Loan Agreement sa Pilipinas

Reading Time - 6 minutes
Loan Agreement sa Pilipinas

Ang pagpapahiram o paghiram ng pera ay madalas nang pinagmumulan ng problema sa maraming relasyon. Kaya naman, mahalagang hindi pumasok sa isang kasunduan sa pagpapautang nang walang legal na dokumento na magpapatibay dito.

Mabuti na lang at mayroon kaming mga sample ng kasunduan sa pagpapautang na madali mong ma-download at mapunan. Kung ito man ay isang secured loan na may collateral o isang unsecured loan na walang collateral, ang aming mga libreng sample template ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng legal na patunay na maaasahan mo kung sakaling mag-default ang borrower o kung hihingi ang lender ng hindi kasama sa orihinal na kasunduan.

Mga Libreng Sample ng Mga Template ng Loan Agreement na Maaaring I-edit

Walang oras para basahin ang artikulo? Walang problema. I-click lang ang link na tumutugma sa uri ng sample template ng kasunduan sa pagpapautang na iyong hinahanap, at ito ay awtomatikong ma-download sa iyong device. Kung nais mong matuto pa tungkol sa mga kasunduan sa pagpapautang sa Pilipinas, mag-scroll pababa para basahin ang artikulo.

Ano ang Loan Agreement?

Ang loan agreement ay isang nakasulat na ebidensya ng isang pautang sa pagitan ng mga tao o business entities (halimbawa, partnerships at corporations). Ito ay nagtatala ng kumpletong detalye ng pautang, kabilang ang halaga, mga termino, collateral (kung ito ay isang secured loan), at kung ano ang mangyayari kung mag-default ang pautang.

Also Read: Paano I-Link ang GCash sa PayPal?

Mga Batas at Regulasyon sa Pilipinas na May Kaugnayan sa Loan Agreements

1. Civil Code of the Philippines

Ito ang parang bibliya ng mga loan agreement sa Pilipinas. Saklaw ng Civil Code ang mga pangunahing aspeto ng lahat ng kontrata, kabilang na ang mga pautang. Tinalakay dito ang mga bagay tulad ng pagkakasundo sa pautang at ang mga dahilan kung bakit ito isinasagawa.

Also Read: Paano Mag-Register ng Business Name sa DTI?

Halimbawa, kung magpapahiram ka ng pera sa isang kaibigan, kailangan ninyong magkasundo sa halaga ng pautang, kung kailan ito dapat bayaran, at kung ano ang mangyayari kung hindi ito mabayaran. Itinatakda ng Civil Code ang mga pangunahing alituntunin para sa mga kasunduang ito. Ito ay parang gabay na nagtitiyak na alam at sumasang-ayon ang lahat sa mga pangunahing bagay.

2. Usury Law

Itinatakda ng batas na ito ang mga limitasyon sa mga interest rate. Hindi mo basta-basta maaaring singilin ang anumang gusto mo; may mga patakaran na dapat sundin.

Halimbawa, kung magpapahiram ka ng pera para sa pagtatayo ng isang maliit na negosyo, hindi mo maaaring singilin ang kahit anong interest rate na nais mo. Ayon sa Usury Law, ang maximum na interest rate para sa isang secured loan ay 12% kada taon, habang ang maximum na interest rate para sa isang unsecured loan ay 4% kada taon. Kaya, tinitiyak ng batas na ito na naglalaro nang patas ang mga lender at hindi nila pinagsasamantalahan ang mga borrower.

3. Truth in Lending Act

Tungkol ito sa katapatan. Kailangang ilantad ng mga lender ang mga termino ng pautang upang malaman ng mga borrower ang sitwasyon.

Sabihin nating manghihiram ka ng pera para bumili ng kotse. Hindi maaaring basta na lang ibato ng lender ang isang tambak ng mga papel sa iyo at sabihing, “Pirmahan mo ito.” Sa halip, kailangan nilang ipaliwanag nang malinaw ang lahat. Dapat sabihin nila sa iyo kung magkano ang magiging kabuuang gastos ng pautang, kung magkano ang buwanang bayad, at kung may mga nakatagong bayarin. Tinitiyak ng batas na ito na alam mo nang eksakto kung ano ang iyong pinapasok.

Also Read: Paano Magparehistro ng Negosyo sa Pilipinas?

4. Data Privacy Act of 2012

Kung kasama ang personal na data, tulad ng iyong pangalan at address, tinitiyak ng batas na ito na protektado ang mga ito.

Halimbawa, kung mag-aapply ka ng personal loan online, at kailangan mong ibigay ang iyong mga detalye tulad ng pangalan, address, at marahil kahit ang iyong ID number. Tinitiyak ng Data Privacy Act na protektado ang iyong personal na impormasyon. Nangangahulugan ito na hindi maaaring ibahagi ng lender ang iyong impormasyon sa iba o gamitin ito para sa ibang layunin na hindi mo sinang-ayunan nang kunin mo ang pautang.

Mga Bahagi ng Loan Agreement

Ngayon, pag-usapan natin ang mga bahagi ng template ng loan agreement na ibinigay namin:

 1. Loan Details: Dito pinag-uusapan ang mga pangunahing impormasyon tulad ng halaga ng pera na kasangkot, kung gaano katagal ito dapat bayaran, at kung magkano ang dagdag na babayaran mo (interest rate).
 2. Loan Terms: Mas detalyado ang seksyong ito. Ipinaliliwanag dito kung bakit ka kumukuha o nagbibigay ng pautang, paano mo matatanggap ang pera, kailan ito dapat bayaran, at magkano ang babayaran mo sa bawat oras. Kung gusto mong magbayad nang maaga, dapat nakasaad din ito dito.
 3. Loan Security: Minsan, maglalagay ka ng mahalagang bagay (tulad ng kotse) bilang seguridad sakaling hindi mo mabayaran ang utang. Mayroon ding mga pautang na walang ganitong karagdagan, ibig sabihin ay “unsecured.” Alinman ang paraan, ipapaalam sa iyo ng seksyong ito kung anong uri ng pautang ang iyong hinaharap.
 4. Default: Ito ang bahagi ng “ano kung.” Sinasabi nito kung ano ang mangyayari kung hindi makabayad sa oras ang isang tao.
 5. Governing Law: Sinasabi ng bahaging ito na ang mga batas ng Pilipinas ang mamamahala. Kaya, kung may problema, lokal na pag-uusapan ito.
 6. Entire Agreement and Amendments: Ang huling bahagi ay nagsasabi na ang papel na iyong pipirmahan ay ang panghuling kasunduan. Kung gusto mong baguhin ito sa ibang pagkakataon, kailangang sumang-ayon ang parehong panig, at dapat ito ay nakasulat.

Paano Gamitin at Punan ang Loan Agreement?

 1. Isulat ang iyong mga pangalan, address, at mga numero ng telepono sa itaas.
 2. Ilagay kung magkano ang perang pinag-uusapan, gaano katagal mo ito babayaran, at kung magkano ang dagdag na ibibigay mo bilang interes.
 3. Ipaliwanag sa seksyong “Loan Terms” kung para saan ang pera, paano mo ito makukuha, at kailan mo ito babayaran.
 4. Kung may magkamali at hindi makabayad, desisyunan kung ano ang susunod na mangyayari. Panghuli, tandaan na ang mga batas ng Pilipinas ang mamamahala kung magkakaroon ng gulo.
 5. Laktawan ang huling bahagi ng template ng loan agreement (hal., Acknowledgment) dahil ito ay para sa notary public kung saan mo papatotohanan ang kasunduan sa pautang.

Mga Madalas Itanong

1. Kailangan ba ng notaryo para sa iyong loan agreement sa Pilipinas?

Hindi palaging kinakailangan, ngunit magandang ideya ito para sa dagdag na legal na proteksyon. Ginagawa nitong opisyal ng notaryo ang dokumento.

2. Puwede bang sobrang taas ang interest rate?

Hindi, may takda ito ayon sa Usury Law. Kung lumampas ka, maaari kang magkaproblema.

3. Maaari bang baguhin ang kasunduan matapos itong pirmahan?

Oo, ngunit kailangan ng pagsang-ayon ng parehong partido. Dapat din itong nakasulat para manatiling transparent at patas ang lahat.

Sa madaling salita, hindi masyadong kumplikado ang mga loan agreement sa Pilipinas. Sundin ang mga patakaran, gamitin nang tama ang template, at magiging ligtas ka. Kung kailangan mo pa ng karagdagang paglilinaw, makipag-usap sa isang abogado.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.