Sino ang Pwedeng Mag-apply Para sa Business Loan sa Pilipinas?

Reading Time - 8 minutes

Kung nais mong magtayo ng negosyo sa Pilipinas, malamang ay kailangan mong magkaroon ng sapat na puhunan. Hindi lahat ng mga negosyante ay mayroong sapat na pera upang pondohan ang kanilang mga pangangailangan sa negosyo. Ang pagpapahiram ng pera mula sa mga bangko at iba pang mga institusyon ay isang magandang paraan upang magkaroon ng puhunan. Sa artikulong ito, ating alamin kung sino ang pwedeng mag-apply para sa business loan sa Pilipinas.

Paano Kumuha ng Business Loan sa Pilipinas

Sa Pilipinas, maraming bangko at iba pang mga institusyon ang nag-aalok ng mga business loan. Kung nais mong mag-apply para sa isang business loan, kailangan mong maghanda ng mga kinakailangang dokumento at magpakita ng kakayahang magbayad. Ang mga sumusunod na grupo ay maaaring mag-apply para sa isang business loan:

1. Indibidwal na may Negosyo

Kung ikaw ay isang indibidwal na mayroong sariling negosyo, maaari kang mag-apply para sa isang business loan. Kailangan mong magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay ng iyong negosyo at ang iyong kakayahang magbayad ng iyong mga utang. Kung wala kang sapat na kasiguruhan o hindi mo kayang magpakita ng sapat na kakayahang magbayad, hindi ka magkakaroon ng magandang tsansa upang mabigyan ng business loan.

2. Mga Kumpanya

Mga kumpanya ay maaari ring mag-apply para sa isang business loan. Kailangan nilang magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay ng kanilang negosyo at ang kanilang kakayahang magbayad ng kanilang mga utang. Sa karaniwang kaso, kailangan ng mga kumpanya ng malaking halaga ng puhunan upang mapalawak ang kanilang operasyon. Sa gayon, mas mataas ang tsansa ng mga kumpanya upang mabigyan ng business loan kaysa sa mga indibidwal na mayroong maliit na negosyo.

3. OFWs

Maaari rin mag-apply ng business loan ang mga OFWs (Overseas Filipino Workers) na nais magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Kailangan nilang magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay ng kanilang trabaho at sahod, pati na rin ng kanilang negosyo at kakayahang magbayad ng kanilang mga utang. Sa karaniwang kaso, mas mataas ang interes ng mga OFW na mag-apply ng business loan upang magkaroon ng alternatibong pinagkukunan ng kita.

4. Mga TAO (Tulong Alalay ng Pamilyang Pilipino) Members

Ang Tulong Alalay ng Pamilyang Pilipino (TAO) ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Maaari ring mag-apply ng business loan ang mga miyembro ng TAO na nais magtayo ng negosyo. Kailangan nilang magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay ng kanilang membership sa TAO at ang kanilang negosyo at kakayahang magbayad ng kanilang mga utang. Sa karaniwang kaso, mas mataas ang tsansa ng mga miyembro ng TAO na mabigyan ng business loan dahil sa mga pribilehiyo at tulong na kanilang natatanggap mula sa programa.

Ano ang mga kinakailangang dokumento upang mag-apply ng Business Loan?

Kung nais mong mag-apply para sa isang business loan sa Pilipinas, kailangan mong magpakita ng mga sumusunod na dokumento:

 • Business Plan – Ito ay kailangan upang maipakita ang layunin ng iyong negosyo, ang mga produkto at serbisyo na iyong inaalok, ang iyong target market, ang iyong mga kakumpitensya, at iba pa.
 • Financial Statements – Kailangan mong magpakita ng kasalukuyang financial statement ng iyong negosyo, kabilang ang iyong income statement, balance sheet, at cash flow statement.
 • Business Registration Documents – Kailangan mong magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay na rehistrado ang iyong negosyo, tulad ng DTI Certificate, SEC Registration Certificate, at Mayor’s Permit.
 • Collateral Documents – Kung mayroon kang materyal na ari-arian tulad ng lupa o bahay, kailangan mong magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay nito.
 • Personal Identification – Kailangan mong magpakita ng valid na government-issued ID tulad ng passport, driver’s license, o postal ID.
 • Other Supporting Documents – Depende sa uri ng business loan na inaapplyan mo, maaaring kailanganin pa ng ibang mga dokumento tulad ng mga business permit at lisensya, credit history, at iba pa.

Paano malalaman kung qualified ka sa Business Loan?

Kahit na ikaw ay qualified na mag-apply para sa isang business loan, hindi ito nangangahulugang ikaw ay mabibigyan ng loan. Kailangan mong magpakita ng kakayahang magbayad ng iyong mga utang at magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay ng iyong kakayahan upang panatilihing malakas ang iyong negosyo. Ang mga sumusunod ay kadalasang kinakailangan upang malaman kung qualified ka para sa isang business loan:

 • Credit Score – Kung mayroon kang mataas na credit score, mas mataas ang tsansa mong mabigyan ng business loan.
 • Cash Flow – Kailangan mong magpakita ng sapat na cash flow upang masiguro na mayroon kang kakayahang magbayad ng iyong mga utang.
 • Collateral – Kung mayroon kang materyal na ari-arian, mas mataas ang tsansa mong mabigyan ng business loan.
 • Business Plan – Kailangan mong magpakita ng malakas na business plan upang patunayan na mayroon kang magandang plano para sa iyong negosyo at na alam mo kung paano ito palalakihin at papalago.
 • Industry Experience – Kung mayroon ka nang karanasan sa iyong negosyo o sa parehong industriya, mas mataas ang tsansa mong mabigyan ng business loan.
 • Business Size – Mas malaki ang iyong negosyo, mas mataas ang tsansa mong mabigyan ng business loan.

Kailangan mong masiguro na mayroon kang mga dokumento at kakayahan upang magpakita ng iyong kahandaan at kakayahang magbayad ng iyong mga utang upang malaman kung qualified ka para sa isang business loan.

Ano ang mga benepisyo ng pagkuha ng Business Loan?

Ang pagkuha ng business loan ay mayroong maraming benepisyo para sa mga negosyante. Narito ang ilan sa mga ito:

 • Dagdag na Puhunan – Ang business loan ay nagbibigay ng dagdag na puhunan para sa iyong negosyo na maaaring gamitin upang palawakin ito o bumili ng mga bagong kagamitan o equipment.
 • Pagpapalawak ng Negosyo – Ang pagkakaroon ng dagdag na puhunan ay nagbibigay ng oportunidad upang palawakin ang iyong negosyo at magdagdag ng mga bagong produkto o serbisyo.
 • Mas Malaking ROI – Kung magagamit mo nang maayos ang iyong business loan, mas mataas ang tsansa na makakamit mo ang mas malaking return on investment.
 • Pagpapalakas ng Cash Flow – Sa pamamagitan ng pagkuha ng business loan, mas magkakaroon ka ng puhunan para sa iyong negosyo na maaaring gamitin upang mapalakas ang cash flow at masiguro ang patuloy na operasyon ng iyong negosyo.
 • Pagpapalakas ng Credit Score – Kung maayos mong mababayaran ang iyong business loan, mas magkakaroon ka ng mas mataas na credit score na maaaring gamitin upang makakuha ng mas mataas na limit sa mga susunod na pautang.

Conclusion

Ang pagkuha ng business loan ay isang magandang oportunidad para sa mga negosyante na nais palawakin ang kanilang negosyo. Ngunit, kailangan mong siguraduhin na handa ka sa responsibilidad na kasama nito. Kailangan mong magpakita ng mga dokumento at kakayahan upang magbayad ng iyong mga utang. Kung ikaw ay qualified, magagamit mo ang business loan upang magdagdag ng puhunan sa iyong negosyo at mapalawak ito.

5 Unique FAQs

 1. Ano ang pinakamataas na halaga ng business loan na pwede kong ma-apply?
 • Ang halaga ng business loan na pwede mong ma-apply ay nakadepende sa lending institution na iyong napili. Kadalasan, mayroon silang minimum at maximum na halaga ng loan na pwede mong ma-apply.
 1. Kailangan ko bang magpakita ng personal guarantee sa pagkuha ng business loan?
 • Kadalasan, kinakailangan mong magpakita ng personal guarantee sa pagkuha ng business loan. Ito ay nangangailangan ng personal na pagtitiyak na ikaw ay magbabayad ng iyong utang kung hindi mo ito kayang bayaran ang iyong negosyo.
 1. Gaano katagal bago ma-approve ang aking business loan?
 • Ito ay nakadepende sa lending institution na iyong napili. Kadalasan, mayroong proseso ng pag-aaprub ng loan na kinakailangan mong sundin at maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo bago ma-approve ang iyong loan.
 1. Ano ang ibang mga uri ng business loan na pwede kong ma-apply?
 • Bukod sa traditional business loan, mayroon ding iba pang mga uri ng loan tulad ng SBA loans, microloans, at crowdfunding loans. Kailangan mong suriin kung alin sa mga ito ang angkop sa iyong negosyo.
 1. Paano ko malalaman kung qualified ako para sa business loan?
 • Kailangan mong suriin ang iyong credit score, financial statements, at iba pang mga dokumento upang malaman kung qualified ka para sa business loan. Makipag-usap ka rin sa mga lending institutions upang mas malaman kung ano ang mga kinakailangan para sa kanilang loan application process.

Ang pagkuha ng business loan ay isang mahalagang hakbang para sa mga negosyante upang palawakin ang kanilang negosyo. Kailangan mong maging handa at may sapat na kaalaman at dokumento upang malaman kung ikaw ay qualified para sa isang loan. Kapag nakuha mo na ang iyong business loan, siguraduhin na magagamit mo ito nang maayos upang mapalawak ang iyong negosyo at makamit ang mas malaking return on investment.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.