Paano I-verify ang TIN Number Kapag Ito’y Nawala o Nakalimutan Mo

Reading Time - 8 minutes
BIR Revie

Naghahanap ka ba ng paraan kung paano mabilis na ma-verify ang iyong TIN number? Narito ang tamang artikulo para sa iyo!

Maaari kang hingan ng iyong TIN (Taxpayer Identification Number) sa iba’t ibang pagkakataon, tulad ng pag-aaplay para sa trabaho, pagbubukas ng bank account, o pagsasagawa ng investment account sa isang stockbroker platform.

Ano ang gagawin mo kung mayroon ka nang TIN ngunit hindi mo ito matandaan?

Isa sa mga bagay na dapat mong iwasan ay ang pag-aaplay ng bago TIN sapagkat ipinagbabawal ito ng batas. Ang TIN na ibinigay sa iyo ay iyong panghabambuhay na numero na hindi maaring mapalitan.

Sa halip, maaari mong subukan ang iba’t ibang paraan upang makuha muli ang iyong nawawalang o nalimutang TIN.

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi kapalit ng propesyonal na payo.

Paano I-verify ang TIN Gamit ang BIR’s Digital Assistant Chatbot na si Revie

BIR Digital Assistant Revie

Noong ika-10 ng Nobyembre, 2022, sa pamamagitan ng Revenue Memorandum Circular (RMC) 146-20221, inilunsad ng BIR ang bagong at pinabuting si Revie, ang digital assistant chatbot ng ahensya. Maari itong ma-access sa opisyal na website ng BIR, kung saan makakatulong ito sa iyo na i-verify o patunayan ang anumang TIN (taxpayer identification number), hanapin ang anumang Revenue District Office (RDO), at maghain ng mga reklamo nang elektroniko laban sa mga negosyo para sa pag-evasion ng buwis, hindi pagsusustento ng resibo/o invoice, at iba pang paglabag sa mga probisyon ng Tax Code.

Upang i-verify ang iyong TIN gamit ang tulong ni Revie, sundan ang mga hakbang na ito:

 1. Pumunta sa opisyal na website ng BIR sa bir.gov.ph
 2. I-click ang animated chatbot icon sa kanang ibaba ng homepage.
 3. Maghintay na magpakita si Revie ng lahat ng mga available na option, pagkatapos piliin ang TIN Inquiry.
 4. Punan ang online form na may iyong pangalan, kasarian, at petsa ng kapanganakan. I-click ang Submit Form kapag natapos ka na.
 5. Maghintay na magrespond ang isang agent sa iyong kahilingan sa lalong madaling panahon. Siguruhing mayroon kang isang government-issued na valid ID para sa veripikasyon.

Tandaan: Maari kang makatanggap ng serbisyo mula sa mga ahente ng BIR mula 8 AM hanggang 5 PM, Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga holiday, non-working days, at work suspension).

Also Read: Paano Magparehistro ng Negosyo sa Pilipinas?

Paano I-recover ang TIN Number (Nawala o Nakalimutan) Online Gamit ang BIR Mobile TIN Verifier App (Sa ngayon ay hindi available)

Noong unang bahagi ng 2021, inilunsad ng Bureau of Internal Revenue ang Mobile Taxpayer Identification Number (TIN) Verifier app2 upang magbigay ng kaginhawahan sa mga taxpayers sa pag-recover o pag-verify ng kanilang TIN.

Sa halip na pumunta sa mga opisina ng BIR district nang personal, maari nang makakuha ng mga real-time na sagot sa kanilang mga katanungan tungkol sa TIN sa kanilang mga kamay. Available ito sa App Store (para sa mga gumagamit ng IOS) at sa Google Play (para sa mga gumagamit ng Android smartphone), ang tax verifier app ay makakatulong sa iyo na gawin ang mga sumusunod na transaksyon:

 • TIN Inquiry – upang makuha muli ang iyong nawawalang o nalimutang TIN, hihingiin ng app ang iyong mga detalye (tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, at iba pa). Kakailanganin rin nitong mag-selfie kasama ang isang valid government-issued ID at mag-upload ng isang kopya para sa veripikasyon.
 • TIN Validation – upang tiyakin kung ang isang TIN ay totoo, hihingiin ng app ang iyong TIN at personal na detalye (tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan, address, civil status, at pangalan ng asawa, kung mayroon). Gayundin, hihilingin sa iyo na mag-selfie kasama ang isang valid government-issued ID at mag-upload ng isang kopya.

Upang makuha muli ang iyong TIN sa pamamagitan ng bagong BIR Tax Verifier app, sundan ang mga hakbang na ito:

1. I-install ang TIN Verifier Mobile Application sa Iyong Mobile Device

TIN Number Verification

Maari mong i-download ang mobile app sa Google Playstore o sa App Store. Maari mo rin i-scan ang QR code para i-download ang app.

2. Buksan ang App at Basahin ang Privacy Policy. I-click ang Proceed

TIN Number Verification

3. Piliin ang TIN VERIFIER Button

TIN Number Verification

4. Basahin ang Disclaimer at I-click ang Proceed

TIN Number Verification

Also Read: Paano Kumuha ng TIN ID o Tax Identification Number ID

Tandaan ang nakasulat sa disclaimer. Ito ay nagsasabing ang app ay maaaring mag-assist lamang sa mga indibidwal na taxpayers sa ngayon. Bukod dito, ang app ay maaaring mag-assist lamang sa mga araw ng linggo, Lunes hanggang Biyernes, mula 8 AM hanggang 5 PM. Ang mga katanungan na isinumite tuwing mga weekend o holiday ay maaaring i-process sa susunod na araw ng negosyo.

5. Piliin ang TIN INQUIRY

TIN Number Verification

Kung mayroon ka nang kasalukuyang TIN at nais mong tiyakin ang kanyang pagiging totoo, pumili ng TIN VALIDATION sa halip.

6. Ibigay ang Kinakailangang Impormasyon sa Tamang Pagkakasunod-sunod

Sa chat/message box na ibinigay, ilagay (sa eksaktong pagkakasunod-sunod) ang iyong unang pangalan, gitnang pangalan, apelyido, petsa ng kapanganakan, address, civil status, pangalan ng asawa (kung mayroon), isang selfie mo kasama ang isang valid government-issued ID, at pagkatapos ay isang hiwalay na litrato ng parehong ID.

Kung pumili ka ng TIN Validation sa halip, dapat mong magbigay ng TIN kasama ang mga nabanggit na impormasyon.

TIN Number Verification

7. Maghintay ng Sagot mula sa isang Kinatawan ng BIR sa Real-Time

Dapat kang makatanggap ng sagot sa loob ng ilang minuto. Kung wala kang chat agent na magagamit, maaring kailanganin mong maghintay ng ilang minuto o oras.

Mga Tips na Dapat Tandaan Kapag Gumagamit ng TIN Verifier Mobile Application

 • Magkaruon ng pasensya sa paggamit ng app. Dahil sa limitadong bilang ng mga ahente na nangangasiwa sa maraming mga gumagamit na nagnanais na i-verify ang kanilang mga TIN number, maaaring tumagal ng kaunti bago may mag-respond sa iyong kahilingan.
 • Hayaan ang app na buksan nang hindi bababa sa 10 minuto habang naghihintay sa susunod na available na agent. Huwag mag-disconnect sa internet o buksan ang iba pang mga app; kung hindi, maaring ma-cut short ang koneksyon ng iyong app at kailangan mong magsimula ulit. Gamitin ang serbisyo sa pinakamaagang oras. Ang serbisyong TIN verification sa pamamagitan ng app na ito ay maari lamang sa mga araw ng linggo, mula 8 AM hanggang 5 PM.
 • Siguruhing buksan ang app nang maaga sa umaga. Ayon sa ulat, may mga gumagamit na nagbukas ng app ng 10-15 minuto bago mag-8 AM, at naghintay nang may pasensya hanggang 7:59 AM bago i-click ang TIN Validation o TIN Inquiry button. Ang estratehiyang ito ay magpapahuli sa pila at mas malamang na makuha agad ang iyong TIN verification.
 • Bagamat ina-encourage ang paggamit ng mobile app, tinatanggap pa rin ng BIR ang walk-in TIN validation at mga katanungan sa mga RDO ng mga taxpayers.

Iba Pang Paraan ng Pag-recover ng Nawawalang o Nakalimutang TIN Number

 1. Tingnan ang iyong TIN card, company ID, ITR, o iba pang mga dokumento. Una nating tingnan ang iyong TIN card na may lamang numero nito.

Ano kung nawala mo rin ang iyong TIN card? Maaring makita mo ang iyong TIN sa iba pang mga dokumento tulad ng iyong company ID, income tax return (ITR), o mga resibo.

 1. I-verify sa iyong employer. Makipag-ugnayan sa iyong kasalukuyang o nakaraang employer upang humiling ng iyong TIN. Ang HR o admin department ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo ay may mga rekord ng iyong empleyo, kasama na dito ang iyong TIN. Kaya sigurado, maaari nilang tulungan kang kunin muli ang iyong nalimutang TIN.
 2. Tumawag sa BIR hotlines Kung hindi gumana ang mga unang dalawang paraan ng pagkuha ng iyong TIN, kailangan mong humiling nito mula direkta sa BIR.

Narito ang mga numero ng BIR na maari mong tawagan upang kunin muli ang iyong TIN:

 • Trunkline: 8981-7000 / 8929-7676
 • Customer Assistance Division: 8981-7003 / 8981-7020 / 8981-7030 / 8981-7040 / 8981-7046

Huwag kalimutan na isama ang area code 02 bago ang mga numero (halimbawa, 0289817000) kung ikaw ay tumatawag mula sa labas ng Metro Manila o ang country code +63 kung ikaw ay tumatawag mula sa ibang bansa.

Also Read: Paano Kumuha ng TIN Para sa One-Time Taxpayer at mga Nagpaparehistro Ayon sa E.O. 98 Gamit ang BIR Form 1904

Bago makipag-usap sa isang customer service agent, maghanda ng mga detalye na maaring itanong para sa pag-verify ng iyong pagkakakilanlan, tulad ng buong pangalan, address, at petsa ng kapanganakan.

 1. Magpadala ng email inquiry sa BIR. Kung hindi gaanong kailangan ang pagkuha muli ng iyong TIN o hindi mo ma-contact ang BIR hotlines, maaring magtanong tungkol sa iyong TIN sa pamamagitan ng email.

I-email ang iyong request para sa TIN verification, kasama ang iyong buong pangalan, address, at petsa ng kapanganakan, sa contact_us@bir.gov.ph

Upang makatipid ng oras, maari mong gamitin ang sumusunod na template:

Hello,

I hope you are having a good day.

I am writing to seek your help in recovering my Tax Identification Number (TIN), as I seem to have misplaced it, and I require it for a specific purpose. Below, you’ll find my personal information:

Full Name:

Date of Birth:

Gender:

Residential Address (including Zip Code):

I am eagerly anticipating your favorable response to this request.

Thank you and best regards,

(Your Full Name)

Siguruhing isulat ang “TIN Verification” sa subject line ng iyong email para agad ma-identify ng recipient ang layunin ng iyong email.

Karaniwang, isang kinatawan ng customer service ng BIR ang sumasagot sa mga katanungan tungkol sa TIN sa loob ng ilang araw.

 1. Pumunta sa BIR RDO. Kung ang RDO kung saan ka nag-apply ng TIN ay malapit sa iyong bahay o opisina, ang pinakamainam na paraan ay ang personal na pag-request ng TIN verification.

Pumunta sa Taxpayers’ General Services o Customer Service counter at ipakita ang iyong valid ID o birth certificate para sa veripikasyon ng iyong pagkakakilanlan.

Sa pamamagitan ng mga paraang ito, maari kang makakuha muli ng iyong nawawalang o nalimutang TIN number. Panatilihing mahigpit ang mga dokumento mo upang maiwasan ang mga abala sa hinaharap.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.