Minimum Credit Score para makapag-apply ng Loan sa Pilipinas

Reading Time - 4 minutes

Kung ikaw ay naghahanap ng paraan upang makapag-apply ng loan sa Pilipinas, malamang ay nais mong malaman kung anong minimum credit score ang kailangan mong maabot. Ang credit score ay isang numerical na halaga na sumasalamin sa iyong creditworthiness o kakayahan na magbayad ng iyong utang. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod:

Ano ang Credit Score?

Ang credit score ay isang numerical na halaga na tumutukoy sa kakayahan mo na magbayad ng iyong utang. Sa Pilipinas, ang credit score ay binibigyan ng halaga mula 300 hanggang 850, kung saan mas mataas na credit score ay nangangahulugan ng mas magandang credit history.

Bakit Mahalaga ang Credit Score sa Pag-apply ng Loan?

Ang credit score ay mahalaga sa pag-apply ng loan dahil ito ang ginagamit ng mga lending company upang masiguro na may kakayahang magbayad ang isang borrower sa kanilang utang. Kung may magandang credit score, mas malaki ang tsansa na ma-approve ang iyong loan application at mas mababa ang interest rate na ipapataw sa iyo.

Anong mga Uri ng Loan ang Kailangan ng Credit Score?

Maraming mga uri ng loan ang kailangan ng credit score sa Pilipinas. Halimbawa, sa personal loan, kailangan ng borrower na magpakita ng magandang credit score upang ma-approve ang kanilang loan application. Sa housing loan naman, kailangan ding magpakita ng magandang credit score dahil ito ang magpapatunay na may kakayahang magbayad ang borrower ng kanilang mortgage.

Paano Malalaman ang Credit Score?

Ang credit score ay maaaring malaman sa pamamagitan ng mga credit bureaus tulad ng TransUnion at CIBI Information, Inc. Maaari ring mag-request ng credit report sa mga bangko at iba pang financial institution.

Anong Minimum Credit Score ang Kailangan para Makapag-apply ng Loan sa Pilipinas?

Sa Pilipinas, ang minimum credit score na kailangan para makapag-apply ng loan ay hindi tiyak. Depende ito sa lending company at sa uri ng loan na inaapplyan. Ngunit sa pangkalahatan, ang magandang credit score ay nasa 650 pataas.

Paano Ma-improve ang Credit Score?

Mayroong ilang mga paraan upang ma-improve ang credit score sa Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

 • Bayaran ng maaga ang iyong mga bills upang maiwasan ang late payments.
 • Iwasan ang pag-over limit sa iyong credit card.
 • Magkaroon ng mas maraming credit history sa pamamagitan ng pagkuha ng iba’t ibang uri ng loan at pagbabayad nito sa tamang oras.
 • Iwasan ang pagpapalit-palit ng credit card o pagkuha ng maraming credit card sa iisang panahon.
 • Magbayad ng buo o mas mataas pa sa iyong minimum payment sa credit card upang mapababa ang iyong credit utilization rate.

Mga Karagdagang Tips para Makapag-apply ng Loan sa Pilipinas

 • Maghanda ng mga kinakailangang requirements tulad ng valid IDs, payslip, bank statements, at iba pa.
 • Gumamit ng online loan calculator upang malaman kung kaya mo ang monthly payments.
 • Maghanap ng mga lending company na nag-ooffer ng mas mababang interest rate at mas flexible na loan terms.
 • Magpakita ng magandang credit history upang masiguro ang approval ng loan application.

Sa pag-aapply ng loan sa Pilipinas, mahalaga na malaman ang minimum credit score na kailangan at kung paano ito ma-improve. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang credit score, mas malaki ang tsansa na ma-approve ang loan application at mas mababa ang interest rate na ipapataw sa iyo.

FAQs

 1. Ano ang credit score at kung gaano kahalaga ito sa pag-aapply ng loan?
 • Ang credit score ay isang numerical na halaga na sumasalamin sa iyong creditworthiness o kakayahan na magbayad ng iyong utang. Mahalaga ito sa pag-aapply ng loan dahil ito ang ginagamit ng mga lending company upang masiguro na may kakayahang magbayad ang isang borrower sa kanilang utang.
 1. Saan maaaring malaman ang credit score?
 • Ang credit score ay maaaring malaman sa pamamagitan ng mga credit bureaus tulad ng TransUnion at CIBI Information, Inc. Maaari rin itong makuha sa mga bangko at iba pang financial institution.
 1. Ano ang minimum credit score na kailangan para makapag-apply ng loan sa Pilipinas?
 • Hindi tiyak ang minimum credit score na kailangan sa Pilipinas dahil ito ay nagdedepende sa lending company at sa uri ng loan na inaapplyan. Ngunit sa pangkalahatan, ang magandang credit score ay nasa 650 pataas.
 1. Paano ma-improve ang credit score?
 • Ilan sa mga paraan upang ma-improve ang credit score sa Pilipinas ay ang pagbabayad ng bills ng maaga, pag-iwas sa pag-over limit sa credit card, at pagkakaroon ng mas maraming credit history.
 1. Ano ang mga tips para makapag-apply ng loan sa Pilipinas?
 • Maghanda ng mga kinakailangang requirements, gumamit ng online loan calculator, maghanap ng lending company na may mas mababang interest rate, at magpakita ng magandang credit history.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.