Paano Kumuha ng Philippine National ID: Lahat ng Dapat Mong Malaman

Reading Time - 5 minutes
PhilSys ID

Ang Philippine National ID, o kilala rin bilang PhilID o PhilSys ID, ay isang pambansang sistema ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas at mga residenteng dayuhan. Layunin nito na magbigay ng bisa na patunay ng iyong pagkakakilanlan para sa iba’t ibang transaksyon at serbisyo, tulad ng pagbubukas ng bank account, aplikasyon para sa mga benepisyo ng lipunan, pag-eenroll sa paaralan, at paglalakbay sa loob ng bansa.

Mahahalagang Punto:

  1. Pagkuha ng Sariling PhilSys ID: Kailangan mong ihanda ang mga kinakailangang dokumento, pumunta sa isang itinakdang registration center, magpa-biometrics, maghintay para sa iyong PSN at PhilID na maitala, at maghintay para sa paghahatid nito sa iyong tahanan. Ang PhilSys ID ay isang bisa at epektibong patunay ng iyong pagkakakilanlan para sa iba’t ibang transaksyon at serbisyo sa Pilipinas.
  2. Pamamahala ng PSA: Ang Philippine National ID ay itinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 11055 o Philippine Identification System Act, na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto 2018. Ang Philippine Statistics Authority (PSA) ang pangunahing ahensiyang responsable sa pagpapatupad at pamamahala ng PhilSys.
  3. Step-by-Step na Proseso: Ito ang mga hakbang na kailangan mong sundan upang makakuha ng iyong PhilSys ID.

Hakbang 1: Ihanda ang mga Kinakailangang Dokumento (application form at primary documents)

Bago ka pumunta sa registration center, dapat mong ihanda ang mga sumusunod na dokumento:

A. Duly Accomplished PhilSys Registration Form (PRF)

Maaari mong i-download ang PRF mula sa https://register.philsys.gov.ph/ o makuha ito mula sa lokal na opisina ng PSA.

Also Read: Paano Kumuha ng Police Clearance

B. Primary Document na Nagpapatunay ng Pagkakakilanlan at Pagiging Mamamayan

Kailangan mo ng isang primary document na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan at pagiging mamamayan, tulad ng birth certificate, passport, o alien certificate of registration. Kung wala kang primary document, puwede kang magpresenta ng secondary document, tulad ng driver’s license, voter’s ID, o senior citizen ID. Maari mong suriin ang buong listahan ng mga tanggap na dokumento dito.

Also Read: Paano Kumuha ng Cedula: Simpleng Gabay

C. Valid Email Address at Mobile Number (kung meron)

Habang ikaw ay nagrerehistro, mahalaga rin na magkaruon ka ng valid email address at mobile number, kung ito ay available sa iyo.

Hakbang 2: Pumunta sa Itinakdang Registration Center na Iyong Napili

Maaari kang pumili ng anumang registration center na malapit sa iyo, kahit saang lugar ka man sa Pilipinas. Makikita mo ang listahan ng mga aktibong registration center sa https://philsys.gov.ph/registration-center/. Maaari mo rin tingnan ang oras at availability ng mga slot sa parehong website.

May dalawang paraan ka para magparehistro:

A. Online Registration

Pwede kang mag-pre-register online sa pamamagitan ng pagbisita sa https://register.philsys.gov.ph/ at pag-fill out ng mga kinakailangang impormasyon. Makakatanggap ka ng confirmation email na may reference number at QR code. Kailangan mong i-print o i-save ang email na ito at dalhin ito kasama mo sa registration center para sa Hakbang 3.

B. Walk-in Registration

Pwede ka rin magparehistro sa mismong registration center nang personal. Dapat kang mag-fill out ng PRF nang manu-mano. Subalit, maaring tumagal ito nang mas matagal at maaring limitado ang slots dahil sa health protocols.

Also Read: Paano Kumuha ng Birth Certificate: Isang Gabay

Hakbang 3: Magpa-biometrics, Fingerprint, at Iris Scan

Sa registration center, ikaw ay dadaan sa Hakbang 3 ng proseso ng PhilSys registration, kung saan ang iyong mga demograpikong datos ay ivavalidate at kukunan ng iyong biometric information. Dapat mong dalhin ang iyong PRF (printed o digital), ang iyong reference number o QR code (kung ikaw ay nag-pre-register online), at ang iyong primary o secondary document.

Pagkatapos nito, kukunan ka ng litrato, fingerprints, at iris scan ng isang PSA personnel gamit ang biometric device. Siguruhing sundan ang mga tagubilin at alituntunin para sa pagkuha ng biometrics, tulad ng pagtanggal ng mga accessory, wastong kasuotan, at pagtitingin diretso sa kamera.

Hakbang 4: Maghintay para sa Iyong PhilSys Number (PSN) at Phil ID (National ID) Na Ma-Generate

Matapos makumpleto ang Hakbang 2, makakatanggap ka ng transaction slip na nagpapatunay na ang iyong rehistrasyon ay matagumpay. Makakatanggap ka rin ng SMS o email na abiso na may iyong 12-digit na PhilSys Number (PSN), na isang natatanging at permanenteng numero ng pagkakakilanlan na itinalaga sa iyo.

Ang iyong PSN ay gagamitin bilang iyong reference number para sa lahat ng mga transaksyon na may kinalaman sa iyong PhilID. Ito rin ay ilalagay sa iyong pisikal na PhilID card, kasama ang iba pang personal na impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan, uri ng dugo, address, estado sa buhay, estado ng pagiging mamamayan, numero ng kontakto, email address, lagda, litrato, fingerprints, iris scan code, at QR code.

Hakbang 5: Maghintay para sa Paghahatid ng PSN at Phil ID (National ID) sa Iyong Address

Ang huling hakbang ay ang paghihintay para sa iyong PSN at PhilID card na idedeliver sa iyong tahanan ng isang courier service na inatasan ng PSA. Dapat mong ipakita ang iyong transaction slip o anumang valid ID sa courier kapag idedeliver na ito.

Maaring mag-iba ang oras ng paghahatid depende sa iyong lokasyon at availability ng mga courier. Maari mong subaybayan ang status ng iyong delivery sa https://tracking.phlpost.gov.ph/.

Maaari mong gamitin ang Phil ID bilang epektibong patunay ng iyong pagkakakilanlan para sa iba’t ibang transaksyon at serbisyo sa Pilipinas. Ang iyong PhilSys ID ay nagbibigay sayo ng mas madali at epektibong paraan para ma-access ang mga serbisyo at benepisyo ng gobyerno. Huwag kalimutang itago ito sa isang ligtas na lugar at gamitin ito nang may responsabilidad.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


10 thoughts on “Paano Kumuha ng Philippine National ID: Lahat ng Dapat Mong Malaman”

  1. Mahigit isang taon na kon ag register sa PhilSis pero yung Philippine National ID kk hanggangan ngayon wala . Kailan po ba talaga ang dating ng ID

    Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.