Paano Palitan ang Apelyido Pagkatapos ng Kasal sa Pilipinas?

Reading Time - 19 minutes
Paano Palitan ang Apelyido Pagkatapos ng Kasal sa Pilipinas

Isang araw matapos ang iyong kasal, excited kang in-update ang iyong Facebook status at idinagdag ang surname ng iyong asawa sa iyong last name. Pero, nagtataka ka kung paano mo rin ito maipapakita sa iyong legal documents sa Pilipinas.

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang mga batas, rules, at regulations na tumutukoy sa paggamit ng surname ng isang married woman sa Pilipinas, at tatalakayin ang mga pros at cons ng pag-adopt sa last name ng iyong asawa pagkatapos magpakasal. Bibigyan din kita ng overview ng mga requirements at procedure para sa pagpapalit ng last name sa legal documents pati na rin ang ilang helpful tips para mas mapadali ang proseso mo.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyonal na layunin lamang at hindi ito legal advice o pamalit sa legal counsel. Dapat kang kumonsulta sa iyong abogado para makakuha ng payo tungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng attorney-client relationship sa pagitan ng may-akda at ng user/reader.

Table of Contents

Anong Surname ang Pwedeng Gamitin Pagkatapos ng Kasal Ayon sa Batas?

Ang pangunahing probisyon ng batas sa kung anong surname ang gagamitin pagkatapos ikasal ay nasa Art. 370 ng New Civil Code. Sinasabi ng batas na ang isang married woman ay maaaring gumamit ng alinman sa mga sumusunod:

 • Ang kanyang maiden first name at surname at idagdag ang surname ng kanyang asawa, o
 • Ang kanyang maiden first name at ang surname ng kanyang asawa, o
 • Ang buong pangalan ng kanyang asawa, pero may prefix na salitang nagpapahiwatig na siya ay asawa nito, tulad ng “Mrs.”

Option 1: Paggamit ng Hyphenated Surname

Ang hyphenated surname ay nangangahulugang ang iyong surname ngayon ay ang iyong maiden name + surname ng iyong asawa na pinag-ugnay ng hyphen. Ang ilang kababaihan ay ginugusto ang paggamit ng hyphenated surname dahil sa ilang dahilan, isa na rito ay kapag sila ay kilala na sa kanilang pangalan o may matagumpay na career sa kanilang larangan, at gusto nilang panatilihin ang kanilang identity habang kinikilala ang kanilang bagong katayuan bilang isang married woman.

Halimbawa, ikaw ay si Kathryn Manuel Bernardo, at ikaw ay ikinasal kay Richard Faulkerson. Ang iyong bagong full name ay magiging:

Kathryn Manuel Bernardo-Faulkerson o Kathryn M. Bernardo-Faulkerson

Eh, paano ang mga anak mo? Kapag pinili mo ang opsyong ito, gagamit din ba sila ng hyphenated surname? Ang sagot ay hindi. Ayon sa Sec 384 ng New Civil Code, ang mga legitimate at legitimated children ay pangunahing gagamit ng surname ng ama.

Option 2: Paggamit ng Surname ng Iyong Asawa

Ang ilang kababaihan ay pinipiling tanggalin ang kanilang maiden name at yakapin na lang ang last name ng kanilang asawa bilang kanilang bagong surname. Ang opsyong ito ay maginhawa kung mahaba na ang iyong pangalan, at ang pagdagdag ng hyphenated surname ng iyong asawa ay lalo pang magpapahaba dito.

Isipin mo kung ikaw ay may tatlong first names at dalawang surnames, isang karaniwang praktis sa Pilipinas (hal., ikaw ay si Maria Christina Angelica Del Castillo na ikakasal sa isang Villa Roman). Ang pag-hyphenate ng surname ng iyong asawa ay magiging sakit sa ulo, lalo na kung mag-fill out ka ng forms kung saan kailangan mo isulat ang isang karakter sa bawat kahon. Sa kasong ito, ang paggamit ng surname ng iyong asawa ay tila praktikal na opsyon.

Gamit ang parehong halimbawa sa naunang opsyon, ikaw ay simpleng tatawaging Kathryn Bernardo Faulkerson o Kathryn B. Faulkerson, tinatanggal ang Tan bilang iyong middle name at pinapalitan ito ng iyong maiden name na Cruz.

Option 3: Paggamit ng Buong Pangalan ng Iyong Asawa

Hindi pa ako nakakakita ng taong gumagamit ng ikatlong opsyon, pero kung gusto mong maging kakaiba at radikal, pinapayagan ka rin na gamitin ang buong pangalan ng iyong asawa bilang iyong bagong identity at idagdag lang ang Mrs. para ipahiwatig na ikaw ang asawa ng iyong asawa.

Sa madaling salita, maaari kang maging Mrs. Richard Faulkerson sa iyong pagpapatuloy.

Puwede Ba Akong Magpatuloy Gamit ang Aking Maiden Name Kahit Kasal Na Ako sa Pilipinas?

Oo, maaari mong panatilihin ang iyong maiden name kahit na ikaw ay kasal na.

Sa kaso ng Yasin vs The Hon. Judge Shari’a District Court, na inulit sa Remo vs. the Hon. Secretary of Foreign Affair, ang Korte Suprema, sa pag-cite kay Tolentino, ay nagpasya na ang Artikulo 370 ng New Civil Code ay gumamit ng salitang “may” na nagpapahiwatig na hindi sapilitan ang paggamit ng tatlong opsyong nabanggit. Ang mga maybahay ay may opsyon, ngunit hindi obligasyon, na gamitin ang surname ng kanilang asawa sa alinmang paraan na nakasaad sa Art. 370 ng New Civil Code.

Also Read: Paano Kumuha ng Certified True Copy ng Titulo ng Lupa

Sa madaling salita, ang isang maybahay ay maaaring gamitin ang kanyang maiden name kahit na siya ay kasal na dahil ang batas ay gumamit ng permisibong salitang “may” na nangangahulugang hindi ito obligado.

Gayunpaman, kahit na may ganitong pahayag ang Korte Suprema, may ilang ahensya ng gobyerno at pribadong entidad pa rin na hindi nagbibigay ng opsyon sa mga maybahay na gamitin ang kanilang maiden name. Ang Philippine Commission on Women (PCW) ay tumanggap ng ilang reklamo mula sa mga pribadong indibidwal tungkol sa diskriminatoryong patakaran ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong institusyon na nangangailangan sa mga maybahay na gamitin ang surname ng asawa sa pagkumpleto ng application forms at iba pang records.

Bilang tugon, naglabas ang PCW ng Memorandum Circular No. 2016-07 na nag-uutos sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong institusyon na payagan ang mga maybahay na panatilihin at gamitin ang kanilang maiden name.

Naglabas din ang Land Transportation Office (LTO) ng katulad na Memorandum noong 01 Oktubre 2020, na nagbabawal sa mga sumusunod na aksyon kapag nag-apply para sa Student-driver’s permit, Driver’s license, at Conductor’s license:

 • Pag-require sa mga maybahay na gamitin ang surname ng kanilang asawa
 • Pag-require sa mga maybahay na ideklara ang kanilang civil status bilang “single” kung hindi nila ginagamit ang surname ng kanilang asawa
 • Pagtanggi na gumawa ng tamang pagwawasto kapag napagtanto ng isang maybahay na hindi siya sapilitan ng batas na gamitin ang surname ng kanyang asawa
 • Pag-encode o paggamit ng pangalan ng asawa sa mga records nang walang kaalaman o pahintulot ng babae, at
 • Pag-require sa mga maybahay na gumagamit ng kanilang married surname na magpresenta ng court decree ng annulment o declaration of nullity of marriage.

Dapat Mo Bang Palitan ang Iyong Surname Pagkatapos ng Kasal sa Pilipinas?

Tapos na ang mga panahon kung saan basta na lang kinukuha ng mga babae ang apelyido ng asawa dahil ito ay nakasanayan at dikta ng matagal nang tradisyon. Sa tumitinding kilusan ng feminismo at empowered women, ang alternatibong pananatili sa maiden name ay nakakaakit.

Habang ang pagtanggap sa surname ng asawa o ang pagpapanatili sa maiden name pagkatapos ng kasal ay personal na kagustuhan at kung minsan ay isang bagay ng praktikalidad, ano nga ba ang mga pros at cons ng mahalagang desisyong ito?

Ang mga surveys at forums ay nagbigay ng sumusunod na mga dahilan para sa ilang kababaihan na baguhin o hindi baguhin ang kanilang surname pagkatapos ng kasal:

Mga dahilan kung bakit mo dapat palitan ang surname pagkatapos ng kasal

Para magkaroon ng parehong surname sa mga anak

Marahil isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng isang babae na gamitin ang surname ng kanyang asawa ay dahil gusto niyang pareho sila ng apelyido ng mga anak, sa gayon, lumilikha ng isang cohesive na family unit at inclusive na kapaligiran para sa kanyang mga anak. Kung gagamitin niya ang kanyang maiden name, maaaring isipin ng publiko na hindi siya ang tunay na ina na maaaring magdulot ng problema o maraming paliwanag kapag naglalakbay kasama ang mga anak.

Para iwasan ang kalituhan

Bilang isang maybahay, inaasahan ng lipunan na pareho ang apelyido niya sa kanyang asawa. Ang Pilipinas ay sumusunod pa rin sa mahigpit na tradisyon; kaya naman maaari siyang makatanggap ng mga pagtataka kung gagamitin niya ang kanyang maiden name, lalo na kung lahat ng maybahay sa kanyang pamilya ay kinuha ang apelyido ng kanilang asawa. Kailangan niyang magkaroon ng maraming pasensya sa pagpapaliwanag sa kanyang mga kaibigan, pamilya, at publiko sa kanyang pagpili. Para iwasan ang kalituhan at sumunod sa tradisyon, ang ilang kababaihan ay simpleng kinukuha ang apelyido ng asawa.

Bilang pagpapakita ng commitment at paggalang sa asawa

Ang ilang kababaihan ay nakakakita ng romansa sa paggamit ng surname ng asawa. Ipinapakita nito ang kanilang commitment sa kasal. Ang pagbabago ng surname ay marka ng isang bagong kabanata bilang isang maybahay at nagbubuklod sa mag-asawa bilang isang pamilya.

Para itapon ang isang apelyido na hindi nila gusto

May kakilala ako na nagsabi na gagamitin niya ang apelyido ng kanyang asawa kapag siya ay ikinasal dahil hindi niya gusto ang kanyang sariling apelyido. Sinabi niyang matagal na niyang ginagamit ito, kaya gusto niyang gamitin ang apelyido ng kanyang asawa para sa pagbabago.

Para mag-upgrade ng status sa komunidad

Aminin man natin o hindi, ang ilang apelyido ay magandang magkaroon dahil sa kanilang prominensya sa komunidad. Kaya naman, kung ang isang babae ay nagkataong ikinasal sa isang taong may ganitong apelyido, ang kanyang tendensya ay gamitin ito rin para agad na mag-upgrade ng kanyang status at makakuha ng pabor mula sa lipunan.

Mga dahilan kung bakit HINDI mo dapat palitan ang surname pagkatapos ng kasal

Sa kabilang banda, narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinipili ng ilang kababaihan na panatilihin ang kanilang maiden name:

Ayaw mawala ang pagkakakilanlan at angkan

Ang ilang kababaihan ay mas pipiliin na panatilihin ang kanilang maiden name kahit na sila ay kasal na dahil kilala sila ng publiko sa pangalang ito. Nakapagtatag na sila ng karera o brand gamit ang kanilang apelyido; kaya ang pagpapalit nito ay magbubura sa kanilang identidad. Bukod dito, baka hindi sila makilala ng mga lumang kaibigan at kakilala sa bagong apelyido.

Sobrang daming trabaho sa pagpapalit ng apelyido sa public documents

Isipin mo na kailangan mong pumunta sa iba’t ibang opisina at pumila para makakuha ng bagong ID. Para sa ilang kababaihan, ito ay maraming paperwork; kaya ang pagpapanatili sa maiden name ay mas praktikal.

Mahirap ibalik ang dating pagkakakilanlan kung sakaling maghiwalay kayo ng asawa

Ang realidad ngayon ay mas maraming mag-asawa ang naghihiwalay. Kung ang isang babae ay kinuha ang apelyido ng kanyang asawa at sila ay maghiwalay sa huli, hindi siya maaaring legal na bumalik sa kanyang maiden name nang hindi dumaan sa legal na proseso. Maraming kaso ng mga kababaihan na gustong bumalik sa kanilang maiden name pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiwalay sa kanilang asawa ngunit hindi nila magawa dahil hindi pa sila legal na annulled o hiwalay. Ang pagdala ng apelyido ng kanilang estranged husband ay nagiging sumpa.

Also Read: Paano Kilalanin ang Isang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Masyadong patriarchal at sexist. Labag ito sa pagkakapantay-pantay

Ang ilang kababaihan ay malalaking tagapagtaguyod ng feminismo. Para sa kanila, ang pagpapalit ng kanilang apelyido ay pagsunod sa isang lumang tradisyon na hindi na naaangkop sa isang dynamic na lipunan. Ang paggamit ng apelyido ng asawa ay pagiging subservient at labag sa pagkakapantay-pantay. Ang ilan ay nagtatalo na ang babae ay hindi pag-aari ng asawa. Hindi dahil ikaw ay ikinasal ay kailangan mo nang palitan ang iyong identidad.

Paglalagay ng Hyphen sa Surname Pagkatapos ng Kasal

Ang ilang kababaihan ay nakikita ang paglalagay ng hyphen sa surname bilang pinakamagandang opsyon dahil nakukuha nila ang pinakamagandang aspeto ng dalawa – paggamit ng surname ng asawa habang pinapanatili pa rin ang kanilang sariling pagkakakilanlan at pagpaparangal sa kanilang lahi.

Gayunpaman, tulad ng tinalakay sa itaas, maaaring iba ang sitwasyon kung ang isang babae ay may partikular na mahabang pangalan at ang paglalagay ng hyphen ay lalo pang magpapahaba dito, o sa mga kaso kung saan hindi niya gusto ang last name ng kanyang asawa.

Ang pagpapalit ng surname o ang pagpapanatili ng maiden name pagkatapos ng kasal ay talagang nakasalalay sa babae. Walang tama o maling sagot dahil ang pagpili ay depende sa kanyang personalidad, kagustuhan, at pamumuhay.

Ang isang babae ay dapat gawin kung ano ang pakiramdam niyang tama para sa kanya.

Paano Palitan ang Surname sa Iba’t Ibang Public Documents Pagkatapos ng Kasal sa Pilipinas?

Ngayon, matapos mong mabusising timbangin ang mga pros at cons, sa wakas ay napagdesisyunan mo nang palitan ang iyong surname. Ano ang mga requirements at procedures?

Talakayin natin ang bawat isa.

1. Passport

Mga Requirements:

 • Confirmed online application
 • Accomplished application form
 • Personal appearance
 • Current passport na may photocopy ng data page
 • Original PSA authenticated copy ng Marriage Contract
 • Para sa NON-ePassport, kahit alin sa mga sumusunod na IDs na may isang (1) photocopy: Tingnan ang listahan ng acceptable IDs para sa passport processing

Procedure:

 1. Mag-schedule ng appointment online sa DFA’s passport appointment portal at sundin ang mga instructions na ibinigay.
 2. Pumunta sa napiling DFA Consular Office at least 30 minutes bago ang iyong scheduled appointment date at time at isumite lahat ng iyong required documents.
 3. Kunin ang iyong passport o maghintay sa delivery nito (kung pinili mo ang courier service).

2. PhilHealth ID

Mga Documentary Requirements:

Procedure:

 1. I-print ang kopya ng PMRF, na maaaring i-download online, at punan ang hinihinging impormasyon. Kung wala kang printer, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na Philhealth Branch Office para makuha ang form at punan ang mga detalye on-site.
 2. Isumite ang maayos na napunan na form kasama ang lahat ng supporting documents sa designated personnel para sa processing.

3. SSS

Mga Documentary Requirements:

Procedure:

 1. I-print ang 2 kopya ng E-4 Form, na maaaring i-download online, at punan ang hinihinging impormasyon. Kung wala kang printer, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na SSS Branch Office para makuha ang form at punan ang mga detalye on-site.
 2. Isumite ang maayos na napunan na form kasama ang lahat ng supporting documents sa designated personnel para sa processing.

4. Pag-IBIG

Mga Documentary Requirements:

 • Duly accomplished Member’s Change of Information (MCIF) Form
 • Marriage Contract (1 Photocopy)
 • Valid ID (1 Photocopy)

Procedure:

 1. I-print ang MCIF, na maaaring i-download online, at punan ang hinihinging impormasyon. Kung wala kang printer, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na Pag-IBIG Branch Office para makuha ang form at punan ang mga detalye on-site.
 2. Isumite ang maayos na napunan na form kasama ang lahat ng supporting documents sa designated personnel para sa processing.

5. Driver’s License

Mga Documentary Requirements:

Also Read: Ano ang Serious Illegal Detention?

 • Duly accomplished Application for Driver’s License
 • Current o expired Driver’s License
 • Photocopy ng Marriage Contract

Procedure:

 1. I-print ang application for Driver’s License, na maaaring i-download online, at punan ang hinihinging impormasyon. Ang parehong form ay ginagamit kapag nag-aapply para sa Student Driver’s Permit o Conductor’s License. Kung wala kang printer, maaari kang pumunta sa pinakamalapit na LTO District Office para makuha ang form at punan ang mga detalye on-site.
 2. Isumite ang maayos na napunan na form kasama ang lahat ng supporting documents sa designated personnel para sa processing.

6. PRC ID

Mga Documentary Requirements:

Procedure:

 1. Punan ang Petition Form, na maaari mong i-download online at ipa-notarize.
 2. Pumunta sa PRC Office at isumite lahat ng documentary requirements at magbayad ng required fees.
 3. I-check ang PRC Website para sa verification ng iyong petition status. Kapag na-amend na, maaari mo nang kunin ang iyong bagong PRC ID card.

7. Voter’s ID

Mga Documentary Requirements:

Procedure:

 1. I-print ang kopya ng Revised CEF-1, na maaari mong i-download online sa long bond paper (8” x 13”), at punan ang hinihinging impormasyon

Tandaan: Lagyan ng check ang appropriate choice sa oval, halimbawa, APPLICATION FOR CHANGE OF NAME DUE TO MARRIAGE OR COURT ORDER/CORRECTION OF ENTRIES IN THE VOTER’S REGISTRATION RECORD.

Kung wala kang access sa printer, maaari kang personal na pumunta sa Office of the Election Officer (OEO) ng city o municipality kung saan ka currently registered, at punan ang CEF-1 on-site.

Maaari ka ring gumamit ng iRehistro web app at sundin ang mga instructions na ibinigay ng app.

 1. Isumite ang maayos na napunan na form at lahat ng supporting documents sa OEO sa city o municipality kung saan ka currently registered.

Tandaan na HINDI mo dapat pirmahan o lagyan ng thumb mark ang application form hangga’t hindi mo ito ginagawa sa harap ng Election Officer o isang Authorized COMELEC Representative.

8. BIR at TIN Card

Mga Documentary Requirements:

Procedure:

 1. I-print ang BIR Forms 1905 at 0605, na maaari mong i-download online, at punan ang hinihinging impormasyon. Kung wala kang printer, maaari kang pumunta sa RDO kung saan ka registered para makuha ang form at punan ito on-site.
 2. Isumite ang maayos na napunan na form kasama ang lahat ng supporting documents (kasama ang proof of payment sa authorized agent bank ng RDO) sa designated personnel para sa processing.

9. Postal ID

Mga Documentary Requirements:

 • Dalawang kopya ng duly-accomplished Application for Postal ID Card
 • Marriage Contract /Marriage Certificate
 • Kahit alin sa mga sumusunod:
 • Birth Certificate na inisyu ng PSA o ng Local Civil Registry
 • GSIS o SSS UMID Card
 • Valid Driver’s License
 • Valid Passport
 • Proof of address

Procedure:

 1. I-print ang Application Form, na maaari mong i-download online, at punan ang hinihinging impormasyon. Kung wala kang printer, maaari kang pumunta sa kahit anong Post Office para makuha ang form at punan ito on-site.
 2. Isumite ang maayos na napunan na form kasama ang lahat ng supporting documents sa designated personnel para sa screening. Kukunin din ang iyong data, photograph, at fingerprint.
 3. Maghintay para sa delivery ng iyong ID.

10. Bank Account

Mga Documentary Requirements:

 • Duly accomplished Bank Form
 • Marriage Contract /Marriage Certificate
 • Kahit dalawang valid IDs na may bago mong pangalan

Procedure:

 1. Pumunta sa iyong bangko at magdala ng kopya ng iyong marriage contract at valid IDs.
 2. Punan ang appropriate bank form on-site at isumite ang iyong supporting documents sa customer service para sa processing.

Mga Tips at Babala

 • Palaging dalhin ang orihinal o certified true copy ng iyong marriage contract/marriage certificate (na inisyu ng City o Municipal Civil Registrar o Philippine Statistics Authority) at iba pang required documents. Kailangan ng orihinal na dokumento ng personnel para sa validation at authentication.
 • Kung ikaw ay nagtatrabaho, mas mabuti na mag-check muna sa iyong HR bago pumunta sa iba’t ibang opisina, dahil baka maaari nilang iproseso ang pagbabago ng iyong pangalan at status para sa iyo. Sa ganitong paraan, makakatipid ka ng oras.
 • Kung gusto mo lang palitan ang iyong marital status at balak mong gamitin pa rin ang iyong maiden name at tumanggi ang officer na iproseso ang iyong application, ipakita ang kopya ng Memorandum Circular No. 2016-07 ng Philippine Commission on Women (PCW). Ang Memorandum ay nag-uutos sa mga government offices at private entities na sundin ang pagpili ng maybahay sa kanyang surname.

Mga Madalas Itanong

1. Pwede pa ba akong gumamit ng maiden name ko pagkatapos ikasal sa Pilipinas?

Oo, pwede. Ayos lang at legal na gamitin ang iyong maiden name kahit na ikaw ay kasal na. Tulad ng tinalakay sa artikulong ito, may apat na opsyon ang isang babae sa ilalim ng batas sa kung anong surname ang gagamitin pagkatapos ng kasal, ito ay:

 • Ang kanyang maiden first name at surname at idagdag ang surname ng kanyang asawa, o
 • Ang kanyang maiden first name at ang surname ng kanyang asawa, o
 • Ang buong pangalan ng kanyang asawa, pero may prefix na salita na nagpapahiwatig na siya ay asawa, tulad ng “Mrs.”, o
 • Ang kanyang maiden name

2. Gaano katagal pagkatapos mo ikasal kailangan mong palitan ang iyong last name? May deadline ba?

Walang tiyak na bilang ng araw o timeline kung kailan mo kailangang palitan ang iyong pangalan pagkatapos ng kasal. Sa katunayan, hindi ka naman talaga required na palitan ang iyong surname. Gayunpaman, kailangan mong palitan/update ang iyong marital status sa iyong mga public documents sa lalong madaling panahon dahil may legal implications ang iyong status, halimbawa, sa taxation, benefits, at beneficiaries, at iba pa.

Kung napagdesisyunan mo nang gamitin ang surname ng iyong asawa moving forward, praktikal na i-update/amend ang iyong last name sa iyong pagbisita para makatipid ka ng oras.

3. Ginamit ko ang last name ng aking asawa pagkatapos namin ikasal. Naging hindi maganda ang aming relasyon, at kami ay naghiwalay na ng sampung taon. Gusto kong i-renew ang aking passport. Pwede ko na bang gamitin ang aking maiden name?

Hindi, hindi mo pwede. Ang pagiging hiwalay ng sampung taon ay hindi isang valid na dahilan para bumalik sa iyong maiden name sa iyong passport. Sa ilalim ng Section 5(d) ng R.A. 8239, kailangan mong magpresenta ng kopya ng sumusunod kung gusto mong bumalik sa iyong maiden name:

 • Decree of separation, o
 • Decree of divorce o annulment, o
 • Certificate of Death ng namatay na asawa na duly issued at authenticated ng Office of the Civil Registrar General (Philippine Statistics Authority)

4. Nagpakasal ako sa isang dayuhan, at siya ay nag-divorce sa akin. Pwede ba akong awtomatikong bumalik sa aking maiden name?

Hindi, hindi ka pwedeng awtomatikong bumalik sa iyong maiden name. Sa ilalim ng Section 5(d) ng R.A. 8239, maaari lamang bumalik sa paggamit ng kanyang maiden name ang isang babae kung ang divorce decree ay kinikilala sa ilalim ng mga batas ng Pilipinas.

Kinikilala ng Pilipinas ang divorce sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Yung mga nakuha sa ilalim ng Code of Muslim Personal Laws (para sa Muslim marriages), o
 • Yung mga inaprubahan ng Philippine court matapos mag-file ng Petition for Recognition of Foreign Divorce (nauna nang nakuha ang divorce sa ibang bansa).

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.