Paano Mag-Apply ng Pag-IBIG Calamity Loan?

Reading Time - 16 minutes

Pag-IBIG Calamity Loan

Kapag may malupit na kalamidad, nagugulo ang buhay at trabaho ng mga tao.

Kaya’t mahalaga na suportahan ng gobyerno ang mga tao sa pinansiyal pagkatapos ng isang kalamidad, maging ito man ay dulot ng kalikasan o gawa ng tao.

Ang Pag-IBIG Calamity Loan ay isa sa paraan ng gobyerno para tulungan ang mga Pilipino na makabangon pagkatapos ng isang malupit na pangyayari. Ang gabay na ito ay tutulong sa’yo kung paano makakuha ng Pag-IBIG Calamity Loan, ituturo namin sa’yo ang buong proseso – mula sa aplikasyon hanggang sa pag-apruba.

Table of Contents

Ano ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Pag-IBIG Calamity Loan

Bukod sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang mga miyembro na mapondohan ang kanilang pangarap na bahay, nagbibigay din ang Pag-IBIG Fund ng mabilisang tulong-pinansyal sa panahon ng kalamidad.

Ang Pag-IBIG Calamity Loan ay nagbibigay agad ng tulong-pinansyal sa mga miyembro na naninirahan sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad.

Upang maging eligible, dapat na ideklara ang lugar sa ilalim ng State of Calamity ng Pangulo o ng lokal na pamahalaan (Sangguniang Bayan) batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC) o kanilang mga katumbas na tinatawag na Local Disaster Risk Reduction Management Council (LDRRMC).

Sino ang Pwedeng Mag-apply ng Pag-IBIG Calamity Loan?

Para makapag-avail ng Pag-IBIG calamity loan, kailangan sundin ang mga sumusunod na kondisyon:

 1. Aktibong Nag-aambag: Dapat ay naglalagay ka ng pera sa iyong Pag-IBIG Fund account ng hindi kukulangin sa 24 na buwan. Kung nakuha mo na ang iyong naipon o huminto ka sa pag-ambag ng 24 na buwan, pwede mo pa ring makuha ang loan kung babayaran mo ang kinakailangang 24 na buwang ambag matapos ang withdrawal.
 2. Huling Ambag: Kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa isang buwanang ambag sa huling 6 na buwan bago mag-apply.
 3. Pakitang kita: Kailangang patunayan mo kung magkano ang iyong kita.
 4. Bayad sa Utang: Kung mayroon ka nang utang sa Pag-IBIG (tulad ng housing loan o ibang calamity loan), dapat kang magbayad nang maayos at hindi dapat default ang iyong utang.
 5. Nakatira sa Lugar ng Kalamidad: Ang iyong bahay o lugar ng trabaho ay dapat nasa lugar na opisyal na itinuturing na nasa ilalim ng State of Calamity.

Kailan Ko Pwedeng Ma-avail ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Kung naaayon ka sa lahat ng kailangang requirements na nabanggit kanina, maaari kang mag-apply ng calamity loan sa loob ng 90 araw mula sa pahayag ng State of Calamity.

Ano ang Saklaw ng Pag-IBIG Calamity Loan Program?

Ang loan program na ito ay para sa mga miyembro na naapektuhan ng mga bagay tulad ng bagyo, storm surge, tornado, landslide, lindol, tsunami, volcanic eruption, El Niño, o La Niña. Kung naapektuhan ka ng anumang ganitong kalamidad, maaaring maging eligible ka sa loan na ito.

Magkano ang Pwedeng Hiramin sa Pag-IBIG Calamity Loan?

May itinakdang halaga ang Pag-IBIG Calamity Loan na maaari mong utangin. Narito kung paano ito natutukoy:

Also Read: Paano Magbayad ng Pag-IBIG Contribution?

 1. Nais na halaga: Pwedeng mong piliin kung magkano ang gusto mong utangin.
 2. Karapatan sa Loan: Ito ay 80% ng iyong Total Accumulated Value (TAV), kabilang ang iyong buwanang kontribusyon, kontribusyon ng iyong employer, at anumang karagdagang kita mo (dividends). Ngunit hindi kasama dito ang pera na iniipon mo sa Pag-IBIG MP2.

Narito ang detalye kung magkano ang maaari mong utangin batay sa dami ng buwan na nag-iipon ka:

 • 24-47 na buwan: Php 5,000
 • 48-83 na buwan: Php 10,000
 • 84-95 na buwan: Php 15,000
 • 96-119 na buwan: Php 20,000
 • 120 buwan o higit pa: Php 25,000

Ngunit kung mayroon ka nang utang, ang makukuha mo lang ay ang kaibahan ng 80% ng iyong ipon at ang natitirang utang mo.

 1. Kakayahan na Magbayad: Ito ay nangangahulugang ang halaga ng iyong utang ay depende sa kung magkano ang kita mo. Pagkatapos tanggalin ang bayad para sa loan, ang natitirang kita mo ay hindi dapat bumaba sa minimum na itinakda ng iyong kumpanya o ng General Appropriation Act.

Magkano ang Interes sa Pag-IBIG Calamity Loan?

Sa gitna ng mga kritikal na sitwasyon ng mga nang-uutang, nag-aalok ang Pag-IBIG Fund ng calamity loan na may 5.95% na interes kada taon, ang pinakamababang rate sa merkado. Tandaan na pareho ang interest rate sa loob ng tatlong buwang grace period.

Ano ang Mga Requirements Para sa Pag-IBIG Calamity Loan Application?

Upang magsimula ng proseso para sa Pag-IBIG Calamity Loan application, kinakailangan ng mga mangungutang na magsumite ng sumusunod na dokumento sa alinmang opisina ng Pag-IBIG Fund:

 1. Punan ang Pag-IBIG Calamity Loan Application Form o CLAF, na makukuha sa website ng Pag-IBIG at sa kanilang mga opisina.
 2. I-submit ang photocopy ng hindi bababa sa isang valid ID na tinatanggap ng Fund. Kasama sa tinatanggap na IDs ay ang Passport, Driver’s License, PRC ID, NBI Clearance, Police Clearance, Postal ID, GSIS/SSS card, Senior Citizen card, OWWA ID, OFW ID, Seaman’s book, ACR, Government or GOCC ID, PWD ID, DSWD certification, IBP ID, at Company ID na inisyu ng mga institusyon na regulado ng BSP, SEC, o IC.
 3. Ipakita ang proof of income. Depende sa status ng trabaho:
  • Para sa mga formal na empleyado: I-submit ang pinakabagong payslip na naayon sa tatak ng kumpanya (photocopy) O kumpletuhin ang seksyon ng “Certificate of Net Pay” sa likod ng form, na may pirma ng employer.
  • Para sa mga self-employed: Ibigay ang alinman sa sumusunod na dokumento:
   • Income tax return (ITR), audited financial statements, opisyal na resibo ng bayad ng buwis mula sa bangko na may suporta ng DTI registration at Mayor’s permit (photocopy)
   • Orihinal na kopya ng commission vouchers (huling 12 buwan)
   • Bank statements para sa huling 12 buwan (orihinal)
   • Certificate of True copy ng Transport Franchise (orihinal)
   • Certificate of Engagement na inisyu ng may-ari ng negosyo (orihinal)
   • Affidavit of Income (orihinal)
  • Para sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa: Ibigay ang kontrata sa trabaho O Certificate of Employment and Compensation O ITR na na-file sa host country.
 4. Punan ang Declaration of Being Affected by Calamity (para sa mga formal na empleyado), na makukuha sa website ng Pag-IBIG at sa kanilang mga opisina.
 5. Isama ang photocopy ng payroll account, disbursement card, o deposit slip (para sa bagong buksang account). Ang Pag-IBIG Fund ay naglalabas ng loan proceeds sa pamamagitan ng Loyalty Card Plus O Landbank, DBP, o UCPB cash card.
 6. Kung mag-aapply sa pamamagitan ng kinatawan, magbigay ng authorization letter.

Paano Mag-File ng Pag-IBIG Calamity Loan?

Opsiyon 1: Pagsusumite Ng Personal Na Application

Magandang balita! Ang mga sangay ng Pag-IBIG Fund ay bukas na sa maraming lugar dahil hindi na gaanong mahigpit ang mga patakaran dahil sa pandemya. Halimbawa, ang mga sangay sa National Capital Region (NCR) ay bukas mula 9 AM hanggang 3 PM at mayroong drop box para sa Multi-Purpose Loan at Calamity Loan applications.

Eto ang paraan kung paano makuha ang calamity loan:

 1. Pumunta sa alinmang opisina ng Pag-IBIG sa loob ng 90 araw mula nang ideklara ang iyong tahanan o lugar ng trabaho bilang State of Calamity. Siguruhing bukas pa ang mga opisina ng Pag-IBIG at wala pang lockdown sa buong bansa.
 2. Sundan ang mga hakbang na ito:
  • a. I-download at punan ang mga kinakailangang form para sa calamity loan (tingnan ang listahan ng mga requirements sa nakaraang bahagi).
  • b. I-submit ang mga nasagutan na form at iba pang kailangang dokumento sa anumang sangay o opisina ng Pag-IBIG Fund. Ang proseso ng iyong loan ay magsisimula lamang kapag kumpleto mo nang isinumite ang lahat ng kinakailangan. Ipaalam sa’yo ng isang kinatawan kung na-verify ang iyong loan application. Makakatanggap ka rin ng STL-Acknowledgement Receipt.
  • c. Hintayin ang pagproseso ng iyong application. Kapag naaprubahan na, makakatanggap ka ng text notification na nagsasabing maaari mo nang kunin ang loan proceeds sa iyong payroll account o disbursement card.

Kung hindi ka makakapunta nang personal, maaaring magsumite ang iyong employer ng loan application para sa’yo. Kailangan mo lang magbigay ng sulat na nag-oauthorize sa kanila na gawin ito sa iyong pangalan.

Opsiyon 2: Paggamit ng Online na Aplikasyon

Sa mga pagkakataon kung kailan kinakailangang isara pansamantala ang lahat ng opisina ng Pag-IBIG at isang pambansang kalamidad ang nagtutulak sa lahat na manatili sa kanilang mga tahanan, hinihikayat ang mga miyembro na magpasa ng kanilang aplikasyon para sa loan online.

Also Read: Pag-IBIG Contribution Table: Komputasyon at Schedule ng Bayad

Ganito ang nangyari noong 2020 pandemya na nag-udyok kay Pangulo Rodrigo Duterte na pirmahan ang Proklamasyon 929, na naglalagay sa buong bansa sa ilalim ng State of Calamity.

Ang pandemya ay nagdulot ng hindi pangkaraniwang dami ng pagkawala ng trabaho at pagsasara ng negosyo, kaya’t kinakailangan ang agarang tulong pinansiyal para sa mga naapektuhan.

Narito ang buod ng proseso ng online na aplikasyon:

Mga Kinakailangang Dokumento:

 1. Duly-accomplished Pag-IBIG Calamity Loan Application Form: I-download ang form, punan ang lahat ng kinakailangang impormasyon, lagdaan ito, at pagkatapos ay i-scan o kunan ng litrato kasama ang iba pang kinakailangang dokumento. Kung wala kang printer sa bahay, maaari mong i-install ang Adobe Acrobat Reader sa iyong computer para ma-fill out ang form ng digital (hindi kinakailangan ang lagda kung digital ang pag-fill out). Tandaan na ang iyong employer o awtorisadong signatory ng kumpanya ang kinakailangang lagdaan ang Application Agreement portion ng form. Maaari mong ipadala sa kanila ang kopya bago o pagkatapos mong punan ang form, depende sa iyong kagustuhan.
 2. Isang Valid ID
 3. Mga larawan ng harap at likod ng iyong Loyalty Card Plus, o iyong LandBank, UCPB, o DBP cash card: Kung ito ang unang beses mong manghiram at wala kang isa sa mga nabanggit na card, magbibigay ng gabay ang Pag-IBIG Fund kung paano mo matatanggap ang loan proceeds.
 4. Selfie na nagpapakita ng iyong Valid ID at cash card.

Online Pag-IBIG Calamity Loan Application sa Pamamagitan ng Virtual Pag-IBIG

Mag-apply ng Pag-IBIG Calamity Loan online gamit ang Virtual Pag-IBIG kung mayroon kang Pag-IBIG Loyalty Card Plus o cash card mula sa partner bank ng Pag-IBIG. Sundan lang ang mga hakbang na ito:

 1. Bisitahin ang website ng Virtual Pag-IBIG, kung saan maaari kang mag-apply ng calamity loan online. Huwag mag-alala kung wala kang Virtual Pag-IBIG account, puwede ka pa rin mag-apply.
 2. Sa Virtual Pag-IBIG site, i-download ang application form para sa calamity loan. Gamitin ang mga guide na ibinibigay para matulungan kang punan ito. Pagkatapos, i-click ang “Proceed” button.
 3. Pumili ng tamang tipo ng calamity loan mula sa listahan. Halimbawa, kung naapektuhan ka ng bagyong “Odette” at taga-Cebu ka, piliin ang “Cir 449 Odette Cebu.” Ang Cir 449 ay nangangahulugang Circular No. 449 o ang Modified Guidelines ng Pag-IBIG Calamity Loan Fund.
 4. Ilagay ang iyong Pag-IBIG Membership ID (MID) number.
 5. Pagkatapos i-verify ang iyong MID number, ilagay ang iyong contact details tulad ng mobile number at email address.
 6. Ilagay ang One-Time Password (OTP) na ipinadala sa iyong mobile number.
 7. Piliin ang iyong cash card, ilagay ang card number, at i-click ang “Check Cash Card Status.” Hintayin ang kanilang confirmation.
 8. I-upload ang scanned copies o mga larawan ng mga sumusunod: Duly accomplished Calamity Loan Application Form, iyong valid ID, at isang selfie na nagpapakita ng iyong cash card at valid ID.
 9. I-submit ang iyong application. Makakatanggap ka ng loan reference number na magagamit mo para ma-check ang status ng iyong loan.

Online Pag-IBIG Calamity Loan Application sa Pamamagitan ng Email

Pag-IBIG Calamity Loan

Para mag-apply ng iyong Pag-IBIG calamity loan sa pamamagitan ng email, sundan ang mga hakbang na ito:

 1. Punan ang Pag-IBIG Calamity Loan Application form.
 2. Kunan ng litrato o i-scan ang form at ipadala ito sa HR ng kumpanya mo o sa isang taong awtorisado. Pipirmahan nila ang isang bahagi ng form at ibabalik sa iyo.
 3. Kumpletuhin ang litrato o scan ng mga sumusunod: iyong Valid ID, Landbank/UCPB/DBP Cash Card o Loyalty Card Plus (both sides), at ang pirmadong application form mula sa iyong kumpanya.
 4. I-email ang lahat ng dokumentong ito sa email address ng Pag-IBIG office na nauugnay sa address ng opisina ng iyong employer.
Pag-IBIG Calamity Loan
Pag-IBIG Calamity Loan

Gaano Katagal ang Processing Period ng Calamity Loan Application?

Pagkatapos mong isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento, karaniwan ay aabutin ng hindi hihigit sa dalawang araw para maproseso ang iyong aplikasyon at maipadala ang pera ng loan.

Paano Ko Makukuha ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Pagkatapos ma-aprubahan ang iyong aplikasyon para sa loan, maaari mong makuha ang pera sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 1. Sa pamamagitan ng isang espesyal na card na tinatawag na Pag-IBIG Loyalty Card Plus
 2. Sa iyong bank account gamit ang LandBank’s Payroll Credit Systems Validation (PACSVAL)
 3. Maaring ibigay sa iyo ang isang tseke na nakapangalan sa iyo (subalit tandaan, kung hindi mo kukunin sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng DV/Check, maaaring kanselahin ang iyong loan)
 4. Maaring maganap sa iba pang paraan na iaanunsiyo ng Pag-IBIG Fund.

Paano Bayaran ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Ang bahaging ito ay naglalaman ng impormasyon na kailangan mong malaman tungkol sa pagbabayad ng iyong Pag-IBIG calamity loan at ang mga parusa kung maantala o hindi ito mabayaran nang maayos.

1. Gaano Katagal Dapat Bayaran ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Ang Pag-IBIG calamity loan ay maaaring bayaran sa loob ng 24 o 36 na buwan, ayon sa napipili ng miyembro sa oras ng aplikasyon. May tatlong buwang palugit bago magsimula ang bayaran, kaya’t ang unang bayad ay dapat sa ika-4 na buwan matapos mailabas ang loan.

Also Read: Paano Mag-Check ng Pag-IBIG Contribution Online?

2. Paano Bayaran ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Para sa mga miyembro na may regular na trabaho: Ang bayad ay karaniwang kinakaltas sa sahod. Ngunit kung hindi ito maaaring gawin dahil sa pagtigil sa trabaho, walang sahod na leave, kulang na sahod, o iba pang kaugnay na sitwasyon, ang miyembro ay dapat magbayad nang direkta sa opisina ng Pag-IBIG.

Para sa mga self-employed, OFWs, at iba pang uri ng indibidwal na nagbabayad: Maaaring bayaran ang buwanang amortization sa counter o gamit ang mga aprubadong paraan ng pagbabayad, tulad ng online payment sa Virtual Pag-IBIG.

3. Ano ang Deadline ng Bayad para sa Pag-IBIG Calamity Loan?

Ang buwanang bayad ay dapat bayaran sa o bago ang ika-15 ng bawat buwan, simula sa ika-4 na buwan pagkatanggap ng loan. Kung ang petsa ng bayaran ay sa isang non-working day (halimbawa, holiday), ang bayad ay dapat gawin sa unang araw ng trabaho na sumusunod sa orihinal na deadline.

4. Magkano ang Multa kung Hindi Agad Nabayaran ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Ang multa ay 1/20 ng 1% ng hindi nabayarang halaga kada araw ng pagkaantala. Kung ikaw ay miyembro na may regular na trabaho at ang delay ay dahil sa pagkakamali ng employer, maaaring ibalik ang multa kung may patunay na ito ay kasalanan ng employer.

5. Ano ang Mangyayari Kung Hindi Mo Nabayaran ang Pag-IBIG Calamity Loan?

Kung hindi mo nabayaran ang loan, ibabawas ito sa iyong Total Accumulated Value (TAV) o ang kabuuang ipon sa iyong regular na Pag-IBIG account. Ito ay maaaring gawin sa iyong kahilingan, pero kailangan ng patunay mula sa Pag-IBIG Fund na ang hindi pagbabayad ay sanhi ng hindi maaring iwasan na mga dahilan tulad ng kawalan ng trabaho, sakit, o kamatayan ng isang kamag-anak.

Mga Tips at Babala

 1. Sa pangyayaring mamatay ang isang miyembro, ang natitirang balanse ay kakalkulahin hanggang sa petsa ng kamatayan ng nangungutang. Ibig sabihin, kung nakabayad ka nang maaga at bigla kang namatay, ang lahat ng natanggap na bayad pagkatapos ng araw ng iyong kamatayan ay ibabalik sa iyong mga benepisyaryo.
 2. Kung ikaw ay magpasyang tapusin ang iyong Pag-IBIG membership bago ang kabuuang bayad ng utang, ang natitirang balanse ay ibabawas mula sa iyong TAV o kabuuang halaga na iyong naipon sa iyong regular na Pag-IBIG Savings.

Mga Kadalasang Katanungan

1. Gusto kong malaman kung pwede akong makakuha ng tulong mula sa Pag-IBIG Calamity Fund. Paano ko malalaman kung magkano na ang na-contribute ko sa Pag-IBIG?

 1. Virtual Pag-IBIG Account:
  • Pumunta sa website ng Virtual Pag-IBIG.
  • Mag-click sa Data Privacy.
  • Mag-log in o gumawa ng account.
  • Gamitin ang iyong email at password.
  • Pumili ng Regular o MP2 Savings para makita ang iyong mga kontribusyon.
  • Maari mo ring tingnan ang kontribusyon para sa isang tiyak na taon!
 2. Hotline ng Pag-IBIG Fund:
  • Tawagan ang (02) 8724-4244.
  • Tumawag mula Lunes hanggang Sabado, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon.
 3. Email Inquiry:
  • Ipadala ang iyong mga tanong at larawan ng iyong ID sa contactus@pagibigfund.gov.ph.
  • Maghintay ng mga tatlong araw para sa sagot.
 4. Facebook Page o Website ng Pag-IBIG Fund:
  • Magpadala ng mensahe sa Facebook.
  • O gamitin ang chat sa kanilang opisyal na website.
  • Punan ang iyong impormasyon at hayaan silang asikasuhin ang iyong kahilingan.
 5. Personal na Inquiry sa Pag-IBIG Branch:
  • Pumunta sa pinakamalapit na branch para sa personal na tulong.
  • Humingi ng dokumentong tinatawag na Employee’s Statement of Accumulated Value (ESAV) o Pag-IBIG Contribution Printout.
 6. Pag-IBIG Member’s Contribution Verification para sa OFW:

Para sa mga katanungan ng OFW kapag hindi ma-access ang online na serbisyo, mag-email sa iog_tfssd@pagibigfund.gov.ph.

2. Paano ko makikita ang status/record ng aking calamity loan sa Pag-IBIG online?

 1. Mag-log in sa iyong Virtual Pag-IBIG account.
 2. Sa ilalim ng Products, i-click ang Calamity Loan. Ang iyong pinakabagong record o status ay ipapakita. Mayroon ka ring opsyon na tingnan ang iyong mga kontribusyon/pagbabayad bawat taon.

3. Ano ang Total Accumulated Value (TAV) ng Pag-IBIG?

Ang iyong Total Accumulated Value (TAV) ay binubuo ng lahat ng iyong nairemit na kontribusyon, share ng employer (kung meron), at kabuuang kita mula sa dividend sa iyong account—mula sa unang remittance mo hanggang sa pinakabago.

Ang HDMF ay gumagamit ng TAV para malaman kung magkano ang maaaring ipautang sa mga miyembro. Halimbawa, kapag kailangan mo ng Pag-IBIG calamity loan, maaari kang mangutang ng hanggang 80% ng iyong TAV.

Kapag natapos na ang iyong Pag-IBIG membership, ibabalik sa iyo ng HDMF ang iyong TAV, kahit na may natitirang balanse ka pang utang na Pag-IBIG loan.

4. Puwede ba akong kumuha ng Pag-IBIG Calamity Loan kahit may existing na akong ibang Pag-IBIG loan?

Oo naman!

Pero ganito ‘yon: Kung mayroon ka nang tinatawag na Multi-Purpose Loan (MPL), ‘yung utang mo doon hindi mababawas sa pera na makukuha mo mula sa Calamity Loan. Hiwalay kasi ang mga loan na ito, kaya hindi apektado ang isa’t isa.

Kaya puwede kang mag-apply ng Calamity Loan kahit may utang ka pa sa Multi-Purpose Loan, basta’t sinusunod mo ang mga bayarin at hindi ka nade-default sa loan.

Ganun din sa Housing Loan. Puwede ka pa rin kumuha ng Calamity Loan kahit may existing na housing loan, basta’t maayos ang bayad mo.

Ngayon, heto ang astig na balita: Kung nakakuha ka na ng Calamity Loan tapos may pangalawang kalamidad sa lugar mo, puwede kang mag-apply ng bagong Calamity Loan. Pero, ibabawas nila ‘yung utang mo sa unang loan (kasama na ang dagdag na fees) sa pera ng bagong loan. Kaya makakatanggap ka ng tulong ulit, pero siguradong babayaran mo ‘yung utang mo mula sa una.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.