Paano Kumuha ng Parental Consent para sa Kasal sa Pilipinas?

Reading Time - 4 minutes
Paano Kumuha ng Parental Consent para sa Kasal sa Pilipinas

Ang pagpapakasal ng bata pa ay isang mahalagang hakbang na kapwa nakakatuwa at nakakakaba. Kaya naman, mahalaga na ang mga young couples ay maayos na magabayan ng kanilang mga magulang bago sila magdesisyon.

Ang parental consent ay siguraduhin na alam ng parehong partido ang kanilang pinapasok at may basbas ng kanilang mga magulang. Alamin pa ang tungkol sa parental consent para sa kasal at kung paano ito makukuha sa pamamagitan ng definitive guide na ito.

DISCLAIMER: Ang artikulong ito ay isinulat para sa pangkalahatang impormasyonal na layunin lamang at hindi ito legal advice o pamalit sa legal counsel. Dapat kang kumonsulta sa iyong abogado para makakuha ng payo tungkol sa anumang partikular na isyu o problema. Ang paggamit ng impormasyong nakapaloob dito ay hindi lumilikha ng attorney-client relationship sa pagitan ng may-akda at ng user/reader.

Ano ang Parental Consent for Marriage?

Ang parental consent ay isang dokumentong nakasulat na kailangan bago mag-issue ng marriage license kapag ang isa o parehong partido sa kasal ay nasa edad na 18 hanggang 20.

Also Read: Paano Maging Legitimate ang Illegitimate Child sa Pilipinas?

Ito ay pipirmahan ng ama, ina, surviving parent o guardian, o mga taong may charge sa kanila, sa order na nabanggit.

Also Read: Paano Magpatitulo ng Lupa: A Step-by-Step Guide

Halimbawa, kung ikaw ay 20 years old lamang at gusto mong magpakasal, kailangan mong magsumite ng parental consent, bukod pa sa ibang documentary requirements, kapag nag-aapply para sa marriage license.

Paano Kumuha ng Parental Consent para sa Kasal sa Pilipinas

Ang parental consent ay maaaring makuha sa alinman sa mga sumusunod na paraan:

  • Personal appearance ng mga interesadong partido sa local civil registrar ng siyudad o munisipalidad kung saan nag-aapply ang contracting parties para sa marriage license.
  • Pag-execute ng affidavit sa harap ng dalawang witnesses at pagpapatunay nito sa harap ng anumang opisyal na may awtoridad ng batas na mag-administer ng oaths (halimbawa, Notary Public).

Ang parental consent ay ire-record (kung personal appearance) o ia-attach (kung affidavit) sa application para sa marriage license.

Also Read: Paano Mag-Ampon ng Bata sa Pilipinas?

Sample ng Affidavit of Parental Consent to Marriage

Para makatipid ka ng oras, gumawa kami ng template ng affidavit of parental consent to marriage. I-download lamang ang dokumentong ito, punan, at ipa-notarize.

Maaari ba Akong Magpakasal sa Pilipinas Nang Walang Parental Consent?

Oo, maaari kang magpakasal sa Pilipinas nang walang parental consent, basta ikaw ay may edad na 21 pataas sa oras ng pagdiriwang ng kasal.

Tandaan na kung ikaw ay nasa edad na 18 hanggang 20, kailangan ang parental consent; kung hindi, hindi mag-iissue ang local civil registrar ng kinakailangang marriage license.

Kung sakaling nakakuha ka pa rin ng marriage license kahit walang parental consent, ang iyong kasal ay voidable sa ilalim ng Sec. 45 ng Family Code, na nagsasaad na:

“Art. 45. A marriage may be annulled for any of the following causes, existing at the time of the marriage:

  • Na ang partido na nagnanais ipawalang-bisa ang kasal ay labing-walong taong gulang o higit pa ngunit wala pa sa dalawampu’t isa, at ang kasal ay isinagawa nang walang consent ng mga magulang, guardian, o taong may substitute parental authority sa partido, sa order na nabanggit, maliban na lamang kung pagkatapos maabot ang edad na dalawampu’t isa, ang nasabing partido ay malayang nakisama sa iba at pareho silang nabuhay bilang mag-asawa.”

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang pagkakaiba ng parental consent at parental advice? Pwede ba silang gamitin ng palitan?

Ang pangunahing pagkakaiba ay nasa edad ng mga contracting parties sa kasal. Hindi sila pwedeng gamitin ng palitan.

Kailangan mo ng parental consent kung ikaw ay wala pang 21 pero hindi naman bata sa 18. Kung ikaw naman ay nasa edad na 21 hanggang 25, kailangan mong kumuha ng parental advice. Pareho silang kailangan sa pag-apply ng marriage license.

Isa pang pagkakaiba, ang hindi pagkakaroon ng parental consent ay nagiging dahilan para maging voidable ang kasal, samantalang ang hindi pagkakaroon ng parental advice ay hindi nakakaapekto sa validity ng iyong kasal. Kaya, kung hindi ka nakakuha ng parental consent bago ikasal, maaaring mag-file ang iyong mga magulang o guardian ng petition for annulment under Art. 45 (1) ng Family Code. Pero kung, pagkatapos mong mag-21, ay malaya kang nakisama sa iyong partner at nabuhay bilang mag-asawa, na-cure ang defect at hindi na maaaring mag-file ang iyong mga magulang para sa annulment ng kasal.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.