Paano Kumuha ng Mayor’s Permit

Reading Time - 4 minutes

Ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Ito ay naglalaman din ng maraming papel at pagsunod sa mga regulasyon. Isa sa mga pinakamahalagang papel na kinakailangan upang ma-operate ng legal ang isang negosyo sa Pilipinas ay ang Mayor’s Permit. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga hakbang na kailangan gawin upang makakuha ng Mayor’s Permit.

Ano ang Mayor’s Permit?

Una sa lahat, alamin natin kung ano ang Mayor’s Permit. Ito ay isang uri ng permit na binibigay ng lokal na pamahalaan ng lungsod upang pahintulutan ang isang negosyo na mag-operate sa nasabing lugar. Kailangan ito upang masiguro na sumusunod ang negosyo sa mga patakaran at regulasyon ng lokal na pamahalaan, kabilang ang pagbabayad ng buwis.

Sino ang Kailangang Kumuha ng Mayor’s Permit?

Ang lahat ng negosyo, maliit man o malaki, ay kinakailangang kumuha ng Mayor’s Permit upang mag-operate ng legal. Kabilang sa mga negosyong kinakailangan ng Mayor’s Permit ay ang mga sumusunod:

 • Retail Stores
 • Restawran
 • Spa at Salon
 • Boutiques
 • Talyer
 • Atbp.

Mga Hakbang sa Pagkuha ng Mayor’s Permit

Narito ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makakuha ng Mayor’s Permit:


Hakbang 1: Maghanap ng Impormasyon Tungkol sa Mayor’s Permit

Ang unang hakbang upang makakuha ng Mayor’s Permit ay ang paghahanap ng impormasyon tungkol dito. Maaari kang magtanong sa lokal na pamahalaan ng lungsod kung paano ito makukuha. Maaari mo rin hanapin ito sa kanilang website kung meron man.

Related:  Paano Mag-Renew ng Philippine Passport Abroad

Hakbang 2: Kolektahin ang Mga Kinakailangang Dokumento

Pagkatapos mong maghanap ng impormasyon, kailangan mong magkolekta ng mga dokumento na kinakailangan. Ang mga dokumentong ito ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng negosyo na iyong pinapatakbo. Kabilang sa mga kinakailangang dokumento ay ang mga sumusunod:

Hakbang 3: Punan ang Mayor’s Permit Application Form

Pagkatapos mong magkolekta ng mga dokumento, kailangan mong punan ang Mayor’s Permit Application Form. Siguraduhing tama at kumpleto ang impormasyong isinulat sa form.

Hakbang 4: Magbayad ng Mayor’s Permit Fee

Kasama sa proseso ng pagkuha ng Mayor’s Permit ay ang pagbabayad ng fee. Ang halaga ng fee ay mag-iba-iba depende sa lungsod at uri ng negosyo.

Hakbang 5: Magpa-schedule ng Inspection

Pagkatapos mong magbayad ng fee, kailangan mong magpa-schedule ng inspection sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ito ay upang masiguro na sumusunod ang negosyo sa mga regulasyon at patakaran ng lungsod. Siguraduhing handa na ang negosyo para sa inspeksyon.

Hakbang 6: Hintayin ang Mayor’s Permit

Matapos na ma-inspect ang negosyo at maipakita ang mga kinakailangang dokumento, maaaring maibigay na ang Mayor’s Permit. Siguraduhin na isasabit ito sa lugar na makikita ng publiko upang mapatunayan na legal ang operasyon ng negosyo.

Mga Karagdagang Tips

Narito ang ilang mga tips upang masiguro na magiging madali ang proseso ng pagkuha ng Mayor’s Permit:

 • Gawin ang mga hakbang nang maaga upang maiwasan ang delays sa pagkuha ng permit.
 • Siguraduhing kumpleto at tama ang mga dokumento na isusumite upang maiwasan ang mga problema sa proseso.
 • Iwasan ang magbigay ng sobrang bayad upang maiwasan ang posibilidad ng korapsyon.
Related:  Mga Payo sa Pagpapaganda ng Instagram Profile para sa Negosyo

Konklusyon

Sa artikulong ito, natutunan natin ang mga hakbang na kailangan gawin upang makakuha ng Mayor’s Permit. Bilang isang negosyante, mahalagang sumunod sa mga regulasyon ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga proseso sa pagkuha ng Mayor’s Permit, mas magiging maayos at legal ang operasyon ng iyong negosyo.


Mga Madalas Itanong

 1. Kinakailangan ba ng Mayor’s Permit kahit sa online business lang?
 • Oo, kinakailangan pa rin ng Mayor’s Permit sa online business kung ito ay mag-ooperate sa isang lungsod.
 1. Magkano ang karaniwang fee sa pagkuha ng Mayor’s Permit?
 • Ito ay mag-iba-iba depende sa lungsod at uri ng negosyo. Kailangan mong magtanong sa lokal na pamahalaan ng lungsod upang malaman ang eksaktong halaga ng fee.
 1. Ano ang mangyayari kung hindi kumuha ng Mayor’s Permit?
 • Posibleng maharap ng negosyo ang mga multa o pagpapatigil ng operasyon kung hindi ito kumukuha ng Mayor’s Permit.
 1. Ano ang ibang permit na kinakailangan sa pagpapatakbo ng negosyo?
 • Bukod sa Mayor’s Permit, kinakailangan din ng iba pang mga permit tulad ng Building Permit at Sanitary Permit depende sa uri ng negosyo.
 1. Gaano katagal bago maibigay ang Mayor’s Permit?
 • Ito ay mag-iba-iba depende sa proseso ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Maaring tumagal ito ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.