Paano Kumuha ng Affidavit of Two Disinterested Persons?

Reading Time - 5 minutes
Paano Kumuha ng Affidavit of Two Disinterested Persons

Balak mo bang gumawa ng Affidavit of Two Disinterested Persons pero hindi sigurado kung paano ito gagawin o sino ang dapat lumagda sa dokumento? Ang guide na ito ay makakatulong sa iyo.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyonal na layunin lamang at hindi ito legal na payo o kapalit ng legal na konsultasyon. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong abogado para makakuha ng payo ukol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng relasyon ng abogado at kliyente sa pagitan ng may-akda at ng gumagamit/mambabasa.

Ano ang Affidavit of Two Disinterested Persons?

Ang Affidavit of Two Disinterested Persons ay isang pahayag o salaysay ng mga katotohanan na ginawa ng dalawang tao at pinanumpaan sa harap ng isang notaryo publiko.

Sino ang Maaaring Gumawa ng Affidavit of Two Disinterested Persons?

Ang dalawang tao na lalagda sa affidavit ay dapat:

Also Read: Paano Magpatitulo ng Lupa: A Step-by-Step Guide

 • Maging disinterested persons o walang interes sa anumang bagay na maaaring kapakinabangan ng affidavit, direkta man o hindi.
 • Hindi dapat kaugnay sa pamamagitan ng dugo o pagkakasal sa taong pinag-uusapan sa affidavit. Kaya, ang iyong mga magulang, lolo at lola, tiyo/tiya, mga kapatid, o ang iyong mga anak at apo ay hindi kwalipikado na gumawa ng ganitong uri ng affidavit.
 • May personal na kaalaman sa mga pangyayari o katotohanan na kanilang pinatutunayan.

Para Saan Ginagamit ang Affidavit of Two Disinterested Persons?

Ang Affidavit of Two Disinterested Persons ay kinakailangan kapag ikaw ay nag-aapply para sa late registration ng kapanganakan, kasal, o kamatayan ng isang tao.

Also Read: Ano ang Serious Illegal Detention?

Karaniwan, kailangan mo rin ang Affidavit of Two Disinterested Persons kapag kailangan mo ng mga saksi para patunayan ang isang katotohanan. Halimbawa, kapag ikaw ay nagke-claim ng mga benepisyo sa SSS, may mga pagkakaiba sa iyong birth certificate at sa iyong mga government-issued IDs o iba pang dokumento.

Paano Gumawa ng Affidavit of Two Disinterested Persons?

Gamit ang guide na ito, madali lang ang pag-draft ng Affidavit of Two Disinterested Persons.

1. Humanap ng dalawang qualified na tao, batay sa mga criteria na nabanggit sa itaas, na lalagda sa affidavit.

2. Ihanda ang dokumento.

Ang Affidavit of Two Disinterested Persons ay naglalaman ng sumusunod na mahahalagang bahagi:

Also Read: Gabay sa Mga Karapatan ng Isang Illegitimate Child

Affidavit of Two Disinterested Persons Sample
 1. Title ng dokumento.
 2. Ang mga pangalan ng dalawang disinterested persons, pahayag na sila ay nasa legal age, kanilang civil status, citizenship, at residential address.
 3. Isang salaysay ng mga bagay na pinapatunayan ng dalawang disinterested persons, kasama ang: pangalan ng taong pinag-uusapan sa affidavit; isang salaysay ng mga katotohanan o pangyayari tungkol sa taong iyon; bakit alam nila na totoo ang mga katotohanan o pangyayaring iyon; at isang pahayag na wala silang interes sa resulta ng affidavit at hindi sila kaugnay ng taong iyon.
 4. Ang lagda ng mga affiants. Affiants ang tawag sa mga taong gumagawa/lumalagda ng affidavit.
 5. Ang jurat. Ang jurat ay ang panunumpa o pagpapatotoo sa harap ng notaryo publiko na parehong tao ay personal na nag-execute ng dokumento sa presensya ng notaryo.

3. I-print ang kahit tatlong kopya ng dokumento

 • Isang kopya ay itatago ng notary public.
 • Isang kopya ay para sa opisina kung saan isusumite ang dokumento.
 • Isang kopya ay para sa iyo, para sa iyong files.

4. Pumunta sa notary public para mapanotaryo ang dokumento

Huwag kalimutang magdala ng valid ID dahil iveri-verify ng notary public ang identity ng mga affiants.

Para maiwasan ang abala sa paggawa ng Affidavit of Two Disinterested Persons, maaari mong i-download ang sumusunod na sample at i-edit lamang ang mga nilalaman batay sa guide sa itaas:

 1. Para sa Late Registration of Birth
 2. Para sa Late Registration of Marriage
 3. Para sa Late Registration of Death
 4. One and the Same Person (Discrepancy in the Name)
 5. Discrepancy in Date of Birth

Mga Madalas Itanong

1. Dapat bang notarized ang Affidavit of Two Disinterested Person?

Oo. Dapat notarized ang Affidavit of Two Disinterested Persons dahil ito ay isang legal document na isinasagawa sa ilalim ng panunumpa, ibig sabihin, pinatototohanan mo ang buong katotohanan ng mga nilalaman ng iyong affidavit. Ito ang layunin ng jurat, na nagsisimula sa mga salitang “SUBSCRIBED AND SWORN TO..”

Kung ang iyong pahayag ay hindi totoo, maaari kang kasuhan ng crime of perjury.

2. Magkano ang Affidavit of Two Disinterested Persons?

Karaniwang nagsisimula sa Php 100 ang bayad sa notarization ng Affidavit of Two Disinterested Persons. Nag-iiba ang presyo depende sa lugar at sa notary public mismo.

3. Maaari ba akong makakuha ng libreng Affidavit of Two Disinterested Persons?

Oo. Kung ikaw ay indigent, maaari mong makuha nang libre ang notarization ng iyong Affidavit of Two Disinterested Persons sa Public Attorney’s Office dahil nag-aalok sila ng notarial services sa mga indigent persons.

Para maituring na indigent, ang kita ng iyong pamilya ay hindi dapat lumagpas sa Php 14,000 kada buwan kung ikaw ay nakatira sa Metro Manila, Php 13,000 para sa ibang mga siyudad, at Php 12,000 para sa iba pang lugar.

Maaari ring tingnan sa Legal Office o sa Office ng City Councilor ng iyong lungsod o munisipalidad dahil kung minsan ay nag-aalok sila ng libreng notarial services sa kanilang mga nasasakupan.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.