Paano Isara ang Isang Negosyo sa Pilipinas?

Reading Time - 28 minutes
How to Close a Business in the Philippines

Nakakagulat ang isang sitwasyon kung saan, pagkatapos ng sampung taon mula nang isara mo ang iyong negosyo, biglang may kumatok mula sa Bureau of Internal Revenue (BIR), humihiling ka na magbayad ng Php 50,000 dahil sa isang tax return na nakalimutan mong ifile MATAPOS na isara ang iyong negosyo.

Ganitong sitwasyon ang inaasahan sa Pilipinas dahil hindi maayos na naibabahagi sa ating mga negosyante ang mga kailangang proseso para sa wastong pagsasara ng isang negosyo.

Hindi rin kasalanan ng BIR kung sila’y magpataw ng parusa; sila ay sumusunod sa isang sistema na nagdedetect ng mga taxpayers na nagkukulang sa kanilang pagfile ng tax returns sa tamang panahon. Kailangan nilang suriin kung bakit nagkulang ang taxpayer sa pagfile at maningil ng hindi pa nabayarang buwis. Kailangang maintindihan na ang simpleng pagtigil sa operasyon ay hindi nangangahulugang “sarado” sa paningin ng batas.

Ang artikulong ito ay magtuturo sa iyo kung paano maayos na isara ang isang negosyo upang maiwasan ang mga demanda at hindi kinakailangang mga parusa mula sa BIR at iba pang ahensya ng gobyerno.

Table of Contents

Ano ang Mga Karaniwang Dahilan Kung Bakit Nagsasara ang Isang Negosyo?

1. Pagka-bankrupt

Ang pag-file ng bankruptcy ng isang negosyo ay maaaring dahil sa pagka-luma ng produkto nito, matinding kompetisyon, o hindi na kayang bayaran ang interes sa mga utang nito.

Gayunpaman, ang pag-file ng bankruptcy ay hindi nangangahulugan na hindi mo na kailangang bayaran ang iyong mga creditors; sa ilalim ng Financial Rehabilitation and Insolvency Act o FRIA, maaaring i-liquidate ng iyong mga creditors ang iyong negosyo at kunin ang anumang cash o ari-arian na maaari nilang makuha.

2. Mahinang Business Plan

Ang isang mahinang business plan ay isa sa pangunahing mga dahilan kung bakit napipilitang isara ang isang negosyo. Ang hindi pag-define ng mga layunin at mga hakbang para maabot ang mga layuning iyon ay nagreresulta sa mahinang pundasyon ng negosyo.

3. Mahinang Pamamahala

Ang pagkakaroon ng mataas na kalidad na produkto ay isang magandang simula patungo sa isang matagumpay na negosyo, ngunit hindi iyon ang lahat. Ang hindi wastong pamamahala ng iyong mga empleyado, creditors, at suppliers ay maaaring makasama sa iyong negosyo.

4. Mga Hindi Mapigilang Pangyayari

Kahit na ikaw ang pinakamahusay na may-ari ng negosyo sa lahat ng oras, tiyak na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, tulad ng iyong kalusugan, kamatayan, mga recession, o halimbawa, isang pandemya na nagresulta sa pagkakatanggal sa trabaho ng milyon-milyong Pilipino at nagpahinto sa operasyon ng mga negosyo.

5. Reorganisasyon ng Negosyo

Hindi lahat ng pagsasara ng negosyo ay dahil sa hindi maayos na operasyon ng negosyo, ang iba ay nagnanais na palawakin o baguhin ang kanilang negosyo sa ibang uri ng negosyo (hal. Sole proprietorship patungo sa isang Corporation o isang Partnership patungo sa isang Corporation).

6. Involuntary Closure

Ang pinakamahusay na halimbawa nito ay kapag napilitang isara ang iyong negosyo ng isang regulating body (hal. SEC, DTI, DOLE, o BIR) dahil sa paglabag sa isang regulasyon o batas tulad ng child labor, hindi pagbabayad ng mga buwis, fraud, atbp. Gayunpaman, ito ay gagawin lamang matapos ang masusing pagsusuri, mga abiso, at mga pagdinig.

Upang hindi maparusahan o kriminalisado at hindi malagay sa panganib ang iyong negosyo mula sa pagiging napilitang isara, dapat mong sundin ang lahat ng mga kinakailangang batas o mag-hire ng isang tao na makakatulong, tulad ng isang abogado o isang accountant.

Paano Isara ang Isang Negosyo sa Pilipinas?

Unang Hakbang: Alamin kung saang kategorya ka nabibilang

a. Sole Proprietorship

Kasama dito ang mga indibidwal na may-ari ng negosyo, kabilang ang mga freelancer, home-based consultants, self-employed professionals, at sinuman na regular na kumikita ng kita sa labas ng relasyon ng employer-employee. Siyempre, ito ay naaangkop lamang sa mga nagparehistro ng kanilang negosyo (na dapat mong gawin kung ikaw ay alinman sa mga nabanggit).

Ang mga sole proprietors ay dapat mag-apply para sa kanselasyon ng kanilang negosyo sa Department of Trade and Industry Business (DTI).

b. Corporations at Partnerships

Ang mga juridical persons, kabilang ang joint ventures, cooperatives, at iba pang organisasyon na kinakailangang magparehistro sa Security and Exchange Commission (SEC), ay kinakailangan din mag-apply para sa kanselasyon ng kanilang negosyo sa SEC.

Ayon sa SEC Memorandum Circular No. 5, Series of 2022, ang mga korporasyon ay maaaring mag-apply para sa voluntary dissolution sa pamamagitan ng SEC Company Registration and Monitoring Department (CRMD) o SEC’s Extension Offices.

Tandaan na pinapayagan ng SEC ang dissolution ng mga korporasyon basta walang mga creditors na maapektuhan.

Pangalawang Hakbang: Kumpletuhin ang mga kinakailangan para sa pagtatapos ng negosyo

Bago mag-apply para sa pagsasara ng negosyo, dapat kang tumawag sa nararapat na ahensya ng gobyerno at sa iyong lokal na pamahalaang yunit upang malinaw na malaman kung anong mga dokumento ang kailangan.

Mga Kinakailangan para sa Pagsasara ng Negosyo sa Pilipinas

TANDAAN: Ang bawat dokumento ay naaangkop sa lahat ng klase ng mga taxpayer maliban na lamang kung ito’y partikular na binanggit na para lamang ito sa isang tiyak na uri.

1. Lokal na Pamahalaang Yunit – Barangay Hall

a. Valid ID

 • Sole Proprietorship/Freelancers/Self-employed Professionals – Valid ID ng may-ari;
 • Partnerships – Valid ID ng lahat ng mga kasosyo;
 • Corporation – Valid ID ng Presidente.

b. Barangay Clearance

Ito ang pinakabatayang legal na dokumento na kailangan mong magamit para makapag-transaksyon sa iba pang mga ahensya o departamento ng gobyerno. Maaari kang humiling nito sa barangay kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.

c. Letter of Request para sa Retirement/Closure of Business (I-download ang sample dito)

Ang sulat na ito ay magpapahayag ng iyong intensyon na kanselahin ang iyong pagpaparehistro ng negosyo sa iyong barangay. Dapat na nakasaad sa sulat ang mga sumusunod:

 • Petsa ng aplikasyon;
 • Mga detalye ng kontak ng tatanggap (ang Barangay Hall);
 • Pangalan ng aplikante;
 • Rehistradong pangalan ng negosyo;
 • Petsa ng rehistrasyon sa gobyerno, sa kaso na ito, ang barangay;
 • Numero ng permit ng negosyo;
 • Dahilan/s para sa pagsasara ng negosyo;
 • Iminumungkahing petsa ng pagsasara; at
 • Isang deklarasyon na ang negosyo ay walang natitirang obligasyon o pananagutan sa barangay.
2. Lokal na Pamahalaang Yunit – City Hall

a. Valid ID

 • Sole Proprietorship/Freelancers/Self-employed Professionals – Valid ID ng may-ari;
 • Partnerships – Valid ID ng lahat ng mga kasosyo;
 • Corporation – Valid ID ng Presidente.

b. Barangay Clearance

c. Barangay Certificate of Closure na Nagpapakita ng Petsa ng Pagsasara

Ito ay magpapatunay na na-settle mo na ang lahat ng umiiral na mga pananagutan at matagumpay na naisara ang iyong negosyo sa antas ng barangay.

d. Pinakabagong Business Permit

Dapat mong isumite ang orihinal na kopya ng pinakabagong business permit na magagamit.

e. Affidavit of Closure, Board Resolution, o Notice of Dissolution na Nagpapakita ng Tumpak na Petsa ng Pagsasara

TANDAAN: Ang mga affidavit ay kinakailangang mapatotohanan.

Sole Proprietorship (I-download ang sample dito)

Kung ikaw ay isang sole proprietor, ang iyong affidavit of closure ay dapat maglaman ng mga sumusunod:

 • Pangalan ng may-ari;
 • Address ng negosyo;
 • Registration No. mula sa DTI at/o BIR;
 • Petsa ng Pagsasara;
 • Dahilan para sa pagsasara;
 • Na ang negosyo ay walang natitirang mga pananagutan.

Partnership (I-download ang sample dito)

Also Read: Paano Mag-Start ng Franchise Business sa Pilipinas?

Orihinal na Partnership Dissolution Agreement o Notice of Dissolution na nagpapakita ng eksaktong petsa ng pagsasara. Ang dokumentong ito ay nagtatakda kung paano hahatiin ang ari-arian at mga obligasyon ng partnership sa lahat ng mga kasosyo.

Corporation

Orihinal na Board Resolution o Corporate Secretary Certificate sa pagsasara ng negosyo na nagpapakita ng eksaktong petsa ng pagsasara.

f. BIR Form 2303 o Certificate of Registration

Dapat na ipakita ang orihinal na kopya, samantalang isang kopya ay dapat na isumite. Ito ay magiging patunay na nagparehistro ka sa BIR sa panahon ng iyong negosyo.

g. Pinakabagong ITR at Financial Statements

Ang pinakabagong income tax returns at financial statements (hal., Balance Sheets, Income Statement, Statement of Cashflows, atbp.) para sa tatlong (3) naunang taon ng petsa ng retirement ay dapat na kopyahin at isumite sa City Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.

h. Pinakabagong VAT at OPT Returns

Ang pinakabagong mga buwis ng negosyo na nai-file mula sa huling pagbabayad ng mga permit ng negosyo hanggang sa petsa ng pagsasara ay dapat na kopyahin at isumite sa City Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.

i. Books of Accounts

Maaaring hilingin ng City Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo na ipakita mo ang iyong mga books of accounts para masuri ng kanilang staff.

j. Kung may mga sangay, patunay ng pagbabayad ng buwis ng negosyo mula sa mga LGUs na namamahala sa mga sangay

Ito ay magiging patunay ng iyong pagsunod sa iba pang mga LGUs.

3. Bureau of Internal Revenue (BIR)

Ayon sa Revenue Memorandum Circular No. 57-2020, ang listahan ng mga kinakailangan para sa pagsasara ng negosyo sa BIR ay pinasimple na. Narito ang listahan ng mga kinakailangan na dapat mong ihanda:

 • Notice of closure o cessation of business

Ang pagsasara ng partnership o corporate business ay nangangailangan na kanselahin din ang TIN ng Juridical Person.

4. Department of Trade and Industry (DTI)

a. Letter of Request para sa Cancellation of Business Name (I-download ang sample dito)

Ang sulat na ito ay magpapahayag ng iyong intensyon na kanselahin ang iyong pangalan ng negosyo. Dapat na nakasaad sa sulat ang mga sumusunod:

 • Petsa ng aplikasyon;
 • Mga detalye ng kontak ng tatanggap (DTI Head Office);
 • Pangalan ng may-ari/kasosyo/presidente, alinman ang naaangkop;
 • Rehistradong pangalan ng negosyo;
 • Petsa ng rehistrasyon ng pangalan ng negosyo;
 • Numero ng Certificate of Registration;
 • Dahilan/s para sa pagsasara ng negosyo; at
 • Iminumungkahing Petsa ng Pagsasara.

b. Affidavit ng Cancellation ng Rehistradong Pangalan ng Negosyo (I-download ang sample dito)

Nagpapahayag ng dahilan/s para sa pagsasara at, sa oras ng pagsasara, na ang negosyo ay walang natitirang obligasyon na pinansyal kaugnay sa operasyon.

c. Orihinal na mga kopya ng sertipiko ng rehistrasyon ng pangalan ng negosyo

d. Affidavit of Loss of BN Certificate o Certificate of Registration, kung naaangkop

e. Certified photocopy ng SEC certificate of dissolution ng corporation/partnership

5. Securities and Exchange Commission (SEC)

a. Request para sa Voluntary Dissolution

Ang request ay dapat na mapirmahan ng kinatawan ng korporasyon at dapat kasama ang mga sumusunod:

 • Ang pangalan ng korporasyon, SEC registration number, principal office ng korporasyon, at email address
 • Pangalan, posisyon, at mailing address ng kinatawang may awtorisasyon
 • Dahilan para sa dissolution
 • Kopya ng notice sa mga shareholder at miyembro para sa isang pulong para sa layunin ng dissolution ng korporasyon

b. Notarized na kopya ng Board Resolution na nagpapahiwatig ng dissolution ng korporasyon at ang pagtatalaga ng kinatawang may awtorisasyon

c. Pinakabagong due General Information Sheet (GIS)

d. Audited Financial Statement (AFS) hanggang sa huling fiscal year
e. BIR Tax Clearance

f. Affidavit mula sa presidente at tesorero na nagpapahiwatig na ang dissolution ay hindi makakasama sa interes ng mga kreditor at walang oposisyon mula sa kanila

g. Notarized Secretary’s Certificate of No Pending Case of Intra-Corporate Dispute

h. Clearance/Favorable recommendation mula sa iba pang mga departamento ng SEC o mula sa isang angkop na regulatory agency, kung kinakailangan

Ikatlong Hakbang: Opisyal na ipahayag ang pagsasara ng negosyo sa iyong mga stakeholder

Ang pagpapahayag na ang iyong negosyo ay magsasara na sa lalong madaling panahon ay maaaring hindi mukhang kinakailangan. Hindi lamang ito makakatulong sa iyo na maayos na lumipat sa iyong susunod na plano, ngunit kinakailangan din ito ng iba’t ibang departamento ng gobyerno sa legal na aspeto.

Ang iyong mga stakeholder ay lahat ng mga tao at mga negosyo na interesado sa iyong negosyo. Ito ay ang iyong:

a. Mga Empleyado

Ang DOLE ay nag-uutos sa mga employer na ipaalam sa kanilang mga empleyado na ang negosyo ay magsasara hindi bababa sa 30 araw mula sa planong petsa ng pagsasara. Gayundin, dapat ibigay ang separation pay sa mga empleyado kung ang pagsasara ay hindi dahil sa pagka-bankrupt o insolvency.

Also Read: Paano Mag-Register ng Franchise Business sa Pilipinas?

Para maayos na maipahayag ang terminasyon ng mga empleyado dahil sa pagsasara ng negosyo, ang kumpanya ay dapat:

 • Magpadala ng indibidwal na mga termination letter sa mga empleyado at sa DOLE Regional office kung saan matatagpuan ang empleyado na nagpapahayag:
  • (1) Ang dahilan ng terminasyon (hal., dahil sa pagsasara ng negosyo);
  • (2) Na ang abiso ay ibinigay sa loob ng 30 araw mula sa araw ng pagsasara; at
  • (3) Na ang isang separation pay ay ibibigay sa empleyado.
   • Ang Notice of Termination ay mahalaga dahil ito ay isa sa mga kinakailangan na kailangan ng mga empleyado kung sila ay nagpasya na mag-avail ng SSS unemployment insurance, isang cash benefit na magagamit nila habang naghahanap ng bagong trabaho.
 • Magsagawa ng pulong sa buong kumpanya na nagpapaliwanag kung ano ang mangyayari sa kanila, kung ano ang matatanggap nila, atbp. Ito rin ang oras para sagutin ang mga katanungan ng mga empleyado at tugunan ang kanilang mga alalahanin tungkol sa kanilang job status. Mahalaga na maging transparent hangga’t maaari. Ito ay opsyonal ngunit dahil ang pagkawala ng trabaho ay napakahalaga, magalang na tugunan ang kanilang mga alalahanin nang maayos.

Ang hindi pagsunod sa mga nabanggit na kinakailangan ay maaaring maging batayan para sa isang kaso ng illegal dismissal.

b. Mga Supplier at Creditor

Sapat na ang simpleng pagtawag o pag-email sa iyong mga supplier at creditor, na nagpapaalam sa kanila tungkol sa iyong intensyon na isara ang iyong negosyo. Gayunpaman, dapat mo pa ring sundin ang mga kontrata na ginawa mo kasama ang iyong supplier at creditor sa oras ng pagsasara ng negosyo upang siguraduhin na hindi mo nilalabag ang anumang probisyon o term sa kontrata.

Ang hindi pagsunod sa prosesong ito ay maaaring maging batayan para sa isang kaso mula sa iyong supplier o creditor.

c. Mga Regulatory Agencies

Kailangan mong ipaalam sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno na nagreregula sa iyong negosyo upang makakuha ng government clearances na magpapahiwatig na sumusunod ka sa mga batas. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang Hakbang 4.

d. Mga Shareholder at Business Partner

Ang pagsasara ng isang juridical entity tulad ng isang korporasyon o partnership ay dapat dumaan sa isang serye ng mga pulong at paggawa ng desisyon ng mga may-ari.

Para sa isang partnership, dapat ipaalam ng mga kasosyo sa iba pang mga kasosyo na magkakaroon ng isang pulong na ang agenda ay ang dissolution ng partnership. Ginagawa ito nang mas maigi sa pamamagitan ng email.

Para sa isang korporasyon, hindi bababa sa dalawampung (20) araw bago ang pulong, dapat na ibigay ang abiso sa bawat shareholder sa anumang paraan na awtorisado sa ilalim ng mga bylaws nito, na nagsasabing ang korporasyon ay ididisolve. Pagkatapos sa pulong, ang mga shareholder at ang mga direktor ay boboto kung ang korporasyon ba ay ididisolve o hindi.

e. Mga Customer

Para ipaalam sa iyong mga customer, maaari kang mag-post ng isang nakasulat na abiso sa loob ng lugar ng negosyo na nagsasabing ang negosyo ay magsasara sa iminumungkahing petsa. Mayroon ka rin mga opsyon na tawagan ang mga pangunahing customer at ipaalam sa kanila na hindi ka na magpapatuloy na mag-negosyo sa kanila.

Ito ay opsyonal, ngunit hindi masama na magkaroon pa rin ng isang malusog na relasyon sa iyong mga pangunahing customer dahil sila ang tumulong sa iyo na itayo ang iyong negosyo.

f. Iba pang mga paraan upang ipahayag ang pagsasara ng iyong negosyo

 • Sa pamamagitan ng iyong website – isang sulat para sa iyong mga stakeholder na nagpapahayag ng pagsasara ng iyong negosyo, kasama ang mga detalye ng pagsasara.
 • Sa pamamagitan ng mga newsletter o social media groups/pages – Maaari kang maglabas ng isang pahayag na nagtatalakay sa mga detalye ng pagsasara at kung paano ito makakaapekto sa mga lokal na negosyo sa iyong lugar. Inirerekomenda ito para sa malalaking enterprise na may malaking epekto sa lokal na ekonomiya upang mapayagan ang iba pang mga lokal na negosyo na mag-adjust sa mga pagbabago na dala ng cessation ng iyong mga operasyon.

Ikaapat na Hakbang: Magsumite ng mga kinakailangan sa nararapat na mga ahensya ng gobyerno upang makakuha ng mga kailangang clearance

Bago tayo magpatuloy, pakitandaan ang mga sumusunod:

 • Bago mag-apply para sa pagsasara ng iyong negosyo, kailangan mong ayusin ang lahat ng iyong nakabinbing mga kaso sa BIR, DOLE, DTI, at/o SEC.
 • Hindi alam ng gobyerno kung kailan mo itinigil ang iyong mga operasyon sa negosyo kaya’t inaasahan nila na tutupad ka sa iyong mga obligasyon hanggang sa makakuha ka ng nararapat na government clearance (hal., Filing Tax Returns; Mandatory Contributions para sa SSS, Philhealth, at Pag-IBIG; Pagbabayad ng mga bayarin at buwis sa lokal na pamahalaan tulad ng business permits).

a. Pagsasara ng Sole-Proprietorship/Freelance/Self-employed Professionals

i. Notice of Closure sa DOLE, SSS, PhilHealth, at Pag-IBIG

 • Magpadala ng serbisyo ng isang nakasulat na abiso sa mga empleyado at sa DOLE hindi bababa sa isang (1) buwan bago ang inilaang petsa ng pagsasara/cessation. Ito ay magbabawas ng panganib ng pagkakaroon ng mga kaso ng illegal dismissal.
 • I-update ang SSS, PhilHealth, at Pag-IBIG registration sa Unemployed o Employed, alinman ang naaangkop. Ito ay magpapahintulot sa iyo na kontrolin ang iyong mandatory contributions at ipaalam sa kanila na wala ka nang mga empleyado.

ii. Application for Closure sa iyong LGU – Barangay

 • Gumawa ng Letter of Request for Retirement/Closure of Business.
 • Ipakita ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang Hakbang 2 para sa listahan ng mga kinakailangan) sa Barangay Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.
 • Magbayad ng mga kinakailangang bayarin, kasama na ang hindi nabayarang business permits o, depende sa LGU, facilitation fees.
 • Kunin ang Barangay Certificate of Closure na gagamitin bilang dokumento para mag-apply ng pagsasara ng negosyo sa City Hall Level.

iii. Application for Closure sa iyong LGU – City Hall

 • Gumawa ng Affidavit of Closure/Dissolution na nagpapakita ng eksaktong petsa ng pagsasara.
 • Ipakita ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang Hakbang 2 para sa listahan ng mga kinakailangan) sa City Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.
 • Depende sa LGU, may mga application forms na kailangang punan. Ang mga application forms na ito ay nangangailangan lamang ng pangunahing impormasyon.
 • Magbayad ng mga kinakailangang bayarin, kasama na ang hindi nabayarang business permits o, depende sa LGU, facilitation fees.
 • Kunin ang City Hall Certificate of Closure na gagamitin bilang dokumento para mag-apply ng pagsasara ng negosyo sa BIR.

iv. Application for Closure sa BIR

 • Punan ang dalawang orihinal na kopya ng BIR Form 1905.
 • Ihanda ang iba pang mga dokumentaryong kinakailangan. Kasama dito ang listahan ng iyong negosyo ng ending inventory, inventory ng hindi nagamit na sales invoices/ORs, business notices at permits, at Certificate of Registration.
 • Isumite ang BIR Form 1905 at iba pang mga kinakailangan sa RDO kung saan nakarehistro ang negosyo sa loob ng 10 araw mula sa pagsasara nito.

v. Application for Cancellation of Business Name sa DTI

b. Dissolution at Closure ng isang Corporation at isang Partnership

i. Notice of Closure sa DOLE, SSS, PhilHealth, at Pag-IBIG

 • Magpadala ng serbisyo ng isang nakasulat na abiso sa mga empleyado at sa DOLE hindi bababa sa isang (1) buwan bago ang inilaang petsa ng pagsasara/cessation. Ito ay magbabawas ng panganib ng pagkakaroon ng mga kaso ng illegal dismissal.

ii. Application for Closure sa iyong LGU – Barangay

 • Gumawa ng Letter of Request for Retirement/Closure of Business.
 • Ipakita ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang Hakbang 2 para sa listahan ng mga kinakailangan) sa Barangay Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.
 • Magbayad ng mga kinakailangang bayarin, kasama na ang hindi nabayarang business permits o, depende sa LGU, facilitation fees.
 • Kunin ang Barangay Certificate of Closure na gagamitin bilang dokumento para mag-apply ng pagsasara ng negosyo sa City Hall Level.

iii. Application for Closure sa iyong LGU – City Hall

 • Magbigay ng Board Resolution sa kaso ng Corporations o Notice of Dissolution sa kaso ng Partnerships.
 • Ipakita ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang Hakbang 2 para sa listahan ng mga kinakailangan) sa City Hall kung saan matatagpuan ang iyong negosyo.
 • Depende sa LGU, may mga application forms na kailangang punan. Ang mga application forms na ito ay nangangailangan lamang ng pangunahing impormasyon.
 • Magbayad ng mga kinakailangang bayarin, kasama na ang hindi nabayarang business permits o, depende sa LGU, facilitation fees.
 • Kunin ang City Hall Certificate of Closure na gagamitin bilang dokumento para mag-apply ng pagsasara ng negosyo sa BIR.

iv. Application for Closure sa BIR

 • Punan ang BIR Form 1905.
 • Gumawa ng Notice of Dissolution/Board Resolution.
 • Ipakita ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang Hakbang 2 para sa listahan ng mga kinakailangan) sa RDO kung saan matatagpuan ang iyong head office.
 • Kung kinakailangan, mag-file ng short-period tax returns kapag nagpasya kang tapusin ang iyong negosyo sa kalagitnaan ng isang taxable year. Ito ay dapat gawin sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon na mag-dissolve o kung kailan ito ay na-notify ng SEC na mag-dissolve.
 • Sirain ang lahat ng hindi nagamit na sales invoices/ official receipts, accounting forms, business notices, at ang Certificate of Registration sa harap ng BIR Personnel at Officials.
 • Hintayin na beripikahin ng RDO na wala kang bukas o delinquent na mga kaso at, pagkatapos ng tax audit, beripikahin na wala ka nang natitirang mga pananagutan sa Bureau.
 • Magbayad ng mga kinakailangang bayarin at iba pang deficiency taxes.
 • Kunin ang Tax Clearance.

v. Application for Dissolution sa SEC

 • Kumuha ng Clearance mula sa iba pang regulatory agencies kung ang iyong korporasyon ay may secondary licenses (hal., PEZA, BOI, BMBE, atbp.).
 • Ipakita ang mga kinakailangang dokumento (tingnan ang Hakbang 2 para sa listahan ng mga kinakailangan) sa SEC.
 • Kunin ang Certificate of Dissolution mula sa SEC.

vi. Application for Cancellation of Business Name sa DTI

Ano ang mga Benepisyo ng Maayos na Pagsasara ng Negosyo sa Pilipinas?

1. Government Clearance

Kapag napatunayan na maayos ang iyong pagsasara ng negosyo sa isang ahensya ng gobyerno, ang ahensya ay magbibigay sa iyo ng government clearance. Ito ay magagamit bilang patunay na ikaw ay sumunod sa lahat ng kanilang regulasyon.

Halimbawa, ang BIR Tax Clearance ay nagpapahiwatig na wala kang umiiral na tax liabilities at bukas na mga kaso. Ito ay magagamit kapag ikaw ay mag-aapply para sa isang bagong negosyo, kanselahin ang iyong business name, sa mga property auctions, at para sa mga layunin ng imigrasyon.

2. Pagtuloy at Pagkatuto Mula sa Iyong mga Pagkakamali

Ang pagkawala ng isang negosyo, lalo na iyong minana mula sa nakaraang mga henerasyon, ay malaking dagok sa iyo. Anuman ang dahilan ng pagsasara ng negosyo, may matututuhan kang mahalaga para sa mga susunod na negosyo na iyong itatatag. Kahit na piliin mong hindi na muling pumasok sa larangan ng kalakalan o pagbibigay ng serbisyo, ang mga karanasan na iyong nakamit ay walang katumbas na halaga.

Mga Tip at Babala

1. Kumonsulta sa Propesyonal kung Kinakailangan

Kung balak mong mag-dissolve o magsara ng iyong negosyo, ang paghahanap ng isang propesyonal na aassist sa iyo (hal., isang accountant o abogado) ay palaging makakatulong. Ang mga benepisyo mula sa kanilang mga serbisyo ay kadalasang sulit sa gastos, lalo na kung isasaalang-alang na ang mga parusa sa hindi maayos na pagsasara ng iyong negosyo ay maaaring maging malaki.

2. Tumawag sa Ahensya ng Gobyerno para sa Paglilinaw

Ang pagsasara ng iyong negosyo ay komplikado at nangangailangan ng maraming pananaliksik. Sa kabutihang palad, kung ikaw ay maglalaan ng oras upang tumawag sa bawat yunit ng gobyerno, sila ay tutulong sa iyo sa mga pamamaraan at mga kinakailangan na kailangan nila.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang mga parusa sa hindi maayos na pagsasara ng negosyo?

Bureau of Internal Revenue (BIR)

a. Mga Open Cases na Nagreresulta sa mga Kompromisong Parusa

Ang open case ay isang aksyon laban sa taxpayer kung siya ay nabigong mag-file ng mga buwis sa isang takdang panahon (hal., nang itigil mo ang operasyon ng iyong negosyo at inakala mong hindi ka na kailangang mag-file ng mga buwis).

Also Read: Paano Pumili ng Lokasyon Para sa Iyong Franchise Business?

Ang parusa ay mula Php 1,000 hanggang Php 50,000 bawat hindi nai-file na return. Ibig sabihin, sa pinakamababa, kung hindi mo maayos na isinara ang iyong negosyo sa loob ng 10 taon, ikaw ay may pananagutan na hindi bababa sa Php 40,000. At iyon ay para lamang sa income taxes. Kung ikaw ay rehistrado para sa iba pang mga buwis tulad ng VAT o OPT, kailangan ding isaalang-alang ang mga ito.

b. Tax Audit na Nagreresulta sa Kriminal at Sibil na mga Parusa

Sa ilang mga kaso kung saan nabigo kang i-report ang iyong mga buwis at maayos na nagsagawa ng audit ang BIR, magkakaroon ng parusa na katumbas ng: 25% surcharge batay sa hindi nabayarang buwis; at 12% hanggang 20% taunang interest rate batay sa hindi nabayarang buwis.

Local Government Unit (LGU) – Barangay at City Hall

Kahit hindi na-operate ang iyong negosyo, inaasahan pa rin ng lokal na pamahalaan na babayaran mo ang business permits maliban na lang kung nag-apply ka na para sa pagsasara ng negosyo.

Ang iyong mayor’s permit, na tinatawag ding business permit, ay binabayaran taun-taon. Ang hindi pagbabayad nito ay maglalagay sa iyong negosyo sa 25% surcharge at 2% buwanang interest hanggang sa mabayaran mo ang business permits.

Department of Labor and Employment (DOLE)

Ang mga may-ari ng negosyo na may higit sa 5 empleyado ay kinakailangang magparehistro sa DOLE. Mahalaga na mag-apply para sa clearance sa departamento upang patunayan na wala kang anumang nakabinbing mga kaso na maaaring magdulot ng mga demanda.

2. Paano ko maayos na maisasara ang negosyo upang maiwasan ang karagdagang mga parusa?

Pagprepara ng Iyong Kaso

a. Kolektahin ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa iyong negosyo, lalo na ang mga permits, certificates, invoices/receipts, email, at SMS conversations na may kaugnayan sa iyong intensyon na isara at mga tax returns na nai-file. Makakatulong ito upang patunayan na may intensyon kang isara ang iyong negosyo sa isang tiyak na panahon.

b. Alamin kung anong proseso ang iyong nakumpleto at kolektahin ang mga dokumento upang suportahan ang katotohanang iyon (hal., Barangay Certificate of Closure).

c. Kumuha ng accountant o abogado upang tulungan kang ayusin ang iyong mga pananagutan.

Karagdagang Dokumento upang Bawasan ang Iyong mga Parusa

a. Affidavit of Non-Operation (I-download ang sample dito)

Ito ay isang notarized na dokumento na nagpapahayag na simula sa petsa ng iyong ipinapalagay na pagsasara, ang negosyo ay hindi na-operate. Ito ay dapat magpahiwatig na:

 • Ikaw ang may-ari ng negosyo;
 • Ang negosyo ay hindi na nag-o-operate; at
 • Ang negosyo ay walang kita simula sa petsa ng non-operation.

b. Sworn Statement of Facts (I-download ang sample dito)

Ito ay isang notarized na dokumento na nagpapahayag ng mga kaugnay na katotohanan na nangyari sa pagitan ng ipinapalagay na pagsasara (kung saan itinigil mo ang operasyon) at ng oras ng aplikasyon para sa maayos na pagsasara sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno.

Ang layunin ng dokumentong ito ay upang magsilbing karagdagang ebidensya na maayos mong isinara ang iyong negosyo nang may mabuting hangarin at hindi kailanman naglalayong lumabag sa batas.

Maayos na Pagsasara ng Negosyo

Matapos kolektahin ang lahat ng kinakailangang dokumento, magpatuloy sa normal na proseso ng pag-aapply para sa maayos na pagsasara ng negosyo simula sa barangay hanggang sa pagkansela ng business name sa DTI.

3. Ako ay isang freelancer at may maliit na negosyo. Kailangan ko rin bang mag-file para sa pagsasara ng negosyo?

Oo. Hangga’t ikaw ay isang rehistradong may-ari ng isang negosyo at nagpasya kang permanentlyeng isara ang iyong negosyo, kailangan mong sundin ang mga hakbang na ibinigay sa gabay na ito upang maayos na maisara ang iyong negosyo.

4. Gaano katagal ang pagpapasara ng isang negosyo sa Pilipinas?

Walang tiyak na timeframe; maaaring tumagal ito ng isang linggo o higit pa sa isang taon. Depende ito sa iyong pagsunod sa mga batas, mga taon ng operasyon ng negosyo, ang kalikasan ng iyong negosyo, at kung ang iyong negosyo ay isang sole proprietorship o isang korporasyon / partnership.

5. Kung hindi nag-operate ang aking negosyo, kailangan ko pa rin bang formal na isara ang aking negosyo?

Para sa mga indibidwal na may-ari, hangga’t wala ka pang business permit mula sa iyong LGU at BIR, hindi mo kailangang kanselahin ang iyong iba pang mga permit. Para sa mga Korporasyon, ang iyong SEC registration ay mare-revoke kung hindi nagsimula ang operasyon ng korporasyon sa loob ng 5 taon mula sa petsa ng incorporation o naging hindi operative sa loob ng 5 magkakasunod na taon.

Kung mangyari ito, kailangang mag-apply agad ang korporasyon para sa dissolution at pagsasara.

6. Ano ang mga karapatan ng mga empleyado kapag natapos ang isang negosyo?

Kung hindi nagdeklara ng pagka-bankrupt ang iyong employer, may karapatan ka sa:

 • 30-araw na Notice of Termination; at
 • Separation Pay.

Kung nabigo ang iyong employer na magbigay ng mga ito, maaari kang mag-file ng demanda laban sa kanila.

7. Nangangahulugan ba na ang pagsasara ng aking negosyo ay kasama din ang pagkakansela ng aking TIN?

Kung ang iyong negosyo ay nakilala bilang isang sole proprietorship, inirerekomenda namin na huwag mong ikansela ang iyong TIN (Tax Identification Number) dahil kung plano mong kumita ng kita sa loob ng Pilipinas, kailangan mong mag-apply ulit para sa isa pang TIN.

Gayunpaman, kung ang iyong negosyo ay isang korporasyon o partnership, ang pag-dissolve ng negosyo ay nangangahulugan ng pagkakansela ng TIN. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagkakakilanlan ng juridical person ay hindi na umiiral.

8. Nakakaapekto ba ang pagsasara ng isa sa aking mga negosyo sa aking iba pang mga negosyo?

Hindi. Hangga’t hiwalay ang mga business permit at / o bawat negosyo ay may sariling TIN.

9. Gusto kong saluhin ang negosyo ng aking kamag-anak. Kailangan pa ba naming isara ang negosyo?

Sa kasalukuyan, walang paraan para ilipat ang pagmamay-ari ng isang sole-proprietorship na negosyo at mga partnership. Kailangan ng iyong kamag-anak na isara ang kanilang negosyo at ikansela ang pangalan ng negosyo upang ma-adopt mo ang parehong uri ng negosyo.

Gayunpaman, ang pagmamay-ari ay maaring ilipat para sa mga korporasyon. Maaari kang maging major stockholder at kontrolin ang korporasyon sa iyong sarili.

10. Ano ang mangyayari sa aking negosyo kapag ako’y namatay?

Kung ikaw ay may-ari ng isang sole proprietorship na negosyo o ikaw ay isang kasosyo sa isang partnership, kailangang i-dissolve ang negosyo kung ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay namatay, isinasama mo ang iyong negosyo. Ngunit walang pumipigil sa isa sa iyong mga tagapagmana na gumawa ng eksaktong uri ng negosyo katulad ng iyong dating pagmamay-ari.

Kung ikaw ay may-ari ng isang korporasyon, maaaring kunin ng iyong mga tagapagmana ang iyong mga shares sa korporasyon at maaari nilang ipagpatuloy ang negosyo mula doon.

11. Nag-file na ako ng bankruptcy at isinara ang aking negosyo. Ibig bang sabihin nito na hindi na ako obligado na magbigay ng anumang separation pay sa aking mga empleyado?

Oo, ang employer ay hindi pinilit ng batas na magbayad ng separation pay ng kanyang mga empleyado sa oras ng pagsasara ng negosyo dahil sa malalaking pagkakawala. Gayunpaman, dapat tandaan na ang pagsasara ng isang negosyo dahil sa malalaking pagkakawala ay mayroong mahigpit na mga kinakailangan at dapat sundin ng tama upang hindi ito ma-interpret bilang retrenchment o redundancy.

Ang halaga ng separation pay ay depende sa dahilan, na mayroong mga sumusunod na buod:

 • a. Retrenchment – isang (1) buwang sahod o kahit na kalahati (1/2) ng buwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas.
 • b. Redundancy – katumbas ng kahit na kanyang isang (1) buwang sahod o sa kahit na isang (1) buwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas.
 • c. Pagsasara dahil sa bankruptcy – ang employer ay hindi obligado na magbayad ng separation pay.

Karaniwang ito ay hinahawakan ng mga abogado kaya iminumungkahi kong kumunsulta ka sa isa upang matiyak.

12. Mayroon akong maramihang mga sangay ng negosyo at nagpasya akong mag-downsize. Ano ang proseso at mga kinakailangan sa pagsasara ng isa o higit pa sa mga sangay na ito?

Bawat sangay ay dapat sundin ang proseso ng pagsasara ng negosyo na tinalakay sa itaas na artikulo. Mangyaring tandaan na ang aplikasyon para sa pagsasara ay dapat gawin sa pamamagitan ng mga kaukulang RDOs ng sangay.

Halimbawa, kung gusto mong isara ang isang sangay sa Marikina o Taguig, kailangan mong mag-apply para sa pagsasara sa parehong Marikina City Hall at RDO 45, at Taguig City Hall at RDO 44, ayon sa pagkakasunod-sunod.

13. Gusto kong isara ang aking negosyo ngunit mayroon pa akong hindi nabayarang mga buwis. Kailangan ko pa rin ba itong bayaran?

Oo. Kapag naipasa mo na ang lahat ng kinakailangang mga dokumento, ang BIR officer na humahawak sa pagsasara ng negosyo ay magpapadala ng iyong kaso sa apat na magkakaibang seksyon, na kinabibilangan ng: Client Support Section, Compliance Section, Collection Section, at Assessment Section.

Ang Assessment Section ay magsasagawa ng isang tax audit na tukoy ang mga nakabinbing mga buwis na maaaring hindi mo nabayaran noong operasyon ng iyong negosyo. Ang BIR Tax Clearance ay ibibigay lamang kapag lahat ng Seksyon ay nag-clear sa iyong negosyo i.e. nabayaran ang lahat ng mga bayarin sa kikitain at mga buwis.

14. Ano ang proseso ng pagsasara ng negosyo kung hindi ko narehistro ang aking negosyo sa BIR? Dapat ko bang irehistro at isara ito sa BIR sa parehong oras?

Hindi ka makakapag-break up sa isang tao kung wala kang anumang relasyon sa taong iyon sa simula pa lang. Maglilikha ka lamang ng mga bagong problema at, sa huli, ikaw lamang ang masasaktan. Ang parehong bagay ay naaangkop sa pagsasara ng negosyo. Sa ibang salita, hindi ka papansinin ng BIR, at kung gagawin nila, ilalantad mo lamang ang iyong sarili sa mga parusa dulot ng iyong hindi pagpaparehistro.

15. Maaari ba akong mag-revive o mag-reopen ng isang negosyo na isinara ko na? Paano?

Ang isang maayos na isinara na negosyo ay isang hindi umiiral na negosyo. Kung nais mong buksan ang isang negosyo na isinara mo na, kailangan mong irehistro ito muli.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.