Paano Mag-Transfer ng RDO Online? Simpleng Gabay

Reading Time - 22 minutes
RDO Transfer Online

Karaniwan na sa mga tao ang paglipat ng trabaho. Maaring lumipat sila sa ibang kumpanya na nag-aalok ng mas magandang oportunidad, o kaya naman ay umalis sila sa kanilang trabaho upang magtayo ng sariling negosyo.

Kapag nagpalit ka ng trabaho, kailangan mong i-update ang iyong tax records. Ang mga records na ito ay itinatago sa isang lugar na tinatawag na Revenue District Office (RDO), at bawat employer ay may kanya-kanyang RDO. Kaya, kapag may bagong trabaho ka, kailangan mong baguhin ang iyong RDO upang tumugma sa RDO ng iyong bagong employer.

Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-fill out ng isang form na tinatawag na BIR Form 1905. Hindi lamang para sa pagpapalit ng iyong RDO ang form na ito. Maari mo rin itong gamitin para i-update ang iba pang mga bagay, tulad ng kung ikakasal ka, o kung gusto mong palitan ang pangalan ng iyong negosyo, o kahit na kung kailangan mong isara ang iyong negosyo.

Ang form na ito ay napaka-versatile, ngunit sa ngayon, tatalakayin natin ang paggamit nito para i-update ang iyong RDO kapag nagpalit ka ng trabaho. Kung kailangan mong gamitin ang form na ito para sa ibang dahilan, maaari kang maghanap ng karagdagang impormasyon sa website ng BIR o magtanong sa iyong lokal na opisina ng BIR.

Tandaan lamang, ito ay isang basic na guide. Kung kailangan mo ng mas detalyadong tulong, dapat kang humingi ng payo mula sa isang propesyonal.

Table of Contents

Ano ang Gamit ng BIR Form 1905?

BIR Form 1905 Sample

Ang BIR Form 1905 ay isang mahalagang dokumento para sa mga taxpayer sa Pilipinas. Ito ay may ilang mga gamit, kabilang ang:

 • Pag-update ng Personal na Detalye: Kung kailangan mong baguhin ang anumang iyong nirehistrong impormasyon sa Bureau of Internal Revenue (BIR), tulad ng iyong address, pangalan, contact information, o mga detalye tungkol sa iyong negosyo, gagamitin mo ang form na ito.
 • Pagpapalit ng mga Dokumento: Kung nawala mo o kailangan mong palitan ang ilang mga dokumento tulad ng iyong Tax Identification Number (TIN) card o Registration Certificate, gagamitin mo ang BIR Form 1905. Nakakatulong din ang form na ito kung kailangan mong kanselahin ang ilang mga dokumento.
 • Pagsasara ng Negosyo o Pagpapalit ng Mga Opsyon sa Tax: Kung isasara mo ang isang negosyo, nagbabago ng iyong mga paraan ng pagtatago ng rekord, o pinipili ang ibang opsyon ng income tax rate (tulad ng 8% rate), kailangan mong mag-fill out at magsumite ng form na ito.

Paano Magpalipat ng RDO Gamit ang BIR Form 1905?

Minsan, maaaring kailanganin mong lumipat mula sa iyong kasalukuyang opisina ng buwis, na tinatawag na Revenue District Office (RDO), patungo sa isang bagong opisina. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano gawin ito batay sa uri ng taxpayer na ikaw at kung bakit kailangan mong gumawa ng paglipat.

Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay ang iyong lumang at bagong mga RDO code. Kung hindi ka sigurado kung ano ang mga ito, tutulungan ka ng gabay na ito na malaman kung aling RDO code ang kasalukuyan mong pinagmumulan at alin ang kailangan mong lipatan.

1. BIR Form 1905: Paglipat ng RDO para sa Mga One-Time Taxpayer, EO 98 Registrants, at Mga Empleyado na Mag-uumpisa ng Bagong Negosyo

Sino ang Maaaring Magpalit ng Kanilang Opisina ng Buwis?

Kung ikaw ay isang one-time taxpayer o isang taong nakarehistro sa ilalim ng EO 98 at ikaw ay mag-uumpisa ng bagong negosyo o nagpaparehistro bilang isang propesyonal, maaari kang magpalit ng iyong opisina ng buwis. Gayundin, kung ikaw ay isang empleyado na nagpaplano na mag-umpisa ng negosyo o maging isang propesyonal sa ibang opisina ng buwis, maaari kang gumawa ng pagbabagong ito.

Saan Hihilingin ang Pagbabagong Ito?

Upang hilingin ang pagbabagong ito, pumunta sa opisina ng buwis (RDO) kung saan ka kasalukuyang nakarehistro. Ang iyong numero ng buwis (TIN) ay dapat ilipat sa bagong opisina ng buwis na sumasakop sa iyong bagong address ng negosyo. Kung ang iyong negosyo ay walang nakafix na lokasyon, dapat ilipat ang iyong TIN sa opisina ng buwis na sumasakop sa iyong address ng tahanan.

Paano Gawin ang Pagbabagong Ito?

Kailangan mong punan ang isang form na tinatawag na BIR Form 1905 at isa pang tinatawag na BIR Form 1901. Kailangan mong magkaroon ng dalawang kopya ng parehong mga form na ito.

Dalhin ang mga sumusunod:

 • Isang kopya ng DTI Certificate of Registration of Business Name (kung meron ka)
 • Isang kopya ng iyong Mayor’s Permit (o ang application form kung ito’y kasalukuyang pinoproseso)
 • Isang kopya ng lease contract ng iyong bagong lokasyon ng negosyo (kung meron ka)
 • Kung ikaw ay isang propesyonal, ang iyong Professional Tax Receipt/Occupational Tax Receipt
 • Kung ipinapadala mo ang mga form sa pamamagitan ng email o fax, isang valid na ID na inisyu ng gobyerno

Mga Hakbang sa Pagbabago

Hakbang 1: I-download at punan ang BIR Form 1905.

 • Punan ang lahat ng kinakailangang detalye sa Part I (Taxpayer Information).
 • Sa Part II (Reason/Details of Registration Information Update/Correction), i-tick ang kahon na nagsasabing “Correction/Change/Update of Registration of Information”.
 • Sa Number 7B, i-tick ang kahon na nagsasabing Change in Registered Address.
 • I-tick ang kahon na nagsasabing Transfer to another RDO.
 • Sa “From (Old RDO),” isulat ang code ng opisina ng buwis kung saan ka kasalukuyang nakarehistro.
 • Sa “To (New RDO),” isulat ang code ng opisina ng buwis na sumasakop sa iyong bagong address ng negosyo. Kung ang iyong negosyo ay walang nakafix na lokasyon, isulat ang code ng opisina ng buwis na sumasakop sa iyong address ng tahanan.
 • Isulat ang buong address ng iyong bagong lokasyon ng negosyo.
 • Panghuli, sa Number 12 (Declaration), isulat ang iyong buong pangalan at pumirma sa itaas nito.

Hakbang 2: Isumite ang lahat ng mga form at iba pang dokumento nang personal, sa pamamagitan ng email, o sa pamamagitan ng fax.

Kapag natanggap nila ang iyong mga dokumento, agad na ililipat ng iyong lumang opisina ng buwis ang iyong mga talaan ng rehistrasyon ng buwis sa iyong bagong opisina ng buwis.

Also Read: Paano Magbayad ng Buwis Bilang Freelancer o Self-Employed?

2. BIR Form 1905: Proseso ng Paglipat ng RDO para sa Mga Empleyado na Sumasali sa Bagong Employer

Sino ang Dapat Mag-apply para sa Pagbabago sa Opisina ng Buwis?

Kung ikaw ay isang empleyado na lumilipat sa isang bagong trabaho o lumilipat mula sa pangunahing opisina ng iyong kumpanya patungo sa isang branch office (o kabaligtaran), kailangan mong mag-apply para sa isang pagbabago sa iyong opisina ng buwis.

Saan Hihilingin ang Pagbabagong Ito?

Dapat mong hilingin ang pagbabagong ito sa iyong kasalukuyang opisina ng buwis (RDO).

Saan Ililipat ang Iyong Numero ng Buis?

Ang iyong numero ng buwis (TIN) ay dapat ilipat sa opisina ng buwis na sumasakop kung saan ka nakatira. Ito ay hindi pareho sa opisina ng buwis ng iyong employer, ayon sa isang tuntunin na tinatawag na Revenue Memorandum Order No. 37-2019.

Ano ang Kailangan Mo para sa Pagbabagong Ito?

Upang gawin ang pagbabagong ito, kakailanganin mo:

 • Dalawang napunan na mga kopya ng isang form na tinatawag na BIR Form 1905
 • Isang valid na company ID, isang sertipiko ng employment, o anumang patunay na ikaw ay kasalukuyang empleyado
 • Kung ipinapadala mo ang mga form sa pamamagitan ng email o fax, isang valid na ID na inisyu ng gobyerno

Paano Gawin ang Pagbabagong Ito?

Hakbang 1: I-download at punan ang BIR Form 1905.

 • Punan ang lahat ng kinakailangang detalye sa Part I (Taxpayer Information).
 • Sa Part II (Reason/Details of Registration Information Update/Correction), i-tick ang kahon na nagsasabing “Correction/Change/Update of Registration of Information.”
 • Sa Number 7B, i-tick ang kahon na nagsasabing “Change in Registered Address.”
 • I-tick ang kahon na nagsasabing “Transfer to another RDO.”
 • Sa “From (Old RDO)” field, isulat ang code ng opisina ng buwis kung saan ka kasalukuyang nakarehistro.
 • Sa “To (New RDO)” field, isulat ang code ng opisina ng buwis na sumasakop kung saan ka nakatira.
 • Isulat ang iyong kumpletong address ng tahanan.
 • Panghuli, sa Number 12 (Declaration), isulat ang iyong pangalan at job title, at pirmahan ito.

Hakbang 2: Isumite ang napunan na form at iba pang mga dokumento nang personal. Kung ang iyong lumang opisina ng buwis ay masyadong malayo, maaari mong ipadala ang mga dokumento sa pamamagitan ng fax o email.

Kapag natanggap ng iyong lumang opisina ng buwis ang iyong mga dokumento, magsisimula silang ilipat ang iyong mga talaan ng rehistrasyon ng buwis sa iyong bagong opisina ng buwis. Dapat itong matapos sa loob ng 24 oras.

3. BIR Form 1905: Pamamaraan para sa Paglipat ng RDO para sa mga Employer na Lumilipat sa Bagong RDO

Sino ang Dapat Mag-apply para sa Pagbabago sa Opisina ng Buwis?

Kung ikaw ay isang may-ari ng negosyo at inililipat mo ang iyong negosyo sa isang bagong lokasyon na sakop ng ibang opisina ng buwis, kailangan mong mag-apply para sa isang pagbabago sa iyong opisina ng buwis.

Saan Hihilingin ang Pagbabagong Ito?

Dapat mong hilingin ang pagbabagong ito sa iyong kasalukuyang opisina ng buwis (RDO).

Saan Ililipat ang Iyong Numero ng Buwis?

Ang iyong numero ng buwis (TIN) ay dapat ilipat sa opisina ng buwis na sumasakop sa iyong bagong lokasyon ng negosyo.

Ano ang Kailangan Mo para sa Pagbabagong Ito?

Upang gawin ang pagbabagong ito, kakailanganin mo:

 • Dalawang napunan na mga kopya ng isang form na tinatawag na BIR Form 1905 para sa bawat isa sa iyong mga empleyado
 • Dalawang napunan na mga kopya ng BIR Form 1905 na nakumpleto mo bilang employer
 • Isang listahan ng mga empleyado na ililipat sa bagong opisina ng buwis

Paano Gawin ang Pagbabagong Ito?

Hakbang 1: Hilingin sa lahat ng iyong mga empleyado (maliban sa mga nakatira sa parehong lugar ng lumang opisina ng buwis) na punan ang BIR Form 1905. Dapat nilang:

 • Punan ang lahat ng kinakailangang detalye sa Part I (Taxpayer Information).
 • Sa Part II (Reason/Details of Registration Information Update/Correction), i-tick ang kahon na nagsasabing “Correction/Change/Update of Registration of Information.”
 • Sa Number 7B, i-tick ang kahon na nagsasabing “Change in Registered Address.”
 • I-tick ang kahon na nagsasabing “Transfer to another RDO.”
 • Sa “From (Old RDO)” field, isulat ang code ng opisina ng buwis kung saan ka kasalukuyang nakarehistro.
 • Sa “To (New RDO)” field, isulat ang code ng opisina ng buwis na sumasakop sa iyong bagong lokasyon ng negosyo.
 • Isulat ang iyong bagong address ng negosyo.
 • At panghuli, sa Number 12 (Declaration), dapat nilang isulat ang kanilang pangalan, pirmahan ito, at isulat ang kanilang job title.

Hakbang 2: Ikaw, ang employer, o ang sinuman na iyong awtorisado (tulad ng isang HR officer) ay dapat ding punan ang BIR Form 1905.

Hakbang 3: Isumite ang lahat ng mga form at ang listahan ng mga empleyado na ililipat sa iyong lumang opisina ng buwis. Ito ay magsisimula ng proseso ng paglilipat ng mga talaan ng rehistrasyon ng buwis ng iyong mga empleyado sa bagong opisina ng buwis.

4. BIR Form 1905: Pamamaraan sa Paglipat ng RDO para sa mga Corporate at Self-Employed Taxpayers

Sino ang Dapat Mag-apply para sa Pagbabago sa Opisina ng Buwis?

Kung ikaw ay isang may-ari ng negosyo o isang self-employed na tao at inililipat mo ang iyong negosyo sa isang bagong lokasyon na sakop ng ibang opisina ng buwis, kailangan mong mag-apply para sa isang pagbabago sa iyong opisina ng buwis.

Saan Hihilingin ang Pagbabagong Ito?

Dapat mong hilingin ang pagbabagong ito sa iyong kasalukuyang opisina ng buwis (RDO).

Also Read: Paano Magkalkula ng Income Tax Gamit ang Online Tax Calculator?

Saan Ililipat ang Iyong Numero ng Buwis?

Ang iyong numero ng buwis (TIN) ay dapat ilipat sa opisina ng buwis na sumasakop sa iyong bagong lokasyon ng negosyo. Kung ang iyong negosyo ay walang nakafix na lokasyon, dapat ilipat ang iyong TIN sa opisina ng buwis na sumasakop sa iyong address ng tahanan.

Ano ang Kailangan Mo para sa Pagbabagong Ito?

Upang gawin ang pagbabagong ito, kakailanganin mo:

 • Dalawang napunan na mga kopya ng isang form na tinatawag na BIR Form 1905
 • Isang kopya ng iyong updated na rehistrasyon ng negosyo na nagpapakita ng iyong bagong address ng negosyo
 • Isang kopya ng iyong permit ng negosyo (o ang application form kung ito’y kasalukuyang pinoproseso)
 • Isang kopya ng iyong lease contract para sa bagong lokasyon ng negosyo (kung meron ka)
 • Kung ikaw ay isang propesyonal, kakailanganin mo ang iyong Professional Tax Receipt

Paano Gawin ang Pagbabagong Ito?

Hakbang 1: I-download at punan ang BIR Form 1905.

 • Punan ang lahat ng kinakailangang detalye sa unang bahagi.
 • Sa ikalawang bahagi, i-tick ang kahon na nagsasabing “Correction/Change/Update of Registration of Information.”
 • I-tick ang kahon na nagsasabing “Change in Registered Address.”
 • I-tick ang kahon na nagsasabing “Transfer to another RDO.”
 • Sa “From (Old RDO)” field, isulat ang code ng iyong kasalukuyang opisina ng buwis.
 • Sa “To (New RDO)” field, isulat ang code ng opisina ng buwis na sumasakop sa iyong bagong lokasyon ng negosyo. Kung ang iyong negosyo ay walang nakafix na lokasyon, isulat ang code ng opisina ng buwis na sumasakop sa iyong address ng tahanan.
 • Isulat ang iyong bagong address ng negosyo.
 • At panghuli, isulat ang iyong buong pangalan, pirmahan ito, at i-tick ang kahon.

Hakbang 2: Isumite ang lahat ng mga form at iba pang mga dokumento sa iyong lumang opisina ng buwis. Bibigyan ka nila ng isang kopya ng BIR Form 1905.

Hakbang 3: Pumunta sa iyong bagong opisina ng buwis at isumite ang kopya na ibinigay sa iyo.

Ang proseso ng pagbabago ng iyong opisina ng buwis ay tumatagal ng tungkol sa 5 hanggang 10 araw ng trabaho mula sa araw na isinumite mo ang lahat ng mga kinakailangan. Tumatagal ito ng ganito katagal dahil pareho ng iyong lumang at bagong mga opisina ng buwis ang kailangang suriin ang iyong lumang at bagong mga lokasyon ng negosyo.

Kailangan nilang siguraduhin na tama ang address ng iyong negosyo at na talagang nandoon ang iyong negosyo bago nila aprubahan ang pagbabago sa iyong opisina ng buwis.

Paano Mag-update ng Civil Status at Pagpapalit ng Pangalan (Mula sa Pangalan ng Dalaga patungong Pangalan ng May Asawa o kabaliktaran) Gamit ang BIR Form 1905?

Sino ang Kailangang Mag-update ng Kanilang Civil Status at Pangalan?

 • Mga babaeng kasal na nais gamitin ang kanilang pangalan ng may asawa para sa mga rekord ng buwis.
 • Mga babaeng hindi na kasal at nais gamitin muli ang kanilang pangalan ng dalaga.

Saan Gagawin ang Pagbabago?

Pumunta sa opisina ng buwis (RDO) kung saan ka kasalukuyang nakarehistro.

Ano ang Kailangan para sa Pagbabago:

 • Dalawang kumpletong BIR Form 1905.
 • Ang iyong sertipiko ng kasal o ang utos ng korte na nagsasabi na tapos na ang iyong kasal.
 • Kung may-ari ka ng negosyo, isang liham na humihiling na patuloy na gamitin ang iyong lumang mga resibo sa loob ng ilang panahon.
 • Isang kumpletong BIR Form 0605 (ito ay para sa pagbabayad ng bayad upang makakuha ng bagong TIN card).
 • Ang iyong kasalukuyang TIN card at isang photocopy nito.

Mga Hakbang sa Pagbabago ng Iyong Civil Status at Pangalan:

Hakbang 1: Kunin at punan ang BIR Form 1905.

 • Sa unang bahagi, isulat ang iyong buong pangalan ng dalaga na kilala ng BIR.
 • Sa ikalawang bahagi, markahan ang kahon para sa “Correction/Change/Update of Registration of Information.”
 • Markahan ang kahon na “Taxpayer Identification Number (TIN) Card” sa seksyon 5.
 • Markahan ang kahon na “Change of Civil Status” sa seksyon 6.
 • Sa seksyon 9, markahan ang tamang kahon para sa pagbabago mula sa single patungong kasal o kabaliktaran.
 • Punan ang mga detalye sa seksyon 9 gamit ang iyong pangalan ng dalaga at may asawa, pangalan ng iyong asawa, at impormasyon ng trabaho. Isama ang mga TIN number ng iyong asawa at employer.
 • Pirmahan ang iyong pangalan sa seksyon 12.

Hakbang 2: Isumite ang lahat ng iyong dokumento sa COR Update window sa iyong RDO. Sabihin sa kanila na kailangan mo ng bagong TIN card na may bagong pangalan.

Hakbang 3: Ipakita ang iyong kumpletong BIR Form 0605 sa Payment window.

Hakbang 4: Bayaran ang bayad na Php 100 para sa bagong TIN card sa bangko na katrabaho ng iyong RDO.

Hakbang 5: Bumalik sa RDO kasama ang iyong resibo mula sa bangko, ang BIR Form 0605 na may tatak ng bangko, at ang iyong lumang TIN card. Ibigay ang mga ito sa taong nasa COR Update window.

Hakbang 6: Maghintay na ibigay ng taong nasa BIR ang kopya ng iyong BIR Form 1905.

Maaari kang makakuha ng iyong bagong TIN card agad, o maaari silang magbigay sa iyo ng isang slip na nagsasabi kung kailan ka babalik para kunin ito.

Paano Magpalit ng Rehistradong Pangalan o Trade Name Gamit ang BIR Form 1905?

Sino ang Kailangang Mag-update ng Kanilang Pangalan sa BIR?

 • Mga self-employed na indibidwal at mga kumpanya na may bagong pangalan ng negosyo o trade name.
 • Mga taxpayer na kailangang itama ang isang pangalan na mali ang baybay o hindi tama sa kanilang mga rekord sa BIR.

Saan Mag-aapply para sa Pagbabago ng Pangalan:

Pumunta sa Revenue District Office (RDO) kung saan ka kasalukuyang nakarehistro upang mag-apply para sa pagbabago ng pangalan.

Also Read: Simpleng Gabay sa TRAIN Law Tax Table

Mga Dokumentong Kailangan para sa Aplikasyon ng Pagbabago ng Pangalan:

 • Dalawang kumpletong kopya ng BIR Form 1905.
 • Ang iyong na-update na sertipiko ng rehistrasyon ng negosyo na may bagong pangalan.
 • Ang iyong orihinal na sertipiko ng rehistrasyon ng buwis (BIR Form 2303).

Paano Mag-apply para sa Pagbabago ng Pangalan:

Hakbang 1: I-download at punan ang BIR Form 1905.

 • Sa unang bahagi, ilagay ang iyong kasalukuyang pangalan o pangalan ng negosyo/trade name tulad ng nakalista sa BIR.
 • Sa ikalawang bahagi, markahan ang kahon para sa “Correction/Change/Update of Registration of Information.”
 • Markahan ang kahon para sa pagbabago sa iyong Rehistradong Pangalan/Trade Name sa seksyon 7A.
 • Sabihin kung ito ba ay personal mong pangalan o pangalan ng iyong negosyo ang nagbabago.
 • Isulat ang iyong lumang at bagong mga pangalan sa mga nakalaang espasyo.
 • Sa dulo, sa seksyon ng Deklarasyon, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ito.

Hakbang 2: Dalhin ang lahat ng iyong napunan na mga form sa iyong RDO.

Hakbang 3: Matapos mo itong isumite, ang opisyal ng BIR ay magbibigay sa iyo ng kopya ng BIR Form 1905. Ito ang iyong patunay na nag-apply ka para sa pagbabago ng pangalan.

Paano Mag-apply para sa Pagsasara ng Iyong Negosyo Gamit ang BIR Form 1905?

Sino ang Dapat Mag-apply para sa Pagsasara ng Negosyo sa BIR?

 • Kung ikaw ay dating nagtatrabaho para sa iyong sarili ngunit ngayon ay magiging empleyado, kailangan mong isara ang iyong negosyo sa opisina ng buwis.
 • Mga kumpanya na hindi na magpapatuloy sa negosyo o sumanib na sa ibang kumpanya ay kailangang opisyal na magsara.
 • Kung mayroong miyembro ng iyong pamilya na may negosyo at sila ay pumanaw, kailangan mong isara ang kanilang negosyo at kanselahin ang kanilang numero ng buwis.

Saan Mag-aapply para sa Pagsasara ng Negosyo:

Pumunta sa opisina ng buwis (RDO) kung saan nakarehistro ang negosyo upang simulan ang proseso ng pagsasara.

Ano ang Kailangan Mo para Mag-apply ng Pagsasara ng Negosyo?

 • Dalawang kopya ng BIR Form 1905 na iyong napunan.
 • Isang liham na nagsasabing isasara mo ang iyong negosyo.
 • Isang listahan ng lahat ng mga bagay na mayroon ka pa sa stock, tulad ng mga kalakal at supplies.
 • Isang listahan ng mga sales invoice at resibo na hindi mo pa nagagamit.
 • Lahat ng mga dokumento ng negosyo at mga permit na mayroon ka.
 • Ang orihinal na sertipiko ng rehistrasyon ng buwis (BIR Form 2303).
 • Kung ang may-ari ng negosyo ay pumanaw, kailangan mo ang kanilang sertipiko ng kamatayan.
 • Kung kinakailangan, ang tax return na nai-file pagkatapos ng pagpanaw ng tao.

Paano Mag-apply para sa Pagsasara ng Negosyo?

Hakbang 1: I-download at punan ang BIR Form 1905.

 • Sa unang seksyon, isulat ang pangalan ng negosyo tulad ng kilala ng opisina ng buwis.
 • Sa ikalawang seksyon, markahan ang kahon na nagsasabing isasara mo ang iyong negosyo.
 • Sa bahagi 8, markahan ang kahon na “Cancellation of TIN” kung ang negosyo ay isasara dahil sa mga dahilan tulad ng kamatayan ng may-ari, ang negosyo ay hindi nagsimula, o ang kumpanya ay nag-dissolve. Isulat kung bakit isasara ang negosyo at ang petsa kung kailan ito isasara.
 • Kung isasara mo ang iyong sariling negosyo nang tuluyan, markahan ang kahon na “De-Register/Cessation of Registration.” Isulat ang pangalan ng negosyo at ang petsa kung kailan ka hihinto sa pagpapatakbo ng negosyo.
 • Sa dulo, sa seksyon ng Deklarasyon, ilagay ang iyong pangalan at lagda.

Hakbang 2: Dalhin ang lahat ng iyong dokumento sa iyong opisina ng buwis.

Matapos mong isumite ang lahat, susuriin ng opisina ng buwis kung may utang na buwis ang negosyo. Magbibigay sila ng isang dokumento na tinatawag na tax clearance mga sampung araw matapos nilang matapos ang pagsusuri o kapag nabayaran na ang anumang utang na buwis.

Mga Madalas Itanong

1. Kung magpapalit ako ng trabaho ngunit mananatili sa parehong lugar, kailangan ko bang punan ang BIR Form 1905 kahit na hindi nagbago ang aking address at RDO code?

Hindi, hindi mo kailangang gawin ito. Ayon sa tinatawag na Revenue Memorandum Order No. 37-2019, kapag lumipat ka ng trabaho, kailangan mong ilipat ang iyong mga rekord ng buwis sa RDO (opisina ng buwis) na humahawak sa lugar kung saan ka nakatira.

Ngunit, kung ang iyong mga rekord ng buwis ay nasa tamang RDO na, hindi mo na kailangang gumawa ng anuman, kaya hindi mo na kailangan pang punan ang BIR Form 1905.

2. Kung ang isang kumpanya ay lumipat ng opisina at nagbago ng RDO, kailangan bang ilipat ng lahat ng kanyang empleyado ang kanilang mga rekord ng buwis? Sino ang dapat gumawa nito – ang kumpanya ba o ang mga empleyado?

Oo, kailangang ilipat ng mga empleyado ang kanilang mga rekord ng buwis kung magbabago ng RDO ang kanilang kumpanya, maliban na lang kung sila ay nakatira at nagtatrabaho sa parehong RDO na lilipatan. Sa ganitong kaso, hindi nila kailangang gumawa ng anuman.

Ang mga empleyadong kailangang ilipat ang kanilang mga rekord ay dapat punan ang kanilang sariling BIR Form 1905, ngunit ang kumpanya ang maghahawak ng pangkalahatang proseso. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay lumipat mula sa RDO 44 patungong RDO 51, ang isang empleyado na nakatira sa RDO 44 ay hindi na kailangang gumawa ng anuman, ngunit ang isang empleyado na nakatira sa RDO 49 ay kailangan.

3. Maaari ba akong humiling ng higit sa isang bagay (tulad ng paglipat ng rekord ng buwis at pagbabago ng aking katayuang sibil) sa parehong oras?

Oo, maaari kang humiling ng maraming bagay nang sabay-sabay. Makakatipid ito ng oras at pagsisikap.

4. Kung ang aming negosyo ay lilipat sa ibang palapag sa parehong gusali at mananatili sa parehong RDO, paano namin ia-update ang aming address?

Kailangan mong punan ang ilang mga form at isumite ang mga ito sa RDO kung saan nakarehistro ang iyong negosyo:

 • Dalawang orihinal na kopya ng BIR Form No. 1905;
 • Dalawang photocopy ng iyong Certificate of Registration (ipakita rin ang orihinal);
 • Dalawang photocopy ng Mayor’s Permit/DTI Certificate o SEC Certificate (alinman ang mayroon ka) na may bagong address ng negosyo;
 • Dalawang photocopy ng resibo para sa annual registration fee (BIR Form No. 0605);
 • Isang liham na humihiling na gamitin ang lumang mga resibo/invoice sa loob ng ilang panahon (para sa mga negosyo), kung kinakailangan;
 • Kung may ibang tao na gumagawa nito para sa iyo: Isang photocopy ng kanilang valid ID, isang Special Power of Attorney (kung ikaw ay isang indibidwal), o isang Board Resolution o Secretary Certificate (kung ikaw ay isang korporasyon)

Tandaan, ang opisyal ng buwis ay maaaring humingi pa ng karagdagang mga dokumento, at ang pagbabago ng iyong address ay maaaring humantong sa isang tax audit.

5. Dapat ko bang ilipat ang aking mga rekord ng buwis bago o pagkatapos kong magsimula sa aking bagong trabaho?

Maaari mo itong gawin sa alinmang paraan. Maaari mong ipakita ang iyong bagong kontrata sa trabaho o isang liham mula sa iyong bagong trabaho. Nang tawagan namin ang ilang mga RDO, sinabi nila na ang kailangan mo lang ay ang napunan na BIR Form 1905.

Kaya, hindi talaga mahalaga kung kailan mo ito gagawin. Ngunit, maaaring magandang ideya na tawagan muna ang iyong lumang at bagong mga RDO bago ka magsimula sa pagpunan ng mga form.

6. Nakakuha ako ng bagong trabaho at kailangan kong ilipat ang aking mga rekord ng buwis (o RDO). Sinabihan ako na magdala ng company ID. Dapat ko bang dalhin ang ID mula sa aking bagong trabaho o sa aking lumang trabaho?

Dapat mong dalhin ang iyong bagong company ID. Kung wala ka pa nito, maaari ka ring magdala ng kopya ng iyong kontrata sa trabaho. Tingnan ang nakaraang sagot para sa karagdagang impormasyon.

7. Sino ang hindi kailangang punan ang BIR Form 1905 kapag sila ay nakakuha ng bagong trabaho?

Kung ikaw ay nakatira at nagbabayad ng iyong mga buwis sa parehong lugar (o RDO), hindi mo kailangan punan ang form. Ito ay dahil kapag nagpalit ka ng trabaho, dapat ilipat ang iyong mga rekord ng buwis sa lugar kung saan ka nakatira. Kaya, kung ginagawa mo na ito, hindi mo na kailangan pang punan ang form.

8. Ano ang mangyayari kung hindi ko ililipat ang aking mga rekord ng buwis kapag ako ay nakakuha ng bagong trabaho? Makakabayad pa rin ba ng aking mga buwis ang aking bagong trabaho kung hindi ko ililipat ang aking mga rekord ng buwis?

Bago ka magsimula sa iyong bagong trabaho, kadalasang hinihingi ng iyong employer ang patunay na nailipat mo na ang iyong mga rekord ng buwis, tulad ng BIR Form 1905. Kahit na hindi mo ilipat ang iyong mga rekord ng buwis, magbabayad pa rin ang iyong employer ng iyong mga buwis sa iyong lumang opisina ng buwis.

Ngunit, tandaan na kung magbabayad ka ng iyong mga buwis sa maling lugar, ito ay parang hindi ka nagbabayad sa lahat kung sisilipin nila ang iyong mga rekord, kahit na hindi ito madalas mangyari.

9. Unang nakarehistro ako sa opisina ng buwis noong ako ay walang trabaho (sa ilalim ng EO 98). Ngayon gusto kong baguhin ang aking katayuan sa buwis bilang isang lokal na empleyado. Gagamit ba ako ng BIR Form 1905 para dito?

Oo, gagamit ka. Kung mayroon ka nang TIN (isang numero ng buwis), dapat mong gamitin ang BIR Form 1905 upang ilipat ang iyong mga rekord ng buwis kung saan ka nakatira. Sundin lamang ang mga instruksyon sa link. Kung ang iyong opisina ng buwis ay pareho na ng sa lugar kung saan ka nakatira, hindi mo na kailangang gawin pa ang anuman.

10. Kasalukuyan akong nakatira o nagtatrabaho sa ibang bansa at nais kong baguhin o i-update ang aking mga detalye sa buwis. Maaari ko bang hilingin sa isang tao sa Pilipinas na gawin ito para sa akin? O maaari ko bang gawin ito online?

Ang pagbabago ng iyong mga detalye sa buwis ay nangangailangan na magsumite ka ng pisikal na mga kopya sa iyong opisina ng buwis. Hindi pa namin nasubukan ang pagsumite ng mga kahilingan sa pamamagitan ng email.

Tandaan, kung may ibang tao na gumagawa nito para sa iyo, kailangan nilang magsumite ng Special Power of Attorney (kung ikaw ay isang indibidwal) o Secretary Certificate (kung ikaw ay isang kumpanya), na nagpapahintulot sa kanila na kumilos para sa iyo.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.