Paano Kumuha ng TIN Para sa Korporasyon at Partnerships Gamit ang BIR Form 1903

Reading Time - 4 minutes
Also Read: Paano Kumuha ng TIN Para sa One-Time Taxpayer at mga Nagpaparehistro Ayon sa E.O. 98 Gamit ang BIR Form 1904

BIR Form 1903

Also Read: Simpleng Gabay sa TRAIN Law Tax Table

Sa pagsisimula ng iyong negosyo o organisasyon, mahalaga na tamang-tama ang iyong pagrehistro sa Bureau of Internal Revenue (BIR) ng Pilipinas. Isa sa mga pangunahing hakbang na ito ay ang pag-file ng BIR Form 1903. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga hakbang at kinakailangang dokumento upang mag-file ng BIR Form 1903 para sa korporasyon at mga kasosyo.

Pangunahing Layunin ng BIR Form 1903

Ang BIR Form 1903 ay ang pormularyo ng buwis na ginagamit ng mga korporasyon, pati na rin ang mga hindi buwis, upang irehistro ang kanilang organisasyon sa BIR at makakuha ng Taxpayer Identification Number (TIN). Kailangang mag-file ng BIR Form 1903 ang mga korporasyon bago magsimula ang kanilang operasyon. Ang mga kasosyo at mga non-profit na entidad ay kinakailangang mag-file ng pormularyong ito bago o kasabay sa pag-file ng anumang aplikableng buwis na dokumento.

Sino-sino ang Dapat Mag-file ng BIR Form 1903?

 1. Korporasyon at mga kasosyo, anuman ang pag-aari ng mga ito, maging lokal o banyaga (residente o hindi residente).
 2. Non-stock, non-profit na mga organisasyon.
 3. Kooperatiba.
 4. Asosasyon (tulad ng homeowners associations, labor unions, at iba pa).
 5. Pambansang ahensya ng gobyerno.
 6. GOCCs (Government-Owned and Controlled Corporations).
 7. LGUs (Local Government Units).

Magkano ang Babayaran para sa Rehistrasyon?

Ang mga korporasyon at mga kasosyo na magpaparehistro sa BIR ay dapat magbayad ng Php 500 na buwanang bayad para sa Annual Registration Fee (ARF), kasama ang Php 15 na documentary stamp tax (DST) at Php 15 na certification fee bawat Enero 31 ng bawat taon. Bagamat kinakailangang bayaran ang ARF taun-taon, ang rehistrasyon ay ginagawa lamang ng isang beses.

Saan Magparehistro?

Ang inyong RDO (Revenue District Office) na may hurisdiksyon sa inyong punong opisina, sangay, o rehiyon ay dapat puntahan para sa rehistrasyon.

Kinakailangang mga Dokumento at Hakbang para sa Korporasyon at mga Kasosyo

Para sa Korporasyon

 1. Dalawang kopya ng BIR Form 1903 na may kasamang impormasyon ng inyong korporasyon.
 2. Para sa lokal na korporasyon: Fotokopya ng SEC Certificate of Incorporation at Articles of Incorporation.
 3. Para sa dayuhang korporasyon: Fotokopya ng License to Do Business in the Philippines at Articles of Incorporation.
 4. Para sa mga kasosyo: Fotokopya ng Certificate of Recording at Articles of Partnerships.
 5. Fotokopya ng Mayor’s Permit (o duly-received application form para sa Mayor’s Permit kung ito ay kasalukuyan pang isinasagawa).
 6. Katibayan ng Pagbabayad ng Annual Registration Fee (ARF). Kung hindi pa nababayaran ang ARF: Dalawang kopya ng BIR Form 0605 (Payment Form).
 7. Accomplished BIR Form 1906 (Application for Authority to Print Receipts and Invoices).
 8. Huling malinaw na halimbawa ng principal receipts o invoices.

Para sa Kooperatiba

 1. Dalawang kopya ng BIR Form 1903 na may kasamang impormasyon ng inyong kooperatiba.
 2. Fotokopya ng Certificate of Registration mula sa Cooperative Development Authority (CDA).
 3. Articles of Cooperation.
 4. Accomplished BIR Form 1906.
 5. Huling malinaw na halimbawa ng principal receipts o invoices.

Para sa mga Asosasyon

 1. Dalawang kopya ng BIR Form 1903 na may kasamang impormasyon ng inyong asosasyon.
 2. Para sa homeowners association: Fotokopya ng Certificate of Registration mula sa Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB) at Articles of Association.
 3. Para sa mga labor unions: Fotokopya ng Certificate of Registration mula sa Department of Labor and Employment (DOLE) at Konstitusyon at by-laws.
 4. Accomplished BIR Form 1906.
 5. Huling malinaw na halimbawa ng principal receipts o invoices.

Hakbang sa Pag-file ng BIR Form 1903 para sa mga Korporasyon

 1. Sa inyong itinalagang RDO, pumunta sa New Business Registrant Counter at isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento. Pagkatapos ng pagsusuri at beripikasyon, ang registration officer ay mag-eencode ng inyong impormasyon sa BIR database, magbibigay ng TIN, at ilalagay ang inyong TIN sa BIR Form 0605.
 2. Para sa mga korporasyon at mga kasosyo lamang: Bayaran ang registration fee sa authorized agent bank ng RDO gamit ang BIR Form 0605. Tanggapin ang inyong katibayan ng pagbabayad, isang opisyal na resibo na may kasamang machine-validated na BIR Form 0605.
 3. Bumalik sa RDO, isumite ang inyong katibayan ng pagbabayad at bayaran ang DST at certification fee.
 4. Dumalo sa briefing para sa mga bagong rehistradong negosyo.
 5. Hintayin ang paglabas ng mga sumusunod na mga dokumento ng BIR registration:
  • BIR Form 2303 (Certificate of Registration)
  • “Ask for a Receipt” Notice (ARN)
  • Authority to Print (ATP)
  • BIR-printed receipt/invoice (kung kinakailangan)
  • eReceipt bilang patunay ng pagbabayad

(Tandaan: Kung mayroon ka nang umiiral na TIN, makakatipid ka ng oras kung babayaran mo ang ARF bago ka magparehistro sa BIR. Punan lamang ang BIR Form 0605 at bayaran ito sa pamamagitan ng Authorized Agent Bank, online banking facility ng bangko, o GCash.)

Sa pamamagitan ng tamang pag-file ng BIR Form 1903 at pagsumite ng kinakailangang dokumento, magkakaroon ka ng legal na karapatan na mag-operate ng iyong korporasyon o asosasyon sa Pilipinas. Tiyakin na ito ay naayos at naipasa sa BIR sa mga tamang petsa upang maiwasan ang anumang problema sa buwis sa hinaharap. Huwag kalimutang sumangguni sa mga propesyonal sa buwis o legal na tagapayo para sa karagdagang impormasyon at payo ukol sa iyong pagsusumite ng BIR Form 1903.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.