Paano Kumuha ng TIN Para sa One-Time Taxpayer at mga Nagpaparehistro Ayon sa E.O. 98 Gamit ang BIR Form 1904

Reading Time - 6 minutes
BIR Form 1904

Sa buhay natin, hindi maiiwasan ang mga pagkakataon na tayo ay kinakailangang magbayad ng buwis. Ngunit hindi lahat ay regular na nagbabayad ng buwis, at may mga pagkakataon na ang isa sa atin ay kailangang kumuha ng Tax Identification Number o TIN para sa mga partikular na layunin. Upang malinawang maunawaan ang BIR Form 1904 at paano ito gamitin, tara’t alamin natin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol dito.

Ano ang Layunin ng BIR Form 1904?

Ang BIR Form 1904 ay isang uri ng form na ginagamit ng mga one-time taxpayers at mga taong nagnanais na magparehistro sa ilalim ng EO 98 upang kumuha ng TIN bago magbayad ng anumang buwis, mag-file ng buwis na return, o tumanggap ng TIN. Ito ay may layuning mapabilis ang mga transaksyon sa mga opisyal na ahensya ng gobyerno.

Para kanino ito?

Also Read: Gabay sa Loose Leaf Books of Accounts

1. Mga aplikante sa ilalim ng EO 98: Kasama dito ang mga unemployed na Pilipino, OFWs, at iba pa, na nagnanais kumuha ng TIN upang magkaroon ng kakayahan na magtransaksiyon sa alinmang tanggapan ng gobyerno.

2. Mga non-resident foreigners na nagnanais ng Special Temporary Permit (STP) mula sa PRC: Ito ay para sa mga dayuhang hindi residente sa Pilipinas na nagnanais magtrabaho o magkaroon ng permit sa bansa.

3. Mga non-resident foreigners na pansamantalang nagtatrabaho sa Pilipinas (sa loob ng anim na buwan o mas mababa) at nagnanais kumuha ng Special Working Permit (SWP) mula sa Bureau of Immigration: Ito ay para sa mga dayuhang pansamantalang nagtatrabaho sa Pilipinas.

4. One-time taxpayers, kabilang na ang mga Pilipino o foreigners, na wala pang naibigay na TIN: Kasama dito ang mga nagbabayad ng donor’s tax, capital gains tax, estate tax, at iba pang one-time taxes.

Magkano ang Registration Fee?

Walang bayad ang kinakailangan para sa mga nagfa-file ng BIR Form 1904. Ito ay libre para sa lahat ng aplikante.

Saan Magparehistro?

Ang pook ng pagrerehistro ay nakasalalay sa iyong layunin at kategorya ng aplikasyon. Narito ang mga nararapat na lugar para magparehistro:

Para sa mga nagre-rehistro sa ilalim ng EO 98: Ang Regional District Office (RDO) na may hurisdiksyon sa iyong lugar ng tirahan ay ang kailangan puntahan.

Also Read: Paano Kumuha ng Professional Tax Receipt (PTR)?

Para sa mga non-resident foreigners na may maikli o temporaryeng pananatili sa Pilipinas: RDO 39 sa South Quezon City (Opisina ng Komisyoner ng Internal Revenue) ang iyong puntahan.

Para sa mga nagbabayad ng donor’s tax: Ang RDO na may hurisdiksyon sa lugar ng tirahan ng donor ay ang dapat puntahan.

Para sa mga nagbabayad ng estate tax (na walang mga ari-arian): Ang RDO na may hurisdiksyon sa lugar ng tirahan ng yumaong may-ari sa oras ng kanyang kamatayan ay ang iyong puntahan.

Also Read: Paano Kumuha ng TIN: Gabay sa Pagpaparehistro ng Tax Identification Number

Para sa mga nagbabayad ng capital gains tax sa benta ng totoong ari-arian: Ang RDO ng lokasyon ng totoong ari-arian ay ang dapat puntahan.

Para sa mga nagbabayad ng capital gains tax sa benta ng mga shares of stocks: Kung hindi ito nakalista sa Stock Exchange, ang RDO kung saan matatagpuan ang address ng nagbebenta ay ang puntahan. Kung nakalista ito sa Stock Exchange, ang RDO na may hurisdiksyon sa lokasyon ng local stock exchange ang dapat puntahan.

Para sa iba pang klase ng one-time taxpayers: Ang RDO na may hurisdiksyon sa lugar ng aplikante ang iyong puntahan.

Mga Kinakailangang Dokumento para sa Paggamit ng BIR Form 1904 – Para sa mga Non-Resident Foreigners

Para sa mga non-resident foreigners, narito ang mga kinakailangang dokumento:

 1. Dalawang kopya ng BIR Form 1904 na may kumpletong impormasyon.
 2. Photocopy ng bio-data page ng passport.

Mga Kinakailangang Dokumento para sa Paggamit ng BIR Form 1904 – Para sa mga Aplikante sa ilalim ng EO 98 at One-Time Taxpayers

Para sa mga aplikante sa ilalim ng EO 98 at mga one-time taxpayers, narito ang mga kinakailangang dokumento:

 1. Dalawang kopya ng BIR Form 1904 na may kumpletong impormasyon.
 2. Birth certificate, community tax certificate, o iba pang valid ID (tulad ng passport at driver’s license) na nagpapakita ng pangalan, petsa ng kapanganakan, at address ng aplikante. Ang mga mag-aaral at mga fresh graduate ay maaaring magpakita ng school ID, alumni ID, o NBI clearance bilang valid ID.
 3. Para sa mga may asawa: Marriage certificate.
 4. Para sa mga nagnanais kumuha ng TIN upang magbukas ng bank account: Maaring kailanganin ang isang request letter para sa TIN issuance mula sa bangko.
 5. Para sa mga OFWs na mag-aapply nang personal: Original Barangay Certification.
 6. Karagdagang dokumento para sa awtorisadong representante ng OFW: Authorization letter at valid ID ng representante.

Karagdagang Kinakailangan para sa One-Time Taxpayers

Para sa mga one-time taxpayers, ito ang mga karagdagang kinakailangan:

 1. Para sa donor’s taxpayer: Deed of Donation.
 2. Para sa estate taxpayer: Photocopy ng death certificate ng yumaong tao o Extrajudicial Settlement of the Estate / Affidavit of Self Adjudication.
 3. Para sa capital gains taxpayer: Deed of Sale.
 4. Para sa taxpayer na kumikita sa final tax sa mga panalo: Certification mula sa nagkakaloob ng premyo.
 5. Para sa mga driver na magpaparehistro ng kanilang sasakyan sa LTO: Official receipt/Cash invoice (para sa bago) / Deed of Sale o Certificate of Registration mula sa LTO (para sa second-hand na sasakyan).

Mga Hakbang sa Pag-file ng BIR Form 1904 para sa mga Aplikante sa ilalim ng EO 98 at One-Time Taxpayers

Para sa mga aplikante sa ilalim ng EO 98 at one-time taxpayers, narito ang mga hakbang sa pag-file ng BIR Form 1904:

 1. Pumunta lamang sa itinalagang RDO para sa iyong aplikasyon at isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento.
 2. Ang registration officer ay magche-check kung kumpleto ang iyong mga dokumento at kung may naibigay na TIN sa iyo sa nakaraan. Pagkatapos ng pagsusuri at pag-verify, isasalaysay ang iyong impormasyon sa database ng BIR, at bubuo ng TIN para sa iyo.
 3. Kapag handa na, makakatanggap ka ng iyong TIN at kopya ng BIR Form 1904. Makikita mo ang iyong TIN sa itaas ng iyong kopya.

Sa simpleng mga hakbang na ito, magagamit mo na ang iyong TIN para sa mga kinakailangang transaksyon at pagbabayad ng buwis. Huwag kalimutang panatilihing ligtas at maayos ang lahat ng iyong mga dokumento para sa mas mabilis na proseso ng iyong aplikasyon.

Paalala: Ang artikulong ito ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi pumapalit sa propesyonal na payo. Kung may mga karagdagang tanong o pangangailangan ng tulong, maari kang makipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue o sa isang lisensyadong propesyonal na taga-payo sa buwis.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.