Paano Mag-Update ng SSS Contribution Online?

Reading Time - 4 minutes
Update SSS Contribution Online

Kung ikaw ay voluntary, self-employed, OFW, o non-working spouse sa SSS, mabilis lang i-update ang iyong kontribusyon. Pindutin lang ang ilang buttons sa My.SSS o SSS mobile app, tapos na—hindi mo na kailangang pumunta sa SSS branch o magpakita ng kita.

Para sa mga empleyado, depende ang SSS contribution sa sahod sa kontrata, at tanging ang employer ang makakapagbago nito sa My.SSS account.

Ang artikulong ito ay para sa mga hindi non-formally employed na miyembro ng SSS at mga employer na gustong malaman kung paano baguhin ang SSS contribution online kahit saan at kahit anong oras.

Also Read: Paano Mag-Register ng SSS Online: Detalyadong Gabay

Table of Contents

Pwede Mo Bang Baguhin ang SSS Contribution Mo?

Oo, kung ikaw ay voluntary, self-employed, o OFW, at magbago ang kita mo, puwede mo itong baguhin kahit kailan sa loob ng isang taon, basta hindi bababa sa minimum. Walang kailangang proof ng kita, at para lang ito sa miyembro na mas bata sa 55 taong gulang.

Kung 55 pataas ka na, puwede mo itaas ang contribution mo isang beses kada taon, ng isang bracket.

Ang mga non-working spouse members puwede ring baguhin ang contribution base sa 50% ng kita ng asawa nila nang walang proof.

Para baguhin ito, pumili lang ng bagong halaga kapag gumagawa ng PRN sa My.SSS account mo. I-click ang Submit Request at OK para sa bagong PRN.

Also Read: Paano Malalaman ang SSS Number Kung Nawala o Nakalimutan

Pero kung empleyado ka, ang employer mo ang mag-aadjust ng contribution mo sa pamamagitan ng kanilang My.SSS access.

Sino ang Pwedeng Magbago ng Kanilang SSS Kontribusyon Buwan-buwan?

1. Voluntary/Self-Employed/OFW Members Below 55

  • Edad: Sa ibaba ng 55
  • Pwede Magbago Kailanman
  • Detalye: Maaring palitan ang kontribusyon batay sa kita kahit kailan. Walang kailangan na proof; pwedeng gawin ito online.

2. Voluntary/Self-Employed/OFW Members 55 Pataas

  • Edad: 55 pataas
  • Pwede Magbago Taun-taon, Isa’t kalahating Bracket Pataas
  • Detalye: Pwedeng itaas ang MSC isang beses sa isang taon ng isang bracket. May exemption para sa iba’t ibang miyembro.

3. Non-Working Spouse Members

  • Edad: Wala
  • Pwede Magbago Depende sa Kita ng Working Spouse
  • Detalye: Pwedeng baguhin ang kontribusyon base sa kita ng working spouse. Ang kontribusyon ay 50% ng kita ng working spouse.

Ito ay nagbibigay daan para sa mga miyembro na baguhin ang kanilang kontribusyon ayon sa kanilang pangangailangan nang hindi kumplikado.

Paano I-Update ang SSS Contribution Online?

1. Mag-log in sa My.SSS account.

Update SSS Contribution Online

2. Piliin ang “Payment Reference Number (PRN) – Contribution.”

Update SSS Contribution Online

3. I-click ang “Generate PRN.”

Update SSS Contribution Online

4. Pillin ang iyong membership type, panahon ng bayaran, at bagong halaga ng kontribusyon.

Update SSS Contribution Online

I-click ang “Submit” at kumpirmahin ang impormasyon.

5. Kopyahin ang PRN.

Update SSS Contribution Online

Opsyonal, mag-print ng Statement of Account (SOA) para sa rekord.

Also Read: Paano Kumuha ng SSS PRN Number Online

6. Bayaran ang kontribusyon gamit ang PRN.

I-check ang My.SSS account para sa kumpirmasyon ng bayad.

Paano I-Update ang SSS Contribution Online Gamit ang SSS Mobile App

Para i-update ang iyong SSS contribution gamit ang mobile app:

1. Mag-log in.

Change Amount of SSS Contribution Online

2. Piliin ang “Generate PRN” sa baba.

Change Amount of SSS Contribution Online

3. I-click ang “CREATE” sa taas.

Change Amount of SSS Contribution Online

4. Piliin ang membership type, panahon ng bayaran, at bagong kontribusyon.

Change Amount of SSS Contribution Online

5. I-click ang “SUBMIT.”

Change Amount of SSS Contribution Online

6. I-check at i-click ang “OK” para ma-close ang dialog box.

Change Amount of SSS Contribution Online

7. Kunin ang PRN mula sa iyong statement para sa pagbabayad ng iyong bagong contribution amount.

Change Amount of SSS Contribution Online

Paano I-Update ang SSS Contribution ng Empleyado: Gabay Para sa mga Employer

Kung gusto mong i-update ang SSS contributions ng iyong mga empleyado, madali itong gawin sa My.SSS employer portal.

Ang dapat gawin ng mga boss ay bawasan ang SSS contributions mula sa sahod ng empleyado at isumite ito sa SSS gamit ang Payment Reference Number (PRN). Ang PRN ay nai-generate sa My.SSS account ng boss pagkatapos i-confirm ang electronic Contribution Collection List (e-CCL).

Ang listahan na ito ay nagiging Contribution Collection List (SSS Form R-3) para sa mga empleyado, na ibig sabihin, wala nang kailangan ng hard copies ng R-3 form.

Narito ang mga hakbang para maayos na i-update ng mga boss ang SSS contributions ng kanilang mga empleyado gamit ang My.SSS platform:

1. Mag-log In sa Iyong My.SSS Employer Account

Change Employee Contribution in SSS

2. I-click ang Payment Reference Number sa Main Menu

Change Employee Contribution in SSS

3. I-cancel ang Existing Electronic Contribution Collection List (E-CCL), Kung Hindi Pa Ito Nababayaran

Change Employee Contribution in SSS

Kung wala pang bayad, pwede i-cancel ang e-CCL. Siguruhing wala pang bayad bago magpatuloy. I-confirm ang kanselasyon at ilagay ang rason (minsan nasa 10 na letra), at i-click ang Submit.

4. Piliin ang Collection List Details

Change Employee Contribution in SSS

5. I-edit ang Monthly Compensation ng Empleyado

Change Employee Contribution in SSS

I-update ang Monthly Compensation ng empleyado para baguhin ang SSS contribution. Hanapin ang pangalan ng empleyado, baguhin ang halaga ng Monthly Compensation, at i-save ang mga pagbabago. Pwedeng din i-update ang estado ng empleyo.

6. I-click ang Prepare Collection List upang mag-generate ng bagong Electronic Contribution Collection List

Change Employee Contribution in SSS

7. I-download o I-print ang Updated E-CCL Pagkatapos Isagawa ang Pagbabayad Gamit ang PR

Change Employee Contribution in SSS

Sa mga simpleng hakbang na ito, kayang-kaya ng mga boss ang pag-update ng SSS contributions ng kanilang mga empleyado sa My.SSS platform.

Subscribe to Get the Latest Updates and Promos!

* indicates required


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.