Paano Mag-Transfer ng Pera Mula sa GCash Papuntang Paypal?

Reading Time - 5 minutes
Paano Mag-Transfer ng Pera Mula sa GCash Papuntang Paypal

Hindi tulad ng pag-transfer mula PayPal papuntang GCash, ang paglipat ng pera mula sa GCash papuntang PayPal ay hindi direktang maisasagawa.

Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang imposible ang paggamit ng iyong pera sa GCash para pondohan ang iyong PayPal account.

Ang gabay na ito ay magpapakita kung paano magdagdag ng funds sa iyong PayPal account gamit ang GCash.

Table of Contents

Pwede Bang Mag-Transfer ng Pera Mula sa GCash Papuntang PayPal?

Oo, posible ang pag-transfer o pag-send ng pera mula sa GCash papuntang PayPal. Subalit, upang magdagdag ng pondo sa iyong PayPal account gamit ang iyong GCash account, kailangan mong magkaroon ng dalawang aktibong PayPal accounts: isang primary PayPal account at isang secondary na account.

Kapag mayroon ka nang dalawang umiiral na PayPal accounts, may dalawang paraan ka na mapagpipilian para mag-transfer ng pera mula sa GCash papuntang PayPal. Ang unang paraan ay gamit ang “Send” feature ng PayPal, samantalang ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang Invoice. Tandaan na sa parehong paraan, kinakailangan mong mayroong GCash Mastercard. Talakayin natin ang dalawang metodong ito nang detalyado.

Also Read: Paano Mag-Check ng Credit Score sa Pilipinas?

Unang Paraan: Paano Mag-Transfer ng Pera Mula sa GCash Papuntang PayPal Gamit ang “Send” Feature?

Sa paraan na ito, ang iyong primary PayPal account ay magpapadala ng pera sa secondary PayPal account (o sa account ng iyong kaibigan o kamag-anak) gamit ang iyong GCash Mastercard bilang pinagmumulan ng pondo. Pagkatapos, ibabalik ng iyong secondary PayPal account ang pera sa primary PayPal account.

1. I-link ang Iyong Primary PayPal Account sa Iyong GCash Mastercard

Sundin ang mga instruksyon dito para i-link ang dalawang accounts.

2. Mag-log In sa Iyong Primary PayPal Account at I-click ang “Send” sa Kanang Bahagi ng Screen

Transfer Money from GCash to Paypal

3. Ilagay ang Email Address na Nakakonekta sa Iyong Secondary PayPal Account sa Provided na Field

Transfer Money from GCash to Paypal

4. Ilagay ang Halagang Gusto Mong Ipadala sa Iyong Secondary PayPal Account

Transfer Money from GCash to Paypal

Pagkatapos mong ilagay ang halaga, i-click ang Continue button.

5. Piliin ang “Sending to a friend”

Transfer Money from GCash to Paypal

6. Palitan ang Iyong Funding Source sa GCash Mastercard

Transfer Money from GCash to Paypal

I-click ang Change sa bahagi ng Your Sending with. Pagkatapos, piliin ang GCash Mastercard, partikular na ang G-Xchange Bank (G-Xchange ang pangalan ng kumpanya sa likod ng GCash).

Suriin ang mga detalye ng pagbabayad, saka i-click ang Send Payments Now.

Dapat ay natanggap na ng iyong secondary PayPal account ang pera sa ngayon. Ang susunod mong layunin ay ibalik ang pera mula sa secondary papunta sa primary PayPal account.

Also Read: Paano Sumulat ng Letter of Intent?

7. Mag-log In sa Iyong Secondary PayPal Account

8. Sa Dashboard ng Secondary PayPal Account, I-click ang “Send”

Transfer Money from GCash to Paypal

9. Ilagay ang Email ng Primary PayPal Account

Transfer Money from GCash to Paypal

10. Ilagay ang Halagang Ipapadala sa Primary PayPal Account

Transfer Money from GCash to Paypal

Iyan na! Nakapag-transfer ka na ng balance mo sa GCash papunta sa iyong primary PayPal account sa tulong ng iyong secondary PayPal account.

Pangalawang Paraan: Paano Mag-Transfer ng Pera Mula sa GCash Papuntang PayPal sa Pamamagitan ng Pagpapadala ng Invoice?

Sa paraang ito, pondohan mo ang iyong primary PayPal account sa pamamagitan ng pagpapadala ng invoice sa iyong secondary PayPal account. Ang iyong secondary PayPal account ay magbabayad sa invoice na ito gamit ang iyong GCash Mastercard.

Kapag handa na ang iyong primary at secondary PayPal accounts, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

1. I-link ang Iyong Secondary PayPal Account sa Iyong GCash Mastercard

Sundin ang mga instruksyon dito para i-link ang isang PayPal account sa GCash Mastercard.

2. Mag-log In sa Iyong Primary PayPal Account

3. I-click ang “Request” Icon sa Kanang Bahagi ng Screen

Transfer Money from GCash to Paypal

4. Piliin ang “Create an Invoice”

Isa sa pinakamahusay na features ng PayPal ay ang kakayahang gumawa, mag-track, at magpadala ng mga invoice. Ang online free invoice template ng PayPal ay nagbibigay-daan sa mga users na madaling lumikha ng mga invoice. Ilagay ang lahat ng hinihinging detalye, at handa na ang iyong invoice.

Transfer Money from GCash to Paypal

5. I-bill ang Invoice sa Iyong Secondary PayPal Account at Kumpletuhin ang Mga Detalye ng Invoice

Pagkatapos kumpletuhin ang mga detalye ng invoice, i-click ang Send sa itaas na kanang bahagi ng screen.

Also Read: Paano Mag-Transfer ng Pera Mula sa Paypal Papunta sa GCash?

Ang ipinadalang invoice sa secondary PayPal account ay lalabas sa tab na “Invoices”.

Transfer Money from GCash to Paypal

Pagkatapos, mag-logout mula sa iyong primary PayPal account.

6. Mag-log In sa Iyong Secondary PayPal Account

Ang PayPal account sa ibaba ng larawan ay ang aking secondary account:

Transfer Money from GCash to Paypal

7. Hanapin ang “Invoice Received” Notification sa Ilalim ng “Recent Activity” at I-click Ito

Transfer Money from GCash to Paypal

8. Bayaran ang Invoice Gamit ang Iyong GCash Mastercard

Para bayaran ang Invoice gamit ang iyong GCash Mastercard, siguraduhin mong na-link mo na ito sa iyong PayPal account (tingnan ang hakbang 1).

Para magpatuloy sa pagbabayad, i-click ang asul na button sa kanang bahagi ng screen.

Transfer Money from GCash to Paypal

Pagka-click sa asul na button, magbubukas ang isang bagong tab sa iyong browser. Piliin ang GCash Mastercard (i.e., G-Xchange Bank) bilang iyong paraan ng pagbabayad.

Kapag nabayaran mo na ang invoice, awtomatikong maglilipat ang pera mula sa iyong GCash Mastercard papunta sa iyong primary PayPal account.

Mga Madalas Itanong

1. Magkano ang bayad sa pag-transfer mula GCash papuntang PayPal gamit ang mga nabanggit na paraan?

Kapag nagpadala ka ng pera mula sa iyong primary PayPal account papunta sa iyong secondary PayPal account sa pamamagitan ng iyong GCash Mastercard (Paraan 1), magkakaroon ka ng bayarin na 3.4% card fee plus isang fixed rate na PHP 15.

Sa kabilang banda, ang pagpapadala ng isang Invoice (Paraan 2) ay karaniwang walang bayarin. Subalit, kapag magbabayad ka gamit ang iyong GCash Mastercard, kailangan mong bayaran ang parehong 3.4% card fee plus isang fixed rate na PHP 15.

2. Isa lang ang aking PayPal account. Ano ang dapat kong gawin?

Maaari kang humingi ng tulong sa isang kamag-anak o kaibigan na may PayPal account na naka-link sa kanilang GCash Mastercard.

Ipadala ang pera mula sa iyong GCash Mastercard sa pamamagitan ng iyong PayPal account papunta sa PayPal account ng iyong kaibigan. Pagkatapos, sabihin sa kanila na gamitin ang parehong paraan para ibalik ang perang ipinadala mo sa kanila pabalik sa iyong PayPal account.

3. Pwede ko bang gamitin ang aking GCash AMEX Virtual Card imbes na GCash Mastercard para pondohan ang aking PayPal?

Hindi. Sa kasalukuyan, tanging GCash Mastercard lamang ang tinatanggap ng PayPal bilang pinagmumulan ng pondo para magpadala ng pera sa isa pang PayPal account.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.