Paano Kumuha ng Sworn Statement?

Reading Time - 9 minutes
Paano Kumuha ng Sworn Statement

Marahil ay naghahanap ka ng paraan kung paano gumawa ng Sworn Statement o Sinumpaang Salaysay dahil kinakailangan ito sa iyong transaksyon sa isang government agency. Posible rin na gusto mong maghain ng kaso o kasalukuyan kang nasa isang court proceeding at nagtataka kung kailangan mo ba ng Sworn Statement.

Anuman ang iyong dahilan, nasa tamang lugar ka dahil sa artikulong ito, matututunan mo kung ano ang Sworn Statement at kung paano ito idraft o i-download mula sa mga libreng templates sa ibaba. Bilang karagdagan, sasagutin din namin ang ilan sa iyong mga madalas itanong hinggil sa paksang ito.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para lamang sa pangkalahatang kaalaman at hindi ito legal advice o pamalit sa legal counsel. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong abogado para sa payo kaugnay ng anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon sa pagitan ng may-akda at ng user/reader na attorney-client.

Ano ang Sworn Statement?

Ang Sworn Statement ay isang pagsasalaysay o pagdeklara ng mga katotohanan na sinumpaan o ibinigay sa ilalim ng panunumpa ng isang tao sa harap ng isang opisyal na pinahihintulutan ng batas na mag-administer ng affirmation o oath. Ang affirmation o oath ay tumutukoy sa isang aksyon kung saan ang isang indibidwal ay nangangako sa ilalim ng parusa ng batas na totoo ang lahat ng nilalaman ng instrumento o dokumento. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang pahayag na sinumpaan o ginawa sa ilalim ng panunumpa.

Also Read: Paano Malalaman Kung Peke ang Titulo ng Lupa sa Pilipinas?

Kapag gumawa ka ng Sworn Statement, idinedeklara at kinikilala mo na totoo ang pahayag at maaari kang managot sa krimen kung ikaw ay magsisinungaling. Sa Pilipinas, ang paggawa ng hindi totoong pahayag sa ilalim ng panunumpa ay maaaring ituring na perjury.

Ano ang Pagkakaiba ng Sworn Statement at Affidavit?

Ang Sworn Statement at affidavit ay mahalagang pareho dahil pareho silang naglalaman ng pagsasalaysay ng mga katotohanan at kinakailangan na sinumpaan sa harap ng isang opisyal na pinahihintulutan na mag-administer ng oath. Kadalasan, ginagamit sila nang palitan.

Ang Sworn Statement ay maaaring oral (halimbawa, kapag ikaw ay nagtestigo bilang saksi sa korte o mga pagdinig sa lehislatura) o nasa nakasulat na anyo. Ang affidavit ay isang anyo ng Sworn Statement sa nakasulat na porma at sinumpaan at pinirmahan karaniwang sa harap ng isang notary public. Ang notary public ay isa sa mga opisyal na pinahihintulutan sa ilalim ng batas na mag-administer ng oaths.

Para Saan Ginagamit ang Sworn Statement?

Ginagamit ang Sworn Statement kapag kinakailangan ng isang tao na gumawa ng mapagkakatiwalaang pahayag ng mga katotohanan. Karaniwan itong kailangan sa mga prosesong hudisyal at quasi-judicial at pati na rin sa iba’t ibang transaksyon ng gobyerno, at iba pa.

Halimbawa, kinakailangan ang Sworn Statement kapag nagtestigo sa korte. Isang Omnibus Sworn Statement ang kailangan kapag sumasali sa mga bidding ng gobyerno. Ang SALN, o ang Sworn Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ay mandatory para sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Kapag nagfa-file ng reklamo, kailangan din na ang iyong pahayag ay nasa ilalim ng panunumpa.

Paano Gumawa ng Sworn Statement?

Ang Sworn Statement ay may iba’t ibang anyo depende sa kung ano ang hinihingi ng government entity. Gayunpaman, karamihan ay nangangailangan na ito ay notarized. Para sa layunin ng gabay na ito, ibinigay ang halimbawa ng isang notarized Sworn Statement. Maaari mong i-adjust ang statement depende sa iyong pangangailangan.

1. Ihanda ang Dokumento

Katulad ng isang affidavit, ang notarized Sworn Statement ay nangangailangan ng sumusunod na impormasyon:

Also Read: Paano Kumuha ng Special Power of Attorney?

 • Title ng dokumento
 • Pangalan ng taong gumagawa o lumalagda sa dokumento, edad (dapat ay nasa legal na edad), civil status, citizenship, at address
 • Ang pagsasalaysay, deklarasyon, o statement ng tao, na depende sa kung ano ang hinihingi ng entity na nangangailangan ng statement
 • Ang petsa at lugar kung saan nilagdaan ang dokumento
 • Printed name at lagda ng taong gumagawa ng statement
 • Jurat o ang oath o affirmation sa harap ng isang notary public na personal mong nilagdaan at isinumite ang Sworn Statement sa presensya ng notaryo.

2. Mag-print ng Hindi Bababa sa Tatlong Kopya (o Ayon sa Kailangan)

Tandaan na magtatago ang notary public ng isang kopya, kaya ihanda ang dami ng mga kopya na kinakailangan.

3. Lumagda at Manumpa sa Harap ng Notary Public

Kung kinakailangan na ang Sworn Statement ay notarized, kailangan mong pumunta sa isang notary public para mapanotaryo ang dokumento.

Mga Sample ng Sworn Statement

Narito ang ilang halimbawa ng Sworn Statements para sa iba’t ibang layunin na karaniwang ginagamit sa Pilipinas.

Also Read: Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Maaari mo ring i-access ang mga sworn statements na ibinigay ng gobyerno:

Mga Tips at Babala

 • Suriin ang website ng government agency na nangangailangan sa iyo na magsumite ng Sworn Statement dahil karaniwan na silang nagbibigay ng template na maaari mong i-download. Makakatipid ito sa iyo ng abala sa paggawa ng Sworn Statement mula sa simula at tinitiyak na ang lahat ng kinakailangang ilagay sa Sworn Statement ay nasa dokumento.
 • Humingi ng tulong sa isang abogado kapag gumagawa ng Sworn Statement kung gagamitin mo ito sa isang judicial o quasi-judicial na paglilitis (halimbawa, kung ito ay gagamitin upang mag-file ng kaso o reklamo laban sa ibang tao). Titiyakin nito na kasama ang lahat ng elemento ng offense sa iyong statement, at hindi mo makakaligtaan ang mahalagang impormasyon. Ang pagkaligta sa mahalagang impormasyon (halimbawa, isang elemento ng offense) ay maaaring magresulta sa pagkakabasura ng iyong kaso.
 • Walang mahigpit na mga patakaran o striktong format sa paggawa ng Sworn Statement. Sapat na ang lahat ng kinakailangang detalye ay nasa dokumento. Kapag nag-aalinlangan, maaari kang pumunta sa isang notary public upang ipagawa ang statement para sa iyo.

Mga Madalas Itanong

1. Kailangan bang ipa-notarize ang Sworn Statement?

Karaniwan, ang mga Sworn Statements ay ipinapa-notarize. Subalit, may ilang Sworn Statements na hindi kailangang ipa-notarize, ngunit kinakailangan pa rin na ito ay sinumpaan sa harap ng isang public officer na may kapangyarihang mag-administer ng oath. Ang notary public ay isa lamang sa mga opisyal na may ganitong kapangyarihan. Palaging suriin ang mga kinakailangan ng ahensya kung saan mo isusumite ang Sworn Statement.

2. Sino-sino ang mga opisyal na may kapangyarihang mag-administer ng oaths?

Ang notary public ay ang pinakakaraniwang opisyal na may kapangyarihan sa ilalim ng batas na mag-administer ng oaths. Ang batas ay nagpapahintulot din sa mga sumusunod na mag-administer ng oaths:

 • Mga miyembro ng hudikatura
 • Mga clerk ng korte
 • Secretary ng House of Representatives, Senado, at mga departamento
 • Mga direktor ng bureau
 • Register of deeds
 • Mga provincial governors at vice governors
 • Mga mayor
 • Ibang opisyal sa gobyerno na ang appointment ay vested sa Presidente
 • Anumang opisyal na ang mga tungkulin, ayon sa batas o regulasyon, ay nangangailangan ng pagharap sa kanya ng anumang statement na nasa ilalim ng oath

3. Magkano ang gastos sa pagkuha ng Sworn Statement?

Maliban sa mga sworn statements na sinumpaan at pinirmahan sa harap ng notary public, ang Sworn Statement ay libre dahil hindi naniningil ang mga government entities para sa pag-administer ng oath. Ang gastos sa notarization ay nag-iiba depende sa lokasyon.

4. Puwede ba akong pumunta sa Public Attorney’s Office (PAO) para kumuha ng Sworn Statement?

Oo, ang mga abogado ng PAO ay may pangkalahatang kapangyarihan na mag-administer ng oaths kaugnay ng kanilang opisyal na tungkulin.

5. Ano ang Omnibus Sworn Statement?

Ang Omnibus Sworn Statement ay isang uri ng Sworn Statement na naglalaman ng ilang mga pag-assert o deklarasyon. Sa halip na gumawa ng isang dokumento para sa bawat statement, isang Omnibus Sworn Statement na naglalaman ng maraming items o deklarasyon ang ginagawa.

6. Maaari bang maging valid ang isang hindi napirmahang Sworn Statement?

Hindi. Ang isang hindi napirmahang Sworn Statement ay hindi valid at binding. Ang Sworn Statement ay dapat na subscribed o pinirmahan at sinumpaan sa harap ng isang taong may kapangyarihang mag-administer ng oaths.

7. Ilang kopya ng Sworn Statement ang kailangan ko para sa notarization?

Karaniwan ay 3-4 na kopya. Ang notary public ay magtatago ng isang kopya para sa kanilang file.

8. Makukulong ba ako kung ako ay gumawa ng hindi totoong pahayag sa Sworn Statement?

Para managot ang isang tao sa hindi totoong pahayag sa Sworn Statement o affidavit, kailangang naroroon ang lahat ng elemento ng perjury na pinaparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Ang mga elemento ay ang sumusunod:

 • Dapat mayroong Sworn Statement na kinakailangan ng batas o para sa isang legal na layunin
 • Ito ay ginawa sa ilalim ng oath sa harap ng isang kompetenteng opisyal
 • Ang pahayag ay naglalaman ng sinadyang pag-assert ng kasinungalingan
 • Ang maling deklarasyon ay tungkol sa isang mahalagang bagay

Ang unang dalawang elemento ay malinaw. Tungkol sa ikatlong elemento, hindi sapat ang simpleng kasinungalingan o mali. Ang korte ay nagpasiya na ang pag-assert ng kasinungalingan ay dapat na sinadya, may malisya, at may masamang intensyon sa bahagi ng taong gumagawa ng pahayag. Ang sinadya ay nangangahulugang alam ng taong nagsasalita na mali ang kanyang pahayag sa halip na basta pagkakamali lamang.

Tungkol sa ikaapat na elemento, kinakailangan na ang hindi totoong pahayag ay tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang mahalagang bagay ay nangangahulugang “ang pangunahing katotohanan na siyang paksa ng pagtatanong, o anumang pangyayari na nagpapatunay sa katotohanan, o anumang katotohanan o pangyayari na nagpapatibay o nagpapalakas sa testimonya na may kaugnayan sa paksa ng pagtatanong, o anumang bagay na lehitimong nakakaapekto sa kredibilidad ng sinumang saksi na nagtestigo.”

Kaya, kung magsisinungaling ka tungkol sa iyong marital status o address, maaari kang maabsuwelto sa perjury kung ang iyong marital status o iyong address ay hindi mahalaga o hindi paksa ng kaso na isinampa laban sa iyo.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.