Paano Sumulat ng Viewpoint sa Case Study?

Reading Time - 9 minutes
Paano Sumulat ng Viewpoint sa Case Study

Ang iyong layunin sa pagsulat ng isang case study ay upang mag-analyze at magbigay ng solusyon sa problema na hinaharap ng isang negosyo o organisasyon.

Para makamit ito, kailangan na ang iyong analisis ay naka-frame mula sa perspektibo ng isang tao na kayang lutasin ang problema ng iyong case study, gaya ng CEO ng firm, isang department director, o isang shop manager. Ang Viewpoint of a Case Study ay ang bahagi kung saan inilalagay mo ang iyong sarili sa posisyon ng napiling indibidwal.

Sa artikulong ito, ipapakita at idedetalye namin ang mga hakbang sa pagsulat ng viewpoint ng case study para makapili ka kung kaninong perspektibo ang pinakaangkop sa problema ng iyong case study.

Ano ang Viewpoint sa Case Study?

Ang Viewpoint o Point of View sa isang case study ay tumutukoy sa taong may awtoridad, kakayahan, at ekspertis na magrekomenda at magdesisyon kung paano lutasin ang problema ng iyong case study. Kapag nakilala mo na ang taong ito, gagampanan mo ang kanyang role sa pag-analyze ng problema. Sa madaling salita, sinasabi ng bahaging ito sa mga readers na tinitingnan mo ang kaso sa mata ng napili mong tao.

Halimbawa, kung ang iyong case study ay tungkol sa mga isyu sa recruitment ng isang firm, maaari mong gamitin ang perspektibo ng HR manager bilang viewpoint ng iyong case study. Ang HR manager ay may angkop na skill sets at kaalaman tungkol sa recruitment process ng firm, na nagpapakwalipika sa kanya/him na magdesisyon tungkol sa isyung ito.

Karamihan ng case studies ay binabanggit ang pangalan ng indibidwal na ang perspektibo ay ginagamit bilang Viewpoint of the Case Study (halimbawa, Mr. Juan Dela Cruz). Mayroon ding mga case study na tinutukoy lamang ang titulo o posisyon ng taong ito sa kompanya (halimbawa, Chief Executive Officer).

Also Read: Paano Maging Piloto ng Philippine Air Force?

May ilang case studies na gumagamit ng terminong “Point of View” o “Protagonist of Case Study” sa halip na Viewpoint.

Ang Viewpoint ay matatagpuan sa simula ng case study, karaniwang pagkatapos ng “Statement of the Facts” na bahagi.

Bakit Mahalaga ang Viewpoint sa Case Study?

Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw sa isang partikular na isyu ng isang organisasyon. Dahil dito, mahirap mag-concentrate o mag-focus sa ating analisis dahil ito ay maaaring tingnan mula sa iba’t ibang viewpoints.

Halimbawa, ang isang finance officer ay maaaring i-attribute ang pagbaba ng sales sa hindi sapat na pondo na na-disburse sa marketing department. Samantala, ang isang sales officer ay maaaring i-attribute ang parehong problema sa tumitinding kumpetisyon sa market. Ang pagkakaiba-ibang ito ng pananaw ay nagpapahirap sa pagdevelop ng pinakaangkop na approach sa pag-analyze ng problema.

Ang paglimita ng perspektibo ng iyong case study sa pinakaangkop na tao ay nagpapaginhawa sa iyong analisis at nagiging mas direkta ito. Hindi na kailangan pang isama ang pananaw ng lahat dahil ang viewpoint ng napili mong indibidwal lamang ang kailangan at mahalaga.

Paano Sumulat ng Viewpoint sa Case Study?

Ang pagsulat ng viewpoint ng iyong case study ay medyo straightforward. Sundin lang ang mga hakbang na nasa ibaba:

1. Magsimula sa Pagsusuri ng Problema ng Iyong Case Study

Suriin at kilalanin kung sa anong “field” o “category” nabibilang ang problema ng iyong case study. Halimbawa, kung ang isyu ng iyong case study ay tungkol sa bumababang level ng satisfaction sa customer service department ng isang firm, na pinapakita sa kanilang recent survey, malinaw na ang category ng problemang ito ay “customer service”.

Also Read: Paano Kumita ng Pera Online sa Pilipinas?

Isa pang halimbawa: kung ang problema ng iyong case study ay nakaugat sa kung paano nakatanggap ng negatibong feedback mula sa publiko ang isang firm dahil sa kanilang waste disposal mechanisms na nakasira sa natural na kapaligiran ng isang komunidad, ang problemang ito ay nasa ilalim ng “environment and waste disposal”

2. Kilalanin ang Tao o mga Tao na Sa Tingin Mo ay May Kakayahan at Awtoridad na Magdesisyon at Lutasin ang Problema ng Iyong Case Study

Gumawa ng shortlist ng mga taong sa tingin mo ay qualified maging viewpoint. Siguraduhing involved ang mga kandidato sa “category” o “field” kung saan nabibilang ang problema. Pagkatapos, piliin kung sino ang pinaka-qualified na magdesisyon para sa iyong kaso.

Gamit ang naunang halimbawa, maaari kang pumili mula sa mga sumusunod na indibidwal para sa viewpoint ng problema ng bumababang satisfaction level sa customer service ng firm:

  • Ang CEO ng firm
  • Ang Director ng customer service department ng firm
  • Isang customer service employee

Lahat sila ay maaaring maging angkop na viewpoint dahil involved sila sa partikular na category kung saan nabibilang ang problema. Subalit, isa lang ang dapat mong piliin. Kung susuriin natin ang bawat isa:

  • Ang CEO ng firm – Bagamat siya ang may pinakamataas na awtoridad sa firm, maaaring wala siyang sapat na specialized knowledge tungkol sa customer service. Kaya hindi natin siya maaaring piliin bilang viewpoint.
  • Ang Director ng customer service department ng firm – Ang taong ito ang nag-supervise sa buong arm ng customer service ng kompanya kaya alam niya lahat tungkol dito, kasama na ang mga detalyadong proseso. Ang taong ito ang pinakamahusay na viewpoint para sa ating problema.
  • Isang customer service employee – Bagama’t ang taong ito ay may kasanayan at karanasan sa paghawak ng mga alalahanin at pagtatanong ng mga kustomer, wala siyang awtoridad na baguhin ang kasalukuyang sistema ng customer service ng firm. Kaya hindi natin siya maaaring piliin bilang viewpoint.

Sa pagsusuri, ang pinakaangkop na perspektibo na gagamitin para sa problema ng case study na ito ay ang sa Director ng customer service department.

Kapag natukoy mo na ang Viewpoint ng iyong case study, maaari mo nang hayagang ilagay sa iyong manuscript ang kanyang pangalan at titulo o posisyon sa firm.

3. Bigyang Katwiran Kung Bakit Mo Pinili Ang Tao na Iyon Bilang Point of View ng Iyong Case Study (Opsyonal)

Ipaliwanag kung bakit mo pinili ang taong ito sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang role, mga karanasan, at mga kontribusyon sa firm o organisasyon.

Also Read: Paano Makakuha ng Trabaho sa Australia?

Ang ilang published na case studies ay hindi naglalagay ng katwiran para sa kanilang napiling viewpoint dahil ito ay opsyonal. Subalit, inirerekomenda na magdagdag ng isa para maging mas detalyado ang bahaging ito.

Mga Halimbawa ng Viewpoint sa Case Study

Para mas lalo mong maintindihan kung paano bumuo ng viewpoint sa isang case study, narito ang ilang mga halimbawa na maaari mong gamitin bilang reference.

Example 1

Case Study Problem: Ang pagiging popular at momentum ng Netflix Inc. ay nagsimulang humina nang mawalan ito ng humigit-kumulang 200,000 subscribers sa unang quarter ng 2022, na nagresulta sa mas mababang confidence ng mga investors sa firm.

Viewpoint: Reed Hastings, Chief Executive Officer (CEO) at co-founder ng Netflix.

Ang CEO ay may pinakamataas na awtoridad na magdesisyon kung paano lutasin ang problema ng Netflix. Siya rin ang nag-o-oversee ng buong operasyon, na nagpapakwalipika sa kanya na harapin ang problema.

Ang simpleng halimbawa sa itaas ay diretsahang nagpapakita ng pangalan ng napiling viewpoint at ang kanyang posisyon o titulo sa kompanya. Subalit, kahit na ang halimbawa sa itaas ay sapat na para sa kung ano ang isang viewpoint, ang format na ginamit dito ay kulang sa justification. Tingnan natin ang susunod na halimbawa na may kasamang mga rason o justification para sa napiling viewpoint.

Example 2

Case Study Problem: Ang marketing at publicity department ng Solstice Clothing Line ay nagdesisyon na ituon ang kanilang marketing efforts sa digital realm noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, na nag-boost ng kanilang reach at engagement sa mga unang quarters ng 2019. Subalit, sa huling quarter ng parehong taon, naranasan ng negosyo ang unti-unting pagbaba ng overall engagement levels sa kanilang social media handles.

Viewpoint: Ang problema ay nangangailangan ng expertise ni Celine Garcia, ang Marketing and Publicity Director ng Solstice Clothing Line. Siya ang responsable sa pag-assess ng performance ng mga marketing officers ng clothing line, pag-approve ng digital marketing content, at pag-evaluate ng level ng engagement sa digital publicity materials.

Ang halimbawang ito ay binabanggit ang pangalan ng napiling tao kasama ang kanyang posisyon sa firm. Ipinapaliwanag din dito ang dahilan kung bakit siya ang napiling viewpoint sa pamamagitan ng pagbanggit ng kanyang role sa negosyo.

Example 3

Case Study Problem: Ang Paws Corner ay isa sa pinakamalaking pet shops sa National Capital Region. Ito ay nagsisilbing kanlungan para sa iba’t ibang uri ng pet animals hanggang sa may magkagusto na mag-adopt sa kanila. Noong 2017, naranasan ng Paws Corner ang tuloy-tuloy na pagbaba ng profit dahil sa tumataas na rental at operating costs. Dahil dito, naharap ang negosyo sa dilemma kung itutuloy pa ba ang operasyon o isasara na lang ito ng tuluyan.

Viewpoint: Si Mr. Lito Cruz, ang manager at may-ari ng Paws Corner, ay nangunguna sa operasyon ng Paws Corner mula pa noong 2015. Siya ang nagmamanage ng araw-araw na transaksyon ng Paws Corner at nagmo-monitor ng kanyang revenues at expenses. Siya ay isang certified animal lover at entrepreneur sa puso.

Ang halimbawa sa itaas ay nagpapakita ng pinakaangkop na perspektibo na dapat gamitin para sa case study (na siyang manager at may-ari nito). Mayroon ding paliwanag kung bakit siya ang napiling viewpoint.

Mga Tips at Babala

  • Limitahan ang viewpoint ng iyong case study sa isang indibidwal lamang. Bagama’t ang isang case study ay maaaring lapitan sa pamamagitan ng maramihang perspektibo, mas mainam na limitahan ang iyong case study’s Viewpoint sa isang tao lamang na pinakamahusay na makakapagdesisyon sa problema. Ito rin ay magpapadali at magpapabawas ng komplikasyon sa iyong analisis ng kaso.
  • Kung ang kaso na sinisiyasat ay may kinalaman sa isang partikular na departamento ng isang organisasyon, ang pinakamahusay na viewpoint ng case study ay ang head ng departamento. Halimbawa, kung ang iyong kaso ay may kinalaman sa financial management ng isang organisasyon, maaari mong piliin ang Director of Finance ng organisasyong iyon bilang iyong viewpoint.

Mga Madalas Itanong

1. Anong point of view ang dapat gamitin sa pagsulat ng isang case study?

Dahil ang case study ay isang pormal na sulatin, ito ay karaniwang isinusulat sa third-person perspective. Kaya naman, ang mga panghalip na tulad ng “He”, “She”, “They”, at “It” ay karaniwang ginagamit sa mga case study.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.