Paano Kumuha ng TIN at Magparehistro Bilang Local at Alien Employees Gamit ang BIR Form 1902

Reading Time - 5 minutes
BIR Form 1902

Also Read: Paano Kalkulahin ang Income Tax Refund sa Pilipinas?

Kamakailan ka lang ba nagkaroon ng trabaho? Anuman ang iyong lahi o pinanggalingan, lahat ng mga bagong empleyado sa Pilipinas ay kinakailangang magparehistro sa Bureau of Internal Revenue (BIR) bilang bahagi ng mga kinakailangang pre-employment requirements.

Sa gabay na ito, matutunan mo kung paano maging isang taxpayer para sa unang beses sa pamamagitan ng pagkompleto ng BIR Form 1902.

Also Read: Paano Magbayad ng Buwis Bilang Freelancer o Self-Employed?

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para sa pangkalahatang impormasyon lamang at hindi pumapalit sa propesyonal na payo.

Ano ang Layunin ng BIR Form 1902?

Ang BIR Form 1902 ay ang form ng buwis na ginagamit upang magparehistro ng mga bagong empleyado (kung iisang employer o maraming employer) sa Pilipinas. Ito ay dapat isumite sa loob ng 10 araw mula sa araw ng pagkuha ng trabaho o bago magbayad ng anumang buwis sa kita o magsumite ng buwis na return.

Also Read: Paano Mag-Compute, File, at Bayaran ang Capital Gains Tax sa Pilipinas?

Sino ang Dapat Magsumite ng BIR Form 1902?

Ang mga bagong empleyado na Pilipino o dayuhan sa Pilipinas, kung saan ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita ay sa pamamagitan ng sahod mula sa kanilang employer/s, ay kinakailangang magsumite ng BIR Form 1902 bilang bahagi ng mga kinakailangang pre-employment requirements.

Ang mga bagong empleyadong mayroon nang TIN mula sa kanilang mga naunang trabaho ay hindi na kinakailangang magsumite ng BIR tax form na ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming TIN.

Maaaring hawakan ng mga employer ang BIR registration at TIN application ng kanilang mga bagong empleyado.

Magkano ang Bayad para sa Rehistrasyon?

Wala pong bayad ang BIR para sa rehistrasyon at paglalabas ng TIN ng mga empleyado.

Saan Magparehistro?

 1. RDO na may hurisdiksyon sa opisina ng employer kung saan ang empleyado ay magtrabaho.
 2. Para sa mga empleyado na mayroong maraming employer sa loob ng isang taon: RDO na may hurisdiksyon sa kanilang pangunahing employer.

Ano ang mga Kinakailangang Dokumento para sa Pagsusumite ng BIR Form 1902?

BIR Form 1902

 1. Dalawang kopya ng BIR Form 1902, na sinagutan ng parehong empleyado at employer (o awtorisadong kinatawan ng employer tulad ng HR officer).
 2. Para sa mga lokal na empleyado: Birth certificate, community tax certificate, o anumang valid ID (tulad ng passport at driver’s license) na nagpapakita ng pangalan ng aplikante, petsa ng kapanganakan, at address.
 3. Para sa mga kasalukuyang empleyadong lokal: Marriage certificate.
 4. Para sa mga dayuhang empleyado: Passport at working permit o kopya ng duly received Application for Alien Employment Permit (AEP) mula sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Mga Hakbang sa Pagpapasa ng BIR Form 1902 para sa mga Lokal at Dayuhang Empleyado sa Pilipinas

1. Kung ang empleyado ay magpaparehistro ng kanyang sarili:

 1. Ipabatid sa iyong bagong employer na wala ka pang TIN. Humiling sa HR ng kumpanya na magbigay sa iyo ng dalawang kopya ng BIR Form 1902. Dapat itong puno ng impormasyon at pirma ng employer.
 2. Punan ang BIR Form 1902.
 3. Isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento, kasama ang mga sinagutan na kopya ng BIR Form 1902, sa tamang RDO.
 4. Hintayin ang registration officer na tapusin ang pagsusuri ng iyong mga dokumento, pag-verify, pag-encode ng iyong impormasyon sa BIR database, at pag-generate ng TIN.
 5. Tanggapin ang iyong TIN at kopya ng BIR Form 1902. Makikita mo ang iyong TIN sa kanang bahagi ng itaas ng receiving copy.
 6. Isumite ang BIR Form 1902 sa iyong employer.

2. Kung ang employer ay magpaparehistro ng kanilang mga empleyado:

 1. Punan ang Employer Information section (Part IV) ng BIR Form 1902 at maglagay ng inyong pirma (o ng inyong awtorisadong kinatawan).
 2. Magbigay ng dalawang kopya ng form sa inyong mga bagong empleyado na wala pang TIN. Hilingin sa kanila na punan ang mga form.
 3. Isumite ang mga sinagutan na kopya ng BIR Form 1902, kasama ang mga kinakailangang requirements para sa TIN application (na dapat isinumite ng inyong mga bagong empleyado sa inyo bilang bahagi ng pre-employment requirements), sa inyong RDO.
 4. Tanggapin ang mga TIN ng inyong mga empleyado at mga kopya ng BIR Form 1902.

Paggawa ng BIR Form 1902: Mga Mahahalagang Punto na Kailangang Malaman

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, madali mong magagampanan ang iyong responsibilidad bilang isang taxpayer sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng TIN ay isang mahalagang bahagi ng pagiging empleyado, at ito’y nagbibigay-daan sa iyo na magbayad ng buwis nang tama at legal. Huwag kalimutang sundan ang mga alituntunin at ihanda ang lahat ng mga kinakailangang dokumento upang hindi magkaroon ng aberya sa iyong BIR registration.

Sa pag-aaral ng proseso ng pagsusumite ng BIR Form 1902, ikaw ay makakamit ang pagkakaroon ng tamang kasalukuyang impormasyon sa BIR, na makakatulong sa mas mabilis na pagproseso ng iyong mga buwis sa hinaharap. Huwag kalimutang sumunod sa mga deadlines at alituntunin na ibinibigay ng BIR upang maiwasan ang anumang penalty o isyu sa iyong tax compliance.

Nawa’y makatulong ang aming gabay na ito sa iyo habang ikaw ay naglalakbay sa mundo ng pagiging isang taxpayer sa Pilipinas. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa iyong HR department o sa BIR office kung mayroon ka pang mga katanungan o pangangailangan ng karagdagang impormasyon. Ito ang simula ng iyong pagiging responsible na taxpayer, isang hakbang patungo sa financial stability at legal na kalakipan sa lipunan.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.