Paano Mag-Register ng Business Name sa DTI?

Reading Time - 16 minutes
Paano Mag-Register ng Business Name sa DTI

Ang pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo sa Department of Trade and Industry (DTI) ay isa sa pinakamadaling bahagi ng proseso ng pagpaparehistro ng negosyo. Sa loob lamang ng isang araw o mas maikli, maaari mo nang matapos ang manu-manong o online na pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo sa DTI.

Kahit sa panahon ng pandemya, nagawa ng DTI na tugunan ang pagdami ng mga rehistrasyon mula sa mga online na negosyo. Halimbawa, noong Marso 2020 (bago ang pandemya), mayroon lamang 1,848 na online na negosyo ang narehistro. Ngunit mula Abril hanggang Disyembre 2020, may 86,726 na bagong online na negosyo ang narehistro sa DTI.

Kung nais mo ring subukan na magpatakbo ng maliit na negosyo o maging isang online na nagbebenta, dapat mong siguraduhin na magparehistro sa DTI. Sa gabay na ito, matututunan mo kung gaano kadali ngayon na magparehistro ng pangalan ng iyong negosyo sa DTI mula sa kaginhawaan ng iyong sariling tahanan.

Table of Contents

Ano ang Business Name?

Ayon sa Department of Trade and Industry (DTI), ang pangalan ng negosyo ay ang pangalan na ibinibigay mo sa iyong negosyo na naiiba sa iyong pangalan sa pagkabata at gagamitin sa anumang transaksyon na konektado sa iyong negosyo.

Ang pangalan ng negosyo na ito ay lilitaw sa anumang nakasulat o nakaprint na resibo, nakasulat o nakaprint na ebidensya ng transaksyon ng negosyo, o anumang sign o billboard na nag-aanunsyo ng negosyo.

Upang marehistro sa DTI, dapat mayroon ang iyong pangalan ng negosyo ng mga sumusunod:

 • Ang Dominant Name ay ang pangunahing bahagi ng iyong pangalan ng negosyo. Ito ay natatangi sa iyong negosyo at karaniwang binubuo ng isang salita, grupo ng mga salita, o halo ng mga numero at mga letra.
 • Ang Business Name Descriptor ay naglalarawan sa kalikasan ng iyong negosyo at nagbibigay sa mga tao ng ideya kung anong uri ng produkto o serbisyo ang iyong ibinebenta.

Halimbawa, sa pangalan ng negosyo na Stone Press Content Writing Services, ang Stone Press ay ang dominanteng bahagi habang ang Content Writing Services ay ang descriptor na nagbibigay ng clue kung ano ang tungkol sa negosyo.

Iba ba ang Business Name sa Trade Name?

Oo. Habang ang pangalan ng negosyo ay ang legal na pangalan ng iyong negosyo na lilitaw sa lahat ng negosyo at gobyernong dokumento, ito ang trade name na makikita ng publiko sa pamamagitan ng iyong mga aktibidad sa marketing at sales.

Isipin ang pangalan ng negosyo bilang iyong pangalan sa pagkabata habang ang trade name bilang iyong palayaw. Ang trade name, na karaniwang kilala bilang pangalan ng brand, ay ang nais mong maalala ng publiko at ang pokus ng lahat ng iyong mga pagsisikap sa branding.

Ang pangalan na Kodak, halimbawa, ay isang trade name habang ang negosyo sa likod ng globally recognized brand na ito ay kilala sa legal para sa kanyang pangalan ng negosyo, ang Eastman Kodak Company.

Ang proseso ng pagpapalayas sa mga imitator ay iba rin depende sa anong pangalan ang iyong haharapin. Ang permit ng DTI ay nagbibigay lamang sa iyo ng pahintulot na gamitin ang eksaktong pangalan ng negosyo na iyong nirehistro at pinipigilan ito mula sa pagkakopya ng iba. Gayunpaman, hindi ito magpoprotekta sa iyong trade name, logo, mga pangalan ng produkto, at iba pang mga markang nagpapakilala sa iyong negosyo mula sa mga copycat. Sa kasong ito, kailangan mong kumuha ng trademark para sa bawat isa sa kanila mula sa Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHIL).

Dahil dito, mahalagang tandaan na dapat makumpleto ang pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo sa DTI bago ang pagpaparehistro ng trademark. Sa ganitong paraan, ang trademark para sa iyong trade name o anumang pangalan ng produkto, logo, o marka ay marehistro sa ilalim ng iyong legal na pangalan ng negosyo. Ang IPOPHIL ay mangangailangan din ng lahat ng mga detalye ng iyong pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo sa DTI bago ka maaaring maging karapat-dapat para sa pagpaparehistro ng trademark.

Bakit Kailangan Kong Irehistro ang Aking Business Name sa DTI?

Ang pangunahing dahilan kung bakit nagpaparehistro ang mga may-ari ng negosyo sa DTI ay dahil nais nilang gumamit ng pangalan ng negosyo na iba sa kanilang tunay na pangalan. Ayon sa Business Name Law (Act No. 3883), walang sinuman ang pinapayagang gumamit ng anumang pangalan para sa isang negosyo na hindi ang kanyang tunay na pangalan maliban kung ang nasabing pangalan ng negosyo ay narehistro muna sa DTI.

Kaya sa halip na gamitin ang iyong default na pangalan ng negosyo na ang iyong pangalan sa pagkabata (halimbawa, Dolly Dela Cruz), maaari kang magbigay sa iyong negosyo ng pangalan na tunog-negosyo tulad ng “Aling Dolly’s Online Shop” sa pamamagitan ng pag-apply para sa pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo sa DTI.

Ang karagdagang benepisyo ng pagpaparehistro sa DTI ay na walang ibang negosyo ang maaaring gumamit ng iyong pangalan ng negosyo. Muli, hindi sakop ng proteksyong ito ang iyong mga trademark na dapat mong irehistro sa Intellectual Property Office of the Philippines.

Also Read: Paano Mag-Compute ng Meralco Bill?

Tandaan, gayunpaman, na ang pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo sa DTI ay nagpapahintulot lamang sa iyo na gamitin ang pangalan kapag nagpapatakbo ng negosyo. Upang simulan ang pagpapatakbo ng parehong negosyo, kailangan mo rin na kumuha ng permit sa negosyo at iba pang mga dokumentong kaugnay.

Sino ang Maaaring Mag-apply para sa DTI Business Registration?

Sa pangkalahatan, anumang tao na nagpapatakbo ng isang sole proprietorship na hindi bababa sa 18 taong gulang ay maaaring mag-apply para sa isang DTI business permit.

Ang mga dayuhang nasyonal na nagnanais na makisali sa negosyo dito sa Pilipinas ay dapat na magpresenta/mag-upload ng Certificate of Authority to Engage in Business in the Philippines sa panahon ng aplikasyon.

Samantala, kung ang negosyo ay isang partnership o isang korporasyon (kabilang ang isang one-person corporation), ang pagpaparehistro ng pangalan ng negosyo ay ginagawa sa Securities and Exchange Commission (SEC). Hindi rin kinakailangan ang DTI business registration kung ikaw ay isang freelancer o isang propesyonal na kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kliyente.

Ano ang mga Kinakailangan para sa DTI Business Registration?

Para sa mga online na aplikasyon, walang mga kinakailangan na ipapakita. Ngunit para sa mga walk-in na aplikasyon, kailangan mong magpakita ng isang valid na government ID. Maaari kang magpakita ng alinman sa mga sumusunod:

Para sa mga dayuhang nasyonal, ang karagdagang mga kinakailangan ay kinabibilangan ng:

 • Malinaw na certified copy ng Alien Certificate of Registration; at
 • Certificate of Registration for Sole Proprietorship o Certificate of Authority to engage in business in the Philippines

Para sa kinikilalang mga refugee o kinikilalang stateless na mga tao, ang karagdagang mga kinakailangan ay kinabibilangan ng:

 • Malinaw na certified copy ng Certificate of Recognition na ibinigay ng DOJ-RSPPU o ipakita ang orihinal na Certificate of Recognition at magsumite ng duplicate copy.

Ang mga dayuhang nasyonal, kinikilalang mga refugee, o stateless na mga tao na nagrerehistro ng kanilang negosyo online ay kinakailangan pa ring magsumite ng karagdagang mga dokumento na nakalista sa itaas nang personal sa isang lokal na sangay ng DTI.

Magkano ang Bayad sa Pagpaparehistro ng Business Name sa DTI?

Ang bayad sa pagpaparehistro ay nakadepende sa territorial scope na iyong napili.

Ang territorial scope ay tumutukoy kung saan mo maaaring itatag ang isang sangay at/o opisina ng benta. Kung ang napili mo ay ‘Barangay’, maaari ka lamang magtayo ng opisina sa iyong barangay, samantalang kung ‘National’, maaari kang lumikha ng sangay o opisina ng benta kahit saan sa Pilipinas.

Tandaan na ang territorial scope na iyong pinili ay hindi limitasyon sa mga lugar kung saan ka maaaring makipag-transaksyon. Halimbawa, kung pipiliin mo ang city/municipality na territorial scope, maaari ka pa ring makipag-transaksyon sa buong bansa.

Narito ang listahan ng mga kaukulang bayad para sa bawat territorial scope:

 • Barangay: PHP 230
 • City/Municipality: PHP 530
 • Regional: PHP 1,030
 • National: PHP 2,030

*Lahat ng halaga ay kasama na ang 30-peso na documentary stamp tax.

Ano ang mga Patnubay sa Pagpili ng Business Name?

Kinakailangan ng Department of Trade and Industry (DTI) na ang pangalan ng negosyo:

 • ay dapat naglalarawan sa kalikasan ng iyong negosyo;
 • ay binubuo ng alinmang alpabeto, numero, at/o mga bantas sa Ingles o Filipino;
 • ay hindi isang termino o salita o grupo ng mga salita na nagpapahiwatig ng mga aktibidad o pamantayan na labag sa batas, imoral, eskandaloso, o salungat sa kagandahang-asal;
 • ay hindi isang pangalan, mga salita, termino o mga ekspresyon na ginagamit upang italaga o makilala, o nagpapahiwatig ng kalidad, ng anumang klase ng mga kalakal, artikulo, paninda, produkto o serbisyo;
 • ay hindi yaong mga nakarehistro bilang mga trade name, trademarks, o pangalan ng negosyo ng anumang ahensya ng gobyerno na awtorisadong magrehistro ng mga pangalan o trademarks;
 • ay hindi isang pangalan na makakasama sa seguridad ng estado;
 • ay hindi binubuo ng purong generic na salita o mga salita (hal., The Drugstore, Health Care Clinic);
 • ay hindi isang pangalan na sa pamamagitan ng batas o regulasyon ay limitado o hindi maaaring angkinin (hal., Red Cross, Red Crescent, ISIS);
 • ay hindi opisyal na ginagamit ng gobyerno sa mga hindi pag-aari nitong tungkulin (hal., NBI Private Investigation Services, PNP Security Agency);
 • ay hindi isang pangalan o pagdadaglat ng anumang bansa, intergovernmental, o internasyonal na organisasyon maliban kung may pahintulot mula sa karampatang awtoridad ng bansang iyon, inter-government, at internasyonal na organisasyon;
 • ay hindi iniutos o idineklara ng mga administratibong ahensya/katawan o regular na korte na hindi dapat irehistro;
 • ay hindi isang pangalan ng ibang tao; at
 • ay hindi mapanlinlang, nakaliligaw, o nagpapakamali sa kalikasan ng negosyo (“GOLD Construction Services” kung ang kalikasan ng negosyo ay recruitment).

Gaano Katagal ang Validity Period ng DTI Business Name Registration?

Ang iyong DTI business name (BN) ay may bisa sa loob ng 5 taon mula sa petsa ng pagpaparehistro.

Maaari mong i-renew ang iyong pangalan ng negosyo nang walang mga penalty mula 180 calendar days bago ang expiration date (early filing) hanggang 90 calendar days pagkatapos ng expiration date (regular filing). Tandaan na ang bayad sa renewal ay kapareho ng bayad sa pagpaparehistro, ibig sabihin, ito ay batay sa iyong territorial scope.

Also Read: Paano Bumaba ang Bayarin sa Kuryente sa Pilipinas?

Kung hindi mo na-renew ang iyong pangalan ng negosyo sa panahon ng early at regular filing periods, maaari mo pa rin itong gawin sa panahon ng late filing o grace period na hanggang 90 calendar days pagkatapos ng regular filing period. Gayunpaman, kailangan mong magbayad ng karagdagang 50% ng bayad sa pagpaparehistro bilang penalty.

Ikakansela ng DTI ang iyong pangalan ng negosyo kung hindi mo ito na-renew sa loob ng grace period.

Paano Mag-apply para sa DTI Business Registration?

DTI Business Name Registration

Salamat sa bagong inilunsad na BNRS Next Gen, ang mga sole proprietors ay maaari nang gumamit ng online portal para isumite ang kanilang aplikasyon ng pangalan ng negosyo, magbayad ng mga bayarin, at mag-download ng Certificate of Business Name Registration nang hindi umaalis sa kanilang mga tahanan.

Sa pag-alis ng bureaucratic red tape, hinihikayat ng online portal na ito ang maraming sole proprietors na magparehistro ng kanilang mga negosyo. Sa katapusan ng taong 2020 lamang, isang kabuuang 88,000 online na negosyo ang narehistro hindi dahil sa pandemya kundi dahil sa pandemyang nag-udyok sa DTI na palakasin ang kanilang sistema ng online registration.

Para magparehistro ng iyong pangalan ng negosyo online sa DTI, sundin mo ang mga hakbang na ito:

1. Bisitahin ang website ng DTI

DTI Business Name Registration

Basahin ang Terms and Conditions at pagkatapos ay i-click ang I Agree.

2. Kumpletuhin ang form na ‘Owner’s Information’

DTI Business Name Registration

Ilagay ang iyong citizenship, buong pangalan, petsa ng kapanganakan, civil status, at kasarian.

Tandaan: Ang mga aplikasyon na isinumite ng mga non-Philippine nationals, kinikilalang refugees, at stateless persons ay ipoproseso lamang kapag naisumite na ang naaangkop na mga supporting documentary requirements sa kahit anong opisina ng DTI at nabayaran na ang mga kaukulang bayarin.

Kapag nakumpleto na, i-click ang Next.

3. I-click ang ‘Proceed’ pagkatapos ng pop-up

DTI Business Name Registration

4. Tukuyin ang business scope

DTI Business Name Registration

Ang business o territorial scope ay tumutukoy kung saan maaaring mag-operate ang iyong negosyo.

Pagpili ng National ay nagbibigay-daan sa iyo na magtatag ng mga sangay, tindahan, at opisina kahit saan sa Pilipinas. Ngunit kung ikaw ay home-based (halimbawa, online sellers) at hindi mo balak na mag-set up ng pisikal na mga tindahan sa lalong madaling panahon, mas makabubuting pumili ka lamang ng Barangay dahil ito ay mas mura.

Hindi sigurado kung aling territorial scope ang pipiliin? Narito ang ilang mga punto na dapat mong isaalang-alang:

 • Posibleng baguhin mo ang iyong territorial scope sa hinaharap. Kaya hindi mo kailangang mag-alala na ikulong sa isang territorial scope. Ang pagbabago ng iyong territorial scope ay parang isang bagong aplikasyon, at makakatanggap ka ng bagong business name (BN) certificate na may bagong validity period.
 • Kung hindi ka limitado ang budget, maaari kang pumili sa mas malaking scope. Ito ay dahil may mga reprocessing procedures at fees na maaari mong iwasan.
 • Kung limitado ang iyong budget, ayos lang na pumili ng mas maliit na scope. Kapag lumago na ang iyong negosyo, maaaring bayaran ng negosyo ang mga bayarin na kinakailangan para lumipat sa mas malawak na territorial scope.

5. Pumili ng ‘Dominant Name’

DTI Business Name Registration

Ayon sa DTI, ang Dominant Name ay ang “pangunahing salita o numero o kombinasyon ng mga letra at numero na nakakabit sa iyong Business Name.” Sa madaling salita, ito ang pangunahing pangalan na gusto mo para sa iyong negosyo (halimbawa, Aling Nena’s).

6. Pumili ng Business Descriptor

DTI Business Name Registration

Ayon sa kahulugan na ibinigay ng DTI, ang Descriptor ay “naglalarawan sa kalikasan ng iyong negosyo batay sa Philippine Standard Industrial Classification.” Ito ay nagbibigay-daan sa agarang pagkilala sa kung ano ang ginagawa ng iyong negosyo (halimbawa, Online Shop).

7. Suriin ang Availability ng Pangalan

DTI Business Name Registration

I-click ang Check Name Availability button na nasa tabi ng iyong iminungkahing pangalan ng negosyo. Ang maikling prosesong ito ng veripikasyon ay nagbibigay-daan sa aplikante na malaman kung viable ang pangalan ng negosyo.

Lilitaw ang isang pop-up box na nag-aalok ng dalawang pagpipilian kung paano mo gustong i-arrange ang iyong iminungkahing pangalan ng negosyo:

Also Read: Paano Mag-Cash In sa GCash?

 • Dominant Name – Business Name Descriptor (halimbawa, Aling Nena’s Online Store)
 • Business Name Descriptor – Dominant Name (halimbawa, Online Store Aling Nena’s)

Piliin ang iyong preferred naming order at i-click ang Validate Business Name.

Tandaan: Minsan ito ay nagkakaroon ng error at nagpapakita ng “Result not yet processed. Please click the check name availability button.” Kung mangyari ito, i-click lamang ulit ang validate button.

Kung kinumpirma ng sistema ang availability ng iyong iminungkahing pangalan ng negosyo, i-click ang Next para magpatuloy. Kung hindi, piliin ang pulang Try another name button para magmungkahi ng ibang pangalan ng negosyo.

8. Kumpirmahin ang mga detalye para mabigyan ng reference code

DTI Business Name Registration

Kopyahin o kumuha ng screenshot ng reference code na ipapakita sa iyong screen dahil gagamitin mo ito sa lahat ng iyong transaksyon.

I-click ang Continue.

9. Punan ang Mga Detalye ng Negosyo

DTI Business Name Registration
DTI Business Name Registration

Ang assets ay lahat ng mga ari-arian na pag-aari ng negosyo habang ang capitalization ay tumutukoy sa halaga ng cash na iyong ini-invest sa kumpanya.

10. Suriin ang lahat ng detalye at siguraduhing walang mga typographical errors o maling impormasyon

Kapag tapos na, i-click ang Next para magpatuloy sa susunod na hakbang.

11. Kumpirmahin ang Mga Detalye

DTI Business Name Registration

Tandaan na hindi mo na maaaring i-edit ang anumang detalye kapag na-click mo na ang Confirm and Proceed button.

12. Magbayad ng registration at transaction fees

Dapat itong gawin sa loob ng 7 araw mula sa aplikasyon, kung hindi, ang reserbasyon ng pangalan ng negosyo ay mababawi.

Inirerekomenda na magbayad gamit ang GCash o PayMaya dahil ang pagbabayad ay ginagawa sa real-time at agad na ipoproseso ng DTI.

Kung nagbayad ka na ng iyong mga bayarin, ngunit ang status ay nagpapakita pa rin ng ‘Unpaid’ maaari kang mag-email sa bnrshelpdesk@dti.gov.ph kasama ang iyong patunay ng transaksyon at valid na government ID.

13. I-download ang mga certificate sa ‘Transaction Inquiry’

DTI Business Name Registration

Maaari mong i-download ang iyong sertipiko sa pamamagitan ng pag-type ng iyong Reference Code na matatagpuan sa Transaction Inquiry.

Isang verification code ang ipapadala sa email address na binigay mo sa iyong pagpaparehistro. Gamitin ang verification code para ma-access ang Transaction Inquiry. Mula doon, maaari mong ma-access ang iyong mga sertipiko sa ilalim ng Downloadable Contents.

14. I-print ang DTI Certificate

Kailangan mong i-print ang mga dokumento gamit ang colored ink.

Mga Madalas Itanong

1. Pagkatapos mag-print ng sertipiko, kailangan ko pa bang pumunta sa opisina ng DTI para sa authentication?

Hindi. Sa pagtanggap ng mga sertipiko at permit, maaari mo nang gamitin ang mga ito para sa iba pang transaksyon ng negosyo tulad ng BIR Registration at Business Permit Registration.

2. Freelancer/online seller ako, kailangan ko pa bang irehistro ang aking negosyo?

Oo. Hangga’t ikaw ay regular na kumikita mula sa isang source na hindi sakop ng relasyon ng employer-employee, dapat mong irehistro ang iyong negosyo. Gayunpaman, kung ikaw ay isang propesyonal na nagbibigay ng mga serbisyo sa iyong mga kliyente, maaari mong laktawan ang hakbang na ito at magpatuloy sa BIR Registration at kasunod na kumuha ng business permit.

3. Paano ko masusuri kung available sa DTI ang pangalan ng isang kumpanya?

Maaari mong suriin ang availability ng pangalan ng negosyo dito. Tandaan na dapat mo ring isama ang descriptor sa search box (hal. Captain Barbell Online Shop).

4. Bukod sa DTI business registration, ano pa ang dapat kong kunin para simulan ang aking negosyo nang tama?

Pagkatapos irehistro ang pangalan ng iyong negosyo sa DTI, kailangan mong:

 • Magrehistro sa BIR;
 • Kumuha ng business permit mula sa iyong LGU;
 • Kung mayroon kang mga empleyado, kailangan mong irehistro sila sa DOLE, SSS, PhilHealth at Pag-IBIG.

5. Paano ako makakagawa ng koreksyon sa aking business name registration?

Kung kailangan mo lamang ayusin ang typo sa iyong business name registration, maaari kang mag-email sa bnrshelpdesk@dti.gov.ph kasama ang iyong impormasyon, kabilang ang:

 • Pangalan
 • Pangalan ng negosyo
 • Koreksyon
 • Government ID para sa validation Gayunpaman, maaari mo lamang gawin ito para sa mga bagong registration.

Kung kailangan mong baguhin ang pangalan ng BN owner, address, o civil status, kailangan mong magpatuloy sa iyong lokal na DTI office o Negosyo Center na may kumpletong application form.

6. Posible pa bang mag-apply nang manual sa pamamagitan ng pisikal na opisina?

Oo. Siguraduhing magdala ng valid na government ID at pagkatapos ay punan ang application form na maaari mong makuha mula sa mga lokal na opisina. Karaniwan ay maraming DTI offices sa bawat probinsya. Maaari mong suriin ang listahan ng DTI offices at Negosyo centers dito.

Maaari mo ring ipagawa ang manual registration sa iyong kinatawan. Kailangan lamang nilang magdala ng valid na government ID at isang authorization letter na pinirmahan mo.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.