Printable Biodata Form sa Pilipinas

Reading Time - 7 minutes
Printable Biodata Form sa Pilipinas

Naghahanap ka ba ng printable biodata form sa Pilipinas? We’ve got you covered!

Kahit na karamihan ng mga employer sa bansa ay humihingi ng resumes o CVs mula sa mga aplikante, mayroon pa ring ilang umaasa sa traditional na biodata para makahanap ng tamang kandidato. Kung ikaw ay nag-aapply para sa isang skilled position o pinapagawa ng supplemental information para sa iyong resume, ang guide na ito sa biodata (na may kasamang free printable template) ay makakatulong para magsimula ka sa tamang paraan.

I-Download ang mga Libreng Printable Biodata Templates sa Word at PDF Formats

Bio Data

Ano ang Biodata?

Ang biodata, na short for “biographical data,” ay naglalaman ng comprehensive list ng personal information na makakatulong sa mga recruiter o employer na malaman kung ang aplikante ay qualified para sa trabaho. Ito ay considered na less polished kumpara sa resume dahil nagtatampok ito ng mga detalye tulad ng edad, civil status, relihiyon, at iba pang personal na impormasyon na karaniwang hindi isinasama sa resumes.

Bagama’t nagbibigay din ang biodata ng employment history ng aplikante, hindi nito detalyado ang mga responsibilidad sa trabaho at ang mga nakamit ng aplikante sa kanyang tenure. Dahil dito, itinuturing na outdated ang biodata sa mga Western countries at ginagamit lamang ito sa mga job application sa mga developing nations sa Asia tulad ng Pilipinas at India.

Also Read: Paano Maging Pulis sa Pilipinas?

Resume at Biodata: Magkaiba ba?

Ang resume at biodata ay parehong ginagamit sa job applications, ngunit may notable differences ang dalawang dokumentong ito.

Resume:

  • Concise summary ng career
  • Ideally one-page long
  • Customized para sa specific job na iyong inaapplyan
  • Education at work history ay naka-list in reverse chronological order
  • Employment history ay mas detalyado; kasama ang list ng key responsibilities at achievements

Biodata:

  • Comprehensive list ng personal information at work history
  • One page ang norm, pero maaaring umabot hanggang tatlong pages
  • Generic at karaniwang hindi tailor-fit para sa anumang specific job
  • Education at work history ay naka-list chronologically
  • Employment history ay nagbibigay lamang ng basic information tulad ng company name, address, at position

Ang resume ay concisely nag-summary ng iyong career, na may detalye tungkol sa iyong skills, education, at employment background. Karaniwan itong isang pahina lang at tailor-fit para sa trabahong inaapplyan mo. Dahil ang highlight ng resume ay ang iyong employment history, hindi mo kailangang ilagay ang iyong complete personal details maliban sa iyong contact information para malaman ng employer o hiring manager kung paano ka nila ma-contact. Mas preferred ang resumes ng karamihan sa mga employer sa Pilipinas, lalo na iyong mga nagha-hire ng college graduates.

Samantala, ang biodata ay isang generic form na naglalaman ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa tao. Ito ay nag-summary ng iyong career at nagbibigay ng comprehensive list ng iyong personal information, kasama ang iyong address, edad, kasarian, relihiyon, citizenship, employment record, skills, hobbies, at maging ang iyong complexion. Dahil dito, karaniwan para sa biodata na umabot ng hanggang tatlong pahina, bagama’t ang one-page biodata ay ang normal.

Ang biodata at resume ay nag-aalok ng halos parehong impormasyon tungkol sa educational background at work history. Subalit, ang professional history na nilalagay mo sa iyong resume ay mas detalyado, dahil kailangan mong bigyang-diin ang iyong mga responsibilidad at achievements para manalo sa trabahong inaapplyan mo. Ito ay customized din para sa partikular na posisyon na pinapasaan mo ng resume, kaya ang mga trabahong hindi related ay hindi isinasama. Dagdag pa rito, habang ang mga resume ay nagpapakita ng iyong education at employment background sa reverse chronological order, karaniwan naman itong ipinapakita sa biodata sa chronological order.

Ano ang Format ng Biodata?

Sa Pilipinas, ang biodata ay isang dokumento na umaabot mula isa hanggang tatlong pahina na nagbibigay sa employer o hiring manager ng overview ng background ng aplikante. Kapag ang isang posisyon ay nangangailangan ng biodata, karaniwang walang tiyak na template na itinatakda, kaya inaasahan na ang aplikante ay bibili o kukuha ng ready-made na biodata mula sa malapit na bookstore. Ang paggawa ng sariling biodata mula sa simula ay bihira sa bansa, bagaman hindi pinipigilan ang mga aplikante na magkaroon nito.

Also Read: Paano Makakuha ng Mataas na NMAT Score Nang Walang Review Center?

Ang data ay karaniwang hinahati sa apat na kategorya: Personal Information, Educational Background, Employment Record, at Character References.

1. Personal Information

Ang seksyong ito ang bumubuo sa malaking bahagi ng biodata. Naglalaman ito ng pangalan ng aplikante, contact information, at iba pang tiyak na detalye na wala sa typical na resume. Kasama sa mga personal na data ang kasarian, petsa at lugar ng kapanganakan, marital status, relihiyon, taas, timbang, at mga pangalan ng iyong asawa (kung kasal) at iba pang dependents.

May iba pang biodata templates na kasama ang minor details tulad ng hobbies para mas maunawaan ng employer o recruiting manager ang iyong mga interes at kung ano ang iyong personalidad.

Also Read: Paano Mag-Compute ng Severance Pay sa Pilipinas?

2. Educational Background

Kung ang posisyon ay nangangailangan na ang aplikante ay umabot sa tiyak na antas ng edukasyon, agad na makikita ng employer kung ikaw ay qualified sa bahaging ito. Karaniwang hihingin sa iyo ng biodata na ilista ang iyong educational attainment nang chronologically—mula elementarya hanggang kolehiyo. Bukod sa pangalan ng paaralan, ilalagay mo rin ang mga taong iyong pinag-aralan at ang degree/s na iyong nakuha sa kolehiyo.

Mayroon ding seksyon kung saan maaari mong ilista ang lahat ng skills na natutunan mo sa paaralan; ito ay pagkakataon para i-highlight ang anumang skill at ang kaugnay na certification, lalo na kung ito ay relevant sa trabahong iyong inaapplyan. Halimbawa, maaari mong ipahiwatig na ikaw ay bihasa sa paggamit ng tiyak na computer applications, binabanggit kung ilang taon mo na itong ginagamit upang patunayan ang iyong proficiency. Tiyakin mo lang na iwasan ang pag-include ng clichés tulad ng “reliable,” “organized,” “detail-oriented,” at iba pang katulad na salita na hindi talaga nakakatulong.

Kung may nakalaang espasyo, maaari mo ring i-highlight ang anumang special award o accomplishment na iyong nakamit sa bawat antas ng edukasyon. Ito ay magpapakita sa recruiter na mayroon kang work ethic at mataas na skills/intelligence na kailangan para sa trabaho.

3. Employment Record

Tulad ng naunang seksyon, ililista mo rin ang iyong work experience nang chronologically, simula sa iyong unang trabaho hanggang sa pinakahuling karanasan.

Kung limitado ang espasyo ng biodata para sa work history, maaari kang pumili ng mga karanasan na pinaka-related sa trabahong iyong inaapplyan at iwaksi ang iba. Kung hindi, magbigay ng kumpletong account ng iyong work history upang mabigyan ang employer ng tamang perspektibo kung gaano ka na katagal nagtatrabaho at ang iyong career trajectory.

Sa kabilang banda, ang mga estudyante o fresh graduates na may kaunti o walang karanasan ay maaari ring mag-include ng anumang volunteer work o internship na kanilang sinalihan. Bukod sa pangalan ng kumpanya, dapat mong ibigay ang mga basic details tulad ng address ng kumpanya, ang iyong posisyon sa nasabing kumpanya, at ang mga taon ng pagtatrabaho.

May iba pang biodata templates na nagpapahintulot sa iyo na ilista rin ang iyong mga accomplishments at key responsibilities sa bawat posisyon at kumpanya na iyong pinagsilbihan. Kung ito ang biodata na ibinigay sa iyo, gamitin ito upang kumbinsihin ang recruiter na mayroon kang skills at karanasan upang ma-deliver ang kailangan sa trabaho.

4. Character References

Ang bahaging ito ay dapat lamang maglaman ng mga pangalan at contact information ng mga taong pumayag na gamitin bilang iyong character references para sa background checking. Hingin ang kanilang pahintulot bago isulat ang kanilang mga pangalan sa seksyong ito, at siguraduhin na alam nila na maaaring kontakin sila ng isang tao mula sa kumpanya na iyong inaapplyan upang beripikahin ang iyong pagkakakilanlan at work background.

Bagama’t walang matibay na patakaran sa pagpili ng mga taong isasama bilang character references, inirerekomenda na pumili ka ng mga pinagkakatiwalaang tao mula sa iyong dating lugar ng trabaho na makakapagpatunay sa iyong performance at professionalism.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.