Paano Kumuha ng OEC Para sa Direct-Hire na OFWs?

Reading Time - 10 minutes
Guide to POEA Direct Hire Requirements

Ang Overseas Employment Certificate (OEC) ay isang mahalagang dokumento para sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) na nagpapatunay na sila ay legal na manggagawa sa ibang bansa. Para sa mga direct-hire OFWs, mayroong partikular na proseso sa pagkuha ng OEC. Narito ang komprehensibong gabay para sa pagkuha ng OEC para sa mga direct-hire OFWs.

Phase 1: Pagkuha ng POEA Clearance

1. Pag-verify ng Exemption sa Direct Hire Ban

Ang mga propesyonal at skilled workers ay exempted sa direct hire ban at kailangan ng endorsement letter mula sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) na malapit sa lugar ng trabaho sa ibang bansa.

Ang mga OFWs na direct-hire ay dapat magsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa POEA Clearance, na siyang mag-eexempt sa kanila mula sa direct hiring ban.

Narito ang mga pangunahing punto ukol sa mga exemption sa direct hire ban:

 1. Exemption ng Skilled Workers: Simula noong 2016, ang mga skilled workers ay hindi sakop ng ban sa direct hiring. Ito ay pinalakas pa ng Memorandum Circular No. 08 ng 2018.
 2. Mga Partikular na Grupo na Exempted: Kabilang sa mga hindi sakop ng ban ang
  • mga dayuhang diplomatiko,
  • internasyonal na organisasyon tulad ng United Nations at ASEAN,
  • mga pinuno ng estado at mataas na ranggong opisyal ng gobyerno,
  • at mga propesyonal at skilled workers na may na-verify o na-authenticate na employment contracts na sumusunod sa mga pamantayan ng POEA.
 3. Permanent Residents at Kanilang Pamilya: Ang mga permanenteng residente ng host country na kumukuha ng kanilang pamilya o kamag-anak, maliban sa mga domestic workers, household service workers, o lived-in caregivers, ay exempted din sa ban.
 4. Proseso para sa Bagong Employment Contract: Ang mga OFWs na may bagong employment contract ay kinakailangang ulitin ang proseso ng mga first-timers.

2. Mga Kinakailangang Dokumento

Sa pagkuha ng Overseas Employment Certificate (OEC) bilang isang Direct-Hire OFW, mahalagang ihanda ang mga sumusunod na dokumento:

 1. Valid Passport: Ito ang iyong pangunahing dokumento na kailangan sa paglalakbay patungo sa ibang bansa.
 2. Work Visa o Permit: Ito ang dokumentong nagpapatunay na legal kang magtrabaho sa bansang iyong pupuntahan.
 3. Employment Contract: Ito ay ang kasunduan sa pagitan mo at ng iyong employer na naglalahad ng mga tuntunin at kondisyon ng iyong trabaho.
 4. Company Profile: Mahalaga itong dokumento na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa kumpanya na iyong pagtatrabahuhan.
 5. POLO Endorsement: Isang dokumento mula sa Philippine Overseas Labor Office na nagpapatunay na ang iyong employer ay sumusunod sa mga patakaran at regulasyon ng pagtatrabaho sa ibang bansa.
 6. Iba pang Karagdagang Dokumento: Depende sa sitwasyon, maaaring hingin ng POEA ang iba pang dokumento tulad ng medical certificate, training certificates, at iba pa.

3. Paglikha ng e-Registration Account

Kailangan mong gumawa ng e-Registration account sa POEA e-Services Portal at kumpletuhin ang iyong profile.

Also Read: Paano Kumuha ng OEC Online sa Pamamagitan ng POPS-BaM?

Narito ang mga hakbang sa paggawa ng iyong e-Registration account:

 1. Pagbisita sa Website: Pumunta sa POEA e-Registration website at hanapin ang “Register” button na matatagpuan sa ibaba ng landing page.
 2. Pagtanggap sa Mga Tuntunin: Basahin nang mabuti at piliin ang “I Accept Terms of Use” pagkatapos mong basahin ang Terms of Use at Privacy Statement.
 3. Pagpuno ng Personal na Impormasyon: Punan ang form ng iyong personal na impormasyon tulad ng iyong pangalan, kasarian, email address, petsa ng kapanganakan, numero ng pasaporte, at ang petsa kung kailan ito mag-eexpire.
 4. Paglikha ng Password: I-click ang “Register” at sundan ang mga tagubilin para sa pag-log in gamit ang Initial Password na iyong matatanggap sa iyong email. Pagkatapos, magtakda ng bagong password para sa iyong account.
 5. Pag-attach ng Profile Picture: Sa loob ng iyong account, piliin ang “Attach Profile Picture” at mag-upload ng larawan na nakakatugon sa mga kinakailangan ng POEA.
 6. Pag-upload ng Pasaporte: I-click ang “Attach Passport” at i-upload ang kopya ng unang pahina ng iyong pasaporte.
 7. Pagkumpleto ng Profile: Pumunta sa “My Profile” tab at ilagay ang karagdagang personal na impormasyon.
 8. Pagdagdag ng Identification Documents: Ilagay ang impormasyon ng iyong mga identification documents at ng iyong pamilya sa loob ng portal.
 9. Edukasyon at Mga Sertipiko: Pumunta sa “My Education” at ilagay ang impormasyon tungkol sa iyong educational attainment, certificates, trainings, at language proficiency.
 10. Karanasan sa Trabaho: Sa “My Experience” tab, magdagdag ng impormasyon tungkol sa iyong work preference at experience.
 11. Pagdagdag ng Iba pang Dokumento: Sa “My Documents” tab, mag-upload ng mga dokumento tulad ng NBI clearance, medical certificate, at offence clearance kung kinakailangan.
 12. Pagtingin at Pag-print ng Information Sheet: Pumunta sa “My Resume” tab para tingnan at i-print ang iyong information sheet na maaaring kailanganin sa iyong aplikasyon.

4. Medical at Insurance Coverage

Kailangan ng fit-to-work medical certificate mula sa isang DOH-accredited clinic at insurance coverage para sa mga kaso ng sakit, kamatayan, at iba pang hindi inaasahang pangyayari sa bansa ng trabaho.

Narito ang mga hakbang sa pagkuha ng fit-to-work certificate mula sa isang DOH-accredited clinic sa Pilipinas:

 1. Pagpili ng Klinika o Ospital: Pumili ng ospital, health center, o klinika na accredited ng Department of Health (DOH) para sa iyong medical examination .
 2. Pag-iskedyul ng Appointment: Mag-iskedyul ng appointment sa napiling medical practitioner. Maaari itong gawin nang personal o sa pamamagitan ng online platforms tulad ng E-Konsulta .
 3. Pagdalo sa Physical Examination: Personal na dumalo sa itinakdang appointment para sa physical examination kung saan susuriin ang iyong vital signs, blood pressure, temperatura ng katawan, at heart rate. Maaaring kailanganin din ang urine o blood sample para sa laboratory testing .
 4. Pagkumpleto ng Lab Tests: Kung kinakailangan, sumailalim sa lahat ng hinihinging lab tests at isumite ang mga laboratory results sa klinika o ospital .
 5. Pagpapakita ng Valid ID: Magpakita ng valid government-issued ID bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan .
 6. Pagbabayad ng Serbisyo: Magbayad para sa serbisyo kaugnay ng pagkuha ng medical certificate. Maaaring magbayad nang ligtas online kung gagamitin ang mga online service platform .
 7. Pagkuha ng Medical Certificate: Matapos makumpleto ang examination at lab tests, at mapatunayan na ikaw ay fit to work, makakatanggap ka ng medical certificate mula sa medical practitioner .
 8. Online na Pagkuha ng Medical Certificate: Para sa mga walang oras o resources na pumunta sa ospital o health center, maaaring gamitin ang online services tulad ng E-Konsulta para makakuha ng medical certificate at iba pang medical-related documents .

5. Pagdalo sa mga Online Seminar

Kailangan mong kumpletuhin ang Pre-Employment Orientation Seminar (PEOS) at Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS).

Phase 2: Pagkuha ng OEC

1. Pagproseso ng OEC

Kapag naaprubahan na ang iyong POEA Clearance, maaari ka nang magpatuloy sa pagkuha ng iyong Overseas Employment Certificate (OEC). Tandaan na walang appointment system para sa Direct Hire Department ng POEA, kaya kailangan mong pumunta doon sa pamamagitan ng walk-in basis.

Inaasahang maaaring tumagal ng humigit-kumulang pitong araw na pangtrabaho ang pagproseso ng iyong OEC. Sa panahong ito, tiyakin na kompleto at maayos ang lahat ng iyong mga dokumento para maiwasan ang anumang atraso o problema sa iyong aplikasyon.

2. Pagbabayad ng mga Bayarin

Sa proseso ng pagkuha ng Overseas Employment Certificate (OEC) para sa mga Direct Hire na OFW, mayroong ilang bayarin na kailangang ihanda at bayaran ng mga aplikante. Ang mga sumusunod ay ang detalyadong listahan ng mga bayarin batay sa pinakabagong impormasyon mula sa iba’t ibang mapagkakatiwalaang sources:

Also Read: Paano Mag-Apply ng Trabaho sa Canada?

 1. POEA Processing Fee: Ang bayad sa pagproseso ng POEA ay Php 120.00.
 2. OWWA Membership Fee: Ang kontribusyon para sa membership sa OWWA ay USD 25.00 o ang katumbas na halaga sa peso.
 3. PhilHealth Premium: Ang premium para sa PhilHealth na nagbibigay ng isang taong coverage ay Php 2,400.00.
 4. Pag-IBIG Membership Fee: Ang minimum na kontribusyon para sa Pag-IBIG Fund ay Php 100.00 kada buwan.

Mahalagang tandaan na ang mga bayaring ito ay maaaring magbago at dapat na i-verify sa mga kaukulang ahensya bago ang pagproseso ng OEC. Ang mga bayaring ito ay esensyal upang matiyak na ang isang OFW ay protektado at may access sa mga benepisyo habang nagtatrabaho sa ibang bansa.

3. Pag-print ng OEC

Matapos mong magbayad, maaari mo nang i-print ang kopya ng iyong Overseas Employment Certificate (OEC) sa pamamagitan ng POEA online services portal. Tiyakin na malinaw at kompleto ang lahat ng impormasyon na nakalagay sa iyong OEC.

Tandaan na ang OEC ay may bisa lamang ng 60 araw mula sa petsa ng pag-issue. Ang dokumentong ito ay para lamang sa isang beses na paglabas ng bansa. Kaya’t kung may plano kang bumalik sa Pilipinas at bumalik sa ibang bansa sa loob ng maikling panahon, kailangan mong kumuha ng panibagong OEC.

Mga Bagong Sistema at Proseso

Ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ay patuloy na nagpapabuti ng kanilang mga sistema upang mas mapadali ang proseso para sa mga Overseas Filipino Workers (OFW). Kamakailan lamang, naglunsad sila ng bagong online system na tinatawag na POEA Online Processing Systems for Direct-Hire o “POPS-Direct” para sa mga first-time direct hires.

POPS-Direct para sa First-Time Direct Hires

Sa pamamagitan ng POPS-Direct, maaari na ngayong mag-upload at magproseso ng mga dokumento ang mga first-time direct hires na OFW nang hindi na kailangang pumila sa mga tanggapan ng POEA.

POPS-BaM: Ang Kapalit ng BM Online

Bilang bahagi ng pagbabago, ang BM Online ay papalitan ng POEA Online Processing System for Balik Manggagawa (POPS-BaM) simula Hunyo 30, 2021. Ang bagong sistema ay inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas mahusay na serbisyo para sa mga Balik-Manggagawa.

Pagbabago ng Employer o Job Site

Tandaan na kung ikaw ay nagbago ng employer o job site, hindi ka na kwalipikado para sa online OEC processing. Sa halip, kailangan mong gumamit ng online appointment system ng POEA.

Also Read: BM Online OEC Exemption: Gabay Para sa mga OFW

Pagkuha ng POEA Clearance at OEC Online

Simula Enero 2022, nagproseso na ng mga dokumento online ang DMW/POEA. Sa ganitong paraan, mas pinapadali at pinapabilis ang proseso ng pagkuha ng POEA Clearance at OEC para sa mga OFW.

Sa pagkuha ng OEC para sa direct-hire OFWs, mahalagang sundin ang mga hakbang na ito at maghanda ng mga kinakailangang dokumento upang matiyak na magiging maayos at mabilis ang proseso. Tandaan na ang OEC ay hindi lamang isang papeles kundi isang proteksyon para sa mga OFWs upang masiguro na sila ay dokumentado nang maayos at ligtas na makapagtrabaho sa ibang bansa.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Kailangan pa ba ng direct-hire OFWs na bumalik sa parehong employer na dumaan muli sa Phases 1 & 2?

Hindi na kailangan ng direct-hire OFWs na bumalik sa parehong employer na dumaan muli sa Phases 1 & 2. Maaari silang mag-apply para sa bagong OEC online.

2. Kailangan ba ng direct-hire OFWs na bumalik sa parehong bansa ngunit may ibang employer na dumaan muli sa Phases 1 & 2?

Oo, kailangan nilang dumaan muli sa Phases 1 & 2.

3. Kailangan ba ng mga manggagawang na-hire sa pamamagitan ng isang recruitment agency na dumaan sa Phases 1 & 2?

Hindi, ang mga phases na ito ay para lamang sa mga direct-hire OFWs.

4. Ano ang proseso sa pag-apply bilang direct-hire OFW?

Lahat ng mga aplikasyon para sa direct-hire ay dapat dumaan sa sistema ng POPS-Direct. Kailangan i-upload ng mga aplikante ang kanilang mga dokumento, kumuha ng kanilang clearance, at maghintay para sa kanilang schedule.

5. Saan pwedeng mag-apply ng direct-hire OFW?

Ang POEA ngayon ay maaaring mag-accommodate ng mas maraming OFWs sa pamamagitan ng pag-aalok ng direct-hire processing sa kanilang mga regional offices.

6. Saan pwedeng mag-attend ng PDOS?

Ang PDOS ay maaaring attendan nang pisikal o online. Ang mga update tungkol sa online PDOS service ay maaaring i-check sa website ng CFO.

7. Gaano katagal ang proseso ng pag-approve sa direct-hire OFW?

Ang proseso ng pag-approve sa direct-hire OFW ay tumatagal dahil sa iba’t ibang mga kinakailangan. Ang online submission ng Phase 1 requirements ay tumatagal ng tungkol sa isang oras o dalawa. Ang pag-approve ng iyong POEA clearance ay tumatagal ng tungkol sa 3 hanggang 7 araw na pangtrabaho.

Matapos maaprubahan ang Phase 1, kailangan mong maghintay para sa iyong schedule. Ang Phase 2 ay magtatagal ng isa pang araw para makumpleto.

8. Kasama ba ang mga self-employed visas sa saklaw ng POEA?

Ang mga self-employed visas ay labas sa saklaw ng POEA. Kung pipiliin mo na maging empleyado, kailangan mong tanggapin ang lahat ng kaugnay na mga panganib.

9. Ano ang bisa ng OEC para sa mga direct-hire OFWs?

Ang bisa ng OEC para sa mga direct-hire OFWs ay 60 araw matapos ito ma-issue at maaari lamang gamitin para sa isang single exit mula sa Pilipinas.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.