Simpleng Gabay sa TRAIN Law Tax Table

Reading Time - 17 minutes
TRAIN Law Tax Table

Ang pagkakaintindi sa iyong buwis sa kita ay mahalaga upang maiwasan ang anumang mga parusa mula sa Bureau of Internal Revenue (BIR) dahil sa maling pagkakakalkula. Ang gabay na ito ay tutulong sa iyo na maunawaan ang mga pangunahing termino at hakbang na kasangkot sa pagkakakalkula ng buwis sa kita, partikular sa ilalim ng TRAIN Law Tax Table para sa 2023.

Tandaan: Ang gabay na ito ay para lamang sa pangkalahatang impormasyon at hindi dapat ipalit sa propesyonal na payo.

Ano ang Gross Income?

Ang unang hakbang sa pagkakakalkula ng iyong buwis sa kita ay ang pagtukoy sa iyong gross income. Ayon sa tax code, ang gross income ay sumasaklaw sa lahat ng kita na nagmumula sa anumang pinagkukunan. Narito ang ilang mga tiyak na halimbawa ng kung ano ang binubuo ng gross income:

 • Compensation income: Kasama dito ang mga kita mula sa relasyon ng employer-employee, tulad ng mga sahod, overtime pay, holiday pay, night differential pay, mga bayad, komisyon, honoraria, taxable bonuses at allowances, at iba pang mga benepisyo.
 • Business and professional income: Kasama dito ang mga kita mula sa pagpapatakbo ng isang negosyo o pagsasanay ng isang propesyon, tulad ng mga kita mula sa pagbebenta ng mga ari-arian, komisyon, mga bayad sa serbisyo, mga propesyonal na bayad, rental income, at iba pang mga kita na hindi sakop ng compensation income.
 • Passive income: Kasama dito ang mga kita mula sa mga pinagkukunan kung saan hindi ka aktibong kasangkot, tulad ng mga kita mula sa pagbebenta ng mga tunay na ari-arian o mga bahagi ng stock, interes na kinita sa mga deposito sa bangko o mga pamumuhunan, annuities, pensions, rents, royalties, mga premyo at panalo, at ang bahagi ng isang kasosyo mula sa net income ng isang pangkalahatang propesyonal na partnership.

Kung kumikita ka ng isa o higit pang mga uri ng kita, kasama ang lahat ng mga ito sa iyong pagkakakalkula ng buwis sa kita.

Ano ang Hindi Kasama sa Gross Income?

Ang ilang mga uri ng kita ay hindi kasama sa pagkakakalkula ng gross income at samakatuwid ay tax-exempt. Kasama dito ang:

 • Mga kontribusyon sa SSS, GSIS, Pag-IBIG, PhilHealth, at iba pang mga mandato ng gobyerno.
 • 13th-month pay at iba pang mga benepisyo (hal., Christmas bonus, performance-based incentives, etc.) na nagkakahalaga ng Php 90,000 at ibaba.
 • De minimis benefits (hal., bayad na bakasyon, medical/meal/clothing allowance, rice subsidy, Christmas gifts at achievement awards na ibinigay sa mga empleyado, etc.) na hindi lumalagpas sa itinakdang maximum na halaga.
 • Mga union dues mula sa lehitimong mga labor organization.
 • Mga benepisyo sa pagreretiro, pensions, gratuities, etc., na nakatugon sa mga kinakailangan ng batas.

Ano ang Taxable Income?

Ang taxable income ay ang halaga ng iyong gross income na saklaw ng buwis. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga allowable deductions mula sa iyong gross income. Kung ikaw ay isang self-employed o mixed-income taxpayer, ibabawas mo ang mga deductions na pinapayagan ng BIR mula sa iyong gross income upang makuha ang iyong taxable income.

Narito ang pangunahing formula para sa mga layunin ng buwis sa kita:

 1. Simulan sa iyong Gross Sales/Receipts/Fees.
 2. Ibawas ang anumang Sales Discounts/Allowances at Sales Returns. Ito ay magbibigay sa iyo ng iyong Net Sales/Receipts/Fees.
 3. Ibawas ang Cost of Sales mula sa iyong Net Sales/Receipts/Fees upang makuha ang iyong Gross Income mula sa mga operasyon.
 4. Idagdag ang anumang Other income na hindi saklaw ng final tax o tax exemption sa iyong Gross Income mula sa mga operasyon upang makuha ang iyong Total Gross Income.
 5. Ibawas ang alinman sa iyong Itemized Deductions o Optional Standard Deductions (OSD) mula sa iyong Total Gross Income upang makuha ang iyong Taxable Income.

Ano ang mga Pwedeng Ibawas sa Gross Income?

Sa pagkakakalkula ng iyong buwis sa kita, mahalaga na maunawaan kung ano ang maaaring ibawas mula sa iyong gross income. Kung ikaw ay isang self-employed o mixed-income taxpayer, mayroon kang dalawang paraan ng pagbabawas na mapagpipilian: itemized deduction at optional standard deduction.

1. Itemized Deduction

Ang itemized deduction ay kasangkot ang pagbabawas ng lahat ng lehitimong mga gastos sa negosyo na nagawa sa loob ng taxable na taon mula sa iyong gross income. Ang mga gastos na ito ay dapat na direktang kaugnay sa operasyon, pamamahala, at pagpapaunlad ng iyong negosyo o propesyonal na praktis.

Ang mga itemized deduction ay maaaring mag-include ng:

 • Business or professional expenses: Kasama dito ang mga sahod, overhead expenses, cost of production, travel, entertainment, at iba pa.
 • Research and development
 • Interest on debts: Ito ay naglalapat sa mga utang na kaugnay ng iyong negosyo o propesyon.
 • Tax payments: Ito ay mga pagbabayad na kaugnay ng iyong negosyo o trabaho, maliban sa income tax, estate tax, donor’s tax, at iba pa.
 • Losses: Kasama dito ang mga pagkalugi mula sa regular na operasyon ng negosyo, pagbebenta ng capital assets, at iba pa.
 • Donations: Maaaring ito ay gawin sa gobyerno ng Pilipinas, mga charitable institutions, religious groups, educational/cultural organizations, at iba pa.
 • Actual bad debts: Ito ay mga receivables mula sa mga customer o loss on securities na hawak bilang capital assets na hindi maaaring mabawi o makolekta.
 • Depreciation: Ito ay ang pagbaba ng halaga ng ari-arian na ginagamit sa negosyo tulad ng mga sasakyan, kagamitan, at iba pa.
 • Pension trust fund para sa mga employees
 • Depletion ng oil at gas wells at mines

Gayunpaman, hindi maaaring ibawas ang ilang mga gastos mula sa iyong gross income. Kasama dito ang mga gastos sa pamumuhay, personal, o pamilya, mga gastos para sa konstruksiyon, pagpapabuti, o renovasyon ng isang ari-arian upang itaas ang kanyang halaga, mga gastos para sa restorasyon ng ari-arian, mga bayad sa premium ng buhay na seguro na sumasaklaw sa anumang empleyado, at mga pagkalugi mula sa pagbebenta ng ari-arian sa ilalim ng ilang mga kondisyon.

Also Read: Updated na Listahan ng Revenue District Offices: BIR RDO Codes

2. Optional Standard Deduction (OSD)

Ang Optional Standard Deduction (OSD) ay 40% ng Gross Income. Ang OSD para sa mga korporasyon ay katulad sa OSD na magagamit para sa isang indibidwal na kumikita ng kita mula sa negosyo o kita mula sa isang propesyon, maliban na lamang na ang basehan ng 40% OSD para sa mga korporasyon ay ang gross income, na neto ng cost of sales o serbisyo, habang para sa mga indibidwal, ang basehan ay ang gross sales o resibo, bago ang anumang mga gastos na iyon.

Ang Gross Income para sa mga layunin ng OSD ay hindi kasama ang mga item ng kita na naipailalim na sa Final Tax o Capital Gains Tax. Ang pagpili ng OSD ay dapat na ipinabatid sa unang quarterly return. Kung ang korporasyon ay gumamit ng OSD sa halip na itemized deduction sa unang quarterly return nito, hindi ito maaaring magamit ang itemized deductions para sa Annual Income Tax Return.

TRAIN Law Tax Table

Ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Act ng Pilipinas ay naging mahalaga sa muling pag-ayos ng personal income tax system. Sa layunin na magbigay ng mas mataas na take-home pay para sa mga empleyado, ang TRAIN Law ay nagpakilala ng graduated income tax rates na nag-iiba batay sa halaga ng taxable income na kinikita ng isang indibidwal.

Mga Uri ng Kita na Sakop ng Graduated Rates

Ang graduated tax rates ay naglalapat sa iba’t ibang uri ng kita, na kinabibilangan ng:

 • Compensation income para sa mga lokal at dayuhang empleyado: Ito ay mandatory.
 • Compensation income para sa mixed-income earners: Ito rin ay mandatory.
 • Business and/or professional income para sa mixed-income earners at self-employed individuals:
 • Mandatory para sa mga may gross sales o resibo na higit sa Php 3 milyon.
 • Optional para sa mga may gross sales o resibo na katumbas o mas mababa sa Php 3 milyon.

Graduated Income Tax Rates

Simula Enero 1, 2023, ang sumusunod na graduated income tax rates ay nasa bisa:

 • Para sa taunang taxable income na Php 250,000 at ibaba: Ang tax rate ay 0%.
 • Para sa kita na higit sa Php 250,000 ngunit hindi higit sa Php 400,000: Ang tax rate ay 15% ng sobra sa Php 250,000.
 • Para sa kita na higit sa Php 400,000 ngunit hindi higit sa Php 800,000: Ang tax rate ay Php 22,500 plus 20% ng sobra sa Php 400,000.
 • Para sa kita na higit sa Php 800,000 ngunit hindi higit sa Php 2 milyon: Ang tax rate ay Php 102,500 plus 25% ng sobra sa Php 800,000.
 • Para sa kita na higit sa Php 2 milyon ngunit hindi higit sa Php 8 milyon: Ang tax rate ay Php 402,500 plus 30% ng sobra sa Php 2 milyon.
 • Para sa kita na higit sa Php 8 milyon: Ang tax rate ay Php 2,202,500 plus 35% ng sobra sa Php 8 milyon.

Konteksto sa Timog Silangang Asya

Sa kabila ng mga pagbabawas ng buwis na dala ng TRAIN Law, nananatili ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na income tax rates sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang maximum tax rate ay nasa 35%, na kapareho ng Thailand at Vietnam, at kapansin-pansing mas mataas kaysa sa 20% rates ng Cambodia at Singapore.

Mahalaga para sa mga taxpayer na malaman ang mga pagbabagong ito upang matiyak na sila ay nagbabayad ng tamang halaga ng buwis at upang maayos ang kanilang mga pinansya.

Paano Kalkulahin ang Iyong Income Tax Gamit ang Graduated Rates?

Ang pagkalkula ng iyong income tax ay maaaring maging diretso kung nauunawaan mo ang mga hakbang na kasangkot. Kung ikaw ay nagche-check ng kalkulasyon ng iyong employer o naghahanda na mag-file ng iyong mga buwis nang mag-isa, narito ang kailangan mong malaman.

Also Read: Paano Kumuha ng TIN ID o Tax Identification Number ID

Ang Basic Formula

Para manu-manong kalkulahin ang iyong income tax, maaari mong gamitin ang sumusunod na formula:

Income tax due = (Taxable income x Tax rate) – Tax withheld

Kung saan:

 • Taxable income ay ang iyong gross income na binawasan ng anumang allowable deductions.
 • Tax rate ay natutukoy ng graduated tax table ng BIR.
 • Tax withheld ay ang halaga na na-deduct na mula sa iyong sahod ng iyong employer sa buong taon.

Halimbawang Kalkulasyon ng Income Tax para sa Taxable Year 2020

Scenario 1: Empleyado na may Buwanang Sahod na Php 30,000

 1. Kalkulahin ang taunang sahod: Php 30,000 x 12 buwan = Php 360,000.
 2. Kalkulahin ang kabuuang taunang kontribusyon (bahagi lamang ng empleyado):
  • SSS: Php 800 x 12 buwan = Php 9,600
  • PhilHealth: Php 450 x 12 buwan = Php 5,400
  • Pag-IBIG: Php 100 x 12 buwan = Php 1,200
  • Kabuuang taunang kontribusyon: Php 16,200
 3. Alamin ang taxable income: Php 360,000 (taunang sahod) – Php 16,200 (kontribusyon) = Php 343,800.
 4. Hanapin ang naaangkop na tax rate: Para sa taxable income na Php 343,800, ang tax rate ay 15% ng sobra sa Php 250,000.
 5. Kalkulahin ang taunang income tax due:
  • Ibawas ang Php 250,000 mula sa taxable income: Php 343,800 – Php 250,000 = Php 93,800.
  • I-multiply ang pagkakaiba sa 15%: Php 93,800 x 0.15 = Php 14,070.

Kung ang kabuuang tax withheld ng employer ay tumutugma sa income tax due, walang karagdagang tax filing na kinakailangan.

Scenario 2: Empleyado na may Buwanang Sahod na Php 100,000

 1. Kalkulahin ang taunang sahod: Php 100,000 x 12 buwan = Php 1,200,000.
 2. Isaalang-alang ang taxable na bahagi ng 13th-month pay: Php 100,000 (13th-month pay) – Php 90,000 (tax-exempt na bahagi) = Php 10,000 (taxable na bahagi).
 3. Kalkulahin ang kabuuang taunang kontribusyon (bahagi lamang ng empleyado):
  • SSS: Php 800 x 12 buwan = Php 9,600
  • PhilHealth: Php 900 x 12 buwan = Php 10,800
  • Pag-IBIG: Php 100 x 12 buwan = Php 1,200
  • Kabuuang taunang kontribusyon: Php 21,600
 4. Alamin ang taxable income: Php 1,210,000 (gross income kasama ang taxable 13th-month pay) – Php 21,600 (kontribusyon) = Php 1,188,400.
 5. Hanapin ang naaangkop na tax rate: Para sa taxable income na Php 1,188,400, ang tax rate ay Php 102,500 plus 25% ng sobra sa Php 800,000.
 6. Kalkulahin ang taunang income tax due:
  • Ibawas ang Php 800,000 mula sa taxable income: Php 1,188,400 – Php 800,000 = Php 388,400.
  • I-multiply ang pagkakaiba sa 25%: Php 388,400 x 0.25 = Php 97,100.
  • Idagdag ang Php 102,500: Php 97,100 + Php 102,500 = Php 199,600.

Dapat sana ay may withheld na Php 16,633.33 kada buwan ang employer. Kung ang kabuuang tax withheld ay tumutugma sa taunang tax due, hindi na kailangan ng empleyado na mag-file ng ITR.

Scenario 3: Freelance Web Developer na may Gross Receipts na Php 840,000

 1. Alamin ang standard deduction: Php 840,000 (gross receipts) x 0.40 (OSD rate) = Php 336,000.
 2. Kalkulahin ang taxable income: Php 840,000 (gross receipts) – Php 336,000 (OSD) = Php 504,000.
 3. Hanapin ang naaangkop na tax rate: Para sa taxable income na Php 504,000, ang tax rate ay Php 22,500 plus 20% ng sobra sa Php 400,000.
 4. Kalkulahin ang taunang income tax due:
  • Ibawas ang Php 400,000 mula sa taxable income: Php 504,000 – Php 400,000 = Php 104,000.
  • I-multiply ang pagkakaiba sa 20%: Php 104,000 x 0.20 = Php 20,800.
  • Idagdag ang Php 22,500: Php 20,800 + Php 22,500 = Php 43,300.

Dapat ideklara ng freelancer ang Php 43,300 bilang income tax due kapag nag-file ng ITR.

Tandaan: Ang mga ito ay pinasimpleng mga scenario upang ipakita ang proseso ng kalkulasyon. Maaaring kasangkot ang aktwal na mga kalkulasyon ng buwis sa karagdagang mga salik at pagsasaalang-alang. Laging kumonsulta sa isang tax professional o sumangguni sa pinakabagong mga patnubay ng BIR para sa pinaka-accurate na impormasyon.

Madalas Itanong na mga Katanungan

1. Ano ang Aking Pipiliin sa Pagitan ng Itemized Deduction at Optional Standard Deduction?

Kapag ikaw ay naghahanda na mag-file ng iyong unang quarterly Income Tax Return (ITR), isa sa mga pangunahing desisyon na iyong haharapin ay kung pipiliin mo ba ang itemized deductions o ang optional standard deduction (OSD). Mahalaga ang pagpili na ito dahil ito ay mag-aapply sa buong tax year at hindi maaaring baguhin hanggang sa magsimula ang susunod na tax year.

Ano ang mga Kalamangan at Kahinaan ng Itemized Deduction?

Mga Kalamangan:

 • Potensyal para sa Mas Mataas na Deductions: Kung mayroon kang malalaking business expenses, ang itemized deductions ay maaaring magdulot ng mas malaking tax savings, basta mayroon kang kinakailangang mga supporting documents.
 • Kontrol sa Taxable Income: Sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga resibo, invoices, at iba pang dokumento, maaari mong mabawasan ang iyong taxable income.
 • Walang Tax sa Losses: Kung ang iyong negosyo ay nag-operate sa loss sa loob ng taxable year, hindi ka magkakaroon ng utang na income tax.

Mga Kahinaan:

Also Read: Paano Kumuha ng TIN at Magparehistro Bilang Self-Employed/Mixed-Income Individual Gamit ang BIR Form 1901

 • Intensive Record-Keeping: Kinakailangan mong ilista ang bawat business expense at itago ang mga resibo hanggang sa 10 taon, na maaaring maging matrabaho.
 • Kailangan ng Katumpakan: Mahalaga na ma-audit mo nang maayos ang iyong mga rekord upang maiwasan ang mga pagkakamali sa iyong tax computation.
 • Posibleng Karagdagang Gastos: Kung ayaw mong hawakan ang record-keeping sa iyong sarili, o kung ang iyong gross annual sales ay lumagpas sa Php 3 milyon, kakailanganin mong kumuha ng certified public accountant (CPA), na maaaring maging karagdagang gastos.

Ano ang mga Kalamangan at Kahinaan ng Optional Standard Deduction (OSD)?

Mga Kalamangan:

 • Simplicity sa Computation: Ang OSD ay isang nakapirming 40% ng iyong gross sales o receipts, na mas madaling kalkulahin kaysa sa itemized deductions.
 • Predictable Tax Due: Malalaman mo na 60% ng iyong gross sales o receipts ay sasailalim sa tax.
 • Mas Kaunting Record-Keeping: Bagama’t kailangan mo pa ring panatilihin ang mga rekord ng business expenses, hindi na kailangan ng detalyadong pag-track at pag-compute.
 • Mas Kaunting Filing Requirements: Hindi mo na kailangang magsumite ng BIR Form 1701 AIF o Financial Statements.
 • Walang CPA Requirement: Walang obligasyon na kumuha ng CPA para sa tax filing.
 • Mas Mababang Audit Risk: Ang mga OSD filers ay mas hindi malamang na ma-audit ng BIR.

Mga Kahinaan:

 • Potensyal na Mas Mataas na Tax Due: Kung ang iyong mga gastos ay mas malaki kaysa sa iyong kita, maaari kang magbayad ng mas mataas na tax kaysa sa itemized deductions.
 • Tax sa Gross Income: Anuman ang profit, 60% ng iyong gross sales o receipts ay tatamaan ng tax.
 • Tax sa Losses: Kinakailangan ka pa ring magbayad ng income tax kahit na ang iyong negosyo ay nagkaroon ng losses sa loob ng taon.

Aling Paraan ng Deduction ang Mas Mainam para sa Akin?

 • Itemized Deduction: Ang paraang ito ay kapaki-pakinabang kung maaari mong mapanatili ang komprehensibong mga rekord ng iyong business expenses at ang mga gastusin na ito ay lumagpas sa 40% ng iyong gross receipts o sales. Ito rin ang tanging opsyon para sa mga non-resident foreigners na may business income sa Pilipinas.
 • Optional Standard Deduction (OSD): Ang OSD ay maaaring ang tamang pagpipilian para sa iyo kung:
 • Karaniwan ang iyong business expenses ay mas mababa sa 40% ng iyong gross sales o receipts.
 • Mas gusto mo ang mas simpleng proseso ng tax computation at nais mong bawasan ang tsansa ng pag-audit.
 • Hindi ka tiwala sa iyong kakayahan na magpanatili ng tumpak na financial records.
 • Ikaw ay isang freelancer na may irregular na business expenses.

Pangunahing Konsiderasyon: Ang iyong indibidwal na sitwasyon ay lubos na makakaapekto kung aling paraan ang mas kapaki-pakinabang. Mahalaga na maingat mong suriin ang iyong business expenses, kakayahan sa record-keeping, at ang potensyal na tax implications bago gumawa ng desisyon. Kung hindi ka sigurado, ang pagkonsulta sa isang tax professional ay maaaring magbigay ng linaw at makatulong sa iyo na gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian para sa iyong sitwasyon.

2. Ano ang Minimum Corporate Income Tax (MCIT) at Paano Ito Kinakalkula?

Ang Minimum Corporate Income Tax (MCIT) ay isang mekanismo ng buwis sa Pilipinas na idinisenyo upang mangolekta ng minimum na halaga ng corporate tax mula sa mga kumpanya na nagbabayad ng mas mababa sa isang tiyak na porsyento ng kanilang gross income bilang regular corporate income tax (RCIT). Tinitiyak nito na ang lahat ng mga korporasyon na kumikita ng tubo ay mag-aambag ng minimum na halaga ng buwis sa gobyerno.

Kailan Sakop ng MCIT ang Isang Korporasyon?

Ang isang korporasyon ay nagiging sakop ng MCIT kapag:

 • Ang RCIT na dapat bayaran ay mas mababa kaysa sa MCIT.
 • Ang korporasyon ay nasa operasyon na ng higit sa apat na taon, binibilang mula sa taon pagkatapos ng pagsisimula ng kanilang operasyon sa negosyo.

Paano Kinakalkula ang MCIT

Sundin ang mga hakbang na ito upang kalkulahin ang MCIT:

 1. Alamin ang Gross Income:
  • Simulan sa iyong net sales o revenue.
  • Ibawas ang anumang discounts, returns, o allowances para mahanap ang gross income.
 2. Kalkulahin ang Cost of Sales o Services:
  • Para sa mga trading o merchandising concerns, isama ang invoice cost ng goods sold, import duties, freight, insurance, at iba pang gastos para madala ang mga goods sa lugar ng sale.
  • Para sa mga manufacturing concerns, isama ang lahat ng gastos sa paggawa ng finished goods tulad ng raw materials, direct labor, manufacturing overhead, freight, insurance, at iba pang gastos para madala ang raw materials sa pabrika o warehouse.
  • Para sa mga service providers, ang gross income ay nangangahulugan ng gross receipts minus sales returns, allowances, at discounts.
 3. Ilapat ang MCIT Rate: Ang MCIT rate ay 2% ng gross income.

Halimbawang Kalkulasyon ng MCIT

Halimbawa, ang XYZ Corporation ay nasa ika-10 taon na ng negosyo. Narito ang isang pinasimpleng income statement:

 • Net Sales: 100,000,000
 • Less: Cost of Sales: 20,000,000
 • Equals: Gross Income: 80,000,000
 • Less: Itemized Deductions: 75,000,000
 • Equals: Taxable Income: 5,000,000

Ang RCIT ay magiging 30% ng taxable income, na magiging 1,500,000 (5,000,000 * 0.3). Ang MCIT ay magiging 2% ng gross income, na magiging 1,600,000 (80,000,000 * 0.02). Dahil mas mataas ang MCIT kaysa sa RCIT, ang XYZ Corporation ay magbabayad ng MCIT na 1,600,000 para sa kasalukuyang taxable na taon.

Kailan Nagsisimula ang MCIT para sa isang Korporasyon?

Ang isang korporasyon ay liable sa MCIT simula sa ika-apat na taon kaagad sumunod sa taon ng simula ng kanilang business operations. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay nagsimulang mag-operate noong 2016, liable ito sa MCIT mula 2020 pataas, as long as mas mataas ang MCIT kaysa sa RCIT.

Kailan Dapat Bayaran ang MCIT?

Ang MCIT ay dapat bayaran kapag ito ay lumampas sa RCIT. Ang kalkulasyon ay ginagawa quarterly sa isang cumulative basis, na nangangahulugang kasama ang income at expenses mula sa mga nakaraang quarters sa kalkulasyon ng kasalukuyang quarter.

Carry-Forward Provision ng MCIT

Kung ang MCIT na binayaran sa isang taon ay lumampas sa RCIT, ang sobra ay maaaring i-carry forward at ma-credit laban sa RCIT para sa susunod na tatlong taon, as long as sa mga taon na iyon, mas mataas ang RCIT kaysa sa MCIT.

Suspension ng MCIT

Maaaring suspindihin ng Secretary of Finance ang pagpapataw ng MCIT para sa isang korporasyon kung ito ay nagtamo ng pagkalugi dahil sa matagalang labor disputes, force majeure, o lehitimong business reverses.

Aling mga Korporasyon ang Hindi Sumasailalim sa MCIT?

Mayroong mga tiyak na uri ng mga korporasyon na exempted mula sa MCIT, kabilang ang:

 • Mga proprietary educational institutions at non-profit hospitals na sumasailalim sa 10% tax.
 • Mga depository banks at offshore banking units na may tiyak na tax exemptions.
 • Mga international carriers na may 2.5% tax sa Gross Philippine Billings.
 • Mga Regional Operating Headquarters (ROHQs) na may 10% tax.
 • Mga PEZA-registered at BOI-registered entities na may kita na sumasailalim sa preferential tax treatments.
 • Mga Real Estate Investment Trusts (REITs) na sumasailalim sa RCIT ngunit hindi sa MCIT.

Tandaan: Ang MCIT rate ay pansamantalang ibinaba sa 1% mula Hulyo 1, 2020, hanggang Hunyo 30, 2023, dahil sa pandemya ng COVID-19, pagkatapos nito ay babalik sa 2%.

Ang pag-unawa sa MCIT ay mahalaga para sa mga korporasyon upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon ng buwis at upang gumawa ng kaalamang pinansyal na mga desisyon. Kung hindi ka sigurado kung paano nalalapat ang MCIT sa iyong korporasyon, makabubuting kumonsulta sa isang tax professional.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.