Paano Kumuha ng OEC Appointment Online Para sa Mga OFW?

Reading Time - 11 minutes
Paano Kumuha ng OEC Appointment Online Para sa Mga OFW

Kung hindi ka kwalipikado para sa online na pagproseso at exemption ng OEC, kinakailangan mong gamitin ang online appointment system ng POEA.

Mga Hindi Kwalipikado sa Online OEC Processing:

 • OFWs na nagpalit ng employer
 • OFWs na nagpalit ng job site
 • OFWs na walang umiiral na rekord sa BM Online o POPS-BaM
 • OFWs na walang valid na work visa/permit

Sa online appointment system, maaari mong piliin ang nais na petsa, oras, at lokasyon para sa iyong regular na pagproseso ng OEC sa tulong ng isang empleyado ng gobyerno sa isang sangay ng POEA o sa Philippine Overseas Labor Office (POLO).

Table of Contents

Paano Mag-set ng OEC Appointment sa POPS-BaM?

Ang POEA Online Processing System for Balik Manggagawa o POPS-BaM ay ang bagong sistema ng POEA na papalit sa BM Online. Pareho ang mga functionality nito ngunit ito ay muling binuo upang magkaroon ng mas kaunting bugs at errors.

Para mag-set ng OEC appointment sa POPS-BaM, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Mag-login sa iyong e-Registration account sa POEA Online Services website.

OEC Appointment

2. Siguraduhing napapanahon ang lahat ng iyong detalye sa iyong My Profile page.

OEC Appointment

Kasama rito ang iyong personal na impormasyon, detalye ng pasaporte, at detalye ng beneficiary.

3. Bumalik sa dashboard at mag-upload ng iyong professional profile photo at passport photo ayon sa mga alituntunin.

OEC Appointment

4. I-click ang link na ‘Balik Manggagawa’ sa iyong dashboard.

How to Get OEC Online

Kung kumpleto ang iyong mga detalye, dapat kang makakita ng apat na berdeng thumbs-up (tingnan ang larawan sa ibaba).

I-click ang Next button para magpatuloy.

Also Read: Paano Kumuha ng OFW ID

5. Sa susunod na pahina, ilagay ang petsa ng iyong paglipad.

Huwag kalimutang basahin ang mga paalala bago i-click ang Next button.

6. Sa pahina ng mga detalye ng kontrata, ilagay ang mga detalye ng iyong kasunduan sa iyong foreign employer.

OEC Appointment

Karaniwan, ang mga kailangang mag-set ng online appointment ay mga OFW na

 • Walang umiiral na rekord sa POEA;
 • Nagpalit ng employer; o
 • Nagpalit ng job site.

Piliin ang uri ng transaksyon na pinakaangkop sa iyong sitwasyon.

Pagkatapos maibigay ang mga detalye ng iyong kontrata, i-click ang Submit button.

7. Piliin ang pinakamalapit na lokasyon para sa iyong appointment sa drop-down menu.

OEC Appointment

Siguraduhing basahin ang mga paalala bago magpatuloy sa susunod na seksyon.

8. Piliin ang iyong appointment date at oras.

OEC Appointment 3.webp

Maaari mong baguhin ang petsa sa pamamagitan ng pag-click sa mga arrow. Tandaan na walang mga petsa ng appointment tuwing weekends.

Siguraduhing pumili ng petsa at oras na sigurado kang makakadalo. Para magpatuloy, i-click ang Select button sa parehong row ng iyong piniling petsa at oras.

9. Suriin ang mga detalye ng iyong appointment.

OEC Appointment

Kung may maling impormasyon, i-click ang Cancel Appointment at ulitin ang mga hakbang.

Kung tama ang lahat, dapat mong i-click ang Print Appointment para mag-print ng kopya ng iyong mga detalye ng appointment, na iyong dadalhin sa araw ng iyong appointment.

Also Read: Paano Kumuha ng OEC Para sa Direct-Hire na OFWs?

Pag-Set ng OEC Appointment Gamit ang BM Online

UPDATE: Mula Hunyo 30, 2021, kung wala kang umiiral na BM online account, kailangan mong gamitin ang sistema ng POPS-BaM para mag-iskedyul ng iyong appointment. Magpatuloy sa susunod na seksyon ng pahinang ito para sa gabay kung paano mag-iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng POPS-BaM.

Narito ang mga hakbang kung paano mag-set ng appointment sa pamamagitan ng BM Online:

OEC Appointment
 1. Bisitahin ang BM Online system.
 2. Sa ilalim ng “Already Registered,” ilagay ang iyong email address at password. I-click ang Login button.
 3. Sa ibaba ng OEC Number Verification pop-up, i-click ang link para sa setting ng appointment.
 4. I-upload ang iyong pinakabagong larawan.
 5. Punan ang My Profile page ng kinakailangang impormasyon.
 6. I-click ang Acquire OEC or Exemption button.
 7. Ilagay ang inaasahang iskedyul ng iyong flight (sa format na MM/DD/YYYY). I-click ang Submit button.
 8. Ididirekta ka sa Select Locations page. I-click ang drop-down menu para piliin ang nais na lokasyon ng POEA o POLO at sangay para sa pagproseso ng OEC. I-click ang Next button.
 9. Ipapakita ang kalendaryo kung saan maaari mong makita ang available na slots sa iyong piniling lokasyon. I-click ang nais na petsa at oras.
 10. Magpapakita ang Schedule Details pop-up. Kung okay ka na sa iskedyul, i-click ang Set Appointment button.
 11. I-click ang My Transactions sa kaliwang bahagi. Sa ilalim ng tab na Appointments, makikita mo ang kumpirmadong iskedyul ng iyong appointment.
 12. I-click ang Print Info Sheet button. Dadalhin ka nito sa iyong Online Appointment Information Sheet.
 13. I-click ang Print Appointment button para i-print ang iyong form ng appointment.
 14. Ilagay ang iyong naka-print na pangalan at lagda sa ibaba ng iyong naka-print na form ng appointment.

Mga Requirements sa OEC Appointment: Anong Dapat Ihanda para sa Iyong Scheduled Appointment

Kapag bumisita ka sa iyong piniling POLO o POEA office sa iyong itinalagang iskedyul, pumunta sa OFW Green lanes at isumite ang mga sumusunod na kinakailangan sa OEC:

 • Naka-print na BM Online o POPS-BaM appointment sheet
 • Orihinal at photocopy ng pasaporte na may bisa ng anim na buwan mula sa petsa ng pag-alis
 • Orihinal at photocopy ng valid na work visa, work permit, alien resident certificate, o anumang katumbas na dokumento
 • Orihinal at photocopy ng valid na employment contract na na-verify/authenticated ng POLO/Philippine Embassy/Consulate
 • Malinaw na kopya ng business registration certificate ng iyong employer na may kasamang impormasyon: pangalan ng negosyo, numero ng permit, address ng negosyo, numero ng telepono, at email
 • Kung wala ang employer ng business registration certificate, kopya ng National Identification Card ng employer kasama ang sumusunod na impormasyon: pangalan ng employer, numero ng national ID ng employer, address ng employer, numero ng telepono, at email
 • Isang sworn statement na nagpapaliwanag kung paano ka inupahan ng iyong foreign employer
 • Para sa mga OFW na babalik sa parehong employer: Katunayan na babalik ka sa parehong employer (halimbawa, valid company ID, pinakabagong payslip, o kasalukuyang certificate of employment)
 • Para sa mga OFW na may umiiral na mga rekord sa POEA at babalik sa parehong employer ngunit sa ibang bansa: Liham mula sa employer na nagkukumpirma ng paglipat ng job site
 • Para sa mga OFW na hindi pa nakarehistro sa POEA o nagbago ng employer on-site: Sworn statement/Affidavit na nagpapaliwanag kung paano ka inupahan ng iyong kasalukuyang employer (Tingnan ang sample affidavit dito)

Mga Tips at Babala

 • Iskedyul ang iyong OEC appointment hindi hihigit sa 60 araw bago ang iyong petsa ng pag-alis. Ang OEC ay may bisa lamang ng 60 araw at maaari lang gamitin isang beses. Maaaring mag-expire ang iyong OEC bago ang iyong flight kung ito’y iyong kukunin ng masyadong maaga.
 • Siguraduhing napapanahon ang iyong profile photo. Maaaring matagal na simula nang umuwi ka sa Pilipinas. Dapat i-update ang iyong profile photo para maiwasan ang abala sa araw ng iyong OEC appointment.
 • Hindi mo kailangang mag-set ng appointment kung ikaw ay kwalipikado na kumuha ng online OEC. Ang mga kwalipikadong OFW ay yaong mga may: a) valid na work visa/permit, b) babalik sa parehong employer at job site, at c) may umiiral na rekord sa POEA. Kung natutugunan mo ang lahat ng mga kinakailangan sa kwalipikasyon, ang sistema ay magbibigay sa iyo ng printable na bersyon ng iyong online OEC sa halip na hingin sa iyo na mag-set up ng appointment.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa OEC Appointment

1. Sinubukan kong mag-set ng appointment, ngunit wala nang available na slots. Pwede ba akong mag-walk in sa POEA/POLO?

Oo, basta mayroon kang valid na dahilan. Halimbawa, maaari mong ipaliwanag na mayroon ka lamang sampung araw na bakasyon at nakatakda ka nang umalis. Maaari mo itong patunayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong visa at iba pang mga kinakailangan na nabanggit sa itaas.

Tandaan na bibigyan ng priyoridad ang mga may secured na online appointment.

Bilang huling paraan, maaari kang kumuha ng OEC direkta sa airport. Gayunpaman, maaari lamang silang mag-issue ng OEC kung mayroon kang valid na dahilan na maaaring pumigil sa iyo mula sa regular na proseso. Halimbawa, maaari kang kumuha ng OEC sa airport bago ang iyong pag-alis kung mapapatunayan mo na ikaw ay nasa emergency leave at mayroon nang kumpirmadong flight booking.

2. Ako ay isang direct-hire OFW. Paano ako makakakuha ng OEC?

Ang pag-apply ng OEC para sa mga direct-hire OFW ay lubos na naiiba mula sa mga hired sa pamamagitan ng recruitment agencies.

3. Mukhang hindi na gumagana ang aking BM Online. Paano ako mag-set ng appointment?

Ang BM Online ay unti-unting papalitan ng POPS-BaM (POEA Online Processing System for Balik Manggagawa) simula Hunyo 30, 2021. Maaari mong ilipat ang iyong mga rekord mula sa BM Online patungo sa POPS-BaM. Kapag nailipat mo na ang iyong mga rekord sa POPS-BaM, maaari mong sundan ang gabay sa pag-set up ng appointment.

4. Kwalipikado ako para sa exemption ng OEC, ngunit hinihingi ng website ng POPS-BaM na mag-iskedyul ako ng appointment. Ano ang dapat kong gawin?

Kwalipikado ka para sa exemption ng OEC kung ikaw ay isang balik-manggagawa na:

 • Babalik sa parehong employer at job site;
 • May valid na work visa/permit; at
 • May umiiral na rekord sa POEA.

Kung sigurado ka na natutugunan mo ang lahat ng tatlong kinakailangan, maaaring hindi pa na-update ang iyong mga rekord mula sa BM Online sa POPS-BaM. Awtomatikong gagawin ito ng sistema sa loob ng 24 oras basta’t tumutugma ang iyong mga rekord mula sa BM Online at POPS-BaM.

Kung, pagkatapos ng 24 oras, hindi pa rin na-update ang iyong account, maaari mong manu-manong itugma ang iyong lumang rekord sa BM Online. Maaari ka ring magsumite ng ticket sa DMW HelpDesk, upang ma-match ang iyong lumang detalye sa BM Online sa bagong sistema ng POPS-BaM.

Also Read: BM Online OEC Exemption: Gabay Para sa mga OFW

5. May mali sa aking BM Online o POPS-BaM profile, ngunit hindi ko ito mabago sa website. Ano ang dapat kong gawin?

Tandaan na hindi mo mababago ang iyong:

 • First Name
 • Middle Name
 • Last Name
 • Suffix
 • Date of Birth
 • Gender
 • Email

Kung kailangan mong baguhin ang alinman sa mga detalyeng nabanggit sa itaas, kailangan mong mag-set ng appointment sa POEA.

6. Magbabago ang pangalan ng kumpanya ng aking employer/ impormasyon ng kontrata/detalye ng agency. Kailangan ko bang mag-set ng OEC appointment?

Kung mayroon kang valid na OEC na may outdated na impormasyon, kailangan mong ikansela ito bago kumuha ng bago.

Mag-file ng ticket sa DMW HelpDesk para iproseso ang kanselasyon ng iyong OEC. Dahil ang mga pagbabagong ito ay hindi kasama ang pagbabago ng employer/job site, maaari kang mag-apply para sa bagong OEC na may updated na impormasyon sa pamamagitan ng POPS-BaM ng POEA online services website.

Tandaan na kailangan mo ring ipa-verify ang iyong bagong employment contract sa POLO ng iyong bansa bago makapag-release ang POEA ng iyong OEC.

7. Dapat ba akong magpa-verify ng employment contract sa POLO bago mag-set ng OEC online appointment?

Depende ito sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung ikaw ay alinman sa mga sumusunod na OFW, kailangan mong ipa-verify ang iyong employment contract bago kumuha ng OEC appointment online:

 • Mga balik-manggagawa na may bagong employer/kumpanya sa parehong bansa
 • Mga balik-manggagawa na may Visit (Tourist) Visa dati at ngayon ay na-convert na sa Employment (Working) Visa
 • Mga balik-manggagawa na may bagong job site/bansa (kahit na pareho pa rin ang employer)
 • Mga balik-manggagawa na hindi pa nakarehistro sa POEA

Inirerekomenda na ipa-verify muna ang iyong kontrata sa POLO ng iyong bansa bago magbakasyon sa Pilipinas. Ang mga kinakailangang dokumento ay depende sa iyong POLO office, ngunit ang karaniwang mga ito ay ang mga sumusunod:

 • Employment Contract (na may Addendum para sa professional/skilled workers)
 • Work Permit
 • Passport Data Page
 • Affidavit of Employer on COVID-19
 • Secretary’s Certificate (para lamang sa professional/skilled workers)
 • Business o Employer’s Information Card
 • Employee Information Card
 • Kopya ng valid ID
 • Proof of employment (halimbawa, kamakailang certificate of employment, valid ID, payslip)

Isumite ang mga dokumento sa POLO ng iyong bansa para sa verification. Depende sa kanya-kanyang POLO office kung magkano ang bayad para sa verification fee. Ipaalam din sa iyo ng opisina kung paano mo makuha ang na-verify na employment contract (maaaring sa pamamagitan ng courier o pickup).

8. Dumating ako sa POEA office sa aking appointment, ngunit tumanggi silang mag-issue ng aking OEC dahil hindi na-verify ng POLO ang aking employment contract. Ano ang dapat kong gawin?

Sa kasamaang palad, ang pagkuha ng OEC nang walang na-verify na kontrata para sa mga OFW na may bagong employer/job site ay maaaring hindi magtagumpay. Kaya, pinakamabuti na ipa-verify ang iyong kontrata sa POLO bago bumalik sa Pilipinas.

Kung hindi mo na-verify ang iyong kontrata habang nasa ibang bansa, maaaring hingin ng POEA na magsumite ka ng notarized na affidavit at sworn statement na nagpapaliwanag kung bakit hindi mo na-verify ang iyong bagong employment contract. Hihingi rin sila ng mga supporting documents para bigyang-katwiran ang iyong dahilan.

Isa pang alternatibo ay ang pagpapa-proseso ng verification ng iyong kontrata sa labas ng bansa (POLO) sa pamamagitan ng isang kinatawan. Kapag tapos na ang verification, ipapadala ng iyong kinatawan ang kontrata sa Pilipinas upang maipresenta mo ito sa POEA.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.