Paano Mag-Compute at Mag-File ng Percentage Tax sa Pilipinas?

Reading Time - 16 minutes
Paano Mag-Compute at Mag-File ng Percentage Tax sa Pilipinas

Bukod sa mga buwis na binabayaran natin mula sa ating kita, ang mga negosyo sa Pilipinas ay kinakailangan din magbayad ng buwis na may kaugnayan sa kanilang mga transaksyon sa negosyo. Ito ay karaniwang kilala bilang sales taxes, at isa sa mga buwis na ito ay ang percentage tax.

Sa artikulong ito, gagabayan namin kayo sa mga detalye ng percentage tax, kung sino ang kinakailangang mag-file nito, anumang mga kamakailang at kaugnay na mga update, at mga tip kung paano i-navigate ang tax na ito.

Table of Contents

Ano ang Percentage Tax?

Ang percentage tax ay isang sales tax kung saan ang halaga ay kinakalkula batay sa gross sales, receipts, o iba pang mga basehan (tingnan ang Percentage Tax Table para sa mga rate at basehan).

Halimbawa, ang isang non-VAT na negosyo na may kwalipikasyon na magbayad ng 3% na percentage tax ay nagkaroon ng net sales (total sales less discounts and allowances) na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Ang kanyang percentage tax ay kalkulahin nang ganito:

₱1,000,000 x 3% = ₱30,000

Ano ang Kaibahan ng Percentage Tax at Value-Added Tax?

Pareho ang percentage tax at value-added tax na sales taxes, ibig sabihin ay buwis ito sa pangunahing aktibidad ng negosyo ng mga entidad na layunin ay kumita ng tubo. Gayunpaman, mayroong mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, na ipinapakita sa sumusunod na talahanayan.

KategoryaPercentage TaxValue-added Tax
Tax basePercentage tax batay sa Net Sales/Receipts/PremiumsOutput VAT (batay sa Net Sales) less Input VAT (batay sa Net Purchases)
Mga pangunahing form na ifinile2551Q2550M at 2550Q
Pag-fileQuarterlyMonthly at Quarterly
Iba pang mga submission na kinakailangan na may kaugnayan sa tax typeWalaSummary list of Purchases, Summary List of Sales
Pagkilala sa accountingDeductible ExpenseLiability (VAT payable) o Asset (VAT credit)

Ano ang Iba’t Ibang Uri ng Percentage Tax?

May dalawang pangkalahatang uri ng percentage tax ayon sa mga tax form na ginagamit, ito ay:

Also Read: Paano Kumuha ng TIN at Magparehistro Bilang Self-Employed/Mixed-Income Individual Gamit ang BIR Form 1901

1. Percentage Tax Under Sections 116 to 126 of the Tax Code

Ito ang pinakakaraniwang percentage taxes na ifinile ng mga taxpayer dahil ito ay isang periodic tax (ito ay ifinile bawat quarter, kahit na wala kang anumang mga transaksyon na nagdudulot ng percentage tax). Ito ay sumasakop sa tax sa sales, receipts, at iba pang mga basehan, at ifinile quarterly gamit ang BIR Form 2551Q.

2. Percentage Tax Under Section 127 of the Tax Code

Ito ay sumasakop sa percentage tax sa mga transaksyon na may kaugnayan sa mga shares of stocks na nakalista at nakikipag-trade sa pamamagitan ng local stock exchange o sa pamamagitan ng Initial o Secondary Public Offering. Ang mga percentage taxes na ito ay transactional taxes (ifinile para sa bawat instance ng transaksyon lamang) at ifinile gamit ang BIR Form 2552.

Para sa artikulong ito, tutuon tayo sa mga ifinile sa pamamagitan ng BIR Form 2551Q.

Sino ang Kinakailangang Mag-file ng Percentage Tax sa Ilalim ng BIR Form 2551Q?

Ang BIR Form 2551Q, o Quarterly Percentage Tax Return, ay kailangang ifile ng mga sumusunod:

 • Mga Non-VAT-Registered Taxpayers na:
  • nagbebenta ng mga kalakal, ari-arian, o serbisyo
  • ang taunang gross sales at/o receipts ay hindi lumalampas sa ₱3,000,000
  • exempt sa VAT
  • hindi pumili para sa 8% income tax rate sa Gross Sales/Receipts na higit sa ₱250,000
   • Alphanumeric Tax Code: PT 010
   • Tax Basis at Rate: 3% ng Gross Sales o Receipts (regular rate)
   • Tax Basis at Rate mula Hulyo 1, 2020, hanggang Hunyo 30, 2023: 1% ng Gross Sales o Receipts
 • Mga Lessors ng Residential Units
  • na may buwanang rental per unit na lumalampas sa ₱15,000 (maliban kung ang taunang renta sa loob ng taon ay lumalampas sa ₱3,000,000)
   • Alphanumeric Tax Code: PT 010
   • Tax Basis at Rate: 3% ng Gross Receipts
 • Domestic Carriers by Land
  • para sa transportasyon ng mga pasahero (maliban sa mga may-ari ng bangka at animal-drawn two-wheeled vehicles) at mga tagapangasiwa ng garages
   • Alphanumeric Tax Code: PT 040
   • Tax Basis at Rate: 3% ng Gross Receipts
 • International Air at Shipping Carriers
  • na nagpapatakbo ng negosyo sa Pilipinas at kumikita mula sa transportasyon ng kargamento mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa
   • Alphanumeric Tax Code: PT 041
   • Tax Basis at Rate: 3% ng Gross Receipts
 • Mga Franchise Grantees ng Radio at/o Television Broadcasting Companies
  • na ang taunang gross receipts sa nakaraang taon ay hindi lumalampas sa ₱10,000,000.00 at hindi nag-opt na magparehistro bilang VAT taxpayers
   • Alphanumeric Tax Code: PT 060
   • Tax Basis at Rate: 3% ng Gross Receipts
 • Franchise Grantees ng Gas at Water Utilities
  • Alphanumeric Tax Code: PT 060
  • Tax Basis at Rate: 2% ng Gross Receipts
 • Overseas Dispatch, Message o Conversation
  • na ipinadala mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng telepono, telegraph, tele-writer exchange, wireless, at ibang communication equipment services
   • Alphanumeric Tax Code: PT 090
   • Tax Basis at Rate: 10% ng Gross Receipts

Mga Bangko at Non-Bank Financial Intermediaries na nagpapatakbo ng quasi-banking functions.

 • Interest, commissions, at discounts mula sa lending activities, pati na rin ang kita mula sa financial leasing
  • Alphanumeric Tax Code: PT 105 – Kung ang maturity period ay limang taon o mas maikli
  • Tax Basis at Rate: 5% ng Interest, Commission, Discounting, o Finance Lease Income
  • Alphanumeric Tax Code: PT 101 – Kung ang maturity period ay higit sa limang taon
  • Tax Basis at Rate: 1% ng Interest, Commission, Discounting, o Finance Lease Income
 • Dividends at equity shares at net income ng subsidiaries
  • Alphanumeric Tax Code: PT 102
  • Tax Basis at Rate: 0%
 • Royalties, rentals ng property, real o personal, profits mula sa exchange, at lahat ng iba pang items na itinuturing na gross income
  • Alphanumeric Tax Code: PT 103
  • Tax Basis at Rate: 7% ng Gross Receipts
 • Net trading gains sa loob ng taxable year ng foreign currency, debt securities, derivatives, at iba pang katulad na financial instruments
  • Alphanumeric Tax Code: PT 104
  • Tax Basis at Rate: 7% ng Gains

Iba pang Non-Bank Financial Intermediaries kabilang ang mga pawnshops.

 • Interest, commissions, discounts mula sa lending activities, pati na rin ang kita mula sa financial leasing
  • Alphanumeric Tax Code: PT 113 – Kung ang maturity period ay higit sa limang taon
  • Tax Basis at Rate: 5% ng Interest, Commission, Discounting, o iba pang mga item ng Gross Income
  • Alphanumeric Tax Code: PT 114 – Kung ang maturity period ay higit sa limang taon
  • Tax Basis at Rate: 1% ng Interest, Commission, Discounting, o iba pang mga item ng Gross Income
 • Interest, commissions, discounts, at lahat ng iba pang items na itinuturing na gross income
  • Alphanumeric Tax Code: PT 115
  • Tax Basis at Rate: 5% ng Interest, Commission, Discounting, o iba pang mga item ng Gross Income

Mga Kumpanya ng Insurance.

 • Tao, kumpanya, o korporasyon (maliban sa purely cooperative companies o associations) na nagpapatakbo ng life insurance business sa Pilipinas
  • Alphanumeric Tax Code: PT 120
  • Tax Basis at Rate: 2% ng nakolektang premiums
 • Fire, marine, o miscellaneous agents ng mga dayuhang insurance companies
  • Alphanumeric Tax Code: PT 130 – Authorized insurance agents
  • Tax Basis at Rate: 4% ng nakolektang premiums
  • Alphanumeric Tax Code: PT 132 – Mga may-ari ng ari-arian na kumukuha ng insurance direkta sa mga dayuhang insurance companies
  • Tax Basis at Rate: 5% ng nakolektang premiums

Mga Kumpanya ng Amusement.

 • May-ari, lessee, o operator ng mga cockpit, cabaret, night o day club, videoke bar, karaoke bar, karaoke television, karaoke box, at music lounge
  • Alphanumeric Tax Code: PT 150
  • Tax Basis at Rate: 18% ng Gross Receipts
 • Boxing exhibitions
  • Alphanumeric Tax Code: PT 160
  • Tax Basis at Rate: 10% ng Gross Receipts
 • Professional basketball games
  • Alphanumeric Tax Code: PT 170
  • Tax Basis at Rate: 15% ng Gross Receipts
 • Jai-alai at race track
  • Alphanumeric Tax Code: PT 180
  • Tax Basis at Rate: 30% ng Gross Receipts

Ang iyong Certificate of Registration (BIR Form 2303) ay karaniwang nagpapakita kung ikaw ay dapat magbayad ng Percentage Tax, Value-Added Tax, o ang 8% Income Tax. Siguraduhing suriin ang iyong COR para makasiguro.

Ano ang CREATE Act at Paano Ito Nakakaapekto sa Percentage Tax?

Ang Republic Act (RA) No. 11534, na kilala rin bilang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act, ay nilikha bilang tugon sa pandemya ng COVID-19 bilang isang financial relief para sa mga korporasyon na nagpapatakbo sa Pilipinas. Binabago nito ang ilang mga probisyon sa lumang Tax Code na may pangunahing pokus sa pagbaba ng mga tax rates.

Para sa Percentage Tax, binababa ng batas ang rate para sa mga non-VAT taxpayers na sakop ng percentage tax mula 3% patungong 1% para sa panahon mula Hulyo 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2023 para sa parehong mga indibidwal at non-indibidwal na taxpayers.

Tandaan na ang mga probisyon ng RA 11534 na may kinalaman sa percentage tax ay pansamantala lamang, at epektibo mula Hulyo 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2023.

Also Read: Paano Mag-File ng Income Tax Return sa Pilipinas?

Mga Requirements sa Pag-File ng Percentage Tax Gamit ang BIR Form 2551Q

Ang mga sumusunod ay ang mga kinakailangan para sa pag-file ng BIR Form 2551Q:

1. Requirements

BIR FORM 2551Q (Bersyon ng Enero 2018) – Ito ang tax form para sa pag-file ng percentage tax na tinalakay na dati. Tandaan na simula nang ipatupad ang TRAIN Law (RA 10963), hindi na kinakailangan mag-file ng buwanang percentage tax form 2551M. Ibig sabihin, kailangan mo na lang mag-file kada quarter imbes na kada buwan.

2. Sitwasyonal

Depende sa sitwasyon, maaaring kailanganin mo rin magsumite ng mga sumusunod:

 • Duly issued Certificate of Creditable Tax Withheld at Source (BIR Form 2307) – Kung nais mong mag-apply ng Tax Credits mula sa BIR Form 2307 bilang bawas sa babayarang Percentage Tax.
 • Duly approved Tax Debit Memo – Kung nais mong mag-apply ng Tax Credits mula sa isang Tax Debit Memo na inisyu ng BIR bilang bawas sa babayarang Percentage Tax.
 • Proof of payment at ang naunang na-file na BIR 2551Q – Kung nais mong baguhin ang isang naunang na-file na return.
 • Authorization letter/Special Power of Attorney – Kung nais mong mag-file ng tax return sa pamamagitan ng isang kinatawan o ahente.
 • Copy of Certificate of Registration na inisyu ng Cooperative Development Authority (CDA) para sa mga kooperatiba, at mula sa National Electrification Administration (NEA) para sa mga electric cooperatives – Kung ikaw ay miyembro ng CDA o NEA.
 • Printed email ng Tax Return Receipt Confirmation – Kung nag-file ka gamit ang eBIRForms.

Tandaan na ang mga dokumentong ito ay kinakailangan depende sa partikular na sitwasyon ng pag-file ng iyong Percentage Tax.

Paano Mag-File ng Percentage Tax Gamit ang BIR Form 2551Q?

May tatlong paraan para mag-file ng Percentage Tax sa ilalim ng 2551Q: Manual, eFPS, at eBIRForms.

1. Manual na Paraan

Hakbang 1: Kunin ang Form

I-download ang BIR Form 2551Q sa PDF file format DITO. Tatlong kopya ang kinakailangan. Siguraduhing ito ang pinakabagong bersyon.

Hakbang 2: Punan ang mga Detalye

Punan nang maayos ang BIR Form 2551Q ng tatlong kopya. Siguraduhing kumpleto ang mga pangunahing detalye ng taxpayer at mga detalye ng transaksyon. Tip: Para makatipid sa oras at pagsisikap sa pagsusulat ng mga detalye ng tax return, maaari mong i-print ang isang kopya ng tax form bago ito pirmahan, at pagkatapos ay ipa-photocopy ito ng dalawang beses (dapat ay mayroon ka na ngayong tatlong kopya). Pagkatapos ay pirmahan ang tatlong kopya.

Hakbang 3: Magbayad ng Buwis

(Kung walang bayad ang form, laktawan papunta sa HAKBANG 4) Para sa opsyong ito, may tatlong pagpipilian ka:

Also Read: Paano Kumuha ng TIN Para sa Korporasyon at Partnerships Gamit ang BIR Form 1903

 • Pumunta sa anumang Authorized Agent Bank (AAB) sa ilalim ng Revenue District Office (RDO) kung saan nakarehistro ang taxpayer at ipresenta ang maayos na napunan na BIR Form 2551Q at iba pang mga attachment. Ipakita ang lahat ng kinakailangan kasama ang BIR-prescribed deposit slip at ang cash/check na bayad sa kaukulang AAB. Mahalaga! Ang BIR Form 2551Q ay dapat bayaran sa petsa ng pag-file ng return ng taxpayer.
 • Sa mga lugar na walang AABs, ang maayos na napunan na BIR Form 2551Q, kasama ang mga kinakailangang attachment at bayad, ay dapat i-file at bayaran sa Revenue Collection Officer (RCO), sa pamamagitan ng Mobile Revenue Collection Officers System facility, o sa duly Authorized City o Municipal Treasurer kung saan nakarehistro ang negosyo o pangunahing lugar ng negosyo/taxpayer, na mag-iisyu ng Electronic Revenue Official Receipt.
 • Ang taxpayer ay maaaring magbayad online sa pamamagitan ng GCash Mobile Payment, LandBank of the Philippines (LBP) Linkbiz Portal, o DBP Tax Online (para sa mga may hawak ng VISA/Master Credit Card/Bancnet ATM o Debit Card). Ilakip ang screenshot ng matagumpay na kumpirmasyon ng bayad sa mga form.

Hakbang 4: Isumite ang na-validate na form

Isumite ang BIR Form 2551Q sa RDO. Kung may bayad, ang na-validate/stamp-received na BIR Form 2551Q ng AAB/RCO/authorized City o Municipal Treasurer, o screenshot ng kumpirmasyon ng online na bayad ay dapat ilakip.

2. eFPS

Hakbang 1: Online na Pag-file

Pumunta sa EFPS Dashboard, piliin ang BIR Form 2551Q, at i-click ang File Tax Return. Piliin ang naaangkop na alphanumeric tax codes (ATCs) para sa iyong mga transaksyon. Ang taxable amount na ilalagay sa quarterly percentage return ay dapat ang kabuuang gross sales/receipts para sa quarter. Huwag kalimutang i-validate ang form bago isumite.

Hakbang 2: Magbayad ng Buwis Online

Pagkatapos mag-file, magpatuloy sa online na pagbabayad sa pamamagitan ng pag-click sa Proceed to Payment button at bayaran ang quarterly percentage tax na dapat bayaran. Ang link ay magre-redirect sa linked Online Banking facility ng taxpayer para kumpirmahin ang bayad.

3. eBIRForms

Hakbang 1: Online na Pag-file

Buksan ang eBIRForms program (siguraduhing mayroon kang pinakabagong bersyon sa pamamagitan ng pag-check dito), at piliin ang BIR 2551Qv2018 (ang pinakabagong bersyon sa oras ng pagsulat). Piliin ang naaangkop na alphanumeric tax codes (ATCs) para sa iyong mga transaksyon. Ang taxable amount na ilalagay sa quarterly percentage return ay dapat ang kabuuang gross sales/receipts para sa quarter. Huwag kalimutang i-validate ang form bago isumite.

Hakbang 2: I-print ang mga Form at Attachments

I-print ang tatlong kopya ng BIR 2551Q kasama ang kopya ng Tax Return Receipt Confirmation na ipinadala sa email ng taxpayer. Ilakip din ang anumang naaangkop na attachment.

Hakbang 3: Magbayad ng Buwis

(Kung walang bayad ang form, hindi mo na kailangang gawin itong hakbang na ito) Para sa eBIRForms, may tatlong pagpipilian ka:

 • Pumunta sa anumang Authorized Agent Bank (AAB) sa ilalim ng Revenue District Office (RDO) kung saan nakarehistro ang taxpayer at ipresenta ang naka-print na BIR Form 2551Q at iba pang mga attachment. Ipakita ang lahat ng kinakailangan kasama ang BIR-prescribed deposit slip at ang cash/check na bayad sa kaukulang AAB. Mahalaga! Ang BIR Form 2551Q ay dapat bayaran sa petsa ng pag-file ng return ng taxpayer.
 • Sa mga lugar na walang AABs, ang maayos na napunan na BIR Form 2551Q, kasama ang mga kinakailangang attachment at bayad, ay dapat i-file at bayaran sa Revenue Collection Officer (RCO), sa pamamagitan ng Mobile Revenue Collection Officers System facility, o sa duly Authorized City o Municipal Treasurer kung saan nakarehistro ang negosyo o pangunahing lugar ng negosyo/taxpayer, na mag-iisyu ng Electronic Revenue Official Receipt.
 • Ang taxpayer ay maaaring magbayad online sa pamamagitan ng GCash Mobile Payment, LandBank of the Philippines (LBP) Linkbiz Portal, o DBP Tax Online (para sa mga may hawak ng VISA/Master Credit Card/Bancnet ATM o Debit Card). Ilakip ang matagumpay na screenshot ng kumpirmasyon ng bayad sa mga form.

Deadline sa Pag-File ng Percentage Tax sa Ilalim ng 2551Q

Ang form ay dapat i-file dalawampu’t limang (25) araw pagkatapos ng katapusan ng bawat taxable quarter. Sumangguni sa sumusunod na talahanayan para sa iskedyul ng lahat ng apat na quarter:

 • 1st Quarter: Abril 25
 • 2nd Quarter: Hulyo 25
 • 3rd Quarter: Oktubre 25
 • 4th Quarter: Enero 25

Ang hindi pagsunod sa mga deadline at hindi pagbabayad ay napapailalim sa mga karaniwang parusa ng BIR.

Mga Madalas Itanong

1. Kung ako ay nag-file at nagbayad ng percentage tax dahil ako ay rehistrado bilang isang taxpayer na may taunang gross receipts na mas mababa sa 3 milyon, at ako ay nakakakuha ng higit sa 3 milyon na gross receipts para sa kasalukuyang taon, kailan ako dapat huminto sa pag-file ng Percentage Tax at magsimula ng pag-file ng Value-Added Tax?

Dapat kang mag-file ng Value-Added Tax para sa taon kasunod ng taon kung kailan mo nakuha ang 3 milyong piso na gross receipts. Halimbawa, kung ikaw ay nakakuha ng higit sa 3 milyong gross receipts noong 2021, dapat kang magsimula ng pag-file at pagbayad ng VAT simula Enero 2022. Bukod dito, kailangan mo ring magsumite ng maayos na napunan na BIR Form 1905 (Information Update), BIR 1906 (Authority to Print), at BIR 2303 Certificate of Registration. Ang iyong mga umiiral na invoice at resibo ay papalitan din (upang ipakita ang pagbabago mula non-VAT patungong VAT).

2. Ang Percentage Tax ba ay isang deductible expense sa Pilipinas?

Oo, kung ang taxpayer ay nagbabayad ng income tax sa ilalim ng opsyon na Itemized Deductions. Ang percentage tax ay isang karagdagang gastos sa taxpayer at hindi ganap na ipinapasa sa customer, hindi katulad ng VAT. Hindi ito naaangkop, gayunpaman, kung ang taxpayer ay pumili ng OSD.

3. Dahil may pagbabago sa percentage tax mula 3% patungong 1% para sa mga taxpayer na may gross receipts na 3 milyon o mas mababa dahil sa CREATE Act, ano ang dapat kong gawin kung ako ay nag-file at nagbayad na gamit ang 3% na rate?

Kailangan mong baguhin ang mga naunang na-file na returns na sakop ng petsa ng CREATE Act ngunit na-file gamit ang 3% na rate. Kaya, anumang BIR Form 2551Q na na-file gamit ang 3% na rate ay dapat baguhin upang maapektuhan ang 1% na rate.

Huwag kalimutang isama ang mga bayad na ginawa para sa naunang na-file na return sa item 16. Ang sobrang bayad sa percentage tax bilang resulta ng pagbaba ng tax rate simula Hulyo 1, 2020, hanggang sa pagiging epektibo ng nabawasang rate ay maaaring dalhin pasulong sa mga susunod na taxable quarters. Ang bahaging ito ng carry-over ay para sa mga Percentage Taxpayers na regular na nag-file ng mga returns at inaasahang may sobrang bayad sa buwis bilang resulta ng retroactive na aplikasyon ng CREATE.

4. Maaari ba akong pumili para sa Value-Added Tax kahit na ang aking gross receipts ay 3 milyon o mas mababa?

Oo, ang taxpayer ay maaaring pumili ng VAT kahit na ang kanilang gross receipts ay hindi lumagpas sa 3 milyon. Ito ay inirerekomenda para sa mga taxpayer na inaasahan na palakihin ang kanilang negosyo agad at inaasahan na madaling malampasan ang 3 milyong kinakailangan, at nais na makatipid ng oras sa pag-file ng pagbabago sakaling sila ay maging kwalipikado para sa VAT. Tandaan na ang lahat ng taxpayers ay inaatasang maging classified bilang VAT kapag sila ay lumampas sa 3 milyon.

5. Upang maging kwalipikado para sa carry-over ng sobrang bayad na percentage taxes, kailangan bang baguhin din ang Annual Income Tax Return (ITR) para sa TY 2020 para sa mga taxpayer sa ilalim ng calendar year period o quarterly ITR para sa Fiscal Year, kasama ang Audited Financial Statements (AFS), kung mayroon, kung ang return ay na-file na nagpapakita ng 3% na percentage taxes na binayaran?

Ang mga ITR lamang na na-file ang kailangang baguhin nang hindi kinakailangang baguhin ang kaukulang AFS. Gayunpaman, kung ang AFS ay hindi babaguhin, ang sobrang bayad na percentage tax ay dapat ipakita bilang isang reconciling item sa mga binagong ITR (BIR 2021).

6. Mayroon bang mga pagkakataon kung saan ang sobrang bayad sa percentage tax ay maaaring maging subject sa refund kaugnay sa pagbaba ng percentage tax mula 3% patungong 1%?

Kung ang taxpayer ay lumipat mula sa non-VAT patungong VAT-registered status o kung ang taxpayer ay pumili na mag-avail ng walong porsyento (8%) na income tax rate sa simula ng 2021, ang sobrang bayad bilang resulta ng pagbaba ng tax rates para sa Hulyo hanggang Disyembre 2020 ay hindi na magagamit ng taxpayer dahil sila ay pumili na ng ibang uri ng buwis sa simula ng susunod na taon. Samakatuwid, maaaring mag-apply para sa tax refund.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.