Paano Mag-Avail ng SSS Maternity Benefits?

Reading Time - 9 minutes
SSS Maternity Benefits

Ang pagbubuntis ay nagdadala ng malaking panganib sa kalusugan at pera para sa mga nanay. Bukod sa mga problema sa kalusugan, kailangan din ng mga babae magpahinga sa trabaho kapag may bagong pamilya.

Para suportahan ang mga nagtatrabahong babae sa Pilipinas, may Republic Act 11210 na nilagdaan noong 2019. Ito ay nagpapahaba ng leave mula 60 araw hanggang 105 araw, may bayad pa. Pwedeng ipasa ng pitong araw ang leave sa mga ama, kasama ang dagdag na benepisyo.

Ang Social Security System (SSS) ay itinayo para bigyan ng seguridad ang mga miyembro nito sa Pilipinas sa iba’t ibang sitwasyon, gaya ng sakit, pagbubuntis, katandaan, kamatayan, kawalan ng kita, o problema sa pera. Buo ang suporta ng SSS sa karagdagang benepisyo ng RA 11210.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng RA 11210 at paano makuha ang maternity benefits sa ilalim ng SSS, magpatuloy sa pagbabasa.

Ano ang SSS Maternity Benefit Program?

Ang SSS Maternity Benefit Program ay nagbibigay ng perang tulong araw-araw sa mga babae na miyembro na hindi makapagtrabaho dahil sa pagbubuntis, panganganak, o mga emerhensiyang tulad ng miscarriage. Sa ilalim ng RA 11210, narito ang mga saklaw na araw:

 • Pangkaraniwang Panganganak (Normal o CS): 105 araw na may bayad
 • Miscarriage/Emerhensiyang Pagsasara ng Pagbubuntis: 60 araw na may bayad
 • Solo Parent: Dagdag na 15 na araw, kaya’t kabuuang 120 na araw na may bayad.

Sino ang Pwedeng Mag-apply ng SSS Maternity Benefits?

SSS Maternity Benefits

Para malaman kung pwede kang makatanggap ng SSS Maternity Benefits, una, alamin ang inaasahang petsa ng iyong panganganak.

 1. Hanapin ang unang araw ng iyong huling regla.
 2. Bumalik ng 3 buwan mula sa araw na iyon.
 3. Idagdag ang 1 taon at 7 araw sa resulta.

Halimbawa, kung ang huling regla mo ay noong Hulyo 9, 2021, ang pagbalik ng 3 buwan ay magbibigay sa iyo ng Abril 9, 2021. Ang pagdagdag ng 1 taon at 7 araw ay magbibigay sa iyo ng inaasahang petsa ng panganganak na April 16, 2022.

Maaari mo rin gamitin ang online calculator o ultrasound report mo.

Kapag alam mo na ang inaasahang buwan ng panganganak, tuklasin kung saang quarter ito pupunta. Halimbawa, kung Abril ang inaasahan mong petsa ng panganganak, ito ay nasa ikalawang quarter.

Dahil mahalaga ang semester of contingency (2 sunod-sunod na quarters), idagdag ang isa pang quarter bago ang inaasahang buwan ng panganganak.

Also Read: Paano I-Reset ang Nakalimutan o Nawalang Password sa SSS

Bakit mahalaga ito para sa eligibility? Bibigyan ka ng SSS ng benepisyo kung nakabayad ka ng hindi bababa sa 3 buwan na kontribusyon sa loob ng 12 na buwan bago ang semester of contingency.

Tandaan, hindi ibig sabihin na kapag may mga naibayad ka na noon, sakop ka na agad. Dapat ay nakabayad ka ng hindi bababa sa tatlong buwan na kontribusyon sa loob ng 12 na buwan bago ang semester of contingency.

Sa ating halimbawa, kung ang inaasahang petsa ng panganganak ay Abril 2022, kailangan mong magkaruon ng 3 buwang bayad mula Enero hanggang Disyembre 2021.

Para malaman kung qualified ka, mag-check ng iyong kontribusyon sa sss.gov.ph.

Mga Requirements para sa SSS Maternity Benefits

Kapag mag-aapply ka ng SSS Maternity Reimbursements, dapat mo ihanda ang sumusunod na mga dokumento:

Basic Requirements

Para sa Empleyado at Self-Employed/Voluntary Members

 • Maternity Notification Form (may tatak at natanggap ng SSS)
 • Maternity Reimbursement Form
 • SSS UMID o dalawang valid IDs (isa may litrato at petsa ng kapanganakan)

Para sa Hiwalay na Members

 • Maternity Notification Form (may tatak at natanggap ng SSS)
 • Maternity Reimbursement Form
 • SSS UMID o dalawang valid IDs (isa may litrato at petsa ng kapanganakan)
 • Certificate ng hiwalayan na may petsa ng epekto
 • Certification na walang pre-advance na bayad ang employer

Paalala: I-inform ang SSS tungkol sa pagbubuntis bago mag-file ng claim.

Additional Requirements

Depende sa Kaso ng Pagbubuntis

Normal na Panganganak

 • Birth Certificate ng bata
  • Kung ang buhay na pagsilang ay nauuwi sa kamatayan:
   • Birth Certificate
   • Fetal Death Certificate
  • Kung namatay sa sinapupunan:
   • Death/Fetal Death Certificate
   • Ulat ng Pagkapanganak ng Bata (kung sa ibang bansa)

Caesarean Delivery

 • Birth Certificate ng bata
 • Operating Room Record/Surgical Memorandum
 • Medical Abstract
 • Clinical Discharge Summary
 • Delivery Report
 • Billing Documents: Invoice na may detalye ng bayad sa cesarean delivery (kung sa ibang bansa)

Miscarriage/Emergency Termination of Pregnancy

Also Read: Paano I-Update ang Iyong SSS Information Online

 • Kung may Maternity Notification na na-file sa SSS:
  • Resulta ng pregnancy test
  • Resulta ng ultrasound
  • Histopathological Report
 • Kung walang Maternity Notification na na-file sa SSS:
  • Resulta ng pregnancy test o ultrasound
  • Resulta ng Blood Pregnancy Test (beta HCG)
  • Early Pregnancy Factor

Ectopic Pregnancy

 • Certification mula sa Attending Physician na may rekord ng Obstetrical history
 • Isa sa mga sumusunod:
  • Certified True Copy ng hospital records
  • Operating Room Records
  • Histopathological Report
  • Resulta ng pregnancy test (positive at pagkatapos ng miscarriage)

Karagdagang mga Documento Batay sa Kalagayan at Pagbabago

Solo Parent

 • Solo Parent ID mula sa Local Government Unit na isinuot sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng panganganak, na pinirmahan ng Social Worker at Mayor
 • Certification ng kahiligang Solo Parent mula sa LGU, pinirmahan ng Social Worker/Mayor

Qualified caregiver kung mamatay o magkaruon ng permanenteng kapansanan ang miyembro at hindi pa natatanggap ang Maternity Benefits

 • Duly notarized Undertaking Form ng Qualified Caregiver
 • Certified True Copy ng Death Certificate o Medical Certificate/Abstract ng miyembro

Paano Mag-apply para sa SSS Maternity Benefits

SSS Maternity Benefits

1. I-inform ang SSS tungkol sa Iyong Pagbubuntis

I-notify ang iyong employer at ang SSS tungkol sa iyong pagbubuntis sa loob ng 60 araw mula nang kumpirmahin ito.

Kinakailangan ang Maternity Notification mula sa SSS kapag mag-file ng reimbursement.

Maraming paraan para ipaalam ito sa SSS:

a. Sa My.SSS para sa Employer/Member

 1. Pumunta sa www.sss.gov.ph at mag-login o mag-create ng account.
 2. Pumili ng maternity notification sa main menu at punan ang kinakailangang impormasyon.
 3. I-print ang acknowledgment page bilang dokumento.

b. Sa Self-Service Express Terminals (SET) para sa Self-Employed/Voluntary Member

 1. Gamitin ang SSS UMID Card sa terminal.
 2. Sundan ang steps sa screen para sa Submission of Maternity Notification.
 3. I-keep ang acknowledgment receipt.

c. Thru Text Notification

 1. I-text ang SSS REG <SS NUMBER><DATE OF BIRTH> SSS MATERNITYNOTIF sa 2600.
 2. Tatanggap ng SMS na nagpapatunay ng iyong pagpa-notify.

2. I-file ang iyong Application para sa Maternity Benefit Reimbursement

a. Online Application Gamit ang My.SSS

Kung ikaw ay employed, ang employer mo ang mag-aadvance ng SSS Maternity Benefits at irereimburse ng SSS.

Kung ikaw ay Self/Employed o Voluntary Member/Member na hiwalay sa trabaho, maaari kang mag-file online sa My.SSS Portal.

 1. Siguruhing may My.SSS Account ka sa www.sss.gov.ph at disbursement account.
 2. Mag-login sa My.SSS Portal at piliin ang “Submit Maternity Benefit Application” sa E-services.
 3. Punan ang kinakailangang impormasyon at i-upload ang mga supporting documents.
 4. I-click ang I certify and submit button.
 5. I-print ang acknowledgment page o i-save ang email notification bilang dokumento.

b. Onsite Application

Maaari rin mag-file onsite sa SSS branch malapit sa iyo:

Also Read: Paano Mag-Check ng SSS Contribution Online

 1. Punan ang Maternity Reimbursement Form.
 2. Siguruhing mayroon kang mga dokumentong kinakailangan.
 3. Maghintay ng tawag para sa pagsusuri at pag-verify.

c. Para sa mga Special/Exemption Cases

Para sa mga special cases, mag-file sa SSS Branch Offices:

 1. Kumuha ng queue number.
 2. I-submit ang accomplished Maternity Benefit Application form at mga supporting documents.
 3. Tatanggapin ang acknowledgment stub para sa dokumentasyon.

d. Kung Ikaw ay Binayaran ng Mas Mababa Base sa Iyong Computation

Kung binayaran ka ng SSS ng mas mababa, maaari kang mag-file ng Adjustment ng Maternity Benefit online sa My.SSS Portal:

 1. Piliin ang “Adjustment of Maternity Benefit” sa E-services.
 2. Punan ang kinakailangang impormasyon at i-upload ang mga supporting documents.
 3. I-click ang I certify and submit button.

Paano Kalkulahin ang SSS Maternity Benefit Mo

1. Buwanang Sahod

Ang benepisyo mo ay batay sa Buwanang Credit sa Sahod (Monthly Salary Credit o MSC). Kapag mataas ang kita at kontribusyon mo sa SSS, mas mataas ang MSC at benepisyo. Halimbawa, kung self-employed ka at kumikita ng ₱25,000 kada buwan na may ₱3,280 na kontribusyon, makakakuha ka ng maximum na ₱20,000 na MSC. Kung ang kita mo ay higit sa ₱24,750, mananatili itong ₱20,000.

2. Paano Kalkulahin

 1. Tukuyin ang Semester of Contingency, isang buwan bago ito, at bilangin ang 12 buwan pabalik.
 2. Hanapin ang anim na pinakamataas na buwanang credit sa loob ng 12 na buwan, kung saan may kontribusyon sa SSS.
 3. I-total ang anim na pinakamataas na credit.
 4. Hatian ang total sa 180 para makuha ang average na arawang maternity allowance.
 5. I-multiply ang arawang allowance sa bilang ng araw na sakop ng SSS kada kondisyon:
  • Normal o CS na panganganak – I-multiply sa 105 araw
  • Pagka-aborto/Pagkakaroon ng kumplikasyon sa pagbubuntis – I-multiply sa 60 araw
  • Solo Parent – I-multiply sa 120 araw

Halimbawa:

Inaasahan ang panganganak sa Abril 2022:

 1. Semester of Contingency: Enero-Hunyo 2022
 2. 12 buwan bago: Enero 2021-Hunyo 2021
 3. Kung ang anim na pinakamataas na credit ay ₱10,000, ang kalkulasyon ay ₱60,000.
 4. Arawang allowance: ₱60,000 ÷ 180 = ₱333.00.
 5. Para sa pangkaraniwang panganganak, i-multiply ang ₱333.00 sa 105 araw = ₱34,965.00 (Kabuuang SSS Maternity Benefit).

Para sa madaling kalkulasyon. I-download ang excel calculator na ito, ilagay ang mga halaga, at alamin ang inaasahan mong benepisyo.

Mga Payo at Paalala

 1. Para maging eligible sa SSS Maternity Benefit, kailangan malaman ang buwan at petsa ng iyong panganganak. Kumpirmahin ang Expected Delivery Date (EDD) mo sa iyong OB-Gyne o gamitin ang guide dito.
 2. Iabiso ang iyong employer at SSS sa loob ng 60 araw mula sa pagkumpirma ng pagbubuntis para makatanggap ng SSS Maternity Benefits, maliban sa mga emergency case.
 3. Sa ilalim ng RA 11210, puwede mong ilipat ang pitong araw ng maternity leave sa ama ng iyong anak, pero tandaan, babawasan ito mula 105 araw hanggang 98 araw.
 4. Para madaling makuha ang iyong Maternity Benefit, magbukas ng account sa SSS Accredited Bank.
 5. Ang maximum na Maternity Benefit mula sa SSS ay ₱70,000, batay sa ₱20,000 na Monthly Salary Credit at ₱2,400 na buwanang kontribusyon.
 6. Ang aplikasyon para sa SSS Maternity Benefit ay para sa mga babaeng miyembro lang ng SSS; hindi kasama ang mga asawang lalaki.
 7. Subukan ang ibang Government Maternity Assistance tulad ng PhilHealth Maternity Package.

Mga Kadalasang Katanungan

1. Gaano katagal ang proseso para sa SSS Maternity Benefit?

Para sa empleyado, ibabayad ng employer ang benepisyo sa loob ng 30 araw mula sa pag-file, at ireremburso ito ng SSS. Para sa self-employed/voluntary, kadalasan itong tumatagal ng 10-30 araw, depende sa kaso.

2. Pwede bang matanggal habang nasa 105-day leave?

Hindi, bawal ang pagtanggal sa Maternity Leave.

3. Kailangan bang kasal para makakuha ng benepisyo?

Hindi, puwede kahit single, solo parent, o hindi kasal, ayon sa RA 11210.

4. Ilang buwan minimum para sa SSS Maternity Benefits?

Kailangan bayaran ang kontribusyon ng hindi bababa sa 3 buwan sa loob ng 12 na buwan bago ang semester of contingency.

5. Pwede bang kumuha ng single moms ng SSS Maternity Benefits?

Oo, may dagdag na 15 araw para sa solo parents, total ng 120 araw na bayad na leave.

6. Ilang pagbubuntis ang saklaw ng SSS Maternity Benefits?

Pwedeng sa bawat pagbubuntis, hindi na limitado sa apat.

7. Pwede pa bang mag-apply matapos manganak?

Oo, puwede hanggang sa sampung taon ng bata. Magtanong sa pinakamalapit na SSS branch para sa detalye.

8. Pwede bang kunin ang PhilHealth at SSS Maternity Benefits sabay?

Oo, kung aktibo ka sa parehong ahensiya at eligible sa parehong programa.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.