Paano I-Update ang Iyong SSS Information Online

Reading Time - 15 minutes
Update SSS Information Online

Kapag dumating ang panahon na kailangang mag-claim ng mga benepisyo mula sa SSS, ang huling bagay na nais mong harapin ay anumang problema sa iyong impormasyon.

Hindi lamang ito magdudulot ng pagkaantala sa pagproseso ng iyong mga benepisyo, kundi ito rin ay mag-aaksaya ng oras (ng iyo o ng iyong mga benepisyaryo) na maaaring naiwasan kung agad mong inayos ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong rekord ng pagiging miyembro noong unang pagkakataon.

Gayunpaman, hindi kailanman huli para i-update ang iyong rekord sa SSS. Maaari kang gawin ito online o, sa karamihan ng mga kaso, magsumite ng kompleto at tama ang mga kinakailangang detalye gamit ang E-4 form sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS.

Sa gabay na ito, ituturo namin sa iyo kung paano nang madali baguhin, itama, o i-update ang impormasyon ng iyong SSS membership.

Paano I-tama ang Pangalan o Petsa ng Kapanganakan sa SSS

Update SSS Information Online

Opsyon 1: Walk-in Request

Upang baguhin o ituwid ang iyong pangalan o petsa ng kapanganakan sa iyong rekord ng SSS, sundan ang mga hakbang na ito:

 1. Punan ang dalawang (2) kopya ng E-4 o ng Member Data Change Request form. Ayon sa iyong kahilingan, pumunta sa “Correction of Name” o “Correction of Date of Birth” sa “B. Data Change/Correction/Updating.” Lagyan ng tsek ang mga nararapat na kahon at ibigay ang hinihinging impormasyon.
 2. Ilakip ang orihinal na kopya at photocopy/ies ng iyong Birth Certificate o Philippine Passport bilang mga suporting document. Kung wala ang parehong dokumento, magpresenta ng Certificate of Non-Availability of Birth Records mula sa PSA o lokal na civil registrar, kasama ang alinmang dalawang valid ID cards/documents na nagpapakita ng tama mong pangalan o petsa ng kapanganakan. Para sa kumpletong listahan ng mga valid ID cards/documents, mangyaring tingnan ang pahina 2 ng SSS E-4 form. Sa parehong pahina ay ipinapakita rin ang mga karagdagang kinakailangang isumite kung kinakailangan ang pagtama dahil sa naturalisasyon, pag-aasawa muli, at iba pa.
 3. Isumite ang mga form at mga kinakailangang dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Para sa mga layunin ng pag-validate/pagkilala, dalhin ang iyong UMID card o dalawang valid ID cards na nagpapakita ng iyong larawan at lagda kapag magpapasa ng kahilingan.

Opsyon 2: Online Request (pangalan lamang ang itatama)

Ang bagong gawang SSS member portal ay nag-aalok ng mabilis na paraan upang ituwid o baguhin ang pangalan ng isang miyembro. Narito ang step-by-step na gabay para sa online na pagtama ng pangalan:

Also Read: Paano Kumuha ng SSS PRN Number Online

Update SSS Information Online

 1. Pumunta sa opisyal na website ng SSS at piliin ang “MEMBER” mula sa listahan ng mga portal.
 2. Mag-log in gamit ang iyong user ID at password.
 3. I-turo ang iyong cursor sa “E-SERVICES” sa pangunahing menu upang ipakita ang listahan ng mga opsyon. I-hover ang cursor sa “Membership Records,” at pagkatapos ay pindutin ang “Submit Request for Member Data Change (Simple Correction).”
 4. I-tsek ang kahon na nagsasabing “NAME” mula sa listahan na ibinigay.
 5. Punan ang tamang field sa “To” column na kumakatawan sa partikular na bahagi ng iyong pangalan na nais mong baguhin. Halimbawa, kung mali ang iyong apelyido sa iyong mga rekord sa SSS, punan ang “To” field na matapat sa iyong maling apelyido sa “From” column gamit ang iyong tama at tamang spelling ng apelyido (tingnan ang screenshot sa itaas).
 6. I-upload ang kinakailangang supporting document/s. Maaring mag-upload ng kopya o malinaw na larawan ng iyong Birth Certificate. Kung hindi, kailangan mong magsumite ng dalawang supporting document na nagpapakita ng iyong buong pangalan. Mayroong ibinibigay na listahan ng mga tinatanggap na dokumento. Ang laki ng file ay hindi dapat lalampas sa 2 MB.
 7. Kapag na-upload na ang dokumento, i-tsek ang kahon na nagsasabing “This is to certify that all information and documents presented are true.” Sa wakas, pindutin ang “Submit.”
 8. Magtala ng kopya ng transaction number na ipinapakita sa iyong screen. Ito ay kakailanganin mo kung kailangang mag-follow up sa iyong kahilingan.
 9. Maghintay ng email mula sa SSS na nagpapahayag ng status ng iyong kahilingan. Maaari kang mag-file lamang ng isang member data change request sa isang pagkakataon.

Paano Palitan ang Civil Status sa SSS

Update SSS Information Online

Bagamat hindi ito kinakailangan ng batas, mas pinipili ng mga babaeng bagong kasal sa Pilipinas na kunin ang apelyido ng kanilang mga asawa at maglaan ng oras para i-update ang kanilang mga rekord sa lahat ng ahensiyang pampamahalaan na kanilang nai-registeran. Dapat rin nilang baguhin ang kanilang civil o marital status upang maisagawa ang pagbabagong ito.

Gayundin, ang mga bagong kasal na kalalakihan ay kailangang magbago ng kanilang civil status at i-update ang kanilang listahan ng mga benepisyaryo ngayong sila ay pumasok sa bagong yugto ng kanilang buhay.

Narito kung paano mababago ang iyong civil status sa iyong rekord sa SSS:

Opsyon 1: Walk-in Request

 1. Punan ang dalawang (2) kopya ng E-4 o Member Data Change Request Form. Pagkatapos magbigay ng iyong pangunahing personal na impormasyon sa unang bahagi ng form, pumunta sa huli o pangalawang bahagi ng unang pahina at i-tsek ang kahon sa tabi ng “Change of Civil Status” sa ilalim ng “B. Data Change/Correction/Updating.” Pumili ng angkop na kahon sa ilalim nito. Depende sa iyong status, maaari mong i-tsek ang kahon na katumbas ng Single to Married, Married to Legally Separated, Married to Widowed, o Reversion from Married to Single. Kung ikaw ay isang babaeng miyembro na nais baguhin ang iyong pangalan, ilagay ang iyong maiden name at married name sa FROM at TO fields.
 2. Ilakip ang mga supporting document/s na naaangkop sa iyong hiling para sa pagbabago ng civil status. Halimbawa, upang i-update ang iyong civil status mula sa single papuntang married, kailangan mong magpresenta ng orihinal at certified true copy ng iyong marriage contract; mula sa married papuntang legally separated, isang certificate of separation; o mula sa married papuntang single, isang certificate of the finality of annulment/annotated marriage contract/decree of divorce.
 3. Isumite ang mga form at supporting document/s sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Kailangan mong magpakita ng iyong UMID/SSS ID card o hindi bababa sa dalawang valid ID na nagpapakita ng iyong larawan at lagda para sa mga layunin ng pagkilala/pag-validate.

Opsyon 2: Online Request

Ang mga miyembro na nais baguhin ang kanilang marital status sa kanilang rekord sa SSS ay maaari nang gawin ito nang hindi kailangang pumunta sa tanggapan ng SSS. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang online request ay maaari lamang para sa mga nais baguhin ang kanilang civil status mula sa Single papuntang Married. Narito kung paano mo maaring humiling na baguhin ang iyong civil status online:

 1. Pumunta sa opisyal na website ng SSS at piliin ang “MEMBER” mula sa listahan ng mga portal.
 2. Mag-log in gamit ang iyong user ID at password.
 3. I-turo ang iyong cursor sa “E-SERVICES” sa pangunahing menu upang ipakita ang listahan ng mga opsyon. I-hover ang cursor sa “Membership Records,” at pagkatapos ay pindutin ang “Submit Request for Member Data Change (Simple Correction).”
 4. I-upload ang mga kinakailangang supporting document/s.
 5. Magtala ng kopya ng transaction number.
 6. Maghintay ng email mula sa SSS na nagpapahayag ng status ng iyong kahilingan. Maaari kang mag-file lamang ng isang member data change request sa isang pagkakataon.

Paano I-Tama ang Kasarian sa SSS

Update SSS Information Online

Ang maling kasarian ay karaniwang bunga ng simpleng pagkakamali sa oras ng pagpaparehistro o ng isang birth certificate na hindi pa nasusuri. Upang baguhin ang iyong kasarian sa iyong talaan ng SSS, narito ang isang pangkalahatang pagsusuri ng proseso:

Opsyon 1: Walk-in na Pagsusuri

 1. Lagyan ng impormasyon ang dalawang (2) kopya ng E-4 o ang Member Data Change Request form. Tsekahin ang kahon na nagsasabing “Koreksyon ng Kasarian” sa ilalim ng “B. Pagbabago/Koreksyon/Updating ng Data.” Ilagay ang iyong maling kasarian at ang tamang kasarian sa mga patlang “FROM” at “TO.”
 2. Ilakip ang isang dokumentong sumusuporta, maaaring Birth Certificate, Passport, o kopya ng Personal Record ng miyembro (SS Forms E-1, RS-1, OW-1, NW-1) na wastong natanggap ng SSS at kung saan nakasaad ang tamang kasarian/kasarian. Kung ang maling kasarian ay dulot ng isang maling entry sa birth certificate na ngayon ay naisasauli na, maaari mo ring dalhin ang Court Order na nagbibigay ng pahintulot na ituwid ang kasarian.
 3. Ihain ang mga form at mga sumusuportang dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Huwag kalimutang dalhin ang iyong UMID card o dalawang bisa ID na nagpapakita ng iyong litrato at pirma para sa mga layuning pang-beripikasyon.

Opsyon 2: Online na Pagsusuri

Ngayon ay nag-aalok din ang SSS ng mas mabilis at mas kumportableng paraan upang ituwid ang iyong kasarian sa kanilang mga rekord. Narito kung paano humiling ng ganitong uri ng pagbabago sa pamamagitan ng bagong disenyo ng SSS member portal:

Also Read: Paano Mag-Apply para sa SSS Sickness Benefit Online?

 1. Pumunta sa opisyal na website ng SSS at pumili ng “MEMBER” mula sa listahan ng mga portal.
 2. Mag-log in gamit ang iyong user ID at password.
 3. Ituro ang iyong cursor sa “E-SERVICES” sa pangunahing menu upang ipakita ang listahan ng mga opsyon. I-hover ang iyong cursor sa “Membership Records,” pagkatapos ay i-click ang “Submit Request for Member Data Change (Simple Correction).”
 4. Pumili ng “LALAKI” o “BABAE.”
 5. I-upload ang kinakailangang dokumentong sumusuporta.
 6. Magtala ng kopya ng iyong transaction number.
 7. Maghintay ng email mula sa SSS na nagpapaalam sa iyo tungkol sa status ng iyong kahilingan. Maaring mag-file ng isang kahilingan sa pagbabago ng data ng miyembro sa isang pagkakataon lamang.

Paano Baguhin ang Beneficiary sa SSS

Update SSS Information Online

Nagbibigay-daan ang Social Security System (SSS) sa kanilang mga miyembro na magdagdag o magtanggal ng mga taong nasa kanilang listahan ng mga dependents/beneficiaries.

Karaniwan itong nangyayari kapag ikaw ay ikinasal o naging magulang at nais mong idagdag ang iyong asawa at anak bilang iyong mga beneficiary. Samantala, ang kamatayan ng magulang o ang paghihiwalay sa iyong asawa ay ang dahilan kung bakit nais mong tanggalin ang isang pangalan mula sa iyong listahan ng mga beneficiary.

Anuman ang iyong dahilan, narito ang isang mabilis na gabay sa pagbabago ng iyong listahan ng mga beneficiary sa SSS:

 1. Gumawa ng E-4 o Member Data Change Request form. Sa ibaba ng pahina, makikita mo ang isang tabla kung saan maaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga taong nais mong idagdag o tanggalin mula sa iyong listahan ng mga dependents/beneficiaries. Kung nais mong magdagdag o magtanggal ng higit sa tatlong tao, pumunta sa ikalawang pahina ng form at hanapin ang karagdagang tabla kung saan maari kang magsulat ng karagdagang pangalan.
 2. Ilakip ang mga sumusuportang dokumento na nararapat sa uri ng kahilingan na iyong ini-file. Halimbawa, kung nais mong idagdag ang iyong asawa bilang iyong beneficiary, kinakailangan mong isumite ang isang marriage contract. Sa kabilang dako, para tanggalin ang isang asawa na inireport mo dati bilang dependent, kailangan mong isumite ang isang decree of legal separation (kung legally separated), isang death certificate (kung namatay ang asawa), o isang Certificate of Finality of Annulment/Nullity o annotated marriage contract (kung na-annulment na ang kasal). Para sa kumpletong listahan ng mga sumusuportang dokumento na kinakailangan mula sa mga miyembro na nais mag-update ng kanilang mga dependents/beneficiaries, mangyaring tingnan ang pahina 4 ng E-4 form sa PDF version nito.
 3. Ipasa ang mga form kasama ang mga sumusuportang dokumento sa pinakamalapit na opisina ng SSS. Dalhin ang iyong UMID/SSS ID card o dalawang bisa ID na nagpapakita ng iyong litrato at pirma para sa mga layuning pang-beripikasyon.

Paano I-Update ang Contact Information sa SSS

Update SSS Information Online

Kung kamakailan mo lang binago ang anumang impormasyon sa iyong pakikipag-ugnayan (tulad ng iyong mailing address, email address, numero ng telepono, o numero ng cellphone), kinakailangan mong ipaalam sa SSS tungkol dito upang maiwasan ang problema sa mga kinabukasan mong transaksyon.

Narito ang tatlong madaling paraan para i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa SSS:

 1. Sa pamamagitan ng My.SSS account. Ang My.SSS account ay nagbibigay sa iyo ng pinakamadali at pinakamabilis na paraan upang i-update ang iyong contact info online. Kung hindi ka pa rehistrado, narito ang isang kapaki-pakinabang na gabay sa online na pagsusuri ng SSS. Kapag kumpleto na ang rehistrasyon, mag-log in sa iyong My.SSS account, ilahad ang iyong cursor sa “MEMBER INFO” sa pangunahing menu, i-click ang Update Contact Info, tsekahin ang kahon na nauugma sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nais mong i-update/baguhin (tingnan ang screenshot sa itaas), i-click ang Next, suriin ang impormasyong inilabas, at i-click ang Submit.
 2. Sa pamamagitan ng SSS Mobile Application. Katulad ng unang opsyon ngunit mas madali gamitin dahil gagamitin mo ang isang mobile app. Pagkatapos i-install ang SSS mobile app, mag-log in gamit ang parehong credentials na ginagamit mo para mag-access ng iyong My.SSS account. I-click ang My Information at pagkatapos ay Update Information. I-click ang Contact Details, piliin ang Mobile Number, at pagkatapos ay i-Submit.
 3. Sa over the counter. Kung nais mong gumamit ng tradisyonal na paraan, bisitahin ang pinakamalapit na opisina ng SSS at magpasa ng dalawang kopya ng ginawa na E-4 o Member Data Change Request form. Siguruhing ang pinakabagong at wastong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay nakasulat sa kanilang mga patlang at ang angkop na kahon sa “Updating of Contact Information” ay tsekado.

Paano Baguhin ang Iyong Status Mula Employed Patungo sa Voluntary/Self-Employed/Non-Working Spouse

1. Pagpapalit ng Status bilang Voluntary/OFW

Opsyon 1: Online

Upang i-update ang iyong status bilang voluntary o OFW, hindi mo na kinakailangang pumunta sa SSS branch. I-access lamang ang iyong online account sa pamamagitan ng My.SSS portal, piliin ang “Vonluntary” o “OFW” bilang iyong uri ng miyembro habang nag-ge-generate ng PRN.

Pagkatapos ng iyong kontribusyon, ang iyong status ay awtomatikong magiging voluntary o OFW.

Also Read: Paano Mag-Avail ng SSS Maternity Benefits?

Opsyon 2: Over the counter

Ang mga miyembrong nais magpalit ng kanilang kategorya ng miyembro bilang “Voluntary” ay maari ring magpunta sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS at magbayad ng kanilang kontribusyon gamit ang RS-5 Form (Contributions Payment Return). Siguruhing i-check ang kahon na “Voluntary” o “Overseas Filipino Worker” sa ilalim ng “Type of Payor.” Ang status ay magiging updated pagkatapos mai-post ang bayad.

2. Pagpapalit ng Status bilang Self-Employed

Kung ikaw naman ay magko-contribute bilang self-employed, kumpletuhin ang dalawang (2) kopya ng Member Data Change Request Form (Form E-4).

Update SSS Information Online

I-check ang “Change of Membership Type” at “Self-Employed.” Ilagay ang iyong propesyon/negosyo, ang taon kung kailan ito nagsimula, at ang buwanang kita.

Ihain ang form sa pinakamalapit na opisina ng SSS.

3. Pagpapalit ng Status bilang Non-Working Spouse

Para sa mga nais magbayad bilang non-working spouse, ang proseso ng pag-update ng status sa SSS ay katulad ng isang self-employed.

Update SSS Information Online

Sa Form E-4, lagyan ng tsek ang “Non-Working Spouse” at magbigay ng CRN o numero ng SSS ng iyong asawa at buwanang kita. Pirmahan ng iyong asawa ang kanyang pangalang nakasulat sa form para patunayan ang kanyang pagsang-ayon sa iyong status sa SSS.

Paano I-Update ang Status ng Miyembro Mula “Temporary” Patungo sa “Permanent”

Ibinibigay ng SSS ang mga temporary SSS numbers sa mga bagong miyembro na hindi nakapagpasa ng kanilang birth certificate sa panahon ng aplikasyon. Ang mga temporary SSS numbers na ito ay maaaring gamitin lamang para sa pagbabayad ng kontribusyon ngunit hindi para sa mga benepisyo ng SSS.

Kaya’t inirerekomenda na i-update ang iyong temporary membership patungo sa permanent sa lalong madaling panahon.

Upang gawin ito, sundan ang mga hakbang na ito:

Update SSS Information Online

 1. Pumunta sa pinakamalapit na opisina ng SSS.
 2. Kumuha ng dalawang kopya ng Member Data Change Request form.
 3. Hanapin ang titik “H” at ilagay ang tsekado sa tabi ng “UPDATING OF MEMBER RECORD STATUS (From ‘Temporary’ to ‘Permanent’). Tingnan ang screenshot sa itaas para sa patnubay.
 4. Ilagay ang pangalan ng dokumento na iyong isusumite sa espasyong inilaan. Dahil binabago mo ang iyong miyembro patungo sa permanent, kailangan mong ipakita ang iyong birth certificate. Kung sakaling hindi mo pa rin ito nakuha, maaari kang magsumite ng Certificate of Non-Availability of Birth Records (mula sa PSA o city/municipal hall) at alinman sa mga sumusunod: Baptismal Certificate (o kahalintulad), Driver’s License, Passport, PRC Card, o Seaman’s Book. Kung wala sa mga nabanggit na dokumento ang available, maaari ka ring magsumite ng alinman sa dalawang (2) alternative IDs na makikita sa huling pahina ng Member Data Change Request form.

Paano I-Update ang Bank Information sa SSS

Update SSS Information Online

 1. Kumpletuhin ang dalawang (2) kopya ng E-4 o Member Data Change Request form. Hanapin ang titik “G” at ilagay ang tsekado sa kahon na nasa tabi ng “UPDATING OF BANK INFORMATION” (tingnan ang screenshot sa itaas). Pagkatapos, pumili at ilagay ang tsekado sa kahon na nauugma sa tamang transaksyon na iyong gagamitin ang iyong bagong bank account.
 2. Ilagay ang mga detalye ng iyong bank account, kabilang ang pangalan ng bangko, sangay, at numero ng account.
 3. Ilakip ang isa (1) sa mga sumusunod (dapat ay single savings o current account lamang): Passbook; Para sa ATM, machine-validated deposit slip na nagpapakita ng pangalan at numero ng bank account ng miyembro; o Alinmang dokumento na nagpapakita ng pangalan ng miyembro at numero ng bank account (halimbawa, print-out ng online banking transaction, bank statement).
 4. Ihain ang mga form at ang mga kasamang dokumento sa pinakamalapit na opisina ng SSS. Para sa mga layuning beripikasyon, magdala ng SSS ID card o UMID card, o dalawang bisa ID cards na nagpapakita ng iyong litrato at pirma kapag naghain ng iyong kahilingan.

Paano Palitan o I-Update ang Halaga ng Kontribusyon sa SSS

Bukod sa impormasyon ng account, maaari mo rin baguhin ang halaga ng iyong kontribusyon sa SSS online gamit ang My.SSS facility o ang SSS Mobile app. Kung ikaw ay isang voluntary, self-employed, o miyembro na OFW na wala pang 55, maaari mong bawasan o dagdagan ang halaga ng iyong buwanang kontribusyon ng walang limitasyon ng beses sa isang taon. Ang mga miyembrong non-working spouse, sa kabilang dako, maari ring magbago ng halaga ng kontribusyon ng SSS sa lalong madaling panahon kapag nagbago ang itinuturing na kita ng working spouse.

Ang mga empleyado ay hindi direktang makakapagbago ng kanilang buwanang kontribusyon. Ang kanilang mga employer, na may access sa My.SSS facility, ang may responsibilidad na i-update ang kontribusyon ng kanilang mga empleyado at status ng empleyo bago magbayad.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


2 thoughts on “Paano I-Update ang Iyong SSS Information Online”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.