Paano Kumuha ng Certificate of Tax Exemption sa Pilipinas?

Reading Time - 5 minutes
Paano Kumuha ng Certificate of Tax Exemption sa Pilipinas

Sa Pilipinas, hindi lahat ng iyong kinikita ay pinapatawan ng buwis. May ilang uri ng kita at transaksyon na hindi pinapatawan ng buwis, o mayroong tinatawag na tax exemptions. Ito’y mga sitwasyon na hindi kinakailangang magbayad o mas mababa ang buwis na babayaran ng isang tao o organisasyon.

Also Read: Paano Magparehistro ng Negosyo sa Pilipinas?

Mahalaga na alamin mo kung anong mga buwis ang dapat mong bayaran at kung ikaw ba ay qualified para sa anumang tax exemptions. Mayroong mga mekanismo at proseso upang malaman kung ikaw ay exempted sa pagbabayad ng buwis, tulad ng pag-apply para sa isang Tax Exemption Certificate.

Tandaan na ang impormasyong ito ay pangkalahatang impormasyon lamang at hindi dapat ituring bilang propesyonal na payo. Kung mayroon kang mga katanungan o pangangailangan ng karagdagang impormasyon, maaaring kumonsulta sa isang propesyonal na tax consultant.

Also Read: Gabay sa Loose Leaf Books of Accounts

Ano ang Tax Exemption?

Ang tax exemption ay isang pribilehiyo na ibinibigay ng gobyerno kung saan ang isang tao o grupo ay hindi kailangang magbayad ng buwis o kaya’y mas mababa ang kanilang babayarang buwis. Ito ay maaaring mag-apply sa ilang o lahat ng buwis sa kita o transaksyon. Kung ikaw ay tax-exempt, hindi kasama ang halaga na ito sa kalkulasyon ng iyong buwis, na nangangahulugang mas mababa o wala kang babayaran na buwis.

Halimbawa ng BIR Certificate of Tax Exemption

Certificate of Tax Exemption Sample

Ano ang Tax Exemption Certificate?

Ang Tax Exemption Certificate (TEC) ay isang dokumento na ibinibigay sa mga tao o grupo na hindi kailangang magbayad ng buwis. Ito ay parang special pass mula sa gobyerno dahil sa ilang mga pribilehiyo. Dahil ang lahat ay karaniwang kailangang magbayad ng buwis, ang mga exemptions na ito ay tinitingnan upang siguraduhing patas ang mga ito.

Also Read: Paano Magbayad ng Buwis Bilang Freelancer o Self-Employed?

Sino ang Makakakuha ng Tax Exemption sa Pilipinas?

Ayon sa Tax Code, maaari kang makakuha ng Tax Exemption Certificate kung:

 • Wala kang kita, kumikita ng minimum wage, o kumikita ng mas mababa sa PHP 250,000.
 • Ikaw ay isang kooperatiba na nakikipag-deal lamang sa mga miyembro.
 • Ikaw ay isang kooperatiba na nakikipag-deal sa parehong mga miyembro at hindi miyembro, na may savings na mas mababa sa PHP 10 milyon.
 • Ikaw ay isang non-profit educational institution.
 • Ikaw ay isang non-profit corporation sa ilalim ng Section 30 ng National Internal Revenue Code.

Saan Makakakuha ng Tax Exemption Certificate?

Maaari kang makakuha ng iyong Certificate of Tax Exemption (CTE) mula sa Revenue District Office (RDO) kung saan ka nakatira o nakarehistro.

Mga Kailangan Para sa Certificate of Tax Exemption

Para sa Scholarship at Job/Livelihood Programs

 1. Sertipiko ng Mababang Kita o Walang Kita mula sa Barangay Chairman.
 2. Notarized na Affidavit ng Mababang Kita o Walang Kita.
 3. Patunay ng pagbabayad: PHP 100 Certification Fee at PHP 30 Documentary Stamp Tax.
 4. Kung magtratransaksyon sa pamamagitan ng kinatawan:

Para sa mga Kooperatiba

a. Bagong Aplikasyon

 1. Certified True Copies ng mga Articles of Cooperation at By-Laws.
 2. Bagong Sertipiko ng Pagpaparehistro (Certified ng CDA).
 3. Kasalukuyang Sertipiko ng Good Standing (Certified ng CDA).
 4. BIR Certificate of Registration.
 5. Certification under Oath ng Listahan ng mga Miyembro ng Kooperatiba.

b. Renewal

 1. Pinakabagong Articles of Cooperation at By-Laws (Certified ng CDA).
 2. Bagong Sertipiko ng Pagpaparehistro (Certified ng CDA).
 3. Kasalukuyang Sertipiko ng Good Standing (Certified ng CDA).
 4. Pinakabagong na-audit na mga financial statements.

Para sa mga Non-Stock, Nonprofit Educational Institutions

 1. Liham ng aplikasyon.
 2. Sertipiko ng Good Standing (SEC).
 3. Certification under Oath of Treasurer.
 4. Mga Financial Statement (huling tatlong taon).
 5. Government recognition/permit/accreditation.
 6. Sertipiko ng Utilization ng Annual Revenues at Assets.

Para sa mga Non-Stock, Nonprofit Corporations

 1. Liham ng aplikasyon na nagbabanggit ng NIRC Section 30.
 2. Pinakabagong Articles of Incorporation at By-Laws (SEC).
 3. Certification under Oath ng isang executive officer.
 4. RDO Certification (TIN at status).
 5. Income Tax Returns at mga Financial Statement (huling tatlong taon).

Paano Kumuha ng Certificate of Tax Exemption sa Pilipinas?

Para sa Scholarship at Job/Livelihood Programs

 1. Isumite ang mga dokumento sa Administrative Section ng iyong RDO.
 2. Magbayad ng mga bayarin sa Collection Section.
 3. Kunin ang iyong mga dokumento mula sa Administrative Section.

Para sa mga Kooperatiba

 1. Punan ang BIR Form 1945 (3 kopya).
 2. Isumite ang form at mga dokumento sa BIR District Office.

Para sa mga Non-Stock, Nonprofit Educational Institutions

Isumite ang Tax Exemption Application sa Assistant Commissioner, Legal Service.

Para sa mga Non-Stock, Nonprofit Corporations

 1. Mag-file ng Certificate of Tax Exemption request sa iyong RDO.
 2. Kung qualified, inihahanda ng RDO ang CTE at ipinapasa ito sa Regional Director.
 3. Pinipirmahan at inilalabas ng Regional Director ang CTE kung ito’y naaprubahan; kung hindi, nagbibigay ng feedback sa RDO.
 4. Kung hindi qualified, ipinapaalam ng RDO sa aplikante sa pamamagitan ng pagsusulat.

Mga Madalas Itanong

1. Kailangan bang isumite lahat ng nakalistang mga kinakailangan para makakuha ng Certificate of Tax Exemption?

Oo, kailangan mong magbigay ng lahat ng mga dokumentong itinakda para sa iyong kategorya.

2. Maaari ba akong humiling ng tax exemption online o sa pamamagitan ng email?

Hindi, kailangan mong personal na isumite ang iyong mga kinakailangan sa iyong RDO.

3. Ano ang proseso ng pag-aaplay para sa tax exemption para sa isang religious organization?

Sundin ang mga prosedur na inilatag para sa mga non-stock, nonprofit corporations.

4. Mayroon bang partikular na template na magagamit para sa Sertipiko at Affidavit ng Mababang/Walang Kita?

Walang ibinigay na template, ngunit siguraduhing linawin ang layunin ng iyong aplikasyon para sa Sertipiko ng Tax Exemption.

5. Bilang isang estudyante na nag-aaplay para sa isang scholarship, paano ako makakakuha ng tax exemption?

Kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento at isumite ang mga ito sa iyong RDO.

6. Paano ako mag-aaplay para sa tax exemption para sa mga scholarship kung malayo ang tirahan ng aking mga magulang mula sa akin?

Makipag-ugnay sa BIR Customer Assistance Division sa 8538-3200 o mag-email sa contact_us@bir.gov.ph. Kung kinakailangan, magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng Electronic Freedom of Information Program o eFOI.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.