Paano Mag-Apply Para sa DOST Scholarship?

Reading Time - 30 minutes
Paano Mag-Apply Para sa DOST Scholarship

Ang DOST scholarship ay isa sa mga pinaka-prominenteng scholarship grants sa Pilipinas. Ang prestihiyo at benepisyo ng scholarship na ito ay nag-aakit ng maraming mag-aaral sa Pilipinas. Hindi kataka-taka na libo-libong aplikante ang naglalaban para sa limitadong slots nito taon-taon.

Ikaw ba ay isa sa mga nangangarap na maging iskolar ng DOST? Hayaan mong gabayan ka ng artikulong ito kung paano maging Iskolar ng Agham Para sa Bayan.

Table of Contents

Ano ang mga Programa ng DOST Scholarship?

Ang mga scholarship ng DOST-SEI (Department of Science and Technology – Science Education Institute) ay tumutulong sa mga karapat-dapat na mag-aaral sa kolehiyo at graduate school na nagnanais na magkaroon ng karera sa agham at teknolohiya.

Kung ikaw ay isang nagtatapos na senior high school student, maaaring ikaw ay kwalipikado para sa alinman sa mga sumusunod na DOST-SEI Science and Technology Undergraduate scholarships:

1. RA 7687 o ang “Science and Technology Act of 1994”

Ang undergraduate scholarship program na ito ay inaalok sa mga karapat-dapat ngunit pinansyal na nangangailangan na mga mag-aaral na nagnanais na mag-aral ng kurso sa isa sa mga prayoridad na larangan ng agham, matematika, o inhinyeriya.

Ang taunang gross income ng iyong pamilya ay hindi dapat lumampas sa cut-off values ng scholarship para maging kwalipikado para sa scholarship na ito.

2. DOST-SEI Merit Scholarship Program

Kung ang taunang kita ng iyong pamilya ay lumalagpas sa limitasyon ng poverty threshold, huwag pa rin mawalan ng pag-asa.

Maaari ka pa ring maging kwalipikado para sa DOST-SEI Merit Scholarship Program hangga’t mayroon kang mataas na aptitude sa agham at matematika at nagnanais na mag-aral ng DOST priority field.

Sino ang Kwalipikadong Mag-apply para sa DOST Scholarship Program?

1. R.A. 7687 o ang “Science and Technology Act of 1994”

Para maging kwalipikado sa ilalim ng programang ito ng scholarship, dapat ay:

 • Natural-born Filipino citizen;
 • Mula sa isang pamilya na ang socio-economic status ay dapat na pumasa sa mga pamantayan ng scholarship na magbabase sa taunang kita ng iyong pamilya, mga ari-arian, employment status ng mga magulang, atbp.;
 • Isang nagtatapos na STEM senior high school student O miyembro ng top 5% ng non-STEM senior high school graduation class;
 • May mabuting moral character at nasa mabuting kalusugan;
 • Unang beses na kukuha ng DOST-SEI examination;
 • Residente ng isang munisipalidad na pinatunayan ng barangay; at
 • Isang qualifier ng S&T scholarship examination.

2. DOST-SEI Merit Scholarship Program

Halos pareho ang mga kwalipikasyon para sa Merit Scholarship sa mga kwalipikasyon para sa naunang uri ng scholarship, maliban sa ikalawang kwalipikasyon. Sa ibang salita, hindi bibigyang-pansin ang iyong socio-economic status sa ilalim ng programang ito.

Saan Ako Maaaring Mag-aral bilang isang DOST Scholar? (Listahan ng mga Paaralan na Accredited ng DOST Scholarship)

Maaaring tiyak na natugunan mo ang mga kwalipikasyon at sakop ng DOST Scholarship ang iyong nais na kurso. Gayunpaman, kailangan mo ring isaalang-alang ang unibersidad kung saan ka mag-aaral dahil hindi lahat ng institusyon ay accredited ng scholarship.

Narito ang mga listahan ng mga paaralan na accredited ng DOST scholarship:

 1. State Universities and Colleges;
 2. CHED Centers of Excellence o Centers of Development; o
 3. Institutions na may FAAP Level III Accreditation.

Ano ang mga Priority Courses ng DOST? (DOST Scholarship Courses)

Kailangan mong sundin ang alinman sa mga priority programs ng DOST-SEI undergraduate scholarship upang ma-enjoy ang mga benepisyo nito.

Gusto mo bang malaman kung sakop ba ng DOST-SEI Scholarship ang iyong pangarap na kurso? Upang makatulong sa iyo na makatipid ng oras, narito ang updated na listahan ng mga priority courses ng DOST scholarship na maaari mong pagpilian:

 • Aeronautical Engineering
 • Aerospace Engineering
 • Agribusiness
 • Agribusiness Management
 • Agribusiness Management and Entrepreneurship
 • Agricultural and Biosystems Engineering
 • Agricultural Biotechnology (UP Systems only)
 • Agricultural Chemistry
 • Agricultural Economics
 • Agricultural Engineering
 • Agricultural Technology
 • Agriculture
 • Animal Husbandry
 • Animal Science
 • Applied Mathematics
 • Applied Mathematics Major in Mathematical Finance (4 years) (ADMU only)
 • Applied Physics
 • Applied Physics with Applied Computer System
 • Applied Physics with Materials Science and Engineering
 • Applied Statistics
 • Architecture
 • Astronomy
 • Astronomy Technology
 • Bachelor in Technology and Livelihood Education with Specialization in Information and Communications Technology
 • Bachelor of Library and Information Science
 • Bachelor of Secondary Education Major in Science
 • Biochemistry
 • Biology
 • Ceramics Engineering
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Chemistry with Applied Computer Systems
 • Chemistry with Materials Science and Engineering
 • Civil Engineering
 • Clothing Technology
 • Community Nutrition
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Doctor of Veterinary Medicine
 • Electrical Engineering
 • Electronics and Communications Engineering
 • Electronics Engineering
 • Environmental Science
 • Fisheries
 • Food Technology
 • Forestry
 • Geodetic Engineering
 • Geography
 • Geology
 • Geothermal Engineering
 • Health Science
 • Human Biology
 • Industrial Design
 • Industrial Engineering
 • Industrial Management Engineering-Information Technology (DLSU only)
 • Industrial Pharmacy
 • Information and Communications Technology
 • Information System
 • Information Technology
 • Information Technology Systems
 • Instrumentation and Control Engineering
 • Life Sciences
 • Management Information Systems (4 years) (ADMU only)
 • Manufacturing Engineering
 • Manufacturing Engineering-Management-Biomedical Engineering (DLSU only)
 • Manufacturing Engineering-Management-Mechatronics and Robotics (DLSU only)
 • Marine Biology
 • Marine Science
 • Materials Engineering
 • Mathematics
 • Mathematics and Science Teaching
 • Mathematics Teaching
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics Engineering
 • Medical Laboratory Science
 • Medical Technology
 • Metallurgical Engineering
 • Meteorology
 • Microbiology
 • Mining Engineering
 • Molecular Biology and Biotechnology
 • Nutrition
 • Nutrition and Dietetics
 • Packaging Engineering
 • Petroleum Engineering
 • Pharmaceutical Sciences
 • Pharmacy (4 years)
 • Pharmacy Major in Clinical Pharmacy (5 years)
 • Physics
 • Psychology (BS program)
 • Public Health
 • Science Teaching (Biology, Chemistry, Physics, Physical Science, Biology and Chemistry, Science)
 • Speech Pathology
 • Statistics

Ngunit paano kung hindi kasama sa listahan ang iyong nais na kurso? Sa kasamaang palad, hindi mo magagamit ang mga benepisyo kung susundin mo ang isang non-priority program kahit na kwalipikado ka para sa scholarship.

Ano ang mga Benepisyo ng DOST Scholarship Program?

Ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga mag-aaral ay nag-aaplay para sa scholarship na ito ay upang maibsan ang pinansyal na pasanin ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa katunayan, sinusuportahan ng DOST ang mga iskolar nito sa mga sumusunod na benepisyo:

 1. Subsidy sa Tuition Fee: Php 40,000 kada taon (Para lamang sa mga mag-eenroll sa pribadong Higher Education Institutions)
 2. Allowance para sa mga Aklat: Php 10,000 kada academic year
 3. Group Health at Accident Insurance: Premium
 4. Transportation Allowance: 1 economy-class round trip fare (para sa mga mag-aaral na nasa labas ng kanilang home province)
 5. Buwanang Living Allowance: Php 7,000
 6. Thesis Allowance: Php 10,000
 7. Graduation Allowance: Php 1,000
 8. PE/MS Uniform Allowance: Php 1,000

Kung ang mga summer classes ay kailangan sa iyong kurikulum, ang DOST scholarship ay magbibigay rin ng mga benepisyong ito:

 • Tuition at iba pang School Fees: Php 1,500
 • Allowance para sa mga Aklat: Php 500
 • Buwanang Living Allowance: Php 7,000

Mga Kalamangan at Disadvantages ng Pagiging DOST Scholar

1. Mga Kalamangan ng Pagiging DOST Scholar

Bukod sa pagbibigay ng pinansyal na benepisyo, ang DOST scholarship ay maaari ring makatulong sa iyo na:

 • Magpaigting ng iyong kredibilidad sa iyong resume at curriculum vitae. Ang pagiging isang DOST scholar ay maaaring magbigay sa iyo ng kalamangan kapag ikaw ay nag-aaplay para sa mga internships, trabaho, o graduate school. Ang pagiging isang responsable, masipag, at kompetenteng tao ay maaring maipahiwatig kapag ikaw ay nakapagpanatili ng scholarship.
 • Magpatatag ng financial independence. Sa sandaling matanggap mo ang iyong stipend, kailangan mong gastusin ang iyong pera nang matalino upang makakuha ng lahat ng iyong pangangailangan. Matututunan mo kung paano magplano ng iyong budget at magtipid para sa iyong kinabukasan. Dahil ikaw na mismo ang makakapagpatuloy ng iyong edukasyon nang hindi masyadong umaasa sa kita ng iyong mga magulang, magsisimula kang magpatatag ng financial independence.
 • Makapagbuklod ng mga koneksyon sa iba pang mga DOST scholars sa pamamagitan ng mga organisasyon ng DOST scholars. Ang layunin ng mga organisasyon ng DOST scholars ay magpatibay ng isang komunidad na tumutulong sa bawat isa sa mga iskolar. Sila ang magiging suporta mo sa academics o para sa iyong kagalingan. Bukod dito, ang mga organisasyong ito ay may mga koneksyon sa iba’t ibang mga kumpanya sa pamamagitan ng kanilang mga alumni na makakatulong sa iyo sa oras na magsimula ka ng iyong job hunting.

2. Mga Disadvantages ng Pagiging DOST Scholar

Ang pagiging isang DOST scholar ay may ilang disadvantages. Kasama rito ang:

 • Presyur na panatilihin ang scholarship. Ang pagpapanatili ng iyong scholarship ay hindi madali. Mahirap panatilihin ang mataas na mga grado lalo na kung ang iyong mga klase ay napakahirap at nangangailangan. Kailangan mong malaman kung paano haharapin ang presyur sa tuwing mayroon kang quiz, graded recitation, o isang pagsusulit.
 • Return Service Agreement. Ang mga DOST scholars ay dapat isantabi muna ang kanilang mga pangarap na magtrabaho sa ibang bansa dahil ito ay ipinagbabawal ng DOST Return Service Agreement (RSA). Ang RSA ay nagsasabing kailangan mong maglingkod muna sa bansa ng ilang taon bago magtrabaho sa ibang bansa.

Ano ang Mga Requirements Para sa DOST Scholarship Program?

Upang masiguro ang maayos na proseso ng aplikasyon, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod na dokumentaryong kinakailangan:

 • Certificate of Good Moral Character (Form C)
 • Certificate of Good Health (Form D)
 • Principal’s Certification (Form E1 o E2)
 • Certificate of Residency (Form F)
 • Parent’s Certification (Form G) na nagpapatunay na ang aplikante ay walang nakabinbing aplikasyon para sa imigrasyon sa ibang bansa
 • Applicant’s Certification (Form H) na nagpapatunay na ang aplikante ay hindi kasalukuyang iskolar ng DOST o hindi pa naging iskolar ng DOST bago ang aplikasyon
 • Signed Declaration ng Aplikante at ng Magulang/Legal Guardian (Form I)
 • Certified Copy ng Permanent Student Record (Form 137) para sa Grades 9, 10, at 11
 • Kamakailang passport size picture (4.5 cm x 3.5 cm o 1.8 inches x 1.4 inches) na kinuha sa loob ng huling tatlong buwan bago ang aplikasyon. Dapat itong may name tag na nasa humigit-kumulang 1 inch o 2.54 cm sa ibaba ng baba. Ang name tag ay dapat nasa format na:
 • Photocopy ng Birth Certificate (Maaaring inisyu ng PSA, NSO, o Municipal Registry Office)
 • Pinakabagong Income Tax Return ng Magulang/s o Legal Guardian / BIR Form 1701 / Employment Contract para sa OFW / BIR Cert. of Exemption from Filing of ITR / Brgy. Cert. of Indigency / Certificate of Employment / Proof of Pension

Kailangan mong i-download ang mga requirements #1 hanggang #7 sa pamamagitan ng E-Scholarship Application System. I-print ang bawat form sa A4 size bond paper at siguraduhing napirmahan ito ng kaukulang awtoridad na nakasaad sa form. Bukod dito, i-scan o kumuha ng malinaw na larawan ng mga form na ito dahil ikaw ay mag-a-upload ng mga ito kapag ikaw ay magpapatuloy sa online application.

Also Read: Paano Mag-Register sa NMAT, Ano ang Mga Requirements at Ano ang Sakop ng Exam?

Bukod sa mga dokumentaryong kinakailangan na nakalista sa itaas, kailangan mo ring tukuyin ang sumusunod na impormasyon dahil ito ay hihingin sa pag-file ng iyong online application:

 • Taunang gross income ng iyong ama at ina (Kung ang aplikante ay may legal guardian: Taunang gross income ng legal guardian)
 • Mga kontribusyon mula sa labas na natanggap ng iyong pamilya kabilang ang nagbigay, halaga, at layunin ng mga kontribusyong ito
 • Mga lupang pang-agrikultura na pag-aari ng iyong pamilya at ilang ektarya ang mga ito (kung naaangkop)
 • Mga sasakyan na pag-aari ng iyong pamilya at ang uri, taon, at modelo ng mga sasakyang ito (kung naaangkop)

Bukod sa listahan sa itaas, siguraduhin na mayroon kang isang valid na email address, isang aktibong mobile number, at isang matatag na koneksyon sa internet upang masiguro ang maayos na online application.

Paano Mag-Apply Para sa DOST Scholarship Program?

Mayroong dalawang posibleng paraan para mag-apply: Manual Application o Online Application.

Option 1: Manual Application

UPDATE: Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugan at mga quarantine restrictions, hindi hinihikayat ng DOST ang Manual Application para sa 2022 DOST Scholarship Program maliban na lang kung talagang kinakailangan. Dahil dito, kailangang gamitin ng mga aplikante ang DOST Online Application Portal para isumite ang kanilang mga dokumentaryong kinakailangan.

1. Kumuha ng application form

Para sa mga aplikante sa NCR, maaari kang kumuha ng application form sa Science Education Institute (SEI), 2nd level, Science Heritage Bldg. DOST Compound, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City.

Samantala, ang mga aplikante mula sa ibang rehiyon ay maaari ring kumuha ng form sa anumang DOST Regional Office o Provincial Science and Technology Center.

How to Apply for DOST Scholarship
How to Apply for DOST Scholarship

2. Isumite ang nakumpletong form

Isumite ito sa Science Education Institute o sa pinakamalapit na DOST Regional Office/Provincial Science and Technology Center.

3. Maghintay para sa iyong test permit

Ang test permit ay ipapadala sa iyo o sa iyong school principal. Kung hindi mo natanggap ang test permit isang linggo bago ang araw ng pagsusulit, maaari kang magtanong sa DOST Regional Office o suriin ang pinakamalapit na designated test center isang araw bago ang pagsusulit.

Option 2: Online Application

DOST Scholarship Online Application

Kapag nakumpleto mo na ang lahat ng dokumentaryong kinakailangan at alam mo na ang lahat ng impormasyon na aming nailista sa itaas (halimbawa, taunang gross income ng iyong ama at ina, atbp.), handa ka na para sa iyong unang hakbang upang maging isang DOST scholar.

Narito kung paano ka mag-aaplay para sa DOST scholarship online:

1. Bisitahin ang DOST-SEI Undergraduate E-Scholarships Application System.

2. Magrehistro gamit ang iyong valid na email address.

Kailangan mo ring ibigay ang iyong personal na detalye (kumpletong pangalan at petsa ng kapanganakan) kasama ang iyong email address. Asahan na makakatanggap ka ng verification message sa pamamagitan ng email na iyong ibinigay.

3. I-access ang link na ipinadala sa email notification sa iyo.

Ang pag-click sa link na ito ay magdadala sa iyo sa Eligibility Module. Tandaan na maaari kang makatanggap ng notice ng disqualification kung hindi ka eligible para sa scholarship.

4. Magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mga susunod na modules.

Kailangan mong ibigay ang sumusunod na impormasyon upang magpatuloy sa proseso ng aplikasyon:

 • Personal Data at Contact Details
 • Family Data
 • Financial Contribution
 • Household Information Questionnaire
 • School at Grades

5. Mag-upload ng dokumentaryong kinakailangan.

Para sa listahan ng mga dokumentaryong kinakailangan ng DOST, sumangguni sa seksyon ng “Ano ang Mga Requirements Para sa DOST Scholarship Program?” ng artikulong ito.

Tandaan na ang E-scholarship application system ay tumatanggap lamang ng mga file types na: .jpeg, .png, .bmp, at .pdf files.

Pagkatapos piliin ang tama at kumpletong mga files, i-click ang Upload button.

6. Pindutin ang Submit button upang kumpletuhin ang aplikasyon.

Siguraduhin na na-verify mo na tama ang mga dokumento at impormasyon na iyong ibinigay bago gawin ang hakbang na ito. Kapag na-submit mo na ang iyong aplikasyon, hindi ka na makakagawa ng anumang pagbabago o rebisyon.

Makakatanggap ka rin ng email na nagkukumpirma sa pagtanggap ng iyong aplikasyon.

Tandaan na ang anunsyo ng mga scholarship qualifiers ay ilalabas sa DOST-SEI website sa paligid ng Mayo 2022.

Karagdagang Impormasyon para sa 2022 DOST Scholarship Application:

 1. Kung ang pangalan ng eskwelahan na iyong pinasukan mula Grade 9 hanggang Grade 12 ay hindi makita sa E-scholarship system, kailangan mong magpadala ng request sa isang staff ng DOST na nasa iyong school region. Ang request ay dapat naglalaman ng sumusunod na impormasyon:
  • Scholarship Program: Undergraduate
  • Kumpletong pangalan ng eskwelahan
  • Kumpletong address ng eskwelahan
  • Pangalan ng School Registrar
  • Contact Information ng Eskwelahan: Landline at Mobile number, Email Address

Ipadala ang impormasyong ito sa email address na nakatalaga sa iyong school region.

 • CAR: dostcarscholarshipunit@gmail.com
 • Region 1: scholarship@region1.dost.gov.ph
 • Region 2: dost02scholarship@gmail.com
 • Region 3: dost3scholarship.undergrad@gmail.com
 • Region 4A: dostscho4a@gmail.com
 • Region 4B: scholarship@mimaropa.dost.gov.ph
 • Region 5: dost5.scholarship@gmail.com
 • Region 6: scholarship@ro6.dost.gov.ph
 • Region 7: dost7scholarship@gmail.com
 • Region 8: dost8scholarshipunit@gmail.com
 • Region 9: scholarship@ro9.dost.gov.ph
 • Region 10: scholarship@region10.dost.gov.ph
 • Region 11: scholarshipxirecords2021@gmail.com
 • Region 12: scholarship@region12.dost.gov.ph
 • CARAGA: dost13scholarship@caraga.dost.gov.ph
 • BARMM: aabdularahim71@gmail.com
 • NCR: ncrundergrad@gmail.com

Mahalagang Paalala: Kung ang iyong eskwelahan ay wala sa mga opsyon na ibinigay sa sistema, huwag pumili ng ibang eskwelahan lamang para maipagpatuloy ang iyong proseso ng aplikasyon. Ang paggawa nito ay magiging sanhi upang hindi ka makapagpatuloy sa susunod na mga hakbang ng aplikasyon.

 1. Maaari mong gamitin ang iyong downloadable grades mula sa portal ng iyong eskwelahan basta ito ay certified ng iyong School’s Principal o School Registrar. Siguraduhin na nakareflect ang iyong pangalan, strand (STEM, ABM, HUMSS, atbp.), at eskwelahan.
 2. Bagaman ang pagsumite ng mga dokumentaryong kinakailangan para sa 2022 DOST Scholarship ay gagawin purely online, hinihikayat ng DOST ang mga aplikante na magtago ng hard copy ng kanilang mga kinakailangan dahil maaari nila itong hingin kung sakaling bumalik sa normal ang sitwasyon ng kalusugan.

Ano ang Mga Saklaw ng DOST Qualifying Exam?

Ang DOST exam ay sumasaklaw sa mga sumusunod na paksa at asignatura:

Also Read: Paano Sumulat ng Research Paper sa Social Science?

1. Agham (Science)

Ang subtest na ito ay hindi iyong tipikal na Science quiz kung saan kailangan mo lamang kilalanin ang isang termino mula sa ibinigay na kahulugan. Sa halip, ito ay situational at nangangailangan ng paggamit ng mga konsepto ng agham. Mayroon ding mga item kung saan kailangan mong mag-interpret ng mga graph o gumawa ng mga kalkulasyon. Narito ang ilan sa mga paksa na kasama sa subtest na ito:

a. Kemistri (Chemistry)

 • Atoms and Subatomic Particles
 • Elements and Compounds
 • Features of the Periodic Table
 • Mixtures and Separating Mixture Components
 • Chemical Formula and Chemical Name
 • Electronic Configuration
 • Ionic and Covalent Bonds
 • Balancing Chemical Equations

b. Pisika (Physics)

 • Distance and Displacement
 • Speed, Velocity, and Acceleration
 • Velocity versus Time graph
 • Work and Energy
 • Friction
 • Heat and Types of Heat Transfer
 • Thermodynamics
 • Mechanical and Electromagnetic Waves
 • Projectile Motion
 • Gravity

c. Biyolohiya (Biology)

 • Cell Biology
 • Biomes at Habitats
 • Genetics
 • Compound Microscopes
 • Photosynthesis

d. Earth Science

 • Layers ng Earth
 • Classification ng Rocks
 • Plate Tectonics
 • Earthquakes
 • Earth’s Atmosphere
 • Weather Disturbances
 • Solar at Lunar Eclipse
 • Heavenly bodies: planets, asteroids, comets
 • Meteor, Meteoroids, at Meteorites

2. Matematika (Mathematics)

Ang subtest na ito ay sumusukat sa quantitative ability ng examinee. Karamihan sa mga tanong ay challenging ngunit kayang sagutin dahil ito ay na-discuss na sa iyong klase sa matematika noong high school. Narito ang ilan sa mga paksa na kasama sa subtest na ito:

a. Algebra

 • Algebraic Expressions
 • Special Products at Factoring
 • Functions (Domain, Range, One-to-one functions, etc.)
 • Equations (Linear, Quadratic, Polynomial, etc.)
 • Systems of Linear Equations
 • Arithmetic at Geometric Sequences

b. Geometry at Trigonometry

 • Pythagorean Theorem
 • Properties ng Right Triangle (at Special Right Triangles)
 • Properties ng Quadrilaterals (Parallelograms, Trapezoids, Rectangles, etc.)
 • Trigonometric Functions (Sine, Cosine, Tangent, etc.)
 • Angle of Elevation at Depression
 • Trigonometric Identities

c. Combinatorics at Probability

 • Permutations
 • Combinations
 • Theoretical Probability

d. Business Mathematics

 • Computing Simple Interest

e. Set Theory

 • Representing Sets Using Venn Diagrams
 • Set Operations: Union, Intersection, at Complement of Sets

f. Logic

 • Propositional Forms at Logical Symbols

3. Ingles (English)

Ang subtest na ito ay sumusukat sa iyong pang-unawa sa English grammar at syntax. Bukod dito, ito rin ay susubok sa iyong vocabulary at reading comprehension. Hangga’t mayroon kang magandang hawak sa English language at regular na nagbabasa ng mga English texts, okay ka na. Ang mga paksa na kasama sa subtest na ito ay:

a. Grammar at Syntax

 • Subject-Verb Agreement
 • Pagkilala sa mga Grammatical Errors sa isang Pangungusap
 • Parts of Speech (Prepositions, Conjunctions, Adjectives, etc.)
 • Verb tenses

b. Vocabulary

 • Pagtukoy sa Kahulugan ng isang Salita Gamit ang Context Clues.

c. Reading Comprehension

 • Identifying the Main Idea or the Gist of a Text (Paragraphs, Poems, Sentences, etc.)
 • Determining a Good Paraphrase of a Given Sentence.
 • Pattern of Paragraph Development
 • Identifying a Sentence that Has the Same Meaning to a Given Sentence.

4. Logical Reasoning

Ang subtest na ito ay sumusukat sa iyong critical thinking skills. Karamihan sa mga tanong ay verbal analogies (verbal reasoning) o iyong mga nangangailangan sa iyo na makumpleto ang 2D o 3D visual patterns (non-verbal reasoning). Sa sapat na practice, magiging pamilyar ka sa mga karaniwang pattern na ginagamit sa mga uri ng tanong na ito.

5. Mechanical-Technical

Ang subtest na ito ay sumusukat sa iyong pang-unawa sa pang-araw-araw na pisika at mechanical relationships. Halimbawa, tatanungin ka kung ang ibinigay na gears ay iikot ba pakanan o pakaliwa batay sa ibinigay na scenario. Ang pag-develop ng iyong visual imagination ang susi para ma-ace ang subtest na ito. Subukan mong mag-solve ng sample problems para maging pamilyar ka sa mga karaniwang tinatanong sa subtest na ito.

Mga Tips at Tricks Para Pumasa sa DOST Scholarship Qualifying Exam

Kahit ikaw ay isang academic achiever o average student, hindi mo dapat asahan lamang ang iyong naipon na kaalaman at swerte para pumasa sa exam. Upang makapasa sa DOST scholarship qualifying exam, kailangan mong maghanda at ihanda ang iyong sarili.

Narito ang ilang mga tips at mungkahi mula sa mga DOST scholars para sa paghahanda sa exam:

Bago ang Exam

 1. Simulan ang pag-review sa summer break. Ang ilang qualifiers ay nagsimulang mag-review kasing aga ng summer break bago ang kanilang Grade 12 year. Gamitin ang iyong libreng oras para mag-aral para sa DOST scholarship qualifying exam.
 2. Pagtibayin ang iyong pag-unawa sa basic concepts. Karamihan sa mga tanong sa exam ay situational at nangangailangan ng aplikasyon ng basic concepts. Kung nakalimutan mo na ang mga ito, maglaan ng oras para muling balikan ang mga basic concepts (terminologies, relationships, formulas, atbp.). May mga libreng learning sources online na makakatulong sa iyo tulad ng
 3. Sagutan ang practice exams sa ilalim ng time pressure. Ayon sa mga nakaraang kumuha ng exam, sapat ang oras para matapos ito. Gayunpaman, dapat pa rin mag-practice sa pagsagot ng exams sa ilalim ng time pressure para masanay ka sa setup ng exam at matukoy kung paano mo mapamamahalaan ang iyong oras.
 4. Harapin ang iyong mga kahinaan. Alamin kung aling mga subjects o topics ang mahirap para sa iyo. Maaari kang kumuha ng maikling diagnostic exam para makita kung saan ka pinakamababa ang score. Pagkatapos, maglaan ng sapat na oras para pag-aralan ang mga subjects kung saan ka hindi gaanong magaling.
 5. Gumawa ng “formula sheet”. Hindi mo ito gagamitin sa aktwal na exam kundi para sa review. Isulat dito kung kailan ginagamit ang mga formulas, ano ang mga variables sa formula, at isang halimbawa ng problema na may solusyon kung saan ginamit ang formula.
 6. Isulat ang iyong natututunan. Mas naaalala natin ang impormasyon kung isusulat natin ito. Ito ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga topics na masyadong conceptual tulad ng Earth Science o Biology.
 7. Mag-practice sa pagbasa (at scanning) ng mahahabang teksto. May mga item sa English subtest na may mahahabang passages. Mainam na sanayin ang sarili sa pagbasa ng mahahabang English texts sa limitadong oras at suriin kung naiintindihan mo ang teksto o hindi.
 8. Gamitin ang libreng study materials para maghanda sa DOST Scholarship Qualifying Exam. Ang mga materials na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung ano ang itsura ng aktwal na DOST Qualifying Exam. Kasama dito ang DOST Undergraduate Scholarship Primer, SIYENSYA-bilidad, at iba’t ibang College Entrance Exam Reviewers.

Sa Araw ng Exam

 1. Pumunta sa iyong testing center nang maaga hangga’t maaari. Ang pagdating ng huli sa iyong testing center ay maaaring magdulot ng stress at makagambala sa iyo.
 2. Manatiling kalmado ngunit panatilihin ang bilis habang sumasagot. Ayon sa mga nakaraang kumuha ng exam, kaya namang sagutin ang mga tanong. Kaya manatiling kalmado at huwag mag-panic kung may hindi ka masagutan. Laktawan muna ang mahihirap na tanong at balikan ito kung may natitira pang oras.
 3. Kumain ng pagkaing magbibigay sa iyo ng “enerhiya”. Maraming gagamitin na enerhiya ang iyong utak sa exam at maaari kang makaramdam ng pagod pagkatapos ng ilang tanong. Kaya siguraduhing kumain ng malusog na meryenda at uminom ng tubig bago kumuha ng exam.

Paano Panatilihin ang DOST Scholarship?

Matapos mong pumasa sa qualifying exam, simula pa lang ito ng iyong paglalakbay. Ang tunay na hamon ay kung paano mo mapapanatili ang scholarship na ito.

Ibabahagi namin ang ilang mga tips mula sa mga DOST scholars kung paano mapanatili ang scholarship.

Mga Dapat Gawin

 1. Magsumite ng mga kinakailangang dokumento kada semestre. Hinihingi ng DOST na magsumite ka ng mahahalagang dokumento tulad ng University Registration Form sa bawat semestre. Siguraduhing maipasa mo ang mga ito para matanggap mo ang iyong mga benepisyo sa tamang oras.
 2. Magtamo ng magandang study habits para mapanatili ang iyong grado. Narito ang ilang magandang study habits na maaari mong gamitin:
  • Mag-aral araw-araw – Kung hindi ka sanay magbuklat ng libro araw-araw, ngayon na ang panahon para maging ganoon. Ang pag-aaral ng kahit isang oras araw-araw ay nagtuturo sa iyong utak at nagpapaunlad ng long-term memory ng mga konsepto.
  • Iwasan ang procrastination – Tapusin ang mga kinakailangan sa lalong madaling panahon para iwasan ang stressful na hell week (midterms o finals week). Kung maaari mong tapusin ang homework ngayon, huwag nang ipagpabukas.
  • Ayusin ang iyong mga tala – Isulat ang iyong mga notes ayon sa kung paano mo ito naiintindihan, hindi base lamang sa eksaktong impormasyon na nakuha mo mula sa iyong guro o libro.
 3. Panatilihin ang balanse sa iyong well-being at academic performance. Maglaan ng oras para mag-relax at gawin ang mga bagay na gusto mo. Tandaan na ang pagkuha ng pahinga ay produktibo rin. Bukod dito, bigyan ng gantimpala ang iyong sarili tuwing matatapos mo ang isang nakakapagod na kinakailangan. Manood ng pelikula, maglaro ng video games, makipag-hang out sa iyong mga kaibigan, o gawin ang anumang bagay na magdiriwang sa mga “maliit na tagumpay”.
 4. Iwasan ang anumang uri ng academic dishonesty tulad ng plagiarism. Ang pandaraya at plagiarism ay malaking hindi dapat gawin kung nais mong mapanatili ang iyong scholarship. Iwasan ang mga gawaing ito dahil mawawala ang iyong mga benepisyo kapag ikaw ay nahuli.

Mga Tips at Babala

 • Humiling ng tulong o payo mula sa iyong mga guro. Maaari silang magbigay sa iyo ng mga study materials o libro na maaari mong gamitin para sa iyong review. Maaari rin nilang linawin ang ilang mga konsepto na nakakalito sa iyo.
 • Pag-isipan kung talagang nakatuon ka sa pagiging isang DOST scholar. Ang mga pribilehiyo ng scholarship ay may kasamang maraming responsibilidad. Matutong harapin at tanggapin ang mga tradeoffs. Bukod dito, ang boluntaryong pagtatapos ng scholarship ay may mga kahihinatnan kaya siguraduhin na mananatili kang nakatuon sa programa.
 • Mag-ingat sa mga Facebook pages at groups na nagbabahagi ng pekeng impormasyon tungkol sa DOST scholarship at maging sa mga oportunidad sa trabaho na may kaugnayan dito.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa DOST Scholarship

Narito ang ilang mga madalas itanong at ang mga sagot ukol sa DOST Scholarship:

1. Gaano katagal susuportahan ng DOST Scholarship ang aking pag-aaral?

Ang DOST-SEI ay susuporta sa iyo hanggang sa makumpleto mo ang iyong degree program, na ang tagal ay depende sa panahon na nakasaad sa iyong aprubadong Program of Study (POS). Halimbawa, kung ikaw ay kukuha ng 4-year course (ang kurso ay dapat na DOST priority program), susuportahan ka ng apat na taon.

2. Kailan karaniwang ginaganap ang DOST Qualifying Exam?

Karaniwang ginaganap ang DOST qualifying exam tuwing Oktubre. Gayunpaman, asahan ang posibleng mga pagbabago sa pagdaraos ng qualifying exam dahil sa kasalukuyang mga pangyayari.

3. Gaano katagal ang DOST Qualifying Exam?

Ang exam ay humigit-kumulang apat na oras ang haba. Ang ilang mga examinee ay nagsasabi na higit pa sa sapat ang oras na ibinigay para matapos ang exam.

4. Pinapayagan ba ang paggamit ng calculators sa panahon ng exam?

Hindi, kailangan mong gawin ang mga kalkulasyon nang mano-mano.

5. Mahirap ba ang DOST scholarship exam?

Ang ilang mga examinee ay nagsasabi na ang exam ay binubuo ng mga madali at mahirap na mga tanong. Bukod dito, ito ay medyo mas madali kumpara sa UPCAT ngunit mas mahirap kaysa sa karamihan ng mga college entrance exams. Gayunpaman, sa sapat na paghahanda at magagandang review materials, tiyak na makakapasa ka sa exam.

6. Ano ang DOST Return Service Agreement (RSA)?

Ang DOST Return Service Agreement ay nagsisilbing “bayad” para sa mga taon na iyong tinamasa ang benepisyo ng scholarship. Pagkatapos ng iyong pagtatapos, kinakailangan mong magtrabaho sa iyong larangan ng specialty sa iyong home region. Ang panahon ng RSA ay hindi bababa sa katumbas ng haba ng panahon na iyong tinamasa ang scholarship. Ito ay nangangahulugan na hindi ka pinapayagang magtrabaho sa ibang bansa hanggang hindi mo nakukumpleto ang iyong RSA.

7. Puwede pa ba akong mag-apply sa DOST-SEI S&T Undergraduate Scholarships kahit na ako’y kasalukuyang nasa kolehiyo na?

Sa pangkalahatan, hindi. Subalit, kung ikaw ay papasok na sa third year college at nakatala sa isang DOST priority course, maaari kang maging kwalipikado para sa DOST Junior Level Science Scholarships (JLSS).

UPDATE: Noong Setyembre 30, 2021, bukas na ang online applications para sa 2021 DOST JLSS. Ang deadline para sa aplikasyon at pagsumite ng mga kinakailangang dokumento ay sa Nobyembre 30, 2021. Para sa karagdagang detalye ukol sa 2021 DOST JLSS, bisitahin ang DOST JLSS online portal.

How to Apply for DOST Scholarship

May tatlong DOST Junior Level Science Scholarships:

 • RA 10612: Layunin ng programang ito na paunlarin ang edukasyon sa Science at Mathematics sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtulong sa mga estudyanteng magtuturo ng Science at Mathematics sa mga sekondaryang paaralan sa hinaharap.
 • RA 7687: Nagbibigay ang programang ito ng scholarships para sa mga estudyanteng pinansyal na nangangailangan na nagnanais mag-aral sa larangan ng Science at Technology.
 • Merit: Ito ay para sa mga estudyanteng may mataas na kakayahan sa Science at Mathematics anuman ang kanilang socioeconomic status.
How to Apply for DOST Scholarship

8. Puwede bang mag-shift ng kurso ang isang DOST scholar?

Pinapayagan kang mag-shift sa ibang DOST-SEI-approved course hindi lalampas sa ikalawang semestre ng iyong ikalawang taon. Kung ikaw ay magshi-shift mula sa 4-year course patungo sa 5-year course (na priority course), ang tagal ng scholarship ay ia-adjust sa limang taon kasama na ang panahon na ginugol sa unang kurso.

Subalit, kung magshi-shift ka sa isang DOST non-priority course, kinakailangan mong ibalik ang kabuuang benepisyo na iyong natanggap kasama ang 12% interes.

9. Puwede bang mag-avail ng ibang government scholarships ang mga DOST scholars?

Kung ang scholarship grant ay mula sa ibang National Government Agency, kailangan mong pumili sa pagitan nito at ng DOST-SEI scholarship. Kung ang scholarship grant ay mula sa Local Government Unit, maaari mo itong tanggapin basta’t hindi ito magkakaroon ng salungatan sa anumang probisyon na nakasaad sa DOST-SEI Scholarship Agreement.

Also Read: Paano Maging Isang Bumbero sa Pilipinas?

10. Ano ang mangyayari sa aking DOST scholarship kung ako ay makakuha ng INC (incomplete) o Failed na grado sa isa sa aking mga klase?

Kung nakakuha ka ng INC na grado, makipag-ugnayan sa iyong regional DOST office para sa status ng iyong scholarship. Sa karamihan ng mga kaso, pinapayagan ng DOST ang isang INC na grado para sa unang semestre basta’t makukumpleto mo ito sa susunod na semestre.

Samantala, kung nakakuha ka ng dalawa o higit pang INC na grado, maaaring i-hold ng DOST ang iyong mga benepisyo hanggang sa makumpleto mo ang mga ito. Tandaan na ito ay nakadepende pa rin sa iyong DOST regional office.

Paano kung nakakuha ka ng failed na grado?

Maaari kang mag-file ng appeal upang mapanatili ang iyong eligibility sa scholarship. Kung maaprubahan ang iyong appeal, ilalagay ka sa probation at hindi ka makakatanggap ng mga benepisyo hanggang sa maipasa mo ang subject kung saan ka bumagsak.

11. Ano ang mangyayari sa aking DOST scholarship kung ako ay makakuha ng failing grades sa dalawa o higit pang aking mga klase?

Sa kasamaang palad, ang pagkakaroon ng dalawa o higit pang failing grades sa isang semestre ay isang dahilan para sa pagtatapos ng scholarship. Kung ang failing grades ay dahil sa mga problema sa kalusugan, maaari kang magsumite ng letter of appeal sa DOST-SEI National Technical and Selection Committee (NTSC) upang mapanatili ang iyong eligibility sa scholarship.

12. Ano ang mangyayari sa aking DOST scholarship kung ako ay mag-file ng Leave of Absence (LOA) sa isang semestre?

Kung hindi ka incoming freshman, nananatili kang eligible para sa scholarship basta’t hihingi ka ng permiso mula sa DOST. Gayunpaman, hindi ka makakatanggap ng mga benepisyo para sa semestre na iyong inilagay sa LOA.

13. Kailangan ko bang kumpletuhin muna ang aking RSA (Return Service Agreement) bago magpatuloy sa graduate study o pumasok sa med school?

Kailangan mong magpadala ng letter of intent sa kanila upang maipagpaliban ang iyong RSA. Tandaan na kailangan munang maaprubahan ito ng DOST bago ka magpatuloy.

14. Mayroon bang mga DOST scholarship programs na inaalok para sa graduate students?

Oo, mayroon silang Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program (ASTHRDP), PhilFrance-DOST Fellowship Program, Foreign Graduate Scholarship Program, at marami pang ibang graduate scholarship offers na makakatulong sa iyo.

15. Paano ako mag-aapply para sa DOST scholarship para sa graduate studies?

Depende ito sa kung aling graduate scholarship ang nais mong applyan. Halimbawa, kung mag-aapply ka para sa Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program (ASTHRDP), maaari mong kunin ang iyong application form sa alinman sa mga sumusunod na unibersidad:

 • Ateneo De Manila University
 • Central Luzon State University
 • De La Salle University
 • Mindanao State University—Iligan Institute of Technology (MSU-IIT)
 • University of the Philippines (Diliman, Los Baños, Manila, Visayas)
 • University of San Carlos
 • University of Santo Tomas
 • Visayan State University

16. Mayroon bang DOST scholarships para sa mga medical students?

Sa kasalukuyan, ang DOST ay nag-aalok lamang ng scholarship para sa MD-PhD in Molecular Medicine Program na bukas para sa mga nagnanais maging Physician-Scientists. Narito ang mga kwalipikasyon:

 • GWA ng 1.75 o mas mataasBachelor’s o master’s degree sa biomedical fieldNakapasa sa entrance interview ng UP College of Medicine
Ang application form ay maaaring makuha mula sa UP College of Medicine Graduate Office o sa kanilang website. Karagdagang documentary requirements ay kinabibilangan ng:
 • Application form na may ID pictureAdmission sa graduate school (photocopy)University Evaluation Sheet (photocopy)Transcript of Records (Certified True Copy)PSA Birth CertificateNBI CertificateMedical CertificateEndorsement letter mula sa 2 nakaraang professorsCertificate of Employment (kung employed)Program of Study/Curriculum
Para sa karagdagang detalye tungkol sa scholarship na ito, maaaring sumangguni sa kanilang website.

17. Nagpaplano akong mag-aral sa ibang bansa. Mayroon bang available na DOST scholarship para sa akin?

Oo, nag-aalok ang DOST ng iba’t ibang scholarship programs para sa mga nagnanais magpatuloy ng postgraduate degrees sa ibang bansa. Isa na rito ang PhilFrance-DOST Scholarship na nagbibigay ng pagkakataon sa mga scholars na mag-aral sa sentro ng sining at pilosopiya ng mundo – France.

How to Apply for DOST Scholarship

Ang scholarship na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga aspiring Filipino professionals na magtuloy ng Master’s degree o doctorate sa isang French public university. Dapat ay nasa ilalim ng mga sumusunod na fields ang field na nais pag-aralan ng aspirant scholars:

 • Agriculture
 • Bioengineering
 • Bioinformatics
 • Biological Sciences
 • Climate Change
 • Forestry
 • Health and Medical Research
 • Material Sciences
 • Medical Chemistry
 • Natural Resources and Environment
 • Nuclear Application on Health
 • Veterinary Sciences
 • Virology

Ang grant na ito ay nagkakaloob din ng status na “French government scholar” (boursier du gouvernement français) sa mga qualifiers.

Mga Benepisyo ng international scholarship program na ito ay kinabibilangan ng:

Mula sa DOST-SEI:

 • Monthly allowance
 • One round-trip ticket
 • Relocation allowance at pre-travel expenses

Mula sa French Embassy:

 • Exemption mula sa public university registration fees
 • Health care package
 • Priority sa student housing facilities
 • Exemption sa French visa application

Paano Mag-apply para sa PhilFrance-DOST Scholarship?

Hakbang 1: Kumpletuhin ang mga kinakailangan.

Para mag-apply, kailangan mo ng mga sumusunod na requirements:

Bukod sa mga requirements sa itaas, hihingin din ng French embassy ang mga sumusunod:

 • Dalawang pahinang CV
 • 500-word academic essay na nagpapaliwanag kung bakit mo nais mag-aral sa France at kung paano makakatulong ang iyong pag-aaral sa komunidad ng mga Pilipino

Kailangan mo ring ihanda ang iyong transcript of records, program of study, at letter of acceptance mula sa isang French public university.

Ang karagdagang detalye ng documentary requirements ay maaaring ma-access sa kanilang website.

Hakbang 2: Mag-apply online.

Punan ang online form at i-upload ang mga documentary requirements sa PhilFrance-DOST scholarship online portal.

How to Apply for DOST Scholarship

Makakatanggap ka ng automated email na nagkukumpirma ng iyong online application. Ang mga shortlisted candidates lamang ang makokontak ng scholarship committee.

Karagdagang impormasyon:

 • Ang lahat ng scholars na matagumpay na makakatapos ng kanilang degree program sa ilalim ng scholarship na ito ay kinakailangang bumalik sa Pilipinas at maglingkod sa kanilang institusyon sa ilalim ng kanilang specialization sa panahong katumbas ng dalawang beses ng haba ng tagal ng scholarship.
 • Ang mga kwalipikadong aplikante ay dapat magtuloy ng MS o Ph.D. Program sa full-time basis (halimbawa, maximum na 24 na buwan para sa MS, 36 na buwan para sa Ph.D.).

Tandaan na mahalagang bisitahin ang opisyal na website o makipag-ugnayan sa DOST para sa pinakabagong impormasyon at mga hakbang sa pag-aapply.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.