Paano Sumagot ng Multiple Choice Questions Like a Pro?

Reading Time - 10 minutes
Paano Sumagot ng Multiple Choice Questions Like a Pro

Sa pagpili sa pagitan ng multiple choice test at essay exam, mas gusto ng karamihan sa atin ang una.

Ang multiple choice tests ay parang niloloko ang ating mga utak na mas madali silang sagutan. Kailangan lang natin i-identify ang tamang sagot mula sa mga distractors.

Pero ang pagsagot sa mga multiple choice exams ay hindi ganun kadali o deretso gaya ng gusto natin, lalo na kung mahahalagang exams ang pinag-uusapan tulad ng UPCAT o ng Philippine civil service examination.

Ang mga sumusunod na tips ay perfect na dagdag sa iyong pinaghirapang kaalaman at makakatulong para maging successful ka sa pagsagot ng kahit anong multiple-choice exam.

Mag-ingat sa mga Tricks at Traps

Minsan madali silang makita pero yung mas pino na tricks ang dapat mong bantayan. Huwag masyadong mag-overanalyze pero never din magtiwala sa mga tanong na masyadong madali.

Tandaan, ang layunin ng mga gumagawa ng test ay para sukatin ang iyong analytical skills sa lahat ng subtests. Kapag sinasagutan ang mga exams sa language proficiency, halimbawa, ang mga sumusunod na traps ay maaaring magdala sa iyo sa failure kung hindi ka mag-iingat:

a. Violation ng rule ng “parallel structures.”

Halimbawa: “Play, eat, and sleeping–these are what my pet dog usually does all day.”

Paliwanag: Ang parallel structures ay ginagamit para masiguro ang clarity ng statements. Ayon sa principle na ito, ang mga words at phrases sa isang sentence ay dapat consistent sa terms ng structure at tense.

Ang example na sentence sa itaas ay lumalabag sa rule ng parallel structures. Ang unang dalawang verbs–play at eat–ay nasa present tense, samantalang ang huling isa–sleeping–ay isang verb na ginamit bilang noun, na kilala bilang gerund.

Para itama ang sentence, ang gerund ay dapat palitan ng verb form na consistent sa ibang dalawang words, kaya ang tama ay:

“Play, eat, and sleep–these are what my pet dog usually does all day.”

b. Insertion ng distracting phrase o clause na nakakagulo sa subject-verb agreement

Halimbawa: “Many politicians, in their desire to win an election, makes grandiose promises to voters.”

Paliwanag: Lagi mong tutukan ang dalawang bagay: ang subject at ang verb. Ang iba ay secondary lang. Sa example sa itaas, ang subject ay “politicians” na nasa plural form kaya dapat ang verb ay plural din.

Kaya, ang tamang sagot dapat ay “make” hindi “makes.”

c. Use ng inverted sentence structure

Halimbawa: “In the middle of the forest stands the giant trees considered oldest in the region.”

Paliwanag: Ang inverted sentences ay may mga verbs na nauuna sa subjects imbis na ang kabaligtaran. Madali mong iisipin na walang mali sa sentence kung hindi mo masyadong titingnan.

Also Read: Paano Maghanda Para sa UPCAT?

Sa sentence sa itaas, halimbawa, ang verb na “stands” ay inilalarawan ang subject na “trees,” hindi ang “forest.” Kaya, dapat ito ay isulat bilang:

“In the middle of the forest stand the giant trees considered oldest in the region.”

d. Misplaced modifiers

Halimbawa: “Eagerly awaiting her birthday, Mary’s presents were all picked up and admired by Mary many times throughout the course of the day.”

Paliwanag: Ang modifiers ay mga words na nagdadagdag ng detalye o nagbabago ng meaning ng ibang word. Para maiwasan ang confusion, ang mga modifiers ay dapat ilagay malapit sa subject na inilalarawan.

Ang misplaced modifiers ay talagang nakakalito dahil sabay-sabay mong haharapin ang ilang words. Ang example sa itaas ay parang ang mga presents ni Mary, hindi si Mary mismo, ang “eagerly awaiting her birthday.”

Gamit ang common sense, alam natin na ang mga presents ni Mary ay walang paraan para ipahayag ang emotion ng eagerness. Sa pamamagitan ng pag-arrange ng words, makakagawa tayo ng sentence na mas may sense:

Eagerly awaiting her birthday, Mary picked up and admired her presents many times throughout the day.

Alisin ang mga Distracters

Karamihan sa multiple-choice questions ay nagbibigay sa iyo ng apat na posibleng sagot na pagpipilian–A, B, C, o D.

Gamitin ang process of elimination para mabawasan ang mga choices hanggang dalawa na lang. Kapag inalis mo na ang mga distracters sa equation, mas magiging madali para sa iyo na makarating sa tamang sagot dahil dalawa na lang ang pagpipilian mo.

Ang pagharap sa dalawang choices lang ay nangangahulugan din na mayroon kang 50% na tsansa na tama ang iyong sagot.

Bantayan ang mga Qualifiers

Ang qualifier ay isang salita na nagpapalakas o naglilimita sa kahulugan ng ibang salita.

Ang mga qualifiers ay maaaring absolute (hal., all, always, absolutely, never, certainly, best, every, only, worst, invariably, without exception) o conditional (hal., usually, probably, possibly, seldom, might, much, most, often, generally, frequently).

Kapag nakakita ka ng qualifier sa isa sa mga choices, maaari itong gawing tama o mali ang opsyon.

Halimbawa, ang mga pangungusap sa ibaba ay mukhang magkatulad:

“It often rains in Batanes.”

“It always rains in Batanes.”

Sa mas malapitang pagtingin, parehong magkatulad ang tingin sa mga pangungusap pero magkaiba ang kahulugan dahil sa uri ng qualifier na ginamit. Samantalang tama ang unang pangungusap, mali naman ang pangalawa dahil sa paggamit ng salitang “always.”

Sa multiple choice exams, ang mga opsyon na gumagamit ng absolute qualifiers ay kadalasang mali habang ang mga may conditional qualifiers tulad ng “often,” “seldom,” at “probably” ay madalas na tama.

Gumuhit ng Diagrams at Pictures Para Malutas ang Tricky Math Problems

Bagaman ang ilang math problems ay madaling masolusyunan sa pamamagitan ng mental calculations, mayroong komplikadong mga tanong na nangangailangan ng mas maraming visualization.

Also Read: Paano Makakuha ng Trabaho sa New Zealand?

Sa pag-convert ng word problems sa diagrams o pictures, nagiging mas hindi nakakatakot at mas madaling malutas ang mga ito.

Halimbawa: “Ang bayan ng Marabut ay matatagpuan sa Marikina Highway. Ang bayan ng Caranglan ay nasa kanluran ng Marabut. Ang Sarangani ay nasa silangan ng Caranglan, pero kanluran ng Marabut. Ang Daraga ay nasa silangan ng Rajamon, pero kanluran ng Sarangani at Caranglan. Aling bayan ang pinakamalayo sa kanluran?”

Para malutas ang problemang ito, gumuhit ng isang linya at ilagay ang unang dalawang lugar sa kanilang kaukulang lokasyon gaya ng inilarawan sa pahayag: “Ang bayan ng Caranglan ay nasa kanluran ng Marabut.”

How to Answer Multiple Choice Exam Math Problems

Sunod, ilagay ang iba pang mga bayan sa tamang pagkakasunod-sunod gaya ng ipinahihiwatig sa word problem.

How to Answer Multiple Choice Exam Math Problems

Batay sa diagram na ating ginawa, madali nating makikita na ang bayan na pinakamalayo sa kanluran ay Rajamon.

Bagaman maaari mo ring i-visualize ang diagram sa iyong isipan, ang aktwal na pagguhit nito sa iyong scratch paper ay mas nagpapababa ng tsansa na magkamali ka.

Magmatyag sa mga Negatives

Ang mga negative words tulad ng none, never, not, no, at yung may mga prefixes na un-, il-, o im- ay maaaring magbago ng kahulugan ng isang pangungusap.

Kung hindi ka maingat magbasa, maaari mong maling interpretahin ang isang pahayag na naglalaman ng negative words bilang mali kahit na ito ay totoo.

Isaalang-alang ang dalawang pangungusap sa ibaba:

“It is logical to assume that Thomas Edison’s fame was due to his many practical inventions.”

“It is illogical to assume that Thomas Edison’s fame was not due to his many practical inventions.”

Ang unang pahayag, na walang negatives, ay totoo. Ang pangalawang pangungusap, sa kabilang banda, ay may double negatives. Kapag may dalawang negative words, ang pahayag ay totoo rin dahil nagkakansela ang mga negatives sa isa’t isa.

Parehong totoo ang mga pahayag sa itaas pero ang pangalawa ay medyo mas mahirap unawain dahil sa pagkakaroon ng negative words.

Kapag nakaharap sa mga pangungusap na tulad nito sa multiple-choice exams, kilalanin muna ang mga negatives at pagkatapos ay intindihin ang kahulugan ng pahayag nang wala ang negative words. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung ang pangungusap ay totoo o mali nang hindi naaapektuhan ng mga negatives.

Maghanap ng Grammatical Clues

Ang multiple choice questions ay maaaring itanong sa iba’t ibang paraan pero anuman ang format, lahat sila ay sumusunod sa basic grammar rules.

Sa ilang language proficiency exams, ang sagot ay maaaring yung pinaka-grammatically na may sense. Halimbawa, sa isang tanong na nagtatapos sa indefinite article na “an,” malamang ang sagot ay yung nagsisimula sa vowel.

Ang sumusunod na tanong ay isa pang magandang halimbawa:

Also Read: Paano Makapasok sa UP Kahit Hindi Kumuha ng UPCAT?

The people of Iceland
a. A country located just outside the Arctic Circle
b. Are the world’s most avid readers
c. Claim to be descendants of the Aztecs
d. The capital, Reykjavik, where arms talks have been held

Base sa grammar rules, maaari nating i-eliminate ang choices (a) at (d). Maaari ka na ngayong pumili sa pagitan ng options (b) at (c) dahil sila lang ang hindi nag-iinterrupt sa flow ng sentence at sumusunod sa basic subject-verb agreement.

Ang grammatical clues ay maaari ring gamitin para sagutin ang mga tanong na sinusubok ang iyong kakayahan na i-organize ang phrases o sentences.

Halimbawa:

a. Secondly, they had no leader.
b. Firstly, the workers were not united.
c. Finally, they did not have the support of their families.
d. Thirdly, they had no funds to tide them over.
e. From the beginning, it looked like the worker’s strike was doomed to fail.

Mga Pagpipilian sa Sagot:

  1. abdec
  2. cbead
  3. deabc
  4. ebadc

Sa pagdepende sa mga keywords sa simula ng bawat sentence, maaari nating ayusin ang mga ito sa isang sequence na may sense: “From the beginning,” susundan ng “Firstly,” “Secondly,” at iba pa. Kaya, ang tamang sequence ay “ebadc.”

Huwag Sundin ang Karaniwang Payo

Marahil ay narinig mo na kapag nagdududa, piliin mo lang ang “c.”

Pero, ang tsansa na makuha mo ang tamang sagot kapag pinili mo ang letrang ito ay katulad lang ng tsansa mo na manalo sa lotto.

Huwag maghanap ng patterns sa mga lugar na wala naman, lalo na sa multiple-choice exams kung saan ang mga sagot ay random ang pagkakasunod-sunod.

Kaya, kung mapansin mo na pareho ang letrang napili mo sa tatlong magkakasunod na tanong, huwag kang mag-alala. Ang pattern ay nagkataon lang kaya huwag mo itong hayaang makaabala sa iyo sa pagsagot ng natitirang bahagi ng exam.

Maging Systematic Kapag Nahaharap sa Nakakalitong Questions/Choices

Ang layunin ng gumagawa ng test ay hindi para gawing mas madali ang iyong buhay. Pero gaano man kahaba at nakakalito ang mga tanong at ang kanilang mga corresponding choices, maaari kang makarating sa tamang sagot sa pamamagitan ng pag-take nito one step at a time.

Halimbawa:

Alin sa mga sumusunod ang nagpapabilis ng healing process?

Pagpapahinga ng injured part ng katawan.
Proteksyon ng sugat mula sa further injury.
Sapat na nutrisyon.
Emotional support mula sa mga kaibigan at pamilya.
Pagkakait ng fluids sa pasyente.

Choices:

A, b, d, e
A, b, c, d
A, c, d, e
All of the above
None of the above

Sa unang tingin, maaaring overwhelming ang tanong. Pero sa pagiging systematic, madali mong makikita ang sagot nang hindi nasasayang ang maraming oras.

Una, alisin ang statement na malinaw na mali, sa kasong ito (e) o “Depriving the patient with fluids.” Sunod, dumaan sa mga choices at alisin ang mga naglalaman ng maling statement (e).

Sa paggawa nito, mababawasan mo ang iyong mga choices at mas magkakaroon ka ng mas magandang tsansa na pumili ng tamang sagot.

Karagdagang Tips

  • Madalas na i-check na tugma ang iyong mga sagot sa kaukulang mga tanong, lalo na pagkatapos mong laktawan ang ilang items.
  • Takpan o itago ang mga choices habang binabasa ang stem o ang katawan ng tanong. Subukang alamin ang sagot kung kaya mo para hindi ka ma-distract sa ibang choices pagdating ng oras na ilantad mo sila.
  • Isulat sa scratch paper na ibinigay ang lahat ng formulas na maalala mo sa simula ng exam. Pwede mong gawin ito sa simula (sa panganib na mawalan ng ilang minuto) o pagkatapos mong matapos ang unang bahagi ng exam, basta’t hindi ito nangangailangan ng computations tulad ng Language Proficiency.
  • Kung may natitira kang oras, balikan mo ang iyong test paper sa huling pagkakataon para baguhin ang mga sagot sa mga tanong na mali mo nang nabasa o kaya ay ngayon mo lang nalaman ang sagot. I-check din ang mga errors tulad ng stray pencil marks, mismatch sa question-answer, at pag-shade ng dalawang sagot para sa iisang tanong.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.