BM Online OEC Exemption: Gabay Para sa mga OFW

Reading Time - 6 minutes
BM Online OEC Exemption

Ang Overseas Employment Certificate (OEC) ay isang mahalagang dokumento para sa mga Overseas Filipino Workers (OFW) na umaalis ng Pilipinas. Ito ay patunay na ang isang OFW ay dumaan sa tamang proseso ng dokumentasyon at nasa ilalim ng proteksyon ng pamahalaang Pilipino. Sa gabay na ito, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa OEC exemption sa ilalim ng Balik-Manggagawa (BM) Online system.

Also Read: Paano Mag-Apply ng Trabaho sa Japan?

Ano ang OEC at Para Saan Ito?

Ang OEC ay kinakailangan para sa lahat ng OFW bago sila umalis ng bansa. Ito ay nagbibigay ng exemption mula sa pagbabayad ng ilang mga bayarin at buwis sa airport. Ang bawat OEC na inisyu ay may bisa lamang para sa isang beses na paglabas ng bansa at mayroong 60 araw na validity mula sa petsa ng pagkakaloob.

Mga Pangunahing Requirements sa Pagkuha ng OEC

Upang makuha ang OEC exemption, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod na dokumento:

 1. Printed online appointment/Balik-Manggagawa information sheet – Bilang isang Balik-Manggagawa, kailangan mong magpakita ng printed online appointment o Balik-Manggagawa information sheet. Ito ang magpapatunay na ikaw ay nagpa-schedule ng appointment online.
 2. Pasaporte na may validity ng hindi bababa sa anim na buwan mula sa petsa ng pag-alis – Tiyakin na ang iyong pasaporte ay hindi mag-e-expire sa loob ng anim na buwan mula sa iyong petsa ng pag-alis.
 3. Valid na patunay ng employment o kontrata sa trabaho – Kailangan mo ito upang mapatunayan na ikaw ay may lehitimong trabaho sa bansang iyong pinagtatrabahuhan.
 4. Valid na work visa, work permit, o katumbas na dokumento – Ang dokumentong ito ay magpapatunay na ikaw ay may lehitimong karapatan na magtrabaho sa bansang iyong pinagtatrabahuhan.
 5. Bayad na katumbas ng P100 sa US dollar (depende sa kasalukuyang exchange rate) – Ito ang bayad para sa pagkuha ng OEC exemption. Tandaan na maaaring magbago ang halaga depende sa kasalukuyang exchange rate.

Sino ang Maaaring Ma-exempt sa Pagkuha ng OEC?

Upang makuha ang OEC exemption, kailangan mong ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Tandaan na ang OEC exemption ay para sa mga tiyak na kategorya ng OFW na hindi na kailangang kumuha ng OEC. Kabilang dito ang mga OFW na:

 1. May valid na employment visa o work permit – Ito ay magpapatunay na ikaw ay may lehitimong karapatan para magtrabaho sa bansang pinagtatrabahuhan.
 2. Naglingkod na o kasalukuyang naglilingkod sa kanilang kontrata sa trabaho – Ito ay magpapatunay na ikaw ay isang aktibong OFW na nagtatrabaho sa ilalim ng isang lehitimong kontrata.
 3. Bumabalik sa parehong employer at job site at naitala na sa database ng POEA – Ito ay magpapatunay na ikaw ay bumabalik sa parehong employer at trabaho, at na ikaw ay naitala na sa database ng POEA.

Paano Mag-apply para sa OEC Exemption Online?

Hakbang sa Pagkuha ng OEC Exemption sa POPS-BaM

Narito ang mga hakbang sa pagkuha ng OEC Exemption online:

Also Read: Paano Mag-Apply ng Trabaho sa Canada?

 1. Mag-log in sa iyong DMW E-Registration Account – Ito ang unang hakbang upang makakuha ng OEC exemption. Kung wala ka pang account, kailangan mong mag-register muna.
 2. I-update ang iyong profile – Siguraduhing tama at kumpleto ang lahat ng impormasyon na ilalagay mo.
 3. Piliin ang ‘Balik-Manggagawa’ – Sa iyong account, piliin ang opsyong ‘Balik-Manggagawa’ na matatagpuan sa kanang itaas na bahagi ng iyong screen.
 4. Ilagay ang iyong petsa ng paglipad – Ito ay importante para matukoy ng sistema kung kailan ka babalik sa iyong pinagtatrabahuhan.
 5. Sagutin kung ikaw ba ay isang bumabalik na Balik-Manggagawa sa parehong employer, job site, at posisyon o hindi – Ito ay upang malaman kung ikaw ba ay kwalipikado sa OEC exemption.
 6. I-print ang iyong OEC Exemption – Kung kwalipikado ka, maaari ka nang i-print ang iyong OEC Exemption. Ito ang iyong patunay na hindi mo na kailangang kumuha pa ng OEC.

Mga Tips at Babala

 1. Hindi na kailangan pang i-print ang BM Exemption Number – Sa bagong sistema, hindi na kailangan pang i-print ang BM Exemption Number. Ito’y upang mapabilis ang proseso at makabawas sa paggamit ng papel.
 2. I-update ang iyong profile picture – Kinakailangan na ng mga OFW na i-update ang kanilang profile picture sa kanilang account. Ito’y upang masiguro na nau-update at tama ang impormasyon sa kanilang profile.
 3. Mag-log in sa POPS-BaM System tuwing babalik ka ng Pilipinas – Sa tuwing babalik ang isang OFW sa Pilipinas, kinakailangan pa rin niyang mag-log in sa POPS-BaM System upang makakuha ng OEC exemption. Ito’y upang matiyak na may rekord ang gobyerno ng mga OFW na bumabalik sa bansa.
 4. Kunin ang iyong OEC exemption number hindi lalampas sa 60 araw bago ang iyong petsa ng pag-alis – Kinakailangan na kunin ang OEC exemption number hindi lalampas sa 60 araw bago ang petsa ng pag-alis. Ito’y para maiwasan ang anumang problema o abala sa araw ng pag-alis.

Ang OEC exemption ay isang mahalagang benepisyo para sa mga kwalipikadong Balik-Manggagawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng POPS-BaM system, mas pinadali na ang proseso ng pagkuha ng exemption. Tandaan na panatilihing updated ang iyong profile at sundin ang mga hakbang sa pagkuha ng exemption upang maiwasan ang anumang abala sa iyong pagbabalik sa trabaho sa ibang bansa.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang gagawin kung nakalimutan ko ang aking email address at password para sa BM Online o POPS-BaM?

Kung nakalimutan mo ang iyong email address at password para sa BM Online o POPS-BaM, maaari kang humingi ng tulong sa pag-recover ng iyong account. Makipag-ugnayan lamang sa kanilang mga customer service hotline o mag-email sa kanilang support team.

Also Read: Paano Kumuha ng OFW ID

2. Ano ang ibig sabihin kung bumabalik ako sa parehong employer at job site na may naunang OEC ngunit na-redirect ako sa Appointment page?

Kung ikaw ay bumabalik sa parehong employer at job site na may naunang OEC ngunit na-redirect ka pa rin sa Appointment page, maaaring may problema sa iyong records sa system. Inirerekomenda na makipag-ugnayan ka sa customer service ng BM Online o POPS-BaM para sa karagdagang asistansiya.

3. Ano ang gagawin kung hindi gumagana ang link para sa online application ng OEC Exemption?

Kung hindi gumagana ang link para sa online application ng OEC Exemption, subukang mag-refresh o maghanap ng alternatibong paraan. Maaari mo ring subukang gamitin ang ibang browser o kaya’y i-clear ang iyong browser cache.

4. Ano ang gagawin kung may error sa aking POPS-BaM E-registration?

Kung may error sa iyong POPS-BaM E-registration, maaari kang humingi ng tulong sa pag-aayos nito. Makipag-ugnayan sa kanilang technical support team para sa karagdagang tulong.

5. Ano ang gagawin kung hindi pa rin nagsi-sync o naililipat ang aking lumang records mula sa BM online system patungo sa POPS-BaM site?

Kung hindi pa rin nagsi-sync o naililipat ang iyong lumang records mula sa BM online system patungo sa POPS-BaM site, maaari kang humingi ng tulong kung paano mag-apply para sa OEC Exemption. Makipag-ugnayan sa kanilang customer service hotline para sa karagdagang impormasyon.

Ang mga ito ang ilan sa madalas itanong ng mga OFW ukol sa BM Online at POPS-BaM. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga proseso at solusyon sa mga karaniwang problema ay makakatulong sa inyo na maging mas maayos at mabilis ang inyong mga transaksyon.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.