Paano Mag-Check ng Pag-IBIG Contribution Online?

Reading Time - 5 minutes
How to Check Pag-IBIG Contribution Online

Ang pag-check ng iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG ay isang matalinong hakbang upang tiyakin na ligtas ang iyong pera mula sa posibleng mga problema. Bilang miyembro ng Pag-IBIG, mahalaga na makita mong ang iyong mga bayad ay naitala sa tamang oras upang hindi mawala ang iyong mga benepisyo sa hinaharap. Gusto mo bang tingnan ang iyong mga kontribusyon?

Ang gabay na ito ay nagpapakita ng mga madaling paraan upang tiyakin na ang iyong pinaghirapang pera ay nauunang naipapadala sa Home Development Mutual Fund (HDMF).

Bakit Mahalagang I-Check ang Iyong Kontribusyon sa Pag-IBIG?

Kung ikaw ay miyembro ng Pag-IBIG, mahalaga na suriin ang iyong kontribusyon. Para sa mga empleyado, ito ay nagbibigay katiyakan na ang iyong employer ay nagpapadala ng iyong kinakaltas na kontribusyon at ang kanilang bahagi.

Para sa mga self-employed, ang proseso ng pagsusuri ay tumutulong na tiyakin kung ang third-party service ay maayos na nagpapasa ng kanilang bayad sa Pag-IBIG.

Also Read: Paano Mag-Transact Gamit ang Virtual Pag-IBIG?

Para sa mga OFW na ang kontribusyon ay iniipon ng kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas, ang pagsusuri ng kanilang nai-post na kontribusyon ay nagbibigay katiyakan na ang kanilang pinaghirapang pera ay napupunta sa tamang pupuntahan.

Paano Mag-Check ng Pag-IBIG Contribution?

Gusto mo bang malaman ang iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG online? Ito lang ang kailangan mong ihanda na mga detalye:

 1. Pangalan (Apelyido, pangalan, at gitnang pangalan)
 2. Petsa ng kapanganakan
 3. Pag-IBIG MID number/RTN
 4. Apelyido noong dalaga ang ina
 5. Email address
 6. Kasalukuyan at mga dating employer

Kapag nakuha mo na ang mga ito, gamitin ang mga simpleng paraan na ito para malaman ang iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG.

1. Paano I-Check ang Iyong Pag-IBIG Contribution sa Virtual Pag-IBIG?

Virtual Pag-IBIG

Ngayon, madali mo ng makita ang iyong Regular o MP2 kontribusyon sa Pag-IBIG online sa pamamagitan ng Virtual Pag-IBIG. Hindi mo na kailangang lumabas ng bahay – sundan lamang ang mga simpleng hakbang na ito:

 1. Pumunta sa website ng Virtual Pag-IBIG.
 2. Basahin ang impormasyon tungkol sa Data Privacy at pindutin ang Proceed.
 3. Mag-log in gamit ang iyong email at password. Kung ito ang unang pagkakataon mo, pindutin ang Create Account (tingnan dito para sa tulong).
 4. Piliin ang Regular Savings (para sa mandatory contributions) o MP2 Savings (kung mayroon kang MP2 account).
 5. Makikita mo na ang kabuuang kontribusyon mo. Para sa detalyadong breakdown kada taon, ilagay ang taon sa ibaba at pindutin ang VIEW CONTRIBUTIONS.

2. Paano I-Check ng Pag-IBIG Contribution sa Pag-IBIG Fund Hotline?

Pag-IBIG Contribution Fund Hotline

Para malaman ang iyong kontribusyon sa Pag-IBIG, tawagan ang (02) 8724-4244. Bukas ang hotline mula Lunes hanggang Sabado, 8 A.M. hanggang 5 P.M. Ito ay isang madaling paraan para makuha ang mabilis na sagot nang hindi lumalabas ng iyong bahay.

3. Paano I-Check ang Pag-IBIG Contribution sa Email?

I-email ang iyong mga katanungan tungkol sa kontribusyon, kasama ang iyong mga detalye at malinaw na larawan ng iyong tamang ID, sa contactus@pagibigfund.gov.ph. Makakatanggap ka ng sagot sa loob ng 3 working days.

Narito ang isang halimbawa ng template na maaari mong gamitin para sa iyong email:

Also Read: Paano Mag-Register sa Pag-IBIG Online?

Good Day!

I hope this message finds you well. I would like to inquire about the status of my Pag-IBIG contributions and confirm the processing of my most recent payment.

Below are my particulars:

Also Read: Paano Mag-apply ng Housing Loan sa PAG-IBIG?

Name:

Pag-IBIG MID No.:

Membership Category:

Additionally, I have enclosed a scanned copy of my passport for verification.

Thank you for your assistance!

Best regards,

[Your Name]

4. Paano I-Check ang Pag-IBIG Contribution sa Pag-IBIG Facebook Page o Website?

 • Magpadala ng private message sa Pag-IBIG Fund Facebook page.
 • Iwasan ang pagko-comment para masiguro ang kaligtasan ng iyong impormasyon.
 • Karaniwang sumasagot ang mga admin sa Facebook pagkatapos ng mga tatlong araw.

O

Pag-IBIG Contribution Website
 • Bisitahin ang website ng Pag-IBIG Fund.
 • I-click ang chat support option.
 • Punan ang iyong mga detalye: Pag IBIG MID, buong pangalan, email, telepono, lokasyon.
 • Piliin ang “Member Savings” sa dropdown.
 • I-click ang Submit at hintayin ang live chat agent na tutulong.

5. Paano I-Check ang Pag-IBIG Contribution sa Pag-IBIG Branch?

Kung kailangan mong gawin ang iba pang transaksyon sa counter (tulad ng pagtama sa iyong mga rekord ng kasapi o pag-aaplay ng loan), mas mabuti na bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Pag-IBIG para sa pag-verify ng iyong kontribusyon.

Humingi ng kopya ng lahat ng iyong kontribusyon, tinatawag na Employee’s Statement of Accumulated Value (ESAV) o Pag-IBIG Contribution Printout. Ipinapakita ng dokumentong ito ang iyong impormasyon bilang miyembro, bilang ng kontribusyon, kontribusyon ng empleyado, kontribusyon ng employer, kikitain sa dividends, at Total Accumulated Value (TAV).

6. Paano I-Check ang Pag-IBIG Contribution sa OFW Member’s Contribution Verification?

Para sa mga OFW, madali lang tingnan ang inyong mga Pag-IBIG contributions online nang hindi kailangang pumunta sa branch. Sundan lang ang mga hakbang na ito:

 1. Pumunta sa OFW Member’s Contribution Verification page.
 2. Ilagay ang inyong mga detalye.
 3. I-click ang “View Membership Savings” para makita ang lahat ng inyong mga contributions.
 4. I-save o i-print ang page para sa hinaharap.

Kung hindi magamit ang online service, mag-email sa iog_tfssd@pagibigfund.gov.ph para sa tulong sa mga tanong tungkol sa contributions.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


2 thoughts on “Paano Mag-Check ng Pag-IBIG Contribution Online?”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.