal na kursong pangmaneho, basta’t pumasa sila sa praktikal na pagsusulit para sa mga aplikante ng bansa na may mga sasakyan sa kanan.

Ang isang foreign driver’s license na may bisa ay maaring i-convert lamang bilang isang driver’s license na may mga DL Code A, A1, B, B1, at B2.

Mga Kwalipikasyon

 • Dapat ay 18 taong gulang pataas.
 • Dapat ay may kakayahan na pisikal at mental na magmaneho ng sasakyan.
 • Dapat ay marunong magbasa at sumulat ng Ingles o Filipino.
 • Dapat ay naninirahan sa Pilipinas ng hindi kukulangin sa isang (1) buwan at mananatili sa bansa nang hindi kukulangin sa isang (1) taon mula sa petsa ng aplikasyon.

Mga Requirements

 • a. Accomplished Application para sa Permits at driver’s license (APL) Form
 • b. Sertipikasyon ng pagsusuri ng kalusugan (online o elektronikong transmisyon)
 • c. Valid Visa na may bisa sa loob ng hindi kukulangin sa 120 araw mula sa petsa ng pagdating.
 • d. Kung holder ng valid foreign driver’s license:
  • Valid driver’s license mula sa ibang bansa (orihinal at kopya)
  • Opisyal na pagsasalin ng Banyagang driver’s license mula sa Embahada ng bansang nag-isyu, kung hindi nasa Ingles (orihinal at kopya)

Gabay Step-by-Step

 • Hakbang 1: Pumunta sa Customer Service Counter ng LTO Office at kumuha ng Driver’s Application Form at Checklist of Requirements. Kumuha ng numero para sa pila. Maaring idownload ang application form at punan ito isang araw bago pumunta sa LTO Office.
 • Hakbang 2: Maghintay na tawagin ang iyong numero at isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento sa mga receiving personnel. Iche-check ang iyong mga dokumento para sa pagkumpleto at kasaysayan.
 • Hakbang 3: Pumunta sa lugar kung saan kukunan ang iyong larawan at pirma at kumuha ng mga ito kapag tinawag na ang iyong numero.
 • Hakbang 4: Pumunta sa cashier upang bayaran ang bayad para sa aplikasyon. Kunin ang Official Receipt.
 • Hakbang 5: Pumunta sa Releasing Counter at ipakita ang Official Receipt. Pagkatapos kunin ang iyong bagong driver’s license isulat ang iyong pangalan at pirma sa Release Form.

8. Nawala/Ninakaw/Nasira/Napunit ang aking driver’s license. Paano ko ito mapapalitan ng bago?

Maari kang mag-apply para sa replacement sa anumang LTO Licensing Center o District Office na nagpoproseso ng mga transaksyon ng driver’s license.

9. Ano ang mga demerit points at bakit dapat iwasan ng mga drayber na magkaroon ng mga ito?

Ang mga demerit points ay bahagi ng bagong sistema ng puntos na inilunsad ng Land Transportation Office (LTO) sa pamamagitan ng mga alituntunin at regulasyon ng Republic Act No. 10930.

Ina-adapt natin ngayon ang parehong sistema ng puntos na ginagamit sa karamihan ng mga maunlad na bansa upang mapabuti ang kabuuang kalidad ng mga drayber sa bansa. Sa ibang salita, mas mahigpit na mga patakaran ay nangangahulugang mas responsableng mga drayber.

Ito ang paraan kung paano ito gumagana:

Para sa bawat paglabag sa alituntunin sa trapiko na iyong nagawa, may karampatang numero ng demerit points na ipinapataw o pinagkakargahan sa iyo. Ang bilang ng demerit points na iyong makukuha ay nakasalalay sa kalubhaan ng paglabag sa trapiko na iyong ginawa. Kapag mas malubha ito, mas maraming demerit points ang iyong makukuha.

May tatlong kategorya ng mga paglabag sa trapiko, bawat isa ay may itinakdang bilang ng demerit points:

demerit points driver's license

Tulad ng ipinapakita sa talahanayan sa itaas, ang mga malubhang paglabag ay kumukuha ng pinakamataas na bilang ng demerit points dahil nagdadala sila ng pinakamalaking panganib sa kaligtasan ng drayber, mga pasahero, o pampublikong kaligtasan at maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga ari-arian.

Kabilang sa mga paglabag sa trapik sa ilalim ng kategoryang ito ay ang pagmamaneho habang lasing o nasa ilalim ng epekto ng droga; hindi pagsusuot ng seat belt; sobrang usok ng sasakyan; pagmamaneho laban sa daloy ng trapiko; pagmamaneho ng walang bisa o hindi bawal na driver’s license; at labag sa mga tuntunin sa overtaking (sa kurbada, sa krus na daan, sa mga lugar na bawal ang overtaking, at iba pa).

Samantala, mas kaunti pang malubhang paglabag ay nagdudulot din ng panganib sa mga tao at ari-arian ngunit hindi gaanong malubha kaysa sa mga malubhang paglabag. Kasama sa klasipikasyong ito ang hindi pagpapailaw ng mga headlights kapag malapit na sa ibang sasakyan; hindi pagbibigay ng daan sa mga tumatawid sa kalsada; at hindi pagsasara at pagsaksak ng kambyo ng handbrake o sasakyan kapag hindi na ginagamit.

Sa kabilang dako, ang mga magaan na paglabag ay katumbas lamang ng isang demerit point sapagkat ito ay mga minor na paglabag sa mga alituntunin ng trapiko, regulasyon, mga batas, at mga ordinansa. Halimbawa nito ay ang hindi ligtas na pagta-towing, sobrang singil/o kulang na bayad sa pamasahe, at hindi pagpapakita ng “No Smoking” sign sa loob ng pampasaherong sasakyan.

Tandaan na ang mga drayber ng mga pampasaherong sasakyan (PUVs) ay magkakaroon ng dobleng demerit points (ibig sabihin, 2X ang regular na demerit point) kapag nahuli sa paglabag sa mga alituntunin sa trapiko habang nagsasagawa ng operasyon bilang “For Hire” na sasakyan. Ang dobleng demerit points ay ipinapataw din sa mga drayber ng pampribadong sasakyan na nagsasagawa ng operasyon bilang PUV ngunit hindi awtorisado ng Land Transportation and Franchising Regulatory Boards (LTFRB).

Para sa kumpletong listahan ng mga paglabag sa trapiko at ang mga katumbas na demerit points nito, tingnan ang mga alituntunin at regulasyon sa pagpapatupad ng R.A. 10930.

Ano ang mangyayari kapag ang drayber ay nagkakaroon ng mga demerit points?

Depende sa dami ng demerit points na iyong nakuha sa loob ng naaangkop na panahon, mula sa petsa ng unang pagkakaloob o huling pag-renew ng iyong driver’s license hanggang sa araw bago ang susunod na pag-renew.

Kung ikaw ay mayroong Student Permit at nakuha mo ng hindi kukulangin sa limang demerit points, ipinapatawag ng LTO ang iyong Student Permit. Hindi ka papayagan mag-apply sa loob ng isang taon. Kung tatlong beses ng ini-revoke ng LTO ang iyong SP, ikaw ay pang- habambuhay na ipinagbabawal makuha muli ang driver’s license.

Para sa mga taong nakakuha ng hindi kukulang sa limang ngunit hindi hihigit sa siyam na demerit points, hihilingan sila ng LTO na dumaan sa Driving Enhancement Program (DEP) mula sa isang akreditadong tagapagbigay ng serbisyo ng LTO.

Kung ikaw ay makakakuha ng sampung demerit points o nakagawa ng tatlong beses ng parehong paglabag sa trapiko sa loob ng nasabing panahon, kailangan mong sumailalim sa isang Driving Enhancement Program (DEP) sa LTO o anumang akreditadong tagapagbigay ng serbisyo. Kailangan mo rin na kumuha ng Theoretical Exam kung ikaw ay magkakaroon ng higit sa sampung demerit points. Bukod pa sa kursong ito, ang mga drayber ng PUV na may mga paglabag na may kaugnayan sa prangkisa ay dadaan din sa isang seminar na ginanap ng PUV Driver’s Academy ng LTFRB.

Kung tatangging o hindi makakapagtapos ng DEP ang drayber sa loob ng 30 araw mula nang huli siyang mahuli, ang kanyang driver’s license ay isususpinde.

Bukod sa mga parusang nabanggit, hindi rin papayagan ang mga drayber na mag-apply para sa mga karagdagang mga driver’s license o mag-apply para sa isang pagbabago ng klasipikasyon (mula non-professional patungo sa professional) sa loob ng isang tiyak na panahon, na nagdedefende sa dami ng demerit points na iyong nakuha (tingnan ang talahanayan sa ibaba).

demerit points driver's license

Sa kabilang dako, ang mga drayber na nakakuha ng apatnapung (40) demerit points ay mag-revoke ng kanilang mga driver’s license at hindi maaring kumuha ng bago na driver’s license sa loob ng dalawang taon mula sa petsa ng pagkakabayad ng multa at parusa.

Tandaan na ang lahat ng iyong nakukuha na mga demerit points ay hindi maii-carry over kapag na-renew ang iyong driver’s license. Kaya’t ang pagkuha ng bagong driver’s license ay nangangahulugan na ang iyong demerit points ay magbabalik sa zero, kaya’t maaari kang magkaruon ng panibagong pag-asa.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.