Paano Kumuha ng Professional Tax Receipt (PTR)?

Reading Time - 6 minutes
Paano Kumuha ng Professional Tax Receipt (PTR)

Alam mo ba na may tungkulin ang mga propesyonal sa Pilipinas na magbayad ng taunang buwis para sa kanilang propesyon?

Sa gabay na ito, ipapaliwanag namin sa inyo ang pagbabayad ng buwis na ito at kung paano makakakuha ng Professional Tax Receipt (PTR).

Ano ang Professional Tax Receipt (PTR)?

Ang PTR ay katibayan ng pagbabayad ng propesyonal na buwis sa probinsya kung saan nila ginagampanan ang kanilang propesyon. Para sa layunin ng artikulong ito, tatawagin natin ang propesyonal na buwis bilang PTR.

Ang legal na batayan nito ay ang Seksyon 139 ng Local Government Code ng Pilipinas, na nag-uutos sa pamahalaang panlalawigan na maningil ng taunang propesyonal na buwis sa isang taong nakikibahagi sa pagsasanay o praktis ng kanilang propesyon na nangangailangan ng pagsusulit ng gobyerno. Ibig sabihin, ang mga propesyon na nasa ilalim ng awtoridad ng Professional Regulations Commission (PRC) ay kinakailangang magbayad ng buwis na ito taun-taon.

Also Read: Updated na Listahan ng Revenue District Offices: BIR RDO Codes

Kinakailangan ang PTR para sa mga self-employed na propesyonal upang isagawa ang kanilang propesyon at para sa pag-renew ng kanilang business registration requirements, habang ito ay kinakailangan din para sa mga employer ng mga propesyonal bilang isang kinakailangan ng batas.

Ang PTR number, na makikita sa PTR, ay dapat isulat sa mga kasulatan, resibo, reseta, ulat, mga libro ng account, plano at disenyo, survey, at mapa, kung kinakailangan, bilang patunay na ang propesyonal ay lisensyado at pinapayagang isagawa ang kanyang propesyon.

Sino ang Kinakailangang Kumuha ng PTR?

Lahat ng mga propesyonal na nasa ilalim ng awtoridad ng PRC ay kinakailangang magbayad ng PTR. Ibig sabihin, dapat ay mayroon kang balidong PRC ID dahil ito ang patunay na ikaw ay pumasa sa isang licensure examination na ibinigay ng komisyon.

Ang mga abogado na miyembro ng Integrated Bar of the Philippines ay kinakailangan ding magbayad para sa PTR.

Sino ang Hindi Kinakailangang Kumuha ng PTR?

Sa kabilang banda, ang mga lisensyadong propesyonal na eksklusibong nagtatrabaho para sa gobyerno o anumang ahensya ng gobyerno ay exempted sa pagbabayad ng PTR.

Ano ang mga Requirements para sa Pagkuha ng PTR?

Para sa mga unang beses na aplikante, kailangan mo ng PRC ID bilang kinakailangan sa pagbabayad ng PTR. Kailangan mo rin ng Authorization Letter/Special Power of Attorney kung ikaw ay mag-aapply sa pamamagitan ng isang kinatawan.

Kung hindi available ang iyong PRC ID, ang Certification na inisyu ng PRC o anumang patunay ng lisensya sa PRC ay maaaring tanggapin, ngunit ito ay depende sa Local Government Unit (LGU). Suriin muna sa iyong LGU. Kung hindi ito tinatanggap ng LGU, mag-apply para sa pag-isyu ng PRC ID sa halip.

Also Read: Paano Magkalkula ng Income Tax Gamit ang Online Tax Calculator?

Kailangan mong ipresenta ang kopya ng naunang inisyung PTR para sa mga renewal.

Saan Ka Dapat Magpunta para Mag-apply ng PTR?

Maaaring pumunta ang mga propesyonal sa City/Municipal Treasury Department ng City/Municipal Office na may hurisdiksyon sa pangunahing opisina ng propesyonal para mag-apply at magbayad para sa PTR. Tandaan na bagaman ang propesyonal ay nagbayad para sa PTR sa LGU, siya ay may karapatang isagawa ang kanyang propesyon sa anumang bahagi ng Pilipinas nang hindi napapailalim sa anumang iba pang pambansa o lokal na buwis, lisensya, o bayad para sa pagsasanay ng naturang propesyon.

Ang ilang Local Government Units ay nag-alok ng online na aplikasyon at pagbabayad para sa PTR sa gitna ng pandemyang COVID-19. Suriin ang iyong lokal na city/municipal treasurer kung nagbibigay sila ng opsyon at ang kanilang tiyak na mga pamamaraan kung paano mag-apply.

Also Read: Paano Mag-File ng Income Tax Return sa Pilipinas?

Magkano ang Gastos sa Pag-Apply ng PTR?

Ang halaga ng PTR ay maaaring mag-iba sa iba’t ibang LGU, ngunit ang Local Government Code ay nagtatakda na ang halaga ay hindi dapat lumampas sa ₱300.00.

Maaaring singilin ang mga parusa, surcharge, at interes sa ibabaw ng basic tax para sa mga taon kung saan hindi nagbayad ang propesyonal para sa PTR. Kaya, tandaan na i-renew ang iyong PTR taun-taon upang iwasan ang mga parusa!

Kailan Mo Dapat Bayaran ang PTR, at Ano ang Validity Nito?

Ang PTR ay dapat bayaran sa simula ng bawat taon o bago ang Enero 31, na sumasaklaw sa kasalukuyang taon kung kailan ito binayaran. Halimbawa, dapat bayaran ng isang propesyonal ang buwis bago o sa Enero 31, 2022, upang makapagsanay ng kanyang propesyon.

Dapat bayaran ng mga propesyonal ang buwis na ito bago nila isagawa ang kanilang propesyon para sa taon.

Paano Kumuha ng PTR?

1. Ipakita ang mga Kinakailangan

Ipakita ang PRC ID (o anumang alternatibong patunay ng propesyon), naunang PTR (kung nag-aapply para sa renewal), at Authorization Letter/Special Power of Attorney (kung ikaw ay mag-aapply sa pamamagitan ng isang awtorisadong tao) sa City/Municipal Treasurer’s Office. Hanapin ang booth o seksyon na nagpoproseso ng PTR.

2. Magbayad ng Buwis

Magbayad para sa buwis, at ang PTR ay iisyu sa iyo.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang expiration ng professional tax receipt?

Ang professional tax receipt ay nag-eexpire sa Disyembre 31 ng taon kung kailan ito inisyu. Dapat makuha agad ang PTR sa simula ng taon upang agad na maisagawa ang kanilang propesyon sa buong taon dahil hindi maaaring magsanay ang isang propesyonal nang wala ito.

2. Kung nakuha ko ang aking PTR mula sa City A, at lumipat ako sa City B, saan ako dapat magbayad ng aking PTR?

Ang Local Government Code ay nag-uutos na ang PTR ay dapat bayaran sa LGU kung saan sakop ang pangunahing opisina ng propesyonal. Samakatuwid, ito ay dapat kung saan pangunahing nagsasanay ang propesyonal ng kanyang propesyon. Huwag mag-alala dahil tinatanggap ng mga LGU ang mga PTR na inisyu ng ibang LGU bilang isang kinakailangan sa renewal para sa PTR.

3. Kinakailangan ba ang PTR para sa lokal na negosyo at aplikasyon sa BIR?

Oo, kung ang likas na katangian ng negosyong ire-rehistro ay may kaugnayan sa pagsasanay ng isang propesyon.

4. Kung ako ay nagsasanay ng dalawa o higit pang propesyon, ilang beses ako dapat magbayad para sa PTR?

Ang pagbabayad para sa PTR ay batay sa bawat propesyon, na nangangahulugang ang mga indibidwal na may maraming propesyon ay kailangang magbayad ng PTR para sa bawat kwalipikadong propesyon.

5. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Professional Tax Receipt (PTR) at Occupational Tax Receipt (OTR)?

Ang Occupational Tax Receipt ay para sa mga hindi lisensyadong propesyonal, kadalasan ay iyong hindi sakop ng awtoridad ng PRC. Ang mga freelancer, manunulat, at graphic artist ay ilan sa mga halimbawa na kinakailangang kumuha ng OTR. Karaniwan, kumukuha ang mga indibidwal ng OTR mula sa kanilang LGU katulad ng proseso kung paano kumukuha ng PTR ang mga propesyonal, na sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang City/Municipal Treasurer’s Office para magbayad ng buwis.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.