Paano I-Withdraw ang Pag-IBIG Contribution?

Reading Time - 13 minutes
Withdraw Pag-IBIG Contribution

Nakapag-ipon ka na ba ng sapat na pera sa iyong regular na Pag-IBIG account, MP2, o pareho? Narito ang isang gabay kung paano (at kailan) mag-withdraw ng iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG.

Table of Contents

Pag-IBIG Savings I o Provident Savings

1. Paano ko maaaring kunin ang aking kontribusyon sa Pag-IBIG?

May dalawang paraan para makuha ang iyong regular na kontribusyon o Provident Savings sa Pag-IBIG: sa pagtatapos ng iyong membership o sa maagang pag-claim nito.

a. Sa pagtatapos ng iyong membership:

Maaari mong i-withdraw ang buong Pag-IBIG savings mo, kabilang ang iyong mga kontribusyon at kita mula sa dividends, sa iba’t ibang mga sitwasyon:

 • Kapag naging miyembro ka ng 20 taon at nagbayad ng 240 buwanang kontribusyon.
 • Kung magreretiro ka sa 65 o pipiliing magretiro sa 60. Kung wala kang housing loan, pwede kang magretiro nang mas maaga.
 • Kung maging permanente kang may kapansanan o mabaliw dahil sa sakit o pinsala.
 • Kung hindi mo magampanan ang iyong trabaho dahil sa malubhang kalagayan ng kalusugan, ayon sa kumpirmasyon ng isang doktor.
 • Kung ikaw o isang immediate family member (asawa, magulang, anak, lolo/lola, apo, o legal na inadopt na anak) ay may kritikal na sakit tulad ng cancer, sakit sa puso, organ failure, stroke, o neuromuscular-related illness, kumpirmado ng isang doktor.
 • Kapag umalis ka na ng bansa nang tuluyan o nakuha mo ang permanent residency sa ibang bansa.
 • Sa kaso ng kamatayan, makakatanggap ang iyong pamilya ng buong regular na Pag-IBIG savings at karagdagang cash benefit, pero hindi dapat lalampas sa PHP 6,000.

b. Kung gusto mong kunin ito nang maaga:

Maaari mong kunin ang iyong pera bago matapos ang iyong membership kung naaayon ka sa mga sumusunod na kondisyon:

 • Kumpleto ka ng hindi kukulangin sa 15 taon bilang miyembro at nagbayad ng 180 buwang kontribusyon nang sunod-sunod.
 • Wala kang utang na housing loan sa Pag-IBIG.
 • Kung mayroon kang short-term loan sa Pag-IBIG, maaari mo pa ring kunin ang iyong pera, pero ibabawas ang hindi nabayarang halaga mula sa iyong matatanggap.

Maaari mo lamang gawin ito isang beses sa buong panahon ng iyong pagiging miyembro at makakatanggap ka ng mga kontribusyon na katumbas ng 10 o 15 taon, kasama ang kita mula sa dividends. Mananatili ka pa ring miyembro hanggang sa matupad mo ang mga kundisyon para sa pagtatapos ng iyong membership, at pagkatapos ay maaari mo nang kunin ang natirang savings mo.

2. Ano ang mga requirements sa pag-file ng Pag-IBIG Provident Claims?

How to Claim Pag-IBIG Contributions

a. Batayang Kailangan

Kung nais mong kunin ang iyong Pag-IBIG Provident Benefits, simulan sa mga pangunahing hakbang:

 • Punan ang Provident Benefits Claim form.
 • Dalhin ang iyong Pag-IBIG Loyalty Card at isang valid ID. Walang Loyalty Card? Dalawang valid ID ay sapat na. Siguruhing ipinapakita ng iyong ID ang iyong petsa ng kapanganakan. Kung hindi, isama ang iyong PSA Birth Certificate o yung mula sa lokal na civil registry. Kung wala ang birth certificate, isumite ang Non-availability of Birth Record mula sa PSA at isang Joint Affidavit of Two Disinterested Persons.

b. Karagdagang mga Dokumento na Maaaring Kailanganin

Depende sa dahilan ng iyong pag-angkin, maaaring kailanganin mo ang karagdagang mga dokumento:

Also Read: Paano Mag-apply ng Housing Loan sa PAG-IBIG?

Para sa Pagreretiro:

Opsiyonal na Pagreretiro.

 • Para sa mga pribadong kawani na may edad na hindi kukulangin sa 45 taon: Photocopy ng notarized Certificate of Early Retirement
 • Para sa mga kawani ng gobyerno na nagnanais ng opsiyonal na pagreretiro: GSIS Retirement Voucher

Obligatoryong Pagreretiro.

 • Para sa mga miyembro ng AFP: Photocopies ng Order of Retirement and Statement of Service
 • Para sa mga miyembro ng PNP, BJMP, at BFP: Photocopies ng Order of Retirement and Service Record

Para sa Permanenteng Total na Kapansanan o Insanity/Terminasyon mula sa Serbisyo Dahil sa Kalusugan: Photocopy ng sertipikado/pahayag ng duktor (kasama ang klinikal o medikal na buod)

Para sa Malubhang Sakit ng Miyembro o Isa sa Kanyang Diretso na Pamilya:

 • Photocopy ng physician’s certificate/statement (kasama ang klinikal o medikal na buod)
 • Upang patunayan ang relasyon ng miyembro ng Pag-IBIG Fund sa kanyang direktang pamilya, ang nagsasakdal ay dapat magsumite NG ISA sa mga sumusunod:
  • (a) Photocopy ng marriage contract mula sa PSA o LCRO at Advisory of Marriage na inilabas ng PSA (kung ang direktang pamilya ay ang asawa);
  • (b) Photocopy ng Birth Certificate na inilabas ng PSA o LCRO, Baptismal o Confirmation Certificate ng direktang miyembro ng pamilya; o
  • (c) Photocopy ng Non-availability of Birth Record na inilabas ng PSA at notaryadong Joint Affidavit of Two Disinterested Persons.

Para sa Permanenteng Pag-alis sa Bansa:

 • Photocopy ng pasaporte na may immigrant/residence/settlement visa o anumang katumbas nito
 • Para sa mga nasa Pilipinas pa rin: Sworn Declaration of Intention to Depart from the Philippines Permanently (notaryado)

Para sa Kamatayan:

 • Photocopy ng death certificate ng miyembro na inilabas ng PSA o LCRO
 • Proof of Surviving Legal Heirs (notaryado)
 • Kung ang yumao ay hindi kasal: Photocopy ng Certificate of No Marriage (CENOMAR) na inilabas ng PSA
 • Kung ang yumao ay kasal: Photocopy ng marriage contract na inilabas ng PSA o LCRO at Advisory on Marriage na inilabas ng PSA
 • Kung ang yumao ay may mga anak: Photocopy ng birth certificate na inilabas ng PSA o LCRO, Baptismal o Confirmation Certificate ng lahat ng mga anak
 • Kung ang yumao ay may anak/ang mga anak na nasa ilalim ng 18 taon o may pisikal/mental na kahinaan: Notaryadong Affidavit of Guardianship
 • Upang patunayan ang relasyon sa yumao na miyembro, ang nagsasakdal ay dapat magsumite NG ISA sa mga sumusunod:
  • (a) Photocopy ng Birth Certificate na inilabas ng PSA o LCRO, Baptismal o Confirmation Certificate ng nagsasakdal/yumao miyembro; o
  • (b) Photocopy ng Non-availability of Birth Record na inilabas ng PSA at notaryadong Joint Affidavit of Two Disinterested Persons.

c. Tandaan ang mga Bagay na Ito

 • Kung ang iyong mga papeles ay mula sa ibang bansa, siguruhing naayon sa embahada ng Pilipinas o sumunod sa ilang patakaran.
 • Dalhin ang orihinal na mga dokumento kung kailangan ng beripikasyon.
 • Kung hindi mo kayang kunin ang iyong pera nang personal, magsumite ng Special Power of Attorney kasama ang dalawang valid ID ng principal at attorney-in-fact.

3. Paano ko maaaring kunin ang aking mga kontribusyon sa Pag-IBIG?

Opsiyon 1: Pagwithdraw ng Pag-IBIG Contributions ng Personal (Walk-in)

 1. I-submit ang mga kinakailangang dokumento sa isang tanggapan ng Pag-IBIG, preferably sa sangay na nagtataglay ng iyong rekord ng kasapi.
 2. Ang iyong hiling para sa provident benefits ay dadaan sa pagsusuri. Kapag na-apruba ang iyong aplikasyon, makakatanggap ka ng claim stub para sa pagkuha ng iyong tseke.
 3. Kung mayroon kang iisang employer, ang pagproseso ng iyong hiling ay tatagal lamang ng tatlo hanggang limang araw na working days.
 4. Ngunit kung mayroon kang maraming employer, ang pagproseso ay magtatagal (katumbas ng mga 20 working days) dahil kailangang i-validate at i-consolidate muna ang iyong rekord ng kasapi sa iba’t ibang sangay ng Pag-IBIG.
 5. Ang Pag-IBIG Provident Benefits Claim ay maaaring makuha ng miyembro o ng kanyang mga legal na tagapagmana sa pamamagitan ng alinman sa sumusunod na paraan:
  • Crediting sa cash card o payroll account ng claimant
  • Tseke na payable sa claimant. Maaring kunin ng isang kinatawan ang tseke kung ito ay may dalang mga kinakailangang dokumento
  • Iba pang mga paraan ng pagbabayad na inaprubahan ng Board

Opsiyon 2: Pagwithdraw ng Pag-IBIG Contributions Online

 1. Maaari mo ring kunin ang iyong kontribusyon online gamit ang Virtual Pag-IBIG. Ito ay available kung ang iyong dahilan para sa pag-withdraw ay isa sa sumusunod:
  • Pagtatapos ng termino ng pagiging kasapi
  • Pagreretiro
  • Optional withdrawal (may 15 taon nang kasapi)
 2. Paano Mag-withdraw ng Kontribusyon sa Pag-IBIG Online:
  • a. Ihanda ang mga kinakailangang dokumento: Duly-accomplished Application for Provident Benefits form, valid ID, selfie na may hawak na valid ID, at mga suporting document batay sa iyong dahilan para sa withdrawal.
  • b. Bisitahin ang Virtual Pag-IBIG site.
  • c. Sa home page, piliin ang Claim Pag-IBIG Savings at piliin ang dahilan para sa withdrawal.
  • d. Balikan at ipagpatuloy ang mga kailangang dokumento.
  • e. Ilagay ang iyong 12-digit Pag-IBIG Membership ID (MID) number, at i-click ang Validate.
  • f. I-upload ang mga kinakailangang dokumento.
  • g. Maghintay na tanggapin ng sistema ang iyong aplikasyon.

Modified Pag-IBIG II o MP2

1. Kailan ko pwedeng i-withdraw ang aking MP2 savings?

a. Pagkatapos ng limang taon ng maturity period

Maaari mong kunin ang iyong Modified Pag-IBIG II savings pagkatapos ng limang taon mula sa pagbubukas ng iyong MP2 account. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-iipon sa ilalim ng MP2, kailangan mong i-withdraw ang iyong savings at mag-apply ng bagong account.

Also Read: Paano Mag-Register sa Pag-IBIG Online?

Kung hindi mo i-wiwithdraw pagkatapos ng maturity period, magpapatuloy ang pag-earn ng annual dividends ng iyong pera batay sa regular na Pag-IBIG savings program rates ng karagdagang dalawang taon.

Pagkatapos nito, hindi na mag-e-earn ng dividends ang iyong savings at kailangang kunin agad.

b. Pre-termination ng MP2 savings

Pinapayagan ng Pag-IBIG Fund ang maaga at kumpletong pag-withdraw ng MP2 savings bago ang limang taon na maturity period para sa alinmang sumusunod na dahilan:

 1. Pagreretiro (maliban sa mga pensioners)
 2. Buong kapansanan o insanity
 3. Pag-alis sa trabaho dahil sa health reason
 4. Malubhang sakit (tulad ng cancer, organ failure, sakit sa puso, stroke, sakit na may kinalaman sa neuromuscular)

Kung pipiliin mong kunin ang iyong MP2 savings para sa ibang dahilan, makakatanggap ka lamang ng 50% ng kabuuang kita mula sa dividends (kung ang compounded dividends ang pinili) o ang iyong savings lamang (kung annual dividend payout ang pinili).

2. Paano ko maaariing kunin ang aking MP2 savings?

Pagkatapos mabuo ang iyong MP2 account, makakatanggap ka ng liham na naglalaman ng abiso mula sa Pag-IBIG Fund na may mga tagubilin kung paano makuha ang iyong ipon.

Ang Pag-IBIG Fund ay naglalabas ng kikitain ng MP2 (dividend + cumulative savings) sa pamamagitan lamang ng tseke. Ayon sa mga miyembro na nag-ipon sa ilalim ng MP2, karaniwan ay tumatagal ng isa hanggang tatlong buwan ang ahensya upang prosesuhin ang pagbabayad ng tseke para sa MP2 na kita pagkatapos ng maturidad.

Opsyon 1: In-Person Withdrawal (Walk-In)

Sundan ang mga hakbang na ito para kunin ang iyong MP2 savings:

 1. Pumunta sa anumang opisina ng Pag-IBIG sa loob ng buwan ng maturidad ng iyong account at mag-file ng claim. Dalhin ang dalawang valid na IDs.
 2. Maghintay ng text message mula sa Pag-IBIG Fund na nagsasabi na handa na ang iyong tseke para sa pickup.
 3. Bumalik sa branch ng Pag-IBIG para kunin ang iyong tseke—ipakita ang dalawang valid na IDs.
 4. Opsyonal: Kung walang plano na gastusin ang iyong kita sa loob ng susunod na limang taon, maaari kang mag-apply para sa bagong MP2 account at maglaan ng one-time payment gamit ang nakuhang halaga.

Bago kunin ang iyong MP2 savings, maari mong i-check ang iyong mga bayad sa MP2 sa pamamagitan ng Virtual Pag-IBIG o iba pang available na paraan.

Also Read: Paano Mag-Invest sa Pag-IBIG MP2 Program?

Opsyon 2: Online Withdrawal

Maari mo ring kunin ang iyong Pag-IBIG MP2 savings online sa pamamagitan ng Virtual Pag-IBIG site kapag ito ay nasa maturidad na. Narito ang mga hakbang:

 1. Bisitahin ang Virtual Pag-IBIG site.
 2. Sa home page, piliin ang “Claim Pag-IBIG Savings.”
 3. Piliin ang “MP2 Savings.”
 4. Ang mga kinakailangang dokumento, kabilang ang claim application form, valid ID, cash card, at selfie photo na nagpapakita ng iyong valid ID at cash card, ay ipapakita.
 5. Piliin ang “Proceed” para magpatuloy.
 6. Ilagay ang iyong 12-digit Modified Pag-IBIG MP2 account number at i-click ang “Validate.”
 7. Pagkatapos ng pagsusuri, i-upload ang mga kopya ng kinakailangang dokumento at i-submit.

Mga Kadalasang Katanungan

1. Ano ang mangyayari sa hindi na-claim na kontribusyon ng yumaong miyembro?

Ang Total Accumulated Value (TAV) ng yumaong miyembro ng Pag-IBIG ay ibabayad sa kanilang mga tagapagmana. Bukod dito, makakatanggap ang mga tagapagmana ng death benefit, kung gaano man karami, ay nakasalalay sa membership status ng yumaong miyembro sa Fund sa oras ng kanyang pagpanaw:

 • Para sa aktibong miyembro sa oras ng pagkamatay: Php 6,000, kahit ano pa ang halaga ng TAV.
 • Para sa hindi aktibong miyembro sa oras ng pagkamatay: ang halaga ay katumbas ng TAV ng miyembro o Php 6,000, alinman ang mas mababa.

Kung ikaw ay itinalagang tagapagmana ng isang kamamatay lamang na miyembro ng Pag-IBIG, bisitahin ang isang sangay ng Pag-IBIG para mag-apply ng provident benefits claim.

2. Maari bang kunin ang aking mga kontribusyon sa Pag-IBIG kung ako ay nagtrabaho ng sampung taon lamang?

Hindi maaring kunin ang iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG matapos ang sampung taon ng aktibong pagiging miyembro.

Ayon sa Circular No. 440 (o ang Modified Guidelines Implementing the Optional Withdrawal of Pag-IBIG Savings), na nagsimula noong Disyembre 2020, maari lamang kunin ang iyong kontribusyon kung nakumpleto mo ang hindi kukulangin sa labing limang taon ng aktibong pagiging miyembro (may 180 sunod-sunod na buwanang savings).

3. Paano ko maaring kunin ang aking mga kontribusyon sa Pag-IBIG kung ako ay isang OFW na nasa ibang bansa?

Kung ikaw ay isang OFW na nasa ibang bansa at nais mong kunin ang iyong mga kontribusyon (kung ikaw ay eligible), maaari kang magpasa ng aplikasyon para dito sa Virtual Pag-IBIG. Ngunit kailangan mong lumikha ng isang Virtual Pag-IBIG account para sa mga OFW. Sundan ang mga hakbang na ito:

 1. Bisitahin ang Virtual Pag-IBIG at pindutin ang Create Account.
 2. Piliin ang Account Creation for OFWs.
 3. Ilagay ang iyong Membership ID (MID) number, pangalan, kaarawan, at Philippine mobile number.
 4. Ilagay ang OTP na ipinadala sayo sa SMS.
 5. Ilagay ang mga sumusunod: country of assignment, email address, tatlong security questions, apelyido ng ina, at lugar ng kapanganakan.
 6. Mag-upload ng selfie habang ipinapakita ang iyong pasaporte o dalawang valid IDs.

Pagkatapos nito, handa na ang iyong Virtual Pag-IBIG account. Mag-apply para sa withdrawal ng iyong mga kontribusyon.

Maari rin mag-apply ng withdrawal ang isang awtorisadong kinatawan sa alinmang sangay ng Pag-IBIG. Subalit, tandaan na maaaring humingi ng karagdagang requirements mula sa iyong kinatawan.

4. Maari bang kunin ang aking mga kontribusyon sa Pag-IBIG kahit mayroon akong mga umiiral na loans?

Kung mayroon kang umiiral na housing loan, kahit ikaw ay pangunahing borrower, co-borrower, o sponsor, hindi mo maaring kunin ang iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG.

Samantalang maari kang mag-apply para sa optional withdrawal kahit mayroon kang umiiral na short-term loan sa Pag-IBIG. Ngunit tandaan na ang iyong utang na hindi pa nababayaran ay mababawas sa iyong makukuhang halaga.

5. Maari bang kunin ang aking mga kontribusyon sa Pag-IBIG pagkatapos ng maturidad ng aking membership kahit may mga gaps sa aking pagbabayad?

Oo, maari mong kunin ang iyong mga kontribusyon sa Pag-IBIG pagkatapos ng 20 taon ng aktibong pagiging miyembro na may kabuuang 240 buwanang kontribusyon, kahit may mga gaps sa iyong pagbabayad.

6. Gaano katagal bago makuha ang aking mga kontribusyon sa Pag-IBIG?

Karaniwan ay umaabot ito ng 18-20 working days para maproseso ang iyong withdrawal sa Pag-IBIG. Ang proseso ay magsisimula lamang kapag nakumpleto mo ang lahat ng kinakailangang dokumento.

7. Nais kong kunin ang aking provident benefits sa pamamagitan ng optional withdrawal. Ngunit may mga gaps sa aking pagbabayad ng kontribusyon. Kung babayaran ko ang mga hindi ko pa nabayarang kontribusyon, maari ba akong maging qualified para sa optional withdrawal?

Ayon sa Circular No. 440 (o ang Modified Guidelines Implementing the Optional Withdrawal of Pag-IBIG Savings), ang pagkakaroon ng kahit isang gap sa buwanang kontribusyon ay agad na nagdi-disqualify sa iyo para sa optional withdrawal.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.